Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Osvježi se, nagradi se!“ Tvrtka i sjedište organizatora

Članak 1. Organizator nagradne igre je Carlsberg Croatia d.o.o., Danica 3, 48000 Koprivnica, OIB : 09520995772. Naziv i vrijeme trajanja nagradne igre Članak 2. Naziv nagradne igre je „Osvježi se, nagradi se!“ a nagradna igra traje u vremenu od 01.07.2010. – 30.09.2010. godine. Mjesto održavanja nagradne igre Članak 3. Nagradna igra organizira se na teritoriju Republike Hrvatske. Svrha igre Članak 4. Svrha igre je promidžba proizvoda Carlsberg Croatia d.o.o. te nagrađivanje potrošača Pan piva. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Članak 5. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi potrošači Pan piva, fizičke osobe, državljani RH s prebivalištem u RH osim zaposlenika Carlsberg Croatia d.o.o., i članova njihovih užih obitelji. Članak 6. U nagradnoj igri sudjeluju potrošači koji u vrijeme trajanja nagradne igre pošalju u kuverti 10 čepova Pana u bilo kojoj kombinaciji čepova Pana, Pana BEZ i Zlatnog Pana te u bilo kojoj kombinaciji čepova staklenih i PET pakiranja tih marki. Uz poslane čepove, potrošač je dužan u istoj kuverti poslati i ime, prezime, adresu stanovanja te kontakt broj telefona. Članak 7. Organizator ne odgovara za poslane, a ne pristigle čepove, nepotpune pošiljke, neispravne pošiljke ili pošiljke koje se oštete tijekom transporta.


Članak 8. Svi sudionici nagradne igre koji pošalju svoje pošiljke na poštanski sandučič Carlsberg Croatia, PP 121, 48.000 Koprivnica sudjeluju u javnim izvlačenjima koja se nastavno utvrđuju u članku 10. ovih Pravila. Nagrade Članak 9. Predviđeni fond nagrada sastoji se od 3 X automobil Mercedes C klasa u vrijednosti od 201.589,62 kn po vozilu. U svakom od kola definiranih u čl. 10. ovih pravila bit će izvučen po jedan dobitnik nagrade. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 604.768,86 kn Organizator se obvezuje 5% utvrđenog nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 10. Svi sudionici čije su pošiljke zaprimljene na predviđenu poštansku adresu sudjeluju u nagradnim izvlačenjima koja će biti održana na slijedećim datumima: I kolo - uzet će se u obzir sve pošiljke pristigle u Carlsberg Croatia do 01.08.,a izvlačenje će se održati 02.08; II kolo - uzet će se u obzir sve pošiljke pristigle u Carlsberg Croatia do 31.08. a izvlačenje će se održati 01.09. III kolo - uzet će se u obzir sve pošiljke pristigle u Carlsberg Croatia do 30.09. a izvlačenje će se održati 01.10 Nagradna izvlačenja će se održati u prostorima Carlsberg Croatia. Svaki sudionik nagradne igre može tijekom nagradne igre osvojiti samo po jednu nagradu. Članak 10. Pri preuzimanju nagrada dobitnici će potpisati posebne potvrde o primitku nagrada čime prestaju daljnje obveze Carlsberg Croatia d.o.o. prema njima. Dobitnik nema pravo tražiti od Carlsberg Croatia ni njenih dobavljača zamijenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba nagradu će u njegovo ime preuzeti jedan od roditelja ili staratelja. Članak 11.


Sudjelovanje u nagradnoj igri podrazumijeva pristanak na fotografiranje svih dobitnika, kao i objavljivanje fotografija te osobnih podataka dobitnika bez posebne naknadne dozvole, a sve u svrhu promidžbe proizvoda organizatora. Prekid nagradne igre Članak 12. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni pismenim putem. Članak 13. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 14. Javnim, komisijskim izvlačenjem, u prisustvu javnog bilježnika, biti će izvučeni i zapisnički utvrđeni svi dobitnici, koji su stekli pravo na nagrade, sukladno uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima. Izvlačenja će se održati na datume predviđene u članku 10. ovoih Pravila. Sve nagrade dobitnicima će biti uručene po završetku nagradne igre, a o načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obaviješteni pismenim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 14 dana. Način upoznavanja sudionika sa pravilima nagradne igre Članak 15. Pravila nagradne igre biti će objavljena po dobivanju suglasnosti nadležnih tijela, a prije početka igre na web stranicama organizatora, www.pan.com.hr, , a po završetku nagradne igre rezultati će biti objavljeni do 20.10.2010. na istoj web stranici organizatora. Nadležnost suda Članak 16. U slučaju eventualnog spora, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu organizatora. U Koprivnici, 14.06.2010. godine REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Osvježi se, nagradi se!  

Osvježi se, nagradi se

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you