Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Osjećaj se kao dama” Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Č lanak 1 – Organizator Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre “Osjećaj se kao dama” (u nastavku «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010Zagreb, OIB:25107893471)dalje u tekstu „Organizator“. Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, MPGd.o.o. (sjedište: Banjavčićeva 22, 10000Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMSnagradnu igru s davateljem usluge Megafon d.o.o., Sisačka cesta, II odvojak 64, Zagreb, MB: 02136449,OIB 35677542029,(u daljnjem tekstu: MEGAFON)osiguran je SMS broj za slanje SMSporuka. Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Always. Č lanak 2 – Sudionici nagradne igre Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih poduzećauključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci. Č lanak 3 – Trajanje nagradne igre Trajanje nagradne igre: 01.10.-31.10.2011. Č lanak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe 1 Always Platinum higijenskie ili 1 Always Platinum dnevne uloške u dm-u (u daljnjem tekstu: „Proizvod”) u dm-drogerie markt prodavaonicama na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju: poslati SMSporuku slijedećegsadržaja na broj 60050: dm, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja Npr; dm, 9021,Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980. U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve SMSprijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 30.10.2011. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uklju čen u cijenu).


Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava, ali sa različitim brojem računa. Č lanak 5 – Izvla čenje Izvlačenje dobitnika održat će se 04.11.2011., u službenom sjedištu Administratora (MPGd.o.o., Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje. U izvlačenju će sudjelovati sve važećeSMSprijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, u izvlačenju sudjeluju i sudionici koji su već dobili nagrade ( osoba koja je već izvučena kao dobitnik može dobiti nagradu ali sa različitim brojem računa), sve dok se nagradni fond ne podijeli u cijelosti. Č lanak 6 – Nagrade 1 x dobitnik osvaja slijedeće: · haljinu dizajnerice Alex Doj činovi ć, Vrijednost jedne nagrade: 3.500,00kn, ukupna vrijednost 3.500,00kn (PDV uključen)

· savjeti stilista Nenada Korkuta koji pomaže pri odabiru haljine Vrijednost jedne nagrade: 4.000,00kn, ukupna vrijednost 4.000,00kn (PDV uključen)

· frizuru Zanetti frizerskog salona, Vrijednost jedne nagrade: 600,00kn, ukupna vrijednost 600,00kn (PDV uključen)

· Šminkanje, Vrijednost jedne nagrade: 500,00kn, ukupna vrijednost 500,00kn (PDV uključen)

· vožnju u limuzini, Vrijednost jedne nagrade: 3.490,00kn, ukupna vrijednost 3.490,00kn (PDV uključen)

· večeru za dvoje (Esplanada), Vrijednost jedne nagrade: 1.400,00kn, ukupna vrijednost 1.400,00kn (PDV uključen)

· ulaznice za predstavu u kazalištu za dvoje (HNK Zagreb) Vrijednost jedne nagrade: 310,00kn, ukupna vrijednost 310,00kn (PDV uključen)

-nagrada treba biti iskorištena u jednom danu -nagrada će se realizirati 21.11.2011.,


-dobitnik troškove puta do Zagreb snosi sam. Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 13.800,00 kn (PDV uklju čen) Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila. Č lanak 7 – Dostava i isporuka nagrada Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada. Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu. Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.Po isteku gore navedenih rokova, Administrator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl.67,točka 6.). Č lanak 8 - Porezi Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 %od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade. Č lanak 9 – Objava nagradne igre Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.mpg.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem: KLASA:UP/I- 460-02/11-01/700 URBROJ:513-07-21-07/11-2Zagreb, 21.rujna 2011. Imena dobitnika biti će objavljena na www.mpg.hr u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre “Osjećaj se kao dama” dostupna su na adresi Administratora. Č lanak 10 – Obrada podataka


Slanjem SMSprijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Č lanak 11 – Opće odredbe Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzećeangažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. Always je registrirana robna marka tvrtke Procter & Gamble. Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu, 01.10.2011. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator

Osjećaj se kao dama  

Osjećaj se kao dama

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you