Page 1

1 Pravila nagradne igre „ORYX Taxi – iznimka od pravila“ Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon), tvrtke ORYX Grupa d.o.o. Lj. Posavskog 7a, Sesvete, OIB: 82333208898, ORYX-Prijevoz 1 d.o.o., Lj. Posavskog 7a, Sesvete, OIB: 54113452363 i ORYX-Prijevoz 2 d.o.o., Lj. Posavskog 7a, Sesvete, OIB: 29022939183 donose slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „ORYX Taxi – iznimka od pravila“ KLASA: UP/I- 460-02/12-01/21 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 17. siječnja 2012. godine Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „ORYX Taxi – iznimka od pravila“ su; ORYX Grupa d.o.o. Lj. Posavskog 7a, Sesvete, OIB: 82333208898, ORYX-Prijevoz 1 d.o.o., Lj. Posavskog 7a, Sesvete, OIB: 54113452363 i ORYX-Prijevoz 2 d.o.o., Lj. Posavskog 7a, Sesvete, OIB: 29022939183. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe taksi djelatnosti priređivača, unapređenja lojalnosti korisnika taksi usluga te unapređenja i prodaje taksi usluga. Članak 2. Nagradna igra održava se u svim ORYX Taxi vozilima na području Zagreba u razdoblju od 23.01.2012. do 16.03.2012. godine. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.it1.hr najkasnije 22.01.2012. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 23.01.2012. do 16.03.2012. godine u bilo kojem ORYX Taxi vozilu obave najmanje 1 vožnju te pošalju SMS poruku s ključnom riječi i osobnim podacima (ORYX, broj računa, ime i prezime, adresa npr. ORYX, 2012-113012, Hrvoje Horvat, Zagrebačka 1, Zagreb ) na broj 60060. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV uključen). Članak 5. Svaki sudionik u nagradnoj igri s jednim jedinstvenim računom može sudjelovati jednom. Jedna vožnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Račun je potrebno čuvati do kraja


nagradne igre jer se uz predočenje računa ostvaruje pravo na nagradu. Brojevi računa koji se pošalju više od jednom, postaju nevažeći tijekom izvlačenja. Svaki sudionik ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri onoliko puta koliko je vožnji obavio i koliko je sakupio računa. Ukoliko sudionik za vrijeme trajanja nagradne igre obavi ukupno 10 vožnji, ostvaruje pravo 10 puta poslati sms sa jedinstvenim brojem računa čime mu se šanse za dobitak povećavaju. Slanjem sms-a sudionik pristaje da se podaci koriste za provedbu promocije te izravnog marketinga. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, njihova uža obitelj te zaposlenici ORYX Grupa d.o.o., ORYX Prijevoz 1 d.o.o. i ORYX Prijevoz 2 d.o.o. Članak 7. Fond nagrada sastoji se od: 5 x iznos od 5.000,00 kn na ORYX Taxi kartici 50 x iznos od 200,00 kn na ORYX Taxi kartici 500 x ORYX Taxi majica kratkih rukava 1.000 x ORYX Taxi vezica za mobitel Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 59.968,90 kn (pdv uključen). Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradne financijske iznose na ORYX Taxi karticama potrebno je iskoristiti do 31.03.2013. godine. Članak 8. Izvlačenje nagrada održat će se 19.03.2012. u prostorima tvrtke ORYX Grupa d.o.o., na adresi Ljudevita Posavskog 7a, 10360 Sesvete, u 10:00 h. Izvlačenje će biti pod nadzorom tročlane Komisije: Lidija Šafranko, Marinela Pavić, Marko Marinković. Imena svih dobitnika nagrada bit će objavljena na web stranicama www.it1.hr i www.oryxtaxi.hr najkasnije do 26.03.2012. Članak 9. U roku 7 dana od izvlačenja svi će dobitnici biti obaviješteni putem sms-a o načinu preuzimanja nagrade. Kao dokaz o obavljenoj barem jednoj vožnji u ORYX Taxi-u, dobitnik treba predočiti kopiju računa na kojem je naznačeno korištenje usluge u razdoblju 23.1.16.3.2012. u ORYX Taxi vozilu. Prilikom preuzimanja nagrade, uz račun, dobitnik treba predočiti i osobnu iskaznicu.


Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka obavijesti. Članak 10. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika s tim da će se prvo dodijeliti nagrade najveće vrijednosti, a zatim redoslijedom prema vrijednostima i ostale nagrade dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 11. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. Članak 12. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da odobrenje i budu javno dostupna. Članak 13. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog Križa. Članak 14. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

ORYX Taxi – iznimka od pravila  
ORYX Taxi – iznimka od pravila  

ORYX Taxi – iznimka od pravila