Page 1

Na temelju članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02) Kaufland Hrvatska k. d. iz Zagreba, Vile Velebita 6 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE "Od četvrtka smo u akciji" Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom "Od četvrtka smo u akciji" je Kaufland Hrvatska k. d., Zagreb, Vile Velebita 6, OIB: 47432874968. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe tjednih reklamnih novina Kaufland.

Članak 2. Nagradna igra održava se u razdoblju od 01. travnja 2010. do 31. svibnja 2010. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internet stranicama Kauflanda (www.kaufland.hr) i Mobitel d.o.o. (www.mobitel.hr). Članak 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju trajanja nagradne igre pošalju SMS poruku (cijena jednog SMS je 2,40 kn s PDV-om) s jednom od ključnih riječi (cetvrtak, Chevrolet, Cruze i Kaufland) te svojim imenom, prezimenom i adresom na broj servera 60056 do 31. svibnja 2010. godine u ponoć. Ključna riječ će biti objavljena na podnožju računa, izdanog u Kauflandu, za vrijeme trajanja nagradne igre. Priređivač nagradne igre će prihvatiti i sljedeće varijante ključnih riječi kao ispravne: • za ključnu riječ „cetvrtak“, prihvatljiva je i sljedeća varijanta: četvrtak • za ključnu riječ „Chevrolet“, prihvatljive su i sljedeće varijante: Chevrole, Ševrole, Ševrolet, Sevrole, Cevrolet, Cevrole, • za ključnu riječ „Cruze“, prihvatljive su i sljedeće varijante: Kruz, Kruze, Cruz, Cruzz, Kruzz, Članak 5. Svaki sudionik može poslati neograničen broj SMS poruka. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Kaufland Hrvatska k. d. sa svojom užom obitelji. Članak 7. Fond nagrada sastoji se od: - 1000 x bonova u jediničnoj vrijednosti od 100 kuna (s PDV-om) za kupovinu u Kaufland trgovini - 500 x bonova u jediničnoj vrijednosti od 200 kuna (s PDV-om) za kupovinu u Kaufland trgovini - 100 x bonova u jediničnoj vrijednosti od 500 kuna (s PDV-om) za kupovinu u Kaufland trgovini - 1 x automobil Chevrolet Cruze, 1,6 Base u jediničnoj vrijednosti od 96.000,00 kn (s PDV-om) Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 346.000,00 kn Nagrade nisu zamjenjive za novac. Članak 8. Javno izvlačenje nagrada održavati će se u utorak, 8.6.2010. u 10, sati u prostorijama Kaufland Hrvatska k.d. na adresi Vile Velebita 6, Zagreb, gdje se slučajnim odabirom putem kompjutera izvlače svi dobitnici.


Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Kaufland Hrvatska k.d., te javni bilježnik. O tijeku javnog izvlačenja vodi se zapisnik. Članak 9. Imena svih dobitnika biti će objavljena na internet stranicama Kauflanda (www.kaufland.hr) i mobitel d.o.o. (www.mobitel.hr) u roku unutar četrnaest dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri. Članak 10. Dobitnici nagradnih bonova svoje nagrade mogu realizirati u najbližoj poslovnici Kauflanda, računajući od mjesta stanovanja. Cjelokupan iznos nagradnog bona mora se realizirati jednokratno, tj. ne postoji mogućnost korištenja nagrade u više dijelova. Dobitnik nagrade automobila Chevrolet Cruze 1,6 Base svoju nagradu podiže na adresi Priređivača nagradne igre (Vile Velebita 6, Zagreb). Sve nagrade se moraju podići u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata na internet stranicama Kauflanda (www.kaufland.hr) i mobitel d.o.o. (www.mobitel.hr). Nagrade se podižu uz predočenje osobne iskaznice. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagrada se podiže u pratnji roditelja ili staratelja. Članak 11. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 12. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 13. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem internet stranice Kauflanda. Članak 14. Svi sudionici nagradne igre su suglasni da Priređivač nagradne igre njihove osobne podatke uvrsti u svoju bazu podataka i iste može koristiti u marketinške svrhe. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na Internet stranicama Kauflanda (www.kaufland.hr) i Mobitel d.o.o. (www.mobitel.hr). Članak 15. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 16. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Za Kaufland Hrvatska k. d. Goran Butorac Rukovoditelj sektora Marketing / Distribucija reklamnih materijala Klasa: UPI/I-460-02/10-01/180; Ur. broj: 513-07-21-07/10-2; Zagreb, 18. ožujka 2010.

Od cetvrtka smo u akciji  

Od cetvrtka smo u akciji