Page 1

RJEŠENJE KLASA: UP/I-460-02/11-01/594 URBROJ:513-07-21-07/11-2 Na temelju clanka 67. Zakona o igrama na srecu ( Narodne novine 87/09) Školska knjiga d.d. iz Zagreba, Masarykova 28, donosi slijedeca: Pravila nagradne igre „Najsretniji pocetak školske godine“ Clanak1. Prire_ivac nagradne igre pod nazivom „Najsretniji pocetak školske godine“ je Školska knjiga d.d., Zagreb, Masarykova 28. MB 3223027, OIB 38967655335. Nagradna igra prire_uje se u cilju promidžbe maloprodajne mreže Školske knjige te povecanja prodaje. Clanak 2. Nagradna igra održava se u razdoblju od 22. kolovoza do 24. rujna 2011. godine. Sastoji se od pet kola: 1. kolo – 22. kolovoza do 27. kolovoza 2. kolo – 29. kolovoza do 3. rujna 3. kolo – 5. rujna do 10. rujna 4. kolo – 12. rujna do 17. rujna 5. kolo – 19. rujna do 24. rujna Clanak 3. Pravila nagradne igre uz navo_enje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti ce objavljena na web adresi www.skolskaknjiga.hr Clanak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi gra_ani koji u razdoblju od 22. kolovoza do 24. rujna 2011. godine ostvare kupnju u iznosu vecem od 300,00 kn u bilo kojoj prodavaonici prire_ivaca na podrucju Republike Hrvatske. Kupci ce za ostvareni racun dobiti na blagajni kupon za nagradnu igru. Na kupon je potrebno upisati sljedece podatke: ime i prezime, adresu i telefon


kupca te broj racuna po kojemu su ostvareni uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri. Ispunjeni kupon treba ubaciti u za tu namjenu oznacene kutije na prodajnom mjestu na kojem je kupnja obavljena. Kupac je dužan sacuvati racun do izvlacenja, odnosno podizanja nagrade. Clanak 6. Svaki sudionik na adresu prire_ivaca može poslati neogranicen broj ispunjenih kupona. Clanak 7. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici prire_ivaca sa svojom užom obitelji. Clanak 8. Fond nagrada se sastoji od: GLAVNE NAGRADE: 1. 30.000 kn na potrošackoj kartici – vrijednost 30.000 kn 2. Vaucer za putovanje u vrijednosti od 10.000 kn 3. Apple racunalo – Macbook - ukupna vrijednost 10.000 kn TJEDNE NAGRADE (ukupno): 1. 50 x društvena igra One2Play = 4.699,00.kn 2. 50 x školski pribor TOZ = 2.567,00 kn 3. 5 x laptop Megatrend = 20.221,00 kn 4. 5 kupona x 400 kn Vrtuljak = 2000,00 kn 5. 10 x 300 kn bon ŠK-a = 3.000,00 kn 6. 11 x školski pribor = RAM3 2.000,00 kn 7. 5 x IQ igra slagalica kocka Veljaš = 150,00 kn 8. 5 x Converse pojasna torbica Veljaš = 250,00 kn 9. 5 x Nici paket od 5 bilježnica Veljaš = 150,00 kn 10. 5 x Rotring geometrijski set Veljaš = 250,00 kn 11. 5 x Rotring pernica Veljaš = 200,00 kn 12. 5 x Eastpak pernica Veljaš = 200,00 kn


13. 5 X ruksak školski Eurocom = 495,00 kn 14. 5 x torba na jedno rame Eurocom = 425,00 kn 15. 10 x školska torba cure Eurocom = 2.790,00 kn 16. 10 x školska torba decki Eurocom = 2.690,00 kn 17. 10 ruksak TOP team = 1.100,00 kn 18. 10 torbi TOP team = 1.100,00 kn 19. 5 x godišnja pretplata na Modru lastu = 750,00 kn 20. 25 x Xmini zvucnik Tehnocentar = 2.500,00 kn 21. 10 ruksaka + pernica TOP team = 1.500,00 kn Nagrade nisu zamjenjive za novac. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 99.037,00 kn (ukljucen PDV) Clanak 9. Javno izvlacenje nagrada održat ce se u sjedištu prire_ivaca na adresi Školska knjiga, Masarykova 28, Zagreb. Izvlacenje dobitnika tjednih nagrada održat ce se: 1. kolo – 5. rujna 2011. 2. kolo – 12. rujna 2011. 3. kolo – 19. rujna 2011. 4. kolo – 26. rujna 2011. 5. kolo – 3. listopada 2011. Izvlacenje dobitnika glavnih nagrada održat ce se 3. listopada 2011. Ispravnost izvlacenja tjednih i glavnih nagrada nadgledat ce komisija u sastavu: 1. Martina Žužul 2. Dražen Dabic 3. Sonja Brhanic O tijeku izvlacenja vodit ce se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlacenju.


Clanak 10. Imena dobitnika bit ce objavljena na našim internetskim stranicama u roku od (8) osam dana od dana izvlacenja. Clanak 11. Dobitnici svoje nagrade mogu podici u sjedištu prire_ivaca Školske knjige u Zagrebu ili, ukoliko to žele, na prodajnom mjestu na kojemu su ostvarili pravo na sudjelovanje. Rok za podizanje nagrada je 30 dana od objavljivanja rezultata na našim internetskim stranicama, uz predocenje osobne iskaznice i racuna po kojemu je ostvareno pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri. Clanak 12. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze prire_ivaca nagradne igre prema dobitniku. Clanak 13. U slucaju da se u nagradnu igru ukljuci manje sudionika od broja nagrada koje su predvi_ene nagradnim fondom, dodijeliti ce se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit ce prodane na javnom natjecaju, a sredstva ostvarena prodajom uplacena u korist državnog proracuna. Clanak 14. Nagradna igra može se prekinuti samo u slucaju da nastupe okolnosti za koje prire_ivac nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprijeciti, otkloniti ili izbjeci. Sudionici ce o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. Clanak 15. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaca prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila pocinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku ili na internetskim stranicama Školske knjige. Clanak 16. Prire_ivac se obvezuje 5% utvr_ene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist


Hrvatskog crvenog kri탑a. Clanak 17. U slucaju spora izme_u prire_ivaca i sudionika ove nagradne igre nadle탑an je Opcinski sud u Zagrebu. DIREKTORICA MARKETINGA Sanja Aralica

Najsretniji pocetak školske godine  
Najsretniji pocetak školske godine  

Najsretniji pocetak školske godine