Page 1

Zagreb, 10.1.2012. KLASA: UP/I- 460-02/12-01/17 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 17. siječnja 2012.

„Kozmo mirisna avantura“ PRAVILA NAGRADNE IGRE Članak 1. ORGANIZATOR Nagradnu igru „Kozmo mirisna avantura“ priređuje i organizira: Kozmo d.o.o. Zagreb (MB 2530406), Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb.

Članak 2. TRAJANJE I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI Nagradna igra počinje 18/01/2012 i traje do 15/02/2012 u 24:00 sata i provodi se u svim KOZMO drogerijama u Hrvatskoj. U izvlačenju sudjeluju svi kupci KOZMO drogerija koji ostvare pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 3. PODRUČJE PROMOCIJE Nagradna igra se organizira i provodi u svim KOZMO drogerijama u Hrvatskoj u periodu trajanja nagradne igre u kojima će se nalaziti promotivni materijali s informacijama o sudjelovanju u nagradnoj igri .

Članak 4. FOND NAGRADA KOJI PRIREĐIVAČ UTVRĐUJE U NAGRADNOJ IGRI

Nagrade Vikend za dvoje Parfemski set Kozmo poklon bon

Količina 1 130 10

UKUPNO:

141

Cijena 1500 kn 100 kn

Ukupno 1.500 kn 13.000 kn 2.000 kn

200 kn

Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA

16.500


Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI Svaki kupac koji u periodu od 18.01. do 15.02.2012. u bilo kojoj Kozmo drogeriji kupi bilo koji parfem ili parfemski set može se prijaviti za sudjelovanje u nagradnoj igri „Kozmo mirisna avantura“. Na blagajni se dobije kupon na kojem se moraju ispuniti podaci: ime i prezime, ulica i broj, mjesto stanovanja i poštanski broj, datum i godina rođenja, telefon, broj MultiPlusCard kartice, broj računa, potpis i broj prodavaonice i datum. Pravilno ispunjeni kupon se preda na blagajni u bilo kojoj Kozmo drogeriji. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati s neograničenim brojem kupona.

Članak 7. IZVLAČENJE NAGRADA Izvlačenje nagrada biti će 1.3.2012. u prostorima Kozmo Uprave. U izvlačenju sudjeluju svi pravilno zaprimljeni kuponi. Izvlačenje će biti nadgledano od strane komisije sastavljene od predstavnika tvrtke Kozmo d.o.o. Svi zainteresirani kupci imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada.

Članak 8. KAKO PREUZETI NAGRADU Dobitnik nagrade istu može preuzeti u dogovoru s Marketingom Kozma, najkasnije 30 dana od izvlačenja, a ako dobitnik ne preuzme nagradu u tome roku biti će obaviješten o produljenju istog za još 8 dana. Dobitnik nagradu preuzima uz predočenje osobne iskaznice, te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobađanja od daljnje odgovornosti davaoca. Preuzimanjem nagrade i izvršenjem makeovera prestaju sve obaveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9. SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI Sudionici koji igraju ovu nagradnu igru ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova pravila.

Članak 10. POGREŠKE I NEREGULARNI KUPONI Krivotvoreni ili oštećeni te pogrešno i nepotpuno ispunjene prijave nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 11. PUBLICITET Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionioci su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju biti povremeno kontaktirani vezano za promotivne aktivnosti priređivača.


Članak 12. MALOLJETNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

Članak 13. POREZI Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14. U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Krešimir Profaca Direktor Kozmo d.o.o.

Kozmo mirisna avantura  

Kozmo mirisna avantura