Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE “HRENOVKE WUDY JEDI I NAGRADA SLIJEDI”.

1. Organizator nagradne igre “HRENOVKE WUDY JEDI I NAGRADA SLIJEDI " je Boso d.o.o Vinkovci, H.D.Genschera 22b, MB 3619923, OIB 91958721295. 2. Svrha priređivanja je promidžba "Boso" d.o.o. objave pravila nagradne igre 15.06.2012 na internet stranici www.boso.hr, a nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i traje od 15.06.-31.07.2012. godine. 3. Nagrade obuhvaćaju 42 besplatne kupovine u vrijednoti 10.500,00 kn , 7 besplatnih kupovina u vrijednosti 3.500,00 kn , 1 besplatnu kupovinu u vrijednosti 1.000,00 kn. Nagrade se ne mogu zamijeniti za neku drugu nagradu ili novac. 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci osim djelatnika poduzeća Boso d.o.o i njihovih užih članova obitelji, koji u navedenom razdoblju u bilo kojem diskontu Boso d.o.o, kupe 2 proizvoda Wudy hrenovke od 250 g, te ispune kupon (ime, prezime, adresa i broj telefona) dobiven na blagajni i ubace ga u za to predviđenu kutiju. 5. Javna izvlačenja nagrada održavat će se tjedno, četvrtkom u diskontu “BOSO” u Vinkovcima, H.D.Genschera 22b, u nazočnosti tročlane komisije i to na način da će kuponi iz svih diskonata biti sakupljeni na jedno mjesto gdje će se i održati nagradno izvlačenje. Uvaženi će biti samo kuponi popunjeni sa svim traženim podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona). Izvlačenje će se održati u niže navedenim datumima, svaki krug je zaseban: 21.06.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 28.06.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 05.07.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 12.07.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 19.07.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 26.07.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 02.08.2012.- 1 besplatnih kupovina od 500,00 kn, 6 besplatnih kupovina od 250,00 kn 1 besplatna kupovina od 1.000,00 kn (02.08.2012., u završni krug izvlačenja ulaze sve kuponi iz prethodnih tjednih izvlačenja, osim onih već izvučenih dobitnika). 6. Priređivač će dobitnike obavijestiti pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenje dobitnika nagrada, a popis dobitnika bit će objavljen na internet stranici www.boso.hr


7 .Dobitnici mogu svoje nagrade podići u Boso d.o.o H. D. Genschera 22b u Vinkovcima, u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. 8. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri i sudjelovalo sudionika. Ne podijeljene nagrade bit će prodane javnom dražbom a iznos će biti uplaćen u korist državnog proračuna. 9. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju više sile, ali je priređivač u tom slučaju dužan odluku objaviti u dnevnom tisku. 10. U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud uVinkovcima.

HRENOVKE WUDY JEDI I NAGRADA SLIJEDI  

HRENOVKE WUDY JEDI I NAGRADA SLIJEDI

HRENOVKE WUDY JEDI I NAGRADA SLIJEDI  

HRENOVKE WUDY JEDI I NAGRADA SLIJEDI