Page 5

ww.gorenje.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Organizatora.

Članak 13 Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s pravilima nagradne igre.

Članak 14 U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15 Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.gorenje.hr dana 10.8.2012.

Članak 15 Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Organizatora. Za GORENJE ZAGREB d.o.o.: Jan Štern, direktor Za ova pravila promotivne akcije pribavljena je suglasnost Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I-460-02/12-01/325 URBROJ: 513-07-21-07/12-3

GORENJE NAGRADUJE  
GORENJE NAGRADUJE  

GORENJE NAGRADUJE