Page 4

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaiu ova Pravila.

Članak 9 Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10 Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Organizator može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11 Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12 Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici

GORENJE NAGRADUJE  
GORENJE NAGRADUJE  

GORENJE NAGRADUJE