Page 1

KLASA: UP/I-460-02/12-01/810 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 25. listopada 2012. Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, OIB 07676693758, donosi sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „Franck čaj daruje ti skijanje za ekipu“ Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „Franck čaj daruje ti skijanje za ekipu“ je Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, OIB 07676693758. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Palmotićeva 80, 10000 Zagreb, OIB 84873605417. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja prodaje u maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum. Članak 2. Nagradna igra se održava na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum od 01.11. do 15.12.2012. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.franck.hr prije početka nagradne igre. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske, koji za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum kupe najmanje 2 pakiranja bilo kojeg Franck čaja i prijave se na jedan od dva načina: 1) Pošalju SMS poruku sadržaja:

FRANCK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen. 2) Pošalju kopiju računa i osobne podatke (ime i prezime, adresu i kontakt broj telefona/mobitela) poštom na:


Franck d.d., „Franck čaj daruje ti skijanje za ekipu“, Vodovodna 20, 10000 Zagreb Sve prijave bit će upisane u jedinstvenu bazu iz koje će se vršiti izvlačenje. Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može se poslati samo jednom. Ako isti broj računa bude ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona ta će prijava biti proglašena nevažećom. Članak 5. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Franck d.d., Mobitel Media d.o.o. i članovi njihove uže obitelji. Članak 6. Fond nagrada sastoji se od: Nagrada

Vrijednost

Količina

Ukupna vrijednost

Skijanje za 4 osobe (voucher)

20.000,00 kn

1

20.000,00 kn

Franck poklon paket

120,00 kn

20

2.400,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda:

22.400,00 kn

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Članak 7. Izvlačenje dobitnika održat će se 18. prosinca 2012. godine u sjedištu Priređivača uz nadzor tročlane komisije imenovane od strane Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Imena svih dobitnika bit će objavljena na web stranici www.franck.hr najkasnije 8 dana nakon izvlačenja. Članak 8. Preuzimanje nagrada: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.


Priređivač ima pravo tražiti originalan račun na uvid pri preuzimanju nagrada. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10). Članak 9. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 10. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.franck.hr. Članak 11. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ukoliko postanu dobitnici, Priređivač smije bez naknade objaviti njihovo ime, prezime i adresu u medijima. Članak 12. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 13. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Franck čaj daruje ti skijanje za ekipu  

Franck čaj daruje ti skijanje za ekipu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you