Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Upecaj EVA nagrade u KONZUM prodavaonicama“ lanak 1. – Tvrtka i sjedište priređivaa Priređiva nagradne igre je Podravka d.d., MB 3454088, OIB: 18928523252,48000 Koprivnica, Ulica Ante Starevia 32. lanak 2. – Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja Naziv nagradne igre je : „Upecaj EVA nagrade u KONZUM prodavaonicama“. Nagradna igra Podravke d.d. održati e se u svim Konzum prodavaonicama u vremenu od 04.06. 2010. do 18.07.2010. godine na podruju Republike Hrvatske. lanak 3. – Svrha nagradne igre Svrha nagradne igre je promidžba Podravkinih proizvoda iz programa Hrane – Eva ribe i riblji proizvodi. U nagradnu igru ukljueni su sljedei proizvodi: EVA tuna filet u biljnom ulju, 115g; EVA tuna s povrem u umaku,.115g; EVA tuna komadii u biljnom ulju 115g; EVA tuna komadi u biljnom ulju 80g; EVA tuna komadi u biljnom ulju 160g; EVA komadii u biljnom ulju 160g; EVA sardina u biljnom ulju, 115g; EVA sardina pikant u biljnom ulju, 115g; EVA sardina s povrem u umaku, 115g; EVA sardina u umaku od rajica, 115g; EVA sardina u biljnom ulju sa limunom,115g; EVA tuna u maslinovom ulju, 115g; EVA sardina u maslinovom ulju, 115g; EVA tuna komadi u maslinovom ulju 80g; EVA tuna komadi u maslinovom ulju 160g; EVA skuša filet u biljnom ulju, 115g; EVA skuša s povrem u umaku, 115g; EVA losos fileti u biljnom ulju, 115g; EVA salata Mexicana 115g; EVA salata Mediterana 115g; EVA salata Dalmatina 115g; Eva American tuna salata 115g., EVA tuna s povrem 3x115g-20% gratis, EVA skuša s povrem 3x115g-20%gratis, EVA sardina 2+1 gratis. lanak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri Za sudjelovanje u nagradnoj igri potroša treba kupiti bilo koja 3 proizvoda Eva ribljih konzervi u Konzum prodavaonicama u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je poslati SMS poruku na broj 60150: EVA, broj rauna, ime, prezime, adresa i grad. Cijena slanja SMS poruke je 2,40kn (PDV ukljuen). Po jednom raunu mogue je poslati samo jednu SMS poruku. Jedna osoba može poslati neogranieni broj SMS poruka ali s razliitim brojem rauna. Npr. EVA, 132645, Eva Evi, M. Krleže 86, Koprivnica. Raune je potrebno uvati do kraja nagradne igre i predoiti ih prilikom preuzimanja nagrade. Svaki pojedini raun može biti iskorišten samo jedanput, i po istom raunu ne može se postati dobitnik i glavne nagrade. Ostavljanjem svojih podataka I sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima priređivaa. Sudionik se može odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka ukoliko pošalje na primljenu promotivnu poruku rije STOP. lanak 5. – Nagradni fond Nagradni fond ukljuuje: Glavne nagrade: - 2 x 50.000,00 kn na standardnoj Diners Club kartici (ukupna vrijednost nagrada iznosi 100.000,00 kn), - 2 x 15.000,00 kn na standardnoj Diners Club kartici (ukupna vrijednost nagrada iznosi 30.000,00 kn), - 5 x 2.000,00 kn Poklon bon Konzuma (ukupna vrijednost nagrada iznosi 10.000,00 kn) Tjedne nagrade: - 5 x 2.000,00kn Poklon bon Konzuma (ukupna vrijednost nagrada iznosi 10.000,00kn) Br.

Nagrade

Broj nagrada

Vrijednost nagrade u kn

Ukupna vrijednost nagrada u kn

1.

Standardna prepaid Diners Club kartica

2

50.000,00

100.000,00

2.

Standardna prepaid Diners Club kartica

2

15.000,00

30.000,00

3.

Poklon bon Konzuma

10

2.000,00

20.000,00

UKUPNO

14

-

150.000,00

Priređiva se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa. Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugaije nagrade ili u veim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Podravka d.d. predati e dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik. Konzum poklon bon iskoristiv je samo u prodavaonicama trgovakog lanca Konzum na podruju Republike Hrvatske. lanak 6. – Izvlaenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlaenja Izvlaenje tjednih nagrada (5 x 2.000,00kn poklon bon Konzuma) održat e se u pet (5) krugova. Izvlaenja e se odvijati elektronskim putem, sluajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prvi krug izvlaenja jednog (1) Poklon bon Konzuma sa iznosom od 2.000,00kn održat e se 10.06.2010., za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 4. lipnja do 9. lipnja 2010.god. Drugi krug izvlaenja jednog (1) Poklon bon Konzuma sa iznosom od 2.000,00kn održat e se 17.06.2010., za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 10. lipnja do 16. lipnja 2010.god. Trei krug izvlaenja jednog (1) Poklon bon Konzuma sa iznosom od 2.000,00kn održat e se 01.07.2010., za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 17. lipnja do 30. lipnja 2010.god. etrvrti krug izvlaenja jednog (1) Poklon bon Konzuma sa iznosom od 2.000,00kn održat e se 08.07.2010., za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 01. srpnja do 07. srpnja 2010.god. Peti krug izvlaenja jednog (1) Poklon bon Konzuma sa iznosom od 2.000,00kn održat e se 15.07.2010., za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 08. srpnja do 14. srpnja 2010.god. Izvlaenja dobitnika tjednih nagrada održati e se u službenom sjedištu davatelja usluge (Hi-tech d.o.o.). Ispravnost izvlaenja nadgledat e komisija sastavljena od tri lana. O toku izvlaenja vodit e se zapisnik. Izvlaenje dobitnika glavnih nagrada (2 x 50.000,00kn na standardnoj Diners Club kartici, 2 x 15.000,00kn na standardnoj Diners Club kartici, 5 x 2.000,00kn Poklon bon Konzuma) održat e se 20.07.2010. u prostorima priređivaa nagradne igre Podravke d.d. u Koprivnici. U finalnom izvlaenju sudjeluju svi koji su poslali ispravnu SMS poruku i ispunjavaju uvjete iz lanka 4. ovog pravilnika u periodu od 04. lipnja do 18. srpnja. 2010.god. Izvlaenje e nadzirati trolana Komisija uz prisutnost javnog bilježnika. Tijekom izvlaenja imena dobitnika nagrada, sainit e se zapisnik koji e sadržavati nazive i adrese dobtinika. Obavezno provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz lanka 4. ovog pravilnika. Za izvuene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz lanka 4. ovog pravilnika, nee se javno objavljivati dobitnik, a isti e biti posebno pohranjeni i zapisniki utvrđeni. Ukoliko se u nagradnu igru ukljui manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom imena dobitnika e se izvlaiti elektronskim putem, po redu od prve nagrade nadalje. lanak 7. – Objava rezultata izvlaenja Rezultati dobitnika nagradne igre biti e objavljeni na internet stranici priređivaa nagradne igre www. podravka.com prema slijedeem rasporedu: Objava dobitnika prvog kruga izlaenja tjedne nagrade izvršit e se 11. lipnja 2010.god., Objava dobitnika drugog kruga izvlaenja tjedne nagrade izvršit e se 18. lipnja 2010.god., Objava dobitnika treeg kruga izvlaenja tjedne nagrade izvršit e se 02. srpnja 2010.god., Objava dobitnika etvrtog kruga izvlaenja tjedne nagrade izvršit e se 09. srpnja 2010.god., Objava dobitnika petog kruga izvlaenja tjedne izvšit e se 16. srpnja 2010.god. Objava dobitnika finalnog kruga izvlaenja glavnih nagrada izvršit e se 22. srpnja 2010.god. Dobitnici glavnih i tjednih nagrada bit e obaviješteni telefonom o dobitku nagrade u roku od dva (2) dana nakon svakog kruga izvlaenja, te pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlaenja. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime I prezime, adresa i mjesto stanovanja. U sluaju da priređiva nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušati e ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od svakog nagradnog izvlaenja na broj telefona, kao I pisanim putem o kojemu je izvjestio pri sudjelovanju. lanak 8. – Glavne nagrade Definirano je devet (9) glavnih nagrada: 2 x 50.000,00kn na standardnoj Diners Club kartici, 2 x 15.000,00kn na standardnoj Diners Club kartici, 5 x 2.000,00kn Poklon bon Konzuma. Potpuni podaci o nagradama iz lanka 5. ovog pravilnika to jest svi tehniki podaci o nagradama – model i vrijednost određeni su i ne mogu se mijenjati. lanak 9. – Nain preuzimanja nagrada Svi dobitnici glavnih i tjednih nagrada bit e obaviješteni telefonskim putem I pisanim putem o nainu preuzimanja nagrada. Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređiva e odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada u trajanju od 15 dana. Nepodijeljene nagrade biti e prodane na javnom natjeaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaena u korist državnog prorauna. lanak 10. – Identifikacija dobitnika nagrada Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik I preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom I pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade I postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre. lanak 11. – Nain upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre Sudionici nagradne igre biti e upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na internet stranici priređivaa nagradne igre na www. podravka.com 02. lipnja 2010.god. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaaju obveze iz pravila nagradne igre. lanak 12. – Rješavanje spora U sluaju spora između priređivaa i sudionika nagradne igre “Upecaj EVA nagrade u KONZUM prodavaonicama” nadležan je opinski sud u Koprivnici. lanak 13. – Pravo sudjelovanja Pravo sudjelovanju u nagradnoj igri imaju sve fizike osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika priređivaa nagradne igre i njihove uže obitelji, I bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju ove nagradne igre. lanak 14. – Pogrešne i neregularne SMS poruke Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažee su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom sluaju nee biti podijeljen vei broj nagrada od specificirane koliine iz lanka 5. ovih pravila. Priređiva nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upuene prijave. lanak 15. – Mogunost prekida nagradne igre Nagradna igra može se prekinuti jedino u sluaju više sile.

lanak 16. – Valjanost pravila nagradne igre Ova pravila pimjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. Odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: UP/I-460-02/10-01/395 URBROJ: 513-07-21-07/10-02 U Koprivnici, 17.05.2010. PODRAVKA D.D., Ante Starevia 32, 48000 Koprivnica

Upecajte EVA nagrade u prodavaonicama Konzuma  
Upecajte EVA nagrade u prodavaonicama Konzuma  

Upecajte EVA nagrade u prodavaonicama Konzuma