Page 1

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (N/N  87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Beiersdorf d.o.o., Križna  18, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija (KLASA: UP/I­460­02/10­01/373,                 URBROJ: 513­07­21­07/10­2) od 17. svibnja 2010., donosi slijedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE  «DUGO TOPLO LJETO UZ NIVEA NAGRADE»    Članak 1.  Priređivač nagradne igre pod nazivom “Dugo toplo ljeto uz NIVEA nagrade“ je Beiersdorf  d.o.o, Križna 18, 10 000 Zagreb, MB 1473042, OIB 57315927742.    Članak 2.  Nagradna igra se priređuje u svim maloprodajnim objektima društva LIDL Hrvatska d.o.o.  k.d. na području Republike Hrvatske. Adresa sjedišta LIDL Hrvatska d.o.o. k.d. je Bani 75,  10000 Zagreb. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje njegovih  proizvoda.   Članak 3.  Nagradna igra održava se od 1. lipnja do 30. lipnja 2010. godine na svim prodajnim mjestima  iz Članka 2.   Članak 4.  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit  će objavljena na web stranicama http://www.nivea.hr/ i http://www.lidl.hr/, 01.06.2010.   Članak 5.  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj  koji u razdoblju od 1. lipnja 2010. do 30. lipnja 2010. godine kupe bilo koji NIVEA proizvod,  pošalju SMS sadržaja: ime, prezime, adresa i broj računa na broj 60147 (cijena SMS poruke je 


2,40 kn). Kupac do izvlačenja mora sačuvati račun kao dokaz o kupnji za sudjelovanje u  nagradnoj igri.                                      Članak 6.  Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s neograničenim brojem kupnji. Jedan broj  računa može se poslati samo jedanput. Isti sudionik i isti broj mobitela u nagradnoj igri može  osvojiti samo jednu nagradu iz članka 8. ovih Pravila.    Članak 7.  U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Beiersdorfa d.o.o. i Lidl Hrvatska   d.o.o. k.d.,  te članovi njihovih užih obitelji.    Članak 8.  Nagradni fond sastoji se od: 1. nagrada:  Televizor Philips LCD 42PFL7603D – 1 komad, pojedinačne vrijednosti  8.068,80 kn; 2. – 11. nagrada: Mobitel Samsung S­3550 – 10 komada,  pojedinačne vrijednosti 750,30 kn; 12. ­ 31. nagrada: Olympus fotoaparat T­100 black – 20 komada, pojedinačne vrijednosti  553,50 Kn 32. ­ 56. nagrada: NIVEA poklon paket – 25 komada, pojedinačna vrijednosti  100,00 kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 29.141,80 kn. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.   Članak 9.  Javno izvlačenje nagrada održat će se 02. srpnja 2010. s početkom u 12 sati u prostorijama  LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Bani 75, 10000 Zagreb. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih SMS poruka. SMS poruke s nepotpunim  podacima smatrati će se nevažećima.


Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i komisija sastavljena od 3 člana. O tijeku  izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom  izvlačenju.   Članak 10.  Imena dobitnika biti će objavljena na Internet stranicama http://www.nivea.hr/ i  http://www.lidl.hr/, 03.07.2010.    Članak 11.  Dobitnici će biti telefonski obaviješteni o osvojenoj nagradi koju će preuzeti na adresi  priređivača u roku od 30 dana od dana objave imena dobitnika na Internet stranicama, uz  predočenje računa kao dokaza o kupovini.   Članak 12.  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.   Članak 13.  U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku navedenom u članku 11. ovih pravila,  nagrade će biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom  uplaćena u korist  državnog proračuna.    Članak 14.  Priređivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu  financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i  vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.    Članak 15.  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici  nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i  koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.


Članak 16.  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije  odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu  nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.                                                                                                                             Članak 17.  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu  objavljena na Internet stranicama.                                                                                                                           Članak 18.  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u  Zagrebu. BEIERSDORF d.o.o. Križna 18 10000 Zagreb

Dugo toplo ljeto uz nivea nagrade  

Dugo toplo ljeto uz nivea nagrade

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you