Page 1

PRaVILA NAGRADNE IGRE “Do nagrada bez suza kad je suha guza!!!”

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1 – Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Do nagrada bez suza kad je suha guza!!!„ (u nastavku «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „Organizator“.

Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, MPG d.o.o. (sjedište: Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Opunomoćenik“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge MOJ TELEKOM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11, OIB 39488639890, zastupano po direktoru Zdravku Markoti (u daljnjem tekstu: MOJ TELEKOM)osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Pampers.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Opunomoćenika i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.

Članak 3 – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 01.03.-30.4.2011.

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri


Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji na jednom računu kupe Pampers pelena + Pampers vlažne maramica (u daljnjem tekstu: „Proizvod”) u Plodine prodavaonicama na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju: poslati SMS poruku slijedećeg sadržaja na broj 60147: plodine, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenjaNpr; plodine, 9021, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980.

U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve SMS prijave koje pristignu Opunomoćeniku s datumom slanja najkasnije 30.04.2011.

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava, ali sa različitim brojem računa.

Članak 5 – Izvlačenje

Izvlačenje dobitnika održat će se 04.05.2011., u službenom sjedištu Opunomoćenika (MPG d.o.o., Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, u izvlačenju sudjeluju i sudionici koji su već dobili nagrade ( osoba koja je već izvučena kao dobitnik može dobiti nagradu ali sa različitim brojem računa), sve dok se nagradni fond ne podijeli u cijelosti.

Članak 6 – Nagrade

20 x DELUXE PRENOSIVA NJIHALICA I SJEDALICA


Vrijednost jedne nagrade:1.233,10 kn, ukupna vrijednost 24.662,00 kn (PDV uključen)

80 x GLAZBENI PROJEKTOR ZA KREVETIĆ ILI KOLIJEVKU

Vrijednost jedne nagrade:429,00 kn, ukupna vrijednost 34.320,00 kn (PDV uključen)

50 x PSIĆ SVEZNALICA

Vrijednost jedne nagrade:249,99 kn, ukupna vrijednost 12.499,50 kn (PDV uključen)

100 x SNOOPY PSIĆ

Vrijednost jedne nagrade: 99,99 kn, ukupna vrijednost 9.999,00 kn (PDV uključen)

100 x PRVA DJEČJA GEOMETRIJSKA TIJELA

Vrijednost jedne nagrade: 89,99 kn, ukupna vrijednost 8.999,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 90.479,50 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Opunomoćenikom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Opunomoćenik usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja


nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada.Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu.Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade će biti dostavljene od strane Opunomoćenika u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Opunomoćenika, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je nagrada vraćena Opunomoćeniku. Kao dokaz preuzimanja nagrade Opunomoćenik će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Opunomoćenik će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.Po isteku gore navedenih rokova, Opunomoćenik će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl.67,točka 6.).

Članak 8 - Porezi

Opunomoćenik nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9 – Objava nagradne igre

Opunomoćenik igre obvezan je objaviti ova pravila na www.mpg.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/93

URBROJ: 513-07-21-07/11-2

Zagreb, 21. veljače 2011.


Imena dobitnika biti će objavljena na www.mpg.hr u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre „Do nagrada bez suza kad je suha guza!!!“ dostupna su na adresi Opunomoćenika.

Članak 10 – Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Opunomoćenik kao izabrani Opunomoćenik baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Opunomoćenik rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Opunomoćeniku. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Pampers je registrirana robna marka tvrtke Procter & Gamble.

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


U Zagrebu,01.03.2011.

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu

Organizator

Do nagrada bez suza kad je suha guza  

Do nagrada bez suza kad je suha guza

Do nagrada bez suza kad je suha guza  

Do nagrada bez suza kad je suha guza