Page 1

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) dm – drogerie markt d.o.o. za veletrgovinu i trgovinu na malo drogerijskom i parfimerijskom robom, Kovinska

PRAVILA NAGRADNE IGRE "dm i ja slavimo zajedno"

Članak 1 Organizator Nagradnu igru pod nazivom "dm i ja slavimo zajedno" organizira i provodi Organizator – dm – drogerie markt d.o.o. za veletrgovinu i trgovinu na malo drogerijskom i parfimerijskom robom, Kovinska 5a, 10000 Zagreb, OIB 94124811986 (u daljnjem tekstu: Organizator). Članak 2 Trajanje i svrha nagradne igre Svrha nagradne igre "dm i ja slavimo zajedno" je promocija tvrtke dm – drogerie markt d.o.o. Nagradna igra ima samo jedno kolo i traje od 01. 07. 2011. godine do 31. 07. 2011. godine (uključujući oba datuma). Članak 3 Područje organiziranja i provođenja nagradne igre Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Članak 4 Fond nagrada Fond nagrada sastoji se od: R.br Nagrade Broj nagrada Pojedinačna vrijednost nagrade Ukupna vrijednost nagrade (uključen PDV) 1. VW POLO 1.2 TRENDLINE 15 63.330,00 949.950,00 2. tečaj sigurne vožnje 15 - Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 949.950,00 kn i na tu će vrijednost organizator nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa. Članak 5 Mehanika nagradne igre A. Način sudjelovanja 5a, Zagreb, OIB 94124811986 donosi sljedeća: Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji su članovi Svijeta prednosti i koji u razdoblju od 1.7. do 31.7.2011. zamijene 50 bodova sa svoje active beauty kartice za opciju na glavnom izborniku na terminalu "djetelina s 4 lista-nagradna igra" tj. animaciju na terminalu koja se počne vrtiti te kupcu pokloni 5, 10, 15 ili 20% popusta na ukupnu kupovinu. Svi kupci koji sudjeluju u gore spomenutoj zamjeni bodova, automatizmom ulaze u potencijalne dobitnike nagradne igre u kojoj mogu osvojiti jednu od nagrada iz čl.4 ovih Pravila. B. Izvlačenje nagrada Izvlačenje nagrada je javno, a održat će se 10.8.2011. u prostorijama uprave dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, Zagreb u 12:00 sati u prisustvu 2 predstavnika tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. i javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji sadržava: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dobitnika bit će objavljena na www.dm-drogeriemarkt.hr 16.8.2011. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika nego što je nagrada, svi sudionici su


dobitnici. C. Preuzimanje nagrada Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan predočiti legitimacijski dokument osobnu iskaznicu. Po objavi dobitnika na www.dm-drogerie.markt d.o.o. stranicama, dobitnici će biti pismeno preporučenom poštanskom pošiljkom obaviješteni o mjestu preuzimanja nagrada, u roku od 8 dana od dana objave. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Organizatorom, u roku od 30 dana od dana zaprimanja pismene obavijesti o dobitku nagrade. Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka točka C, ne preuzme svoju nagradu, bit će ponovno pismeno preporučenom poštanskom pošiljkom obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka ponovne obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku od 15 dana od dana zaprimanja ponovne obavijesti, ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku kao i u slučaju da je više nagrada nego sudionika, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/2010) tj. biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Članak 6 Pravo sudjelovanja Pravo nemaju djelatnici Organizatora Nagradne igre i članovi njihovih užih obitelji. Članak 7 Odgovornost Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Organizatora. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim. Članak 8 Sudionici/suglasnost s pravilima Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Članak 9 Pogrešne i neregularne prijave Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu. Članak 10 Publicitet Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Organizator može komunicirati s njima u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre. Članak 11 Porezi

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Organizator ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradama ( registraciju vozila, osiguranje vozila, i dr). Članak 12 Pravila nagradne igre Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www. dm-drogeriemarkt.hr. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i


njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju. Članak 13 Maloljetnici Maloljetnici ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri obzirom ne mogu biti imatelji kartice active beauty. Članak 14 U slučaju spora U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud građanski u Zagrebu. Članak 15 Objava dobitnika Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.dm-drogeriemarkt.hr dana 16.8. 2011. Članak 16 Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija. Priređivač nagradne igre: dm-drogerie markt d.o.o. za veletrgovinu i trgovinu na malo drogerijskom i parfimerijskom robom Kovinska 5a 10 090 ZAGREB tel. 3670 100 fax. 3670 102 OIB 94124811986

dm i ja slavimo zajedno  
dm i ja slavimo zajedno  

dm i ja slavimo zajedno