Page 1

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/393 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 21. svibanj 2012. Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) AWT International d.o.o., OIB 57159149897, Slavonska Avenija BB, Zagreb, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Colgate Sensitive Pro-Relief“ Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „Colgate Sensitive Pro-Relief“ je AWT International d.o.o., OIB 57159149897, Slavonska Avenija BB, Zagreb. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Palmotićeva 80, 10000 Zagreb, OIB 84873605417. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe robne marke Colgate te unapređenja prodaje u maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Mercator i Getro.

Članak 2. Nagradna igra se održava na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Mercator i Getro od 01.06.2012. do 30.06.2012.

Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.mobitelmedia.hr prije početka nagradne igre.

Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Mercator ili


Getro kupe Colgate Sensitive Pro-Relief pastu za zube i bilo koju Colgate četkicu iz linije 360. Prijava se ostvaruje slanjem SMS poruke na broj 60221, sa sadržajem: COLGATE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može se poslati samo jednom. Ako isti broj računa bude ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke AWT International d.o.o. i Mobitel Media d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Fond nagrada sastoji se od:

Nagrada Vrijednost Količina Ukupna vrijednost Vikend paket za 2 osobe u Termama Tuhelj 2.200,00 kn 1 2.200,00 kn Sjeckalica Gorenje 300,00 kn 10 3.000,00 kn Mikser Gorenje 225,00 kn 10 2.250,00 kn Kuhinjska vaga gorenje 180,00 kn 2 360,00 kn Colgate ručnik 35,00 kn 100 3.500,00 kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 11.310,00 kn

Članak 7. Izvlačenje dobitnika održat će se 04.07.2012. u sjedištu Priređivača.

U izvlačenju dobitnika sudjeluju sve ispravne prijave zaprimljene tijekom trajanja nagradne igre. Izvlačenje dobitnika nadgledat će tročlana komisija te će se o istome voditi zapisnik.


Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Imena svih dobitnika bit će objavljena na web stranicama www.mobitelmedia.hr najkasnije 8 dana nakon izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Priređivač ima pravo tražiti originalan račun na uvid pri preuzimanju nagrada.

Članak 9. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nepodijeljenim nagradama postupit će se sukladno Zakonu igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) odnosno čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 08/10).

Članak 10. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.mobitelmedia.hr.

Članak 11. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.


Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima, a dobitnici pristaju da se njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 13. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Colgate Sensitive Pro-Relief  

Colgate Sensitive Pro-Relief

Colgate Sensitive Pro-Relief  

Colgate Sensitive Pro-Relief