Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE „BUBCHEN NAGRAĐUJE NAJNJEŽNIJE BEBE NA SVIJETU“ Članak 1. Priređivač, MAKART i MAKART, Prilaz Baruna Filipovića 1, Zagreb, priređuje nagradnu igru pod nazivom"BUBCHEN NAGRAĐUJE NAJNJEŽNIJE BEBE NA SVIJETU" u razdoblju od 01.lipnja do 30. lipnja 2010. godine. Ovim pravilima uređuje se način provedbe i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrada te druga pitanja važna za sudjelovanje u njoj. Članak 2. Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promoviranja proizvoda iz grupe Bubchen, te nagrada kupcima za njihovu potrošnju i vjernost. Nagradna igra provodi se na svim prodajnim mjestima DM – DROGERIE MARKT d.o.o. u RH. Članak 3. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi kupci koji za vrijeme trajanja nagradne igre na prodajnim mjestima DM-DROGERIE MARKT kupe bilo koji proizvod iz asortimana Bubchen. Za svaki kupljeni proizvod kupac ostvaruje pravo poslati SMS na broj 60385 sa slijedećim podacima BEBA razmak Ime i Prezime Adresa i broj računa Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (pdv uključen). Kupci mogu sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta. Pogrešno i nepotpuno ostavljeni podaci ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu. Sudionik nagradne igre mora čuvati original računa temeljem kojega je izvršio prijavu za nagradnu igru do trenutka preuzimanja nagrade. Članak 4. Fond nagrada nagradne igre sastoji se od: 1. Dječji mini bicikl na akumulator - 999,99kn (PDV uključen). 2.-3. 2x Putni krevetić – 1.399,98 kn (PDV uključen) 4.-5. 2x Baby phone – 1.199,98 kn (PDV uključen) 6.-20. 15x poklon paketa Bubchen u vrijednosti 200 kn / paketu – 3.000 kn. Sveukupna vrijednost nagradnog fonda je 6.599,95 kn (PDV uključen). Dobitnik nagrade nema pravo tražiti novčanu isplatu protuvrijednosti osvojene nagrade. Priređivač će dobitnicima predati nagrade uz primopredajni zapisnik. Članak 5. Izvlačenje dobitnika nagrada obavit će se u prostorijama MAKART i MAKART, Prilaz Baruna Filipovića 1, Zagreb, dana 05. srpnja 2010. godine. Ispravnost izvlačenja nadzirat će komisija sastavljena od 2 člana zaposlenika Priređivača.. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti članka 3. Ovih pravila. Dobitnici nagradne igre biti će objavljeni na web stranici Makart i Makart www.makart.hr 12.srpnja 2010. Članak 6. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana objave. Ukoliko dobitnik nagrade iz objave nije u propisanom roku podigao nagradu, bit će pismenim putem obaviješten


o dobitku, a naknadni rok za preuzimanje nagrade je 10 dana od dana primitka obavijesti o dobitku. Nakon isteka toga roka, nagrade se neće moći preuzeti. Prilikom preuzimanja nagrade potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i original računa sa serijskim brojem na kojem je ostvarena kupnja. Članak 7. Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da se njihova imena i fotografije koriste u promidžbene svrhe. Članak 8. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile. U slučaju da se na nagradnu igru prijavi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradni fondom, nagrade će se dodjeljivati prema utvrđenom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne izvuku svi dobitnici. U slučaju spora između sudionika i priređivača nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Članak 9. Ova pravila biti će objavljena na web stranici Makart i Makart www.makart.hr po dobivenoj suglasnosti i primjenjuju se od dana objave do dana preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

BUBCHEN NAGRAĐUJE NAJNJEŽNIJE BEBE NA SVIJETU  

BUBCHEN NAGRAĐUJE NAJNJEŽNIJE BEBE NA SVIJETU

BUBCHEN NAGRAĐUJE NAJNJEŽNIJE BEBE NA SVIJETU  

BUBCHEN NAGRAĐUJE NAJNJEŽNIJE BEBE NA SVIJETU