Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Božićna bajka u Parizu” Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Članak 1 – Organizator Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Božićna bajka u Parizu“ (u nastavku «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „Organizator“. Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, MPG d.o.o. (sjedište: Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge IT Jedan d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Internetsku stranicu www.mpg.hr/nagradne (u daljem tekstu “Internetska stranica”) izradio je ADOR d.o.o., Kustošijanska 29, 10000 Zagreb, OIB: 08024384368 (u daljem tekstu “Pružatelj usluga”). Funkcionalne specifikacije Internetske stranice priložene su uz ova Pravila igre. Svrha nagradne igre je promidžba robnih marki Gillette, Old Spice i Venus. Članak 2 – Sudionici nagradne igre Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci. Članak 3 – Trajanje nagradne igre Trajanje nagradne igre: 25.10. - 06.12. 2012. Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u jednoj kupovini na jednom računu kupe bilo koje Gillette, Old Spice ili Venus božićne pakete (svi promo proizvodi na navedenim robnim markama koji će se u tom tretnuku nalaziti u Konzum prodavaonicama) u minimalnoj vrijednosti 100,00 kn (u daljnjem tekstu: „Proizvod“) u Super Konzum, Maxi Konzum i svim ostalim Konzum prodavaonicama u kojima se navedeni proizvodi nalaze u prodaji u periodu trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju: a) poslati SMS poruku slijedećeg sadržaja na broj 60060: bozic, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenjaNpr; bozic, 123-45679991, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980. ili


b) prijaviti se na broj telefona 065/800-805 te: nakon zvučnog signala utipkati broj računa ( npr. 125-45679991) nakon zvučnog signala ostavite svoje podatke: Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980.

ili c) prijaviti se na web stranici www.mpg.hr/nagradne te upisati: ključna riječ: bozic, broj računa, ime i prezime, e-mail, adresa i kućni broj, grad, kontakt telefon i datum rođenja Npr; bozic, 123-45679991, Zeljka Babic, zeljka@net.hr, Javorova 5, Zagreb,091/123456, 01.02.1980 U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve prijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 06.12.2012. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Cijena poziva iz nepokretne mreže na 065/800-805 je 1,50 kuna po pozivu, iz pokretne prema nepokretnoj putem telefona broj 065/800-805 po cijeni od 2,40 kuna po pozivu (PDV uključen u cijenu) Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničen broj puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri. Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava, ali sa različitim brojem računa. Članak 5 – Izvlačenje Izvlačenje dobitnika održat će se 10.12.2012. u 11h u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada) nije podijeljen, bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Članak 6 – Nagrade GLAVNA NAGRADA:


1 x poklon bon u vrijednosti 15.000,00 kn za putovanje u Pariz (Disneyland)* *ili po dogovoru sa turističkom agencijomu kojoj je organizirano putovanje *nagradu treba realizirati do 31.05.2013.godine Vrijednost jedne nagrade: 15.000,00 kn, ukupna vrijednost 15.000,00 kn (PDV uključen) UTJEŠNE NAGRADE: 10 x poklon paket (1 paket sadrži: 2xAriel MS 2kg, 2xLenor 1L, 1xAriel color LT 16 kom, 1xJar 750mL, 1xAlways Ultra hig ulošci duopack, 1xOS sprej 125mL, 1xH&S Ocean 400mL, 1xPantene Intensive šampon 250mL i regenerator 200mL, 2x četkica OB Pro-Expert Complete) Vrijednost jedne nagrade: 378,33 kn, ukupna vrijednost 3.783,30 kn (PDV uključen) Nagradna putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučamo da putnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća.Organizator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane organizatora za provedbu Igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Igri. Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom boravka na lokaciji nagradnog putovanja tijekom navedenog razdoblja, te ne može davati nikakva jamstva u vezi problema do kojih može doći tijekom putovanja. Organizator nije odgovoran za bilo kakve greške kod nagrade, osim gdje su takva ograničenja odgovornosti izričito zabranjena zakonom. Sudionici prihvaćaju da sami trebaju osigurati vlastitu putnu dokumentaciju (putovnicu), kao i putno osiguranje koje uključuje osobno zdravstveno i životno osiguranje tijekom putovanja kao i osiguranje osobne imovine tijekom putovanja. Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 18.783,30 kn (PDV uključen) Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila. Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada.Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu.Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.Po isteku gore navedenih rokova, Administrator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost


nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl.67,točka 6.). Članak 8 - Porezi Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade. Članak 9 – Objava nagradne igre Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.mpg.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem: KLASA: UP/I- 460-02/12-01/787 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 18. listopada 2012. Imena dobitnika biti će objavljena na www.mpg.hr u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre „Božićna bajka u Parizu“ dostupna su na adresi Administratora. Članak 10 – Obrada podataka Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Članak 11 – Opće odredbe Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.


Gillette,Old Spice i Venus su registrirane robne marke tvrtke Procter & Gamble. Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu,25.10.2012. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator

Božićna bajka u Parizu  
Božićna bajka u Parizu  

Božićna bajka u Parizu

Advertisement