Page 1

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) BILLA d.o.o. iz Zagreba, Jadranska avenija 2, donosi slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „BILLA nevjerojatni rekordi“ Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom “BILLA nevjerojatni rekordi“ je BILLA, društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Jadranska avenija 2, MB: 1189077, OIB: 30380746842.Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima. Članak 2. Nagradna igra održava se u svim prodavaonicama BILLE u Republici Hrvatskoj u periodu od 29.08. do 09.10.2012. i ima šest kola. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu, www.billa.hr, dana 29.08.2012. Članak 4. Za svakih potrošenih 90 kn u BILLI kupac na blagajni dobiva gratis vrećicu sa 5 sličica koje se lijepe u album Nevjerojatni rekordi. Maksimalan broj gratis paketića u jednoj kupovini je 20 kom. Paketić sličica nalazi se i u slobodnoj prodaji u svim BILLA supermarketima. Svaki kupac koji pošalje 10 praznih vrećica sa svojim osobnim podacima (ime i prezime i adresa) na adresu: BILLA d.o.o., Jadranska avenija 2, 10020 Zagreb s naznakom „nagradna igra –nevjerojatni rekordi“, ima pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i osvojiti jednu od dvije nagrade u kolu.

Prvo kolo: 29.08.-04.09.2012. – nagrade: 1 x putovanje u Gardaland za 4 osobe + safari park i 1 x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS Drugo kolo: 05.09.-11.10.2012. – nagrade: 1 x putovanje u Gardaland za 4 osobe + safari park i 1 x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS

Treće kolo: 12.09.-18.09.2012. – nagrade: 1 x putovanje u Gardaland za 4 osobe + safari park i 1 x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS Četvrto kolo: 19.09.-25.09.2012. – nagrade: 1 x putovanje u Gardaland za 4 osobe + safari park i 1 x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS Peto kolo: 26.09.-02.10.2012. – nagrade: 1 x putovanje u Gardaland za 4 osobe + safari park i 1 x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS


Šesto kolo: 03.10.-09.10.2012. – nagrade: 1 x putovanje u Gardaland za 4 osobe + safari park i 1 x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS Paketići poslani u jednom nagradnom kolu su nevažeći u ostalima. Vrećice sa sličicama se mogu kupiti u svim prodavaonicima BILLE u RH.

Članak 5. Svaki kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem poslanih vrećica.

Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke BILLA d.o.o.

Članak 7. Fond nagrada sastoji se od:6x putovanje za četveročlanu obitelj u Gardaland + safari park u periodu od 17.10.2012. do 01.06.2013. = 23.400,00 6x Nintendo WII HW WHITE + WII PARTY +SPORTS, 6 kom x 1.399,00 = 8.394,00 kn UKUPAN nagradni fond = 31.794,00

Članak 8. Dobitnici se izvlače za: Prvo kolo: 07.09.2012. Drugo kolo: 14.09.2012. Treće kolo: 21.09.2012. Četvrto kolo: 28.09.2012. Peto kolo: 05.10.2012 Šesto kolo: 12.10.2012. u prostoru BILLE, Jadranska avenija 2, Zagreb u nazočnosti tročlane komisije koji će nadgledati ispravnost izvlačenja. Nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka svoje nagrade, priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka od 30 dana obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.


Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Članak 9. Imena dobitnika bit će objavljena na internetu u roku (8) osam dana od izvlačenja. Članak 10. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 11. Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. Članak 12. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na internetu. Članak 13. Priređivač se obvezuje 5% (1.589,70 kn) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 14. Priređivači su dužni u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. Članak 15. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu, 21.08.2012. Za BILLA d.o.o

BILLA nevjerojatni rekordi  
BILLA nevjerojatni rekordi  

BILLA nevjerojatni rekordi