Page 1

Pravila nagradne igre: PRAVILA NAGRADNE IGRE INTERNATIONAL TECHNOLOGIES d.o.o. Tuzla, Mirsada Fidahića 25, Federacija Bosne i Hercegovine, porezni broj: 03011912, ID broj: 4209707310007, zastupan po direktoru Fahrudinu Gološu, donosi PRAVILA NAGRADNE IGRE Član 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGIES d.o.o. Tuzla, Mirsada Fidahića 25, Federacija Bosne i Hercegovine, porezni broj: 03011912, ID broj: 4209707310007, zastupan po direktoru Fahrudinu Gološu, priređuje nagradnu igru pod nazivom „S Castrolom u Južnu Afriku!“. Član 2. SMS Nagradna igra se organizuje isključivo u promotivne svrhe proizvoda CASTROL na području BiH. Član 3. SMS Nagradna igra organizuje se u trajanju od 22.04.2010 godine do 30.06.2010. godine i organizuje se na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine. Član 4. U nagradnoj igri mogu učestvovati sva punoljetna fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine, lica koja imaju prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, osim zaposlenih u INTERNATIONAL TECHNOLOGIES d.o.o., te članova njihove uže obitelji. Dobitnici nagrada pružit će sve potrebne informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila nagradne igre i ostali odgovarajući zakoni. Član 5. Za učešće u nagradnoj igri „S CASTROLOM U JUŽNU AFRIKU!“ potrebno je putem SMS-a poslati unikatni kod, imenom i prezimenom, adresu, mjesto prebivališta. Unikatan kod učesnik dobije kod kupovine 4l ulja Castrol na prodajnim mjestima Npr. K45RT6 Huso Husić, Radnička cesta 186, Sarajevo Učesnici u igri šalju SMS na broj telefona 091 211 400 koji je odobren od strane RAKa (Regulatorna agencija za telekomunikacije Bosne i Hercegovine) za SMS usluge sa dodatnom vrijednošću. Pravo na učešće imaju svi građani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji putem SMS poruke na broj 091 211 400 slijedeći upute. Cijena jedne SMS poruke je 0,20 KM+ PDV. SMS poruke se ne mogu slati sa fiksnih telefona. Dobitnici se obavještavaju direktno putem telefona i/ili putem SMS poruke. Imena dobitnika se objavljaju i na internetnoj stranici www.gmt.si i www.castrol-fwc2010.si, a na kraju igre objavit će se i u jednom od dnevnih novina. Sve zaprimljene poruke u toku nagradne igre nalazit će se pod kontrolom Organizatora. Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati neograničen broj puta, kao i sve ispravne SMS poruke pristigle u toku trajanja nagradne igre, pod uslovom da su svi poslani u skladu sa ovim Pravilima. Član 6. Nagradni fond čine: Glavne nagrade: 2 x ulaznice za nogometnu utakmicu Slovenija - USA, odlazak 17. 06. 2010


Uključuje: zrakoplov Ljubljana – Johannesburg, smještaj u hotelu 4****, karte za utakmicu, zrakoplov Johannesburg – Ljubljana (sve zajedno 4 dana), viza, sve zrakoplovne takse su uključene. Vrijednost aranžmana 3.588,16 sa KM sa PDV, (ukupna vrijednost nagrade 7.176,32 KM sa PDV) 5 x TV LCD LG (LG LCD TV FullHD) diagonala 94, vrijednost 1356 KM sa PDV (ukupna vrijednost nagrade 6780 KM sa PDV) 200 x FIFA nogometna lopta CASTROL, vrijednost 9,16 KM sa PDV (ukupna vrijednost nagrade 1832 KM sa PDV) 300 x ruksak CASTROL , vrijednost 7,71 KM sa PDV (ukupna vrijednost nagrade 2313 KM sa PDV) Sedmične nagrade: 30 x Castrol privjesaka za torbicu, vrijednost 2,41 KM sa PDV(ukupna vrijednost nagrade 72,30 KM sa PDV) 40x Castrol privjesaka autići, vrijednost 1,93 KM (ukupna vrijednost nagrade 77,20 KM) 60 x Castrol kape, vrijednost 3 KM sa PDV (ukupna vrijednost nagrade 180 KM sa PDV) 160 x Castrol crne majice, vrijednost 4,34 KM sa PDV(ukupna vrijednost nagrade 694,40 KM sa PDV) 1200 x Castrol magnet, vrijednost 1,38 KM sa PDV (ukupna vrijednost nagrade 1656 KM sa PDV) 600 x Castrol kemijske olovke, vrijednost 0,84 KM sa PDV (ukupna vrijednost nagrade 504 KM) Ukupna vrijednost nagrada: 18.192,50 KM bez PDV, odnosno 21285,22 sa PDV. Glavna izvlačenja odvijat će se u prostorima INTERNATIONAL TECNOLOGIES. Prvo glavno izvlačenje održat će se 25.5.2010. U prvom glavnom izvlačenju sudjeluju svi oni koji su sudjelovali u nagradnoj igri od 22.04.2010 do 24.05.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju kojeg sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS) te su se složili s uvjetima nagradne igre. Izvlačenje se izvrši tako da se najprije izvuče 150 x treća nagrada nagrada (ruksak Castrol), 100 x druga (nogometna lopta Castol), i 3 x prva nagrada (ulaznica za nogometnu utakmicu Slovenija – SAD, koja će se održati 18.06.2010 a odlazak če biti 17.06.2010. Drugo glavno izvlačenje održat će se 5.7.2010. U drugom glavnom izvlačenju sudjeluju svi oni koji su sudjelovali u nagradnoj igri od 22.04.2010 do 30.06.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju kojeg sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS) te su se složili s uvjetima nagradne igre. Izvlačenje se izvrši tako da se najprije izvuče 150 x treća nagrada nagrada (ruksak Castrol), 100 x druga (nogometna lopta Castol), i 5 x prva nagrada TV LCD LG (LG LCD TV 37LF2510, AEU, FullHD) diagonala 94. Sedmična izvlačenja odvijat će se u prostorima preduzeća INTERNATIONAL TECHNOLOGIES. Sedmična izvlačenja održat će se svaki petak u 10.00 sati. 23.04.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali 22.04.2010 do uključujuće 22.04.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 30.04.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 29.04.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS).


Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 07.05.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 06.05.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju kojeg sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 14.05.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 13.05.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koj sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 21.05.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 20.05.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koj sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 28.05.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 27.05.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 04.06.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 03.06.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 11.06.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 10.06.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 18.06.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 17.06.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol 25.06.2010 u kojem sudjeluju svi koji su sudjelovali od 22.04.2010 do 24.06.2010 do 24.00 sati (krajnji rok za primitak SMS s ključnom riječju koji sudionik pošalje kao odgovor na povratni SMS). Nagrade: 16 x Castrol T shirt majica, 6 x sportska kapa Castrol, 3 x Castrol privjesaka za torbicu, 4 x Castrol privjesaka autić, 120 x Castrol magnet, 60 x kemijska olovka Castrol Sve nagrade moraju biti preuzete do 31.07.2010 a glavna nagrada do 31.06.2010 godine. Dobitnik nema pravo tražiti od Organizatora ni njegovih dobavljača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti ili koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, foto i video materijalu. Nagrade su prenosive. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima koje Organizatori mogu organizirati u promotivne svrhe. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatorima da koriste njihova imena i/ili ličnost radi reklama ili prodaje bez kompenzacije. Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će Organizator. Član 7. Nagradna izvlačenja će se obaviti automatski, putem posebnog softvera (programa) – metodom slučajnog kompjuterskog odabira. Nagrada se izvlači sedmično te glavna nagrade na kraju nagradne igre. Imena dobitnika se objavljaju i na internetnoj stranici www.gmt.si i www.castrol-fwc2010.si, a na kraju igre objavit će se i u jednom od dnevnih novina.


Sedmične nagrade će biti uručene u roku od 7 dana od dana izvlačenja dobitnika na kućnu adresu dobitnika, a glavnu nagradu dobitnik mora preuzeti unutar 30 dana od završetka nagradne igre u prostorijama Organizatora. Za preuzimanje nagrada dobitnik je dužan predočiti ličnu kartu, te SIM karticu mobilnog telefona s kojeg se prijavio za učestvovanje u nagradnoj igri. Svi dobitnici nagrada bit će obavješteni SMSom i/ili telefonski. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana na osnovu broja mobitela sa kojeg je poslat SMS, bit će izvučen alternativni dobitnik. Član 8. Komisija koja će nagledati ispravnost izvlačenja nagrada broji tri člana. Odluka komisije je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespodencija. Član 9. Priređivač nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biti će odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se SMS Nagradna igra održati. Član 10. O nagradnoj igri „S CASTROLOM U JUŽNU AFRIKU!“ javnost će biti upoznata putem sredstava javnog informisanja: putem dnevnih novina, plakata, reklame na samom prodajnom mestu, obavijestima na web stranici www.gmt.si i www.castrol-fwc2010.si. Informisanje javnosti podrazumijeva obavještenje o pravilima nagradne igre, odnosno o načinu i uslovima učešća u igri, dužini trajanja igre, datumima izvlačenja, načinu utvrđivanja dobitnika, načinu preuzimanja nagrada i krajnji rok za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa nagradnom igrom „S CASTROLOM U JUŽNU AFRIKU!“ ne može odstupati od ovih Pravila. Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnim novinama. Telefonska podrška korisnicima je dostupna minimum 8 sati dnevno putem broja 062 137 137. Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik. Član 11. Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima CASTROL BH i INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, a putem SMS poruka. U slučaju da ne želi više primati SMS poruke sa informativnim i promotivnim porukama, potrebno je poslati poruku sa slijedećim sadržajem „CASTROL STOP“ na broj 091 211 400. Ova Pravila počinju važiti danom početka nagradne igre i svi učesnici prihvataju sve odredbe ovih Pravila bez ikakvih izmjena. Sve odluke koje priređivač donese na bazi ovih Pravila konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Za sve dodatne informacije i tumačenja ovih Pravila, učesnici se mogu obratiti direktno na adresu preduzeća: INTERNATIONAL TECHNOLOGIES d.o.o., Mirsada Fidahića 25 – Poštanski fah 102, 75000 TUZLA Federacija Bosne i Hercegovine Poreski broj 03011912, ID broj: 4209707310007


Član 12. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Tuzli. UPRAVA DRUŠTVA INTERNATIONAL TECHNOLOGIES d.o.o.

BIH_Castrolom u Juznu Afriku  
BIH_Castrolom u Juznu Afriku  

BIH_Castrolom u Juznu Afriku