Page 1

1 KLASA: UP/I- 460-02/10-01/478 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 28. lipnja 2010. Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Erste Card Club d.d. Zagreb, Praška 5, OIB: 85941596441 (dalje u tekstu: PrireĎivač), donosi PRAVILA NAGRADNE IGRE Živite kao da nema režija! Članak 1. Svrha nagradne igre Živite kao da nema režija! (dalje u tekstu: Nagradna igra) je ostvarivanje promidžbenih učinaka i aktiviranje novih trajnih naloga PrireĎivača. Članak 3. Nagradna igra trajati će od 1.07.2010. do 31.08.2010. godine, zaključno do 24,00 h. Članak 4. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati korisnici Diners Club privatne kartice (dalje: Sudionici). Objavom ovih Pravila na web stranici «www.diners.com.hr» PrireĎivača, Sudionici Nagradne igre ista prihvaćaju u cijelosti. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Erste Card Cluba d.d. i Erste & Steiermärkische Bank d.d., te članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća). Članak 5. Sudjelovanje u Nagradnoj igri se ostvaruje: - aktivacijom trajnog naloga (osnovni ili dodatni privatni član), temeljem Zahtjeva za aktivaciju dostavljenih u Erste Card Club d.d. najkasnije do 31.8. do 00:00 sati, a koji je prihvaćen od strane PrireĎivača i poslovnih partnera čije se usluge naplaćuju trajnim nalogom Ukoliko jedan Sudionik aktivira više trajnih naloga u promotivnom razdoblju, svaki aktivirani trajni nalog je prilika više za ostvarivanje nagradnih dobitaka. Sudionici će navedene informacije o nagradnoj igri dobiti putem pisanog materijala uz Diners Club račune te kroz dnevne i tjedne tiskovine i radijsko oglašavanje. 2


Nagradni fond Članak 6. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada: Red.br. 1. -3. 4. -34.

Nagrade

Piaggio skuter 30 Diners Club pre-paid kartica s 1.000 kn 35. - 54 20 Paketa Natural Wealth proizvoda (1x 504,79 kn) ABC Plus, 100 tableta (mpc 131,29 kn) Prirodni Astaksantin, 60 kapsula (mpc 169 kn) Brusnica forte s vitaminom C, 50 kapsula (mpc 110,77 kn) Papaja enzim, 250 tableta (mpc 93,73 kn) UKUPNO 97.302,80

Ukupna vrijednost 57.207 kn 30.000 kn 10.095,80 kn

zivite kao da nema rezija_pravilnik  

zivite kao da nema rezija_pravilnik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you