Page 82

18 c

Målvakter Förflytta

RÄDDANDE

lat om skottet är högt. Kommer skottet lågt och rakt emot dig, trycker du dig ner mot isen och stänger det femte hålet mellan benen med kropp och skydd som en samlad blockyta. Klubban har du framför dig med bladet på isen och blicken är på pucken. Sträva efter maximal returkontroll genom att hålla fast pucken eller styra undan den mot hörnet.

Med en bra förmåga att förflytta dig stående och nere på isen, kan du i största möjliga utsträckning vara i rätt position för att spela ett täckande spel eller ta dig till en optimal position för att kunna MÅLVAKT agera. Träna att förflytta dig i alla riktningar, (djupled, sidled och rotationer) både i din stående arbets-ställning och när du är nere på isen efter räddningar och i närspelssituationer. Lägg därtill att förflyttningar i alla Går skottet däremot vid sidan om dig trycker du ifrån så riktningar ska kunna kombineras både med förmågan att ta mycket som det behövs med innerskäret på den skridsko dig upp till stående efter en räddning och att ta dig ner på som är längst ifrån pucken och rör dig mot skottlinjen, isen, för att du ska kunna vara i position och rädda. antingen bara med en tyngdöverföring eller om det är nödvändigt även med en förflyttning i sidled, endera stående eller ner på isen beroende på höjden på skottet. Vrid huvudet för att följa pucken med blicken och rör dig så aggressivt som ditt avstånd till pucken kräver, antingen rakt i sidled i en samlad ställning, vinkelrätt mot skottlinjen eller mer utsträckt med vridning av bålen för att kunna rädda med handskar, klubba eller benskydd längre ifrån kroppen.

Begränsande faktorer för din möjlighet att förflytta dig är främst din balans, styrka i ben och bål samt din teknik att trycka ifrån med skridskons innerskär. Vi brukar tala om tyngdpunktskontroll och ”Edge Control”. Vid stående förflyttningar ska du, med bibehållen balans, kunna hitta frånskjut i alla riktningar med olika tekniker. Det är även viktigt att kunna avlasta trycket från skridskoskenans innerskär för att du ska kunna röra dig obehindrat i sidled. Du måste också kunna stoppa kontrollerat efter en förflyttning. När du står på ett knä och ska ändra position är det betydelsefullt att hitta den optimala vinkeln på underben och skridsko för att kunna få grepp i isen och trycka ifrån. I situationer när motståndarna har skottmöjlighet och du inte kan täcka hela målet ska du förflytta dig på ett sånt sätt att du har bästa tänkbara balans och frånskjutsmöjlighet. Då har du bra förutsättningar både att rädda med ett blockande spel och att agera aggressivt för att fånga, parera eller styra undan puckar på väg mot målets öppna ytor.

Reagera och sedan antingen Blocka eller Agera När du ska rädda skott som kommer mot målet i en sådan hastighet och från ett avstånd som gör att det är möjligt att hinna reagera och sedan rädda, står du kvar i din arbetsställning tills pucken lämnat skyttens klubblad, reagerar på skottets riktning i höjd- och sidled och rör dig mot skottlinjen. Är puckens bana rakt emot dig står du kvar och räddar sam-

www.hockeyakademin.se

Sträva efter att ha så bra täckning som möjligt i skottlinjen när du räddar eller att åtminstone komma så nära pucken du kan om den är långt ifrån dig. Genom att röra dig samlat kan du förbättra dina möjligheter att rädda kontrollerat med stora marginaler och med ett aggressivt agerande med frånskjut mot puckens bana får du bättre räckvidd, större möjlighet att täcka nära pucken och bättre returkontroll i de lägen då du har längre till pucken. I situationer där du hinner reagera innan du räddar skott på sidan om dig, ska du så mycket som möjligt undvika att försätta dig i lägen där du går rakt ner på knä eller t. o. m. rör dig ifrån skottlinjen och därmed tvingas öppna upp dig i onödan genom att kasta ut en arm eller ett ben som en sprattelgubbe för att rädda skott i ytterlägen. Ett attackerande arbetssätt (med tyngdöverföring och blicken på pucken hela vägen, med tryck ner mot isen alternativt mer eller mindre frånskjut i sidled beroende på avståndet till pucken) som du använder för att ta dig mot eller in i skottlinjen, är lika viktigt vid alla räddningar där du inte från början stängt hela målet. Både när du reagerar och blockar samt när du blir tvungen att reagera och agera mer aggressivt för att rädda skott på väg mot öppet nät. Tyngdöverföring och om det är nödvändigt även frånskjut mot puckbanan, aldrig ifrån pucken, gäller oavsett din stil eller vilken typ av räddning du väljer. Du ska lära dig att skilja mellan två olika sätt att reagera och rädda, beroende på hur långt du har till skottlinjen vid sidan om dig när du påbörjar räddningen. Först reagerar du och sedan kan du antingen rädda genom att blocka eller att agera.

ISHOCKEYNS ABC

kap 18c

Profile for Hockeyakademin

Ishockeyns abc - Allmän del  

Ishockeyns abc - Allmän del  

Advertisement