Page 1

- The spoken word is valid BG BOJAN POGRAJC SPEECH ON THE OCCASION OF THE SVN INDEPENDENCE AND UNITY DAY KOSOVO, CVI, 28 DECEMBER 2012

My Dear fellow soldiers, Distinguished guests, Ladies and Gentlemen,

First of all, as Slovenian Flag Officer in KFOR I would like to express my deepest gratitude for your attendance in this ceremony when we are celebrating Independence and Unity day of Republic of Slovenia. 1


- The spoken word is valid -

Independence and Unity Day is a Slovenian national holiday that occurs on every 26th of December to commemorate the official proclamation of the Slovenian independence referendum on the same day twenty-two years ago. The referendum took part on the 23rd of December. In it, 95% of the voters favoured the establishment of independent and sovereign nation.

Also, due to the fact that there are Slovenian troops facing us I ask your indulgency for delivering speech in my mother tongue. 2


- The spoken word is valid -

Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske! V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nagovorim na današnji slovesnosti za dan neodvisnosti in enotnosti naše domovine Republike Slovenije. Slovenci spoštujemo ter cenimo svojo državo. Obenem pa še posebno cenimo prispevek vseh, ki so žrtvovali svoja življenja za našo zmago v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991. Resnično izjemnega leta, ko smo

si

Slovenke

in Slovenci enotni

3

po

plebiscitarni odločitvi


- The spoken word is valid slovenskega naroda 23. decembra, razglašeni pa 26. decembra 1990 prvič v sodobni zgodovini izborili svojo državo. Pri tem je potrebno poudariti, da je k temu odločilno prispevala tudi takratna

modrost

nekaterih

voditeljev

in

ne

preračunljivost,

strahopetnost in neodločnost drugih. Ravno tako pa tudi pošteno povedano, a prevečkrat verjetno iz ideoloških razlogov spregledano, javno zavzemanje Katoliške Cerkve na slovenskem za uveljavljanje človekovih pravic pod moralnim vidikom, za svobodo in enakopravnost slovenskega naroda in njegovo samostojnost. Lastno neodvisno državo, našo domovino, torej hočemo in znamo spoštovati, prispevek tistih organizacij in posameznikov, lahko rečemo

4


- The spoken word is valid kar vseh volilcev, odločevalcev na zgodovinskem referendumu v letu 1990, ki so najbolj zaslužni za njeno rojstvo, pa cenimo vedno znova in ob vsaki priložnosti. Čutimo in delujemo tako, da to sestavlja naš vrednostni sistem in je hkrati naš profesionalni etični humus. Kolegice in kolegi, nikoli ne pozabite, da se v demokratičnih državah vojske politično legitimirajo le s svojim vojaškim profesionalizmom. Zanj je značilno, da njihove pripadnice in pripadniki delujejo po etičnih pravilih na

temelju vrednot,

so

strokovni,

se pravi izobraženi,

usposobljeni in izkušeni, povezuje pa jih visoka stopnja korporativnosti.

5


- The spoken word is valid Kot resnično svetel primer tega naj v smislu aktualnosti turbolentnega, pa čeprav v okviru vseevropskega konteksta, dogajanja v Sloveniji ob naši

odsotnosti,

zato

Republiškega štaba za

citiram

nekdanjega,

najprej

načelnika

Teritorialno obrambo, potem pa dvakratnega

načelnika Generalštaba, danes pa predsednika Zveze slovenskih častnikov, generalpodpolkovnika Albina Gutmana, ki je nedavno dejal citiram: »Različnih težav in problemov, ne želimo reševati na ulicah in z metanjem granitnih kock v policiste, ki opravljajo svojo službo. Slovenski vojak, ki opravlja svojo dolžnost, je rezervist ali ni več v vojaški službi, na proteste na ulicah ne sodi. Služenje domovini in protesti na ulicah in trgih nimajo prav ničesar skupnega.« Konec citata.

6


- The spoken word is valid -

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske se seveda tako kot je bilo izrecno poudarjeno s strani generala Gutmana ob striktnem spoštovanju civilno-vojaških odnosov nikakor ne mešamo v politično dogajanje na slovenskem. Seveda pa ga moramo kot aktivni državljanke in državljani Republike Slovenije spremljati ter razumeti. Ob tem pa podpirati s svojim delovanjem in osebnim zgledom reforme za boljše življenje Slovenk in Slovencev ter preživetje slovenske nacije v vse bolj tekmovalnem okolju Evropske unije, a tudi globaliziranega in večpolarnega sveta, ki jih izvaja legalno in legitimno formirana Vlada na temelju demokratično izvedenih volitev. Rečemo lahko tudi, da je naša skupna prihodnost samo v

7


- The spoken word is valid uspešnem, učinkovitem, pravičnem in poštenem družbenem dogovoru na temelju zgodovinske resnicoljubnosti, solidarni porazdelitvi bremen ter sodelovanju. Spoštovani, ob koncu svojega nagovora vam vsem, zbranim tu v Taboru Italijanska vas, iskreno čestitam za dan samostojnosti in enotnosti. Dan poguma, enotnosti in odločnosti vseh Slovencev doma in širom po svetu, ki so/smo prvi sprejeli odgovornost za plebiscitno odločitev. Obenem pa vam na žarkih prejete božične luči, s ponovnim rojstvom upanja v radosti, želim v vseh pomenih mirno, zdravo in srečno novo leto 2013.

8


- The spoken word is valid -

Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je sinóv sloveče matere! Hvala za vašo pozornost! Srečno!

Thank you for your attention and I wish all of you a Happy New Year! Good luck! 9

Govor Bojan Pograjc  

Govor Bojana Pograjca slovenskim vojakom, 28, 12, 2012

Govor Bojan Pograjc  

Govor Bojana Pograjca slovenskim vojakom, 28, 12, 2012

Advertisement