Page 1

16 Writings of Ven. Thich Trung Sy (Những Tác Phẩm Của Thích Trừng Sỹ) 1)Đức Phật – Hiện Thân của Hòa Bình The Buddha – the Embodiment of Peace 2) Thông Điệp Phật Đản (2635) (Buddha’s Birthday Announcement) 3)Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp The Specific Characteristics of the Sea in the Buddha Dharma


4)Nhìn Xuân Qua Con Mắt Thiền Quán Looking the Spring through the Contemplative Eye 5)Xuân An Lạc (The Peaceful Spring) 6)Xuân Hạnh Phúc (The Happy Spring) 7)Xuân Miên Viễn (The Eternal Spring) 8)Xuân Từ Bi (The Compassionate Spring)


9)Giáo dục Thiền Định Education of Meditation-Concentration 10)Điều Cần Biết Trước Khi Du Học Đại Học Delhi-Ấn Độ 11)Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt Trong Gia Đình How to Become Good People in Family 12) Đề Tài Thiền (Meditation Topic)


13)Mặc Giang-Chất Hoa Trong Thơ Mac Giang-flowery Substance in His Poems 14) Tiểu Sử Chùa Linh Nghĩa Summary History of Linh Nghia Temple 15) Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Như Tịnh Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh 16) Con Đường Giáo Dục - Phật Giáo (Sách) (Education Path – Buddhism) book


Nhìn Xuân Qua Con Mắt Thiền Quán Author: Ven. THÍCH TRỪNG SỸ


Looking the Spring through the Contemplative Eye Author: Ven. THÍCH TRỪNG SỸ

http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoa/xuan/3976-Nhin-Xuan-QuaCon-Mat-Thien-Quan.html


Thích Trừng Sỹ


Education of MeditationConcentration 2002-2011 Author: Ven. THÍCH TRỪNG SỸ


Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt Trong Gia Đình “How to Become Good People in Family” Author: Ven. THÍCH TRỪNG SỸ


Đề Tài Thiền (Meditation Topic)


May all of you be peaceful and happy all the time!

16 Writings of Ven. Thich Trung Sy  

16 Writings of Ven. Thich Trung Sy

16 Writings of Ven. Thich Trung Sy  

16 Writings of Ven. Thich Trung Sy