Page 1


LỄ TẠ ÂN SƯ Thanksgiving Celebration of Master Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ, Thích Trừng Sỹ về chùa thiết lập Lễ này. After having graduated from Delhi University – India with a PhD. Degree in Buddhist Studies, Ven. Thich Trung Sy came to his Pagoda to organize this celebration.


LỄ TẠ ÂN SƯ Thanksgiving Celebration of Master

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ, Thích Trừng Sỹ về chùa thiết lập Lễ này.


After having graduated from Delhi University – India with a PhD. Degree in Buddhist Studies, Ven. Thich Trung Sy came to his Pagoda to organize this celebration.
Hoà Thượng Bổn Sư Thích Như Tịnh truyền đăng cho đệ tử Thích Trừng Sỹ, tại chùa Linh Nghĩa, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam tháng 4, 2009.

His first Master - The Most Venerable Monk Thich Nhu Tinh passed a Dharma lamp to his disciple – Ven. Thich Trung Sy at Linh Nghia Temple – Dien Thanh commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province, Vietnam in April, 2009.


Sách của Thích Trừng Sỹ viết
LỄ TẠ ƠN CHA MẸ

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi - Ấn Độ, Thích Trừng Sỹ về nhà thiết lập Lễ này. After having graduated from Delhi University – India, Ven. Thich Trung Sy came home to organize this celebration.


Thích Trừng Sỹ cung thỉnh Hòa Thượng Bổn Sư và chư Tôn đức Tăng, Ni về tư gia làm lễ.


Ven. Thich Trung Sy would like to invite his first Master – Most Venerable Monk Thich Nhu Tinh and Buddhist Monks and Nuns to come his parents’ house to make this celebration.

Sư Trưởng Thích Nữ Nguyên Thuận và Ni chúng ở Ni Viện Phước Long, Thủ Đức về tư gia làm lễ. The Most Venerable Nun Thich Nu Nguyen Thuan and her Nuns Community at Phuoc Long Nunery – Thu Duc district –to come Ven. Thich Trung Sy’s parents’ house to make celebration.


Thích Trừng Sỹ cung thỉnh Hòa Thượng Bổn Sư và chư Tôn đức Tăng, Ni về tư gia làm lễ. Ven. Thich Trung Sy would like to invite his first Master – Most Venerable Monk Thich Nhu Tinh and Buddhist Monks and Nuns to come his parents’ house to make this celebration.

Sư Trưởng Thích Nữ Nguyên Thuận và Ni chúng ở Ni Viện Phước Long, Thủ Đức về tư gia làm lễ. The Most Venerable Nun Thich Nu Nguyen Thuan and her Nuns Community at Phuoc Long Nunery – Thu Duc district –to come Ven. Thich Trung Sy’s parents’ house to make celebration.


LỄ TẠ ƠN CHA MẸ

Thanksgiving Celebration of Parents


LỄ TẠ ƠN CHA MẸ

Thân Phụ cùng bà con quyến thuộc trong gia đình làm lễ. His Father along with beloved ones and relative ones in his parents’ house to make this celebration.


LỄ TẠ ƠN CHA MẸ (Thân Mẫu của Thích Trừng Sỹ đã quy Tây tháng 4/2002 trước khi Thích Trừng Sỹ đi du học Ấn Độ.) Ven. Thich Trung Sy’s Mother had passed away and gone to Amitable Buddha’s Pure Land in April, 2002 before he studied abroad in India. .


LỄ TẠ ƠN CHA MẸ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.