Page 1

Rủi ro không thích và nguy hiểm: lý do tại sao người Canada cần một chính sách bảo hiểm nhân thọ báo Khái niệm bao giờ mua "nguy hiểm" là một trong đặt bandied về các điều khoản trong ngành công nghiệp bảo hiểm. Đánh giá rủi ro là một thành phần cốt lõi của môi chính xác làm thế nào bảo hiểm giới ra phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho khách hàng của họ, sự hiểu biết lịch sử của khách hàng, kỳ vọng của bảo vệ, và trách nhiệm pháp lý trong việc cung cấp một gói bao hiem suc khoe trong khi vẫn còn có lợi nhuận. Tuy nhiên ở phía khách hàng của ngành công nghiệp bảo hiểm, rủi ro có thực sự được transposed để có nghĩa là một ác cảm hoặc mất lòng tin của bảo hiểm. Các cụm từ thông thường nhất bạn sẽ nghe thấy khi người quyết định không để mua bảo hiểm là "Oh, nó không phải cho tôi", "Rằng sẽ không bao giờ xảy ra với tôi", và các myopic "tôi sẽ xem xét khi tôi lớn tuổi". Andy Rooney cuối tuyên bố nó tốt nhất khi ông gọi là tử vong "... một báo cáo far-off để trẻ.".

2013 RBC hiểm thăm dò ý kiến đề nghị một xu hướng startling thay vì trong người Canada vào ngày hôm nay, đặc biệt trên ông bố. Đó ước tính rằng khoảng 30% của Canada dads không có bất kỳ hình thức bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ, và không phải tìm kiếm báo giá trên đó. Lý do? 44% của reû nghĩ rằng họ có đầy đủ các khoản đầu tư tài chính và các nguồn lực khác để cung cấp cho gia đình của họ. Trong khi cá nhân tiết kiệm có thể đi một chặng đường dài có nghĩa là trong việc đảm bảo tương lai của gia đình của bạn khi bạn chết, các cuộc khảo sát cùng đã chỉ ra rằng hai trong số những người tham gia năm không có ý tưởng chỉ có bao nhiêu hộ gia đình của họ sẽ thực sự yêu cầu khi họ đang đi. Nói chung, nó xấp xỉ một trong 3 người Canada grownups có không có loại của chính sách bảo hiểm nhân thọ, và ít có khả năng tìm kiếm một báo giá để tìm chính xác những gì bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ có thể cung cấp cho họ. Tốt nhất các rủi ro là grownups 18-29 và những người lớn tuổi hơn tuổi 59. Sự thật hợp lý hóa reû xuất phát từ niềm tin lớn 2: rằng bảo hiểm là không thực sự có giá trị tiền tệ mối đe dọa, hoặc có nguy cơ này không đặt vào chúng. Và dễ hiểu, với một người như vậy hiển nhiên undereducated về chương trình bảo hiểm, bảo hiểm đã đến cuộc sống được xem như so sánh với của cư dân, người Khuyết tật hoặc ô tô bảo hiểm: "Nice có nếu nó xảy ra, Tuy nhiên chính xác những gì nếu nó không xảy ra?" Chính sách bảo hiểm nhân thọ, trong sự thật, là ngoài ra an toàn. Không ai trên hành tinh đề nghị để sống cho cuộc sống, vì vậy tại sao có phạm vi bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ được xem như là một sự lựa chọn mạo hiểm? Điều thú vị, 22% dân Canada mà không có bảo hiểm nhân thọ có thực sự phản ứng rằng họ thú nhận họ nên có một chính sách, được không xem xét lựa chọn của họ hoặc báo giá chi phí của họ. Ngắn-sighted. kế hoạch là một trong những nguồn, đặc biệt là trong số nhân khẩu học trẻ.


Rủi ro không thích và nguy hiểm  

hoahong

Rủi ro không thích và nguy hiểm  

hoahong