Page 1

A U T O M A T I O N

INSTRUMENTERING PRODUKTOVERSIGT

&

P R O C E S


HISTORIE

VISION

HNC Group A/S blev grundlagt i 1979 som et handels- og

Vi ønsker vores kunder opfatter os som en stabil og lang-

rådgivningsfirma inden for automatisering, primært baseret

sigtet partner - ikke bare som en leverandør.

på pneumatik produkter fra Bosch Rexroth A/S. Gennem årene er virksomhedens aktivitetsområde udvidet med

Kundetilfredshed er et af vores afgørende mål og succes-

produkter og løsninger til en bred vifte af danske virksom-

kriterier. Det betyder, at vi lægger meget vægt på at

heder, hvor nogle af dansk industris største virksomheder i

vejlede kunderne, så de får den løsning, der svarer til deres

dag udgør en ikke uvæsentlig del af kundegrundlaget.

behov - hverken mere eller mindre. Vi løser opgaverne individuelt, engageret og professionelt, baseret på ærlighed,

HNC Group A/S har gennem målrettet udvikling og opkøb

troværdighed og ansvarlighed. Gennem omtanke, indsigt,

henover årene opnået en solid platform af produkter og

respekt og forståelse sikrer vi, at vores kunder får en

løsninger, der gør os i stand til at tilbyde vore kunder know-

løsning, der hæver sig over mængden.

how inden for et bredt område, når det gælder automation og produktionsoptimering.

VÆRDIG

MISSION

Vores kunder anerkender os som den førende samarbejds-

Vor mission er at forbedre dansk industris konkurrenceevne

produktionsoptimering.

partner, når det drejer sig om automationsløsninger til

og samtidig forbedre arbejdsglæden hos medarbejderne, gennem levering af automationsløsninger til proces og

Vores medarbejdere har påviselig høj tilfredshed, blandt

produktionsoptimering.

andet fordi de har jobs og vilkår, der giver dem store faglige og personlige udviklingsmuligheder, og som er præget af

HNC Group A/S vil være den samarbejdspartner, som

et godt arbejdsmiljø og udstrakt hensyn til den enkeltes

tilfører vore kunder størst mulig merværdi i forbindelse med

ønsker og kvalifikationer.

proces og automatiseringsopgaver. Vi vil være kendt for, på kompetent og professionel vis, at levere de bedste og mest lønsomme løsninger til vore kunder. Dette gennem målrettet analyse af kundens behov. Vi tilbyder en løsning, når der er vished for at kunden opnår en væsentlig forbedring af sin konkurrenceevne.

INDUSTRIVEJ 2 DK-4241 VEMMELEV T: +45 7013 2300 | F: +45 7013 2301 SALES@HNCGROUP.DK | WWW.HNCGROUP.DK


STØRRE KRAV TIL SIKKERHED, RENLIGHED OG PROCESUDSTYR

r komplette HNC Group levere atiseringsngerende autom løsninger og velfu r samt kte du pro på egne systemer baseret dske lan en ud erkendte produkter fra an n med me sam n ge der løsnin producenter. Vi fin tid og pris. kunden. Til rette

Automatisering er med til at fremtidssikre investeringerne i både fødevareind ustrien og den phamaceutiske ind ustri.

Ud over standardkomponenter, som lagerføres, har HNC Group mulighed for at levere kundetilpassede instrumenteringsløsninger, såsom rustfrie slanger på mål, fyldning af manometre, specielle tilslutninger, samt naturligvis reparationer og service på produkter.


MANOMETRE ANVENDELSE INDENFOR VVS, FOOD OG PHARMA, MARITIM OG ANDRE INDUSTRIFORMÅL.

MGS-10|Standard Ø63 mm væskefyldt manometer, type 01.10 DN63, er velegnet til alle industrielle applikationer, f.eks. pumper, pressere, dieselmotorer og andre typer maskiner, hvor der forekommer trykpulsationer og vibrationer (spørg efter drosselskrue). Vores manometer er designet til at kunne måle under vanskelige betingelser. Den høje kvalitet sikrer en nøjagtig måling og en god langtidsstabilitet.

MGS-18|Rustfrit manometer, type 01.18 DN63, DN100 og DN150 er velegnet til alle industrielle applikationer, f.eks. pumper, pressere, dieselmotorer og andre typer maskiner, hvor der forekommer pulsationer og/eller vibrationer. Vores manometer er designet til at kunne måle under vanskelige betingelser. Den høje kvalitet sikrer en nøjagtig måling og en god langtidsstabilitet.


A U T O M A T I O N

&

P R O C E S

01.SP|Rustfrit Ø100 mm manometer, type 01.SP DN100 er ideelt til sanitær måling af tryk i alle applikationer indenfor levnedsmiddel- og farmaceutisk industri. Vores manometer er 3A godkendt og designet til at kunne måle under vanskelige betingelser. Vores manometer er velegnet for CIP/SIP med medietemperatur op til 130° C.

MN17|Rustfri Ø150 mm præcisions manometer, type MN17 DN150, er velegnet til kontrolmåling af tryk i forbindelse med kalibrering af andre manometre eller indstilling/kontrol af f.eks. pressostater. Det er beregnet til at måle tryk i ikke aggressive gasser eller væsker. Manometer, type MN17 DN150, kan monteres direkte på målestedet og vha. en frontflange kan det skrues ind i et panel.

MD|Universal

differens manometer er et kvalitetsinstrument, der

anvendes til bl.a. differenstrykmåling over filtre og varmevekslere samt niveaumåling og måling af gennemstrømningsdifferencer og viser direkte trykforskellen mellem 2 punkter.

MCE28|Manometer

med indbygget tryktransmitter, type MCE28

tilbyder en lokal analog overvågning og et signal til fjernaflæsning/ styringssystem. Der er tale om to helt adskilte målesystemer. De har kun tilslutningen og huset fælles. Dvs. hvis det ene system går ned, fungerer det andet stadigvæk. Instrumentet er velegnet, hvor man vil have et lokalt manometer og samtidig en tryktransmitter

OM|Manometer med trykformidler til homogenisatorer, type OM, er designet til brug på homogeniseringsmaskiner, og tåler derfor alle de trykstød og vibrationer dér hvor ekstreme trykforhold forekommer. Vores manometer har alle relevante godkendelser og overholder alle krav fra f.eks. 3A STD 37.01, FDA, USDA og tilslutningerne er iht. CEE STD NR 183 af 29.6.89.

HNC Group mulighed for at levere kundetilpassede instrumenteringsløsninger, såsom fyldning af manometre, specielle tilslutninger, samt naturligvis reparationer og service på produkter.


TERMOMETRE ANVENDELSE INDENFOR VVS, FOOD OG PHARMA, MARITIM OG ANDRE INDUSTRIFORMÅL.

TB-FIX|Bimetal termometer TB-FIX, er konstrueret til temperaturmåling af væsker i isolerede rørledninger og monteres på rørets overflade uden anboring af røret. TB-FIX er kalibreret på en helt speciel måde, således at termometret viser temperaturen af mediet, der flyder i rørledningen, og ikke rørets overfladetemperatur.

TBA72|Bimetal

påspændings termometer. Monteringen sker med

en spiralfjeder, og instrumentets følerflade tilpasser sig rørkrumningen. Termometret kan placeres på rør i alle stillinger, idet instrumenthuset kan drejes i forhold til følerfladen.

TBX/TBW|Bimetal

termometer til maskin- og procesindustrien,

kraftværker og industri.

TB8|Rustfrit Ø100 mm bimetal termometer er ideelt til sanitær måling af temperaturer i alle applikationer indenfor levnedsmiddel- og farmaceutisk industri. Instrumentet er designet til at kunne måle under vanskelige betingelser. Den høje kvalitet sikrer en nøjagtig og en god langtidsstabilitet.

TB63|Rapid bimetal termometer med 4 mm følerdiameter reagerer hurtigt på temperaturændringer og er velegnet til temperaturmåling af luftarter, gas, damp og væsker.


A U T O M A T I O N

&

P R O C E S

TB100|Bimetal termometre med dykrørslomme eller med forskydelig forskruning, er blandt andet velegnet til måling af temperatur i rørledninger og beholdere. Til kemisk industri, olie-raffinaderier, fødevareindustrien samt forskellige industrielle applikationer. Bimetal termometre med dykrørslomme kan leveres til indbygning i tavle eller luftkanal.

TBI100|Vandtæt Bimetal termometer i rustfrit stål, med dykrørslomme eller med forskydelig forskruning, er blandt andet velegnet til måling af temperatur i rørledninger og beholdere. Til kemisk industri, olie-raffinaderier, fødevareindustrien samt forskellige industrielle applikationer., der er i et vejrbestandigt miljø.

45|Udstødningstermometer, type 45 er beregnet til montage direkte på f.eks. dieselmotorer til måling af udstødningsgassens temperatur. Instrumentet er til indikering af temperaturer fra +50 til +650 °C. Udstødningstermometer type 45, er væskefyldt og konstrueret til at modstå kraftige vibrationer og varmepåvirkninger. Hus og dykrør (samt klemringsforskruning) er udført helt i rustfrit stål. Montage sker vha. en klemringsforskruning direkte på det glatte følerrør.

TG8|Gasfyldt fjerntermometer er designet til brug indenfor fødevareindustrien, farmaceutiske, kemiske og petrokemiske procesindustrier samt kraft/varmeværker.

C71|Fjerntermometer, type C71, kan med fordel anvendes til brug på f.eks. kedler, kogekar, køle- og frysediske mm. Instrumentet er til indikering af temperaturer fra -40 til+350°C. Føleren med diameter på kun Ø6 mm er let at placere, hvor man ønsker at måle temperaturen og kapillarrøret er let at bøje i facon (bøjeradius min. 5 mm). C71 måler efter væskeekspansionsprincippet. Fyldevæsken er ugiftig. Termometeret er beregnet for panelmontage vha. den medfølgende bøjle.

F84|Fjerntermometer, type F84, kan med fordel anvendes til brug på kedler. Instrumentet er til måling af temperaturer fra 0 - 60°C og 0 120°C. Følerne med diameter på ø7,5 er let at placere, hvor man ønsker at måle temperaturen og kapillarrøret er let at bøje i facon (bøjeradius min. 5 mm.) Termometeret er beregnet for vægmontage vha. den faste bagflange.

MASKINTERMOMETER|Maskintermometeret er forsynet med en messing-eloxeret letmetaloverdel med indgraverede tal, udskifteligt stavtermometer med indbrændt skalainddeling og dykrør af messing, stål eller rustfrit stål.


TILBEHØR TILBEHØR TIL MANOMETRE OG DIV.

FIG. 10|Manometerhane med muffe, ⅜” RG og ½” RG, 10 bar / 50 °C, messing.

FIG. 14|Manometerhane nippel og med muffe, ⅜” RG og ½” RG, 25 bar / 50 °C, messing.

FIG. 28|Manometerhane med trykknap, ½” RG, 25 bar / 50 °C til gas, max. 4 bar, VGW, forniklet messing.

FIG. 34A|Manometerhane med prøveflange Ø40 mm., ½” RG, 25 bar / 50 °C, messing.

FIG. 60|Manometerventil DIN 16270, ½” RG, nippel / spændemuffe, messing / stål / AISI 136.


A U T O M A T I O N

&

P R O C E S

FIG. 71|Manometerventil DIN 16271, ½” RG, nippel / spændemuffe med prøveflange 60 x 25 mm., messing / stål / AISI 136.

FIG. 71A|Manometerventil DIN 16271, ½” RG, nippel / spændemuffe med prøveflange Ø40 mm., messing / stål / AISI 136.

FIG. 81|Manometerventil DIN 16272, ½” RG, nippel / spændemuffe med dobbelt afspærring og ½” prøvetap, messing / stål / AISI 136.

FIG. 87|Overgangsstykker med dekskant, ⅛” RG - ½” RG indv. og udv., messing / INOX / stål.

FIG. 90|Manometerrør i stål med ½” nippel / vandret tilgang, maks. 200 bar.

FIG. 91|Manometerrør i AISI 316 med ½” nippel / vandret tilgang, maks. 200 bar.

FIG. 95|Manometerrør i AISI 316 med ½” nippel / lodret tilgang, maks. 200 bar.

FIG. 96|Manometerrør i AISI 316 med ½” nippel / lodret tilgang, maks. 200 bar.

GUMMIKAPPE|Gummikappe til Ø63 / 100 mm.


TILBEHØR TILBEHØR TIL MANOMETRE OG DIV.

MGS9-111|Gevindtilslytning.

MGS9-367|Gevindtilslytning.

MGS9-AL|Clamptilslytning.

MGS9-SA|Sanitær Gevindtilslytning.


A U T O M A T I O N

&

P R O C E S

MGS9-1B|Gevindtilslytning.

MGS9-2B|Gevindtilslytning.

MGS9-1A|Gevindtilslytning til højt tryk.

MGS9-MINI|Gevindtilslytning.

MGS9-4|Flangetilslytning.

MGS9-5|Flangetilslytning.

MGS9-6|Flangetilslytning.

MGS9-WAF|Flangetilslytning.

MGS9-WAF|Kontaktsystemer

er beregnet til montage på et

eksisterende standard instrument med bayonet-frontring DN 100 eller DN 160. Manometer-glasset erstattes af kontakt, som indeholder den ønskede funktion.


HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En ”regnestok” som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng ved en given temperaturændring. Desuden kan man også på ”regnestokken” udregne reaktionstrykket som kompensatoren vil belaste fastspændinger med, ved et givent tryk. Denne regnestok kan rekvireres ved at henvende sig til HNC Group eller benytte bestillingsskemaet på: www.hncgroup.dk/produkter/fleksible-forbindelser/bestilregnestok Så vil ”regnestokken” blive fremsendt vederlagsfrit.

På vores hjemmeside www.hncgroup.dk kan I finde alle relevante informationer om vores produkter Pneumatik | Transmissioner | Rustfrie cylindre | Aluminiumsprofiler | Instrumentering | Fleksible forbindelser | Eltavler

INDUSTRIVEJ 2 DK-4241 VEMMELEV T: +45 7013 2300 | F: +45 7013 2301 SALES@HNCGROUP.DK | WWW.HNCGROUP.DK

Produktoversigt instrumentering  
Advertisement