Page 1

TALENTER GIVER KONCERT Børn og unge fra Danmark og Polen opfører fælles koncert til fordel for global udryddelse af Polio.

TALENTS IN CONCERT Young talents from Poland and Denmark perform a joint concert for global eradication of Polio.

END POLIO NOW

Herning Søndre Rotary Rotary Club Szczecin Pomerania


2 l

Indhold / Content Velkommen

3

Talents of Szczecin and Feliks Nowowiejski Music School

4-5

OrkesterEfterskolen i Holstebro

6-7

Herning Musikskole

8-9

Talentkoncert - Program

10 - 11

PolioPlus og End Polio Now

12 - 13

Herning Gymnasium

14 - 15

Rotary og International Rotary Club MidWest

16 - 17


l 3

Young Talents in Concert for Global Eradication of Polio Unge talenter giver koncert til støtte for global udryddelse af Polio Herning High School - Sunday, March 23rd 2014 at 14.00 Herning Gymnasium - Søndag, d. 23. marts 2014 kl. 14.00 The young talents are from Feliks Nowowijski Music School in Szczecin, Herning Music School and the Orchestra School in Holstebro. De unge musikere er fra Feliks Nowowijski Musikskole i Szczecin i Polen, Herning Musikskole og OrkesterEfterskolen i Holstebro. The concert repertoire offers a broad variety of popular classic and rhythmic music. Koncertprogrammet byder på en bred buket af populære, klassiske og rytmiske numre. All musicians, music teachers and schools contribute at no cost, and all profit goes to End Polio Now. Samtlige musikere, lærere og skoler medvirker gratis og overskuddet går direkte til End Polio Now. The Bill & Melinda Gates Foundation contributes with a factor 2:1 to End Polio Now. Bill & Melinda Gates Foundation giver 2 kr. for hver 1 kr., der indsamles til End Polio Now.

Herning Søndre Rotary Rotary Club Szczecin Pomerania


4 l Talenter fra Stettin

TALENTS OF SZCZECIN TALENTS OF SZCZECIN is an annual charity concert organized by Rotary Club Szczecin Pomerania which serves several goals: - to challenge young and talented local musicians under education - soloists & orchestra players, - to organize a week’s music workshops for the young musicians with renown professional conductors, - to collect revenue from the concert and donate it to the purchase of medical or therapeutic equipment for children. Since the 1st edition of TALENTS OF SZCZECIN in 2007 Rotary Club Szczecin Pomerania has purchased and donated among others: - medical equipment to support newborns (incubators, diode lamps) for ca. EUR 8,000 - vital monitoring equipment for children’s hospital for ca. EUR 12,000 - rehabilitation equipment for a foster children’s home for ca. EUR 16,500 - equipment for the blind and visually impaired children (e. g. Braille machines, magnifiers) for EUR 15,000 - rehabilitation equipment for 3 special care centers for children for ca. EUR 19,500 - car for an adoption center for ca. EUR 7,000 We give the young and talented students from Szczecin the opportunity to demonstrate their skills through participation in this vocational project. The orchestra performs in the concert with the renown conductor who rehearses with them during a week’s musical workshops.

Gør dine faste omkostninger til variable! Få et uforbindende tilbud på dine logistikopgaver. Kontakt Morten Øholt på tlf. 20 24 06 59 eller mo@systemtransport.eu

www.systemtransport.eu


Talents of Szczecin l 5

TALENTS OF SZCZECIN are organized in co-operation with several music schools, Szczecin Philharmonic, Partners & Sponsors and individual musicians. Each year we hire a different conductor to prepare students for the concert but we continue a steady co-operation with a local musician, Piotr Palac, who helps us on charity basis to coordinate the artistic part, being both, professional musician and teacher. Our main Partner is Feliks Nowowiejski Music School in Szczecin (named after a Polish composer & conductor, 1877-1946), the biggest and most important music school of the West Pomeranian region, founded in 1946 and acting under supervision of the Polish Ministry of Culture and National Heritage. For over 60 years the school has been constantly developing its activities. Apart from providing music and general tuition for children & youth (12-20 years old) it organizes many events (educational & cultural), competitions, charity concerts, workshops with renown musicians. The school consists of several departments: - Instrumental (keyboard instruments & harp section, winds section, percussion section, strings and guitar section)

- Vocal - Jazz - Rhythm and Theory of Music

Apart from individual music classes students participate in sessions of music formations: - symphonic orchestra - brass band, big-band - chamber groups - choir

- vocal groups - rhythm groups - jazz bands

The school is located in a historic building - Velthusen’s Palace near Academy of Art and Pomeranien Dukes’ Castle which creates a unique atmosphere for learning and performing.

www.bones.dk Amager - Esbjerg - Herning - Hjørring - Holstebro - Horsens - Kolding - Lalandia - Nuuk - Odense - Randers - Roskilde - Silkeborg - Vejle - Viborg - Ålborg - Århus


6 l OrkesterEfterskolen

ORKESTEREFTERSKOLEN OrkesterEfterskolen er et skoletilbud på 9. og 10. klassetrin, som kombinerer den populære og intense efterskoleoplevelse med en kvalitetsbetonet og målrettet fokusering på den klassiske musik og de oplevelser og kompetencer, sammenspillet giver. Skolens repræsentantskab består af aktører fra hele det danske musikliv, som understøtter skolens enestående og kvalitetsbetonede tilbud til netop denne målgruppe. Undervisningen indeholder: • dansk, matematik, fysik, engelsk, tysk/fransk med afsluttende 9. eller 10. klasses prøve • musikteoretiske fag (hørelære, musikhistorie) • soloundervisning i eget instrument • orkester, kor og kammermusik • koncertbesøg, masterclasses, egne koncerter i hele Danmark og udlandet

OrkesterEfterskolen betegnes som en af de væsentligste nyskabelser inden for den musikalske talentpleje i Danmark. Mange af skolens elever fortsætter en musikalsk løbebane og angiver opholdet på OrkesterEfterskolen som centralt for deres videre valg og muligheder. De boglige fag varetages af rutinerede efterskolelærere, som har valgt netop vores skole, fordi de selv gerne deltager i de musikalske aktiviteter. Den musikfaglige undervisning varetages af konservatorieuddannede lærere. OrkesterEfterskolens værdigrundlag Musik er et universelt og fælles sprog, et unikt udtryksmiddel og en livsvarig kilde til glæde. Den klassiske musik kræver fordybelse for at åbne for store oplevelser og udvikling af færdigheder som grundlag for at kommunikere musikalsk. Ved at spille skærpes koncentrationsevne, udtrykskraft og fantasi. I sammenspillet udvikles samarbejde, lydhørhed, tolerance og fælles begejstring. Det udfordrer samtidig til individuel udfoldelse og personligt initiativ. Det er skolens nærmere formål at støtte og inspirere eleven i sin udvikling: • Bogligt og intellektuelt • Musikalsk og æstetisk • Menneskeligt og socialt

Industriparken 16 - 7400 Herning - www.excellentwine.dk


OrkesterEfterskolen l 7

Den musikalske undervisning Vi ønsker at give eleverne gode oplevelser af samhørighed gennem fælles musikalske oplevelser. Gennem musikalsk samarbejde udvikles tolerancen, og elevernes stærke og svage roller brydes op. Med udgangspunkt i klingende musik, som eleverne selv skaber, udvikles en forståelse for at lytte til musik, som man ikke kender i forvejen, samt en forståelse for historiske og kulturhistoriske linier, som vi mener er almentdannende og en kilde til glæde for eleverne i resten af deres liv som kulturbrugere. Disse aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes interesse for musik og tilrettelægges efter deres konkrete instrumentvalg og færdigheder. Der tages hånd om alle niveauer. Vi har både elever, som nærmest er begyndere på instrumentet og elever, som er meget dygtige og målrettede en musikalsk karriere. Det er meget vigtigt at alle elever får udfordringer og opgaver, som passer til deres niveau og oplever maksimal musikalsk, teknisk og forståelsesmæssig udvikling. Det er centralt for skolen, at alle elever deltager i sammenspilsaktiviteterne, da man ellers ville være afskåret fra en væsentlig social og faglig dimension. Personalet er også meget velkommen til at deltage i sammenspil, da musik er et område, som samler generationer. Ved at være et kostskoletilbud udvides elevernes muligheder for i fællesskab at udforske den musikalske verden: De kan øve sammen, hjælpe hinanden med at lære nye stemmer, tale sammen om musik, danne spontane sammenspilsgrupper, spille for hinanden, når de har arbejdet med et stykke hos sololæreren. Det tillægges også en stor betydning, at eleverne oplever at være en del af et fællesskab hvor alle har den samme interesse. De musikalske aktiviteter består af: - Soloundervisning - Drama - Musikteori og hørelære - Strygerensemble - Symfoniorkester - Træblæserensemble - Kor på KorTeaterlinjen - Messingensemble - Klaverfællestime - Kammermusik - Skemalagt øvning - Koncerter - Fælleskor - Evaluering af soloundervisning

Hammershusvej 8A - 7400 Herning - www.avform.dk


8 l Herning Musikskole

HERNING MUSIKSKOLE Herning Musikskole er en selvejende institution, som siden 1971 har tilbudt musik- og sangundervisning for borgerne i Herning Kommune. Langt størstedelen af skolens elever er børn og unge under 25 år, men i modsætning til mange andre musikskoler i landet undervises også voksne over 25 år. Undervisning på Herning Musikskole omfatter elever i alle aldre fra 1 år og op til 75. Mange af de voksne elever rummes i store lokale amatørorkestre og ditto kor. Ud over den almindelige musikskoleundervisning, som spænder fra børnehold til talenttilbud (FOKUSLINJE), og som stort set omfatter alle instrumenter, samarbejder musikskolen med en lang række skoler i kommunen og andre institutioner som børnehaver, specialklasser, bibliotek, museum, billedskole etc. En lang række af disse tiltag er støttet af kommune, stat, fonde og virksomheder med midler ud over de faste tilskud, som Herning Kommune, Kunststyrelsen og elevbetalingen udgør. ”El Rico Mambo” er et tværkommunalt samarbejde mellem to kommuner og består af ca. 35 børn og unge i alderen 8 - 20 år, som alle modtager undervisning på musikskolerne i hhv. Herning (Vildbjerg) og Vejle (Give) musikskoler og ledes af musikskolelærerne Anders Dybdal og John Frosch. Fra første dag i musikskolen kommer eleverne med i orkesteret og deltager i det sociale liv med de gamle elever. Gradvist deltager de så i flere og flere numre og på flere og flere instrumenter (håndpercussion, marimba, olietønder) i takt med at de bliver dygtigere. Der øves i flere små orkestre ugentligt og da disse øver det samme repertoire, optræder alle orkestrene så sammen under navnet El Rico Mambo, når der virkeligt skal rykkes igennem. Orkesteret udgav i 2008 deres første CD kommercielt på pladeselskabet TEWA, der ligesom os er faldet for orkestrets høje standard og energi.

Glentevej 13 | DK-7430 Ikast | www.jydekrog.dk


Herning Musikskole l 9

El Rico Mambo har bl.a. spillet i Tivoli til musikskolernes dag flere gange, ligesom orkesteret har turneret i Sverige i 2004 (Festival), i Toscana i 2006, koncertrejse til Spanien /Catalonien fra d. 24.4. - 5.5. 2008, Nordtyskland juni 2011, Italien maj 2012. I foråret 2012 havde El Rico Mambo en stribe spillejobs i det jyske - lige fra koncerter i kirker, i banker, i musikhuse, på stadions og ikke mindst i Superbrugsen! I 2012 spillede El Rico Mambo endvidere til åbningsaktiviteterne omkring Giro d’Italia, hvor prologen afholdtes i hhv. Herning og Horsens. I forbindelse med denne koncert deltog endvidere 20 - 30 dansere fra en af de lokale danseskoler. Fire dage efter Giro d’Italia start i Herning tog El Rico Mambo til EMU’s europæiske musikfestival, som tilfældigvis afholdtes i Italien. Vi spillede to koncerter i forbindelse med festivalen, og gav ”adhoc” koncerter på torve og stræder. El Rico har i 2013 spillet ved en række lejligheder, bl.a. i forbindelse med Herning Musikskoles bidrag til Hernings Købstadsjubilæum. Her deltog orkestret sammen med skolens øvrige orkestre og gav en forrygende koncert, hvor Jette Torp var solist. I sommeren 2013 spillede El Rico Mambo i Københavns centrum, og var et af indslagene ved åbningen af kulturfestival Bølgen, som foregik i Hvide Sande.


10 l Programmet

TALENTER GIVER KONCERT

Program / Programme Szczecin Young Percussion Philippe Spiesser Elliot Fine Antonio Vivaldi

„Urácan“ „Milo’s march“ Koncert C-dur part I & II

Guitar duo - Jakub Mazur i Eryk Vykysaly Jaime Zenamon Georges Bizet Ole Faurschou, dirigent Uddannet i orkesterdirektion v. Universität für Musik und Darstellende kunst, Wien, og i kordirektion fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvorfra han debuterede i 2003. Masterclasses hos Eric Ericson og Jan Wagner. Som dirigent for “Akademisk Kor Århus” og “Landskoret” vundet stor anerkendelse både i Danmark og udlandet. Flere CD udgivelser bl.a. førsteindspilninger af danske værker. Vinder af 1. priser ved konkurrencer i ind- og udland f.eks. “Bedste dirigent” ved Chor Olympics i Beijing 2006. Kunstnerisk leder af Europæisk “Singing week” i 2011 i regi af Europa Cantat. Første opført bl.a. Carl Nielsens 1., 2. og 3. symfoni i Ukraine. Dirigent på OrkesterEfterskolen i Holstebro. Optræder på stævner og kurser i ind- og udland som instruktør og underviser i direktion bl.a. på Det Jyske Musikkonservatorium og for Südtiroler Chorverband. Forfatter af flere artikler om musik og musikpædagogik. I 2011 næstformand i Danske Korledere og i 2013 korkonsulent i DAM.

Egberto Gismonti

Regresso Habanera fra Carmen arrangeret af M. Beauregard Aqua y Vinho

Maksym Komaniecki - piano J.S. Bach Ludwig Schytte Reinhold Gliere

Invention F-dur Sonatina D-dur part 1 Diary page

El Rico Mambo J.S. Bach Savage Rose Stevie Wonder Weather Report Hans Zimmer

Orkestersuite nr. 2 bm 7 sats Byen vågner I Wish Birdland Pirates of the Caribbean

PAUSE

Niels Tilma, trompetist Diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Postgraduate Diploma fra Guildhall School of Music & Drama, London. Int. karriere som freelance trompetist med speciale i tidlig musik og ny musik. Nytiltrådt lærer på OrkesterEfterskolen som underviser i bl.a. musikhistorie og teori.


The programme

Program / Programme OrkesterEfterskolens Kor John Dowland Adrian Le Roy Spiritual

Come Again Tourdion Go down, Moses

Szczecin String Orchestra Edvard H. Grieg Johannes Brahms

Holberg Suite Ungarsk dans nr. 5

Fælles Strygeorkester Johann Friedrich Fasch

Koncert i D-dur for trompet & strygere Allegro - Largo - Allegro

Fælles Symfoniorkester Giuseppe Verdi Georges Bizet

March fra operaen Aida March fra operaen Carmen

l 11

TALENTS IN CONCERT Maksym Komaniecki - piano Teacher: Anna Gajewska/OSM im. Marka Jasinskiego Major achievements: - I prize in the III Nat. Piano Competition “Illustrative music in children world” - II prize in the Polish-German Piano Competition “Young Talents 2013”, Szczecin - III prize in the Nat. Piano Competition “The youngest pianists”, Sieradz - I prize in the School Piano Competition “Young Virtuoso” - Artistic Grant of the President of Szczecin City Jakub Mazur i Eryk Vykysaly - guitar duo Teacher: Beata Vykysala/PSM im. Tadeusza Szeligowskiego Major achievements: - I prize in the V National Guitar Competition, Zielona Gora, 2013 - II prize in the VIII Polish-German Spring Guitar Competition, Szczecin, 2012 - Awarded in the IV Int. Malchower Kirchenpreis, Germany, 2012 - I prize in the XV Int. Guitar Music Festival, Trzesacz, Poland, 2012 - Awarded in the Chamber Groups School Competition - Finalists of guitar hearings organized by the Polish Ministry SZCZECIN YOUNG PERCUSSION The band is composed of the students of two music schools led by Dariusz Jagiello. The band members are prize-winners of several individual and group Nat. Percussion Hearings and competitions, they participate in various concerts and projects throughout Poland, including concerts with the Szczecin Philharmonic. The band performed during the Int. Percussion Forum in Zagan several times and Int. Cross Drumming Festival. STRING ORCHESTRA The orchestra consists of 17 students led by 4 professional musicians, rehearsing in regular sessions, but not within regular school hours, this is their additional, after-hours work. The orchestra was formed in December 2013 mainly for the purpose of the project but its rehearsals and concerts will be continued in the future and the orchestra is meant to represent school in further projects.


12 l PolioPlus

PolioPlus var Rotarys drøm og løfte til verdens børn om en poliofri verden Polio er en akut virusinfektion, som angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Herved opstår sygdommen børnelammelse eller paralytisk polio (ikke synlige lammelser), hvor der i løbet af ganske få dage udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. Udgiften til at vaccinere et barn er mindre end 4,00 kroner, men dertil skal lægges udgifter til transport under køl, køling frem til vaccinationsstedet, personale og uddannelse. 2 dråber vaccine er nok til at redde et barn. Rotarianere fra hele verden hjælper med at tilvejebringe midler til både at anskaffe og distribuere vaccinen samt selve vaccinationerne. I 1979 indledte Rotary International sammen med den lokale regering udryddelsen af polio i Filippinerne. Det viste sig at være en succes, og i 1985 proklamerede Rotary International sit korstog mod polio. I runde tal er der nu gået 25 år med PolioPlus i 200 lande, hvor 20 mio. frivillige har oral-vaccineret 2 mia. børn. Idet vi er 6 mia. mennesker på jorden, betyder det, at Rotary sammen med WHO står bag vaccinationen af hvert 3. menneske på jorden! I dag er drømmen om polioens udryddelse næsten blevet til virkelighed, hvorved 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget. Rotarys største samarbejdspartnere er UNICEF, WHO og CDC. I 2007 donerede Bill og Melinda Gates Foundation først 100 mio. US$ til Rotary til udryddelse af Polio på verdensplan. Derefter gav de yderligere 255 mio US$. Betingelsen for den sidste donation var, at Rotarianere i samlet flok skulle matche donationen med andre 200 mio. US$ inden 30.06.2012. Dette mål blev nået allerede i januar 2012. I begyndelsen af 2008 donerede the Google Foundation yderligere 3,5 mio. US$ til formålet. Efterfølgende har Bill og Melinda Gates Foundation lovet, at for hver dollar, der doneres til Polioprojektet, vil denne foundation yde 2 dollars. The Rotary Foundation havde 2013 afsat 75 mio. US$ til projektet. Rotary fortsætter Polio projektet, indtil verden er erklæret poliofri. Dvs. 3 år efter det seneste udbrud.

Kaj Munks Vej 4 | DK-7400 Herning | www.dahllaw.dk


END POLIO NOW l 13

END POLIO NOW - fokus på det nye udbrud i Syrien Der er flere polioudbrud i Syrien, et land, der har været fri for denne invaliderende og potentielt dødelige sygdom siden 1999. Som reaktion herpå har sundhedsmyndighederne i Syrien og nabolandene lanceret vaccinationskampagner på tværs af landegrænserne for at sikre, at ethvert barn har fået polio vaccine. Rotary og dets partnere i det globale Polio initiativ til udryddelse af sygdommen arbejder sammen med de lokale sundhedsmyndigheder for at standse udbruddet. I kølvandet på verdens Polio Day (24. oktober 2013), tjener disse og andre nylige tilfælde af polio i tidligere poliofri lande som en stærk påmindelse om, at så længe polio stadig eksisterer vil ikke-immuniserede børn overalt være i risikozonen. Rotarianerne, som er ledere fra alle kontinenter, kulturer og erhverv, har været aktive i hele regionen for at øge bevidstheden og opbygge støtte i kampen for at udrydde polio: EGYPTEN I samarbejde med det egyptiske sundhedsministerium vil Rotary klubber i Egypten støtte og bidrage til at øge bevidstheden om de nationale immuniseringsaktiviteter i november. JORDAN I september 2013 besøgte de “nationale Rotary PolioPlus” udvalg i Jordan sundhedsministeren for at tilbyde støtte til den landsdækkende PolioPlus vaccinationskampagne (Plus betyder, at der også vaccineres mod mæslinger og røde hunde). Rotarianere har sikret midler til at opgradere det nødvendige udstyr til at vaccinere flere børn, og samtidig via offentlige medier tilskyndet familier til at immunisere deres børn.

GIV PRESSEN NOGET AT SKRIVE OM

Pressemeddelelser er både billige og effektive, så hvorfor ikke udnytte det? Positiv redaktionel omtale i medierne er markedsføring med langt højere troværdighed end annoncer. En informativ og velskrevet pressemeddelelse - skrevet på pressens præmisser og serveret med en spændende nyhedsvinkel - er interessant for redaktørerne. Dermed er der stor sandsynlighed for, at den bliver bragt i avisens spalter. Du kan få det sort på hvidt. Bare ring.

PRESSESTOF.DK v/Henrik Majgaard · Tlf. 22 79 27 99 hm@pressestof.dk · pressestof.dk


14 l Herning Gymnasium

HERNING GYMNASIUM Herning Gymnasiums opbygning Gymnasiet begynder med et grundforløb på et 1/2 år. Grundforløbet er det samme for alle elever. Det giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og er forhåbentlig med til at bekræfte dig i dit valg af gymnasial uddannelse. Derefter følger et studieretningsforløb på 2 1/2 år. En studieretning består af en række fælles obligatoriske fag og tre studieretningsfag. Disse fag udgør tilsammen studieretningen, hvor flere fag er nært knyttet til hinanden og derfor kan arbejde tæt sammen i perioder. I starten af 1.g dannes de enkelte klasser af elever, der ved ansøgningen har ønsket samme studieretning. Men den endelige klassedannelse finder sted efter det endelige valg af studieretning i december. Studieretninger De 8 studieretninger, vi udbyder, er inddelt i 4 hovedgrupper: - Sproglige - Samfundsvidenskabelige - Naturvidenskabelige - Kunstneriske Det er elevernes valg, der bestemmer, hvilke studieretninger der bliver oprettet. Du kan være sikker på at få en studieretning inden for en af de 4 hovedgrupper, men hvis det kun er dig og nogle få andre elever, der vælger en bestemt studieretning, bliver du nødt til at vælge om.

Grønlandsvej 1 - 7480 Vildbjerg - www.indura.dk


Herning Gymnasium l 15

Undervisningen er det vigtigste, men der foregår meget andet på gymnasiet Der er mange muligheder for at være aktiv på skolen, når dagens lektioner er forbi. Utallige elever har oplevet glæden ved at arbejde sammen med andre elever på tværs af klasser og årgange. Det største fælles projekt er den årlige musical, hvor flere end 200 elever og lærere er i gang. Forestillingen spiller 5 gange i starten af februar. For de musikinteresserede er der også kor og soulband. De kunstinteresserede kan følge frivillig billedkunst, og vi har året igennem udstillinger af elevers billeder og andre værker. Idræt arrangerer året igennem klasseturneringer i forskellige sportsgrene. Æ’Bindstouw, bedre kendt som ÆB, er skolens festudvalg og arrangerer caféer og elevfester, som er meget populære. I februar holdes det traditionsrige ”Kongebal”, hvor 3.g’erne danser Les Lanciers, og hvor tidligere elever i stort tal besøger skolen. I elevrådet kan du få indflydelse på skolen. En del elever gør et flot arbejde her til gavn for alle. Det er samtidig en god mulighed for at arbejde med demokrati i praksis. Elevrådet har faste møder med skolens ledelse. Derudover sørger en række aktive elever for, at man som elev kan gå til dans, spille amerikansk fodbold m.m. Operation Dagsværk er gymnasieelevernes mulighed for at give et dagsværk (lønnen for en dags arbejde) til et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden. Det finder sted hvert år i november. Herning Gymnasium har sammen med engagerede elever taget initiativ til at skabe et lokalt skoleprojekt, hvor formålet er at støtte projekter, der beskæftiger sig med unge berørt af problemer med fattigdom og marginalisering. I den forbindelse har en ny fond set dagens lys. Darfurnicafonden har sit afsæt i Nadia Plesners kunstneriske værk “Darfurnica”, som Herning Gymnasium erhvervede for et par år siden. Skolebladet Aspir udkommer med jævne mellemrum og er skrevet, redigeret og layoutet af skolens elever.


16 l Rotary

Hvad er Rotary? Er Rotary en loge med mystiske ritualer? Nej, Rotary er et netværk for mænd og kvinder i ledelsesmæssige funktioner i private og offentlige virksomheder eller selvstændige. På verdensplan er der 1,2 millioner rotarianere. I Danmark er vi 272 klubber med 12.000 medlemmer, heraf ca. 150 i Herning. Møderne er åbne, så du er velkommen som gæst. Blot kontakt en af klubberne. Hvad sker der på et Rotary-møde? Vi mødes hver uge og programmet varierer fra møde til møde, men består som regel af sang, spisning, uformel snak med andre medlemmer, 3 minutter (som er en form for ”Speakers Corner”, hvor man kan sige alt hvad man har lyst til), besøg af en spændende foredragsholder, et medlems beretning fra sit eget liv/erhvervserfaringer, udebesøg på fx en virksomhed, præsidentens (formandens) information. Klubmødets varighed er ca. halvanden time. Hvem bestemmer i Rotary? Funktionerne i klubben går på skift hvert år, og alle medlemmer bidrager til ledelsen af klubben og til mødernes indhold. Det styrker engagementet, giver nærhed og er en god måde til at lære andre mennesker at kende og derved få udbygget sit personlige netværk. Kan jeg blive prøvemedlem? Ja. Du kan deltage som gæst på en række møder, og på baggrund af dem kan du beslutte dig for, om du vil være medlem. Hvad koster det at være medlem? Kontingentet består af bidrag til Rotarys organisation, bidrag til velgørende formål og bidrag til klubbens drift. Betaling for spisning ved udvalgte møder er inkluderet i kontingentet.

Hvorfor er Rotary interessant for mig? Du møder spændende mennesker med meget forskellig baggrund. Du deltager i møder, foredrag, virksomhedsbesøg, fester/rejser og aktiviteter, som vil bringe dig ny viden og inspiration. Du er med i et verdensomspændende netværk, hvor du altid er velkommen til møder i klubber over hele verden. Desuden bidrager du til Rotarys humanitære projekter, som støtter FN’s planer for en bedre verden i 2015. Hvad betyder Rotary for min familie? Du kan altid invitere gæster til et Rotary-møde. Det gælder også din familie, hvis der er emner på programmet, som interesserer dem. Vi arrangerer også rejser og fester med ledsagere. Hvad gør Rotary i lokalsamfundet? Danmark er et rigt samfund, hvorfor de fleste danske klubber vælger at bidrage til projekter i ulande. Mange klubber støtter også lokale projekter. Herning Søndre Rotary Klub Herning Søndre RK er en af områdets ældste Rotary-klubber, der samtidig var en af de første klubber til at optage kvinder. Klubben er aktiv på mange fronter – bl.a. med long term-udvekslingsstudenter, der sendes til udlandet et år, ligesom medlemmer fra klubben åbner deres hjem for udenlandske studenter. Desuden er Herning Søndre RK engageret i et lokalt mentorprojekt, hvor flere af klubbens medlemmer hjælper og støtter unge mennesker. Kampen mod polio og støtte til projekter i bl.a. Afrika er andre indsatsområder. Klubmøderne holdes på Hotel Eyde hver mandag kl. 18.30. Kontakt: Henrik Majgaard, tlf. 22 79 27 99 eller hm@pressestof.dk

Bestyrelsesarbejde & kapital til vækst

Dalgasgade 25, 9. th. DK-7400 Herning Mail can@canielsen.dk

Tel. Mobil

+45 97 22 37 00 +45 20 28 00 90

C.A. Nielsen A/S - CAN Management A/S - CAN Invest A/S


Rotary l 17

International Rotary Club MidWest Your Global and Local Network International Rotary Club MidWest has been started by 4 Danish Rotary Clubs in Herning and Ikast. The ambition is to establish an international Rotary Club for members living in the centre of Jutland. The intention is to form a social and business related network for expats working in Denmark, Danes who have returned from being expats or have international business relations as well as for members of foreign Rotary Clubs. The club welcomes spouses and partners as members. PRACTICAL INFORMATION International Rotary Club MidWest holds its meetings every Wednesday at Hotel Eyde, Torvet, Herning. The meetings start at 18.15 and a typical programme is: 18.15 - 19.00 19.00 - 20.00 after 20.00

Dinner (voluntary) Guest speaker or other relevant topic Networking and mingling (voluntary)

All meetings and arrangements are in English. Arrangements outside of Hotel Eyde can be e.g. visits to Danish or International companies in the area, schools, cultural institutions or private homes. Also family excursions and other social activities in the region are ideas to pursue. For registration please contact Per Lindved, tel 25 77 42 35 or perlindved@youmail.dk The new Rotary club will be chartered March 29th 2014.

Nye eksportmarkeder

Ledelsessystem

Få overblik og skab nye vækstmuligheder for din virksomhed med professionelt assistance.

Få overblik og skab sikkerhed ved at integrere virksomhedens information elektronisk.

Marketing og reklame

Administration

Få overblik og skab gode resultater for din virksomhed med markedsanalyse, strategiudvikling, salgsværktøjer og salgsmateriale.

Få overblik og mere tid i virksomheden ved ekstern bogføring, momsregnskab eller andet administativt.

Holtumgaard - Holtumvej 14 - 7400 Herning - www.wingconsult.com - www.mmarketing.dk


18 l


l 19

LĂŚgerne Nr. Gade 10, 2 Holm, Jepsen, Graversen, Sahlholdt, Schmidt og Boxill - 97 12 13 44


Dalgasgade 25, 11. sal - 7400 Herning - Tlf. 70 27 73 75

Polsk dansk talentkoncert epn endelig version 180314  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you