Page 1

ΕΤΟΣ 34ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8908 ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,02€ Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΣΟΓΚΑΣ ΡΩΤΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ» ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Διαβάστε στην σελ. 5

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης δεν ξέχασε τον Βλάσση Μπονάτσο, 12 χρόνια μετά Διαβάστε τον θάνατό του στην σελ. 4

Διαβάστε στην σελ. 3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ «ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Διαβάστε στην σελ. 6

Διαβάστε μας καθημερινά και στο Στείλτε της στο hmer@otenet.gr


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Σύσκεψη & επιτόπια αυτοψία για την κατασκευή γέφυρας στο «Ζαχολίτικο Ποταμό» στο Δερβένι φοριακό πρόβλημα της πόλης του

και στο «Σπυρουλέϊκο Λαγκάδι».

Δερβενίου και θα εξυπηρετεί τόσο

Όσον αφορά την «κατασκευή γέφυ-

την Τοπική συγκοινωνία όσο και την

ρας», η Υπηρεσία Δημοσίων Έργων

σύνδεση των Νομών Κορινθίας και

ζήτησε να γίνει συνάντηση με εκπρο-

Αχαΐας.

σώπους της ΕΡΓΑ ΟΣΕ προκειμένου

Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της

να υπάρξει συνεργασία ώστε σε πρώ-

απορροής των όμβριων υδάτων του

τη φάση να γίνει μελέτη του έργου

κόμβου του Δερβενίου μέσω του

και να υπολογιστεί το κόστος κατα-

«Σπυρουλέϊκου Λαγκαδιού».

σκευής. Για δε το «Σπυρουλέϊκο Λαγκάδι»,

Αυτοψία στο ποτάμι

θα μελετηθούν τρόποι ώστε η απορροή των όμβριων υδάτων να μη γίνε-

Η

κατασκευή γέφυ-

Δημοτικό Κατάστημα Δερβενίου και

ρας στο Δερβένι

συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Ηλίας

στη θέση

Ανδρικόπουλος, ο δημοτικός σύμβου-

«Ζαχολιτικό ποτά-

λος κ. Νίκος Κεκερής, οι κ.κ. Δημό-

μι» ήταν το αντικείμενο της σύσκε-

πουλος, Παπαγεωργίου και Λαζαρί-

ψης που πραγματοποιήθηκε την Πέ-

δης από την Ε.Υ.Δ.Ε. και υπηρεσια-

μπτη 14 Οκτωβρίου μεταξύ του Δη-

κοί παράγοντες του Δήμου.

μάρχου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Η κατασκευή γέφυρας στο Δερβένι

κου Ηλία Ανδρικόπουλου και υπηρε-

στη θέση «Ζαχολιτικό ποτάμι» σε

σιακών παραγόντων της Ειδικής Υ-

συνδυασμό με παρακαμτήριο οδό θα

πηρεσίας Δημοσίων Έργων

διοχετεύει την κίνηση των οχημάτων

(Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατασκευής και Συντήρη-

της Παλαιάς Εθνικής Οδού, εκτός

σης Συγκοινωνιακών Υποδομών του της πόλης, όπως μαθαίνουμε από τον Υπουργείου. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο

Δήμο. Πρόκειται για ένα έργο μείζο- Κατόπιν της σύσκεψης έγινε επιτόπια ται επιφανειακά για να αποφευχθεί ο νος σημασίας που θα λύσει το κυκλο-

αυτοψία στο «Ζαχολίτικο Ποτάμι»

κίνδυνος να πλημμυρίσουν οι εκατέ-


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

- Σελίδα 3 -

ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΣΟΓΚΑΣ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Έ

πειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση ότι επίκειται κλείσιμο των καταστημάτων ΔΕΗ στο Ξυλόκαστρο και το Κιάτο αλλά και για την βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από το νομό μας , μαζί με άλλους συναδέλφους τους, κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου οι βουλευτές ζητούν: - Να αναληφθούν πρωτοβουλίες στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, ώστε να υπάρξει νέα παράταση του προγράμματος διακανονισμού των 36 δόσεων έως το τέλος του 2016 και να καθιερωθεί μηνιαίος λογαριασμός αντί του δίμηνου που ισχύει. - Να αποφευχθούν εφεξής φαινόμενα καταχρηστικής διακοπής ρεύματος προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Να διατηρηθούν οι Υπηρεσίες της ΔΕΗ στις αναφερόμενες περιοχές, καθώς και να ενισχυθούν με περαιτέρω προσωπικό τα κεντρικά καταστήματα ανά Περιφερειακή Ενότητα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και παροχή υπηρεσιών από πλευράς της Επιχείρησης. Η Ερώτηση υπογράφεται συνολικά από 39 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και το πλήρες κείμενο της Ερώτησης, όπως έχει αναρτηθεί στα Μέσα Κοινοβουλευτικού της ιστοσελίδας της Βουλής και μας έστειλε χθες το γρα- προσωπικό τα κεντρικά καταστήματα ανά Π.Ε. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών από πλευράς της Επιχείρησης; φείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας , έχει ως εξής : Οι ερωτώντες βουλευτές: Ψυχογιός Γεώργιος, Αυλωνίτου Ελένη, Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια), Βάκη Φωτεινή, Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη), Γιαννακίδης Ευστάθιος (Στάθης), Γκαρά Αναστασία (Νατάσα), Γκιόλας Ιωάννης, Δέδες Ιωάννης, ΕμμανουΠρος τον κ. Υπουργό ηλίδης Δημήτριος,Θελερίτη Μαρία, Θηβαίος Νικόλαος, Θραψανιώτης Εμμανουήλ, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιγγλέζη Αικατερίνη, Καββαδία Αννέτα, Καραγιάννης Ιωάννης, Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), Καστόρης Αστέριος, Κατσαβριά – ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ κι ενίσχυση Σιωροπούλου Χρυσούλα, Λιβανίου Ζωή, Μουσταφά Μουσταφά, Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης), Μπαξεβανάκης Δημήτριος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Ντζιμάνης των υπηρεσιών της πανελλαδικά» Γεώργιος, Ουρσουζίδης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης), Παυλίδης «Έπειτα από συγκεκριμένα γεγονότα αλλά και από καταγγελίες και παράπονα πολι- Κωνσταντίνος, Πρατσόλης Αναστάσιος,Ρίζος Δημήτριος, Σκουρολιάκος Παναγιώτών τα κύρια ζητήματα σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική και τις υπηρεσίες της της (Πάνος), Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ), Σπαρτινός Κωνσταντίνος, Στέφος ΙωάνΔΕΗ – σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο – θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως νης, Συρμαλένιος Νικόλαος, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Τριανταφύλλου Μαρία, Τσόγκας Γεώργιος. εξής: - Ποσοστό προκαταβολής και αριθμός δόσεων στη ρύθμιση οφειλών: Θετική ήταν Κόρινθος, 18.10.2016» η ανταπόκριση των καταναλωτών στο νέο πρόγραμμα διακανονισμών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Για το λόγο αυτό παρατάθηκε και πέραν της 31ης Ιουλίου, όπως αρχικά προβλεπόταν, έως το τέλος Οκτωβρίου 2016. Μάλιστα η τελευταία παράταση του προγράμματος, που ανακοινώθηκε επισήμως στις 28 Σεπτεμβρίου, βάζει τέλος στην προκαταβολή 30% και ρύθμιση οφειλών έως 8 δόσεις που ζητούνταν από τη ΔΕΗ από 31 Ιουλίου κι έπειτα - σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης - και προβλέπει: α) Ένταξη στη ρύθμιση και σε όσους δεν απευθύνονται αυτοβούλως στη ΔΕΗ αλλά τους έγινε διακοπή ρεύματος λόγω χρέους. β) Σε όσους είχαν κάνει παρέμβαση στο μετρητή τους θα γίνεται επανασύνδεση με προκαταβολή ίση με το 15% της οφειλής και η εξόφληση του υπολοίπου σε 12 δόσεις. - Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών: Έχει παρατηρηθεί ότι η ΔΕΗ έχει προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών και σε νοικοκυριά ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. - Λογαριασμοί ανά δίμηνο: Η αποστολή λογαριασμών ανά δίμηνο στους καταναλωτές δημιουργεί μάλλον δυσμενή αποτελέσματα ως προς τη σωστή και συνεπή διαχείριση των οφειλών τους, κυρίως όσον αφορά στους δικαιούχους ΚΟΤ (Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου), οι οποίοι εκ των πραγμάτων βρίσκονται στην πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά και σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Κλείσιμο τοπικών καταστημάτων: Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η ΔΕΗ προχωρά στην αναστολή λειτουργίας κάποιων τοπικών καταστημάτων της πανελλαδικά, μεταξύ των οποίων του Ξυλοκάστρου και του Κιάτου στην Π.Ε. Κορινθίας, της Αμαλιάδας στην Π.Ε. Ηλείας, της Σαλαμίνας στην Π.Ε. Πειραιώς και της Ιεράπετρας στην Π.Ε. Λασιθίου. Η απόφαση αυτή έχει ήδη εγείρει αντιδράσεις από τους πολίτες και τις Δημοτικές Αρχές των ως άνω περιοχών. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω: Επειδή το πρόγραμμα διακανονισμών των 36 δόσεων, αφενός έδωσε «ανάσα» σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνοντας τους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και αφετέρου απέδωσε πολύ σημαντικά έσοδα στην Επιχείρηση, Επειδή η ηλεκτροδότηση αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, Επειδή η καθιέρωση λογαριασμού ανά μήνα θα συνέβαλε στην καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των οφειλών κάθε νοικοκυριού και επιχείρησης, Επειδή αποτελεί ζήτημα αρχής τοπικά καταστήματα, που εξυπηρετούν περιοχές δυσπρόσιτες ή σε απόσταση από πρωτεύουσες Π.Ε., να μην κλείνουν αλλά αντιθέτως να ενισχύεται η λειτουργία τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών και η διευκόλυνση των πολιτών της περιφέρειας, Για όλους αυτούς τους λόγους ερωτάται ο κ. Υπουργός: Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει το Υπουργείο προς την περαιτέρω βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ; Ειδικότερα υπάρχει πρόθεση για νέα παράταση του προγράμματος διακανονισμού των 36 δόσεων έως το τέλος του έτους και την καθιέρωση μηνιαίου λογαριασμού; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να αποφευχθούν εφεξής φαινόμενα καταχρηστικής διακοπής της ηλεκτροδότησης προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να διατηρηθούν οι υπηρεσίες της ΔΕΗ στις αναφερόμενες περιοχές, καθώς και να ενισχυθούν με περαιτέρω ΕΡΩΤΗΣΗ


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Τ

ην παρακάτω ανακοίνωση ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης , με αφορμή την συμπλήρωση 12 χρόνων από τον θάνατο του Ξυλοκαστρίτη ταλαντούχου ηθοποιού και τραγουδιστή Βλάσση Μπονάτσου, στις 14 Οκτωβρίου 2014 : «Σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2004, πεθαίνει αιφνιδιαστικά σε ηλικία 55 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός, μουσικός και σόουμαν Βλάσης Μπονάτσος. Γιος δικαστικού και καθηγήτριας πιάνου, γεννήθηκε το 1949 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Στα νεανικά του χρόνια κατάλαβε γρήγορα της δυνατότητες της φωνής του και ασχολήθηκε με την μουσική. Έφτιαξε αρχικά το συγκρότημα Loubok και αργότερα έγινε μέλος του γνωστού συγκροτήματος Πελόμα Μποκιού (που εμπνεύστηκε από τα αρχικά των μελών του). Η μεγαλύτερη και συγχρόνως διαχρονική επιτυχία του συγκροτήματος είναι το τραγούδι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε». Σπούδασε αργότερα υποκριτική στο Λονδίνο ενώ ένα διάστημα έζησε και στην Αμερική. Επέστρεψε όμως στην Ελλάδα και την δεκαετία του ’80 α-

- Σελίδα 4 -

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης δεν ξέχασε τον Βλάσση Μπονάτσο, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του

πογειώθηκε με την συμμετοχή του σε δυο θεατρικές παραστάσεις στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, «Εβίτα» και «Βίκτωρ, Βικτώρια». Με την Αλίκη είχαν και μια πολύ γλυκιά, όπως έλεγαν σχέση η οποία κράτησε σχεδόν 6 χρόνια και τελείω-

σε το 1987. Το 1991 θα συμμετάσχει μαζί με την Δήμητρα Παπαδοπούλου, τον Γιάννη Μπέζο και τον Σπύρο Παπαδόπουλο στην σειρά «Οι Απαράδεκτοι» που τον έκανε ακόμα πιο γνωστό στο ελληνικό κοινό. Από εκεί και πέρα συμμετείχε και σε

άλλες σειρές (είχε εμφανιστεί στο σινεμά από την δεκαετία του ’80) και παρουσίαζε διάφορα σόου και τηλεπαιχνίδια. Το κοινό τον αγάπησε για το κέφι, την όρεξη και την αυθεντικότητά του. Το 1996, θα παντρευτεί την Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της ηθοποιού Ζωής Λάσκαρη, και ένα χρόνο αργότερα θα αποκτήσει την μονάκριβή του κόρη, την Ζένια. Τα ξημερώματα της 14ης Οκτωβρίου ο Βλάσσης Μπονάτσος θα μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Οι γιατροί ανέφεραν πως όταν έφτασε ήταν ήδη νεκρός. Η αρχική διάγνωση ήταν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αλλά η ιατροδικαστής είπε πως επρόκειτο για αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα. Ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις καλύτερες φωνές που έβγαλε ποτέ η χώρα μας, είχε φύγει νωρίς σε ηλικία 54 ετών.»


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

- Σελίδα 5 -

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ» ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σ

το πλαίσιο της υποστήριξης με πρακτικό τρόπο της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων το Επιμελητήριο Κορινθίας σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνουν ενημερωτική εσπερίδα

για χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, σήμερα Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 17.00, στα γραφεία του Επιμελητήριου Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος, 1ος όροφος). Στο δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου διαβάζουμε σχετικά: «Η Υποσαχάρια Αφρική αποτελεί ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια οι-

κονομία και πολλές μελέτες επισημαίνουν ότι αρκετές από τις χώρες της περιοχής προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς λόγω των αναγκών για εκσυγχρονισμό υποδομών, τεχνολογική εξέλιξη και γενικότερα, αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου. Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές εταιρίες λόγω της ύφεσης οδηγούν στην αναζήτηση νέων αγορών, συνεργασιών και συμπράξεων και η Υποσαχάρια Αφρική μπορεί να αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο τόσο για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών όσο και για την παραγωγική δραστηριότητα και τις επενδύσεις. Στην εσπερίδα θα γίνουν παρουσιάσεις από επιχειρηματίες που έχουν πλούσια εμπειρία στην Υποσαχάρια Αφρική καθώς και από στελέχη Πρεσβειών και Προξενείων για την πορεία της οικονομίας των χωρών, εκτιμήσεις για μελλοντικές εξελίξεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προοπτικές καθώς και τις δυνατότητες συμπράξεων με τοπικούς εταίρους κλπ. Θα επακολουθήσει συζήτηση και κατ’ ιδίαν επαφές. Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση (xωρίς κόστος), στέλνοντας συμπληρωμένη τη σχετική δήλωση, στη διεύθυνση: info@helafrican-chamber.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τσαμαντά Ελισάβετ, Επιμελητήριο Κορινθίας, τηλ. 2741024464, email info@korinthiacc.gr και στην κα Τζένη Κοκορομύτη - Ζαχαράκη, Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο, τηλ. 2107297711, info@helafricanchamber.gr.»


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΙ «ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η

τελευταία ημέρα (η περασμένη Κυριακή 16 Οκτωβρίου) των εκδηλώσεων «Δρόμοι πολιτισμού ,Η Κόρινθος συναντά την Αγία Πετρούπολη», που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Κορινθίων και το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου , περιλάμβανε διάλεξη με θέμα “Εθιμικές γιορτές της ρωσικής υπαίθρου”, από τον κ.Dmitrii Baranov, Εθνολόγο του Ρωσικού Μουσείου Εθνογραφίας της Αγίας Πετρούπολης, ενώ στην συνέχεια, παρουσιάστηκαν ρωσικοί παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια από τον σύλλογο “Φιλία”, Λουτρακίου και τον σύλλογο “‘Ένωση” από την Πάτρα. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου. Στο τέλος, η διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, κ. Μαρία Μέξια, αφού ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων και συνεχάρη τα παιδιά που χόρεψαν και τραγούδησαν, προσκάλεσε τα μέλη του συλλόγου “Ένωση” στο Λαογραφικό Μουσείο, όπου ξεναγήθηκαν στην Έκθεση από τον Εθνολόγο κ.Dmitrii Baranov.


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

- Σελίδα 7 -

Βόλεϊ

Θριαμβευτικό

Σαββατοκύριακο για τον «Ποσειδώνα» Λουτρακίου

Με ήττα ξεκίνησε ο Παμβοχαϊκός Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ομάδα του Παμβοχαϊκού καθώς στην πρώτη μέρα του league cup γνώρισε την ήττα από την ομάδα της Παναχαϊκης με σκορ 3-2 και έτσι η υπόθεση πρόκριση θα κριθεί στα δύο επόμενα παιχνίδια με τα παιδιά του Κωστα Δεληκώστα να θέλουν ένα καθαρό σκορ αύριο απέναντι στην ομάδα του Παναθηναικού και να περιμένουν ένα πιθανό στραβοπάτημα της Παναχαϊκής την Κυριακή κοντρα στον Παναθηναϊκό. Να πως περιγράφει τον αγώνα ο Παμβοχαϊκός στην ιστοσελίδα του: « Αν και το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα μας και με όπλο το καλό σερβίς οι παίχτες μας βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 σετ η συνέχεια δεν ήταν ιδανική και η κακή υποδοχή των παιχτών μας και το μη καθαρό μυαλό στα τελειώματα των φάσεων έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (2-2 σετ). Το 5ο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες με την ομάδα της Παναχαϊκης να επικρατεί τελικά με 14-16. Τα σετ ( 25-22, 25-17, 17-25, 13-25, 14-16) Ο τεχνικός της ομάδας μας ανέφερε τα εξής : «Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παρότι που στην φετινή χρονιά το σερβις της ομάδας έχει βελτιωθεί ,το κομμάτι της πρώτης μπάλας ήταν αυτό που ουσιαστικά έκρινε και το αποψινό παιχνίδι. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και φυσικά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Κοιτάμε τα λάθη μας που πρέπει να διορθώσουμε και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι»

Έ

να θριαμβευτικό Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που πέρασε 15 και 16 Οκτωβρίου για την ομάδα πετοσφαίρισης των νεανίδων του ομίλου μας νικώντας στις δυο πρώτες αγωνιστικές ημέρες που διεξήχθηκαν δυο σπουδαίες ομάδες τις περσινές φιναλίστριες του τελικού του πρωταθλήματος της ένωσης Πελοποννήσου. Η Θεά Τύχη της κλήρωσης των ομίλων αλλά και της σειράς των αγώνων υποχρέωσε την ομάδα μας να αγωνιστεί το Σάββατο 15/10 στην Πάτρα με την περσινή πρωταθλήτρια τον «Απόλλωνα» Πατρών και την Κυριακή για την δεύτερη αγωνιστική στο «Γαλανοπουλειο» με την ΑΣΠ Κόρινθος σε δυο εξαιρετικούς από αγωνιστικής άποψης αγώνες που παίχτηκε υψηλού επιπέδου βολεϊ για το νεαρό της ηλικίας των αθλητριών και των τριών ομάδων. Η ομάδα μας επικράτησε πολύ δύσκολα αλλά δίκαια αν υπολογίσουμε και την κούραση αφού μέσα σε ένα σχεδόν εικοσιτετράωρο έπαιξαν δέκα {10} γεμάτα από πόντους σετ χρονικής διάρκειας πάνω από πέντε ώρες συνολικά νικώντας και τους δυο αντιπάλους της με 3-2 σετ. Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα η ομάδα μας κατά πολύ μεγάλο ποσοστό βρίσκεται στο final-four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί αργότερα αφού τελειώσουν όλα τα υπόλοιπα προγραμματισμένα ματς του ομίλου. Τα αποτελέσματα «Απόλλων» Πατρών - Α.Ο «Ποσειδών» Λουτρακίου 2-3 σετ. 17-25 , 22-25 , 25-22 , 25-22 , 10-15 . Α.Ο «Ποσειδών» - ΑΣΠ Κόρινθος 3-2 σετ. 25-13 , 19-25 , 22-25 , 25-18 , 15-12 .

Τμήμα Ρίψεων Α.Ο. Ποσειδών (Δίσκος,Σφαίρα,Ακόντιο,Σφύρα) Μεγάλες επιτυχίες έχει φέρει στο Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου το τμήμα Ρίψεων του συλλόγου με την καθοδήγηση της Χριστίνας Σέκερη. Μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα αλλά και αθλητές στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας είναι κάποιες από τις επιτυχίες του τμήματος Ρίψεων. Στο σύλλογο , μπορείτε να ενημερωθείτε για τα γκρουπ των αθλητών των Ρίψεων ανάλογα το επίπεδο τους αλλά και να δοκιμάσετε Δισκοβολία, Σφαιροβολία, Ακόντιο και Σφυροβολία και με την καθοδήγηση των έμπειρων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του ομίλου μπορείτε να βελτιώσετε ραγδαία τις επιδόσεις σας. Μια δοκιμή θα σας πείσει για το τμήμα των πιο δυνατών αθλητών στο Κλασικό αθλητισμό. Η ομάδα του «Ποσειδώνα» Λουτρακίου σας περιμένει για τις εγγραφές σας...και να γνωρίσετε την οικογένεια του Στίβου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6944850422 Παχατουρίδου Παρασκευή. Η προαγωνιστική Ομάδα στο τμήμα Στίβου του Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου είναι ένα προ στάδιο από την αγωνιστική ομάδα του Ομίλου και είναι ένα τμήμα που συνδέει τις ακαδημίες με τα προχωρημένα τμήματα σε Δρόμους, Ρίψεις και Άλματα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι ηλικίας άνω των 12 ετών και μαθαίνουν με περισσότερη προσοχή τις τεχνικές των αγωνισμάτων αλλά και καταλήγουν σταδιακά και πάντα με πολυπλευρικότητα στο αγώνισμα που τους ταιριάζει ανεβαίνοντας έτσι στην αγωνιστική ομάδα. Προπονητές είναι Δαμβουνέλης Γιάννης, Σέκερη Χριστίνα, Καλαπόδης Γιώργος.

«Ποσειδώνας» Λουτρακίου :

«Ο Αλέξανδρος σε εξαιρετική κατάσταση φέτος»

Έ

νας δυνατός αθλητής του Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου είναι ο Αλέξανδρος Φέρτης. Από πέρσι ξεκίνησε τον στίβο και αμέσως έδειξε το ταλέντο του στους δρόμους και στα άλματα. Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 και σίγουρα αν συνεχίσει έτσι θα έχει

πολύ καλά αποτελέσματα μιας και δουλεύει πολύ σκληρά και έχει αρκετά πειθαρχημένο χαρακτήρα. Είναι μέλος της σκυταλοδρομίας 4 Χ 100μ Παίδων και ο στόχος του είναι η δεύτερη συμμετοχή του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά την περσινή στο Ναύπλιο στο άλμα εις Τριπλούν. Όπως αναφέρει η ομάδα, το σημαντικό είναι ότι στο γκρουπ των δρόμων επικρατεί ένα πολύ καλό κλίμα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομαλή πραγματοποίηση των στόχων της χρονιάς. Ευχόμαστε στον Αλέξανδρο να πετύχει τους στόχους του και να έχει μια εξαιρετική απόδοση και να σπάει συνεχώς τα ρεκόρ του.


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Εννέα θέματα στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σικυωνίων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

«ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΖΑΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» Δελτίο Τύπου

Χθες είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Σικυωνίων . Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν εννέα και συγκεκριμμένα: 1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 2. Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοβαβτζή και Λυκούργου) (ΚΤΕΛ). 3. Καθορισμός ημερομηνίας για την εκμίσθωση 1ου ορόφου του Δημοτικού Ακινήτου, στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοβαβτζή και Λυκούργου), πλησίον Ελισσώνα . 4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης της Δ. Κ. Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων. 5. Περί εισηγητικής έκθεσης Α΄, Β΄ και Γ΄ τριμήνου του έτους 2016, προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 6. Περί προέλεγχο οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2015. 7. Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), για δημιουργία Πράσινου Σημείου. 8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016. 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.

«Με αφορμή την επέτειο της εις Επίσκοπον και Μητροπολίτην Κορίνθου χειροτονίας του ο Σεβ/τος Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θ. Λειτουργία το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016, στον Ι. Ναό Αγ. Γερασίμου στα Μεντουργιάνικα, μετόχι της Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ζαχόλης, συνιερουργούντων των συνοδών του ιερέων και διακόνων και των ιερέων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ευρωστίνης. Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κατά το κήρυγμά του έκανε τον απολογισμό της δεκαετούς θεοφιλούς ποιμαντορίας του στην Αποστολική Ι. Μητρόπολη Κορίνθου και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους Κλήρο και Λαό για την συμπροσευχή και τις ευχές του. Εκ μέρους όλων προσφώνησε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ο Αιδ. κ. Ιωάννης Γιαννακάς, Αρχιερατικός Επίτροπος Ευρωστίνης, ευχαριστώντας τον συνάμα για την πατρική αγάπη με την οποία περιβάλλει Κλήρο, Μοναστικές Αδελφότητες και Λαό, προσφέροντάς του και αναμνηστικό δώρο εκ μέρους των Κληρικών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ευρωστίνης μία κασσεττίνα εμπεριέχουσα Ιερά Λόγχη και Ιερά Λαβίδα. Στην συνέχεια προσφέρθηκε σε όλο το Εκκλησίασμα, από την Αδελφότητα της Ι. Μονής, το παραδοσιακό μοναστηριακό κέρασμα και ευθύς αμέσως πραγματοποιήθηκε, προεδρεύοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Ιερατική Σύναξη της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ευρωστίνης κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα Εκκλησιαστικά αλλά και γενικής φύσεως. Την επομένη ημέρα, Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, ο Σεβ/τος Μητροπολίτης μας λειτούργησε στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου, όπου στον απόηχο της επετείου δέχθηκε επίσης ευχές, αυτήν την φορά, από τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Ράπανο αλλά και ολόκληρο το Εκκλησίασμα.»


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

- Σελίδα 9-

Ηλίας Ανδρικόπουλος:

«Ο Δήμος , παρά τις αντιξοότητες, θα συνεχίσει να παρέχει στα άτομα της τρίτης ηλικίας ευκαιρίες για ψυχαγωγία και ανάπαυλα από τα προβλήματα της καθημερινότητας» - Ξεκίνησε η νέα χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό

Ξ

εκίνησε η νέα χρονιά για το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου με τον καθιερωμένο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κκ Παναγιώτης Καλύβας και Δημήτρης Κάσσιος, η πρόεδρος του Πολιτιστικού & Οικολογικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου κ. Παρασκευή Σαμιώτη και πολλά μέλη του ΚΑΠΗ.

Ο αγιασμός τελέσθηκε από τον πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Ν. Αγ. Βλασίου Σπυρίδωνα Λιόρδο. Ο Δήμαρχος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου αποτελεί χώρο έκφρασης, ζωντάνιας , ανάπτυξης της δημιουργικότητας, παροχής κοινωνικής φροντίδας και κάλυψης πολιτιστικών αναζητήσεων των πολιτών της 3ης γενιάς του Δήμου μας. Απόδειξη της σημασίας που δίνει η Δημοτική Αρχή στη στήριξη

Σύσκεψη για την έναρξη των εργασιών του Κτηµατολογίου στο Δήµο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

γραμμα κοινωφελούς εργασίας έχει ζητηθεί

- Θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως οι δημότες

την κάλυψη των αναγκών του ΚΑΠΗ Ξυ-

Τ

ην Παρασκευή 14 Οκτωβρίου. πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου σύσκεψη για την έναρξη των εργασιών του Κτηματολογίου στο Δήμο Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλύβας, ο Δ/ντής ΥΔΟΜ και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Χρόνης Καραγιάννης, ο προϊστάμενος της ΥΔΟΜ κ. Μενέλαος Καλοθής και εκπρόσωποι της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και της αναδόχου εταιρίας. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, όπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα του δήμου, έγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την κτηματογράφηση των ακινήτων του Δήμου καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών των εμπλεκομένων φορέων. Συμφωνήθηκε δε, προ της έναρξης των εργασιών σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, να πραγματοποιηθεί στο Ξυλόκαστρο ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και κυρίως των δημοτών.

της δομής αυτής, το γεγονός ότι στο πρόη πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, φυσικοθεραπευτή και χοροδιδασκάλου για λοκάστρου. Ο Δήμος λοιπόν παρά τις αντιξοότητες, θα συνεχίσει να παρέχει στα άτομα της τρίτης ηλικίας ευκαιρίες για ψυχαγωγία και ανάπαυλα από τα προβλήματα της καθημερινότητας»


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Βαγγέλης Αποστόλου:

«Χρειαζόµαστε µια σύγχρονη αντίληψη για τον αγροδιατροφικό τοµέα και ταυτόχρονα µια επικαιροποιηµένη..»

Σ

ε δύο θέματα, ένα της καθημερινότητας και το άλλο στρατηγικής , τα οποία παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου , μιλώντας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε την Κυρια-

κή. Ο κος Αποστόλου δήλωσε πως ήθελε να κάνει έναν σύντομο απολογισμό του Υπουργείου του αλλά δεν κατέστη δυνατόν λόγω του λιγοστού χρόνου. Αναλυτικά ο κος Αποστόλου είπε: «Εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνω έναν συνοπτικό απολογισμό του Υπουργείου που υπηρετώ

αλλά ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο θέματα που παραλάβαμε με μεγάλα προβλήματα, το ένα καθημερινότητας (θα κριθούμε και από αυτή) και το άλλο στρατηγικής. Το πρώτο είναι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων, όπου όχι μόνο βρήκαμε περισσότερα από 3 δις

Τηλ. 210 5220039

πρόστιμα και καταλογισμούς, αλλά και καθυστερήσεις στις πληρωμές από το 2008. Βάλαμε τάξη αφού το 2015 μετά από πολλά χρόνια δεν είχαμε πρόστιμα και μέχρι τέλος του Οκτώβρη θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες . Υπολογίζουμε ότι τη φετινή χρονιά θα έχουμε ρεκόρ πληρωμών. Θα ξεπεράσουν τα 4 δις. Το δεύτερο έχει ως βασικότερη αναφορά το ΠΑΑ 2014-2020 συνολικού επενδυτικού κόστους πάνω από 6 δις, από τα οποία τα 4,7 δις είναι κοινοτικοί πόροι. Είχε κατατεθεί στην Ε.Ε. από τη προηγούμενη Κυβέρνηση, λίγο πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015 και επιστράφηκε το καλοκαίρι. Το αναμορφώσαμε, βάζοντας τη δική μας σφραγίδα. Εγκρίθηκε και αυτή τη περίοδο προχωρούμε στη προκήρυξη ενός σημαντικού μέρους. Διακονώ τον αγροτικό χώρο εδώ και δεκαετίες. Αυτό που συνειδητοποιώ μέρα με την ημέρα είναι ότι το πολιτικό σύστημα και τα συν αυτώ, δεν έχει αντιληφθεί τη σημασία και την κρισιμότητά του. Έχετε ακούσει ποτέ να απασχολούν τον πολιτικό διάλογο τα αγροτικά θέματα και τα θέματα της υπαίθρου, εκτός από τη περίοδο που έχουν κατέβει οι αγρότες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Με καλούν στα κανάλια και επειδή επιμένω πάντα να μιλάω γι αυτά τα θέματα, όχι μόνον γιατί είναι της αρμοδιότητάς μου αλλά γιατί θέλω να τα αναδείξω και να γίνει αντιληπτή η σημαντικότητά τους - κοιτάνε να τα «ξεπετάξουνε» για να πάμε στα άλλα, τα δήθεν μεγάλα, τα δήθεν σημαντικά…Ποια;

Θέλω να καταλάβετε ότι το μεγάλο στοίχημα της ανάταξης, αρχικά, της οικονομίας και της ανάπτυξης στη συνέχεια, δεν μπορεί να κερδηθεί για τη χώρα αν δεν κερδηθεί στην ύπαιθρο». Και συνεχίζοντας ο κος Αποστόλου είπε: «Ο αγροτικός τομέας, ακόμη και όπως είναι σήμερα, λειψά, όχι μόνο άντεξε στην κρίση αλλά συνεχίζει να δίνει δουλειές και προοπτική. Όχι μόνον έχει αυξήσει τη συμμετοχή του στο εθνικό ΑΕΠ (συμμετέχει σε ποσοστό περίπου διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο) αλλά - τη στιγμή που ψάχνουμε αγωνιωδώς να τονώσουμε τις εξαγωγές της χώρας - αυξάνει τον εξαγωγικό του προσανατολισμό. Πέραν τούτων δίνει τη βάση για να αναπτυχθεί ο δευτερογενής τομέας, η μεταποίηση, το εμπόριο. Παράγεται αξία από τον αγροτικό τομέα. Αξίζει λοιπόν και την προσοχή μας και τη μέριμνά μας, όπως και κάνουμε πράγματι στο Υπουργείο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει κεντρική πολιτική για την αριστερά. Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη αντίληψη για τον αγροδιατροφικό τομέα και ταυτόχρονα μια επικαιροποιημένη, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, πολιτική υπαίθρου.

υπαίθρου πρέπει να αποτελέσει βασική μας προτεραιότητα. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο (θα κάνω μια ειδική αναφορά γιατί όπως ξέρετε έχω μακρά ενασχόληση με τα θέματα της αυτοδιοίκησης) πρέπει να δούμε το θέμα της αποδυνάμωσης της αυτοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο: Το σχέδιο «Καλλικράτης» έχει κυριολεκτικά καταστρέψει την τοπική αντιπροσωπευτικότητα. Οι παλιές κοινότητες δεν εκπροσωπούνται και οι παλιοί καποδιστριακοί Δήμοι υποεκπροσωπούνται. Οι πολίτες, ακόμα και αυτοί που ενδιαφέρονται για τα κοινά, είναι αποκλεισμένοι. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει στην πραγματικότητα τίποτα άλλο παρά ο κεντρικός υδροκέφαλος Δήμος με ότι αυτό συνεπάγεται…»

Ολοκληρώνοντας είπε: «Αναφέρθηκα σε πράγματα που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα να συζητούνται στα κομματικά συνέδρια, αλλά αυτά όμως αποτελούν τον πνεύμονα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Σας καλώ λοιπόν να δούμε με νέα ματιά την ύπαιθρο και τον αγροδιατροφικό χώρο, να έλθουμε σε πιο ουσιαστική επαφή και συχνότερη επικοινωνία με την επαρχία, να στηρίξουμε ό,τι αξίζει να στηριχτεί και να αλλάξουμε ότι πρέπει να αλλάξει.» Ένα μεγάλο σχέδιο αναδιοργάνωσης της ελληνικής


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Στην διεθνή έκθεση τουρισµού INWETEX CIS TRAVEL MARKET 2016 η «Μυθική Πελοπόννησος» Κ. Νικολάκου:

Επίσηµη πρόσκληση στην Κυβέρνηση της Αγίας Πετρούπολης και την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων στους εορτασµούς για την επέτειο των 190 χρόνων από τη Ναυµαχία του Ναυαρίνου για το έτος 2017

οποίο επέφερε σημαντικά αποτελέσματα εισερχόμενου την επίσημη πρόσκληση στην Κυβέρνηση της Αγίας τουρισμού από τη συγκεκριμένη περιοχή και όπως τό- Πετρούπολης και την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων νισε πρέπει να αποτελέσει πρότυπο και για τα υπόλοιπα στους εορτασμούς για την επέτειο των 190 χρόνων από προξενεία. τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου για το έτος 2017 καθώς πό τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου η ΠεριφέΟι τομείς που προτείνονται εκ μέρους του Γενικού και τη διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων στο ρεια Πελοποννήσου έλαβε μέρος στην διεθνή Προξενείου για συνεργασία με την Κυβέρνηση της Αγί- Ναύπλιο με έμφαση στον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οτουριστική έκθεση INWETEX CIS TRAVEL ας Πετρούπολης είναι ο τουρισμός, η αγροτική οικονο- ποίος αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα για MARKET 2016. Η συμμετοχή της Περιφέρει- μία, οι επενδύσεις αλλά και η δημιουργία ενός επιχειτην Ρωσία και ειδικότερα την Αγία Πετρούπολη ως ας σε αυτή τη σημαντική έκθεση ήρθε σαν συνέχεια ρησιακού πλαισίου πανεπιστημιακής συνεργασίας. υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. της συνεργασίας και των συμφωνηθέντων δράσεων Τέλος η κα. Νικολάκου στον χαιρετισμό της πρότεινε μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης - Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αγία Πετρούπολης τον περασμένο Ιούνιο. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το τουριστικό κεφάλαιο της Πελοποννήσου καθώς και να γευθούν τα τοπικά προϊόντα μέσα από κεράσματα που προσέφερε η Περιφέρεια. Η αποστολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε συναντήσεις και με παράγοντες της τουριστικής αγοράς της Αγίας Πετρούπολης όπου συμφωνήθηκε η ανάγκη για συνεργασία, ώστε να επιτευχθεί η επανέναρξη της απευθείας πτήσης Αγία Πετρούπολη – Καλαμάτα. Την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Επικεφαλής του Russian Federation Agency του Υπουργείου Πολιτισμού της Ομοσπονδίας της Ρωσίας κ. Sergei Evgenievich Korneev και τον διευθυντή του Γραφείου Ε.Ο.Τ Ρωσίας κ. Πολύκαρπο Ευσταθίου. Ο κ. Korneev δήλωσε φίλος της Ελλάδας την οποία επισκέπτεται συχνά και έθεσε σαν στόχο την επίσκεψη του στην Πελοπόννησο. Η κα. Νικολάκου συμμετείχε και σε εκδήλωση που διοργάνωσε για τουριστικούς επαγγελματίες και δημοσιογράφους της περιοχής το Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης σε συνεργασία με το Γραφείο Ε.Ο.Τ Ρωσίας. Κατά τον χαιρετισμό της η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου ως προορισμό με ιδιαίτερη αναφορά, στο πολιτιστικό και θρησκευτικό της πλούτο, την ασφάλεια και το κλίμα που επικρατεί στην Πελοπόννησο. Η κα. Νικολάκου έκανε ειδική αναφορά στην προσφορά του Γενικού Προξένου κ. Πάνου Μπεγλίτη και των συνεργατών του στο Γενικό Προξενείο όσον αφορά τις διαδικασίες για έγκαιρη έκδοση βίζας, κάτι το

Α


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Ι Δ Ι Ω Τ Ε Σ Ι ΑΤ Ρ Ο Ι Ν Ο Μ Ο Υ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (αλφαβητικη σειρά)

ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19 27420-29159 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 17 27410-81587 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 28 27410-72272 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 27430-23777 ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 7 27410-72596 AΓΑΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37 27420-26547 ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΑΡΑ 83 27430-26848 ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΟΥ-ΛΕΚΚΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 42 27410-22131 ΜΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 36 27430-22922 ΑΔΑΜ-ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37 27420-26140 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙ ΠEO KOΡΙΝΘΟΥ 27410-56256 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 42 2743023950 ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ 28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 27420-20206 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 28 27410-25355 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 13 27410-84471 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 27430-24008 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 66 27420-26510 ΑΜΠΟΥ – ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΛΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 27420-33347 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 39 27410-83380 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 61 27420-23393 ΜΠΑΝΑΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27410-80992 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΙΣΘΜΟΣ 27410-71234 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 17 6932730187 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 37 27410-29939 ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 99 27410-29800 ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 44 27410-74260 ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ω.Ρ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 7-9 27440-66664 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ – ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 79 27410-76070 ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 38 2742020095 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 33 27430-25222 ΜΠΙΣΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 38 27420-24904 ΑΡΜΠΟΝΑ – ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 36 27430-27327 ΜΠΙΤΣΗ-ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 88 27410-20825 ΑΡΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 48 27410-80936 ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 7 27410-22726 ΑΧΜΑΝΤ ΧΑΛΕΝΤ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 27440-64446 ΜΠΡΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17 2746022211 ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 37 27430-24421 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 32Α 27410-84488 ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 6 27440-66433 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1 2741025257 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 55 27410-28192 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 6938601383 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18 27430-27039 ΝΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 3-5 27410-75595 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30 27420-28160 ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙ/ΣΕΩΣ 38 27410-75607 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΙΣΘΜΟΣ 27410-71234 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21 2742028700 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.38/04 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72058 ΒΕΛΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ AΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 7 27430-23923 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΡΟΚΙΔΑ 31 27420-22543 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 32 27410-81515 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.38/04 ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 53 27420-28744 ΒΕΡΓΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΝ.ΙΑΤΡ,-ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 70 6945172193 ΠΑΓΑΝΑ ΦΑΝΗ Ω.Ρ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 37 27410-80647 ΒΙΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ 6948591546 ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 89 2741050170 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71 Β 27440-22888 ΠΑΝΤΙΝΕΑΝΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 27410-56227 ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΣ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΡΑΤΟΥ 43 27410-84494 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 11 27460-22595 ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 79 27410-73540 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΙΔ/ΤΡΟΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 34 2743025225 ΒΡΥΤΤΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3 27440-64648 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 39 27410-27766 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Κ.ΜΠΟΛΕΤΗ 8 2744064002 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 2741027570 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 39 2741071235 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 38 27410-85835 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧ. ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 57 2741085855 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 70 27420-25545 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 48 27420-25125 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 11 2741300969 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡ/ΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 17 27420-27383 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 36 2741075460 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 42 27430-25725 ΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 31 27410-83506 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ-Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ 50 27430-24444 ΓΚΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ 16 2741087758 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 36 27410-21897 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 46 27410-26631 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡ. ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 136Α 27410-75160 ΓΚΙΑΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 28 27430-28414 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 27420-21333 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 70 27410-73767 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48 27410-25270 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2741053500 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 61 27410-76760 ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 45 2743026558 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 43 27420-29459 ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 36 2741071417 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 2741081150 ΓΚΡΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45 27420-23703 ΠΑΣΧΟΥΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 57 27410-84461 ΓΚΡΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ64 27410-85508 ΠΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2741098235 ΓΚΡΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 44 27410-25511 ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΑΤΟΥ 10 2742021104 ΔΑΓΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑ ΩΡ. ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 106 27410-33749 ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 40 27420-22440 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 28 27420-22303 ΠΕΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΙΝΑ 46 2741026984 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ.ΧΕΙΡ/ΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 51 27410-28001 ΠΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΙΝΑ 46 2741026984 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ-GULISANO LUCIA ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 36 27410-84227 ΠΛΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 35 27410-20880 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑNΝΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 23Ι 2742400276 ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 26 27410-72241 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ/ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 252 ΠΛΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΗ 27410-23860 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ 1 27410-88709 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΑΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 27420-25544 ΔΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΕΜΕΑ ΠΑ’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 68 27460-24029 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 1 27410-26989 ΕΥΡΩΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΠΕΟΚ 27410-69307 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 28 27410-21178 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 70 27410-26600 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.38/04 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΛ/ΤΡΩΝΗ 32 27440-63510 ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 40 ΡΕΦΑΡΑΤΣΙ ΑΝΝΑ ΜΑΙΕΥΤ.-ΓΥΝΑΙΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 27410-75607 ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 40 27410-85224 ΡΗΓΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙΑΤΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 17 27420-26677 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 22 27410-25531 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΗΓΑΣΟΥ 11 27410-26820 ΖΑΧΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΙΝΑ 35 2741081518 ΡΩΜΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 47Α 27430-27100 ΖΟΓΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΘΝΙΚ. ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 32 2107777062 ΖΩΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 33 27410-85640 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΥΣ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛ.Β/ΖΕΛΟΥ 46 27440-65844 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 39 27410-22550 ΣΑΚΚΟΥ ΖΩΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 75 27440-22622 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΑΤΟΥ 23 27420-27252 ΣΑΜΑΝΔΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 81 27410-26640 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 30 27410-27556 ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.38/04 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27410-85267 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 41 27420-27175 ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙ/ΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙ/ΣΕΩΣ 4 27410-26685 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 6 27430-29049 ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΑ Ε.ΜΑΝΙΑΤΗ 11Α 27460-24050 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 40 27410-26193 ΣΙΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 27410-99105 ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 39 6944367310 ΣΙΝΤΕΡ ΜΠΕΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 28-30 27410-20086 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 37 27410-83513 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53 27420-23588 ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 25 27430-22968 ΣΚΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΙΣΘΜΟΣ 27410-23860 ΚΑΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.38/04 ΝΕΜΕΑ Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1Α 27460-22203 ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΝ. ΓΙΑΤΡΙΣΑΣ 3 27440-22870 ΚΑΛΛΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 56 27410-85700 ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΚ/ΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΑ.ΠΑΛΟΥ 26 ΙΩΝΙΑ-EUROMEDIKA 27410-83888 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 64 27420-29360 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 55 27410-85101 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 27440-67637 ΣΟΥΚΕΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 27410-25202 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ EUROMEDICA 27410-83888 ΣΟΦΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 38 27420-24904 ΚΑΠΗ-ΛΙΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 27410-77111 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤ.-ΓΥΝΑΙΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 37 27410-23588 ΚΑΠΩΛΗ NTAH ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21 27420-25852 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ EΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 30 27440-64655 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ /ΠΑΙΔΟΨ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 2741074449 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑ/ΔΡΕΟΥ 30 27410-85883 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.38/04 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 5 27440-21690 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 27440-67067 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 42 27410-84784 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 39 27410-27711 ΚΑΡΚΑΛΕΜΗ-ΤΣΙΡΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 73 27410-23074 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63 27410-84334 ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΡΑΤΟΥ 45 27410-21482 ΣΤΟΚΙΔΟΥ-ΤΙΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 1 27410-26920 ΚΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Π,ΤΣΑΛΔΑΡΗ 67 27430-26777 ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 63 27420-20940 ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΙΑΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 27420-27333 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 57 27410-81208 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΙΝ 8 27440-23777 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27410-56444 ΚΑΦΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΙΣΘΜΟΣ 27410-71234 ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΥΛΑΤΖΙΚΙΟΥ 2 27410-62163 ΚΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 6936813113 ΤΑΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 89 2741050170 ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 37 27430-28234 ΤΕΓΟΥ ΖΩΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 27440-69520 ΚΟΚΚΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 66 27420-28980 ΤΕΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 1 27410-74441 ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31 27410-25258 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΕΛΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 2742033357 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 38 27410-81180 ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40 27420-22236 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 27410-29711 ΚΟΝΤΟΣ ΖΩΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 13 2742024036 ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 20-24 27410-28098 ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙ 27410-51500 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 6 27440-63200 ΚΟΡΦΙΑΤΗ-ΚΟΡΚΑ ΒΙΒΙΑΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥΛΙΤΣΑ 6948609166 ΤΡΙΤΑΚΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 5 2743306800 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 42 27410-85267 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 38 2741074383 ΚΟΥΒΑΚΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ 104 27410-21008 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΗΡΩΩΝ 7 2743023418 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 38 27410-52300 ΤΣΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 43 27410-26117 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΙΜΗΛΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΙΝ 8 2744028880 ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 53 27410-72270 ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 85 27410-29929 ΤΣΙΠΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 37 27430-23933 ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 21 2743027170 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 13-15 27410-22844 ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 35 27410-73820 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 44 27410-74260 ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΜΕΛΕΤΗ 2 27440-61400 ΤΣΟΤΣΟΝΗΣ ΑΓΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΕΛΟ Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ 44 2742032183 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 31 27410-83101 ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 27440-69520 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 56 27410-26693 ΦΕΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΡΑΧΑΤΙ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 27410-51222 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 18 27410-85145 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ Ω.Ρ.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 42 27430-23061 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙ Θ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 27410-52252 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 65 27420-21626 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 27410-68700 ΦΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 20-24 6976220285 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΒΑΣ.(MEDICENTER) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 42 2741085268 ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 27440-66130 ΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 43 27410-29332 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 27420-22654 ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 2744110309 ΧΑΜΝΤΑΝ ΣΑΜΙΡ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΝΕΜΕΑ ΕΛ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27460-24077 ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΟΥ 39 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 38 27410-25333 ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΤΙΝ/ΟΓΟΣ ΙΣΘΜΟΣ AΞΟΝΙΚ-ΜΑΓΝHΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 27410-71234 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 37 27430-25552 ΛΥΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 47 27410-20520 ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 26 27410-22090 ΛΥΤΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 51 27410-74484 ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 25 27410-74064 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΣΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 2741027282 ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 25 27410-74900 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 16 27410-20200 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 6 2741026488 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΡΟΚΙΔΑ 60 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2742024773 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 33 27410-28678 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΙΑΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12 27420-23025 ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2742024424 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 46 27420-26757 ΜΗΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥ 66 27420-27380 Πηγή : Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου


- Σελίδα 13 -

Περίπου 80.000 άτομα θα ωφεληθούν από την «Εξ' αποστάσεως και διά ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»

Υ

πογράφηκε από τον Γιώργο Ιωαννίδη, ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Εξ' αποστάσεως και διά ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.477.659 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και από την υλοποίηση της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 80.000 άτομα, εκ των οποίων 60.000 εργαζόμενοι και 20.000 άνεργοι. Στόχοι της δράσης είναι: • Η μετεξέλιξη των συστημάτων της εξ αποστάσεως και διά ζώσης Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής που αφορά στους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους οικονομικούς μετανάστες. • Η ανάπτυξη επαγγελματικών/κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1735/2016-6η επαν. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗTΟΥ του Δικαστικού Επιμελητή του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ με έδρα το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Κορίνθου Γεωργίου Ιωάννη Βασιλόπουλου ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ : Στις :09-11-2016 , ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρες 4ης μ.μ. ως και 5ης μ.μ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κόρινθο ενώπιον της συμ/φου Κορίνθου Κων/νας Καπέλλου ( Κολιάτσου 36-Κόρινθος ) ως ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή του νομίμου αναπληρωτού της εν κωλύματι αυτής με επίσπευση του : Σπυρίδωνα ΜΟΥΡΙΚΗ του Δημητρίου και της Χριστίνας κάτοικου Κορίνθου ( Κροκιδά 7) ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το αναγκαστικά κατασχεθέν ακίνητο του οφειλέτη :Ελευθέριου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη κάτοικου Κυρά βρύσης Κορινθίας ( περιοχή Φώτο –Καζάρμα) το οποίο κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1788/1990 εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Γεωργίου Γαρούφη Πλειστηριαζόμενο ακίνητο : Ένα δενδροπερίβολο που βρίσκεται στη θέση «ΦΩΤΟ» της κτηματικής περιφερείας ΚυραΒρύσης, της Ομώνυμης κοινότητας Ισθμίας, του τέως Δήμου Κορινθίων και ήδη Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, εκτάσεως επτά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων [7.000 τ.μ.] ή όσης και αν είναι περισσότερης ή λιγότερης, μετά της εντός αυτού διώροφης κεραμοσκεπούς οικίας, μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων της, συγκειμένης από υπερυψωμένο ισόγειο, αποτελούμενο από τρία [3] κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα και λουτρό, πλήρως αποπερατωμένο και κατοικήσιμο και τον πρώτο [Α] υπέρ το ισόγειο όροφο, της αυτής διαρυθμίσεως, μετά σοφίτας, λυομένης κατασκευής, που συνορεύει γύρω-γύρω βόρεια με ιδιοκτησία Μόσχου Παπάδογλου και δρόμο, νότια με ιδιοκτησία Δημήτριου Ελένη και κληρονόμων Δημητρίου Νικολάου, ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Μιχαήλ Κώνστα και δυτικά με ιδιοκτησία Δημητρίου Ελένη. Το όλο ακίνητο είναι περιφραγμένο με συρματόπλεγμα, εντός δε αυτού υπάρχουν

πορτοκαλεόδενδρα και λεμονεόδενδρα καλής αποδόσεως , μερικά ελαιόδενδρα , αμυγδαλιές , συκιές και διάφορα άλλα καρποφόρα δένδρα καθώς και αντλητικό συγκρότημα για άντληση ΄υδατος ( ηλεκτοκινητή) Τίτλος κτήσεως : Περιήλθε στον καθού το πιο πάνω ακίνητο με το υπ' αριθμ. 10.138/1983 συμβόλαιο του Συμ/φου Κορίνθου Δημητρίου Πανούση,νόμιμα μετεγεγραμένο στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κορινθίων [Α' Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου], στον τόμο 356 /161. Τιμή πρώτης προσφοράς του ως άνω ακινήτου κατά την ημέρα του πλειστηριασμού : Σύμφωνα με την υπάριθμ. 350/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-ασφαλιστικά μέτρα Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 70.000 Βάρη δυνάμει του υπάριθμ 8/24-12-2012 πιστοποιητικό βαρών του ΄Α υποθηκοφυλακείου Κορίνθου 1.-Yποθήκη εγγραφείσα την 3//1985 στον τόμο 338/177 , υπέρ της Α.Τ.Ε. , για ποσό δρχ. (600.000) επί εκτάσεως 2.050 τ.μ. 2.-Προσημείωση υποθήκης, εγγραφείσα την 28/2/1989, στον τόμο 349/90,1 υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., δυνάμει της 41/1989 απόφασης (διαταγής πληρωμής) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για ποσό δρχ (2.082.061)τραπείσα σε υποθήκη την 24/5/1989, για το αυτό ποσό δρχ. (2.082.061) δυνάμει της 41/1989 αποφάσεως (Διαταγής Πληρωμής) του Μονομελούς Πρωτ. Κορίνθου κ.λ.π., 3- Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 6/3/1989, στον τόμο 349/90,2 υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 42/1989 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για ποσό δρχ. (1.234.017) τραπείσα σε υποθήκη την 24/5/1989, για το αυτό ποσό των ( 1.234.017) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 42/1989 αποφάσεως (Διαταγής Πληρωμής) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.λ.π., 4. Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 11/8/1989, στον τόμο 351/27, υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δυνάμει της 122/1989

Νομοσχέδιο που περιορίζει δραστικά την πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα των μεταναστών από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε υιοθέτησε η Γερμανία

Η

γερμανική κυβέρνηση υιοθέτησε σχέδιο νόμου το οποίο περιορίζει δραστικά την πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα των μεταναστών από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το κείμενο, οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ζουν στη Γερμανία αλλά δεν έχουν εργασία δεν θα δικαιούνται πλέον να λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα παρά μετά τη συμπλήρωση πέ-

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για ποσό δρχ. (1.400.000) τραπείσα σε υποθήκη την 24/10/1989 για το αυτό ποσό των δρχ. (1.400.00), δυνάμει της 122/1989 διαταγής πληρωμής του Μονομ. Πρωτ. Κορίνθου κ.λ.π. 5.- Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 25/8/1992, στον τόμο 358/140, υπέρ του Σπύρου Δημ. Μουρίκη, δυνάμει των υπ’ αριθ. 398/1992 και 399/1992 Διαταγών Πληρωμής του Μονομ. Πρωτοδικείου Κορίνθου για ποσό δρχ. 30.000.000) τραπείσα σε υποθήκη :1) την 24/11/2003 για το ποσό των Ευρώ (31.694,79) εντόκως νομίμως ήτοι ισόποσο δρχ. (10.800.000) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 466/27/8/2003 αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου β) της υπ’ αριθμ. 398/1992 Διαταγής πληρωμής του Μονομ. Πρωτ. Κορίνθου κ.λ.π. και 2) την 23/9/2004, για το ποσό των Ευρώ (56.346,29) δυνάμει της 1) υπ’ αριθμ. 399/1992 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και 2)της υπ’ αριθμ. 467/2003 αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου κ.λ.π. 6.- Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 16/7/1999, στον τόμο 386/62, υπέρ του Παναγιώτη Βραχλιώτη του Σπυρίδωνος και της Περσεφόνης δυνάμει των 1)14334 1999 και 14338/1999 διαταγών Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για ποσό δρχ. (1.300.000). 7.-Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 30/11/2009, στον τόμο 466/52, υπέρ του Χρυσόστομου ΠΑΤΣΑ του Ευαγγέλου, δυνάμει της 37509Σ/2009 αποφάσεως του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, για το ποσό των (25.183,10) πλέον τόκων και εξόδων. 8) Αναγκαστική κατάσχεση, εγγραφείσα την 22-11-1990, στον τόμο 53 και με αριθμό 158 στα ως άνω βιβλία, υπέρ της Τραπέζης Πίστεως Α.Ε., δυνάμει της 1788/22-11-1990 κατασχετηρίου εκθέσεως του Δικαστικού Επιμελητού Πρωτοδικείου Κορίνθου Γεωργίου Γαρούφη, σε εκτέλεση της 41/1989 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για απαίτησης δρχ 2.654.659 Α] στο περιθώριο δε της οποίας εσημειώθησαν 1) την 28/12/1992,ηαπό16/12/1992αν

αγγελία του Σπύρου Δημ. Μουρίκη , κατοίκου Κορίνθου, απευθυνόμενη στο συμ/φο Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσο για απαίτηση δρχ. (30.500.000) στηριζομένη στις 398/1992 και399/1992 Διαταγές Πληρωμής του Μονομ. Πρωτοδικείου Β)την 15/1/1993 η από 14/1/1993 αναγγελία της Ιονικής καιΛαϊκής Τράπεζας Ελλάδος Α. Ε. απευθυνόμενη στον συμ/φοΚορίνθου Σωτ. Καραμπέτσο, γι απαίτηση δρχ. (2.041.772)στηριζομένη στις 328/1991 και 226/1992 Διαταγές Πληρωμής του Μονομ. Πρωτοδικείου Κορίνθου, Γ) την 19/5/1993, η 5859/19/51993 Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού του συμ/φου Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσου , με την οποία η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε , γι απαίτηση δρχ. (2.041.772) στηριζομένη στις 226/1992 και 328/1991 διαταγές πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου , συνεχίζει τον πλειστηριασμό για τις 6/10/1993 Δ) την 24/10/1995, η από 23/10/1995 αναγγελία του Γεωργίου Πρόδρομου Αγαλίδη, κατοίκου Αθηνών απευθυνόμενη στον συμ/φο Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσο για απαίτηση δρχ. (658.266) στηριζομένη στην 597/1994 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου Ε) την 27/10/1995, η6789/25/10/1995 πράξη του Συμ/φου Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσου, με την οποία ο Γεώργιος Προδρόμου Αγαλίδης , γι απαίτηση δρχ. (658.266) στηριζομένη στην 597/1994 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου , συνεχίζει τον πλειστηριασμό για τις 21/2/1996 στ) την 22/4/2004, η 10120/20-4-2004 δήλωση επισπεύσεως πλειστηριασμού του συμ/φου Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσου με την οποία ο Παναγιώτης Βραχλιώτης του Σπυρίδωνα και της Περσεφόνης , γι απαίτηση Ευρώ ( 1.139,20) στηριζομένη στην 15283/13-7-1999 διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών , συνεχίζει τον πλειστηριασμό για τις 30/6/2004, Ζ) την 9/6/2004, η 10165/4-62004 δήλωση επισπεύσεως πλειστηριασμού του συμ/ φου Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσου, με την οποία ο Παύλος Σταματόπουλος του Αλεξάνδρου και της Ελευθερίας , γι απαίτηση Ευρώ (779,89)

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

ντε ετών νόμιμης παραμονής τους στη χώρα. Τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το μέτρο θα έχουν πάντως το δικαίωμα να ζητήσουν ένα μεταβατικό επίδομα, διαρκείας ενός μήνα. «Ο κανόνας είναι ξεκάθαρος: όποιος ζει εδώ, εργάζεται και πληρώνει [σ.σ. ασφαλιστικές] εισφορές έχει επίσης δικαίωμα να λαμβάνει επιδόματα από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιάς μας» εξήγησε η υπουργός Εργασίας της Γερμανίας μετά την υιοθέτηση του σχεδίου νόμου που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο. Αλλά για όποιον «δεν έχει εργαστεί ποτέ εδώ και εξαρτάται από την οικονομική βοήθεια του δημοσίου για να ζήσει, υπερισχύει μια αρχή: τα επιδόματα πρέπει να ζητούνται από την πατρίδα του καθένα», πρόσθεσε η Νάλες. Η απόφαση ήγειρε ανησυχίες στους δήμους, οι οποίοι χρηματοδοτούν τα κοινωνικά επιδόματα, και φόβους από ορισμένες πλευρές περί μαζικής έλευσης πολιτών χωρών της ΕΕ όπου το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο, όπως η Ρουμανία ή η Βουλγαρία.

στηριζομένη στην 25/28-52004 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου , συνεχίζει τον πλειστηριασμό για τις 27/10/2004, Η) την 11/6/2004 η 10170/10-6-2004 δήλωση επισπεύσεως πλειστηριασμού του συμ/φου Κορίνθου Σωτ. Καραμπέτσου , με την οποία ο Παναγιώτης Βραχλιώτης του Σπυρίδωνα , γι απαίτηση ευρώ (3.689) στηριζομένη στην 14338/1999 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, συνεχίζει τον πλειστηριασμό για τις 22/9/2004 ,θ) την 18-12-2012 ηαπό 17-12-2012 αναγγελία του Σπυρίδωνα Μουρίκη κατοίκου Κορίνθου ( Κροκιδά 7) απευθυνομένης στον Συμ/φο Κορίνθου Σωτήριο Καραμπέτσο στηριζόμενη στις 398και 399/2012 Δ/γες πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και στις 466και 467/2003 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου για απαίτηση ευρώ : 5.000 ευρώ , ι) η από 20-12-2012 η 13600/18-12-2012 Δήλωση επισπεύσεως πλειστηριασμού του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου με την οποία ο Σπυρίδων Μουρίκης του Δημητρίου και της Χριστίνας κάτοικος Κορίνθου για απαίτησης ευρώ 5.000 στηριζόμενη στην 398/1992 Δ/ γες πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου συνεχίζει το πλειστηριασμό για τις 20-2-2013 9] Αναγκαστική κατάσχεση, εγγραφείσα την 7-6-2001 στον τόμο 77 και με αριθμό 87 στα ως άνω βιβλία, υπέρ της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου δυνάμει της υπ' αριθμ. 383/5-6-2001 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κορίνθου Ελένης Πλατάκη, σε εκτέλεση της 7287/200/27-3-2000έγγραφης παραγγελίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου γιατο ποσό των χιλίων τετρακοσίων δύο Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών [1402,18 Ε], 477.793 πλέον προσαυξήσεων και λοιπόν επιβαρύνσεων. 10] Αναγκαστική κατάσχεση, εγγραφείσα την 18-1-2002 στον τόμο 78 και με αριθμό 121 στα ως άνω βιβλία, υπέρ του Δήμου Πειραιά, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1951/15-12002 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδι-

κείου Κορίνθου Γεωργίας Σούκουλη, σε εκτέλεση της 36831/2001 έγγραφης παραγγελίας του Διευθυντή Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά, για το ποσό των οκτακοσίων έντεκα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών [811,68 Ε], πλέον προσαυξήσεων και λοιπόν επιβαρύνσεων. Κατά δε του προκτήτορος Ιωάννη Σαββανικολάου του Ελευθερίου και της Σταματίας και σχετικά με το ως άνω ακίνητο καμμία υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης και καμμία κατάσχεση ή επιταγή δεν υπάρχει μέχρι χθές Ο πλειστηριασμός διενεργείται δυνάμει :1) Δυνάμει των διατάξεων του ΚΩΔ. ΠΟΛ. ΔΙΚ. Και των λοιπών για το αντικείμενο αυτό διατάξεων 2) Του εκτελεστού πρώτου απόγραφου της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 398/1992 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για απαιτητό ποσό σύμφωνα με την κοινοποιηθήσα στον οφειλέτη επιταγή προς πληρωμή συνολικού ποσού (144.306,18) €, ευρώ ( πλέον νομίμων τόκων , εξόδων κλπ ) Γίνεται μνεία ότι ο επισπεύδων επισπεύδει τον ως άνω πλειστηριασμό για το ποσό των ευρώ 5.000,00 χιλιάδων επιφυλασσόμενος να αναγγελθεί για το υπόλοιπο της απαιτήσεως του Επίσης Δυνάμει της υπάριθιμ. 499/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ασφαλιστικά μέτρα επιβάλλει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Αθηνών ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προσκαλούνται λοιπόν οι επιθυμούντες να προσέλθουν στο τόπο του πλειστηριασμού την ακριβή ημεροχρονολογία και ώρα που έχω αναφέρει ανωτέρω και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τον Κ. ΠΟΛ. ΔΙΚ. και ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ (ο πλειστηριασμός θα γίνει με τις σχετικές διατάξεις του ΚΠΟΛΔ. ως έχουν τούτες μέχρι και τις 3112-2015 και αυτό διότι η κοινοποίηση στον οφειλέτη της επιταγής έγινε πριν την 1-1-2016 όπου και τροποποιήθηκε ο Κ.ΠΟΛ.Δ.( –ν.4335/2015-) Κόρινθος 4-10-2016 Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 • Ικανότητα οργάνωσης, ΚΑΙ ΚΙΑΤΟ.ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ AΣΦΑΛΙΣΗ. προγραμματισμού, ελέγΤΗΛΕΦΩΝΟ χου, συνεργασίας και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ επικοινωνίας 2130062894. • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και Ζητείται παιδαγωγόςεμπιστοσύνης με τα ΔΙΑΦΟΡΑ παιδοκόμος για την Κόρινπαιδιά θο Αποστείλατε βιογραφικό Ζητείται Συνεργάτης/ Απαραίτητα προσόντα: στο mail: erΣυνεργάτιδα να επιθυμεί • Πτυχίο παιδαγωγικών χωρίς κεφάλαιο να δημι- gasia.smile@yahoo.gr ασπουδών ναγράφοντας τον ουργήσει τη δική του επι• Σχετική επαγγελματική κωδικό 67 χείρηση βάσει των 100% ικανότητα και εμπειρία επιδοτούμενων προγραμΖητείται οικογένεια (Να • Ικανότητα να διαμορφώμάτων του ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το την κρατάει σπίτι τους) για νει σχέσεις ασφάλειας και στήσιμο της επιχείρησης συντροφιά σε ηλικιωμένη εμπιστοσύνης με τα παιδιά και τη διάθεση των προϊό- 77 ετών (όχι κατάκοιτη ) ή • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας γυναίκα μετά της 11:00 ντων στο Λεκανοπέδιο Αποστείλατε βιογραφικό (για 6 ώρες) το πρωί και Αττικής. Τηλέφωνο Επιμε mail: er κοινωνίας: 6977901414 να πλένει και να καθαρίζει asia.smile@yahoo.gr ανατο σπίτι. Ζητώ εργασία για εξωτε- Διατίθεται το σπίτι και γράφοντας τον κωδικό 88. φαγητό για διαμονή. ρικές διανομές, διπλωμα Πληροφορίες στο Β’ αυτοκινητου και μηχαΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνίδα ζητάει εργασία τηλ: 6940059331. νης. Περιοχές Κόρινθος— για φύλαξη παιδιών ή ηλιΛουτράκι. Πληρ. Τηλ. 6947793460. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Αθη- κιωμένης (όχι κατάκοιτης). Πληροφορίες στο νών , μορφωμένος και τηλ: 6986182885. ευγενικός . Επιθυμώ σο"Ζητείται προσωπικό για ξενοδοχείο στο Λου- βαρή γνωριμία με γυναίτράκι (β. σερβιτόροι, λαΖητείται παιδαγωγόςκα εκτός Αθηνών , άνω ντζέρηδες, καμαριέρες, των 65 ετών. Οπωσδήποπαιδοκόμος για την καθαρίστριες, β. μαγείρων, τε εύσωμη , μη καπνίΚόρινθο Απαραίτητα προσόντα: κρουμ). Πλήρης απασχόστρια , με καλή Υγεία. • Πτυχίο παιδαγωγικών ληση, ασφάλιση και ικα- Εάν είσαι άτυχη ή φτωσπουδών νοποιητικός μισθός. τηλ. χιά, , χωρίς σπίτι και σύ• Σχετική επαγγελματική 210-9577218, 210νταξη έχω και από τα ικανότητα και εμπειρία 9577254, jcbs@otenet.gr " δύο. Θα σου κάνω τα έξοδα να έρθεις εδώ. Εί- • Ικανότητα να διαμορφώΖητείται κοινωνική λει- μαι Υγιής με μεγάλο και νει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τουργός για την Κόρινθο. ωραίο δικό μου σπίτι. τα παιδιά Απαραίτητα προσόντα: Τηλέφωνο σταθερό: • Ικανότητα συνεργασίας • Πτυχίο κοινωνικής εργα22920 22079. και επικοινωνίας σίας και άδεια άσκησης Αποστείλατε βιογραφικό ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙεπαγγέλματος με mail: er• Άριστη γνώση της αγγλι- ΣΜΟΥ ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ gasia.smile@yahoo.gr ακής γλώσσας ναγράφοντας τον ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ • Σχετική επαγγελματική κωδικό 88. ΚΟΡΙΝΘΟ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ικανότητα και εμπειρία ΠΩΛOYNTAI ΕΛΕΝΙΤ 3,05 μ. μάκρος (το τεμάχιο) σε πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες στο τηλ: 6972929251

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KYMCO XCITING 500i μοντέλο 2007 σε αρίστη κατάσταση φυλαγμένο σε αποθήκη πληρ. Τηλ.: 6944396670 και 6974749004. Βυζάντιο, δυάρι πολυτελές, 44τ.μ., 1ος όροφος, αυτόνομη θέρμανση, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ Ενοικιάφυσ.αέριο, κλιματιστικό, ζεται μεζονέτα 64 τ.μ. διαμπερής, 2 υπνοδωμάτι- αποθήκη, μεγάλο μπαλκό- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑνι. Τιμή 250 ευρώ. Τηλ. ΤΟΙΚΙΑ διώροφη, επί της α, wc, μπάνιο με ντουζιέρα, καθιστικό, κουζίνα, 6977126818, 2741301040, οδού 28η Οκτωβρίου στα 2106654996. υπόγειο parking, αυτόνομη Μέγαρα Αττικής. Υπάρχει θέρμανση, air condition, δυνατότητα επαγγελματι500 m από την παραλία, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ- κής εκμετάλλευσης,. Πληρισμα 75 τ.μ στα Πατήσια ροφορίες στο τηλέφωνο: 300€ μηνιαίως. Τηλ. ( Μαβίλη 14) με δύο υπνο6948374627 και 6946315215 δωμάτια , σαλοτραπεζαρί2102531377 α, κεντρική θέρμανση, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 62ΤΜ βαμμένο , σε άριστη κατά- Πωλείται πλυντήριο αυΣΕ 2ΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙ- σταση. Κατάλληλο για τοκινήτων με parking, φοιτητές, . Πληροφορίες Πλήρως εξοπλισμένο στην Α ΜΕ ΑΥΛΗ ΚΑΙ στο τηλέφωνο: περιοχή Κορίνθου. Πληρ. ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 5 ΛΕ6947974398. Τηλ.: 6945034833. ΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΜΕ ΚΕ- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειΠωλείται επιχείρηση ος χώρος στο ΞυλόκαΚΑΦΕ—BAR στην παραΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ στρο , 40 τ.μ, κατάλληλος λία Λουτράκι 130 τ.μ. ΤΗΛ: 2741085080 + 6947875701 ΑΠΟ 09:00- για γραφείο/κατάστημα, Πλήρως ανακαινισμένη με σε κεντρικό σημείο ( δίπλα εξοπλισμό καταστήματος 14:00 + 18:-22:00 στο κατάστημα ΓΕΡΜΑ- και παραλίας. Πληρ. Τηλ. ΝΟΣ). Πληροφορίες στα 6945571320. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: τηλέφωνα: 27430 22678 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Καλαμαριά, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Στείλτε µας την µικρή αγγελία σας να σας την δηµοσιεύσουµε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ * Χρέωση έχουν οι µικρές αγγελίες σε πλαίσιο και οι αγγελίες Εταιριών *Αποστολή αγγελιών µόνο στο µαιλ: hmer@otenet.gr


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Εγκαινιάζεται σήμερα η Έκθεση : «Ανιχνεύσεις: φωτογραφικά αρχεία Αρχεία Ζωής», στο παλιό κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης της Αθήνας

Π

αρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες το φετινό πρόγραμμα της Δημοτικής Πινακοθήκης της Αθήνας , από το οποίο καταλαβαίνει κανείς ότι αναβαθμίζεται. Φέτος η Δημοτική Πινακοθήκη ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς -όπως την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αν και τα οικονομικά μέσα είναι ελάχιστα , έχει καλή κοινωνική δικτύωση και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Ντένη Ζαχαρόπουλο. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της νέας σεζόν, «Η Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας είναι αποφασισμένη να γίνει σημείο αναφοράς στη ζωή της πόλης, με πρόσβαση στον πολιτισμό για κάθε παιδί και ενήλικα από όποια γειτονιά κι αν προέρχεται». Οι δράσεις της, στα κτίρια της πλατείας Αυδή στο Μεταξουργείο, ξεκίνησαν στις 14 Οκτωβρίου, με την έκθεση «Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης-Ένα άλλο Τριάντα στη ζωγραφική» για έναν μείζονα ζωγράφο του. «Έναν καλλιτέχνη που δεν ανήκει στην ελληνοκεντρική γενιά του '30, γι΄ αυτό και περιθωριοποιημένο για μεγάλο διάστημα. Με τον Τριανταφυλλίδη, η τέχνη αποκτά όλο το κοινωνικό της περιεχόμενο, αποδυόμενη κάθε ηθογραφία, φλυαρία, σχόλιο, κουτσομπολιό ή διακόσμηση» τονίζει ο Ντένης Ζαχαρόπουλος. Τη σκυτάλη παίρνει η εξίσου ενδιαφέρουσα φωτογραφική έκθεση : «Ανιχνεύσεις: φωτογραφικά αρχεία Αρχεία Ζωής», όπου 14 Έλληνες και Ούγγροι καλλιτέχνες επεξεργάζονται με ευαισθησία ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό με θέμα τη ζωή των Ελλήνων της Ουγγαρίας και ουγγρικών οικογενειών μέχρι σήμερα, παρεμβάλλοντας στο ντοκουμέντο τη μυθοπλασία, την κινούμενη εικόνα στην φωτογραφία. Μια διαδικασία μνήμης και λήθης και μια πρακτική παρέμβασης, όπως τη χειρίζονται οι καλλιτέχνες από τη δεκαετία του '70. Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα στο παλιό κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης στην Πειραιώς. Στις 8 Νοεμβρίου η Πινακοθήκη συνεχίζει στα κτίρια του Μεταξουργείου με την έκθεση «91 βιβλία με έργα τέχνης του Αλέκου Φασιανού» από τις συλλογές της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χ.& Σ.Μοσχανδρέου Ι.Π.Μεσολογγίου. Σπάνια βιβλία χειροποίητα μιας μεγάλης γκάμας κειμένων από την Αρχαιότητα - Θεόκριτος, Αριστοφάνης, Αλκαίος- νεοελληνική ποίηση -Καβάφης, Παλαμάς- έως σύγχρονους -Μάνο Ελευθερίου, Θανάση Νιάρχο, εικονογραφημένα από τον Αλέκο Φασιανό, κατά τη διάρκεια σαράντα χρόνων, από το 1973 έως το 2013. Τον καινούριο χρόνο, στις 24 Ιανουαρίου 2017, η Πινακοθήκη συνεργάζεται με το Εικαστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στην έκθεση «1950-1974 Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση», ενώ στις 31 Μαρτίου η έκθεση «Maria Lassnig: Το μέλλον επινοείται με θραύσματα του παρελθόντος» αποτίει φόρο τιμής στην κορυφαία Αυστριακή κυρία της τέχνης.

ΕΙΠΑΝ Τρύφων Αλεξιάδης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών «Υπάρχει τρομερή παραπληροφόρηση και προπαγάνδα για το θέμα των πλειστηριασμών. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με όσα ακούν και διαβάζουν. Είναι μεγάλη αντίφαση επίσης στα ΜΜΕ να μας κατηγορούν παγίως ότι δεν κάνουμε τίποτε για τα 90 δισ. ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και τώρα να έχουν πρωτοσέλιδα και ρεπορτάζ για την πρώτη κατοικία, είναι μεγάλη η υποκρισία ορισμένων». «Με το νέο πλαίσιο που προωθείται, όσοι έχουν πρώτη κατοικία και οφειλές προς το Δημόσιο, δεν θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό ακίνητα, μέχρι ένα πολύ μεγάλο όριο 300.000 ευρώ. Πάνω από το όριο των 300.000 θα ενεργοποιούνται οι πλειστηριασμοί. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται κινητοποιήσεις για ιδιοκτήτες που έχουν 4-5 ακίνητα και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο φτάνουν το 1,5 εκατ. Ευρώ, εάν θέλουν κάποιοι να προστατεύουν τους μεγαλοοφειλέτες, για οφειλές που προήλθαν από φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο, να μας το πούν. Ο φανατισμός δεν τους αφήνει να δουν την πραγματικότητα. Μέσα σε αυτά τα υπέρογκα χρέη, υπάρχει ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί και έχει κλαπεί από το Δημόσιο, υπάρχει φόρος μισθωτών Υπηρεσιών που έχει παρακρατηθεί και δεν έχει αποδοθεί, υπάρχουν εισφορές που δεν έχουν

καταβληθεί στα ασφαλιστικά Ταμεία. Αν θέλουν κάποιοι, στις κινηματικές δράσεις, να αθροίσουν και αυτούς εδώ, μάλλον έχουμε χάσει τη μπάλα με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων». «Ούτως ή άλλως, το Δημόσιο δεν ενεργοποιεί πλειστηριασμούς για πρώτες κατοικίες, σε σχέση με οφειλές προς το ίδιο. Ωστόσο, όταν αυτές οι διαδικασίες ενεργοποιούνται από άλλο φορέα ή Τράπεζα, η Εφορία πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσει, γιατί αλλιώς νομικά χάνει δικαιώματα σε κάθε τέτοια υπόθεση. Δεν μιλάμε για 15.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ, μιλάμε για 1,5 εκατ. ευρώ» «Ας είμαστε ειλικρινείς, προστατεύουμε μεγαλοοφειλέτες για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο, ή όχι;».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειμάντου 28 Κόρινθος - τκ. 20131 Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr

Απέστειλαν επιστολή στον Πιερ Μοσκοβισί

36 Ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ μιας ταχείας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

γκεκριμένων και καθοριστικών συνομιλιών για την ελάφρυνση του χρέους, θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία» προειδοποιούν.

Οι υπογράφοντες είναι ευρωβουλευτές δέκα χωρών της ΕΕ, κυρίως από τις νότιες χώρες της Ένωσης, ενισχυμένοι από δύο Γερμανούς. Επικαλούμενοι μια «συναίνεση μεταξύ των αναγνωρισμένων οικονομολόγων σχετικά με τον μη βιώσιμο χαρακτήρα του ελληνικού χρέους», υπενθυμίζουν πως το θέμα αυτό βρίσκεται Τριάντα έξι σοσιαλιστές, πράσινοι και αριστεροί ευρωβουλευτές τά- στο κέντρο μιας διένεξης μεταξύ των δύο πιστωτών της Ελλάδας, του χθηκαν υπέρ μιας ταχείας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους σε ανοι- ΔΝΤ που καλεί για μια ταχεία και σημαντική ελάφρυνση και της ευκτή επιστολή που απηύθυναν στον ευρωπαίο επίτροπο Οικονομικών ρωζώνης που καθυστερεί υπό την πίεση της Γερμανίας. Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί. «Η αβεβαιότητα, που είναι αποτέλεσμα αυτών των διαφορών, εμποΣύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ξένα Μ.Μ.Ε, το σχετικό κείμενο δίζει την ελληνική ανάκαμψη» εκτιμούν οι υπογράφοντες ευρωβουαναφέρει μεταξύ άλλων πως «Η Ελλάδα πρέπει κατεπειγόντως να λευτές και καλούν να εκπονηθεί μέχρι το τέλος του 2016 «ένας σαβγει από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και του αποπληθωρισμού, φής οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους». στον οποίο έχει κολλήσει εδώ και έξι χρόνια». «Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την έναρξη συ-

«Να εκπονηθεί μέχρι το τέλος του 2016 ένας σαφής οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους»

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου Διεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— Δημοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος - Καραχαλιος Αντώνης Επιμέλεια κεμένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας.


- Σελίδα 16 -

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Τεταρτη 19 10 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you