Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7951 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΟΡΕΙΣ - Συγκεντρώνουν συσκευασµένες τροφές, ρούχα και είδη ατοµικής υγιεινής και θα ζητήσουν να τα παραδώσουν στους µετανάστες που έχουν µεταφερθεί εκεί

∆ιαβάστε στην σελ. 16

ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΒΑΓΕΛΛΗΣ Α∆ΡΙΑΝΑΚΟΣ:

- 46 πληρώµατα πήραν µέρος στην εκκίνηση του αγώνα

«Η ΝΕΜΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ

ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ» - Τι αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο ∆ήµαρχος ∆ιαβάστε στην σελ. 4

∆ιαβάστε στην σελ. 5


- Σελίδα 2 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Σήµερα στη Νεµέα η ανοικτή συνέλευση της Ν.Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Κορινθίας

Σ

ήµερα τις 7 το απόγευµα η Ν.Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Κορινθίας θα πραγµατοποιήσει ανοικτή συνέλευση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµαρχείου Νεµέας. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στα πλαίσια της οργανωτικής συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στον νοµό µας και της σύνδεσης της δράσης του µε την κοινωνία της Νεµέας. Στη συνέλευση θα παρευρεθεί ο Κώστας Μαρµατάκης, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. Η συνέλευση έχει ως στόχο τα εξής:

§ Ίδρυση - Συγκρότηση Τοπικής Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ Νεµέας και εκλογή τοπικής Γραµµατείας § Εγγραφή παλιών και νέων µελών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, στην πορεία ενοποίησής του § Συζήτηση σχετικά µε την επερχόµενη Πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ § Συζήτηση των ζητηµάτων της πολιτικής συγκυρίας και του τοπικού προγράµµατος δράσης Όπως αναφέρεται σχετικά: «µέσα από τη σύγκλιση Ανοιχτών Τοπικών Συνελεύσεων, προχωρά η διαδικασία ενοποίησης του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ σε ενιαίο πολιτικό φορέα. Η διαδικασία αυτή, εξωστρεφής, δηµοκρατική και συµµετοχική, είναι στενά συνδεδεµένη µε τα πολιτικά και κοινωνικά καθήκοντα της περιόδου. Είναι προσανατολισµένη στην ανάπτυξη αγώνων και αντιστάσεων απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Στην ανάπτυξη επίσης µνηµονιακής πολιτικής, και ταυτόχρονα ενός κινήµατος που θα απαιτεί κυβέραλληλέγγυων δράσεων για να σταθεί όρθια η κοινωνία. Θέτει ως πολιτικό στόνηση ανατροπής µε πυρήνα την Αριστερά.» χο τη συγκρότηση ενός µεγάλου κινήµατος ανατροπής της νεοφιλελεύθερης


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΜΕ ΚΑΙ Α’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΡΕΙΑ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩI ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - Κλειστά ήταν τα περισσότερα καταστήµατα της πόλης

Μ

ε κάποιους να συµµετέχουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας και κάποιους να ξεχύνονται στον πεζόδροµο της Κορίνθου και να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης, η Κορινθία δήλωσε παρούσα στο χθεσινό πανελλαδικό πανεµπορικό συλλαλητήριο που είχε µεγάλη συµµετοχή από πολλούς φορείς. Στην Κόρινθο η Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας και το ΠΑΜΕ είπαν βροντερό όχι στη σηµερινή κατάσταση και στις απαιτήσεις της Τρόϊκας και µε συνθήµατα όπως « Η νέα γενιά έχει ιδανικά και

δεν πουλιέται» έκαναν πορεία µε ειρηνικό τρόπο. Οι έµποροι ανέφεραν µεταξύ άλλων: «Πιστεύουµε ότι τις δύσκολες αυτές στιγµές που διανύουµε η µαζική κινητοποίηση είναι ο µόνος τρόπος να κάνουµε αισθητή την παρουσία µας, τη φωνή µας, την αγανάκτησή µας και φυσικά τη δύναµή µας την οποία καθηµερινά οι κυβερνώντες υποτιµούν και εξευτελίζουν.» Στις συγκεντρώσεις που έγιναν στην Αθήνα συµµετείχαν οι Εµπορικοί Σύλλογοι Κορίνθου και Κιάτου.

- Σελίδα 3 Ο Εµπορικός Σύλλογος Κιάτου ανέφερε:

«Ενόψει των νέων µέτρων που σβήνουν το µικρό και µεσαίο εµπόριο από τον χάρτη, αποφάσισε όπως και είχε δεσµευτεί τη συµµετοχή στο πανεµπορικό συλλαλητήριο µε κλείσιµο των καταστηµάτων την Πέµπτη, 18 Οκτωβρίου. Το κλείσιµο θα είναι καθολικό σε όλη την Ελλάδα και το συλλαλητήριο θα πραγµατοποιηθεί µπροστά από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, στην Αθήνα, στην οδό Μητροπόλεως 42 και ώρα 12.00 το µεσηµέρι. Είναι χρέος όλων µας η κινητοποίησή µας να πετύχει, τα καταστήµατα να κλείσουν συνολικά και το συλλαλητήριο να έχει πλήθος και παλµό, ώστε να ακουστεί η φωνή µας µέχρι το Υπουργείο Οικονοµικών, εκεί που εξυφαίνονται σχέδια για την εξάλειψη της µικρής και µεσαίας εµπορικής επιχείρησης….» Τα περισσότερα µαγαζιά ήταν κλειστά.

40-50.000 ευρώ για την ανακούφιση των πληγέντων

Σ

από τις πρόσφατες πυρκαγιές κτηνοτρόφων εξασφάλισε η Περιφέρεια

τα µέτρα ανακούφισης όσων κτηνοτρόφων επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συµπεριλαµβάνεται και η εξασφάλιση 40-50.000 τρόφους, χωρίς να υπολογίσει το κόστος». Ο Περιφεευρώ τις επόµενες δέκα ηµέρες, όπως ανακοί- αντιµετώπιση των πυρκαγιών και των συνεπειών τους αυτό το καλοκαίρι ξόδεψε χρήµατα που αντιστοιχούν νωσε, ο Πέτρος Τατούλης, ο οποίος τόνισε παράλληλα ρειάρχης κ. Τατούλης ανακοίνωσε τέλος την εφαρµογή δύο φορές στον προϋπολογισµό της, παρά το γεγονός ότι πιλοτικού σχεδίου για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας πως «αν και δεν έχουµε αυτή την ευθύνη, την οποία έχουµε ζητήσει επανειληµµένα από την κεντρική κυβέρ- οι προβλεπόµενοι Κοινοί Αυτοτελείς Πόροι που έχουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, µετά από συµφωνία νηση, γιατί τα προβλήµατα του τόπου µας και καλύτερα καταβληθεί από την κεντρική κυβέρνηση αντιστοιχούν του ιδίου µε ξένη χώρα, µέσω του οποίου «έχοντας πλήρη επίγνωση της δεινής θέσης των ανθρώπων µας, τα γνωρίζουµε και τα αντανακλαστικά µας λειτουργούν στο 20% των προβλεπόµενων για το 2012. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε αυτή την περίπτωση υπερέβη τις έχουµε εξασφαλίσει τη χρηµατοδότησή του και για το πιο γρήγορα». Και πρόσθεσε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αρµοδιότητές της προκειµένου να βοηθήσει τους κτηνολόγο αυτό δεν θα απαιτείται ιδία συµµετοχή».


- Σελίδα 4 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α∆ΡΙΑΝΑΚΟΣ:

«Η ΝΕΜΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ» - Τι αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο ∆ήµαρχος «Η Νεµέα οργανωµένα αξιοποιώντας το επιστηµονικό και πολιτικό δυναµικό που διαθέτει σ’ όλα τα επίπεδα αγωνίστηκε και πέτυχε σε ένα σηµαντικό θέµα», δήλωσε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος Νεµέας Βαγγέλης Αδριανάκος αναφερόµενος στην απόφαση να διατηρηθεί τελικά στην περιοχή το Ειρηνοδικείο . Στη σύντοµη αλλά περιεκτική επιστολή του που ακολουθεί, ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν να µην φύγει και αυτή η υπηρεσία από την περιοχή του και δήλωσε πως σύντοµα θα κινηθούν οι διαδικασίες παραχώρησης χώρου για την λειτουργία του ειρηνοδικείου. Η επιστολή του κ. Αδριανάκου έχει ως εξής: «Εκφράζοντας όλους τους πολίτες του ∆ήµου Νεµέας, θέλω να ευχαριστήσω, όλους όσους συνέβαλαν, στην διατήρηση του ειρηνοδικείου Νεµέας. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό δικαιοσύνης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη, ο οποίος δέχτηκε την αντιπροσωπεία µας δύο φορές στο γραφείο του και µας άκουσε µε προσοχή, παρ’ όλο το φόρτο εργασίας. Του ευχόµαστε ολόψυχα περαστικά, γρήγορα να επιστρέψει στα καθήκοντά του, γιατί η χώρα αυτήν την κρίσιµη περίοδο έχει ανάγκη από ψύχραιµες φωνές σαν τη δική του. Σηµαντική ήταν η βοήθεια του δικηγορικού συλλόγου Κορίνθου και των συµπατριωτών µας µελών του διοικητικού του συµβουλίου κ. Μητραβέλα Ανδρέα και κα Φιλντίση Ιωάννας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Υπουργό κο Μπεγλίτη Παναγιώτη, τους βουλευτές του νοµού µας κ. Κώστα Κόλλια και κ. Χρήστο ∆ήµα και ιδιαίτερα τα στελέχη της ∆ΗΜΑΡ κυρίους ∆ηµήτρη Χατζησωκράτη και ∆αρσινό Αναστάσιο ο οποίος είναι και συµπατριώτης µας. Τέλος καθοριστική υπήρξε η συµβολή του συµπατριώτη µας κ. Γεωργακόπουλου Λάµπρου για την θετική εξέλιξη του θέµατος. Σύντοµα θα κινηθούν οι διαδικασίες παραχώρησης χώρου για την λειτουργία του ειρηνοδικείου, όπως έχουµε συζητήσει µε το αρµόδιο υπουργείο. Η Νεµέα οργανωµένα αξιοποιώντας το επιστηµονικό και πολιτικό δυναµικό που διαθέτει σ’ όλα τα επίπεδα αγωνίστηκε και πέτυχε σε ένα σηµαντικό θέµα. Αυτός ο αγώνας έγινε κόντρα σε όσους µε ανακοινώσεις και δηµόσιες τοποθετήσεις προέβλεπαν την κατάργηση του ειρηνοδικείου. ∆υστυχώς στον τόπο µας κάποιοι έχουν επενδύσει στην καταστροφή και την καταστροφολογία αγνοώντας τη γενικότερη κατάσταση της χώρας. Ευτυχώς όµως υπάρχουν και οι Νεµεάτες εντός και εκτός των ορίων του ∆ήµου, άνθρωποι της δουλειάς της προόδου και της προκοπής που σκέφτονται θετικά για τον τόπο τους και δουλεύουν για την πρόοδό του.» Ο ∆ήµαρχος Νεµέας Ευάγγελος Ανδριανάκος

ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο «ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ» Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ ο ∆ήµος Βέλου - Βόχας θα φιλοξενήσει στο Ζευγολατιό (πρώην Κινηµατογράφο ΄΄ΑΜΟΡΕ΄΄) τη Θεατρική Σκηνή ΄΄Σοφία Σπούλου΄΄ του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄Σαν Παραµύθι΄΄ και το έργο ΄΄∆ον Καµίλο΄΄ του Τζιοβαννίνο Γκουαρέσκι σε θεατρική διασκευή του Σωτήρη Πατατζή και σε σκηνοθεσία του Τάκη Τσαρσιταλίδη. Μετά τις 2 επιτυχηµένες παραστάσεις που δόθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου από τη ΄΄ΝΕΑ ∆ΙΑΠΛΑΣΗ΄΄ ο ∆ήµος Βέλου Βόχας µε στόχο τη συνέχιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ελπίζει στην ανταπόκριση του κόσµου και στην παράσταση της Κυριακής. Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.


- Σελίδα 5 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ - 46 πληρώµατα πήραν µέρος στην εκκίνηση του αγώνα

σχετικά από το Γραφείο Τύπου Rally Κορίνθου: «Η επιλογή της Α.Λ.Α. Κορινθίας για µία Ειδική ∆ιαδροµή που έγινε τρεις φορές εκτιµήθηκε από τα πληρώµατα, µιας και οι µαζεµένοι αγώνες είναι οικονοµικότεροι, κάτι πολύ σηµαντικό αυτή την εποχή. Οι Λάµπρος Αθανασούλας Νίκος Ζακχαίος µε το µαύρο Mitsubishi Evo IX επέστρεψαν µετά από έξι χρόνια στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα rally και κέρδισαν τον αγώνα κερδίζοντας όλες τις Ειδικές. Οι Γρηγόρης Νιώρας Κώστας Κακκαλής µε Subaru Impreza N12, αντιµετώπισαν προβλήµατα στο πρώτο πέρα-

σµα, αλλά στο τέλος κατάφεραν να κερδίσουν τη δεύτερη θέση και να περάσουν στη βαθµολογία του πρωταθλήµατος στην πρώτη θέση, πάνω από τον Λάµπρο Κύρκο, που ένα κλατάρισµα στο τρίτο πέρασµα από την Ειδική τον έριξε στην πέµπτη θέση. Τρίτοι και πρώτοι στην κλάση Α8 ήταν οι Θέµης Χαλκιάς - Λεωνίδας Μαχαίρας µε Mitsubishi Evo µετά από αρκετό διάστηµα απουσίας. Στην κατηγορία F2 οι Κων/νος Χαλιβελάκης - Σπύρος Μπαρδάκης µε Peugeot 206 kit car συνέχισαν την παράδοση που τους θέλει να κερδίζουν το Rally Κορίνθου, κάνοντας εξαιρετικούς χρόνους που τους έφεραν στην όγδοη θέση της Γενικής κατάταξης. Στη δεύτερη θέση οι Σάββας Λευκαδίτης - Βαγγέλης Άκρατος, κι αυτοί παραδοσιακοί φίλοι του rally Κορίνθου, ενώ την τριάδα συµπλήρωσαν οι Μπάµπης Γαζετάς - Γιώργος Φασκιώτης παρά τα προβλήµατα που είχαν µε το διαφορικό του Opel Corsa. Εντυπωσιακή εµφάνιση από τους ∆ηµήτρη ∆ηµόπουλο - Φώτη Κατσαµπούλα µε την Toyota Corolla, στον πρώτο αγώνα που ο ταχύτατος οδηγός από τον Πύργο οδήγησε αυτοκίνητο µε κίνηση στους µπροστινούς τροχούς. Επίσης για τη συµµετοχή του Αθλητικού Κέντρου Ζήρειας µε το Hyudai Accent των Γιάννη Γιώτη Γιώργου Βότση. Ευχάριστη νότα του Αγώνα η συµµετοχή των Ιστορικών µε τους Βασίλη και Γίαννη Βελάνη να κερδίζουν µε το πολύ δυνατό Ford Escort RS.Στην κατάταξη µελών Α.Λ.Α. Κορινθίας νικητές ήταν οι ∆ιονύσης Σπανός - Σωτήρης Γκότοβος µε Subaru Impreza SPEC-C βρέθηκαν σην τέταρτη θέση της Γενικής και τρίτοι στη Ν4. Η διεξαγωγή του Αγώνα, καθώς και η απονοµή καθυστέρησαν λόγω µίας µη αναµενόµενης διακοπής κατά τη διάρκεια της πρώτης Ειδικής όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αγωνιστικό αυτοκίνητο και χρειάστηκε η άµεση επέµβαση της Πυροσβεστικής και προληπτικά του ασθενοφόρου». Η διοργάνωση του 16ου Rally Κορίνθου υποστηρίχτηκε από εταιρείες και χορηγούς ενώ θα ήταν αδύνατη η διεξαγωγή του 16ου Rally Κορίνθου χωρίς την βοήθεια των κριτών και στελεχών που επάνδρωσαν τις Ειδικές, καθώς και από την Αστυνοµία Λουτρακίου, το Πυροσβεστικό κλιµάκιο Περαχώρας και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες Λουτρακίου, την ΕΛΠΑ Ισθµού και το Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας.

Σύλλογος Θεσσαλών Κορινθίας «Ο Πηνειός» Ανακοίνωση

Η

Α.Λ.Α. Κορινθίας , µε την διοργάνωση το περασµένο Σαββατοκύριακο, του 16ου Ράλλυ Κορίνθου, έφερε για ακόµη φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του µηχανοκίνητου αθλητισµού, το Λουτράκι. Η διοργάνωση στέφθηκε από επιτυχία και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 48ου πρωταθλήµατος χωµάτινων Rally. Η διοργανώτρια ευχαριστεί πρώτα από όλους τα 46 πληρώµατα που πήραν εκκίνηση στον αγώνα, καθώς και τους θεατές που βρέθηκαν στο βουνό για να

περάσουν µια ηλιόλουστη Κυριακή. Από την µεριά του ο ∆ήµος Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων και ο LTO (Loutraki Tourist Oranisation) φιλοξένησαν τη φετινή εκδοχή του αγώνα, όχι µόνο στην πανέµορφη Ειδική ∆ιαδροµή Λουτράκι Αγ. Θεόδωροι, αλλά και στην πόλη του Λουτρακίου που αποτέλεσε το κέντρο του Αγώνα καθώς και στο υπερσύχρονο "Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο" που στήθηκε η Γραµµατεία κι έγινε η απονοµή των επάθλων. Για το αγωνιστικό κοµµάτι µαθαίνουµε

Την 19η Αυγούστου 2012 ηµέρα Κυριακή στην Κεντρική Εκκλησία της Φαρκαδόνας Τρικάλων ετελέσθη 6µηνο µνηµόσυνο από την οικογένεια της κ. Πόπης Μιχαλού κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας εις µνήµη του πολυαγαπηµένου της συζύγου – πατέρα – αδελφού και φίλου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ, που καταγόταν από την Φαρκαδόνα Τρικάλων και ήταν ιδρυτικό µέλος του Συλλόγου Θεσσαλών Ν. Κορινθίας «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ » και γραµµατέας στο ∆ιοικ. Συµβούλιο. Παρευρέθησαν όλοι οι συγγενείς – φίλοι – συγχωριανοί και συµµαθητές του. Μετά τον καφέ επακολούθησε γεύµα σε ταβέρνα στα Φάρσαλα. Ας είναι Αιωνία του η µνήµη. Για το ∆.Σ Η πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ


- Σελίδα 6 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Η Α΄ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆.Σ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΤΟΥΣ

Μ

ε αποδέκτες τους ∆ηµάρχους Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, Βόχας και Νεµέας αλλά και την ∆/νση Β/θµιας Εκπαίδευσης, η Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση για τις συγ- επίσης να συζητήσουµε για την συνολική αντιµετώπιση των στεγαστικών προχωνεύσεις και τις καταργήσεις , καλώντας τους ∆ηµάρχους και τα ∆η- βληµάτων των σχολικών µονάδων µε βάση τις προτάσεις µας τις οποίες έχουµε κοινοποιήσει σε παλαιότερα και αναλυτικότερα υποµνήµατά µας.» µοτικά Συµβούλια της περιοχής µας µε γνώµονα των συµφέρον των δηµοτών τους να µη συναινέσουν στην κατάργηση καµίας σχολικής µονάδας στον ∆ήµο τους. Αναφέρει συγκεκριµµένα:

«Το ∆.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας αντιτάσσεται σε κάθε σκέψη συγχώνευσης κατάργησης σχολικής µονάδας στην περιοχή µας, τη στιγµή που δεν έχει ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση στην Τεχνική - Τεχνολογική Εκπαίδευση και συνεπώς είναι άγνωστο ποιο θα είναι το δυναµικό των Τεχνολογικών Λυκείων στο άµεσο µέλλον. Προφανώς λοιπόν δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους, µε παρέµβασή της τον Φεβρουάριο του 2012, είχε ζητήσει η ΟΛΜΕ την αναστολή κάθε συγχώνευσης – κατάργησης στα σχολεία της Τεχνικής Εκπ/σης. Επίσης µε επανειληµµένες παρεµβάσεις µας έχουµε τονίσει ότι για την περιοχή µας, όπου τα κεντρικά σχολεία της Κορίνθου ασφυκτιούν λόγω υπερπληθυσµού και 28 λυόµενα καταλαµβάνουν τα προαύλια των σχολικών µονάδων, είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για συγχωνεύσεις που δεν υπηρετούν κανένα παιδαγωγικό στόχο. Αντίθετα πρέπει να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την οικοδόµηση νέων σχολικών κτηρίων που θα ανακουφίσουν τις ήδη υπάρχουσες σχολικές µονάδες. Κατόπιν όλων αυτών καλούµε τους ∆ηµάρχους και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια της περιοχής µας µε γνώµονα των συµφέρον των δηµοτών τους να µη συναινέσουν στην κατάργηση καµίας σχολικής µονάδας στον ∆ήµο τους, όπως άλλωστε έπραξαν και κατά το προηγούµενο κύµα συγχωνεύσεων. Τους καλούµε

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ∆ΗΜΟΙ: ΦΕΝΕΟΥ-ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ε∆ΡΑ: ΜΕΣΙΝΟ ΦΕΝΕΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "Γίνετε φίλος στην προσπάθειά µας… Το Παράρτηµα «Ορεινής Κορινθίας» και η προσπάθεια έκδοσης της εφηµερίδας «Υγεία» ξεκίνησε περίπου πριν έξη χρόνια. Οι συνθήκες ήταν και είναι πολύ δύσκολες. ∆εν εγκαταλείπουµε όµως. Η προσπάθειά µας έχει ιδέες και δραστηριότητες που η υλοποίησή τους απαιτεί την υποστήριξη και την συνδροµή όλων των φίλων του. Μπορείτε να βοηθήσετε οικονοµικά το εθελοντικό και θεάρεστο έργο µας µε το υστέρηµά σας. Οι µόνοι οικονοµικοί πόροι είναι οι προσφορές των φίλων. Μπορείτε να µας στηρίξετε έµπρακτα µε όποια συνδροµή εσείς επιθυµείτε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθ. Λογαριασµού: 333/516500-81 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθ. Λογαριασµού: 332 01 011985 65 Παρακαλούµε µετά την κατάθεση της συνδροµής σας, στους λογαριασµούς µας να µας αποστείλετε την απόδειξη κατάθεσης του οποιουσδήποτε ποσού στο Fax: 210-9602861 Σας ευχαριστούµε όλους από βάθους καρδιάς." TO ∆.Σ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - Ξεχωριστά προγράµµατα για τη νέα σχολική χρονιά

Ξεχωριστά προγράµµατα παραστάσεων για τη νέα σχολική χρονιά που απευθύνονται σε µαθητές, ετοιµάζει το θέατρο Περιγιαλίου και οι υπεύθυνοι του θεάτρου απευθύνουν την παρακάτω πρόσκληση προκειµένου και οι επισκέπτες αλλά και το ίδιο το θέατρο να οργανώσουν το πρόγραµµά τους ώστε να µπορούν να τις παρακολουθήσουν. Το πρόγραµµα και η ανακοίνωση του θεάτρου έχουν ως εξής: «Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και φίλοι της θεατρικής αγωγής µέσω της τέχνης του θεάτρου , σας στέλνουµε πρόγραµµα για τις παραστάσεις που θα παίζονται στο Θέατρο Περιγιαλίου, κατόπιν συνεννοήσεως , για σχολικές τάξεις και κατά την διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς , ώστε να τις λάβετε υπ΄όψιν σας, όταν οργανώσετε το πρόγραµµα δραστηριοτήτων σας. Στόχος µας είναι η δηµιουργία θεαµάτων ποιοτικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού περιεχοµένου , εδώ στον τόπο µας , ώστε να προσφέρεται η ευκαιρία παρακολούθησης των θεαµάτων αυτών, χωρίς την χρονοβόρα και υψηλού κόστους µετακίνηση στην Αθήνα». Α.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΛΑΪΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ “ Η ΚΑΛΛΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ”. ∆ιαδραστική παράσταση - ζωγραφική προσώπου . Τηλ .συνεννοήσεως:2741087930, 86330, 6973803911 Β.ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ “ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ”.Μετά την παράσταση ακολουθεί η ... καρέκλα της εξοµολόγησης και ο Θωµάς χαρίζει φυλαχτά ... Τηλ. Συνεννοήσεως: 2741024787, 6948278056 ,11-14µ.µ καθηµερινά Γ. “ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ” ∆ιαδραστική παράσταση για παιδιά , διασκευή του έργου του Σαίξπηρ. Παίζουν και τα παιδιά. Τηλ .συνεννοήσεως: 2741087930, 86330, 6973803911 ∆. ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ “ΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ” Παράσταση µε µεγάλες κούκλες-µαρότες και οπτικοακουστικό υλικό µε θέµα το ηλιακό µας σύστηµα.Παίζουν και τα παιδιά. Τηλ. Συνεννοήσεως : 2741087930, 2741024787, 6973803911,6948278056 . Ε. “ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ” (Μεξικό, Αφρική, Ιράν,Τουρκία, Ελλάδα, Αγγλία) Αφήγηση και αναπαράσταση παραµυθιών απο διάφορες κουλτούρες και πολιτισµούς της γης , µε απλά ενδυµατολογικά και σκηνικά αντικείµενα . Τηλ. Συνεννοήσεως : 2741024787, 6948278056 11-14µ.µ καθηµερινά Γενική είσοδος : 5 ευρώ


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 7 -

“ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” Αναπαράσταση και αφήγηση 8 παραµυθιών απο όλο τον κόσµο στο Θέατρο Περιγιαλίου “ΑΘΕΑΤΟ ΘΕΑΤΡΟ” και Χριστίνα Σακελλαράκη “Ο Σκύλος και ο Λύκος” µύθος του Αισώπου “Ο Σκύλος και το Κογιότ” παραµύθι απο το Μεξικό

Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς σε σχολικό χώρο.

“Ο Τζίτζηκας και ο Μέρµηγκας” µύθος του Αισώπου

Παράσταση αφήγησης παραµυθιών µε κούκλες , φτιαγµέ-

“Ο Τζίτζηκας και ο Μέρµηγκας” παραµύθι απο το Μεξικό

νες από φυσικά υλικά ή παλιά πλαστικά µπουκάλια και

“Ο Ήλιος και το Νερό” παραµύθι απο το Καµερούν

κουτάκια, µαριονέτες bunraku, γαντόκουκλες, µαρότες και

“Το ∆ένδρο που έδινε” Αγγλικό παραµύθι

φιγούρες θεάτρου σκιών.

“Ο Ανόητος Βασιλιάς” παραµύθι απο το Ιράν

Η παράσταση θα παίζεται από το φθινόπωρο 2012, στο Θέ-

“Ο Ποντικός και η θυγατέρα του” παραµύθι απο την Ελλάδα

ατρο Περιγιαλίου, για δηµοτικά σχολεία, κατόπιν συννε-

στο τέλος της παράστασης, τα παιδιά συµµετέχουν στην αναπαράσταση ενός ακό-

νοήσεως.

µα παραµυθιού.

Τηλ.επικοινωνίας: 6948-278056 και 27410-24787 , 11 πµ-

Τα παραµύθια συνοδεύονται απο ζωντανή µουσική (κλασική κιθάρα)

14µ.µ καθηµερινά.

Ηθοποιοί: Μαρία Μαρίνου, Χριστίνα Σακελλαράκη, ∆ηµήτρης Κουτάνζης, ∆ήµη- Επίσης µπορεί να µεταφερθεί σε σχολικό ή άλλο κατάλληλο τρα Καφαντάρη

χώρο, µαζί µε τον εξοπλισµό ήχου και φώτων που την υπο-

Μουσική -ήχοι : Κώστας Ρίσκας

στηρίζουν.

Παραστάσεις για σχολεία µε προσυνεννόηση.Γενική είσοδος 5 ευρώ.

Κατασκευές :(κούκλες -σκηνικά αντικείµενα)+µουσικές

Τηλ επικοινωνίας :27410 -24787 ή 6948278056//11.οο-14.οο καθηµερινά .

επιλογές: Χρ. Σακελλαράκη+∆. Κουτάντζης. Αφηγητής: Χριστίνα Σακελλαράκη Κουκλοπαίχτες : ∆ηµήτρης Κουτάντζης-Χ. Σακελλαράκη Ήχος-φώτα: ∆ηµήτρης Καφαντάρης Αφίσα-φυλλάδιο: Γκίτα Βαλζεκάϊτε Κείµενα : α)Τα όνειρα του Θωµά: Μαρία Αναγνωστοπούλου-Χ.Σακελλαράκη β)Ήλιος και Βοριάς: ∆. Κουτάντζης Α Παραµύθι: Ο µικρός θωµάς πρέπει να µεγαλώσει.Θα περπατήσει για πρώτη φορά µόνος του στο σκοτεινό πάρκο της γειτονιάς, για να βρεθεί ψηλά-πολύ ψηλά , κοντά στο ζεστό σαν χαµόγελο πρωϊνό φώς του Ήλιου , κοντά στις κρύες σαν τους φόβους, ακτίνες του φεγγαριού (ένα παραµύθι για το ξεπέρασµα του φόβου , µέσα απο την αγάπη και την επαφή µε την µητέρα φύση και την απέραντη οµορφιά του σύµπαντος). Β Παραµύθι : Ο µύθος το Αισώπου , που αναδεικνύει την ήρεµη εσωτερική δύναµη της γλυκύτητας και της πειθούς στις ανθρώπινες σχέσεις , σε αντίθεση µε την βίαιη και καταναγκαστική συµπεριφορά. Μετά το τέλος της παράστασης , ακολουθεί διαδραστικό παιχνίδι (η καρέκλα της εξοµολόγησης) και δώρα -φυλαχτά που έστειλε ο Θωµάς… Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

∆ήµος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Ψήφισµα του ∆.Σ της 12η Οκτωβρίου 2012 «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων αντιτίθεται στην απάνθρωπη πολιτική της κυβέρνησης. Συγκεκριµένα: ‘Η µεγάλη µείωση των πόρων στην Αυτοδιοίκηση, οι δραµατικές περικοπές στους µισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές δαπάνες, η εκρηκτική ανεργία, το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, η µείωση των κατώτατων µισθών , η σταδιακή κατάργηση των δώρων , οι συνεχείς επιθέσεις σε ό, τι έχει αποµείνει από τις εργασιακές σχέσεις , τα χαράτσια, και η επιβολή νέων φόρων σχεδόν σε καθηµερινή βάση, οδηγούν τους Έλληνες πολίτες στην χειρότερη οικονοµική και ψυχική εξαθλίωση που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα µας. Η κυβέρνηση δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο άλλης ανοχής στους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, δεδοµένου, ότι η αντοχή όλων έχει εξαντληθεί. ∆εν αποδεχόµαστε και αντιπαλεύουµε τα βάρβαρα µέτρα της Κυβέρνησης και της ΕΕ που µας στερούν να ζούµε µε αξιοπρέπεια και µας βυθίζουν όλο και περισσότερο στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Απορρίπτουµε τα αντιλαϊκά, αντεργατικά µέτρα και µνηµόνια που µας οδηγούν στην ανεργία, τη µαύρη εργασία, µας στερούν την κοινωνική ασφάλιση, τα κοινωνικά, προνοιακά επιδόµατα, καταργούν το 8ωρο, το 5ήµερο, µας αφήνουν χωρίς δηµόσια νοσοκοµεία, χωρίς φάρµακα και κάνουν µονόπλευρες περικοπές χωρίς να αγγίζουν την πλουτοκρατία. Λέµε ξεκάθαρα ΟΧΙ στα σχέδια και τις εσκεµµένες πολιτικές τους . Το µέλλον µας και το µέλλον των παιδιών µας δεν µπορεί να είναι η ανασφάλεια, η φτώχεια και η ανεργία. Τα νέα αντεργατικά µέτρα είναι έτοιµα. Θα διαµορφώσουν µια χώρα ξεπουληµένη χωρίς παραγωγική βάση, αιχµάλωτη των µεγάλων συµφερόντων, των τραπεζιτών και των µονοπωλίων. Καλούµε την Κυβέρνηση και την τρόικα να σταµατήσουν αµέσως αυτή την καταστροφική πολιτική και προειδοποιούµε ότι αν συνεχίσουν µε την ίδια πρακτική, θα µας βρουν απέναντί τους».


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 9-

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ & ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Επόµενη τιµητική εκδήλωση σήµερα για τον Παναγιώτη ∆αλαµαρίνη και τον Στέλιο Γκιόκα

Τ

ο Κέντρο Πολιτισµού Αθλητισµού & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κορινθίων διοργανώνει την 3η από τη σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο : «ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ…» στην οποία παρουσιάζει νεαρούς συνδηµότες µας που διακρίθηκαν για το έργο τους εκτός των συνόρων του ∆ήµου µας και της χώρας µας. Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου , στις 6.30 µµ στο χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου θα τιµηθούν οι βραβευµένοι για τις καινοτόµες εργασίες τους – νεαροί επιστήµονες :Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης και Στέλιος Γκιόκας. Συµµετέχουν : Το τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Καθηγητής: Αθ. Κατσής Το Λύκειο Χιλιοµοδίου Το 2ο Λύκειο Κορίνθου

Να θυµίσουµε ότι οι δύο πρώτες εκδηλώσεις που προηγήθηκαν ήταν: 1. Ανδρέας Σκούρτης , παγκόσµιο χρυσό βραβείο στη θεατρική αρχιτεκτονική στην Πράγα 2010 µε τη “Νέα Σκηνή ” του Εθνικού Θεάτρο 2. Γιώργος Κόλλιας , ο ταχύτερος και ίσως ο πιο µελωδικός ντάµερ στον κόσµο/Drum! Magazine September 2012 Λίγα λόγια για τους βραβευµένους συµπολίτες µας δίνει ο δήµος: Ο Παναγιώτης ∆αλαµαρίνης γεννήθηκε το 1982 στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Φοίτησε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου, στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο Χιλιοµοδίου. Αποφοίτησε από το τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει βραβευτεί για την κατασκευή λογισµικού µε το οποίο µπορεί να υπολογιστούν σηµαντικά δεδοµένα τόσο για την εκτέλεση όσο και για την ασφάλεια µιας γεώτρησης µεγάλου βάθους, εξόρυξης υδρογονανθράκων (Γ΄και Α΄ Βραβείο: «Society of Petroleum Engineering» /«Offshore Europe» 2007 και 2009 αντίστοιχα στη Σκωτία και 5η θέση :Παγκόσµιο Συνέδριο των Μηχανικών Πετρελαίου/ παγκόσµιος διαγωνισµός για την καλύτερη εργασία προπτυχιακών φοιτητών σε θέµατα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Φλωρεντία ,Ιταλία 2010). Ο Στέλιος Γκιόκας γεννήθηκε το 1989 στην Κόρινθο. Φοίτησε στο 6ο ∆ηµοτικό, το 2ο Γυµνάσιο και το 2ο Λύκειο της Κορίνθου .Αποφοίτησε από το τµήµα ∆ιοικητικής επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2010 βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας, Ennovation 2010, στον οποίο συµµετέχουν προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ. ) για εργασία που αποτελεί το επιχειρηµατικό πλάνο για το πληροφοριακό σύστηµα που πρέπει να δηµιουργηθεί ώστε να διενεργούνται µεταµοσχεύσεις µεταξύ ζώντων δωρητών και ασθενών, ανεξαρτήτως βαθµού συγγένειας. Η καινοτοµία του θέµατος έγκειται στο ότι είναι η πρώτη εφαρµογή στην Ελλάδα µε αυτό το πλαίσιο (της ανταλλαγής νεφρού) και η πρώτη ιδέα για online αντιµετώπιση του θέµατος παγκοσµίως.

«Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος της εφηµερίδας, δεν ξέρω αν πρέπει αν το ονοµάσω αποχαιρετιστήριο, γιατί η ζωή έχει συνεχείς ανατροπές και οι αποχαιρετισµοί δεν της ταιριάζουν. Εξάλλου κάθε τέλος φέρνει µια νέα αρχή! Αυτή την φορά η εφηµερίδα θα εκδοθεί µε πάρα πολύ δυσκολία γιατί το ταµείο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ είναι µείον ,επειδή τα µέλη του δεν πληρώνουν την συνδροµή τους ως µέλη και ως συνδροµητές εφηµερίδος. Αποφασίσαµε αυτή την φορά να την βγάλουµε τετράφυλλη και όχι οκτάφυλλη για να µειωθούν τα έξοδα στην εκτύπωση και στην αποστολή. Θα την λάβουν αυτοί όπου την έλαβαν και την προηγούµενη φορά µόνο µε µία παράκληση από όλους του ∆.Σ. του παραρτήµατος . Σας παρακαλούµε πάρα πολύ όσοι χρωστάτε µέχρι το 2012 να εξοφλήσετε. Είναι κρίµα ένας αγώνας τόσων χρόνων να πάει στράφι. Αναγνωρίζουµε ότι τα χρόνια είναι δύσκολα και η αδυσώπητη κρίση έχει γονατίσει τον ελληνικό λαό, αλλά η εφηµερίδα "υγεία" είναι µια έκδοση που σκοπό έχει την πρόληψη και την υγεία του ανθρώπου. Είναι κρίµα να διακοπεί αυτή η τριµηνιαία εφηµερίδα η µοναδική στον Φενεό αλλά και στον νοµό µας όπου έχει φτάσει στα 22 τεύχη µέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!!!! Το ∆.Σ του Παραρτήµατος "ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας


- Σελίδα 10 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Συνεχίζεται την Κυριακή το πρόγραµµα Ορειβατικού Συλλόγου Λουτρακίου Χελµός – Ύδατα Στυγός. Αυτός είναι ο προορισµός του Ορειβατικού Συλλόγου Λουτρακίου για αυτήν τη Κυριακή που συνεχίζει το πρόγραµµά του. Αρχηγός είναι ο Στογιαννόπουλος Στέφανος 6947722887 Παύλου Χρήστος 6974604690 Έναρξη διαδροµής από Ζαρούχλα και αφού περάσουµε από τα ύδατα της Στυγός, Μαυρολίµνη, Ψηλή Κορφή θα τερµατίσουµε στο χιονοδροµικό των Καλαβρύτων, αναφέρει ο σύλλογος. Το υπόλοιπο πρόγραµµα: Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2012 Γεράνεια όρη Ω.Π. (4 ) Β.∆. (1) Αρχηγοί: Μάτζιου Έλλη 27440656967 - 6992571971 Καραχρίστος ∆ηµήτριος 2744066779 - 6936676798 Πορεία σε νέα διαδροµή µε ανάβαση στη Μεγάλη Ντουσία και κατάβαση στο Σχοίνο Κυριακή 11Νοεµβρίου 2012 Ταΰγετος

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης

εισηγητής στην ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Σικυωνίων που θα γίνει την Κυριακή Η Ιδρυτική Συνέλευση των µελών της ∆ηµοτικής οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Σικυωνίων διοργανώνει την Κυριακή Ανοιχτή Συνέλευση µε θέµα: " Τα νέα µέτρα και η άλλη πρόταση". Η ανοιχτή Συνέλευση θα γίνει στις 7.30 µµ στο θέατρο του ∆ηµαρχείου Κιάτου Την εισήγηση θα κάνει ο σ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ω.Π. (5) Β.∆. ( 1) Αρχηγοί: ∆ρίτσας Άλκης 6976083824 Νικολού ∆ηµήτριος 2744023703 ∆ιαδροµή στον όµορφο Ταϋγετο. Ξεκινώντας από Αγ. Ιωάννη θα καταλήξουµε στον Μυστρά, περνώντας από Αναβρυτή, Περγανταίίκα, Σέλα και Ταϋγέτη. Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2012 Όρος Κτενιάς Ω.Π. (5) Β.∆. ( 2) Αρχηγοί: Φαρσαράκης Γιάννης 6945492690 Καραχρίστος ∆ηµήτριος 2744066779 - 6936676798 Ανάβαση από Τουρνίκι στον Κτενιά και αφού περάσουµε από το, µοναδικό στην νότια Ελλάδα, δάσος µε τους εναποµείναντες Ίταµους θα καταλήξουµε στον Αχλαδόκαµπο Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012 Μαίναλο Ω.Π. (7) Β.∆. (2) Αρχηγοί: Γλυκοφρύδη Μαρίνα 6937516941 Στογιαννόπουλος Στέφανος 6947722887 Από Κάψια ανάβαση στον Αϊντίνη και κατάβαση στον Καρδαρά ή διάσχιση της Μουρτζιάς και κατάληξη στο χιονοδροµικό. Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2012 Όρος Πατέρας Ω.Π. (4) Β.∆. (1) Αρχηγοί: Καραχρίστος ∆ηµήτριος Τηλ 2744066779 - 6936676798 ∆ιάσχιση του όρους Πατέρας ΩΠ = Ώρες Πορείας, Β∆ = Βαθµός ∆υσκολίας Όροι Συµµετοχής Οι όροι συµµετοχής σύµφωνα µε τον Σύλλογο είναι: Στις εκδροµές µας συµµετέχουν τα µέλη του συλλόγου. Εάν δεν είστε µέλος, γίνεστε την πρώτη φορά που θα συµµετάσχετε σε εκδροµή του συλλόγου, συµπληρώνοντας την Αίτηση Μέλους και πληρώνοντας την ετήσια συνδροµή ύψους 10 ευρώ. Οι αναγραφόµενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε καλή φυσική κατάσταση των συµµετεχόντων, σε οµαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριµένη εποχή. Ο Αρχηγός της ανάβασης έχει δικαίωµα να τροποποιήσει ή και να µαταιώσει τµήµα της ή και όλη την ανάβαση, εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της οµάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτοµο ή άτοµα, που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, κακή φυσική κατάσταση, ανυπακοή κλπ). Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος εξ' υπαιτιότητάς τους. Πληροφορίες – Εξοπλισµός - Εφόδια Μία ή δύο µέρες πριν την ανάβαση επικοινωνήστε µε τον αρχηγό, ώστε να πληροφορηθείτε τις πιθανές καιρικές συνθήκες, τις δυσκολίες της διαδροµής και τον απαραίτητο εξοπλισµό – εφόδια.


- Σελίδα 11 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 12 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ∆.Σ ΤΗΣ Π.Ε.∆ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Την Τρίτη το βράδυ συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.∆ Πελοποννήσου. Μεταξύ των αποφάσεων που πάρθηκαν ήταν να ζητηθεί µια συνάντηση µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά για το πολύ σοβαρό πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, µιας που ήδη οι δήµοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε πρόστιµα. Στη συνάντηση θα συµµετέχουν και οι 26 ∆ήµαρχοι της Περιφέρειας Πελ/σου. Οι σηµαντικότερες αποφάσεις , σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι οι εξής: ∆ιαχείριση απορριµµάτων Η συζήτηση έγινε µε την παρουσία ∆ηµάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποφασίστηκαν τα εξής:

2. Παράταση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθµού

1. Να επισπευτούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συγχώνευση των Νοµαρ- Με δεδοµένο ότι υπάρχουν πολλές ληξιπρόθεσµες οφειλές συµπολιτών µας πρέπει χιακών ΦΟ∆ΣΑ σε Περιφερειακό, έτσι, ώστε o ΦΟ∆ΣΑ να οργανωθεί όσο το δυνα- να ζητηθεί άµεσα η παράταση υποβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών, τουλάχιστον για έξι µήνες, µε αύξηση του ποσού από 10.000,00€ σε 75.000,00€, έτσι ώστε να τό γρηγορότερα και να αναλάβει δράση. µπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι συµπολίτες µας. 2. Να ζητηθεί από τον κ. Αγγελάκα Μανώλη, Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Επίσης αποφασίστηκε τα γενικά µέτρα τακτοποίησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών να συµπεριλαµβάνουν και τους ∆ήµους. ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου να εγκρίνονται άµεσα οι Το παραπάνω αίτηµα να σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Οικονοµικών και στον µελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την αδειοδότηση των προτεινόµενων Πρόεδρο της Κ.Ε.∆Ε. χώρων για προσωρινή διαχείριση των απορριµµάτων ( ανακύκλωση, κοµποστοποίηση, δεµατοποιητή). 3. ∆ιοικητικά και Οικονοµικά Θέµατα 3. Να ζητηθούν συναντήσεις : Κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. όσον αφορά στα διοικητικά και οικονοµικά θέµατα πάρθηκαν οµόφωνες αποφάσεις: * Με τον Πρωθυπουργό και µε την συµµετοχή και των είκοσι έξι ∆ηµάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτσι, ώστε να ενηµερωθεί άµεσα ο ίδιος για το πρόβλη- Α) Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΠΕ∆ και της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη εταιρεία µα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. των Ο.Τ.Α. µε αντικείµενο εκπόνηση µελετών για το έργο « ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ε* Με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ και µε αίτηµα την άµεση χρηµατοδότηση ΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ». ( αγορά ή µίσθωση για την εγκατάσταση του συστήµατος (Κ∆ΑΥ, δεµατοποιητή, Β) Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την εκκαθάριση των αρχείων της κοµποστοποιητή) πρώην ΤΕ∆Κ Αρκαδίας. 4. Οι ∆ήµοι δεν είναι υπαίτιοι για τη σηµερινή κατάσταση, όσον αφορά στη διαχεί- Γ) Έγκριση σύναψης χρησιδανείου µεταξύ της ΠΕ∆ Πελοποννήσου και του ∆ήµου Σπάρτης, για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου και του εξοπλισµού του. ριση των απορριµµάτων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να πληρώνουν τα πρόστιµα ∆) Απόσυρση κυκλοφορίας των δύο οχηµάτων της πρώην ΤΕ∆Κ Ν. Λακωνίας. που τους επιβάλλονται από την Περιφέρεια. Εξυπακούεται ότι οι ∆ήµοι πρέπει να προσφεύγουν στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά των προστί4. Αποδοχή εσόδων από την τράπεζα Eurobank . µων, µε την αιτιολογία που περιγράφεται στη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της ΚΕ∆Ε. 1. Μείωση Πληρωµής εισφορών στην Α.Ε.Π.Ι. από τα καταστήµατα µαζικής εστία- 5. Έγκριση γενόµενης δαπάνης για την πληρωµή της στάθµευσης των δυο αυτοκινήτων της Κινητής ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης της πρώην ΤΕ∆Κ Αρκαδίας. σης Μετά από διαλογική συζήτηση το ∆.Σ αποφάσισε να ζητήσει 6. Έγκριση της υπ. αριθµ. 4/2012 απόφασης του Εποπτικού Συµβουλίου που αφορά 1) Την επανεξέταση του Ν. 2121/ 1993. την εξέταση των πραγµατοποιηθέντων εσόδων - εξόδων της ΠΕ∆ για το 3ο τρίµη2) Τη δραστική µείωση του τέλους της Α.Ε.Π.Ι, (30-60%) προς τα καταστήµατα νο του 2012. Υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του. 3) Την πλήρη και οριστική απαλλαγή του τέλους από τα καταστήµατα που διαθέΕπίσης, αποφασίστηκε ο ορισµός εκπροσώπου της ΠΕ∆ στην Επιτροπή ∆ιαγωνιτουν µόνο τηλεόραση και ραδιόφωνο . σµού της ∆ΕΥΑ ∆ήµου Κορινθίας για το έργο «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ4) Τη θεσµική κατοχύρωση ποσοστού επί των εισπραχθέντων του τέλους Α.Ε.Π.Ι. ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. προς τους Ο.Τ.Α. 3β του άρθρου 21, Ν. 3669/2008. Τα παραπάνω αιτήµατα να σταλούν µε έγγραφο στον Υπουργό Οικονοµικών και 9. Ψήφισµα για τις πυρόπληκτες περιοχές στο ∆.Σ της ΚΕ∆Ε. Οµόφωνα εκδόθηκε ψήφισµα υπέρ των δανειοληπτών πυρόπληκτων περιοχών.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

∆ΗΜ.ΑΡ:

«Οι απαιτήσεις της τρόικα στα εργασιακά οδηγούν στην ισοπέδωση της εργασίας και δεν έχουν καµιά σχέση µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τις αναδιαρθρώσεις» Σχολιάζοντας τις αλλαγές από απαιτεί η Τροϊκα στα εργασιακά της χώρας µας η ∆ηµοκρατική Αριστερά, αναφέρει: «Οι απαιτήσεις της τρόικα στα εργασιακά οδηγούν στην ισοπέδωση της εργασίας και δεν έχουν καµιά σχέση µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τις αναδιαρθρώσεις. Οι όποιες προβλέψεις του µνηµονίου δεν µπορούν να τραβιούνται στα άκρα και αντιθέτως πρέπει να αλλάξουν. Η νοµοθετική ρύθµιση της αγοράς εργασίας είναι εσωτερική υπόθεση της Ελλάδας. Η πολιτική αναδιαπραγµάτευση µε τους εταίρους µας πρέπει να έχει στην πρώτη γραµµή την εξαίρεση των εργασιακών θεµάτων από τη συζήτηση για την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δις, µαζί, βεβαίως, µε τα άλλα ζητήµατα, όπως η χρονική επιµήκυνση, η δυνατότητα αντικατάστασης και απόσυρσης µέτρων στο βαθµό που θα υπάρχει υπεραπόδοση στα έσοδα του ελληνικού ∆ηµοσίου και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η ∆ΗΜΑΡ σκοπεύει την υπόθεση των εργασιακών ζητηµάτων να "την πάρει πάνω της". Σε κάθε περίπτωση επαναλαµβάνουµε την ουσία της δήλωσης του προέδρου του κόµµατος Φ. Κουβέλη: «∆εν ψηφίζουµε αυτά τα µέτρα».

Ελεφαντάκι περιέθαλψε γυναίκα στο Μαλάουι που το φροντίζει στο σπίτι της !!!

Η αγάπη και η φροντίδα µιας γυναίκας βοήθησαν ώστε να κρατηθεί στη ζωή ο «Μωυσής», ένα µικρό ελεφαντάκι επτά µηνών, που ήταν µόνος, εγκαταλελειµµένος στο δάσος και έδινε µάχη για να κρατηθεί στη ζωή . Η Τ. Γ. του Κέντρου Προστασίας της Άγριας Ζωής Jumbo στο Λιλόνγκουε του Μαλάουι, βρήκε το µικρό ελεφαντάκι που ήταν ορφανό, το περιέθαλψε και το πήρε στο σπίτι της. Τώρα τον ταΐζει µε το µπιµπερό, τον φροντίζει και τα βράδια κοιµούνται µαζί αγκαλιασµένοι. Ο «Μωυσής» τριγυρίζει στα δωµάτια και κάνει παρέα µε τους σκύλους του σπιτιού!


- Σελίδα 14 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά στο super market Βασιλόπουλος. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 6948953233. 051011

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κορίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. Τηλ.: 6975854495. 156 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την

στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθηΤηλ.: 27410 37986. τές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. 312 Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. 1310 Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλετης Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: κτρικά υδραυλικά—πλακάκια– 2741021954 & 6972320244. θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελέ- 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος 142 νης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ ΚορινθίΣπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 300512 ας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπεΕνοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙ- δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. Πτυχιούχος φοιτήτρια Παιδαγωγιτριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ Τηλ.: 6955941375. κού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα condiotion—αυτονοµη θέρµανση— από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενο81 κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. parking—αποθήκη κα ιµεγάλες δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». Τιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του 6983068610 & 6909561267 Πληρ. Τηλ. 6944 183426 Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 161211 και 27430 23805. 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή Ενοικιάζεται στην περιοχή ΚαλλιNέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοοδών Γερανείων και εγκεκριµένης 250612 θέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. σµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην οδού Ναβαρίνου πάνω από τις Πωλείται στην περιοχή ΠοσειδωΤριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condiπεριοχή σας και αναζητα σοβαρά και σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίνίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: tion αυτόνοµη θέρµανση parking υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση ας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 6980285293. αποθήκη και µεγάλες βαράντες. της. ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: Πληροφορίες: What’s up: Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 070612 6909.561.267. 6972106396. Vodafone: 2211 Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf 47 6943221559. 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. 171111 Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να 61660. στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ270412 6979549935. Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. 305 άτοµο για το τµήµα πωλήσεων. 147 Ευκαιρία πωλούνται ράφια για Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα καταστήµατα σε άριστη κατάσταΕνοικιάζεται κατάστηµα επί της ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κόση. Τηλ. Επικοινωνίας Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο info@palivos.gr " 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτι15 Τηλ.: 6945282541. σεις. κού σχολείου και δίπλα σε στάση 299 Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν 250412 ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό Πωλείται στην περιοχή της Ποσει& Ξένων και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ- Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λου- δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας ένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 µές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων 6946178155. 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. είναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα 250412 (απόγευµα) 6977699351. 149 είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 36 των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα 1.000. Για όλα θέλω 600€. Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό ΕξαµιΤηλ.27410-23830. Τα ελληνικά Πληρ. Τηλ. 6944614272 & ΠΩΛΗΣΕΙΣ λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 κέρµατα είναι από το 1926. 2741055706 Για ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: 6081764 & 6972206900. 200312 ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟ27410 23830. 219 ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΠωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟ73 θαλάµους πτηνοτροφείου στην περι- Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο ΛουΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει τράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : ΤΗΛ.: 6947355915 6944333280 & 27410 80696 κα Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. 2741025998, 27410 53363 & 0509121 Πρωτόππαπα Γεωργία. Τηλ.: 27410 85201 & 6939856440. 6947317123. 280212 299 79 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Πωλείται επιπλώση παιδικού δωΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 µατίου NEOSET κρεβάτι— ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ εκατοστά , δενδροκοµικό— σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα ΚΕΙΜΕαµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. κοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DA90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 22960 27058. ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοι6939624615 69 ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕχτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 130911 Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση στο κέντρο της Κορίνθου λόγω ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο συνταξιοδότησης ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗγενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. ΕπίΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997Τηλ:2741025797. δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. 205320 145 Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 697732 895140. 131211

∆ΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: 2744079010 & 6937232930.

ΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ ΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ COMPUTER) ΤΗΛ. 6940075555 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

251011

Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 69730044251 & 27410 20931. 103 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτητές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµατοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις ώρες). Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ 2741021956 – 6951323256

050912

Ζητείται αγροτικό φορτηγάκι. Ζητείται κοινωνική Πληρ. Τηλ.. 6974931750. λειτουργός για την Κόρινθο. 1311 Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Kύριος ζητά εργασία SECURITY • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας µε άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθί• Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και ας µε προτίµηση Κιάτο— εµπειρία Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: • Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατι6979211909. σµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινω2511 νίας • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax κρατηση παιδιών , ηλικιωµένων & 2103843038 ή µε mail: erσίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. gasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον 101 κωδικό 67

Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο Ζητείται παιδαγωγός1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. παιδοκόµος για την Κόρινθο 77 Απαραίτητα προσόντα: Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. • Σχετική επαγγελµατική ικανόΤηλ. 6937165657. 77 τητα και εµπειρία Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή προσφοράς: 2.000 € Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 175 Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΤΗΛ. 6948 850378. 3111

Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος άδειας Security ζητά εργασία ως εσωτερικός υπάλληλος γραφείου στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: 6979717113. 142

• Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστο- Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ µε προϋπηρεσία σε Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο σύνης µε τα παιδιά Τοµέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών • Ικανότητα συνεργασίας και και πιστοποίηση ECDL Core, αναζηεπικοινωνίας τά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου Αποστείλατε βιογραφικό στο ή ως γραµµατέας στην Κόρινθο Fax 2103843038 ή µε mail: (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για άλλες θέσεις). Για περισσότερες ergasia.smile@yahoo.gr αναγράπληροφορίες επικοινωνήστε στα φοντας τον κωδικό 68. Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων

τηλέφωνα: 2741021759, 6975772944. 154

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαµβάνει την διεκπεραίωση κειµένων πτυχιακών, βιβλίων κλπ. [σε δικό µου υπολογιστή, αποθήκευση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εµπειρία 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά κείµενα, πτυχιακές, λογιστικούς πίνακες και απλών κειµένων. Τιµές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος, 17-10-2012 Αριθµ.Πρωτ.: 46879 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ∆ιακηρύττει ότι Εκτίθεται σε ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίου ποσοστό έκπτωσης {άρθρο 6 του Π.∆. 609/85, όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/08 Κ∆Ε} η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄ βάθµιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισµού 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 € {συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ}. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις του Π∆ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του Π∆ 171/87 και ο Ν.3263/04, το Π∆ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 6η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από Πόρους ∆ήµου. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραµµένες στο ΜΕΕΠ για έργα: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α1, Α2, 1ης Τάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στις ανωτέρω κατηγορίες. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται 2% επί της προϋπολογιζοµένης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 1.599,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ΤΣΜΕ∆Ε κ.λπ..Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες. Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της µελέτης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν' απευθύνονται στα γραφεία του ∆ήµου {Ερµού 39 αρµ. κ. Βασίλειος Τζώρτζης, τηλ.2741361026} κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Ε.Σ.Α.µεΑ.: Εκτός προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» άτοµα µε αναπηρία! Αδικία και αναλγησία χαρακτηρίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» µε το Πρόγραµµα «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», το οποίο θα «αφήσει εκτός µια τεράστια µερίδα των ατόµων µε αναπηρία!», η ΕΣΑµεΑ και µάλιστα απέστειλε επιστολή στον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση . Όπως αναφέρει η Συνοµοσπονδία η σκέψη για αντικατάσταση αφήνει εκτός: - τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας από 67% και κάτω, - τα άτοµα µε αναπηρία που είναι ανασφάλιστα, - τα άτοµα µε αναπηρία που είναι έµµεσα ασφαλισµένα, - τα άτοµα µε αναπηρία που ο/η σύζυγος ή άλλο πρόσωπο µε το οποίο διαβιούν δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα (για π.χ. δεν έχει ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω κ.λπ.), - τα άτοµα µε αναπηρία που το συνολικό ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα των ωφελουµένων υπερβαίνει αυτό της χαµηλότερης εισοδηµατικής κλίµακας που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ, - τα άτοµα που λαµβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα είτε το εξωϊδρυµατικό επίδοµα είτε το επίδοµα απολύτου αναπηρίας είτε οποιοδήποτε άλλο βοήθηµα συµπαράστασης. Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά οι προτάσεις της Συνοµοσπονδίας.. Για την Ε.Σ.Α.µεΑ. και το αναπηρικό κίνηµα της χώρας «στο σύνολό του το Πρόγραµµα «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» οφείλει να µην αφήσει «εκτός» κανέναν από τους ωφελούµενους του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η ελληνική Πολιτεία έχει την ηθική υποχρέωση να προστατεύσει αυτήν τη δύσκολη περίοδο τους πιο ευάλωτους από τους ευάλωτους, τους πιο αδύναµους από τους αδύναµους, όπως είναι τα άτοµα µε αναπηρία, που κινδυνεύουν σήµερα πιο πολύ από ποτέ άλλοτε από την εξαθλίωση. Η ελληνική Πολιτεία έχει την ηθική υποχρέωση να αναβαθµίσει και να επεκτείνει το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» µέσω της εφαρµογής του Προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» και όχι να το υποβαθµίσει και να το συρρικνώσει.»

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΤΟΝ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

To Σάββατο το πρωϊ στο Ίδρυµα Κακογιάννης, µε αφορµή τη Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής, θα πραγµατοποιηθεί γιορτή όπου όσοι συµµετέχουν θα µάθουν, παίζοντας για τη διατροφή των παιδιών και τον υποσιτισµό. Στόχος του παιχνιδιού είναι η ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών στο θέµα του παιδικού υποσιτισµού, µια ασθένεια που προκαλείται συνήθως από την έλλειψη τροφής τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα και πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόµενες χώρες. Μέχρι τις 2 το µεσηµέρι της ίδια µέρας όσοι βρεθούν εκεί θα ζωγραφίσουν, θα παίξουν, θα ακούσουν παραµύθια, θα συζητήσουν και θα φάνε. Στο χώρο θα λειτουργήσει και έκθεση παιδικής ζωγραφικής µε θέµα το φαγητό. Εικαστικοί και καθηγητές καλλιτεχνικών θα βοηθήσουν τα παιδιά να ζωγραφίσουν όλοι µαζί παρέα τις ιδέες τους για το φαγητό και τη διατροφή. Παράλληλα, τα µεγαλύτερα παιδιά θα µπορούν να παίξουν σε ειδικά διαµορφωµένο video-room το διαδικτυακό παιχνίδι. Στο χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχει και µια προσοµοίωση της σκηνής-επισιτιστικού κέντρου που στήνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στις χώρες που λειτουργούν επισιτιστικά προγράµµατά. Η εκδήλωσή θα κλείσει µε ένα µεγάλο ανταλλακτικό µεσηµεριανό πικνίκ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5200500.

∆ιηµερίδα σήµερα και αύριο για τα 20 χρόνια της Ενιαίας αγοράς

Η

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Υπουργείο Οικονοµικών διοργανώνουν διηµερίδα µε θέµα «20 χρόνια Ενιαία Αγορά - Νέα ώθηση στην οικονοµία» σήµερα και αύριο στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211, Ταύρος,). Ο Υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας θα απευθύνει χαιρετισµό στην αρχή της εκδήλωσης. Οι θεµατικές της πρώτης ηµέρας των εργασιών της διηµερίδας αφορούν τη «Νέα ώθηση στην Οικονοµία µε συντονιστή της συζήτησης τον καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια και την «Ενιαία αγορά και επιχειρηµατικότητα» µε συντονιστή τον ∆ηµήτρη Πεφάνη, διευθυντή in.gr. Τη δεύτερη ηµέρα της διηµερίδας η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην «ενιαία αγορά και τους πολίτες», την οποία θα συντονίσει ο δηµοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης. Στο χώρο των εκδηλώσεων θα λειτουργεί έκθεση µε ενηµερωτικά περίπτερα που θα διαθέτουν υλικό και πληροφόρηση για τα εργαλεία διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς.


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

«ΟΧΙ ΣΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΟΡΕΙΣ - Συγκεντρώνουν συσκευασµένες τροφές, ρούχα και είδη ατοµικής υγιεινής και θα ζητήσουν να τα παραδώσουν στους µετανάστες που έχουν µεταφερθεί εκεί Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου, Κίνηση Υπεράσπισης ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών Πάτρας Κίνηση Απελάστε το Ρατσισµό, ∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Ανοιχτή συνέλευση πλατείας Περιβολάκια, Εκπαιδευτικοί εν δράσει (ανεξάρτητη συνδικαλιστική παράταξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κορίνθιας) ∆ίκτυο Καθηγητών Κορινθίας. Αυτές οι εφτά οργανώσεις στηρίζουν το κάλεσµα για συγκέντρωση διαµαρτυρίας που έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 21 Οκτωβρίου έξω από το στρατόπεδο της Κορίνθου, µε αφορµή την συγκέντρωση εδώ και αρκετό καιρό, πολλών λαθροµεταναστών, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη Αρχών και κοινωνίας. Στο δελτίο Τύπου που µας απέστειλαν, µεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Εδώ και δύο µήνες στην πόλη της Κορίνθου υπάρχει µια πληγή. Εκατοντάδες συνάνθρωποί µας κρατούνται φυλακισµένοι υπό άθλιες συνθήκες. Στους αρχικούς κρατούµενους προστέθηκαν πρόσφατα και µετανάστες και πρόσφυγες από την Πάτρα, µετά το ρατσιστικό πογκρόµ «Ξένιος ∆ίας» που επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, ενώ µετά την αποµάκρυνση και των τελευταίων φαντάρων από το στρατόπεδο ακούγεται ότι ο αριθµός των έγκλειστων προσφύγων - µεταναστών θα καταλήξει να ανέρχεται σε χιλιάδες ψυχές. Οι µαρτυρίες που έχουµε µέσα από το στρατόπεδο µιλούν για κακή και ανεπαρκή σίτιση, έλλειψη ρούχων, κρύο και βασανισµούς, ενώ δεν υπάρχει ιατρική παρακολούθηση. Την Κυριακή 7/10 εκπρόσωποι της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Κορίνθου πήγαν τρόφιµα για τους κρατούµενους και όχι µόνο δεν τους επιτράπηκε να τα παραδώσουν, αλλά οι φρουροί δεν δέχτηκαν ούτε να τα παραλάβουν και να τα παραδώσουν οι ίδιοι. Γιατί η αστυνοµία κρατά κλειστό το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην τοπική κοινωνία; Τι δε θέλει να δούµε; Αρνούµαστε να δεχτούµε αυτή την απάνθρωπη κατάσταση που θυµίζει τις πιο µαύρες στιγµές της παγκόσµιας ιστορίας. ∆εν απαιτούµε απλά το κλείσιµο του συγκεκριµένου στρατόπεδου συγκέντρωσης: απαιτούµε να µην υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη του 2012. Απορρίπτουµε τις ρατσιστικές λογικές των φασιστικών συµµοριών. Απαιτούµε ίσα δικαιώµατα για όλους. Απαιτούµε να ανοίξει άµεσα το στρατόπεδο στους αλληλέγγυους, να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος, να µάθουµε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλούµε κάθε πολίτη που πιστεύει στην ισότητα και την ελευθερία σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το στρατόπεδο Κορίνθου την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου, στις 5:00 µµ, µε σύνθηµα: ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ. Συγκεντρώνουµε συσκευασµένες τροφές, ρούχα και είδη ατοµικής υγιεινής και θα απαιτήσουµε από την αστυνοµία να µπει αντιπροσωπεία µας για να τα παραδώσει. ∆είχνουµε την αλληλεγγύη µας στους συνανθρώπους µας που κρατούνται µε µόνο «έγκληµα» ότι δεν έχουν χαρτιά. Απαιτούµε άµεσα να σταµατήσουν οι άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και να συγκροτηθεί επιτροπή από αλληλέγγυους φορείς και γιατρούς που θα µπορεί να επισκέπτεται σε τακτική βάση το στρατόπεδο, να ελέγχει και να ενηµερώνει την κοινωνία για το τι συµβαίνει εκεί.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/10 ΣΤΙΣ 5µµ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ Στηρίζουν το κάλεσµα: Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου Κίνηση Υπεράσπισης ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών Πάτρας Κίνηση Απελάστε το Ρατσισµό ∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών Ανοιχτή συνέλευση πλατείας Περιβολάκια Εκπαιδευτικοί εν δράσει (ανεξάρτητη συνδικαλιστική παράταξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κορίνθιας) ∆ίκτυο Καθηγητών Κορινθίας»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you