Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7978 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1-2 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - Πολλοί οι προσκεκληµένοι στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Ε.Σ.Κ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ιαβάστε στην σελ. 16

∆ιαβάστε στην σελ. 4

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

∆ιαβάστε στην σελ. 4

- Τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αρχαία Κόρινθο


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

«ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» - Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Γιάννης Θεωνάς:

«Το διεθνές δίκαιο ορίζει πως κάθε χώρα πρέπει να εξυπηρετεί πρώτα τους πολίτες του και έπειτα τους δανειστές του»

Η

Τ.Ο. του Σύριζα Λουτρακίου διοργάνωσε και πραγµατοποίησε την περασµένη Παρασκευή ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου. Οµιλητής ήταν ο Γιάννης Θεωνάς, που είναι µέλος της γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Ε.Κ.Μ. Θέµατα της οµιλίας ήταν δύο: 1)ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ 2) ΕΚΛΟΓΗ ΕΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο κ. Γιάννης Θεωνάς ανέλυσε το πολιτικό πλαίσιο του κόµµατος και είπε ότι το διεθνές δίκαιο ορίζει πως κάθε χώρα πρέπει να εξυπηρετεί πρώτα τους πολίτες του και έπειτα τους δανειστές του.

« Είπε ακόµη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θέλει εκλογές και δήλωσε ότι σε περίπτωση που αυτές γίνουν θα είναι πρώτο κόµµα και µάλλον θα έχει και αυτοδυναµία. Είπε: «Η Πανελλαδική διάσκεψη θα ξεκινήσει 30 Νοέµβρη και θα τελειώσει Κυριακή 1 ∆εκέµβρη σε αίθουσες του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο. Τα θέµατα, εκτός από την εκλογή του κεντρικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, θα είναι: Η πολιτκή διακύρηξη που ασχολείται µε το ιδεολογικό και πολιτικό στίγµα του εγχειρήµατός µας ώστε αυτοί που καλούµε να ξέρουν το ιδεολογικό στίγµα. Το σχέδιο της οργανωτικής συγκρότησης του νέου φορέα. Τέλος η προσπάθεια προσαρµογής του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήµατα της συγκυρίας. ∆ηλαδή οι συµµετέχοντες στη διάσκεψη πρέπει να τοποθετηθούν και στα ζητήµατα φτωχοποίησης, στις αποφάσεις από τις Βρυξέλλες και που παραβιάζουν ασύστολα ακόµη και το σύνταγµα της χώρας. Γι’ αυτό ανεβάζουµε τους τόνους γύρω από τα ζητήµατα της δηµοκρατίας. Καθορίζεται και περιγράφεται η κρίση και οι συνέπειές της. Η κρίση στοχοποιεί τους λαούς ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού νότου όπου λεηλατούνται όλες οι εργασιακές κατακτήσεις. Το θέµα αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και δηµιουργούνται τριγµοί και στις ΗΠΑ και στην Κίνα εξαιτίας της «τροµοκρατίας» ότι θα µας βγάλουν από το ευρώ. Αυτές οι χώρες λένε ότι αν µας βγάλουν από την ευρωζώνη θα έχει επίπτωση και στις δικές τους οικονοµίες. Το συνέδριο που προποµπός του είναι αυτή η διάσκεψη, θα γίνει την άνοιξη του 2013.

συµµετείχαν στη διαγραφή τους. Και το υπόλοιπο εξοφλήθηκε µε µακροχρόνια ρύθµιση µε χαµηλά επιτόκια και µε ρήτρα ανάπτυξης την οποία αρνούνται σε µας. Η ρήτρα έλεγε ότι αν η Γερµανία δεν έχει ανάπτυξη του ΑΕΠ της δεν θα πληρώνει δόσεις ούτε τόκους. Η ύφεσή µας σήµερα συγκρίνεται µόνο µε πολεµική ή µεταπολεµική περίοδο. Έχει ξεπεράσει το 25% και του χρόνου θα περάσουµε το 35%. Αυτές είναι οι προτάσεις µας.

Τον άνεργο και τον πεινασµένο δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ευρώ ή δραχµή

µατος

Οι καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ συνδέονται µε τις καταβολές του εργατικού κινήµατος. Προήλθε από το χώρο τριών συνιστωσών, του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, του ΑΚΟΑ και την ΚΕ∆Α, µαζί µε ορισµένους ανένταχτους. Αυτοί πήραν την πρωτοβουλία το 2001 να δηµιουργήσουν το χώρο διαλόγο της αριστεράς µε στόχο να γυρίσει σελίδα η αριστερά. Τότε ήταν 38-39 χώροι. Αυτή η κατάντια µε µια αριστερά αλληλοσπαρασόµενη έπρεπε να σταµατήσει. ∆υστυχώς ο βασικός κρίκος αυτής της προσπάθειας ήταν και είναι το ΚΚΕ το οποίο αρνείται πεισµατικά σε αυτή τη συνένωση. Ο Μανώλης Γλέζος έλεγε «ΣΥΡΙΖΑ για να τους κόψουµε τα πόδια σύριζα» όπως έλεγε αστειευόµενος. Προϊόν όλης αυτής της δυναµικής µε τη µετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόµµα του 3,6% σε ένα κόµµα στα 17% που σήµερα αποτελεί ελπίδα όχι µόνο για τους αριστερούς αλλά για πάρα πολύ κόσµο. Οι αρχές της στρατηγικής µας έχουν σχέση µε τις συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή ένωση. Προσπαθούµε να αλλάξουµε αυτές τις συνθήκες στην Ελλάδα και να συµβάλουµε σε αντίστοιχες αλλαγές στην Ευρώπη. Ώστε να συγκροτήσουµε την Ευρώπη των λαών και όχι των κεφαλαίων και του µονοπωλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανατρέψει τη σηµερινή τριµερή κυβέρνηση που ενεργεί αντισυνταγµατικά. Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων που κατακρεουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η βασική µας προγραµµατική µας κατεύθυνση είναι η ακύρωση των µνηµονίων Η βασική µας προγραµµατική µας καΟι καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ συνδέονται τεύθυνση είναι η ακύρωση των µνηµοµε τις καταβολές του εργατικού κινή- νίων. Και όπως είπε ο σύντροφος Τσί-

πρας στη βουλή µε ένα άρθρο θα καταργηθούν και τα τρία µνηµόνια. ∆εν µπορούµε να καταγγείλουµε το µνηµόνιο. ∆εν είναι σύµβαση είναι ένα πολιτικό πρόγραµµα µε ευθύνη των τελευταίων κυβερνήσεων. Πρέπει να ακυρωθεί. Η καταγγελία γίνεται στην δανειακή σύµβαση που έχει τους επαχθείς όρους ότι η σύµβαση υπάγεται στο αγγλικό δίκαιο, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα θέµατα για τα συµφέροντα του δανειστή. Ο δεύτερος επιζήµιος όρος είναι η τήρηση ελεγκτικού λογαριασµού. Σ’ αυτόν θα πηγαίνουν όλες οι δόσεις του δανείου από τον οποίο θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι τόκοι και τα δάνεια. Επίσης όποιο προϊόν προκύψει από την πώληση δηµόσιας περιουσίας θα πάει στο λογαριασµό. Θέλουν από το Φάληρο µέχρι το Σούνιο να πουλήσουν την παραλία και να την κάνουν Ριβιέρα. Αυτά όλα ένα µεγάλο µέρος του ΦΠΑ και ένα µεγάλο µέρος από τα έσοδα του κράτους θα πάνε σε αυτό το ειδικό ταµείο όπου θα πληρώνονται κατά προτεραιότητα οι δανειστές. Αυτό θα είναι καταστροφικό για το κράτος. Επίσης υπάρχει ο δανειακός όρος στη σύµβαση της άρσης ασυλίας της δηµόσιας περιουσίας. ∆ηλαδή τώρα κανείς δεν µπορεί να κατάσχει το κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι Όλα αυτά, άλλα δηµόσια περιουσία, αρχαιολογικοί χώροι, δάση, παραλίες, τα πάντα µπορούν να κατασχεθούν. Όλα αυτά που λέµε είναι πραγµατικά. ∆εν είµαστε ούτε το λόµπι της δραχµής, ούτε τίποτα. Αυτό ορίζουµε εµείς όταν λέµε επαναδιαπραγµάτευση του χρέους. Εννοούµε την οριστική διαγραφή του ή του µεγαλύτερου µέρους του και εξόφληση του υπολοίπου όπως έγινε µε τα δάνεια της Γερµανίας που διαγράφηκαν το 1953 κατά 62% και είµαστε κι εµείς µία από τις χώρες που

∆εν κάνουµε επιλογές ευρώ ή δραχµή. Τον άνεργο και τον πεινασµένο δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ευρώ ή δραχµή. Εµείς δεν έχουµε δίληµµα και δεν κάνουµε θυσία για το ευρώ. Εµάς µας ενδιαφέρουν τα συµφέροντα των πολιτών. Όταν ένα κράτος δεν µπορεί να εξυπηρετήσει και τα δάνειά του και τους πολίτες, το διεθνές δίκαιο λέει ότι εξυπηρετούνται πρώτα οι πολίτες. Η Γερµανία τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει κερδίσει 68 δις ευρώ. Έτσι θα συνεχίσουµε; Ταπί και ψύχραιµοι όπως λέει ο κ. Σαµαράς; Αυτή η τραγωδία δεν µπορεί να συνεχιστεί. Το πολιτικό µας πλαίσιο φυσικά ασχολείται µε τα µνηµόνια και την οικονοµική πολιτική, όπως φυσικά µε το πως θα αντιµετωπίσουµε αυτή την κυβέρνηση που εφαρµόζει όλες αυτές τις πολιτικές. Γι’ αυτό και βάλαµε θέµα εκλογών. Αυτός είναι ο δηµοκρατικός τρόπος να ανατραπεί µια κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτο κόµµα, ακόµα και αυτοδύναµο. Αλλά και έτσι η κυβέρνηση που θα σχηµατίσει θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί τέτοιο κόµµα είµαστε. Ο στόχος µας είναι να µετασχηµατιστεί η ελληνική κοινωνία σε σοσιαλιστική. Παλεύουµε για το σοσιαλισµό του 21ου αιώνα. Θα µελετήσουµε τα προηγούµενα παραδείγµατα αλλά δεν θα τα µιµηθούµε. Στα οργανωτικά µας θέµατα τώρα. Η κεντρική επιτροπή θα έχει 301 µέλη. Εκεί θα µετέχουν όλες οι συνιστώσες, µε εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής οµάδας, στελέχη από τις περιφέρειες. Όµως τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε κάποια συνιστώσα. Επίσης θα έχουµε και δηµοψηφίσµατα για ορισµένα σοβαρά θέµατα. Βασικό οργανωτικό κύτταρο είναι ο σηµερινός Καλλικρατικός δήµος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παντού ξεκινώντας από ΄κει. Στη συνέχεια η Νοµαρχιακή επιτροπή και αντίστοιχα η Περιφερειακή επιτροπή.


Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

του κερδοφορίας και αυτό θέλουν να προλάβουν. Ο σοσιαλισµός του 20ου αιώνα έχει κατηγορηθεί. Όµως δεν µπορούµε να διαγράψουµε τι προσέφερε αυτός ο σοσιαλισµός που για να επιβληθεί θυσιάστηκαν και κόπιασαν λαοί. Εµείς θεωρούµε ότι ο σοσιαλισµός του 21ου αιώνα που δεν θα διαφέρει από αυτόν του 20ου αλλά δεν θα τον αντιγράφει. Από τα θετικά και αρνητικά στοιχεία µετά από αξιολόγηση θα διαµορφωθεί ο καινούριος σοσιαλισµός στη βάση της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, που ο σοσιαλισµός του 20ου αιώνα είχε ελλείψεις. Για τις πιο µικρές επιτροπές. Η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λουτρακίου θα δρα µε βάση τις προγραµµατικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν µπορεί να γίνει κάπως αλλιώς. Φυσικά οι αποφάσεις της κάθε τοπικής οργάνωσης δεν χρειάζεται την έγκριση της κεντρικής επιτροπής. Η εκλογή αντιπροσώπων

χρειάζονται και συγκρούσεις. Εκεί είναι Με αυτή την οργανωτική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θα το ερώτηµα αν έχουµε την οργάνωση και είναι ένας νέος φορέας που θα µπορεί να το επίπεδο να στηρίξουµε αυτούς τους αγώνες. παρεµβαίνει σε όλα τα προβλήµατα της βάσης του κόσµου, της κοινωνίας. Αυτές Χρειάζεται ανασυγκρότηση του εργασιαείναι οι βλέψεις µας. Το πως θα λειτουρ- κού κινήµατος. Εµείς πρέπει να βοηθήγήσουµε θα εξαρτηθεί από όλους µας. σουµε όσο µπορούµε σε αυτό γιατί η κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήµαΜαρίνης Γιώργος: Όλα δείχνουν ότι πάτος δεν είναι και η καλύτερη. µε σύντοµα σε εκλογές. Υπάρχει πρόβλεΣτην άλλη ερώτηση. ∆εν υπάρχει διαδιψη αν αυτές γίνουν πριν το συνέδριο; κασία αποβολής µιας χώρας είτε από την ευρωζώνη είτε από την ΕΕ. Θεωνάς: Σαφώς και υπάρχει πρόβλεψη για το πως θα λειτουργήσουµε στο µεσο- Αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Μπορούν διάστηµα. να κάνουν και τροποποίηση συνθήκης. Όµως σας είπα ότι ακόµη και έτσι η αποΤάκης Σκλιάς: Αν κάνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ βολή της Ελλάδας θα δηµιουργούσε τέως κυβέρνηση αυτά που λέµε και µας τοιες ζηµιές που δεν συµφέρει κανέναν. βγάλουν από την ΕΕ ποια είναι η πρό- Γερµανοί οικονοµολόγοι έχουν υπολογίβλεψη; Επίσης πως προβλέπεται να δια- σει τη ζηµιά σε 3 τρις ευρώ σε µια τέτοια χειριστεί τις τράπεζες. περίπτωση. Γι’ αυτό παρεµβαίνει η Αµερική και η Κίνα για να µην γίνει κάτι Νίκος Κοροβέσης: Πως εξηγείται η στάτέτοιο. ση των εκφραστών του µνηµονίου, στα Αν χρεωκοπήσουν οι ελληνικές τράπεΜΜΕ; Έχει γίνει αντιστροφή απόψεων. ζες, θα χρεωκοπήσουν και όλες οι ευρωπαϊκές. Ελένη Σκλιά: Είπατε ότι απώτερος σκο- Αυτό ήταν ένα όπλο που καµία ελληνική πός µας είναι να φτάσουµε στον σοσιαλι- κυβέρνηση δεν το χρησιµοποίησε. Από σµό. Αυτό συµβιβάζεται µε την παραµο- εκεί και πέρα δεν είναι το ευρώ το κύριο νή µας στην Ευρωζώνη; πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι η ενιαία εσωτερική Νίκος Ζέρβας: Πως ορίζουµε τον σοσια- αγορά. Είναι η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη λισµό του 21ου αιώνα. που είχε υπογράψει µε αστερίσκους ο Παπανδρέου. ∆εύτερον. Τι βαθµό αυτονοµίας µπορεί να έχουν οι Περιφερειακές επιτροπές σε Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έδωσε τη δυνατότητα στη Γερµανία να λεηλατήσει σχέση µε την κεντρική επιτροπή; τον ευρωπαϊκό νότο και να µετατρέψει την Ιταλία από 3η βιοµηχανική χώρα Όταν ζητάς εκλογές δεν κόσµο σε 5η. Μην βλέπουµε λοιπόν µπορείς να µην είσαι έτοιµος στονµόνο το µέσα ή έξω από το ευρώ. Οι χώρες του νότου πρέπει να συντονιΘεωνάς: Υπάρχει πράγµατι η εκτίµηση στούν. Αν οι χώρες πήγαιναν όλοι µαζί ότι πάµε σε εκλογές. Και ο πρόεδρός µας στη Μέρκελ και της έλεγαν αν δεν πάρεέχει βάλει θέµα εκλογών. Τις ζητάµε γιατί πιστεύουµε ότι δεν θα αντέξει άλλο η τε µέτρα, τέρµα η ενιαία ευρωπαϊκή αγοκυβέρνηση. Στο πρώτο τρίµηνο του 2013 ρά. Είναι το µόνο για το οποίο τρέµουν. Και τώρα δηµιουργούν την καινούρια που θα εφαρµοστούν τα µέτρα, θα εκτιΟΝΕ µε την οποία αυτοί θα ψηφίζουν νάξουν την οργή του κόσµου. τον προϋπολογισµό µας. Άρα όταν ζητάς εκλογές δεν µπορείς να Ο δρόµος για το σοσιαλισµό είναι ένας µην είσαι έτοιµος. Έχουµε βάλει στόχο συγκρουσιακός δρόµος. Σηµαίνει ότι συγκεκριµένο. Είχαµε ψηλά τη σηµαία έχεις τέτοια πλειοψηφία που θα συτις αριστεράς και άλλων δυνάµεων που γκρουστεί µε το καθεστώς της εξάρτηθέλουν να ανασάνει ο τόπος. σης. Αυτό θα γίνει πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ Θέλουµε µια κυβέρνηση αριστερή µε κυβέρνηση. πυρήνα τις δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ. Για τις τράπεζες. Με το «κούρεµα» και Επί της ουσίας. Πως κρίνουµε αν ένα την ανακεφαλαιοποίηση χρειάζεται ένας κόµµα είναι έτοιµο; Έκανε µια τοποθέτηαπλός νόµος που θα λέει ότι οι µετοχές ση ο Λαφαζάνης η οποία διαστρεβλώθηπου πλήρωσε ο ελληνικός λαός θα έχουν κε. Εµείς έχουµε πρόγραµµα από το δικαίωµα ψήφου. Αυτόµατα όλες οι τρά2009. Επίσης έχουµε τα στελέχη για να στελε- πεζες θα εθνικοποιηθούν. Κάτι που εµάς δεν µας φτάνει, θέλουµε και κοινωνικοχώσουµε το κυβερνητικό σχήµα. ∆εν υπάρχει στοιχείο προβληµατισµού. Είµα- ποίηση ώστε να βοηθήσουν στην αναστε έτοιµοι. Κατά τα άλλα ο δρόµος που διάρθρωση του παραγωγικού τοµέα. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτάρκης στα επιλέγουµε δεν θα είναι στρωµένος µε αγροκτηνοτροφικά προϊόντα. Οι τράπεροδοπέταλα. ζες πήραν πάνω από 200 δις σαν κεφά∆εν φτάνουν οι διαπραγµατεύσεις,

Στη συνάντηση τα µέλη , παλιά και νέα, ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπρολαια ή εγγυήσεις. Υποχρεώθηκαν να σώπων που θα εκπροσωπήσουν την Τ.Ο. χρηµατοδοτήσουν τους αγρότες, τις µι- Λουτρακίου στην Πανελλαδική Συνδιάκροµεσαίες επιχειρήσει, τον τουρισµό; σκεψη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, που αρχίζει Όχι. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την προΠρέπει να αναλάβει κάποιος τον έλεγχό σεχή Παρασκευή 30 Νοεµβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου. τους. Σύνολο εγγεγραµµένα µελών: 38, εψήΓια τη µεταστροφή των απόψεων. Αυτή φισαν: 32, απών: 6. τη στιγµή εµφανίζεται να συγκρούεται Οι υποψήφιοι ήταν πέντε συνολικά εκ το ∆ΝΤ µε την ΕΚΤ και τη Γερµανία. των οποίων εκλέχτηκαν 4. Αυτό αντανακλάται και στην ελληνική αστική τάξη που εκφράζεται κατά κύριο Εκλέχτηκαν οι : λόγο από ιδιοκτήτες ΜΜΕ. Οι πυλώνες Κοροβέσης Νίκος αυτής της τράπεζας είναι οι τραπεζίτες Παύλου Γιώργος Ρίσκα Μαίρη τα ΜΜΕ και το µεγάλο κεφάλαιο. Και Σκλίας Γιάννης παίζουν και αυτοί το ίδιο παιχνίδι. Γιατί θεωρούν ότι αυτή η σύγκρουση µπορεί Τ. Καραβούλιας να δηµιουργήσει προβλήµατα στη δική


- Σελίδα 4 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00΄ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ) ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ) ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ».

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Την εκδήλωση διοργανώνει ο Εµπορικός Σύλλογος Κορίνθου

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

- Τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αρχαία Κόρινθο «Το Χαµόγελο του Παιδιού», παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει σταθερά το έργο του και καλεί όλους να στηρίξουν τη νέα πρωτοβουλία του: την πανελλαδική συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης. Πρόκειται για µία από τις σηµαντικές δράσεις του, για παιδιά και τις οικογένειες τους, σε όλη την Ελλάδα, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης. Όπως αναφέρει ο αριθµός των οικογενειών που δεν µπορούν να καλύψουν ούτε τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους -και ενισχύεται σταθερά από τον Οργανισµό - αυξάνεται δραµατικά και σήµερα ξεπερνά τις 9.000! Τα ράφια στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που λειτουργεί «Το Χαµόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά, έχουν πλέον αδειάσει, ως συνέπεια των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που αντιµετωπίζουν τόσο οι πολίτες όσο και οι εταιρείες στη χώρα µας. Φέτος τα Χριστούγεννα, προσφέροντας όλοι ένα από τα είδη που αναγράφονται στην παρακάτω λίστα, µπορούµε να γεµίσουµε τα ράφια των Κέντρων Στήριξης σε όλη την Ελλάδα και να προσφέρουµε χαµόγελο σε χιλιάδες παιδιά! Ένα από τα σηµεία που συγκεντρώνονται τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης είναι και το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αρχαία Κόρινθο, Θέση Θέατρο. Όσοι µπορείτε να βοηθήσετε , κάντε το , χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής: « Στην Αθήνα, σύµµαχός µας στην τεράστια αυτή προσπάθεια είναι το Εµπορικό Κέντρο Golden Hall, που φιλοξενεί «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και καλεί τους επισκέπτες να συµµετέχουν φέρνοντας τρόφιµα και είδη στο ειδικά διαµορφωµένο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι στον προαύλιο χώρο. ● Παράλληλα, µαθητές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς, συγκεντρώνουν τρόφιµα και είδη. Για µία ακόµα χρονιά, τα παιδιά στηρίζουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη! ● Τέλος, µπορούν όλοι οι πολίτες να επισκέπτονται τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούµε ανά την Ελλάδα και να ενισχύουν την προσπάθεια αυτή. Μερικά από τα σηµεία συγκέντρωσης είναι :

Ο Εµπορικός Σύλλογος Κορίνθου έχει προγραµµατίσει για σήµερα Τετάρτη στις 6 το απόγευµα στο χώρο του Επιµελητηρίου, ηµερίδα µε θέµα «∆ηµιουργία Εµπορικού Κέντρου (Μall) στο χώρο της πρώην Σωληνουργείας Κορίνθου». Στην ηµερίδα έχουν καλεστεί να παραστούν αντιπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων από Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Καλαµάτα, Ηλεία και Πάτρα, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου των αντίστοιχων περιοχών , ∆ήµαρχοι, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κορινθίας, καθώς και συνάδελφοι καταστηµατάρχες της αγοράς της Κορίνθου.

Εµπορικό Κέντρο Golden Hall, Μαρούσι Από 23/11/2012 έως 6/01/2013 καθηµερινά και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στo Μαρούσι ∆ιεύθυνση: Στουντίου & Γκλιάτη 2, Μαρούσι, Τ.Κ.15126Τηλ: 2106095844 Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ίλιον ∆ιεύθυνση: Αχαΐας & Ναυπλίου 2, Ίλιον, Τ.Κ. 13121, Τηλ: 2105781060, 2105747714 Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Θεσσαλονίκη ∆ιεύθυνση: Χρυσολωρά 4-6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54629, Τηλ: 2310535629 Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Πάτρα ∆ιεύθυνση: Όθωνος Αµαλίας 83, Πάτρα, Τ.Κ.26221, Τηλ: 2610332499 Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αρχαία Κόρινθο ∆ιεύθυνση: Θέση Θέατρο, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ.20007, Τηλ: 2741032628-30 Απαραίτητα τρόφιµα και είδη, που συγκεντρώνουµε: ● Βρεφικές κρέµες και γάλατα βρεφικής ηλικίας ● Παιδικές Πάνες ● Χυµοί ● Γάλατα εβαπορέ ● Ντοµατοχυµοί ● Ρύζι ● Όσπρια ● Μαρµελάδα ● Μέλι ● Μπισκότα ● ∆ηµητριακά ● Κρουασάν ● Απορρυπαντικά γενικής χρήσης, χλωρίνες ● Χαρτί κουζίνας – υγείας ● Σακούλες Απορριµµάτων ● Σαµπουάν, αφρόλουτρα ● Οδοντόκρεµες – οδοντόβουρτσες


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Ηµερίδα

Για 10η χρονιά – στα πλαίσια του Προγράµµατος «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία»

ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η EUROBANK ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

για την αµπελοκαλλιέργεια και τις πωλήσεις κρασιού

Ο ∆ήµος Σικυωνίων µας ενηµερώνει ότι την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου και ώρα 9:15π.µ στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου « Βέρµιον» Άγιος Νικόλαος, στο πλαίσιο της δηµιουργίας Ελληνογερµανικού ∆ικτύου (Περιφέρειες-∆ήµοι- Πολίτες), θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα µε θέµα: «Νέες µέθοδοι αµπελοκαλλιέργειας και πωλήσεων κρασιού-Συνεργασίες µεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οινοποιών». Πληρ. κ. Βασίλειος Κόϊκας 2742360129

Φ

έτος είναι η 10η χρονιά που η Τράπεζα Eurobank υλοποιεί το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία», το οποίο έχει εξελιχθεί σε θεσµό µε ευρύτατη αποδοχή από την µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και από την κοινωνία γενικότερα. Το φετινό πρόγραµµα εκδηλώσεων συνεχίζεται την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου µε εκδήλωση στην Τρίπολη και µε την βράβευση 92 αριστούχων µαθητών από σχολεία της Πελοποννήσου, µεταξύ αυτών και της Κορινθίας. Η τελετή θα πραγµατοποιηθεί στο «Αποστολοπούλειο» Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρίπολης, την Παρασκευή, στις 6.30 µ.µ. «Το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» που ξεκίνησε το 2003, πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες χορηγικές πρωτοβουλίες του οµίλου Eurobank, ο οποίος εδώ και χρόνια εστιάζει την κοινωνική του δράση στους τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Περιβάλλοντος. Το Πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» πραγµατοποιείται φέτος για 10η χρονιά και µέσα από αυτό έχουν βραβευθεί µέχρι σήµερα περίπου 12.000 αριστούχοι, από όλη την Ελλάδα. Μέσω του προγράµµατος αυτού, η Eurobank έχει στόχο την επιβράβευση της προσπάθειας των νέων για την κατάκτηση της γνώσης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους µαθητές µε τον υψηλότερο γενικό βαθµό πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε κάθε ένα από τα 1.750 Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια που λειτουργούν στην Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του 2012, θα πραγµατοποιηθούν δέκα τελετές απονοµής των βραβείων για του απόφοιτους όλων των Λυκείων ανά την χώρα», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Προβολή ταινίας και ανοιχτή συνέλευση για το μεταναστευτικό και το Κέντρο Κράτησης Κορίνθου σήμερα στο Κέντρο Νέων Κορινθίας

Η

Αντιρατσιστική-Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου σάς καλεί σήµερα στις 8:30 το βράδυ στη προβολή της ταινίας "Persepolis" στο Κέντρο Νέων Κορινθίας (Κολιάτσου 112, Κόρινθος). Θα ακολουθήσει ανοιχτή συνέλευση σχετικά µε το µεταναστευτικό αλλά και την κατάσταση στο στρατόπεδο που έχει µετατραπεί σε κέντρο κράτησης.


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό Νοµοσχέδιο

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕ∆ΟΝ ΟΛΕΣ

ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Πολύ συζήτηση έχει γίνει τον τελευταίο καιρό σχετικά µε το ποιες φοροαπαλλαγές θα ισχύουν και ποιες όχι, τελικά. Όπως δείχνουν τα πράγµατα το προτεινόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο, βάζει τέλος στις φοροαπαλλαγές. Βάσει των ρυθµίσεων, διατηρούνται µόνο οι εκπτώσεις φόρου 10% για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, έξοδα διατροφής µεταξύ πρώην συζύγων και δωρεές προς το δηµόσιο, τους ΟΤΑ και κοινωφελή ιδρύµατα. Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπουν ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει µειώνεται 10% για κάθε καταβαλλόµενη από τις παρακάτω δαπάνες: Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούµενου εισοδήµατος.Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ. Εποµένως η µείωση φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ και µόνο εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του φορολογούµενου εισοδήµατος. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Τα ποσά -άνω των 100 ευρώ- που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύµατα, καθώς και η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία. Εν τω µεταξύ σχεδιάζεται η νέα φορολογική κλίµακα για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ φορολόγηση θα υπάρχει από το πρώτο ευρώ εισοδήµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες , σύµφωνα µε το νέο φορολογικό Ν/Σ. Η νέα προτεινόµενη φορολογική κλίµακα για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους οδηγεί σε µείωση του φόρου για ετήσιο εισόδηµα ως 25.000 ευρώ και σε αύξηση του φόρου για τα υψηλότερα. Ειδικότερα προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 21% για ετήσιο εισόδηµα έως 25.000 ευρώ, συντελεστής 36% για εισόδηµα από 25.001 ευρώ έως 48.000 ευρώ και 45% για το υπερβάλλον. Ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται ως εξής: - Για εισόδηµα µέχρι 18.000 ευρώ κατά 1.950 ευρώ - Για εισόδηµα πάνω 18.000 έως και 29.000 ευρώ το ποσό µείωσης περιορίζεται κατά πενήντα ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήµατος - Για εισόδηµα άνω των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ το ποσό µείωσης της περιορίζεται κατά εκατό ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήµατος. Η κλίµακα που προβλέπεται να ισχύσει για τους ελεύθερους επαγγελµατίες προβλέπει φορολογικό συντελεστή 26% για εισοδήµατα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον.

1-2 ∆εκεµβρίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Το προσεχές Σαββατοκύριακο 1 και 2 ∆εκεµβρίου, από το πρωϊ µέχρι το απόγευµα, η Επιτροπή Οικονοµικής Αρωγής του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού σας περιµένει µε τα παιδιά και τους φίλους σας στις άνετες αίθουσες του Ζαππείου Μεγάρου για να περάσετε ευχάριστες ώρες και να κάνετε τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια σας. «Συνεχίζουµε µία παράδοση 30 χρόνων.Θα βρείτε σπιτικές λιχουδιές απ’ όλη την Ελλάδα, επώνυµα ρούχα σε χαµηλές τιµές, βιβλία, παιχνίδια, κοσµήµατα, δίσκους (βινύλια και cds), είδη σπιτιού, πίνακες και το γούρι της χρονιάς για το 2013. Στο κυλικείο µας θα απολαύσετε έναν ζεστό καφέ, ένα σνακ ή ένα νόστιµο σπιτικό γεύµα. Σας περιµένουµε!», αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση.


Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Τ

ο Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης «Ηλίας Κατσούλης» και η κ. Νατάσσα Καραχρήστου εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και καλλιτεχνών (∆.Ε.Ε.Λ.) για το Ν. Κορινθίας, συνδιοργάνωσαν την Κυριακή µια πολύ ωραία εκδήλωση – αφιέρωµα στον µεγάλο Έλληνα, λογοτέχνη, ποιητή, οραµατιστή, Άγγελο Σικελιανό. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της βίλλας του. Ο ∆ήµαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κ. Αντώνης Κλαδούχος σε µήνυµά του τόνισε για την ηµέρα αυτή: «Προς τιµή του, «συµµετείχε» και η φύση, που µας έδωσε µια λαµπερή µέρα, γιατί ο Άγγελος Σικελιανός ήταν ένας πραγµατικός φυσιολάτρης που διάλεξε το 1914 αυτόν τον ευλογηµένο τόπο για να ζήσει αρκετά χρόνια. Το µεγάλο όραµα του ζευγαριού (Άγγελος Σικελιανός – Εύα Πάλµερ) – όραµα διαχρονικά επίκαιρο – ήταν η αναβίωση της ∆ελφικής ιδέας. Ήθελαν, να ξαναγίνουν οι ∆ελφοί ο «οµφαλός της γης», ένα παγκόσµιο κέντρο αναβίωσης του αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος, που θα αποτελούν το κέντρο της πνευµατικής συναδέλφωσης των λαών. Ευχαριστούµε θερµά και συγχαίρουµε την κ. Νατάσσα Καραχρήστου, τον κ. Λεωνίδα Τυπάλδο, το σύλλογο γυναικών «Νεφέλη», το Λύκειο Ελληνίδων παράρτηµα Κιάτου, την θεατρική οµάδα του ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και τον σκηνοθέτη κ. Κώστα Αγγελίδη, τον µουσικό κ. Ανδρέα Χασάπη και όλους τους συµπολίτες µας που συµµετείχαν στην παράσταση και την απαγγελία ποιηµάτων του µεγάλου ποιητή».

- Σελίδα 7 -

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Καθηµερινά σας βλέπουν χιλιάδες µάτια


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «The Met: Live in HD» ΜΕ 12 ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ - Επόµενη παράσταση την 1η ∆εκεµβρίου

«Η Μεγαλοψυχία του Τίτου» του Mozart, είναι η επόµενη παράσταση που θα δοθεί την 1η ∆εκεµβρίου στο «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο. Η παράσταση του Thomas Adès «The Tempest» ήταν η τελευταία µέχρι σήµερα παράσταση που αναµεταδόθηκε στις 10 Νοεµβρίου στο «Αλεξάνδρειο», στα πλαίσια των ζωντανών προβολών από τη METROPOLITAN OPERA ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Είναι η δεύτερη σεζόν που συνεχίζονται οι παραστάσεις από τον ∆ήµο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία µε τον Όµιλο ΑNTENNA . Ο δήµος αναφέρει: «Η αποδοχή του κόσµου για το βραβευµένο πρόγραµµα «The Met: Live in HD», την πρώτη σεζόν προβολής ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό φιλόµουσο κοινό αγαπά και εκτιµά µία από τις πιο εκλεπτυσµένες µορφές τέχνης και έκφρασης. Το κοινό αγκάλισε µε θέρµη την πρωτοβουλία του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, να φέρει δηλαδή αυτό το πρωτότυπο θέαµα στην Ελλάδα! Αξίζει να σηµειωθεί πως το µεγάλο ενδιαφέρον του κόσµου για τις παραστάσεις του βραβευµένου προγράµµατος «The Met: Live in HD», εξάντλησε τη διαθεσιµότητα των εισιτηρίων σε πολλές παραστάσεις. Τη µεγάλη αυτή συνεργασία µε τη Μetropolitan Opera της Νέας Υόρκης εξασφάλισε ο Όµιλος ΑΝΤΕΝΝΑ για µια τριετία για την Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέροντας στους φίλους της όπερας ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θέαµα, µε την υπογραφή των πιο καταξιωµένων καλλιτεχνών της παγκόσµιας λυρικής σκηνής.»

Αθήνα: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Κοµοτηνή: Μέγαρο Μουσικής Κοµοτηνής Μυτιλήνη: ∆ηµοτικό Θέατρο Μυτιλήνης Λουτράκι: Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου Βόλος: Κινηµατοθέατρο «Αχίλλειον» Βόλου Λευκάδα: ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος «Απόλλων» Κεφαλονιά: ∆ηµοτικό Θέατρο «Κέφαλος» Λαµία: ∆ηµοτικό Θέατρο Λαµίας Βέροια: Κινηµατοθέατρο «Σταρ» Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας». Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει. 20 € γενική είσοδος 15 € για παιδιά – φοιτητές – άνεργους και για οµαδική αγορά άνω των 20. Παραστάσεις που ακολουθούν: - «Η Μεγαλοψυχία του Τίτου» του Mozart, 1η ∆εκεµβρίου 2012 - «Χορός Μεταµφιεσµένων» του Verdi, 8 ∆εκεµβρίου 2012 - «Αΐντα» του Verdi, 15 ∆εκεµβρίου 2012 - «Τρώες» του Berlioz, 5 Ιανουαρίου 2013 - «Μαρία Στούαρτ» (Μαρία Στουάρντα) του Donizetti, 19 Ιανουαρίου 2013

Τη σεζόν 2012-2013 οι παραστάσεις γίνονται 12 και θα µεταδίδονται από επι- - «Ριγκολέτο» του Verdi, 16 Φεβρουαρίου 2013 λεγµένους πολιτιστικούς χώρους και θέατρα. Συγκεκριµένα, το δίκτυο προβολής - «Πάρσιφαλ» του Wagner, 2 Μαρτίου του προγράµµατος «The Met: Live in 2013 HD» περιλαµβάνει τις εξής αίθουσες: - «Φραντσέσκα ντα Ρίµινι» του Zadonai,

16 Μαρτίου 2013

Marcelo Álvarez ως Γουσταύο τον Γ’, τον Dmitri Hvorostovsky ως - «Ιούλιος Καίσαρας» του Handel, 27 Άνκαρστρεµ, τη Stephanie Blythe ως τη Απριλίου 2013 µάγισσα Ουλρίκα και την Kathleen Kim ως τον ακόλουθο Όσκαρ. Ο Alden που Ο δήµος αναφέρει ακόµη για τις παρα- τοποθετεί το έργο σε µια ονειρική ατµόστάσεις: Στα πλαίσια του νέου προγράµ- σφαιρα που θυµίζει τη Σουηδία στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλώνει: «Ο Χορός µατος προβολών «The Met: Live in HD», για τη σεζόν 2012-2013 ακολου- Μεταµφιεσµένων είναι ένα από τα σηµαθούν οι παρακάτω µεγάλες παραγωγές: ντικότερα και λαµπρότερα έργα του Verdi, µ’ ένα πλήθος διαφορετικών χρω«Η Μεγαλοψυχία του Τίτου» του Mo- µάτων. Εναλλάσσεται ανάµεσα στο ανάzart, 1η ∆εκεµβρίου 2012 λαφρο και το έντονα µελοδραµατικό. Ο Verdi τα δένει όλα Πρόκειται για την τελευταία ιταλική µαζί µε µια απίστευτη θεατρική ενέργειόπερα του Mozart. Η «Μεγαλοψυχία του α. Ο Χορός είναι ένας θεατρικός Τίτου» παρουσιάζει µια χαρισµατική “δυναµίτης”». διανοµή υπό τη διεύθυνση του ειδικού στο µπαρόκ Harry Bicket, µε πρωταγωνιστή τον Giuseppe Filianoti στον οµώνυµο ρόλο του Ρωµαίου Αυτοκράτορα. Η «Αΐντα» του Verdi, 15 ∆εκεµβρίου 2012 Barbara Frittoli είναι η εκδικητική Βιτέ- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 18 ∆εκεµβρίου 2012 λια. Κόρη ενός εκθρονισµένου ηγέτη, που το σχέδιό της να δολοφονήσει τον Τίτο περιπλέκεται από τον έρωτά της µε Η εντυπωσιακή όπερα του Verdi που διατον νεαρό αριστοκράτη Σέστο, τον οποίο δραµατίζεται στην Αρχαία Αίγυπτο, παερµηνεύει η βιρτουόζα Elīna Garanča. Η ρουσιάζει την Ουκρανή σοπράνο Liudmyla Monastyrska στον οµώνυµο ρόλο Kate Lindsey και η Lucy Crowe συτης σκλαβωµένης πριγκίπισσας, στο ντεµπρωταγωνιστούν στους ρόλους των νεαρών εραστών Άννιου και Σερβίλιας. µπούτο της στη ΜΕΤ. Η Olga Borodina, µια από τις πιο γνωστές ερµηνεύτριες Η στιλιζαρισµένη παραγωγή είναι µια από τις πιο φηµισµένες σκηνογραφίες του ρόλου παγκοσµίως, είναι η βασιλική του θρυλικού Jean-Pierre Ponnelle. αντίπαλος της Αΐντα, η Αµνερίς και ο Roberto Alagna είναι ο ήρωας Ρανταµές «Χορός Μεταµφιεσµένων» του που πρέπει να διαλέξει ανάµεσα στην Verdi, 8 ∆εκεµβρίου 2012 αγάπη του για την Αΐντα και το καθήκον Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απέναντι στη χώρα του. Εµφανίζεται α9 ∆εκεµβρίου 2012 κόµα ο George Gagnidze στον ρόλο του Αιθίοπα βασιλιά Αµονάσρο. ∆ιευθυντής Το συναρπαστικό έργο του Verdi, µια Ορχήστρας είναι ο Fabio Luisi. Η εντυιστορία ζήλιας και εκδίκησης, παρουσιά- πωσιακή σκηνοθεσία φέρει την υπογραζεται σε µια καινούργια παραγωγή από φή της Sonja Frisell, που χρησιµοποιεί τον φηµισµένο σκηνοθέτη λυρικών όλες τις θεατρικές δυνατότητες της σκηέργων David Alden, ο οποίος επιστρέφει νής της ΜΕΤ µε σκοπό να εισαγάγει το στη ΜΕΤ µετά από είκοσι χρόνια! Ο κοινό στο µεγαλείο της Αρχαίας ΑιγύFabio Luisi διευθύνει τις πρώτες παραπτου. στάσεις του έργου στη ΜΕΤ, µε πρωταγωνιστές την Karita Mattila ως Αµέλια «Τρώες» του Berlioz, 5 Ιανουαρίου 2013 στο ντεµπούτο της στη ΜΕΤ, τον


Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

γωνιστούν: η Eva-Maria Westbroek στον οµώνυµο ρόλο µιας αριστοκράτισσας που εξαπατάται και παντρεύεται τον κτηνώδη Τζιαντσιότο, τον οποίο ερµηνεύει ο Mark Delavan, αντί για τον πραγµατικό αγαπηµένο της τον Πάολο, που ερµηνεύει ο Marcello Giordani. Ο Robert Brubaker κρατά τον ρόλο του επίβουλου Μαλατεστίνο. ∆ιευθυντής Ορχήστρας είναι ο Marco Armiliato. «Ιούλιος Καίσαρας» του Handel, 27 Απριλίου 2013

Η φηµισµένη σκηνοθεσία του 2003 της Francesca Zambello στο έπος του Τρωικού Πολέµου του Berlioz, αναβιώνει στη ΜΕΤ. ∆ιευθυντής Ορχήστρας είναι ο Fabio Luisi. Πρωταγωνιστούν: ο Marcello Giordani στον κεντρικό ρόλο του Αινεία, του ήρωα που φεύγει από τα ερείπια της Τροίας για ν’ αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις στο βόρειο-αφρικανικό βασίλειο της Καρχηδόνας. Η Deborah Voigt αναλαµβάνει τον ρόλο της «καταραµένης» µάντισσας Κασσάνδρας και η Susan Graham στο ντεµπούτο της στη ΜΕΤ µε τον ρόλο της ∆ιδούς, της ευγενικής αλλά θλιµµένης βασίλισσας της Καρχηδόνας. «Μαρία Στούαρτ» (Μαρία Στουάρντα) του Donizetti, 19 Ιανουαρίου 2013 Ο David McVicar, ο οποίος την περασµένη σεζόν σκηνοθέτησε την πρεµιέρα της Άννα Μπολένα στη ΜΕΤ, σκηνοθετεί και την πρεµιέρα της δεύτερης όπερας του Donizetti στην περίφηµη τριλογία της ιστορίας των Τυδώρ. «Οι τρεις όπερες του Donizetti για τους Τυδώρ είναι πολύ διαφορετικές σε τόνο, κλίµα και µουσικό περιεχόµενο», λέει ο McVicar. «Στη Μαρία Στουάρντα, µια όπερα εντελώς διαφορετική από την Άννα Μπολένα, που παρουσιάσαµε πέρυσι µε µεγάλη ιστορική ακρίβεια, προτιµήσαµε ένα πιο ελεύθερο οπτικό στιλ. Αντί ν’ αντανακλά την ιστορία, αντανακλά τη ροµαντική φύση αυτής της ανάπλασης της ιστορίας και τη µαγευτική ροµαντική φύση της µουσικής του Donizetti». Η Joyce DiDonato ερµηνεύει τον οµώνυµο ρόλο της τολµηρής Μαρίας, της βασίλισσας των Σκότων, η Νοτιοαφρικανή σοπράνο Elza Van Den Heever κάνει το ντεµπούτο της στη ΜΕΤ στον ρόλο της τροµερής αντιπάλου της Μαρίας, της Βασίλισσας Ελισάβετ της Α’. Ο Francesco Meli ερµηνεύει τον κόµη του Λίστερ, ο Joshua Hopkins τον Σέσιλ και ο Matthew Rose τον Τάλµποτ. ∆ιευθυντής Ορχήστρας είναι ο Maurizio Benini. «Ριγκολέτο» του Verdi, 16 Φεβρουαρίου 2013 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 17 Φεβρουαρίου 2013

«Tony» σκηνοθέτη Michael Mayer, στο ντεµπούτο του στη ΜΕΤ. Η προσέγγιση του Mayer µεταφέρει την ιστορία από την Ιταλία του 16ου αιώνα στο Λας Βέγκας του 1960. Πρωταγωνιστούν ο Željko Lučić στον οµώνυµο ρόλο, η Diana Damrau στον ρόλο της κόρης του, Τζίλντα, ο Piotr Beczala στον ρόλο του ∆ούκα της Μάντουας, ο Štefan Kocán στον ρόλο του φονιά Σπαραφουτσίλε και η Oksana Volkova στο ντεµπούτο της στη ΜΕΤ, στον ρόλο της γοητευτικής Μανταλένα, της αδελφής του Σπαραφουτσίλε. «Προσπάθησα να φανταστώ έναν πιο σύγχρονο κόσµο, όπου να διαδραµατίζεται η παρακµή του παλατιού του ∆ούκα, εκεί όπου οι πάντες κυνηγούν την εξουσία, το χρήµα και την οµορφιά», δηλώνει ο Mayer. «Το Λας Βέγκας του ’60 ήταν ένας παρόµοιος κόσµος, όπου µια φάρσα µπορούσε να µετατραπεί σε τραγωδία – αυτή είναι η επιτοµή των γεγονότων που συµβαίνουν στον Ριγκολέτο». «Πάρσιφαλ» του Wagner, 2 Μαρτίου 2013 Ο Jonas Kaufmann κάνει το ντεµπούτο του στη ΜΕΤ στον οµώνυµο ρόλο, υπό τη διεύθυνση του Daniele Gatti και τη σκηνοθεσία του διάσηµου σκηνοθέτη του κινηµατογράφου και του λυρικού θεάτρου François Girard, ο οποίος κάνει επίσης το ντεµπούτο του στη ΜΕΤ. «Ο Πάρσιφαλ δεν είναι απλώς µια όπερα, είναι µια αποστολή. Στο τέλος της ζωής του, ο Wagner προσπαθούσε να συµβιβάσει όλες τις όψεις της πνευµατικότητάς του. Είναι ένα ιερό κείµενο στην ιστορία της µουσικής», λέει ο Girard. Πρωταγωνιστούν: η Katarina Dalayman στον ρόλο της Κούντρι, της µυστηριώδους γυναίκας που δελεάζει τον Πάρσιφαλ, ο Peter Mattei στο ντεµπούτο του στον ρόλο του Άµφορτας, του Βασιλιά των Ιπποτών του Αγίου ∆ισκοπότηρου, ο René Pape σ’ έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους της καριέρας του, αυτόν του σοφού γέρο-ιππότη Γκούρνεµαντζ και ο Evgeny Nikitin στον ρόλο του µάγου Κλίνκσορ. «Φραντσέσκα ντα Ρίµινι» του Zadonai, 16 Μαρτίου 2013

Η λυρική όπερα Φραντσέσκα ντα Ρίµινι, έργο του Zandonai στις αρχές του 20ου Ο ανερχόµενος Ιταλός µαέστρος Michele αιώνα, επιστρέφει στη ΜΕΤ σε µια σύγMariotti διευθύνει τη νέα πρεµιέρα του χρονη αναβίωσή της µετά από 25 χρόνια. «Ριγκολέτο», σε µια διαφορετική σκηνο- Την πληθωρική και ρεαλιστική σκηνοθεθετική οπτική από τον βραβευµένο µε σία υπογράφει ο Piero Faggioni. Πρωτα-

- Σελίδα 9-

McVicar. «Είναι ένα θαύµα που µου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσω όλα όσα θεωρώ σηµαντικά για τη όπερα». Ο David Daniels κρατάει τον οµώνυµο ρόλο, απέναντι στη Natalie Dessay που κάνει το ντεµπούτο της στη ΜΕΤ στον ρόλο της σαγηνευτικής Κλεοπάτρας, την Alice Coote ως Σέστο, την Patricia Bardon ως Κορνηλία, τον Christophe Dumaux ως Πτολεµαίο και τον Guido Loconsolo ως Ακύλα στο ντεµπούτο του στη ΜΕΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα των παραστάσεων, Η δεύτερη νέα παραγωγή του David καθώς επίσης και την προπώληση των McVicar γι’ αυτή τη σεζόν, είναι µια δυ- εισιτηρίων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονιναµική σκηνοθεσία του Ιουλίου Καίσακή διεύθυνση: www.metingreece.com ρα. Πρόκειται για µια επιτυχία του ΦεΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: στιβάλ του Γκλίντεµπουρν του 2005, 20 € γενική είσοδος που συνδυάζει στοιχεία του µπαρόκ θεά15 € για παιδιά – φοιτητές – άνεργους τρου και του βρετανικού ιµπεριαλισµού και για οµαδική αγορά άνω των 20. του 19ου αιώνα και σκοπό έχει να τονίΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: σει τα βασικά θέµατα της όπερας: τον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕέρωτα, τον πόλεµο και το χτίσιµο µιας ΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ αυτοκρατορίας. «Ο Ιούλιος Καίσαρας 0,5 χλµ. Ε.Ο. Ισθµού – Λουτρακίου είναι µια όπερα-καλειδοσκόπιο, µια περιπετειώδης ιστορία µε στοιχεία κωµικά, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27440 21124 αλλά και τραγικά. Παρακολουθούµε Ώρες Λειτουργίας: 9:00 π.µ. – 2: 00 µ.µ. έρωτες, στιγµές πολιτικών συναλλαγών, περίπλοκων οικογενειακών σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα και µια τραγωδία µε αληθινά συναισθήµατα», δηλώνει ο


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κ

αταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, σύµφωνα µε ανακοίνωση. Οι δύο αυτοί Οργανισµοί καταργήθηκαν και έτσι τώρα το Ι.Κ.Α µε εγκύκλιό του δίνει αναλυτικές οδηγίες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, για τις περιόδους από τον Νοέµβριο του 2011 και εφεξής, µετά την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ των Οργανισµών αυτών . Οι Οργανισµοί Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) καταργήθηκαν από τον περασµένο Φεβρουάριο µε νόµο του 2ου Μνηµονίου. Η κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ των δύο Οργανισµών, που έχουν καταργηθεί, περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις του νόµου 4093/2012 και σε ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Πιο συγκεκριµµένα και σύµφωνα µε αναρτήσεις στο ∆ιαδίκτυο που έκαναν Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε , µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ορίζεται ότι η κατάργηση των συγκεκριµένων εισφορών ισχύει από την 1/11/2012. Συγκεκριµένα, καταργούνται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα, ενώ διατηρείται η εισφορά των εργαζοµένων κατά 1% υπέρ του ΟΕΚ και 0,35% υπέρ του ΟΕΕ για τις κοινές επιχειρήσεις και τις οικοδοµές. Οι διατάξεις του νόµου περιλαµβάνουν και τους ασφαλιζόµενους µέσω Σωµατείων και συνεργατικών επιχειρήσεων. Οι αρµοδιότητες των καταργούµενων φορέων µεταφέρθηκαν και ασκούνται πλέον από τον ΟΑΕ∆, ενώ συστήθηκε στον ΟΑΕ∆ Ειδικός Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής µε διοικητική, λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια, στον οποίο µεταφέρονται οι πόροι, τα ήδη ταµειακά διαθέσιµα και κάθε έσοδο των δύο καταργούµενων φορέων.


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ Την περασµένη εβδοµάδα υπογράφτηκε Ιδιωτικό Συµφωνητικό Παραχώρησης Αθλητικών Χώρων και Εγκαταστάσεων, µεταξύ των διοικήσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσµά. Η σύµβαση υπογράφτηκε παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού Γιάννη Ιωαννίδη, Με το παραπάνω συµφωνητικό, όπως διαβάζουµε στο in. gr, παραχωρούνται, έως 31.12.2013, στο Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσµά, η χρήση, η διοίκηση και η διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται χωροταξικά σε αυτό, µε δυνατότητα παράτασης για ένα ακόµα έτος, δηλαδή έως τις 31.12.2014. Στα σχέδια της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. είναι, όταν εξευρεθεί ο νέος επενδυτής, να µετεγκατασταθούν οι αθλητικές υποδοµές του Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓ. Κοσµά, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, που θα δηµιουργηθεί στην έκταση του πρώην Αερολιµένα Ελληνικού. Εποµένως, όλες οι επιµέρους αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσµά, παραµένουν στην υπηρεσία του ελληνικού αθλητισµού, θα εξακολουθούν να λειτουργούν µε την έως σήµερα µορφή τους, θα είναι µόνιµα ανοικτές και φυσικά στη διάθεση της νεολαίας, όλων των αθλητικών φορέων, καθώς και του κοινωνικού συνόλου.

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΓΗΣ Χιλιάδες είναι οι αιτήσεις, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), που έχουν υποβληθεί µέχρι τώρα για τη µίσθωση γεωργικής και κτηνοτροφικής γης. Οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 4.000 , στοιχεία που διαβάζουµε στο in .gr. Σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο, από τις αιτήσεις αυτές έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχουν υπογραφεί 243 συµβόλαια µίσθωσης γης σε 11 περιφερειακές ενότητες. Το 57% όσων έχουν υπογράψει σύµβαση είναι νέοι ηλικίας έως 35 ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής, το 24% είναι νέοι έως 35 ετών, το 14% άνεργοι και το 5% νέοι αγρότες έως 35 ετών. Tο 87% των συµβολαίων αφορά στη µίσθωση έως 4 στρεµµάτων, έως 10 στρεµµάτων το 9% κι άνω των 10 στρεµµάτων το 4%. Ενδιαφέρον, δε, έχει το γεγονός ότι σε ποσοστό 83% η γη που µισθώθηκε θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή τροφίµου που είναι ενταγµένο στο στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας. Το υπόλοιπο 17% της γης που ενοικιάστηκε, θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ζωοτροφών ή ως βοσκότοπος. Να σηµειώσουµε ότι η γη διανέµεται σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής, επαγγελµατίες αγρότες και νοµικά πρόσωπα µε αντίτιµο 5 ευρώ το στρέµµα ανα καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέµµατα ανα δικαιούχο.


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Πραγµατοποιήθηκε η 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

των αυτοδιοικητικών Οικολόγων Πράσινων στα Λουτρά Υπάτης

Ο κ. Λάµπρος Μπούκλης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος του νέου Συντονιστικού Οργάνου της Θεµατικής Οµάδας Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων, µας απέστειλε το παρακάτω άρθρο σχετικά µε την 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των αυτοδιοικητικών Οικολόγων Πράσινων που πραγµατοποιήθηκε στα Λουτρά Υπάτης: «∆ύο εβδοµάδες πριν από το Πανελλαδικό Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων - που θα πραγµατοποιηθεί στις 7, 8 & 9 ∆εκεµβρίου στη Λαµία - αιρετοί και µέλη Αυτοδιοικητικών Κινήσεων, που υποστηρίχθηκαν από το κόµµα των Πρασίνων, συγκεντρώθηκαν στις 24 και 25 Νοεµβρίου στα Λουτρά Υπάτης για τη 2η ετήσια συνάντησή τους. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και στις προτεινόµενες αλλαγές στον Καλλικράτη, µετά τα δύο χρόνια εµπειρίας, καθώς και τα θέµατα που αφορούν στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2014 - 2020 και τις κινήσεις για την ανάπτυξη του πλάνου απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέµατα οριζόντιας ενιαίας δικτύωσης των Πράσινων Αυτοδιοικητικών Παρατάξεων, κυρίως στις Περιφέρειες, µε στόχο τόσο το αποτελεσµατικό έργο για την κοινωνία, όσο και την προετοιµασία για τις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, που θα γίνουν το 2014. Θέση των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνοµιακό πεδίο για την εφαρµογή των πράσινων πολιτικών µε βασικό στόχο τη βιωσιµότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στις σηµερινές συνθήκες της ολόπλευρης κρίσης, η Αυτοδιοίκηση έχει ιστορικές ευθύνες και πρέπει να αποτελέσει ανάχωµα προστασίας της κοινωνίας απέναντι στην κατάρρευση του επιπέδου ζωής και του κοινωνικού κράτους. Για να το πετύχει αυτό, οφείλει να αναδείξει το θεσµικό της ρόλο και να αξιοποιήσει τους περιορισµένους πόρους µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία. Τέλος, σκοπός των πράσινων αυτοδιοικητικών σχηµάτων και των αιρετών είναι να συσπειρώσουν ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις σε προγραµµατικές θέσεις, που να ενσωµατώνουν αυτή την οικολογική προοπτική για το περιβάλλον και την κοινωνία».

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ:

«Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» Τι ανέφερε ο Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην έκτακτη συνεδρίαση της Π.Ε.∆. ∆υτικής Ελλάδας Στην έκτακτη συνεδρίαση της Π.Ε.∆. ∆υτικής Ελλάδας παρέστη την ∆ευτέρα ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μανώλης Αγγελάκας, όπου µιλώντας προς τους ∆ηµάρχους και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε πως: «Η νέα εποχή απαιτεί και νέα οργανογράµµατα, νέα στοχοθεσία και αξιολόγηση των πάντων, διαδικασιών – δοµών και προσωπικού». Ο κ. Αγγελάκας - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση προσκεκληµένος του Προέδρου της Π.Ε.∆., ∆ηµάρχου Αγρινίου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου – στην εισήγησή του, αναφερόµενος στα οικονοµικά των ∆ήµων επεσήµανε ότι η διαµόρφωση των νέων προϋπολογισµών θα πρέπει να γίνει σε ορθολογική βάση, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής και µε ιεράρχηση των πραγµατικών αναγκών της κάθε περιοχής. Ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, παρά τη δυσβάστακτη οικονοµική συγκυρία που περνά η χώρα, κάνει ό,τι µπορεί για να εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία των ∆ήµων και να ενισχύσει το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απόδειξη αυτού είναι ότι ήδη µέσα στο Νοέµβριο έχει διαθέσει για το σκοπό αυτό 348.300.000 ευρώ. Τα χρήµατα αυτά διατέθηκαν για άµεσες δράσεις της Τ.Α., όπως: - Ολοκλήρωση ηµιτελών έργων, έναρξη νέων και άλλες επενδυτικές δραστηριότητες Ο.Τ.Α. - Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων - Καταβολή µισθωµάτων σχολικών κτιρίων - Μεταφορά µαθητών - Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» - Κάλυψη λειτουργικών δαπανών» Ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρθηκε, ακόµα, στην πολύ χαµηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ ∆υτ. Ελλάδας, που φτάνει, µέχρι σήµερα, µόλις το 20,22% και συνέστησε στους παρευρισκόµενους να «τρέξουν» τις διαδικασίες µέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος απένταξης σηµαντικών έργων και απώλειας των κονδυλίων. Επίσης απευθυνόµενος προς τα στελέχη της Τ.Α. τα προέτρεψε να αναλογιστούν και τις δικές τους ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ∆ήµοι, λέγοντας, χαρακτηριστικά: «Πότε και από ποιους έγινε στο παρελθόν αξιολόγηση της λειτουργίας των δοµών και των υπαλλήλων; Ποιος «φόρτωσε», τόσα χρόνια, µε πλεονάζων προσωπικό τις θυγατρικές εταιρείες – επιχειρήσεις των ∆ήµων; Πότε έθεσε η ΚΕ∆Ε το πρόβληµα της ορθολογικής τοποθέτησης των υπαλλήλων, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη;».

Βαθαίνει η κρίση στην οικονομία

Νέα αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο Αυξήθηκαν, σύµφωνα µε Αθηναϊκά δηµοσιεύµατα, τον περασµένο µήνα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο. Αυτό αποδεικνύει για ακόµη µια φορά το πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα τα ελληνικά νοικοκυριά και η ελληνική αγορά κατ’επέκταση και την ύφεση στην οποία έχει πέσει η οικονοµία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων τον Οκτώβριο οι οφειλές αυτές (που δηµιουργήθηκαν από την αρχή του έτους) ανήλθαν στα 11,025 δισ ευρώ από 10,169 δισ ευρώ τον Σεπτέµβριο και 6,871 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Υπενθυµίζεται ότι θα υπάρξει ρύθµιση για την εξόφληση σε πολλές δόσεις των οφειλών αυτών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου.

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 13-

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Παρέµβαση Κρίτωνα Αρσένη

στην Ολοµέλεια του ΕΚ στη συζήτηση για νέα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

«Καταγγέλλω το εµπόριο ελπίδας που έχει στηθεί

Γύρω από τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα µας» Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, έκανε νέα παρέµβαση στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα πιθανολογούµενα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου. ∆ηλώνει ότι «τα νούµερα των προβλέψεων που αφορούν πιθανά κοιτάσµατα είναι όχι µόνο αστήρικτα, αφού δεν στηρίζονται σε αποτελέσµατα επιστηµονικών ερευνών, αλλά και παραπλανητικά καθώς αναβάλλουν τη δηµόσια συζήτηση από την αντιµετώπιση της ανεργίας και της κρίσης εν αναµονή µιας µελλοντικής γης της επαγγελίας.» Επιπλέον, ο Κρίτων Αρσένης επαναλαµβάνει ακόµη µία φορά ότι και οι έρευνες θα πρέπει να γίνονται πάντα µε σεβασµό στη νοµιµότητα. Μετά το πέρας της συζήτησης στην Ολοµέλεια ο Κρίτων Αρσένης απευθυνόµενος προς τους Έλληνες δηµοσιογράφους δήλωσε σχετικά µε τη συζήτηση για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στη χώρα µας: «Θέλω να καταγγείλω το εµπόριο ελπίδας που έχει στηθεί γύρω από τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα µας. Ως απάντηση στα νούµερα της ανεργίας που είναι πραγµατικά, διακινούνται αστήρικτες εκτιµήσεις για τα κέρδη από τα πετρέλαια. Εάν γνωρίζαµε τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουµε δεν θα κάναµε σεισµικές έρευνες. Και όµως κάποιοι φαίνεται να θέλουν να ξεγελάσουν τους άνεργους συµπολίτες µας και να παραπλανήσουν την κοινή γνώµη προσφέροντας αντί για πραγµατικές λύσεις στην ανεργία την ελπίδα ενός µελλοντικού παραδείσου. Ζητώ να σταµατήσει αυτή η δηµαγωγία, αυτό το εµπόριο ελπίδας εδώ και τώρα. Να ειπωθεί όλη η αλήθεια στους συµπολίτες µας. Ότι κάνουµε τις σεισµικές έρευνες στο Ιόνιο και την Κρήτη ακριβώς για να δούµε αν υπάρχει πιθανότητα να έχουµε εκεί πετρέλαια ή φυσικό αέριο. Αν εντοπίσουµε περιοχές όπου υπάρχει αυτή η πιθανότητα θα πρέπει να κάνουµε δοκιµαστικές γεωτρήσεις για να δούµε αν όντως υπάρχει και αν είναι αξιοποιήσιµο. Ότι ακόµη και αν βρούµε πετρέλαια ή φυσικό αέριο, αυτά σε αντίθεση µε το τι γίνεται στη Νορβηγία θα αξιοποιηθούν από ξένες εταιρίες. Ότι τα οποιαδήποτε έσοδα στο δηµόσιο από την εµπορία και πώληση φυσικού αερίου θα έρθουν το νωρίτερο µετά από περίπου 7 χρόνια. Ότι είναι µύθος ότι θα έχουµε φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η τιµή του πετρελαίου αποφασίζεται στα διεθνή χρηµατιστήρια και ανεβαίνει διαρκώς. Ανεβαίνει το ίδιο για τους πολίτες όλων των ανεπτυγµένων χωρών είτε αυτές παράγουν πετρέλαιο είτε όχι. Εθνική και ενεργειακή ανεξαρτησία δεν είναι η εξάρτηση από το πετρέλαιο. Εθνική και ενεργειακή ανεξαρτησία είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που η τιµή τους αποφασίζεται µακριά από τη χώρα µας. Η Ελλάδα έχει ήδη ένα "Ελντοράντο". Αυτό ονοµάζεται ελληνικός τουρισµός. Όλη η προσοχή µας θα πρέπει να εστιάζεται στο πως θα τον διατηρήσουµε και θα τον αναβαθµίσουµε µε την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ένα πετρελαϊκό ατύχηµα στις θάλασσες µας θα απειλήσει περίπου το 20% του ΑΕΠ, δηλαδή 40 δις το χρόνο, και πιθανά µία στις τέσσερις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.»

Σύµφωνα µε διεθνή ερευνητική αποστολή

∆ιαβρώνονται τα κελύφη των θαλάσσιων Σαλιγκαριών από την αύξηση της οξύτητας των υδάτων των ωκεανών

Ε

πιπτώσεις στο κέλυφος των θαλάσσιων σαλιγκαριών έχει η οξίνιση (αύξηση της οξύτητας) των υδάτων των ωκεανών, σύµφωνα µε ερευνητές από πολλές χώρες. Σύµφωνα µε τη διεθνή ερευνητική αποστολή τα θαλάσσια σαλιγκάρια αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα. Το κέλυφός τους καταστρέφεται µε ταχύ ρυθµό. Η διαπίστωση είναι σηµαντική και κρούει «τον κώδωνα του κινδύνου» αφού απειλείται η θαλάσσια διατροφική αλυσίδα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το in.gr ερευνητές της Βρετανικής Αποστολής στην Ανταρκτική, του Βασιλικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Έρευνας της Ολλανδίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατµόσφαιρας των ΗΠΑ πραγµατοποίησαν µελέτες στον Νότιο Ωκεανό που διαβρέχει την Ανταρκτική. ∆ιαπίστωσαν ότι τα κελύφη σε πολλά είδη θαλάσσιων σαλιγκαριών διαβρώνονται πολύ γρήγορα καθώς τα νερά στην επιφάνεια της θάλασσας γίνονται ολοένα και πιο όξινα. Αν και η απώλεια του κελύφους δεν αποτελεί άµεση αιτία θανάτου για τα σαλιγκάρια, εντούτοις τα καθιστά εξαιρετικά ευάλωτα απέναντι στους εχθρούς τους. Τα θαλάσσια σαλιγκάρια είναι βασική πηγή τροφής για τα ψάρια αλλά και για ορισµένα είδη πτηνών ενώ παράλληλα αποτελούν έναν από τους δείκτες της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Μέχρι σήµερα υπήρχαν ελάχιστα ευρήµατα για την επίδραση της οξίνισης των υδάτων σε µικρούς οργανισµούς όπως τα σαλιγκάρια. Οι ερευνητές φοβούνται ότι η αύξηση της οξύτητας των υδάτων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλα είδη που παίζουν κεντρικό ρόλο στη θαλάσσια διατροφική αλυσίδα αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήµατα γενικότερα.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394

Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στο super market Βασιλόπουλος. στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοΠληρ. Τηλ.: 6945721105 & κατοικιών. 6948953233. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 051011 210 9519487 142 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κοκαινούργιο κοντά στην θάλασσα ρίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: Τηλ.: 6975854495. 697948684. 156 240412 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ -∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος,.23-10-2012 Αριθµός Πρωτ.. 7289 ΠΡΟΣ: Ιερά Μονή Αναστάσεως του Χριστού Λουτρακίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι: Εξέδωσε την υπ' αριθµ. 7288/23-10-2012 Πράξη Χαρακτηρισµού κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, ύστερα από αίτηση της Ιεράς Μονής Αναστάσεως του Χριστού Λουτρακίου, για έκταση στη θέση «ΠλάτανοςΜυίγες» περιφέρειας Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων του ∆ήµου ΛουτρακίουΑγίων Θεοδώρων, που εµφανίζεται στο από Μάρτιο 2011 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 του Τοπ. Μηχανικού Κ. Συγίζη ως τµήµα 1 υπό σ τ ο ι χ ε ί α 59,60,61,...,76,36,35,34,33,32 , εµβαδού Ε1=2.335,89 τ.µ. και τµήµα 2 υπό στοιχεία 1,2,3,...,58, εµβαδού Ε2=8.843,92 τ.µ. , καθώς και στο συνηµµένο απόσ πασµα χάρτη της περιοχής. Για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης Χαρακτηρισµού, χωρίσαµε την συνολική έκταση, σε τρία επί µέρους τµήµατα, το τµήµα α , υ π ό σ τ ο ι χ ε ί α 59,60,61,...,76,36,35,34,33,32 , εµβαδού Εα=2.335,89 τ.µ. , το τµήµα β υπό στοιχεία

1,2,3...,48,77,78,79,80, 81,51,52,...,58 εµβαδού Εβ=7.862,28 τ.µ. και το τµήµα γ υπό στοιχεία 77,78,79,80,81,51,50,49,48 εµβαδού Εγ=981,64 τ.µ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ την έκταση των τµηµάτων α και β ως έκταση της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 (όπως ισχύει σήµερα) και ως εκ τούτου δεν εµπίπτει στις δασικές διατάξεις. την έκταση του τµήµατος γ που έχει µορφή και χαρακτήρα αυτό του ∆άσους, ως εµπίπτουσα στη παράγραφο ένα (1) του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (όπως τροποποιή¬θηκε από τις διατάξεις του Ν. 3208/2003), κατατάσσεται δε στην παρ. 1ε του άρθρου 4 του ίδιου Νόµου και ως εκ τούτου εµπίπτει στις δασικές διατάξεις. Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στο ∆ήµο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων µε το υπ' αριθµ. 7288/23-10-2Ο12 έγγραφό του, για να εκτεθεί µε µέριµνα του ∆ηµάρχου, επί ένα µήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Κατά της ανωτέρω πράξεως δύναται να ασκηθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της Α' βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητή¬σεων που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Κορινθίας (Αράτου 41 - Κόρινθος) εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσης στον τοπικό Ο ∆ασάρχης Κορίνθου α.α. Γεώργιος Μπλάνος ∆ασολόγος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267 Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305 Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος, 19-6-2012 Αριθµός Πρωτ.: 3173 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι: Α) Εξέδωσε την υπ’ αρίθµ. 3172/196-2012 Πράξη Χαρακτηρισµού κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, ύστερα από αίτηση της Ιωάννας Ζησιµοπούλου, για έκταση στη θέση «Ίσιρι» περιφέρειας Τ.Κ. Σουλίου του ∆ήµου Σικυωνίων, που εµφανίζεται στο από Μάιο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 της Τοπ. Μηχανικού Σ. ∆ούρου ως τµήµα 1 υπό στοιχεία 1,2,3, …,30,1 και εµβαδόν Ε1=9.584,44 τ.µ., τµήµα 2 υπό στοιχεία 31,32,33, …,72,31 και εµβαδόν Ε2=10.397,26 τ.µ. και τµήµα 3 υπό στοιχεία 73,74,75,…,104,73 και εµβαδόν Ε3=5.231,38 τ.µ., καθώς και στο συνηµµένο απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ της περιοχής. Για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης Χαρακτηρισµού, χωρίσαµε την συνολική έκταση, σε έξι επί µέρους τµήµατα, το τµήµα 1 υπό στοιχεία 1,2,3,…,30,1 και εµβαδόν Ε1=9.584,44 τ.µ., τµήµα 2 υπό στοιχεία 31,32,33,…,72,31 και εµβαδόν Ε2=10.397,26 τ.µ. το τµήµα 3α υπό στοιχεία 73,74,75, …,81,81Α,94,95,96,…,104,73 και εµβαδόν Ε3α=3.659,35 τ.µ., τµήµα 3β υπό στοιχεία 92,93,94,105,92 και εµβαδόν Ε3β=565,89 τ.µ., τµήµα 3γ υπό στοιχεία 87,88,89,90,91,92,87 και εµβαδόν Ε3γ=189,56 τ.µ. και τµήµα 3δ υπό στοιχεία 81Α,82,83,84,85,86,87,92,105,81Α και εµβαδόν Ε3δ=816,58 τ.µ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Την έκταση του τµήµατος 1 ως έκταση που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 3208/03 και δεν εµπίπτει στις δασικές διατάξεις διότι α) εντάσσεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003 χωρίς να εντάσσεται στη

270412 Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Ευκαιρία πωλούνται ράφια για Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτικαταστήµατα σε άριστη κατάστακού σχολείου και δίπλα σε στάση ση. Τηλ. Επικοινωνίας ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ- 6946178155. Μόνο σοβαρές προτάσεις. νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 250412 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 (απόγευµα) 6977699351. Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λου36 τράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας 6946178155.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

250412

Πωλείται επιχείρηση ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ— ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ (ΠΟ∆ΟΛΟΓΟΣ) λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. Τηλ.: 27410 23524 & 6932446327 16-11-12 —- 16-1-13

Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. Πληρ. Τηλ. 6944614272 & 2741055706

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωνίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293. 070612

Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και 61660. παρ. 3 του ιδίου άρθρου, καθώς εµφανίζεται ως αγροτική έκταση κατά τα έτη 1945 ή 1960, διαθέτει µεταγραµµένους τίτλους που ανάγονται πριν από την 23-2-1946 και δεν αποτελεί δάσος κατά την έννοια των άρθρων 3 παρ. 1 και 67 παρ. 4 περ. α’ του Ν. 998/79. Την έκταση των τµηµάτων 2 και 3δ ως εκτάσεις της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, (όπως ισχύει σήµερα) και ως εκ τούτου δεν εµπίπτουν στις δασικές διατάξεις. Απέχουµε από το χαρακτηρισµό των τµηµάτων 3α, 3β και 3γ καθώς το 3α βρίσκεται εντός σχεδίου οικισµού ενώ τα 3β και 3γ αποτελούν εκτάσεις κηρυγµένες αναδασωτέες µε την υπ αριθ. 1577/2000 Απόφαση Κήρυξης Αναδασωτέας του Γ.Γ. Περ. Πελ/ νήσου. Η αιτούσα επικαλείται έννοµο συµφέρον προς την έκταση σύµφωνα µε: Το υπ αριθµ. 3505/2000 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μ.Αντ. Κατρίτση-Φρέρη. τα υπ αριθ. 8796 και 8770/1975 συµβόλαια του συµβολαιογράφου Σικυώνος Ν. Οικονοµόπουλου. το υπ αριθ. 16.749/1974 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Σικυώνος Ι. Βασιλοπούλου. τα υπ αριθ. 998 και 999/1959 συµβόλαια του συµβολαιογράφου Σικυώνος Γ. Μητροπούλου. το υπ αριθ. 2061/1926 συµβολαίου του συµβολαιογράφου Σικυώνος Ι. Παπαχρηστοπούλου. Β) Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στο ∆ήµο Σικυωνίων µε το υπ’ αριθµ. 3172/19-6-2012 έγγραφό του, για να εκτεθεί µε µέριµνα του ∆ηµάρχου, επί ένα µήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Κατά της ανωτέρω πράξεως δύναται να ασκηθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της Α’ βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Κορινθίας (Αράτου 41- Κόρινθος) εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσης στον τοπικό τύπο. Ο ∆ασάρχης Κορίνθου Παναγιώτης Μπούλιας ∆ασολόγος

200312

Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιοχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, 6944333280 & 27410 80696 κα Πρωτόππαπα Γεωργία. 280212

Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DATSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιχτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επίδειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977895140. 131211

Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: 2744079010 & 6937232930. 251011

Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 69730044251 & 27410 20931. 103 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτητές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµατοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις ώρες). Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ 2741021956 – 6951323256

Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 εκατοστά , δενδροκοµικό— Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 77 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ Ξυλόκαστρο 27-11-2012 Αριθ. πρωτ. 20995 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι: Την 4η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 - 20400 Ξυλόκαστρο) και ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα διεξαχθεί διεθνής δηµόσιος ανοιχτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα όσο αφορά τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 41 και 42 του ΕΚΠΟΤΑ και τη διακήρυξη της δηµοπρασίας) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 286.178,85 € χωρίς ΦΠΑ 23% από πιστώσεις Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ (αρ. µελ. 43/2012) και αναλυτικότερα: α) πετρέλαιο κίνησης 205.956,32 € χωρίς ΦΠΑ, β) πετρέλαιο θέρµανσης 8.129,47 € χωρίς ΦΠΑ, γ) βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου (super) 3.634,00 € χωρίς ΦΠΑ, δ) βενζίνη αµόλυβδη 12.955,06 € χωρίς ΦΠΑ ε) λιπαντικά 55.504,00 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 23% 65.821,15 €, Σύνολο προµήθειας µε ΦΠΑ: 352.000,00 €. Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένοι προµηθευτές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί, συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κοινοπραξίες προµηθευτών). Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού, από τα αναγραφόµενα στην αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. Οι προµηθευτές υποχρεωτικά θα υποβάλουν προσφορά για όλα (και τα πέντε) τµήµατα της προµήθειας. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού (της υπηρεσίας) µε τον ΦΠΑ, ήτοι 17.600,00,0 €, εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και απευθύνεται προς το ∆ήµο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον. Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/11/2012, ηµέρα Παρασκευή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων στα γραφεία του ∆ήµου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού (τηλ. 27433 60249-44 ∆ηµήτριος Κανναβός – Σοφία Παπαδηµητρίου αντίστοιχα, fax 27430 28261). Επίσης τα τεύχη και τα έντυπα προσφοράς διατίθενται και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης http:// www.xylokastro.gov.gr. Για την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥΧΟΣ

Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 77 Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή προσφοράς: 2.000 € Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 175 Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. Τηλ.: 27410 37986. 312 Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: 2741021954 & 6972320244. 142

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

ΕΙΠΑΝ

Μάξιµος Χαρακόπουλος Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Λακωνίας της Νέας ∆ηµοκρατίας κας Φεβρωνίας Πατριανάκου για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος είπε: «Συµµερίζοµαι απόλυτα τις προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης για µείωση της τιµής του φρέσκου γάλακτος στο ράφι, γιατί είναι υπερβολική σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες. Πράγµατι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά του γάλακτος. Όµως, θέλω και από το Βήµα της Βουλής να τονίσω ότι όσο είµαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δεν θα συναινέσω στην επιµήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, εάν δεν πειστώ ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι υψηλές οι τιµές. Αν, όµως, αυτός ήταν ο λόγος –δηλαδή, η διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος- για τις υψηλές τιµές, τότε το γάλα µακράς διάρκειας άνω των δέκα ηµερών δεν θα ήταν ακριβότερο τουλάχιστον κατά 0,5 ευρώ. Εκείνο που σίγουρα θα συνέβαινε, αν συναινούσαµε στην επιµήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, θα ήταν η καταστροφή της ελληνικής αγελαδοτροφίας και δεν νοµίζω ότι υπάρχει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που να µπορεί να εισηγηθεί κάτι τέτοιο».

Η Ελλάδα να παραµείνει ελεύθερη χώρα από µεταλλαγµένα αγροτικά προϊόντα «Με βρίσκουν κάθετα αντίθετο οι όποιες σκέψεις για καλλιέργεια µεταλλαγµένων ζωοτροφών στη χώρα µας. Η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει ελεύθερη χώρα από µεταλλαγµένα αγροτικά προϊόντα. Πρέπει να παραµείνει το περιβόλι της Ευρώπης, καλλιεργώντας επώνυµα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης που κερδίζουν επάξια τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. ∆εν πρέπει, λοιπόν, να ενδώσουµε σ’ αυτές τις πιέσεις».

Μέχρι το τέλος του επόµενου έτους και έως και σε 12 ισόποσες δόσεις θα παρακρατηθούν και θα επιστραφούν στο ∆ηµόσιο τα ποσά που προκύπτουν από την αναδροµική µείωση των αποδοχών στα ειδικά µισθολόγια

Α

νακοινώθηκε ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνονται οι παρακρατήσεις από τη µισθοδοσία ή τη σύνταξη, από τα ειδικά µισθολόγια. Συγκεκριµµένα µέχρι τις 31/12/2013 και έως και σε 12 ισόποσες δόσεις θα παρακρατηθούν και θα επιστραφούν στο ∆ηµόσιο τα ποσά που προκύπτουν από την αναδροµική (1η Αυγούστου 2012) µείωση των αποδοχών στα ειδικά µισθολόγια. Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι υψηλότερη από τον µισθό που θα χορηγείται τον προσεχή Ιανουάριο. Σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού αναπληρωτή Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα, οι παρακρατήσεις από τη µισθοδοσία ή τη σύνταξη, θα γίνονται ως εξής: • Για ποσά έως 100 ευρώ εφάπαξ • Για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 500 ευρώ, σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 750 ευρώ, σε τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 1.000 ευρώ, σε πέντε ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε έντεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις • Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, τα ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις µεικτές αποδοχές ή τη µεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων. Τα οφειλόµενα ποσά που προκύπτουν από τη µείωση θα παρακρατούνται αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταµιεύθηκαν. Στην περίπτωση, κατά την οποία λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρµοσθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου µείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συµψηφιστικά από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση µεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των µελών της οικογένειάς του. Η παρακράτηση γίνεται µε πράξη του αρµόδιου διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε. Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρµοσθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου µείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται σε αυτούς καταλογισµός σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

Τον επόµενο µήνα καταβάλλεται άλλο 1,1 δις ευρώ σε αγρότες κτηνοτρόφους «Για την ενίσχυση της ρευστότητας των κτηνοτρόφων και των αγροτών αναλάβαµε δράσεις εντός και εκτός της χώρας. Θυµίζω ότι καταβλήθηκε ολόκληρη η εξισωτική αποζηµίωση, όπως αποτελούσε προεκλογική δέσµευση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, και τα 160 εκατοµµύρια ευρώ σε εβδοµήντα δυο χιλιάδες κτηνοτρόφους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Εάν ίσχυε η δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης που την είχε περικόψει στα 100 εκατοµµύρια, θα την ελάµβαναν τριάντα δυο χιλιάδες κτηνοτρόφοι λιγότεροι απ’ αυτούς που τελικά ήταν οι αποδέκτες. ∆όθηκε το ποιοτικό παρακράτηµα, το άρθρο 68 και στους αιγοπροβατοτρόφους και στους αγελαδοτρόφους. Καταβλήθηκε το 50% του λεγόµενου αγροτικού πετρελαίου, 81.500.000 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν το επόµενο διάστηµα. Όπως ήταν προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησης, εντός του Οκτωβρίου καταβλήθηκε το 50%, πάνω από 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες και κτηνοτρόφους δικαιούχους, που ήταν µια σηµαντική ένεση ρευστότητας για τους Έλληνες παραγωγούς. Και εντός του επόµενου µηνός θα καταβληθεί και το υπόλοιπο της ενιαίας ενίσχυσης».

Σύντοµα η νοµοθετική πρωτοβουλία για τα κτηνοτροφικά κτίσµατα «Σε συνεννόηση µε τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων µελετάµε τα προβλήµατα που ανέκυψαν από την εφαρµογή του κτηνοτροφικού νόµου και έχουν να κάνουν µε την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων αλλά και µε την απλοποίηση του νόµου για τη νοµιµοποίηση των πρόχειρων καταλυµάτων και σύντοµα θα έχουµε νοµοθετική πρωτοβουλία επ’ αυτού».


Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

1-2 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σ

υνεχίζοντας τη φιλοξενία αθλητικών γεγονότων, ο ∆ήµος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Τζούντο, διοργανώνει στο κλειστό γυµναστήριο Αγίων Θεοδώρων, το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Τζούντο Ανδρών – Γυναικών. Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 1-2 ∆εκεµβρίου µε ώρα έναρξης των αγώνων 10.00 π.µ. . Ο δήµος αναφέρει: Το Τζούντο, εκτός από άθληµα και πολεµική τέχνη, σήµερα έχει γίνει και ολυµπιακό αγώνισµα. Είναι παλιά ιαπωνική πολεµική τέχνη και µία µορφή σύγχρονης πάλης, η οποία ήρθε στη χώρα µας µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι τεχνικές του, είναι δηµιουργηµένες και προσαρµοσµένες στις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η ειδική στολή του αθλήµατος που µοιάζει µε το ιαπωνικό kimono. Η φιλοσοφία του αθλήµατος, υπερβαίνει την έννοια του ανταγωνισµού, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του συναγωνισµού και της ευγενούς άµιλλας. Ο ∆ήµος ΛουτρακίουΑγίων Θεοδώρων στηρίζοντας σταθερά, τη διοργάνωση (καθιερωµένων και µη) αθλητικών διοργανώσεων στο ∆ήµο µας, σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά τους αγώνες Τζούντο, οι οποίοι απαιτούν τον καλύτερο έλεγχο των σωµατικών και ψυχικών ικανοτήτων από τους αθλητές τους» .

ΟΥ ΙΚ Τ ΜΟ ΔΗ Σ Ε Τ ΘΗ ΜΑ Α ΓΙ Σ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ Υ ΘΟ Ν ΡΙ ΚΟ ΚΗ Η ΟΘ ΛΙ ΙΒ Β Η ΙΚ Τ ΜΟ & ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗ ς και δασκάλους η Βιβλι-

ς µαθητέ ραµυθιών απευθύνει σε µικρούτη προσκαλεί τους µικρούς µαθηπα ν τω µο κόσ ν στο ίδι ταξ άρτη και Πέµπ Πρόσκληση για ένα νταστικές, αστείες µου Κορινθίων. Κάθε Τρίτη ςΤετ ν βιβλίων της σε διαδροµές φα τω οθήκη του ΚΕ.Π.Α.Π. του ∆ήνα ωε ήρ ς του υν σο υθή λο ακο τές και τους δασκάλους τους και τρυφερές . έας και άλλα αστεία …βαλίτσα , οι ιστορίες της παρέπτες και τους συνοµια , ηχώ η , ς ρα στο κά ρός τους µικρούς επισκ Η Μαίρη Πινέζα, ο µικ δάσουν και να …ταξιδέψουν σκε δια να ν νου ιµέ περ τα τασ και ευφάν δούς τους. και Πέµπτη από τις 10.30πµ Ώρες Προγράµµατος: Τρίτηαπό τις 9πµ Τετάρτη τηλέφωνα : ρακαλούµε καλέστε µας στα πα , χή ετο µµ συ ε σετ λώ δη Για να 27410 21236 & 27410 28048

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you