Page 1

ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8000 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιμή: 0,05€ Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

«ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΌΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ» «Θέλουμε ένα κόμμα μέσα στην κοινωνία, να συναποφασίζει με την κοινωνία» Διαβάστε στις σελ. 8,9

ΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ SPORTCAMP Διαβάστε στην σελ. 4

- Νικήτρια η ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας

Διαβάστε στην σελ. 10

Πέτρος Τατούλης: «Ζήτησα από την ΕΛ.ΑΣ να διαλυθούν όλοι οι καταυλισμοί των ΡΟΜΑ στην Πελοπόννησο. ∆ιαφορετικά, η Περιφέρεια Διαβάστε στην σελ. 3 θα λάβειπολιτικές αποφάσεις αντιμέτρων στην κυβέρνηση»


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Στη τελευταία συνεδρίαση του 2012

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περιφερειάρχης:

«Είναι η πρώτη φορά

Κ

ατά την τελευταία συνεδρίαση του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για το 2012 που έγινε την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης . Ο Πέτρος Τατούλης στην εισήγηση του ξεκαθάρισε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση των έργων που περιλαμβάνει ανακοινώνοντας ότι συγκεκριμένα για την ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν ήδη εξασφαλιστεί 100 εκατομμύρια από το ΥΠΕΚΑ και το ΕΠΠΕΡΑΑ. Επίσης υπογράμμισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι από το 2013 η υλοποίηση των μεγάλων οδικών αξόνων θα βρίσκονται στην ευθύνη της Περιφέρειας ενώ ανακοίνωσε και την στρατηγική απόφαση να ολοκληρωθεί και το έργο σημαία του Ανατολικού παραλιακού άξονα της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο του πρωτογενούς τομέα ο Πέτρος Τατούλης εξήγγειλε πενταετές κτηνοτροφικό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης, εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών, των ελαιοτριβών και των τυποποιητών, με επαγγελματικό προσανατολισμό υπογραμμίζοντας ότι μεγάλο στοίχημα της Διοίκησης είναι η σύνδεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την παραγωγή νέας γνώσης.

Πέτρος Τατούλης:

Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού στην Πελοπόννησο Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο επιχειρησιακός μας σχεδιασμός έχει ήδη δεδομένα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και αυτό είναι το καινοτόμο και κρίσιμο στοιχείο που το διαφοροποιεί απ’ ότι σχεδιαζόταν μέχρι σήμερα και του εξασφαλίζει επιτυχημένη υλοποίηση. Είναι η πρώτη φορά που καταρτίζεται ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός βαθύτατου πολιτικού περιεχομένου, αυστηρά επαγγελματικός, εξαιρετικά μελετημένος, αυτοαξιολογούμενος, μετρήσιμος και, πάνω απ’ όλα, ανοιχτός σε όλες τις παρατηρήσεις». Αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά του εργαλεία που είναι εξασφαλισμένα, και «όχι προσδοκώμενα» όπως τόνισε, ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι «σε μια εποχή με δραματική μείωση των Κοινών Αυτοτελών Πόρων, με τη μεθοδικότητα και τον επαγγελματισμό μας βρήκαμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που άλλοι δεν μπορούσαν να αγγίξουν».

που ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση των έργων που περιλαμβάνει» Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια : «Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εξασφαλιστεί 100 εκατομμύρια ευρώ, μετά και την εκχώρηση των 68,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γεγονός που συνεπάγεται το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη στο σύνολο της επικράτειας και τώρα και στο μέλλον.» Όσον αφορά τους μεγάλους οδικούς άξονες: Το πρώτο τρίμηνο του 2013 θα δημοπρατηθούν οι μελετητικές προσεγγίσεις των μεγάλων οδικών αξόνων, όπου για πρώτη φορά η ευθύνη θα ανήκει στην Περιφέρεια και όχι στο Υπουργείο. «Με το σωστό και υπεύθυνο σχεδιασμό μας, στο τέλος του 2013 θα έχουμε ώριμες μελέτες για τους οδικούς άξονες, με έργο σημαία τον Ανατολικό παραλιακό άξονα, και από το 2014 θα έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ έργα πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο Περιφερειάρχης και ανέφερε προτάσεις και πολιτικές της Περιφέρειας, στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Πενταετές κτηνοτροφικό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης Το πενταετές κτηνοτροφικό πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της ποσότητας και της ποιότητας του παραγόμενου κτηνοτροφικού προϊόντος, την ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων με εξοπλισμό και τεχνογνωσία, αλλά και δημιουργία νέων μονάδων με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας, τη μετατροπή του κτηνοτρόφου σε επιχειρηματία με επιστημονικές γνώσεις, την υιοθέτηση του προτύπου των κτηνοτροφικών πάρκων προκειμένου να υπάρξουν ευρύτερες συνέργειες, να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης οικονομίας κλίμακας, να ισχύσουν κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και να αναβαθμιστεί το επίπεδο εδαφικής συνοχής και, τέλος, τη δημιουργία μεγάλων μονάδων. Υιοθετείται, επίσης, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, νέα λογική για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και διακριτών ποιοτικών χαρακτηριστικών, με ταυτόχρονη εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών, των ελαιοτριβών και των τυποποιητών, με επαγγελματικό προσανατολισμό. «Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η πιστοποίηση και η ταυτότητα των προϊόντων αυτών κάτω από το όνομα Πελοπόννησος, όπως άλλωστε για όλα τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες που παρέχονται στην Πελοπόννησο, και όχι μόνο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» σημείωσε ο Περιφερειάρχης. Πέραν τούτων, ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε στις ενέργειες της Περιφέρειας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και χαρακτήρισε μεγάλο στοίχημα τη σύνδεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την παραγωγή νέας γνώσης. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα έχουν πολύ πιο γρήγορες αποσβέσεις απ’ ότι εκτιμάται μέχρι σήμερα και ότι θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Για άλλη μια φορά ο Περιφερειάρχης τόνισε τη σημασία προσέλκυσης επενδύσεων, όχι αποκλειστικά για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, παρότι έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Τέλος κατά την διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε ότι θα δοθεί προτεραιότητα για τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στους τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας, με σταθερό εργασιακό και φορολογικό καθεστώς.


Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

- Σελίδα 3 -

Πέτρος Τατούλης:

«Ζήτησα από την ΕΛ.ΑΣ να διαλυθούν όλοι οι καταυλισμοί των ΡΟΜΑ στην Πελοπόννησο. ∆ιαφορετικά, η Περιφέρεια θα λάβει πολιτικές αποφάσεις αντιμέτρων στην κυβέρνηση» Από το γραφείο Τύπου του Περιφερειάρχη και με αφορμή φαινόμενα λεηλασίας που παρατηρούνται από ΡΟΜΑ , μας εστάλει η ακόλουθη δήλωση του κου Πέτρου Τατούλη : «Ζήτησα από τον Αρχηγό της αστυνομίας στην Πελοπόννησο να διαλυθούν όλοι οι υφιστάμενοι καταυλισμοί των ΡΟΜΑ στην Πελοπόννησο . Διαφορετικά, η Περιφέρεια θα λάβει πολιτικές αποφάσεις αντιμέτρων στην κυβέρνηση εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει στην Τρίπολη η διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος και η σύγκλιση επιτροπής για την δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης των ΡΟΜΑ με την συμμετοχή και της αρμόδιας Ευρωπαίας επιτρόπου. Δεν μπορεί να επιμεριζόμαστε το κόστος καταστροφής της Περιφέρειας αφήνοντας τους ΡΟΜΑ να λεηλατούν τις αγροτικές και τις μεταποιητικές επενδύσεις. Η επένδυση φωτισμού μάλιστα της Ακροκορίνθου, ένα έργο κόστους 2,5 εκατομμυρίων Ευρώ που υλοποιήθηκε επί Υπουργίας μου στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει ολοκληρωτικά λεηλατηθεί από του ΡΟΜΑ. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε παραπέρα την ιστορία αυτή.»

«Οικολόγοι Πράσινοι»:

«Ηθικά απαράδεκτη

και κοινωνικά επιζήμια η στοχοποίηση των Ρομά» «Ο κ. Τατούλης να ανακαλέσει τις ρατσιστικές ρητορείες και να ενισχύσει τους ελέγχους» Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη οι «Οικολόγοι Πράσινοι» αναφέρουν: «Οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες των αιρετών της Αυτοδιοίκησης δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο σ' αυτή τη χώρα. Πολλές φορές όμως λειτουργούν επικίνδυνα, όπως συνέβη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κατά την οποία ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης στοχοποίησε στο σύνολο της μια κοινωνική ομάδα, τους Ρομά, κατονομάζοντας την -αυθωρεί και παραχρήμα- ως υπαίτια παράνομων πράξεων που έχουν συμβεί στην περιοχή. Ο περιφερειάρχης προχώρησε πέρα και πάνω από τις δικές του αρμοδιότητες, δηλώνοντας ότι θα διαλύσει τους καταυλισμούς τους, υιοθετώντας ουσιαστικά

ρητορείες και πρακτικές της "Χρυσής Αυγής". Στη δύσκολη φάση που περνάει η κοινωνία μας, γενικολογώντας επέλεξε -με περισσή ευκολία- να διαχωρίσει τις κοινωνικές ομάδες σε αμνούς και ερίφια, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι η αλήθεια είναι διαφορετική. Και βέβαια, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα δημιουργικής ενσωμάτωσης των Ρομά, που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν παρωχημένες και επιζήμιες για το κοινωνικό σύνολο τακτικές σαν κι αυτές και συμμερίζονται απόλυτα την αντίδραση πολλών περιφερειακών συμβούλων, ανάμεσα τους και ο εκλεγμένος με τον συνδυασμό "Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά" , Λάμπρος Μπούκλης, που τις καταδίκασαν. Χαρακτηριστικά ο

Λ.Μπούκλης δήλωσε: "σε επερώτηση μας για την επαναλειτουργία και επέκταση σιδηρόδρομου/προαστιακού ανακαλύφθηκαν συλλήβδην οι δήθεν ένοχοι, οι Ρομά. Οι ευθύνες των θεσμικών φορέων είναι τεράστιες για την αυξανόμενη παραβατικότητα και εγκληματικότητα σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Μην κρύβουν την ανεπάρκεια τους πίσω από στοχεύσεις κοινωνικών ομάδων. Είναι ηθικά απαράδεκτο και κοινωνικά επιζήμιο." Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, υπάρχει λύση και αυτή είναι ο καθημερι-

νός έλεγχος και ενδεχομένως το κλείσιμο των παράνομων εγκαταστάσεων παραλαβής σκραπ – καλωδίων, που λειτουργούν ως κλεπταποδόχοι και ο καθημερινός έλεγχος από την Τροχαία όλων των ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων που διέρχονται από τις παλαιές και νέες Εθνικές Οδούς.» Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων


- Σελίδα 4 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ SPORTCAMP - Νικήτρια η ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας

Η

ομάδα της ΕΠΣ Κορινθίας, με αθλητές της κατηγορίας U13 κέρδισε τελικά στο χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου «LOUTRAKI CHRISTMAS SOCCER CUP 2012» επικρατώντας στον τελικό επί του ΠΑΟ Λουτρακίου με σκορ 5-4. Τόσο ο αγώνας αυτός όσο και όλη η διοργάνωση ήταν εντυπωσιακά. Το τουρνουά έγινε στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP, στο Λουτράκι. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με το παιχνίδι master the ball, όπου οι μικροί ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να κρατήσουν την μπάλα στον αέρα για όσο περισσότερο χρόνο μπορούσαν. Οι γονείς των νεαρών αθλητών γέμισαν από νωρίς την κερκίδα του γηπέδου, απόλαυσαν τα νέα ταλέντα να πετυχαίνουν εντυπωσιακά γκολ και να δημιουργούν φάσεις ανάλογες των μεγάλων αστέρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι ομάδες που έλαβαν μέρος ήταν η ΕΠΣ Κορινθίας, ο ΠΑΟ Λουτράκι και ο Παναθηναϊκός Λεχαίου. Τα παιδιά του ΕΠΣ Κορινθίας ήταν επίλεκτα παιδιά από όλες τις ομάδες του Νομού. Ο διαγωνισμός αυτός γινόταν προηγούμενες χρονιές από διάφορες εταιρείες αθλητικών στις εγκαταστάσεις του Sportcamp. Φέτος για πρώτη φορά το διοργάνωσε το ίδιο το Sportcamp στις εγκαταστάσεις του. Το ποδοσφαιρικό επίπεδο των παιδιών ήταν πραγματικά υψηλό και οι φάσεις που δημιουργούνταν πολύ ενδιαφέρουσες, δείχνοντας το μέλλον του τοπικού ποδοσφαίρου. Το τουρνουά είχε διοργανωθεί για τριήμερη διάρκεια, αλλά δεν υπήρχαν οι ανάλογες συμμετοχές και διήρκεσε λιγότερο. Η οικονομική κρίση φαίνεται πως «φρέναρε» τις ομάδες παιδιών από άλλες περιοχές της χώρας να συμμετάσχουν λόγω των απαιτούμενων εξόδων μεταφοράς και διαμονής. Το μη αναμενόμενο ήταν ότι δεν συμμετείχαν οι παιδικές ομάδες του νομού, για τις οποίες δεν υπάρχουν σημαντικά έξοδα μετακίνησης, φυσικά δεν υπάρχουν έξοδα διαμονής και οι διοργανωτές από αυτές τις ομάδες δεν απαιτούσαν χρηματική συμμετοχή, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν ως δημιουργία αγωνιστικής «μαγιάς» με στόχο να προσελκύσουν ομάδες και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παίκτες και διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο τουρνουά, που θα διεξαχθεί κατά την περίοδο των Πασχαλινών εορτών στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP. Το SPORTCAMP βρίσκεται σε ένα περιφραγμένο φυσικό περιβάλλον 70 στρεμμάτων, απέχει 5 χλμ. από την θάλασσα και από την Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Διατίθενται υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης, πλήρεις αθλητικούς χώρους αγωνιστικών προδιαγραφών, 3 γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5,3 γήπεδα 7Χ7, 1 γήπεδο 8Χ8 και 1 γήπεδο 11Χ11, όλα με τεχνητό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, όπως και ένα γήπεδο 7Χ7 με φυσικό χόρτο. Επιπλέον υπάρχουν αρκετές βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως γυμναστήριο, συνεδριακό χώρο, κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ, γήπεδα τένις & squash , 4 γήπεδα Beachvolley και ένα Beach-soccer.

Τ.Κ


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Ευχές Απόστολου Παπαφωτίου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη «Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια μεγαλειώδη στην απλότητα τους, υπέρβαση του αδυνάτου. Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα των Χριστουγέννων, η υπέρβαση των πάσης φύσεως αδιεξόδων. Τα πολλά προβλήματα πού έχουν συσσωρευθεί θα λυθούν μόνο με το φωτισμό και τη δύναμη του γεννηθέντος Θεού, «Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί».

ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Σας εύχομαι ολοψύχως Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα Καλή και ευλογημένη Χρονιά.»

«∆ΩΡΙΣΤΕ ΤΕΧΝΗ!» ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EPsilon Art Bazaar Στην έκθεση μπορείτε να βρείτε μικρές εικαστικές δημιουργίες σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές

Σ

το θωρηκτό « Γ. Αβέρωφ», το πλωτό ναυτικό μουσείο, ξεναγήθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του προγράμματος . Στην επίσκεψη συμμετείχαν 29 μέλη και φίλοι Η δίωρη ξενάγηση στο πλοίο-θρύλος, μνημείο γενναιότητας και σύμβολο της ναυτοσύνης μας, προκάλεσε ιδιαίτερα στους μικρούς αθλητές μοναδικά αισθήματα συγκίνησης και θαυμασμού. Με το πέρας της επίσκεψης, η Δ/ νση Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προσέφερε στο Ν.Ο.Κιάτου αναμνηστική κασετίνα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά του Ομίλου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΜΕΣΙΝΟΥ

Από 15 Δεκεμβρίου 2012 έως 7 Ιανουαρίου 2013 η EPsilon Art Gallery, κλείνοντας τον κύκλο εκθέσεων για το 2012, διοργανώνει Oμαδική Εικαστική Έκθεση «EPsilon Art Βazaar» με μικρά έργα. Θα είναι 22 ημέρες γεμάτες χρώματα, σχέδια, χαρούμενη διάθεση και αστείρευτη καλλιτεχνική δημιουργία. Οι καλλιτέχνες σε μια ξεχωριστή Ομαδική Έκθεση, με πνεύμα γιορτινό, παρουσιάζουν μικρές εικαστικές δημιουργίες που προσφέρονται σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, δίνοντας στο φιλότεχνο κοινό τη δυνατότητα να τις αποκτήσει για τον εαυτό του αλλά και να τις δωρίσει στα αγαπημένα του πρόσωπα. Συμμετέχουν οι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ / MΑΝΩΛΗΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ / ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ / ΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ / ΕΥΗ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ/ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ / ΤΑΚΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ / ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΟΥΤΣΑΚΑΛΟΥ / ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ /ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ / ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΛΙΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ / EPsilon Art Gallery, Παναγίας Γιάτρισσας 12, Λουτράκι Ώρες λειτουργίας γκαλερί: Καθημερινά το πρωί 11:00-13:00 & το απόγευμα 17:30 – 19:30 6977878481, www.epsilonartgallery.blogspot.com

Ευχές για τα Χριστούγεννα και τη Πρωτοχρονιά «Αγαπητοί μας Συμπατριώτες Μέρες Χριστουγεννιάτικες –Πρωτοχρονιάτικες, χρονιάρες μέρες, όλοι μας ψάχνουμε για μια βδομάδα οικογενειακής γαλήνης, θαλπωρής. Με το νου μας αναπολούμε, με τη σκέψη μας ανατρέχουμε, στα περασμένα χρόνια στα παιδικά, στα μετέπειτα, να θυμηθούμε τέτοιες μέρες που ζήσαμε στα Φενεατοχώρια τότε με τους γονείς, συγγενείς και φίλους. Οι καλύτερες ευχές μας προς όλους μας και φέτος οι γιορτές να μείνουν αξέχαστες, χαρούμενες, γαλήνιες, ειρηνικές. Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένος ο καινούργιος Χρόνος. Μην ξεχνάμε την Τρίτη ηλικία. Μας περιμένουν αυτές τις μέρες, όπου και να’ναι, στο χωριό, στην πόλη, να τους δώσουμε λίγη χαρά ή να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη αυτών που έφυγαν. Στην Τράπεζα της Αγάπης και στον λογαριασμό σας, από 01/01/2013 θα καταθέσουμε 365 μέρες αγάπης, ευτυχίας, υγείας και τύχης. Οι μονάδες είναι χωρίς valeur, διαθέσιμες από ...σήμερα!» Ιωάννης Γ. Λαλιώτης Μεσινό-Φενεού Κορινθίας


Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Στις 18 Ιανουαρίου το ΚΑΠΗ Κιάτου κόβει την πίτα του Το ΚΑΠΗ Κιάτου θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του τη Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ, στην κάτω αίθουσα «Μάλλιου». Θα υπάρχει ζωντανή μουσική, φαγητό, αναψυκτικά και κρασί.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΕΝΑΡΗ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Π Με απόφαση του Υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη δόθηκε παράταση στην καταβολή της 1ης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010, ο οποίος βεβαιώθηκε μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2012 και έληγε στο τέλος του χρόνου. Η παράταση δόθηκε μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2013 .Κατά τα άλλα ισχύει χωρίς την επιβολή προσαύξησης, για πληρωμή μόνο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία, χαρά, δύναμη, δημιουργικότητα ! Χρόνια πολλά !

ΟΝΝΕΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

- Σελίδα 7 -


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

«ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ» «Θέλουμε ένα κόμμα μέσα στην κοινωνία, να συναποφασίζει με την κοινωνία»

Ο

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας συμμετεί- σε μία ξένη χώρα αλλά έχουν και αυτοί του πετρελαίου θέρμανσης, με αποτέλεχε μαζί με άλλες κινήσεις πο- δικαιώματα και ανάγκες. Μιλήσαμε πριν σμα και το κράτος να μην εισπράττει και ο κόσμος να μην έχει πετρέλαιο να ζελιτών του νομού σε μία κίνηση από λίγες ημέρες με τον υπεύθυνο του σταθεί. ανθρωπιάς για όσους ανθρώ- γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας πους κρατούνται στο στρατόπεδο της κ. Βασιλακόπουλο Θεόδωρο, ο οποίος Κορίνθου. Εκτός από την συλλογή τρο- μεταξύ άλλων μας είπε λέει ότι όλες οι Δημοσιογράφος: Έχετε κάνει κάποιες φίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την κινήσεις βοήθειας των λαθρομεταναστέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώοικονομική κρίση είναι λάθος δίνοντας στών που κρατούνται στο στρατόπεδο πους, που μπορεί να είναι κρατούμενοι ως παράδειγμα το διπλασιασμό της τιμής της Κορίνθου. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτές. Βασιλακόπουλος Θεόδωρος: Το θέμα του στρατοπέδου έχει πάνω από όλα ανθρωπιστικό. Η κράτηση αυτών των ανθρώπων παραβαίνει όλες τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές συνθήκες που έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ για μια καλύτερη τύχη. Πολλές φορές φεύγουν από χώρες όπου γίνονται πόλεμοι. Και βέβαια το όλο θέμα έχει να κάνει με τη γενικότερη μεταναστευτική πολιτική η οποία εκτός από αναποτελεσματική, είναι και αποπροσανατολιστική αφού πρόκειται για ένα «εύκολο» θέμα που τραβάει τα βλέμματα της κοινής γνώμης από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως αυτό της οικονομίας. Η διαχείριση των μεταναστών είναι έτσι κι αλλιώς ένα δευτερεύον θέμα μπροστά στην οικονομική κρίση. Από την άλλη μεριά οι μετανάστες δεν μπορούν να πουν τη γνώμη τους. Δεν έχουν «φωνή» και δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν ευαισθησία και αντιμετωπίζουν τον κάθε άνθρωπο ως άνθρωπο και όχι ως κάτι άλλο. Και μετά αρχίζουν όλα αυτά τα παρατράγουδα γύρω από τους μετανάστες, ότι αυτοί ευθύνονται για το 100% της εγκληματικότητας. Εγώ δεν ξέρω να ήταν μετανάστης ποτέ κάποιος Υπουργός οικονομικών. Τη χώρα μας δηλαδή δεν την υποβάθμισαν οι εκάστοτε υπουργοί οικονομικών και οι κυβερνήσεις τους, αλλά οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές; Αυτοί διόρισαν όλον αυτό τον δημόσιο τομέα για ψηφο-

θηρικούς λόγους και τώρα τους καρατομούν. Έτσι έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία μαζί με πολλές κινήσεις πολιτών της Κορινθίας και ήδη έχουμε μοιράσει ήδη πρώτης ανάγκης, όπως ρούχα και κουβέρτες. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και μάλιστα χωρίς καμία δεύτερη σκέψη από πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν στο μυαλό τους αν αυτός που παίρνει τα ρούχα είναι από τη Συρία ή από το Μπαγκλαντές, από τα Καλάμια ή από την Αγία Άννα. Δίνουν ρούχα σε όποιον άνθρωπο τα έχει ανάγκη, από όπου κι αν είναι. Πριν λίγες ημέρες παραδώσαμε ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου για να μοιραστούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτου χρώματος και φυλής. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι πως μέσα στο στρατόπεδο βρίσκονται 850 άτομα. Αλλά υπάρχει προοπτική να έρθουν και άλλοι. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουν φέρει μετανάστες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αφού εμείς δεν είχαμε στο Νομό πάνω από 250. Και βέβαια έχουν αφήσει και κάποιους ελεύθερους γιατί δεν μπορούν να τους κρατήσουν πάνω από 3 μήνες. Δημοσιογράφος: Αυτοί που αφήνονται ελεύθεροι πιστεύετε ότι παραμένουν εδώ στο Νομό ή φεύγουν; Βασιλακόπουλος: Φεύγουν με κάθε μέσο και πάνε εκεί όπου έμεναν πριν και μένουν συμπατριώτες τους, κυρίως στην Αθήνα, ώστε να μπορέσουν με τη βοήθεια και των άλλων να επιβιώσουν. Εξάλλου και μέσα στο στρατόπεδο επιβιώνουν με τη βοήθεια των άλλων και τη δική μας. Δεν έχουν καθόλου χρήματα, δεν υπάρχει τηλέφωνο να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους. Δηλαδή μπορούν να γίνουν και θύματα εκμετάλλευσης από τον καθένα. Τις τελευταίες μέρες το κράτος έστειλε κάποιους ψυχολόγους, ευτυχώς. Το κράτος δεν μπορεί να τσουβαλιάζει


Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ανθρώπους. Και δεν μπορεί να κρύβουμε το πρόβλημα. Ούτε βέβαια μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που τους αντιμετωπίζει η Χρυσή Αυγή, η οποία αντιμετωπίζει με όρους μικροπολιτικής ακόμη και τους Κορίνθιους αναξιοπαθούντες. Ακόμη και ο δήμαρχος του Πειραιά είπε για αντίστοιχη εκδήλωση της ΧΑ στο δημοτικό θέατρο Πειραιά ότι δεν μπορούν κάποιοι να καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους. Πρέπει και εδώ στην Κόρινθο κάποιοι να καταλάβουν δημόσιους χώρους και να κάνουν μικροπολιτικά παιχνίδια; Η ΧΑ πήγε με δύο εικοσαμελή αγήματα στην πλατεία με δύο μεγάλες σημαίες και μοίρασε τρόφιμα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αν έχουν. Και λέω αν γιατί μπορεί να είναι και στημένο, αλλά εγώ θα πάρω την καλύτερη περίπτωση, αυτών που περίμεναν και είχαν ανάγκη. Δεν μπορείς να βγάζεις τους ανθρώπους μες τη μέση στην πλατεία επειδή έχουν ανάγκη. Και δεν μπορείς να τους ζητάς ταυτότητα όπως κάνει η ΧΑ. Μήπως πρέπει να φιλήσουμε το χέρι του κ. Μπούκουρα γι’ αυτά που κάνει; Και γίνεται καταγραφή στοιχείων. Αφού γίνεται αυτό το όποιο κόμμα που κάνει την καταγραφή αύριο δεν μπορεί να έρθει να ζητήσει και την ψήφο σου; Αυτός που έχει ανάγκη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά μπορούμε να κάνουμε αλλιώς ως κοινωνία. Και κάποιοι μας λένε γραφικούς που απαντάμε στη ΧΑ. Θα απαντάμε όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτές τις μορφές βίας, να τις βλέπουμε γύρω μας και να μην απαντάμε. Τι σημαίνει δεν απαντάμε στη βία που βλέπουμε; Τί είναι αυτό; μεταμοντέρνα στάση; Ή μήπως να φοβηθούμε μήπως μας δείρουν κι εμάς; Δημοσιογράφος: Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Μπούκουρας στην Κόρινθο; Βασιλακόπουλος: Δεν γνωρίζω το συμβάν αλλά αν του επιτέθηκαν απρόκλητα είναι λάθος, γιατί δεν υπάρχει λόγος να τον μετατρέψουν σε ήρωα. Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία; Βασιλακόπουλος: Κοιτάξτε. Εμείς αν και είχαμε περισσότερες ψήφους, δεν βγάλαμε βουλευτή. Αυτό είναι κακό. Γιατί δυσκολεύει την επαφή μας και την καλύτερη επικοινωνία. Μας κατηγορούν για τις συνιστώσες. Οι δικές μας όμως είναι θεσμοθετημένες. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πολλές συνιστώσες και διαφωνίες και με την πρώτη ευκαιρία διασπώνται στα εξ΄ ων συνετέθην. Εμείς θεωρούμε τη διαφωνία

εποικοδομητική. Εμείς κάναμε συνδιάσκεψη πανελλήνια και κάναμε συνεχόμενες ψηφοφορίες για πολλά θέματα. Δεν συζητάμε με προσυμφωνημένες ατζέντες. Έχουμε μεγάλη αντιδικία με τον κ. Τατούλη και με το νέο έτος θα δείτε πολλά τοπικά θέματα που θα αναδείξουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί με τους ανθρώπους των κινημάτων, χωρίς να τα καπελώνει. Ας πούμε το θέμα του στρατοπέδου ήταν πρωτοβουλία των κινημάτων και συμμετέχουμε κι εμείς ως κόμμα. Τα παλιά κόμματα πέθαναν. Εμείς θέλουμε ένα κόμμα μέσα στην κοινωνία, να συναποφασίζει με την κοινωνία. Ακόμη και να ανατρέπει τις αποφάσεις και τις σκέψεις του έπειτα από διάλογο με την κοινωνία. Καλώ όλους όσους λένε ότι θα γίνουμε το νέο ΠΑΣΟΚ, να μπουν μέσα ώστε να δούμε τι θα γίνουμε. Δεν μπορεί να κάθονται απ’ έξω και να κάνουν κριτική. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν αποκλείσαμε κανέναν. Υπάρχουν και άξιοι άνθρωποι και καλές προθέσεις και πρέπει να δράσουμε τώρα. Όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα έχουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως ελληνική κοινωνία. Να θυμίσουμε πως η Πρωτοβουλία πολιτών για την υποστήριξη των κρατουμένων στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών , είχε αποστείλει την παρακάτω επιστολή: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το άμεσο ζήτημα της υποστήριξης των κρατουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα άμεσης ανάγκης. Η ανταπόκριση είναι συγκινητική και αποδεικνύει ότι, παρά τις συνθήκες της ακραίας κρίσης που αντιμετωπίζουμε όλοι, η αλληλεγγύη είναι ο δρόμος που ως κοινωνία μπορούμε να ακολουθήσουμε, για να απαντήσουμε σε όλους όσους προσπαθούν να μας στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλο. Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η διανομή των ειδών έχει ήδη ξεκινήσει (έχουμε μοιράσει είδη τρεις φορές στις 11, 20 και 23 Δεκεμβρίου) και συνεχίζουμε σε συνεργασία και με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους που εργάζονται στο Κέντρο – ελάχιστους δυστυχώς-, μέχρι να διαθέσουμε όλα τα είδη που έχουμε συγκεντρώσει. Η συγκέντρωση των ειδών συνεχίζεται. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για κουβέρτες και άλλα είδη ρουχισμού που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κρύου. Παράλληλα, συγκεντρώνουμε και διανέμουμε είδη πρώτης ανάγκης και σε οικογένειες συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την προσπάθεια αυτήν τη στήριξαν εκτός από τους απλούς συμπολίτες μας και κινήσεις πολιτών από άλλες πόλεις όπως η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/ στριών Πάτρας και η ομάδα αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου, που εκτός από το σημαντικό αριθμό ειδών που συγκέντρωσαν συμμετείχαν και στη διανομή με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συμπαράσταση και τη σύμπραξη και την Αντιρατσιστική/Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου, την Ανοιχτή Συνέλευση της Πλατείας Περιβολάκια, το Κέντρο Νέων Κορίνθου, την Κιβωτό των Παιδιών Κορίνθου και φυσικά τον κάθε πολίτη που συμμετέχει με τον οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή.» Τ. Καραβούλιας

- Σελίδα 9-

∆ύσκολη η κυκλοφορία

των οχημάτων σε δύο Επαρχιακές Οδούς του νομού μας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, η κυκλοφορία των οχημάτων στις επαρχιακές οδούς Γκούρας-Δερβενίου και Τρικάλων-ΚαρυάςΓκούρα, διεξαγόταν με δυσχέρεια και μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κ

αι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς άκουσε τα κάλαντα ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, μαζί με ευχές για το νέο έτος. Τα Κάλαντα έψαλαν η Φιλαρμονική Κορίνθου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ρέα» και η Σχολή Μηχανικού της περιοχής μας. Ο Δήμαρχος αφού τους καλωσόρισε στο γραφείο του, τους ευχήθηκε Υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που είχε διαπράξει ληστείες στην περιοχή της Νεμέας Μετά από έρευνα του Α.Τ Νεμέας, εξαρθρώθηκε τελικά εγκληματική ομάδα που είχε διαπράξει επτά ληστείες, σε βάρος ηλικιωμένων, στη Νεμέα. Συγκεκριμμένα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής συνελήφθησαν στην περιοχή όπου διαπράχθηκαν οι ληστείες, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας, μετά από Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτή Κορίνθου, πέντε Αλβανοί ηλικίας 23, 22, 20, 25 και 19 ετών αντίστοιχα. Σε βάρος των αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογρα-

φία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία, καθώς και για παράβαση του Νόμου περί Όπλων, ενώ επιπλέον, διέμεναν παράνομα στην χώρα. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι, οι δράστες , από τα μέσα του Νοεμβρίου έως και τα μέσα Δεκεμβρίου, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, και διέπρατταν ληστείες, σε βάρος ηλικιωμένων ημεδαπών, στην Νεμέα, όπου με την απειλή όπλων και τη χρήση σωματικής βίας, αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Κατά τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα κυνηγετικό όπλο, δύο μαχαίρια, τέσσερα ζευγάρια γάντια καθώς και τρεις κουκούλες τύπου full face. Τις αστυνομικές έρευνες και την προανάκριση, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεμέας, ενώ ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις.

Εξιχνιάστηκε ληστεία στο Λουτράκι Εξιχνιάστηκε, ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ληστεία σε βάρος 44χρονης αλλοδαπής, που έγινε στις αρχές του μήνα στο Λουτράκι. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Αλβανών, ηλικίας 23 και 21 ετών αντίστοιχα, για ληστεία κατά συναυτουργία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες στις 2 Δεκεμβρίου, πλησίασαν 44χρονη αλλοδαπή, υπήκοο Ουζμπεκιστάν στο Λουτράκι και με την απειλή όπλου και την χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Κατά την αστυνομική έρευνα, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία απομίμηση όπλου, καθώς και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια του. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, ενώ ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr

Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 800.000

ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Π

λησιάζουν τις 800.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο. Συγκεκριμμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός, στα 786.236 άτομα ανέρχονται οι άνεργοι. Από αυτά 329.946 είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και 456.290 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,03%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 1,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 64,02% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,84% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,14%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,66% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,47%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,72% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,15%. Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,14% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,04% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,81%. Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 214.573 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 36.008 άτομα, ποσοστό 20,17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 68,24% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 22,18% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,60% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,04% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 1,64% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,31% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 67.867, μειωμένες κατά -26,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (92.007) και αυξημένες κατά 14,67% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (59.187). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 28.711 (μειωμένες κατά -25,36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -12,01% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 52.478 (μειωμένες κατά 33,66% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -14,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 20.816 (μειωμένες κατά -16,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -0,99% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 81.189, το 64,64% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -30,95% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (117.574) και μειωμένο κατά -13,64% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (94.017). Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά 34.138 θέσεις εργασίας, έναντι -50.473 τον Οκτώβριο και -55.855 τον Νοέμβριο του 2011.

57,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,12% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 19,75%. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 329.946 είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και οι 456.290 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,03%). Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 503.328 άτομα (ποσοστό 64,02%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 203.162 άτομα (ποσοστό 25,84%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 79.746 άτομα (ποσοστό 10,14%). Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 374.684 άτομα (ποσοστό 47,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 278.914 άτομα (ποσοστό 35,47%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 123.586 άτομα (ποσοστό 15,72%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.052 άτομα (ποσοστό 1,15%). Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 724.467 άτομα (ποσοστό 92,14%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 47.522 άτομα (ποσοστό 6,04%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 14.247 άτομα (ποσοστό 1,81%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Νοέμβριο 2011) καταγράφηκαν: 4 Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 8.468 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,09%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (19,15%) και αύξηση κατά 70.543 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 9,86% από τον Νοέμβριο του 2011. 4 Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά -1.827 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,54%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-4,07%) και αύξηση κατά 48.380 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 16,81% από τον Νοέμβριο του 2011.

επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 188.553 άτομα.Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Νοέμβριο 2011) καταγράφηκαν: 4 Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 36.008 άτομα και αύξηση κατά 765 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011. 4 Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 5.078 άτομα και μείωση κατά -18.924 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011. 4 Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 41.086 άτομα και αύξηση κατά 19.689 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011. 4 Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 47.320 άτομα και αύξηση κατά 4.791 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011. Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 67.867, μειωμένες κατά -26,24% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (92.007) και αυξημένες κατά 14,67% σχετικά με τον Νοέμβριο του 2011 (59.187). Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 28.711, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά -9.753 άτομα.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 52.478, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά -26.632 άτομα. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 81.189, το 64,64% του οποίου οφείλεται Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Νοέμβριο 2012 συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι ανήλθε σε 186.468 άτομα, από τα οποία 41.033 είναι μειωμένο κατά -30,95% από τον προηγούμενο μήνα εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διά- Οκτώβριο (117.574) και μειωμένο κατά -13,64% σε στημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 145.435 σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (94.017). εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ μηνών. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 20.816 μειωμένες Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ κατά -0,99% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 Σύμφωνα με το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΤο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον (21.025) και μειωμένες κατά -16,42% σε σχέση με τον ΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Νοέμαριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του βριο του 2012, η εικόνα έχει ως εξής: αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (24.906). ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ σε 214.573 άτομα. Από αυτά 146.416 (ποσοστό 68,24%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 47.594 (ποσοστό Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ 22,18%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επι- Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωΑ.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ δοτούμενοι, 12.006 (ποσοστό 5,60%) είναι εποχικοί τικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγεΤο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για το μήνα λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 4.383 (ποσοστό λίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς Νοέμβριο 2012 ανήλθε σε 786.236 άτομα. Από αυτά 2,04%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγ- αποχωρήσεις- ανέρχονται σε -34.138 έναντι -50.473 336.228 (ποσοστό 42,76%) είναι εγγεγραμμένα στο τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο και -55.855 τον μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και με- γέλματα, 3.513 (ποσοστό 1,64%) είναι εκπαιδευτικοί Νοέμβριο του 2011. γαλύτερο των 12 μηνών, και 450.008 (ποσοστό επιδοτούμενοι και 661 (ποσοστό 0,31%) είναι λοιποί

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέματα ταχυμεταφορών (courier ), διανομών και εισπράξεων. Οικονομικά πακέτα σχεδιασμένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 13-

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΙΑ∆ΝΗ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια το Πρόγραμμα «Αριάδνη» και το πλαίσιο ανάπτυξής του , συζήτησαν την περασμένη Πέμπτη στο Υπουργείο Εργασίας ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χ. Αθανασίου, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Βολουδάκης, ο επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του πρωθυπουργού Δ. Πτωχός, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Κοκκόρης, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χ. Θεοχάρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Χ. Χάλαρης, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων Κ. Βλαχάκης και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη. Στόχος του Προγράμματος η οριστική καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2013. Με την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη», θα καταστεί δυνατή η οριστική «σφράγιση» του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από μελλοντικές καταστρατηγήσεις, η ακύρωση κάθε απόπειρας λήψης πλασματικών παροχών και «γέννηση» παραβατικότητας. Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη» και, μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της ΗΔΙΚΑ, η οποία πρόσφατα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε και δημιούργησε μία ψηφιακή-ηλεκτρονική βάση του συνόλου των συντάξεων και των συνταξιούχων.

Αύξηση της ανεργίας στη Γαλλία το Νοέμβριο

Α

υξήθηκαν οι άνεργοι στη Γαλλία το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η αύξηση φθάνει το 0,9%. Το ποσοστό, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας και ενισχύει τις ανησυχίες πως η αγορά εργασίας στη χώρα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την ανάκαμψη. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας δείχνουν ότι ο καταγεγραμμένος αριθμός που δηλώνουν πως αναζητούν εργασία αυξήθηκε κατά 23.900 και έφτασε στα 3,123 εκατ. ανέργους, που είναι ο υψηλότερος αριθμός από το 1988. Το Νοέμβριο το ποσοστό των ανέργων έφτασε το 10,3% του εργατικού δυναμικού. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Ολάντ προσπαθεί να πείσει εργατικές ενώσεις και εργοδότες να συμφωνήσουν στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας προκειμένου να αναθερμανθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.

Απέρριψε το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας τη νομοθετική ρύθμιση για φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων με 75%

Δ

εν έκανε δεκτή, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας, τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων με 75%, η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2013. Η ρύθμιση κρίθηκε ως αντισυνταγματική λόγω άδικης κατανομής των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών. Σχολιάζοντας , η κυβέρνηση του Ζαν-Μάρκ Ερό, τόνισε πως θα επανέλθει. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, «η νέα νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον επόμενο προϋπολογισμό», χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τον χρονικό ορίζοντα κατάθεσής της. Όπως διαβάζουμε στο in .gr, στην απόφαση του το Συνταγματικό Συμβούλιο αναφέρει ότι ο προσωρινός συντελεστής του 75% για περίοδο δύο ετών είναι αντισυνταγματικός καθώς, αντίθετα με άλλες μορφές φόρου εισοδήματος, εφαρμόζεται σε μεμονωμένα άτομα αντί για νοικοκυριά, κάτι που αποτελεί άδικη κατανομή φορολογικών βαρών.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 1500 cc με ανοικτή καρότσα. Έχει μήκος 2,28 μ. και πλάτος 1,50 μ. με παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο και καθαρό χωρίς σκουριές. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή προσφοράς: 2.000 € Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 175

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται μεζονέττα 70 τ.μ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισμένη κουζίνα, θέρμανση τζάκι και ξυλόσομπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , μέσα σε κήπο με ελαιόδεντρα 3 στρέμματα, σε συγκρότημα 4 μονοκατοικιών. Τιμή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 4 άρι διαμέρισμα στον 4ο όροφο Κύπρου 116 με 2 θέσεις παρκινγκ . Πληρ. Τηλ.: 6974558189. 171212

Ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαμέρισμα) 30 τ.μ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα 60 τ.μ. επιπλωμένο 50 μέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονομη θέρμανση— parking—αποθήκη κα ιμεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267

Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. με όλα τα κομφόρ, 300 μέτρα από την θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ- στον Κάβο Ισθμίας 130.000€ Πληρ. Τηλ.: 27410 37986. ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 312 56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.μ, εντός σχεδίου (Σ.Δ 04), με καρποφόρα δέντρα, τιμή: 160.000 ευρώ, μισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωνίας οικόπεδο 700 τ.μ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293.

Πωλείται γωνιακό διαμέρισμα 96 τα.μ. στον 3ο όροφο στον πεζόδρομο της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: 2741021954 & 6972320244. 142 Πωλείται επαγγελματικο κτίσμα στην Ξυλοκέριζα 130 τ.μ. σε οικόπεδο 800 τα.μ. επί του δρόμου. Πληρ. Τηλ.: 6955941375. 81 Πωλείται στη Δυτική Πλευρά του Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 185 τ.μ. (Ο.Τ.119) στην συμβολή οδών Γερανείων και εγκεκριμένης οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 Δ.Ευγενοπούλου : 2106430318 Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 2211

υπεύθυνα ατομαγια την στελέχωση της. Πληροφορίες: What’s up: 6972106396. Vodafone: 6943221559. 171111 Το Κτήμα Παλυβού στην Αρχαία Νεμέα ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για το τμήμα πωλήσεων. Προυπηρεσία στο αντικείμενο θα ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 info@palivos.gr " 15 Συλλογή κερμάτων Ελληνικών ν & Ξένων Κέρματα από 50ράκι έως 100 δραχμές. Σύνολο ελληνικών κερμάτων είναι 500 τεμάχια και ξένα κέρματα είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των 1.000. Για όλα θέλω 600€. Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά κέρματα είναι από το 1926. Για ολά τιμή 600€ . Πληρ. Τηλ.: 27410 23830. 73 Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου. Προσιτές τιμές. Πληρ. Τηλ.: 27410 85201 & 6939856440. 299

Καθηγητρια Φιλολογος Πανεπιστημιου Σοφιας Βουλγαριας , κατοικος Κορινθιας , αναλαμβανει την εκμαθηση της Βουλγαρικης γλωσσας σε ατομα που θελουν να σπουδασουν η να δραστηριοποιηθουν επαγγελματικα στη Βουλγαρια . Τηλ 6949 116261 e-mail ilka_p@yahoo.com . 66 ΕΛΛΗΝΕΣ 36 & 39 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ SECURITY 7 ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ. ΠΕΤΡΟΣ 6936122968 ΒΑΣΙΛΗΣ 6906950387 175 Κυρία μα πείρα & υπευθυνότητα αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών στο χώρο σας. Πληρ. Τηλ.; 6945044109. 140911

Είμαι συνταξιούχος Πανεπιστημιακός καθηγητής, 75άρης. Κατοικώ σε κοντινή παραλιακή πόλη. Δεν έχω οικονομικό πρόβλημα . Αναζητώ μια σύντροφο καλλιεργημένη. Τηλ. 6942579265.

Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαμέρισμα 90 τ.μ. 070612 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο Τριάρι με τζάκι—ηλιακό air condiκαινούργιο κοντά στην θάλασσα Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας Golf tion αυτόνομη θέρμανση parking Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 3 σε καλή κατάσταση. Τιμή 4.000 αποθήκη και μεγάλες βαράντες. 697948684. ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και Ελληνίδα ζητά εργασία για κράτηση Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 240412 ΚΕΙΜΕ61660. παιδιών στο χώρο σας με 10 ευρώ 6909.561.267. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο 2αρι με 270412 ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ την ώρα. τηλ.6982112372 47 αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό θερμοΕυκαιρία πωλούνται ράφια για ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ. σίφωνα, τζάκι και εντοιχισμένες καταστήματα σε άριστη κατάστα- Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.μ. εντός ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕστην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΌΣ παραδίδει ση. Τηλ. Επικοινωνίας σχεδίου πόλης με δυνατότητα να ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,ΔΕΚΤΗ στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, στο τηλέφωνο 6977912394 άλγεβρα γεωμετρια μαθηματικά 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- μοιραστεί σε δύο μερίδια στον Πύρ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ 6979549935. γενικής και κατεύθυνσης σεις. γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗ305 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 100 τ.μ. 250412 σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 147 ΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997Ενοικιάζεται κατάστημα επί της σε δυόροφη μονοκατοικία στην θέση Πλούσιο υλικό ασκήσεων και μεθο205320 Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Πωλείται κατάστημα 34 τ.μ. ΛουΓαλότα Λουτρακίου ισθμός κοντά δολογίας Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κό32 Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δημοτιτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας στο super market Βασιλόπουλος. τιμή 15 ευρώ, συζητήσιμη 697 ρινθο με σταθερή πελατεία. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, κού σχολείου και δίπλα σε στάση 6946178155. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 4815977 Τηλ.: 6945282541. ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕ250412 ΚΤΕΛ 75 τα.μ. με τουαλέτα, νερό 6948953233. 299 ΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, 051011 και πάτωμα συν πάρκινγκ σκεπασμέΠωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ Γερμανικά ιδιαίτερα μαθήματα νο 75 τα.μ.. Πληρ. Τηλ.: 210 εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. Πωλείται στην περιοχή της ΠοσειΠΑΙΔΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΕνοικιάζεται διαμέρισμα 140 τ.μ. 3 παραδίδονται σε Έλληνες και Ελλη8053170 (πρωϊ) 27410 86250 Πληρ. Τηλ. 6944614272 & δωνίας στην οδό Μπουμπουλίνας 71 ΔΑ,ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥυπνοδωματίων στο κέντρο της Κονικά σε Γερμανούς. Άδεια διδασκα(απόγευμα) 6977699351. 2741055706 ένα τεμάχιο 4 στρεμμάτων μα κτήριο ΣΗ. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ρίνθου στην οδό Αδειμάμτου. Πληρ. λίας Υπουργείου Παιδείας. Τιμές 36 200312 400 τ.μ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τηλ.: 6975854495. Προσιτές. τηλ: 6930420324. ΑΓΓΕΠωλείται αγρόκτημα 4200 τ.μ. με 149 ΤΗΛ. 6948 850378. 156 ΛΙΚΗ ΜΩΡΑΪΤΗ θαλάμους πτηνοτροφείου στην περι3111 οχή Ποσειδωνία, Μπουμπουλίνας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 76 τ.μ 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, 260911 Ζητείται αγροτικό φορτηγάκι. Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 6944333280 & 27410 80696 κα Πωλείται επιχείρηση ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ— οικόπεδο 900μ. Στον οικισμό ΕξαμιΠληρ. Τηλ.. 6974931750. 500 μέτρα από τη θάλασσα, με δύο ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ (ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ) λόγω Πρωτόππαπα Γεωργία. λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 1311 υπνοδωμάτια, τζάκι, καλοριφέρ και συνταξιοδότησης. Πληρ. Τηλ.: 27410 280212 6081764 & 6972206900. κλιματισμό αυτόνομο. Πληρ. Τηλ: 23524 & 6932446327 219 Kύριος ζητά εργασία SECURITY 16-11-12 —- 16-1-13 6946768566. Τιμή: 450 ευρώ Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ με άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθί270911 Γερμανίας 4Χ2 με ύψος μόνο 1,10 Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουας με προτίμηση Κιάτο— εκατοστά , δενδροκομικό— τράκι γωνιακό μαγαζί 55 τ.μ. σε Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: αμπελουργικό σε άριστη κατάσταση. πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες : 6979211909. Τιμή 4.000€ και Φορτηγάκι DA2741025998, 27410 53363 & 2511 TSUN 1500 cc ενός τόνου, με ανοι6947317123. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ χτή καρότσα 2,22 μ. πλάτος και 1,52 79 Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ με παραπέτη, σε άριστη κατάσταση Πωλείται επιπλώση παιδικού δωκρατηση παιδιών , ηλικιωμένων & ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περασμένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο ματίου NEOSET κρεβάτι— σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. γενικό σέρβις. Δεκτός έλεγχος. Επί- κομοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε 101 Ετος ιδρύσεως 1983 δειξη και δοκιμή. Σαν καινούργιο. πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. Τιμή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 697722960 27058. Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος Εδρα: Αδειμάντου 895140. 69 άδειας Security ζητά εργασία ως 28 Κόρινθος 131211 εσωτερικός υπάλληλος γραφείου Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων Τηλ/fax: 27410 22810 στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή στο κέντρο της Κορίνθου λόγω Πωλείται εξοπλισμός καφενείου, Email: hmer@otenet.gr ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: συνταξιοδότησης τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραBlog: http:// 6979717113. Τηλ:2741025797. ση, παγομηχανή. Πληρ. τηλ.: 142 145 hmerhsiak.blogspot.com/ 2744079010 & 6937232930. 251011

Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ με προϋΠωλείται οικόπεδο στην ΤσαγκαΔΙΑΦΟΡΑ πηρεσία σε Ιδιωτικό και Δημόσιο ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεμμα εντός Τομέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης με θέα ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για περιποίηση θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό ηλικιωμένων ( και σοβαρές περιπτώσεις). και πιστοποίηση ECDL Core, αναζητά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου Πληροφορίες τηλ: 22980 – 36185 και δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 6979787288. ή ως γραμματέας στην Κόρινθο 69730044251 & 27410 20931. (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για 22.12.12 103 άλλες θέσεις). Για περισσότερες Φιλόλογος με εμπειρία παραδίδει πληροφορίες επικοινωνήστε στα Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων τηλέφωνα: 2741021759, τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι με 6975772944. στρωμα διπλό, γραφείο μες ενσωμα- Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε μαθητές Γυμνασίου—Λυκείου. Πληρ. 154 τομένη βιβλιοθήκη. Τιμή 300€. Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις 1310 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαμβάνει ώρες). την διεκπεραίωση κειμένων πτυχιακών, βιβλίων κλπ. Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.μ. + Αναλαμβάνω μικροδουλειές Ηλε- [σε δικό μου υπολογιστή, αποθήκευ1060 τ.μ. άρτια , οικοδομήσιμα Σ.Δ. κτρικά υδραυλικά—πλακάκια– ση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εμπειρία 0,4 προς 300 € το τ.μ. τηλ σίδερα - αλουμίνια - βαψίματα. Κος 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά 2741021956 – 6951323256 Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 κείμενα, πτυχιακές, λογιστικούς 300512 πίνακες και απλών κειμένων. Τιμές προσιτές. Πωλείται μονοκατοικία 150 τ.μ. 50 Πτυχιούχος φοιτήτρια ΠαιδαγωγιΤηλ. επικοινωνίας: 6944574018 μέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο κού Τμήματος παραδίδει μαθήματα 272 1250 τ.μ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. κατ’ οίκον σε μαθητες Δημοτικού. 77 Τιμή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: Απόφοιτος Λυκείου, με γνώσεις 6983068610 Αγγλικών ζητεί εργασία είτε ως Πωλείται ταχύπλοο 4,65 μ. μηχανή 161211 baby—sitter είτε ως καθαρίστρια 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Nέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοείτε για οποιαδήποτε σοβαρή δουΤηλ. 6937165657. σμίου εμβέλειας αναπτυσεται στην λειά. Πληρ. Τηλ.: 6945302438. 77 περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και 304

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου Διεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— Δημοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιμέλεια κεμένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδρομές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΣΟΚ:

«Το Υπουργείο Εργασίας υιοθέτησε τελικά την πρόταση μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση του συστήματος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ) για τις ληξιαρχικές μεταβολές των ασφαλισμένων»

Α

πό το Γραφείο Τύπου του ποίηση του συστήματος της Ηλεκτρονι- ολοκλήρωση της λειτουργίας της ενιαίας ΠΑΣΟΚ, ανακοινώθηκε κής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι- βάσης πληρωμών και ελέγχου των συπως το κόμμα εκφράζει την σης (ΗΔΙΚΑ) για τις ληξιαρχικές μεταντάξεων χωρίς καμιά επιβάρυνση των ικανοποίησή του για το ότι βολές των ασφαλισμένων και ζητά από πολιτών.» τελικά το Υπουργείο Εργασίας υιοθέτη- τον Υπουργό Εργασίας «να προχωρήσει σε την πρόταση μελών της Κοινοβου- σε όλες εκείνες τις κινήσεις προκειμένου «Στην υιοθέτηση της πρότασης μελών λευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για αξιο- να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση του συστήματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για τις ληξιαρχικές μεταβολές των ασφαλισμένων προχώρησε τελικώς το Υπουργείο Εργασίας, ανακοινώνοντας ότι «η ΗΔΙ-

ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

Π

έντε καινούργια αυτοκίνητα τύπου SUZUKI JIMNI και ένας σύγχρονος επιχειρησιακός εξοπλισμός, βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα στα χέρια των δασικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας για την πάταξη της λαθροϋλοτομίας και της παράνομης διακίνησης καυσοξύλων στην ύπαιθρο. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Αγγελάκας έδωσε εντολή στις δασικές υπηρεσίες της αρμοδιοτητάς του για εντατικοποίηση των ελέγχων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας, με παράλληλους ελέγχους από μπλόκα της Αστυνομίας και του Ταμείου Θήρας. Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασών, μέσα στο 2012, παρουσίασαν σημαντικό έργο στον αγώνα κατά της παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων, αφού υπεβλήθησαν 551 μηνύσεις, κατασχέθηκαν 2.104 τόνοι ξύλα, 9 φορτηγά, 75 αγροτικά οχήματα, 11 τρακτέρ, 21 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 32 αλυσοπρίονα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , η οποία αναφέρει ακόμη: «Διευκρινίζεται ότι η προσπάθεια αυτή δε στοχεύει στη δημιουργία προβλημάτων στους ορεινούς πληθυσμούς, αλλά στην πάταξη της παράνομης κοπής και κλοπής πολύτιμων δένδρων, όπως οι ελιές, οι δρύες και τα πεύκα, τα οποία ληστρικά κόβονται από κάποιους επιτήδειους είτε για εμπορία, είτε για προσωπικό όφελος, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δασικού πλούτου της χώρας μας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι για το 2013 θα υπάρξει αύξηση της συχνότητας των τακτικών περιπολιών και εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροϋλοτομίας και της προστασίας των δασών μας».

ΚΑ είναι έτοιμη να διασυνδεθεί από 1/1/2013 με την κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ληξιαρχικές μεταβολές στο πλαίσιο του δικτύου Αριάδνη». H ηλεκτρονική βάση (ΗΔΙΚΑ) θεσπίστηκε με τον νόμο 3863 και λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2010 και αποτέλεσε την βάση για να καταγράψει το Δημόσιο τον αριθμό των συνταξιούχων τον Μάρτιο του 2011, οπότε και άρχισε ο έλεγχος για τις συντάξεις «μαϊμού» με θεαματικά ευρήματα που οδήγησαν σε μείωση της δαπάνης κατά 450 εκ. ευρώ το χρόνο. Η διασύνδεση με την κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών θα δώσει την δυνατότητα να αξιοποιηθεί στα ΚΕΠ και στους Δήμους η δωρεάν εφαρμογή του ΗΔΙΚΑ με αποτέλεσμα να γλυτώσουν οι ασφαλισμένοι ένα επιπλέον χαράτσι στους συμβολαιογράφους για τις μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων. Το θέμα εξάλλου είχε έρθει προς συζήτηση στην Βουλή στις 2 Νοέμβριου μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, Συμεών Κεδίκογλου. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή και καλεί τον υπουργό Εργασίας να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις κινήσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της λειτουργίας της ενιαίας βάσης πληρωμών και ελέγχου των συντάξεων χωρίς καμιά επιβάρυνση των πολιτών.»


Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

- Σελίδα 16 -

2-1-13  

2-1-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you