Page 1

ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7993 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιμή: 0,05€ Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Π.Α.Σ.ΕΒΕ - Γραμματεία Κορινθίας:

«ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟ∆ΙΣΟΥΜΕ!!» Διαβάστε στην σελ. 6

ΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε στην σελ. 3

«Ξανακτυπά η καύση;» Διαβάστε στην σελ. 9

∆ήμος Σικυωνίων Μείζον μειοψηφία:

«Οι συνδημότες μας περιμένουν πράξεις, περισσότερα έργα και λιγότερα λόγιακαι εικόνα από τη ∆ημοτική Αρχή» Διαβάστε στην σελ. 2

Η 11Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ Διαβάστε στην σελ. 5


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

∆ήμος Σικυωνίων - Μείζον μειοψηφία:

«Οι συνδημότες μας περιμένουν πράξεις, περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια και εικόνα από τη ∆ημοτική Αρχή»

Κ

Δεν έχει μέχρι σήμερα φέρει στο Δηρίνοντας τον απολογισμό μοτικό Συμβούλιο. τον ΙΣΟΛΟΓΙπεπραγμένων της Δημοτικής ΣΜΟ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 με την Αρχής Σικυωνίων για την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατά χρονιά που μας πέρασε, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 1η του μηνός, παράβαση του νόμου που ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες και αυτές ο επικεφαλής της μείζον μειοψηφίας κος Χρήστος Ζαχαριάς, αναφέρει: έχουν παρέλθει κατά πολύ!!! Με την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος «Την 1η Δεκεμβρίου 2012 επέλεξε ο δεν αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του

Δήμαρχος για τον απολογισμό των πεπραγμένων 2011. Ο λαός λέει για κάποιον που καθυστερεί να κάνει κάτι, «άργησε αλλά το θυμήθηκε». Σύμφωνα με το νόμο ο απολογισμός έπρεπε να είχε γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην αδυναμία του να συντονίσει και υλοποιήσει υποχρεώσεις που επιβάλει ο νόμος; σε αδιαφορία του ή στο ότι ήθελε να περάσει και το έτος 2012, ώστε να παρουσιάσει κάποιο έργο. Επί της εισήγησης τώρα οφείλω να επισημάνω τα κατωτέρω:

αποχέτευσης Μουλκίου είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ως μελέτη αλλά και ως προς τη χρηματοδότηση. Ουσιαστικά δεν υπήρξε πρόοδος στα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, στην απαλλοτρίωση του δεσμευμένου από το Δήμο οικοπέδου της ΣΚΟΣ ΑΣΕ, στο θέμα της ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Τα θέματα αυτά επανει-

2011, αλλά επιδόθηκε με μία πολύωρη λημμένως τα έχουμε θέσει στο Δημοεισήγηση και με τη βοήθεια της εικό- τικό Συμβούλιο καταθέτοντας πάντα νας, όχι στο τι έπραξε το 2011, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυσή στο τι δέον γενέσθαι, το οποίο θύμιζε τους, αλλά η Δημοτική Αρχή μας απροεκλογικό πρόγραμμα. γνοεί. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Από τα 145 προγραμματισθέντα έργα για το 2011 μόνο τα 50 φαίνεται να πραγματοποίησε και από αυτά τα περισσότερα μόνο με τη μορφή μελετών. Τα υπόλοιπα τα έβαλε και πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα του 2012. Σε ποσοστό μόνο το 14% υλοποίησε. Αξίζει να τονιστεί πως έργα όπως το δίκτυο

Με μεγάλη αυταρέσκεια ο Δήμαρχος προσπάθησε να επιβάλει πως είναι ο μέγας οικονομολόγος που εξυγίανε τα οικονομικά με εξοικονόμηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ.!!! Επ’ αυτών πρέπει να υπογραμμίσω πως οι μειώσεις των δαπανών οφείλονται κυρίως : • Στις μειώσεις των μισθών υπαλλήλων και αιρετών που αποφάσισε η πολιτεία • Στις μειώσεις του αριθμού των αιρετών (Δημάρχων, προέδρων, αντιδημάρχων δημοτικών συμβούλων κλπ ) και ως εκ τούτου σε περαιτέρω μείωση των δαπανών. • Στη δυνατότητα πρόσληψης ,που έδωσε η πολιτεία 70 περίπου ατόμων με θητεία ολίγων μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το Δήμο, με αποτέλεσμα να μην απαιτηθεί η πρόσληψη εργατών και οδηγών για την καθαριότητα . • Στη μη υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του τεχνικού προγράμματος.

τα, τα απλά ψέματα, τα καταραμένα ψέματα και οι αριθμοί». Ο Δήμαρχος λοιπόν θεωρεί πως η πολιτική πραγματώνεται με όρους εντυπωσιασμού, με την αριθμολαγνεία, η οποία βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με προσπάθεια επηρεασμού του συναισθήματος και με την προώθηση μιας εικονικής πραγματικότητας δια του υπερτονισμού της εικόνας εις βάρος της πραγματικότητας. Πιστεύω πως ενδεχομένως επηρεάζει αλλά δεν πείθει την πλειοψηφία των συνδημοτών μας. Εμείς ως μείζον μειοψηφία προσπαθήσαμε με τις προτάσεις μας αλλά και με

Παρόλα αυτά, θα περιμένουμε να δούμε, εάν όλους αυτούς τους αριθμούς και τα ποσοστά που πομπωδώς ανέφερε ο Δήμαρχος ότι εξοικονόμησε, θα τα παρουσιάσει λίαν συντόμως ως ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΟ. Είναι σχήμα οξύμωρο να παραπονιέται για την έλλειψη πόρων και από την άλλη να μην αξιοποιεί αυτά που υποτίθεται εξοικονόμησε για την πραγματοποίηση έργου !!! Έχω επανειλημμένως αναφέρει το λεχθέν «υπάρχουν τριών ειδών ψέμα-

τον έλεγχο και την κριτική να συμβάλουμε στην σωστή πορεία του Δήμου αποδεικνύοντας υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση. Οι συνδημότες μας περιμένουν πράξεις, περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια και εικόνα από τη Δημοτική Αρχή». Χρήστος Αρ. Ζαχαριάς


Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα, στην αίθουσα της «Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών», η τιμητική εκδήλωση για τον κ. Σπύρο Μιχόπουλο, επίτιμο Επόπτη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επίλεκτο μέλος της πνευματικής Κορινθιακής οικογένειας, με σημαντική δημιουργική παρουσία στα Κορινθιακά Γράμματα και επί δεκαετία και πλέον εκδότη του περιοδικού ΑΙΠΥΤΟΣ. Την εκδήλωση διοργάνωσε η «Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων» . Η επιλογή του κ. Μιχόπουλου, να είναι ο τιμώμενος για το έτος 2012 από την «Ε.Κ.Σ.», έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της. Για το 2011 είχε επιλεγεί και τιμήθηκε η Κορίνθια ποιήτρια κα Ευαγγελία Παπαχρήστου-Πάνου. Στο τιμώμενο επέδωσε τιμητική πλακέτα ο Αντιπρόεδρος της «Ε.Κ.Σ.» κ. Σωτήρης Κοκκωνάκης και ο κ. Μιχόπουλος απευθύνθηκε προς όλους, για να εκφράσει τη συγκίνησή του, τη χαρά του και τις θερμές ευχαριστίες του. Για τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του κ. Μιχόπουλου μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της «Ε.Κ.Σ.» κ. Σωτήρης Κοκκωνάκης και η κα. Ελένη Κυριακοπούλου, μέλος του Δ.Σ. η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στην έμπνευση, στη δημιουργία και στην έκδοση του Αίπυτου, που υπήρξε μνημειώδης προσφορά του στα πνευματικά πράγματα της Κορινθίας, με πανελλήνια απήχηση. Ο Πρόεδρος της «Ε.Κ.Σ.» κ. Ματθαίος Ανδρεάδης, ο οποίος εμποδίστηκε από λόγους υγείας να παρευρεθεί, έστειλε γραπτό χαιρετισμό και συγχαρητήρια προς τον τιμώμενο, εξαίροντας τη σημασία του περιοδικού Αίπυτος για την καταγραφή της Κορινθιακής ιστορίας, τοπογραφίας, μυθολογίας, τέχνης και παράδοσης. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη να υποστηριχτεί το όραμα της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων» για τη συγκρότηση ερευνητικής ομάδας, στο πλαίσιο ενός Κορινθιακού Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης, ενός «Κορινθιακού Αρχείου, για την αποδελτίωση βιβλίων, εντύπων και λοιπών δη-

μοσιευμάτων από το 1821 και εφεξής. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων και απηύθυναν εγκάρδιο χαιρετισμό, ο πρώην Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας κ. Γιάννης Ποττάκης, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε να στηρίξει την έκδοση της ιστορικής και λαογραφικής μελέτης για την Κορινθία, του κ. Μιχόπουλου, αλλά και να συμβάλει θετικά στην εξεύρεση λύσης ως προς το αίτημα για τη στέγαση της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων», ώστε το όραμα που περιέγραψε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρός της κ. Ματθαίος Ανδρεάδης να υλοποιηθεί. Επίσης πήραν το λόγο και συνεχάρησαν τον κ. Σπύρο Μιχόπουλο, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κορινθίων κ. Γιώργος Καμπίρης, ο Πρόεδρος των Εν Αθήναις Μπασιωτών, ο Κορίνθιος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ηλίας Οικονόμου, η Δ/ ντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος κα Ασπασία Λούβη, ο κ. Νίκος Πιέρρος, μέλος του Δ.Σ. της «Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών», η Δ/ντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κα Καμηλάκη και ο κάποτε μαθητής του τιμώμενου κ. Νίκος Λυμπούσης. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του «Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών», ο πρώην Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Αριστείδης Βουγιούκας, ο Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλης Κύρκος, ο Ιερέας του χωριού Μπάσι Κορινθίας μαζί με σημαντική αντιπροσωπεία συγχωριανών του κ. Μιχόπουλου, οι εκδότες του Κορινθιακού περιοδικού Ορίζοντες κ. Θεοδόσης Κοντόζογλου και κα Ελένη Συκά-Κοντόζογλου, ο Καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Τάσος Μαυραγάνης, ο Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, πάρα πολλοί φίλοι, συγγενείς και πρώην συνεργάτες του κ. Σπύρου Μιχόπουλου. Τις εργασίες της εκδήλωσης διεύθυναν οι Γραμματείς της «Ε.Κ.Σ.», κα Νέλλη Σπηλιοπούλου και Γιάννης Δ. Μπάρτζης.

- Σελίδα 3 -

ΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


- Σελίδα 4 -

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Η Ελλάδα έχει σχεδόν το 1/3 της ακτογραμμής της Ευρώπης, σημαντική θαλάσσια έκταση λόγω του ελληνικού αρχιπελάγους, που είναι σε καλή κατάσταση και μεγάλη ποικιλομορφία στα χαρακτηριστικά των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Σε γενικές γραμμές το κύριο πρόβλημα πού φαίνεται να έχουμε είναι ότι ενώ πιθανότατα ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνους όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η τεκμηρίωση αυτής της εικόνας είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απουσίας μιας συνεπούς πολιτικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εκτιμάται ότι η μεγαλύτερη χρησιμότητα της προσπάθειας που γίνεται αυτή την περίοδο αφορά ακριβώς τη θέσπιση προδιαγραφών (παράμετροι, χωρο-χρονική κάλυψη, μεθοδολογία κ.λ.π.) για το σύστημα (ή τα συστήματα) παρακολούθησης έτσι ώστε να προκύψει μια χρήσιμη και αξιόπιστη βάση δεδομένων κατάλληλη για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την θαλάσσια πολιτική και στρατηγική τα επόμενα χρόνια.»

Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου παρευρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Θαλάσσια Στρατηγική», η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ, στην Αθήνα. Ο κ. Παπαφωτίου εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ημερίδα αυτή, εντάσσεται στο στάδιο της «προετοιμασίας» του σχεδίου δράσης των Θαλασσίων Στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά με την ημερίδα αυτή: «Από τη φύση τους οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν διεθνείς περιοχές και ως εκ τούτου προϋποθέτουν διακρατικές συνεργασίες και προσεγγίσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν θαλάσσιες περιοχές (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος) με μεγάλη αξία, από την άποψη της ιχθυοπαραγωγής και του τουρισμού, που πρέπει να τύχουν προστασίας. Για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε η Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών, στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική, κάθε κράτος μέλος, οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του ακολουθούν τη διαίρεση των Ευρωπαϊκών θαλασσών σε περιοχές και υποπεριοχές, όπως αυτή πραγματοποιείται στην οδηγία.

Και ο κ. Παπαφωτίου ολοκληρώνοντας αναφέρει: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση θαλασσίων πολιτικών που αφορούν στην αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα, στην ανασκόπηση, στην εκτίμηση και στη μεταβλητότητα φυσικών παραμέτρων στις ελληνικές θάλασσες. Ακόμη στα επίπεδα και στις τάσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στον ελληνικό χώρο, στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα, στην αλιεία και στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες και γενικότερα στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι επιμέρους πολιτικές στο πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής θα παρέχουν τη δυνατότητα επέμβασης για εξασφάλιση της δέσμης χαρακτηριστικών, της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, της σωστής διαχείρισης των θαλασσίων περιοχών έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι επιθυμητή και αειφόρος».

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Πέμπτη 27-12-2012 ώρα 6.30μ.μ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ «Γιορτινές Μελωδίες» - Φιλαρμονική Περαχώρας υπό την Δ/νση του κ. Ρίζου Κων/νου.(Παράρτημα Φιλαρμονικής Δήμου ΛουτρακίουΑγίων Θεοδώρων) Σάββατο 29-12-2012 ώρα 6.30μ.μ. ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ «ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΤΡΕΔΟΥΡΑΣ» -Πολιτιστικός Οργανισμός «Προμηθέας» του Δήμου ΛουτρακίουΑγίων Θεοδώρων. - Σύλλογος Γυναικών Αγίων Θεοδώρων Συμμετέχει η χορωδία του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων υπό την Δ/νση του κ. Παντελέων Γρηγορίου.


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Η 11Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Σ

ήμερα Τετάρτη από τις 9 – 1 μ.μ στο Δημαρχείο Κορίνθου θα γίνει η 11η Εθελοντική Αιμοδοσία του δήμου . Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Υπεύθυνοι της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, σας καλούν να συμμετάσχετε στην Αιμοδοσία που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Ο δήμος αναφέρει: «Με αφορμή το εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων, ας γίνει η ανάγκη σε αίμα προτροπή για να δώσουμε ένα δώρο ζωής και ελπίδας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει αίμα, σε άλλο άνθρωπο. Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτής της προσφοράς που αποτελεί ένα μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, προσφέροντας στον συνάνθρωπο και εξασφαλίζοντας παράλληλα αίμα για τον ίδιο και του πρώτου βαθμού συγγενείας του. Αίμα μπορούν να δώσουν άφοβα όλοι κάθε έξη μήνες ,αφού κάθε άνθρωπος από 18 έως 60 ετών μπορεί να γίνει αιμοδότης. Ο εθελοντής θα εφοδιάζεται με ειδική κάρτα της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων όπου θα τον καλύπτει σε αίμα όποτε το χρειαστεί ο ίδιος και η οικογένεια του ενώ παράλληλα , με την κάρτα αυτή θα μπορεί να κάνει δωρεάν αιματολογικό και βιοχημικό ετήσιο έλεγχο ( σάκχαρο- ουρία- αιματοκρίτη- χοληστερίνη- τριγλυκερίδια κλπ) στο σταθμό Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας έχει ως στόχο της, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για την αναγκαιότητα και τη διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά και έμπρακτα στον αγώνα για να καταστεί η Χώρα μας αυτάρκης σε αίμα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους κατοίκους του Δήμου μας με τα απαραίτητα αποθέματα, αφού η Τράπεζα αυτή ανήκει σε όλους του Δημότες.» ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, 21100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ: 27413-61022 Fax: 27410-84319 e-mail: a,spiropoulou@korinthos.gr

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Χριστουγεννιάτικες γιορτές έχει προγραμματίσει ο Δήμος Κορινθίων για τις 20 και 28 του μήνα για τα παιδιά όλων των παιδικών σταθμών του Δήμου αλλά και για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Τα παιδιά όλων των παιδικών σταθμών του Δήμου, θα έχουν την χαρά να απολαύσουν μαζί με γονείς και φίλους, την Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας στο ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΑΣ , που βρίσκεται στο Σολομό . Το εορταστικό αυτό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις 5.00 μ.μ. και θα περιλαμβάνει την πιο ξέφρενη χριστουγεννιάτικη fiesta, με φαντασμαγορικά shows καθώς και την παρουσία του Άγιου Βασίλη προσδίδοντας μια ιδιαίτερη και ευχάριστη νότα στην ατμόσφαιρα. Επίσης την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ., στον ίδιο χώρο, ο Δήμος , ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής θα πραγματοποιήσουν την ετήσια γιορτή για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου.


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Π.Α.Σ.ΕΒΕ - Γραμματεία Κορινθίας:

«ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟ∆ΙΣΟΥΜΕ!!»

Με το κοινό μας, πλαίσιο διεκδικούμε: • Όχι στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, νομοθετική κατοχύρωσή της. • Ωράριο εθνικό, υποχρεωτικό για όλους. • Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο. • Κατάργηση της μερικής απασχόλησης και του ωρομίσθιου, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και όλων των ελαστικών μορφών εργασίας και μετατροπής τους, σε 8ωρες συμβάσεις αορίστου χρόνου. • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. • Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων». Κόρινθος 17 Δεκέμβρη 2012 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Α.Σ.ΕΒΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

- Μειώνεται και το όριο κεφαλαίου για την ίδρυσης επιχείρησης

«Η επιχειρούμενη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας μένη και η επέκταση του μέτρου σε όλους, όπως ακριείναι το πρωτοχρονιάτικο Δώρο της τρικομματικής κυ- βώς έγινε και με τους ψευτοπεριορισμούς που υπήρχαν βέρνησης στα μονοπώλια και τις μεγάλες εμπορικές στην ίδρυση πολυκαταστημάτων. επιχειρήσεις. Έρχεται να συμπληρώσει την άγρια αύξηση της φορολογίας σε βάρος των εργαζόμενων και Η κυβέρνηση νομοθετεί την καταστροφή χιλιάδων μιτων αυτοαπασχολούμενων που οδηγεί στη φτώχεια την κρών εμπόρων. πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων. Η πλειοψηφία της ΕΣΕΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ Η εφαρμογή της 7ημερης βδομάδας για τα εμπορικά γιατί γνώριζε τα σχέδια και τα έκρυβε προκειμένου να εμφανιστούν μετά τις εκλογές της Συνομοσπονδίας. καταστήματα θα οδηγήσει: Τα κόμματα που συμφωνούν και στηρίζουν την πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης αγορών και επαγ1) Στην οικονομική και φυσική εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων μικρών εμπόρων γελμάτων, υποκρίνονται ότι διαφωνούν για λόγους αντιπολίτευσης. που αντικειμενικά δεν μπορούν να δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα επί 12 ώρες την ημέρα. 2) Στην βίαιη μεταφορά του τζίρου από τα μικρά μαγα- Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι έμποροι έναν δρόμο έχουμε. ζιά στα μεγάλα με αποτέλεσμα τη σίγουρη χρεοκοπία των μικρών εμπόρων. Αγωνιστικό μέτωπο συμμαχία και κοινοί αγώνες μαζί 3) Στην αύξηση του κόστους λειτουργίας των μικρομά- με τους εργαζόμενους στο εμπόριο και τα σωματεία γαζων και το παραπέρα φόρτωμα με χρέη και υποχρεώ- τους, για την ανατροπή και της επιχειρούμενης κατάρσεις τους ήδη επιβαρημένους μικρέμπορους. γησης της κυριακάτικης αργίας και συνολικά της πολι4) Ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των τικής που τα δίνει όλα στα μονοπώλια. εργαζόμενων στο εμπόριο που παραδίνονται στη διάθεση των μεγαλεμπόρων να τους απασχολούν απλήρωΗ ΠΑΣΕΒΕ καλεί τις ομοσπονδίες και τα σωματεία τους πέρα από το ωράριο εργασίας. του κλάδου να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες μαζί με Είναι κοροϊδία και παραπλανητικός ελιγμός, ότι εξαι- τους εργαζόμενους για να εκφραστεί η κοινή απάντηση στην ενιαία επίθεση μονοπωλίων – κυβέρνησης. ρούνται πολυκαταστήματα, εμπορικές αλυσίδες κλπ. Όλοι γνωρίζουμε ότι εφόσον έγινε η αρχή είναι δεδο-

Σ

ημαντικές θετικές εξελίξεις περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναμενόταν να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όσον αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού περιλαμβάνονται. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά : • Μειώνεται το ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ σε 24.000 ευρώ (από 60.000 που ήταν τώρα) και ΕΠΕ σε 2.400 ευρώ (από 4.500 ευρώ). • Από 1ης Ιανουαρίου του 2013 απελευθερώνονται τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, με σκοπό να αποτυπωθούν στα επίσημα στοιχεία οι μειώσεις διδάκτρων που γίνονται στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. • Από 1ης Ιανουαρίου του 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια. Η εγγραφή καθίσταται προαιρετική. Η η μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου για ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ αποσκοπεί αφενός στη διευκόλυνση του επιχειρείν και αφετέρου στη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο διεθνή ανταγωνισμό. Με την απελευθέρωση των διδάκτρων των σχολείων αναμένεται ενίσχυση του ανταγωνισμού, περαιτέρω πτώση του συνολικού κόστους για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και πιο διαφανής καταγραφή των τιμοκαταλόγων.


Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

- Σελίδα 7 -

Συνάντηση ∆έδε- Λογοθέτη

«Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΕΔΩ» - Τι δήλωσαν Αντιπεριφερειάρχης – Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων μετά τη συνάντηση που είχαν

Σ

ε προγραμματισμένη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες με τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων κ. Κώστα Λογοθέτη συζητήθηκαν σημαντικά έργα για το πρόγραμμα τις επόμενης χρονιάς αλλά και η περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων, όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Παράλληλα ανακοινώθηκαν τρία σημαντικά έργα για την περιοχή. Με αφορμή την επίσκεψή του στο Δήμο, ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε την άμεση έναρξη του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση - ανακαίνιση επαρχιακής Οδού Περαχώρα - Λίμνη Βουλιαγμένης» προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ. Πρόκειται για τη βελτίωση ενός σημαντικού τουριστικού δρόμου του Νομού που με την ολοκλήρωσή του θα δώσει τη δυνατότητα της άνετης, ευκολότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης στον επισκέπτη και παραθεριστή, προς τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Η ανακατασκευή του δρόμου, που αποτελεί ζητούμενο χρόνων της τοπικής κοινωνίας, θα ευνοήσει την ευρύτερη τουριστική κίνηση στην περιοχή και θα διευκολύνει τη μετακίνηση προς σημαντικούς παραθεριστικούς προορισμούς της Κορινθίας. Πέρα από το έργο αυτό, ανακοινώθηκαν δύο ακόμη παρεμβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Η πρώτη αφορά στη χρηματοδότηση με 250.000 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας του έργου της αποκατάστασης, βελτίωσης και συντήρησης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Αθηνών, στο ύψος της περιοχής των Αγ. Θεοδώρων, με στόχο την αναβάθμιση του οδικού άξονα και τη διόρθωση όλων εκείνων των τμημάτων που μέχρι σήμερα δυσχέραιναν την ομαλή μετακίνηση των εποχούμενων. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε και η

έναρξη από την Περιφερειακή Ενότητα των εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, που ένα σημαντικό τμήμα του αφορά και στο Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

«Η συνεργασία δεν σταματάει εδώ» Όπως ανακοίνωσαν Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος, η συνεργασία δεν σταματάει εδώ. Αποφασίστηκε η υποβολή από την Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία με το Δήμο, της πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2013, του δρόμου από τη λίμνη της Βουλιαγμένης έως και τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου, έργο που «ολοκληρώνει την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, δημιουργώντας τις συνθήκες για την ύπαρξη ασφαλούς οδικού δικτύου και ταυτόχρονα περιπατητικούς δρόμους για τη χρήση τους από το κοινό.» Ο κ. Λογοθέτης, αφού ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την παρουσία του στο Δήμο, τόνισε τη σημασία της εποικοδομητικής συνεργασίας του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση έργων στις δύσκολες σημερινές συγκυρίες, λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε από πλευράς του και ο Αντιπεριφερειάρχης. Από την μεριά του ο κ. Δέδες, υπογράμμισε πως τα έργα που προγραμματίζονται κινούνται σε βάση αναπτυξιακής στρατηγικής. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά αλληλένδετα μεταξύ τους έργα, ενώ τα χρήματα που διατίθενται για τη χρηματοδότησή τους «πιάνουν τόπο» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, γιατί ο σωστός προγραμματισμός και η άρτια μελέτη των παρεμβάσεων μεγιστοποιεί τα οφέλη για την τοπική κοινωνία.


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Χάντμπολ

Αερωπό-ρος στην 5η θέση της Βαθμολογίας ο «Ποσειδώνας» στο Χάντμπολ Τo Σάββατο 15 Δεκεμβρίου έγινε η 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Χάντμπολ. Ο «Ποσειδώνας» Λουτρακίου αναμετρήθηκε με τον Αερωπό Έδεσσας και τον νίκησε με 1 πόντο διαφορά. Συνολικά τα αποτελέσματα: ΠΑΟΚ – Κικλίς 41-21, ΑΕΚ – Άρης Νίκαιας 36-22, ΧΑΝΘ – ΔΟΥΚΑΣ 19-23, Φοίβος Συκεών – Διομήδης Άργους 15-28 και Ποσειδών Λουτρακίου – Αερωπός Έδεσσας 3332. Το τελευταίο παιχνίδι Πανελληνίου – Φίλιππου Βέροιας ήταν χθες . Για το παιχνίδι διαβάζουμε από την Κορινθιακή ομάδα : «Τι να πρωτοπεί κανείς. Συγκλονιστικό; Εκπληκτικό; Μοναδικό παιχνίδι; Ήταν από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχουμε ζήσει ποτέ. Όπως είχαμε ξαναπεί το προβάδισμα στο παιχνίδι το είχαν οι Εδεσσαίοι λόγω εμπειρίας. Και όντως έτσι ξεκίνησε. Από την αρχή του παιχνιδιού η ομάδα που κυριάρχησε ήταν ο Αερωπός. Πολύ καλή συνεργασία των παικτών με το πίβοτ τους και με διεισδύσεις, δυνατές άμυνες και με σωστή αλληλοκάλυψη. Πολύ ωραίο χάντμπολ Ο Ποσειδώνας έδειχνε να μπορεί, αλλά αντιδρούσε σπασμωδικά και τμηματικά ενώ το άγχος των αθλητών έβγαινε στο γήπεδο με λίγα λάθη. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά ξέφυγε και έγινε 8-13. Εκεί πίστεψαν οι παίκτες του Αερωπού ότι τελείωσε το παιχνίδι. Όμως σε μια ρελάνς αποφασιστικότητας και πάθους η ομάδα του Λουτρακίου κατάφερε με ένα 8-4, να κλείσει στο ημίχρονο την διαφορά μόλις στο ένα γκόλ 16 - 17. Είχαν μπει τα θεμέλια της ανατροπής. Είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος και περίμενε με αγωνία την εξέλιξη. Στο δεύτερο ημίχρονο και χωρίς να χρονοτριβεί κανείς η αντίστροφή μέτρηση είχε ξεκινήσει. Το ένα γκολ μετά το άλλο για το Λουτράκι, του έδωσε το προβάδισμα και τον έλεγχο του αγώνα. Καταπληκτικό χάντμπολ και από τις δύο ομάδες. Δυνατές άμυνες ωραίες κινήσεις στους χώρους οι τερματοφύλακες να δίνουν τα ρέστα τους και ο κόσμος να αγωνιά για την άμυνα και να πανηγυρίζει για την επίθεση. Στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου ενώ η ομάδα μας είχε αποκτήσει μια διαφορά δύο τερμάτων με δύο σερί δίλεπτα μείναμε με 4 παίκτες. Ευτυχώς δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Αερωπός αλλά υπήρξε και συνέχεια ξανά. Πάλι άλλες δύο δίκαιες αποβολές στους παίκτες της ομά-

δας μας, μας άφησαν εκτεθειμένους στις ορέξεις του Αερωπού για ανατροπή. Με βεβιασμένες επιλογές και λανθασμένες τελικές επιλογές οι παίκτες του Αερωπού έκαναν τα εύκολα δύσκολα για τους ίδιους . Και η ομάδα του Ποσειδώνα να βάζει γκόλ και με 4 παίκτες. Εκπληκτική η αυτοθυσία των παιδιών. Συνεχόμενα να καλύπτουν επίθεση-άμυνα και χώρους. Ο Βλαχογεώργος σε πολύ καλή μέρα έπιανε τα άπιαστα και τον πρόδιδαν μερικές φορές τα σίγουρα. Την δουλειά του την πέτυχε και με το παραπάνω όμως. Σταθερός και με σωστές τοποθετήσεις κατέβαζε τα ρολά. Έτσι ήρθε το τελευταίο λεπτό που η ομάδα μας έχει την επίθεση και διαφορά ενός γκόλ. Ο Αερωπός άλλαξε τακτική και έπαιξε μαν του μαν σε όλους τους χώρους. Αυτό απέδωσε, πιέζοντας τον Ποσειδώνα να κάνει λάθος πάσα, και να φύγουν στον αιφνιδιασμό και να ισοφαρίσουν το παιχνίδι 32-32, 15 δεύτερα πριν τελειώσει ο συναρπαστικός αγώνας. Στην επίθεση μας, ο αμυντικός του Αερωπού παρεμποδίζοντας αντικανονικά τον παίκτης μας να κινηθεί στο χώρο αποβλήθηκε σωστά από τους Διαιτητές με δίλεπτη αποβολή. Η ένταση της στιγμής κορυφώθηκε για όλους μέσα και έξω από το γήπεδο. Η απαράμιλλη ψυχραιμία του πλέϊ Μάκερ του Ποσειδώνα του Γιώργου του Πέρρου και τα συνθήματα των φίλων της ομάδας μας….Πέρρο βάλε τώρα ένα γκόλ... ένα γκόλ έπιασαν τόπο. Με επαγγελματισμό πήρε την μπάλα από τον συμπαίκτη του και σηκώθηκε μπροστά από τους αμυντικούς του Αερωπού και κάρφωσε την μπάλα στο βάθος της εστίας κάνοντας το 33-32 μεσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς ενώ ο χρόνος που είχε απομείνει ήταν 3 δεύτερα που κύλησαν αργά και βασανιστικά μέχρι που σφύριξαν τη λήξη του παιχνιδιού οι διαιτητές. Όλοι οι φίλαθλοι όρθιοι στις κερκίδες χειροκροτούσαν τους αθλητές μας ενώ εκείνοι ένα κουβάρι να στριφογυρίζουν μέσα στο γήπεδο. Η χαρά ήταν απερίγραπτη μέσα στο γήπεδο. Οι ιαχές χαράς και των πανηγυρισμών ακούστηκαν μέχρι το Λουτράκι. Η νίκη αυτή επι της πολύ καλής ομάδας του Αερωπού Έδεσσας ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Ο μοναδικός λόγος της πολύ μεγάλης μας χαράς ήταν γιατί έγινε στο Λουτράκι και με κόσμο. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι που σίγουρα θα φέρει και περισσότερους φίλους στο γήπεδο την επόμενη φορά. Όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι από την πορεία της ομάδας του Ποσειδώνα αλλά κυρίως για την αγωνιστικότητα των αθλητών. Τέτοιο πάθος και τέτοια ένταση έχω πολλά χρόνια να δώ μου εκμυστηρεύτηκε ένας φίλος της ομάδας. Δεν έχω λόγια να πω για τους Vladan Vujanovic που εάν ήταν λίγο πιο προσεκτικός θα είχε κάνει απίστευτη ζημιά στον Αερωπό, ο Παπαδόπουλος που με το πάθος του έχει ξεσηκώσει όλους τους συμπαίκτες του, ο Ρουμελιώτης για πρώτη φορά στην Α1 τα δίνει όλα για όλα

και χωρίς να είναι 100% έτοιμος, ο Βαμβακάς που έχει γίνει ο σάκος τους μπόξ σε άμυνα και επίθεση δίνοντας παλικαρίσιες λύσεις πάντα, ο Χατζηκωνσταντίνου που μετά από σοβαρό τραυματισμό και χωρίς να είναι απολύτως καλά ήταν διαρκή απειλή στην άκρη ενώ ο Βασιλειάδης και αυτός για πρώτη φορά στην Α1 νιώθει τι σημαίνει δύναμη και χάντμπολ. Ο Χατζηκωνσταντίνου Ν. κράτησε την μπάλα όσο χρειάστηκε, ενώ ο τερματοφύλακας Γιώργος Μπάρμπας χρησιμοποιήθηκε μόνο σε δύο περιπτώσεις πέναλτι αφού τα 9 ράμματα στο στόμα του δεν του επέτρεπαν να πάρει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ενώ ο Τούρκια ήταν εκτός πλάνων αφού ήταν τραυματίας. Τέλος για μια ακόμη φορά η συνεργασία όλης της ομάδας μας έδωσε στον Πέρρο την δυνατότητα να ηγείται επιθετικά με απόλυτη επιτυχία. Συγχαρητήρια που μας κάνατε υπερήφανους και συγχαρητήρια και στον Αερωπό Έδεσσας που και με την δική τους συμβολή έγινε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το άθλημα μας. Η ομάδα μας την επόμενη αγωνιστική παίζει στο Άργος με τον Πρωταθλητή Ελλάδας Διομήδη Άργους. Ελπίζουμε σε μια καλή εμφάνιση γιατί περαιτέρω βλέψεις δεν υπάρχουν. Η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Ελπίζουμε να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να διατηρήσουμε την καλή εικόνα που έχουμε και να το χαρεί ο κόσμος που γεμίζει το κλειστό του Άργους. Να έχουμε υγεία πάνω από όλα για να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Τα δεκάλεπτα: 4-6, 8-13, 16-17( ημχ), 23-22, 28-28, 33-32 Πέναλτι: 1/1, 4/5 Δίλεπτα: 4-4 Διαιτητές: Τσακανίκας- Κολλάρος, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ (Κώστας Χατζηκωνσταντίνου): Βλαχογεώργος, Σκρόμπιτς 2, Βαμβακάς 6, Πέρρος 12, Μουτσάι, Δη-

μητρόπουλος, Τούρκια, Μπάμπης, Μπάρμπας, Μπένας, Χατζηκωνσταντίνου Ν. 1, Βουγιάνοβιτς 7, Βασιλειάδης 1, Παπαδόπουλος 2, Χατζηκωνσταντίνου Θ., Ρουμελιώτης 2. ΑΕΡΩΠΟΣ (Χρήστος Τζουβάρας): Κότσιφας, Τζουβάρας Π. 4, Γιόσμου 6, Πετρίδης, Τζουβάρας Θ. 2, Κράλλης 5, Άντρεγιτς 7, Αθανασίου, Μπακιρτζής, Τσάπας 2, Αρβανιτίδης, Βαφειάδης, Μούσιος 6, Ροδοβίτης. Υ.γ. Πολύ καλή ανταπόκριση είχε ο κόσμος στην κλήρωση για 5 τυχερούς φιλάθλους να κερδίσουν τα ζυμαρικά μιας ολόκληρης χρονιάς. Μια προσφορά της Ελληνικής Εταιρίας Ζυμαρικών ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ που μας υποστηρίζει όπως και οι υπόλοιποι χορηγοί μας. Η κλήρωση θα επαναληφθεί στις 19 Ιανουαρίου σε εκ νέου 5 τυχερούς φιλάθλους, με αντίπαλο τον Άρη Νικαίας στο Λουτράκι.»


Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

«Κι εκεί που είχαμε αρχίσει να είμαστε ήσυχοι με τη θέση Γκα και την ευρύτερη περιοχή, να πάλι μια δημοσίευση σε εφημερίδα της Κορινθίας για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην πιο πάνω θέση. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατέθεσε για έγκριση στις υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου , πρόκειται για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 0,5 MW, από καύση βιοαερίου που θα προέρχεται από την επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων (χοιροτροφικά), πτηνοτροφικών αποβλήτων και ορό γάλακτος. Στην εν λόγω περιοχή υπάρχει μία ιδιαίτερη επιβάρυνση, εκ του γεγονότος ότι υπάρχει, ήδη, ένα τεράστιο λατομείο, που ναι μεν έχει προσφέρει και προσφέρει στην Κορινθιακή οικονομία ποικιλοτρόπως, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, δεν αναπνέουν τη σκόνη του. Ακόμη λειτουργεί, ακριβώς δίπλα στο λατομείο, παράνομη χωματερή του Δήμου Κορινθίων που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο των σκουπιδιών του Καλλικρατικού Δήμου. Θα προσθέταμε, επίσης, ότι εδώ και λίγο καιρό στην ίδια περιοχή λειτουργεί μονάδα συλλογής παλαιού σιδήρου (ΣΚΡΑΠ), που φυσικά επιβαρύνει και υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο, μια ήδη κορεσμένη περιβαλλοντολογικά περιοχή. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αντιδρούν, όχι γιατί είναι της άποψης: «μακριά από το σπίτι μου και όπου αλλού θέλει ας είναι», αλλά για τους παρακάτω λόγους: 1.Στον πρώην Δήμο Τενέας έχει ήδη αδειοδοτηθεί μονάδα παραγωγής ισχύος 1 MW, από μεγάλη χοιροτροφική μονάδα σε απόσταση έντεκα χιλιομέτρων, περίπου, από την ευρύτερη θέση Γκα 2.Μια μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα που υπάρχει στο Χιλιομόδι, επεξεργάζεται μόνη της τα απόβλητά της. 3.Πάλι στον πρώην Δήμο Τενέας, δύο τυροκομεία που υπήρχαν έχουν σταματήσει προ πολλού να λειτουργούν. 4.Ο πρώην δήμος Σαρωνικού δεν έχει τέτοιες μονάδες. Άρα, λοιπόν, αυτό που αναφέρεται στην ΜΠΕ από την εταιρεία: «οι φορείς από τους οποίους θα παρα-

- Σελίδα 9-

8.Η καθοριστική γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας-Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κορινθίας, που ομόφωνα αποφάσισε ότι «δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει θετικά για την χωροθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας» (Απόσπασμα πρακτικού αριθμός 18/23-11-2012) και που μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι πρέπει να προστατευθούν οι κάτοικοι της Κορίνθου, από οποιονδήποτε αέριο ρύπο που θα επιβάρυνε, έστω και στο ελάχιστο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, από τον καθοδικό άνεμο, μέσω του χειμάρρου του Ξηριά ιδιαίτερα το καλοκαίρι με τις ψυχρές αέριες μάζες από την περιοχή του Αγιονορίου και του Χιλιομοδίου. 9.Ο χώρος που πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα απέχει μόλις 2-3 χιλιόμετρα από τους οικισμούς Σολωμού, Αθικίων, Χιλιομοδίου και Αλαμάνου. 10.Υπάρχουν αρνητικές ομόφωνες αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων Αθικίων, Χιλιομοδίου και Σολωμού, καθώς και όλων των περιβαλλοντικών συλλόγων των πιο πάνω χωριών. 11.Δεν θα μπορούσε να μην προσθέσει κανείς την μεγάλη όχληση από τα ανοικτά φορτηγά που θα μεταφέρουν τα απόβλητα που θα διέρχονται από τους πιο πάνω οικισμούς, και κυρίως από τον σημαντικότατο οικισμό της Αρχ. Κορίνθου που αποτελεί πόλο έλξης επισκεσε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται προς πτών για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. την ίδια κατεύθυνση με την συγκεκριμένη επένδυση. Να τονιστεί ακόμη η κωλυσιεργία του κεντρικού κράτους και της Για όλους αυτούς τους λόγους η Κίνηση αποκεντρωμένης διοίκησής του που δεν Πολιτών είναι αντίθετη στη χωροθέτηση της επένδυσης στην περιοχή Γκα και προχωρά γρήγορα τα ΣΧΟΟΑΠ και τα ΓΠΣ των Δήμων, με αποτέλεσμα να ορέ- τοποθετήθηκε αρνητικά στο τελευταίο γονται οι επιτήδειοι, κατά το δοκούν, τις Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, το οποίο κατά πλειοψηφία ψήφισε χρήσεις γης. 7.Ο πρώην Δήμος Τενέας, ήταν ίσως από κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. τους ελάχιστους Δήμους, που έχει υπο- Ορισμένοι αυτοδιοικητικοί, όμως, πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν σαν δείξει χώρο για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Παρ΄ ότι, όμως, Δούρειος ίππος, που οδηγεί στην υποόλες οι παρατάξεις έχουμε ομοφωνήσει βάθμιση της περιοχής τους. Ας καταλάγια την συγκεκριμένη θέση, ο Δήμαρχος, βουν επιτέλους ότι ακολουθούν λάθος δρόμο.» δεν έχει ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την χωροθέτηση. Του δόθηκε τεράστια ευκαιρία, να έχει λύση Χριστάκης Ηλίας σε μεγάλο βαθμό στην ολοκληρωμένη Αθανασάκος Θωμάς διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου και την έχει αφήσει ανεκμετάλλευΔημοτικοί Σύμβουλοι τη. Έστω και τώρα ας προχωρήσει, και της Κίνησης Πολιτών θα είμαστε ως Κίνηση Πολιτών αρωγοί μιας τέτοιας προσπάθειας.

«Ξανακτυπά η καύση;»

λαμβάνονται τα απόβλητα βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από την υπό ίδρυση μονάδα επεξεργασίας», δεν είναι σωστό, εκτός αν ο όρος «σχετικά μικρή» είναι σχετικός και αφορά π.χ και τους όμορους Νομούς. 5.Τη συγκεκριμένη περιοχή το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην δήμου Σαρωνικού την έχει χαρακτηρίσει στο υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ, ως γη υψηλής παραγωγικότητας. 6.Την όμορη περιοχή, ο πρώην δήμος Τενέας, την έχει χαρακτηρίσει στο υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ (φάση Β2) περιοχή πολιτιστικών πόρων. Πολιτισμός σημαίνει, συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, γη, κλίμα, βλάστηση, ζώα, σημαίνει αγαθά που προσφέρθηκαν αβίαστα στον άνθρωπο, ή που τα απέκτησε με τον μόχθο του. Εδώ πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, ότι οι τοπικές κοινωνίες, μέσω των πρώην Δημοτικών Συμβουλίων, έχουν αποφανθεί, ακριβώς, για το πια χρήση θέλουν για την περιοχή τους, χρήση που

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Φαρμακεία Εφημερεύουν σήμερα Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/

Σύσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής ∆/νσης Κτηνιατρικής για τη λύσσα

Ο

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος είχε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Δ/ νσης Κτηνιατρικής προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος επιτήρησης της λύσσας. Ο κ. Χαρακόπουλος έδωσε εντολή για την πιστή εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος επιτήρησης και καταστολής της νόσου που εφαρμόζεται σήμερα σε όλη την Επικράτεια. Παράλληλα ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορα για την αποφυγή εισόδου στο Ελληνικό έδαφος μολυσμένων ζώων συντροφιάς από τις γειτονικές χώρες όπου ενδημεί η νόσος. Παράλληλα ο κ. Χαρακόπουλος έδωσε εντολή για την επίσπευση της κατάρτισης του προγράμματος εμβολιασμού των αλεπούδων που αποτελεί και τον κύριο τρόπο αντιμετώπισης της νόσου. Το πρόγραμμα για την εξάλειψη της λύσσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προβλέπει χρηματοδοτική συνεισφορά έως 1.000.000 ευρώ.


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Πέτρος Τατούλης:

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

«Θεσπίζουμε

το Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας στον αδιαίρετο ιστορικά και οικονομικά χώρο της Πελοποννήσου»

«Ο Δήμος Κορινθίων σε μια προσπάθεια διεύρυνσης των υπηρεσιών, σε οικονομικά αδυνάτους και ανασφάλιστους δημότες, τη δύσκολη αυτή περίοδο, εστιάζει στην παροχή συνεχώς διευρυνόμενων υπηρεσιών, στον τόσο ευαίσθητο τομέα της Υγείας. Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου, προστίθενται συνεχώς, νέες παροχές. Διακεκριμένοι γιατροί του δήμου μας, διαφόρων ειδικοτήτων, εμπλουτίζουν την ομάδα εθελοντών η οποία στηρίζει τη λειτουργία του Δημοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου και διαμορφώνουν εκ νέου το πρόγραμμα παροχών υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα το νέο διαμορφωμένο πρόγραμμα έχει ως εξής :

- Σκοπός του να παρακινήσει τα τοπικά εστιατόρια και ξενοδοχεία να χρησιμοποιούν Πελοποννησιακά προϊόντα – να δημιουργηθεί τελικά brand name

Τ

ονίζοντας ότι «ο επιχειρηματικός χώρος της Πελοποννήσου για εμάς είναι ενιαίος», ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της έκθεσης «Μύθοι, γεύσεις και … ποιήματα» που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην πλατεία Κλαυθμώνος, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια του συνόλου της Πελοποννήσου, είπε πως: «Πέρα από τα όποια διοικητικά της όρια, η Πελοπόννησος, ιστορικά και οικονομικά, αποτελεί αδιαίρετο χώρο και αυτή είναι η οπτική, με την οποία την αντιμετωπίζουμε» . Πρόσθεσε επίσης, ότι «με την προσπάθειά μας θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ιδιαίτερο ενιαίο χώρο για τις Περιφέρειες, με εξειδίκευση της χωροταξίας τους γύρω από την κοιτίδα των πολιτισμών, τη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για προβολή των πλεονεκτημάτων τους, το πρώτο τρίμηνο του 2013 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των Περιφερειών της Μεσογείου στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, για τη διακήρυξη των Περιφερειών της Μεσογείου. Η προβολή των προϊόντων της Πελοποννήσου, δεν αφορά μια μονοδιάστατη εμπορική σχέση με τους πολίτες, αλλά, το κυριότερο, προβάλλει την διαπολιτισμική και διαχρονική κουλτούρα. Για το λόγο αυτό η προσπάθεια δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην επίτευξη μεγαλύτερου επιπέδου εμπορικών σχέσεων, αλλά στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στην επένδυση στον τομέα της ποιότητας, με απώτερο στόχο τη συνολική ανάδειξη του πολιτιστικού υποβάθρου της Πελοποννησιακής διατροφής. Για το σκοπό αυτό συστήνουμε το Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας, το οποίο έχει ως στόχο να παρακινήσει τα τοπικά εστιατόρια και ξενοδοχεία να χρησιμοποιούν Πελοποννησιακά προϊόντα. Με βάση προδιαγραφές που έχουν ήδη καθοριστεί, εστιατόρια και ξενοδοχεία θα πιστοποιούνται με το Σήμα του Συμφώνου Ποιότητας και θα παρέχουν στους τουρίστες τοπικά προϊόντα. Απώτερος στόχος, ωστόσο, θα είναι η εξειδίκευση της Μεσογειακής διατροφής σε Πελοποννησιακή, για τη δημιουργία ενός ισχυρού και διακριτού brand name Πελοπόννησος».

• Γυναικολόγος: Κος Καμπάς Νικόλαος …… Πέμπτη • Γυναικολόγος: Κος Σεργεντάνης Χρήστος… Τετάρτη • Ενδοκρινολόγος: Κος Μαρίνος Γιώργος………Τρίτη • Καρδιολόγος: Κος Γκιλίτσης Χρήστος…… Δευτέρα • Καρδιολόγος Κος Μυστακίδης Φώτιος……… Τρίτη • Καρδιολόγος: Κος Χασικίδης Χρήστος…….. Πέμπτη • Οφθαλμίατρος:Κος Μουστάκας Δημήτριος…….Τετάρτη • Ορθοπεδικός: Κος Σταματάκης Μάριος……… Τετάρτη • Ωτορινολαρυγγολόγος: Κος Κωνσταντογιάννης Βασίλειος……Τετάρτη • Παθολόγος:Κα Βενετσάνου Ευαγγελία………….Τετάρτη • Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος:Κος Ευστρατιάδης Νικόλαος Καθημερινά • Παθολόγος: Κος Σκούρτης Χρήστος ………….Τετάρτη • Παιδίατρος:Κα Μπίτση Μαργαρίτα ……….. Τετάρτη • Πνευμονολόγος: Μάρκου Ευάγγελος……… Δευτέρα & Παρασκευή Επίσης καθημερινά προσφέρονται υπηρεσίες: • Διαιτολόγου-Διατροφολόγου • Φυσιοθεραπευτή • Ψυχολόγου Παράλληλα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί κάθε Τετάρτη για παιδιά και κάθε Δευτέρα & Παρασκευή για ενήλικες (αντιγριπικά εμβόλια). Η χρήση των υπηρεσιών υγείας του Δημοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου Κορίνθου γίνεται κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά, από 8:30π.μ –14:00π.μ στο τηλ. :27410-25088 Το Δημοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο στεγάζεται στην οδό Αδειμάντου 22, στον 1ο όροφο, στον χώρο του ΣΤ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Κορινθίων. Ευχαριστούμε θερμά τους διακεκριμένους Εθελοντές Γιατρούς που συμμετέχουν με την προσφορά τους σε υπηρεσίες υγείας στο Δημοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Κορινθίων.»

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr

Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΓΣΕΕ ΚΑΙ Α∆Ε∆Υ «Στο χορό» και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πέδωση των θεμελιακών εργασιακών δικαιωμάτων και να ανατραπούν οι πολιτικές της ύφεσης και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.» Κινητοποίηση και στον χώρο της Υγείας Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και Πειραιά διαμαρτυρόμενοι για τη μείωση των αποδοχών τους, την κατάργηση, όπως αναφέρουν, κάθε έννοιας δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης και την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του ταμείου τους (ΤΣΑΥ). Σήμερα τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, καθώς η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), έλαβαν απόφαση να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Αύριο θα υπάρχει αποχή των ειδικευόμενων γιατρών από το πρωινό ωράριο και εκδηλώσεις - συζητήσεις για την αΣΕΕ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ απεργούν νεργία των νέων γιατρών. σήμερα με κινητοποιήσεις Την Παρασκευή οι νοσοκομειακοί γιαστον δημόσιο και τον ιδιωτικό τροί θα συνεδριάσουν, προκειμένου να τομέα. 24ωρη απεργία έχει κη- αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των ρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ, ενώ η ΓΣΕΕ κινητοποιήσεών τους, αφήνοντας ανοιθα πραγματοποιήσει χτό το ενδεχόμενο να επανέλθουν με νέτρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας ες μετά τις γιορτές. από τις 12:00 έως τις 15:00. Συμμετοχή στην απεργία, που έχει προΕπίσης, η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε και ο Πασυλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 12:30 νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), αστην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ μισή ντιδρώντας στα προσφάτως ανακοινωθέώρα αργότερα στις 13:00 ξεχωριστό συλντα μέτρα». λαλητήριο θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. H OTOE θα συμμεΚινητοποιήσεις τάσχει, επίσης, στην στάση εργασίας της στα μέσα μεταφοράς ΓΣΕΕ και στο συλλαλητήριο διαμαρτυΣήμερα και αύριο στην Αθήνα κινητορίας πλατεία Κλαυθμώνος. Επίσης, στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ ποιούνται και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, σε θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στους δήμους, οι οποίοι θα κάνουν προ- μετρό, τραμ και ΗΣΑΠ σήμερα Τετάρτη συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το στις 11:30. πρωί, ενώ την Πέμπτη 24ωρη απεργία. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και Τα αιτήματα τον Προαστιακό πραγματοποιούν 48ωρη Τα βασικά τους αιτήματα είναι «να μην απεργία Τετάρτη και Πέμπτη. Σύμφωνα νομοθετηθεί η «φορολογική λαιμητόμε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω της απεργίας μος» για μισθωτούς και συνταξιούχους, προβλέπεται να ματαιωθούν τα βραδινά να ακυρωθούν οι διαθεσιμότητεςδρομολόγια της Τρίτης 18 Δεκεμβρίου απολύσεις, η εκ περιτροπής εργασία, η και όλα τα δρομολόγια της Τετάρτης και μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, η ισοτης Πέμπτης.

Γ

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέματα ταχυμεταφορών (courier ), διανομών και εισπράξεων. Οικονομικά πακέτα σχεδιασμένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 13-

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

περιοχή, Επιτροπές Επιβολής Κυρώσεων, όπως ανακοινώθηκε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε:

Μ

ε στόχο να αποφευχθούν παρατυπίες κατά τη διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών και κυρίως των εσπεριδοειδών με προορισμό τις γειτονικές χώρες της έλλειψη τυποποίησης κατά τη διακίνηση των νωπών Βουλγαρίας και Ρουμανίας, οι υπηρεσίες του Υπουροπωροκηπευτικών γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνερ- • Η έλλειψη των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράγασία με υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, ξεκίνησαν αυστηφων των διακινούμενων προϊόντων και ρούς ελέγχους στα σημεία εξόδου της χώρας σε φορ- • Η μη υποβολή, όπως υποχρεούνται από τη νομοθετία με προορισμό άλλες κοινοτικές χώρες. σία, αιτήσεων-αναγγελιών για την αποστολή των Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, του Υπουρ- φορτίων από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων στις γείου, μέχρι σήμερα διαπιστώθηκαν παρατυπίες αρμόδιες αρχές ελέγχου. όπως: Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις ισχύ• Η χρήση ακατάλληλων μέσων συσκευασίας και ουσες διατάξεις παραπέμπονται στις αρμόδιες, κατά

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλα τα σημεία εξόδου της χώρας σε εικοσιτετράωρη βάση τις εργάσιμες ημέρες, καθώς και τις αργίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι παρατυπίες κατά τη διακίνηση των νωπών οπωροκηπευτικών. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις διακινούν το τελευταίο διάστημα φορτία κυρίως εσπεριδοειδών προς τις βαλκανικές χώρες, γεγονός που ενθαρρύνει τις προσπάθειές μας για την παρουσίαση των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων σε αγορές άλλων χωρών. Δεν θα επιτρέψουμε όμως σε ένα πολύ μικρό ποσοστό εξαγωγικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν παράτυπες διαδικασίες να δυσφημίζουν τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά τυποποιημένα προϊόντα και να δημιουργηθεί κλίμα αθέμιτου ανταγωνισμού σε αγορές που με τόσο κόπο έχουν κατακτηθεί».

Με εκπροσώπους 13 μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας συναντήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς

Ο

πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρουσία και των κ. Γιάννη Στουρνάρα, Κωστή Χατζηδάκη και Νότη Μηταράκη συναντήθηκε τη Δευτέρα με εκπροσώπους 13 μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στους επιχειρηματίες, τόνισε πως υπάρχει σαφής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας και αυτό, όπως είπε, φαίνεται απ' όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Σαμαράς έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η ιστορία της εξόδου της χώρας από το ευρώ έχει τελειώσει. Τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει το τοπίο στη χώρα με το νέο επενδυτικό νομοσχέδιο , προχωρούν και οι παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Οι αποκρατικοποιήσεις θα προχωρήσουν με ταχύτητα». Σημαντικό σημείο της συνάντησης είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επιχειρηματίες να εντείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, προτείνοντάς τους την παραγωγή και νέων προϊόντων στη χώρα μας.

Πράσινο φως από το ΕΚ

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Μ

ειώνει το κόστος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έως και 80%, η Ε.Ε με την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος. Έτσι οι Ευρωπαίοι εφευρέτες θα μπορούν επιτέλους να αποκτήσουν το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το αποτέλεσμα ήρθε μετά από 30 χρόνια προσπαθειών, αφού το ΕΚ ενέκρινε την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου τη συμβιβαστική συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο και μείωσε το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις. Σε τρεις ξεχωριστές ψηφοφορίες, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το νομοθετικό πακέτο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ (ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, γλωσσικό καθεστώς και δικαστήριο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ για την προστασία των εφευρέσεων θα είναι φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό. Το νέο καθεστώς θα παρέχει αυτόματη προστασία των ευρεσιτεχνιών σε όλα τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο νέο σύστημα (δεν συμμετέχουν προς το παρόν η Ιταλία και η Ισπανία), μειώνοντας έτσι το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν το νέο σύστημα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα κοστίζει μόλις 4.725 ευρώ σε σύγκριση με το μέσο όρο των 36.000 ευρώ που απαιτούνται σήμερα. Κάθε εφευρέτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για να λάβει το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ

στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο νέο σύστημα. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά. Εάν γίνουν σε κάποια άλλη γλώσσα, θα πρέπει να κατατεθεί και μετάφραση τους σε μία από αυτές

τις τρεις γλώσσες. Όπως δήλωσε ο κ.Bernhard Rapkay (Σοσιαλιστές, Γερμανία), εισηγητής για τον κανονισμό που αφορά τη σύσταση ενός ενιαίου συστήματος προστασίας των ευρεσιτεχνιών: «Η πνευματική ιδιοκτησία δεν έχει σύνορα. Η πορεία προς την εισαγωγή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

ήταν μακρά και ταραχώδης, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο. Η σημερινή ψηφοφορία φέρνει καλά νέα για την οικονομία της ΕΕ και ειδικότερα για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Η διεθνής συμφωνία για τη δημιουργία του δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014 ή μετά από την επικύρωσή της από τουλάχιστον δεκατρία συμβαλλόμενα κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία είναι μεταξύ των δεκατριών αυτών κρατών, όπως αναφέρουν τα Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε Οι άλλες δύο νομοθετικές πράξεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014 ή την ημερομηνία κατά την οποία η διεθνής συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται μεζονέττα 70 τ.μ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισμένη κουζίνα, θέρμανση τζάκι και ξυλόσομπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , μέσα σε κήπο με ελαιόδεντρα 3 στρέμματα, σε συγκρότημα 4 μονοκατοικιών. Τιμή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142

Ενοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα 60 τ.μ. επιπλωμένο 50 μέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονομη θέρμανση— parking—αποθήκη κα ιμεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267

δέντρα, τιμή: 160.000 ευρώ, μισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωνίας οικόπεδο 700 τ.μ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293. 070612

Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας Golf 3 σε καλή κατάσταση. Τιμή 4.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και 61660.

Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλι270412 θέας Κορίνθου διαμέρισμα 90 τ.μ. Ευκαιρία πωλούνται ράφια για Τριάρι με τζάκι—ηλιακό air condiκαταστήματα σε άριστη κατάσταtion αυτόνομη θέρμανση parking ση. Τηλ. Επικοινωνίας αποθήκη και μεγάλες βαράντες. 6946178155. Μόνο σοβαρές προτάΠληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 171212 σεις. 6909.561.267. 250412 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο 47 Πωλείται κατάστημα 34 τ.μ. Λουκαινούργιο κοντά στην θάλασσα Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ. τράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός 6946178155. 697948684. στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 250412 240412 6979549935. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο 2αρι με 305 αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό θερμοΕνοικιάζεται κατάστημα επί της Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα σίφωνα, τζάκι και εντοιχισμένες Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δημοτιΠληρ. Τηλ. 6944614272 & στο τηλέφωνο 6977912394 κού σχολείου και δίπλα σε στάση 2741055706 200312 ΚΤΕΛ 75 τα.μ. με τουαλέτα, νερό Ενοικιάζεται διαμέρισμα 100 τ.μ. και πάτωμα συν πάρκινγκ σκεπασμέ- Πωλείται αγρόκτημα 4200 τ.μ. με σε δυόροφη μονοκατοικία στην θέση θαλάμους πτηνοτροφείου στην περινο 75 τα.μ.. Πληρ. Τηλ.: 210 Γαλότα Λουτρακίου ισθμός κοντά οχή Ποσειδωνία, Μπουμπουλίνας 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 στο super market Βασιλόπουλος. 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, (απόγευμα) 6977699351. 6944333280 & 27410 80696 κα Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 36 Πρωτόππαπα Γεωργία. 6948953233. Ενοικιάζεται 4 άρι διαμέρισμα στον 4ο όροφο Κύπρου 116 με 2 θέσεις παρκινγκ . Πληρ. Τηλ.: 6974558189.

051011

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

280212

0509121

131211

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.μ, εντός σχεδίου (Σ.Δ 04), με καρποφόρα

Πωλείται εξοπλισμός καφενείου, τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραση, παγομηχανή. Πληρ. τηλ.: 2744079010 & 6937232930.

Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 140 τ.μ. 3 Γερμανίας 4Χ2 με ύψος μόνο 1,10 Πωλείται επιχείρηση ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ— υπνοδωματίων στο κέντρο της Κοεκατοστά , δενδροκομικό— ρίνθου στην οδό Αδειμάμτου. Πληρ. ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ (ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ) λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. Τηλ.: 27410 αμπελουργικό σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6975854495. 23524 & 6932446327 Τιμή 4.000€ και Φορτηγάκι DA156 16-11-12 —- 16-1-13 TSUN 1500 cc ενός τόνου, με ανοιχτή καρότσα 2,22 μ. πλάτος και 1,52 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 76 τ.μ ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ- με παραπέτη, σε άριστη κατάσταση στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, περασμένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟ500 μέτρα από τη θάλασσα, με δύο ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. γενικό σέρβις. Δεκτός έλεγχος. Επίυπνοδωμάτια, τζάκι, καλοριφέρ και 56000. ΤΙΜΗ 2900€ δειξη και δοκιμή. Σαν καινούργιο. κλιματισμό αυτόνομο. Πληρ. Τηλ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Τιμή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 69776946768566. Τιμή: 450 ευρώ ΤΗΛ.: 6947355915 895140. 270911 Ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαμέρισμα) 30 τ.μ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318

251011

Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεμμα εντός σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης με θέα θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 69730044251 & 27410 20931. 103 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτητές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι με στρωμα διπλό, γραφείο μες ενσωματομένη βιβλιοθήκη. Τιμή 300€. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις ώρες). Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.μ. + 1060 τ.μ. άρτια , οικοδομήσιμα Σ.Δ. 0,4 προς 300 € το τ.μ. τηλ 2741021956 – 6951323256 Πωλείται μονοκατοικία 150 τ.μ. 50 μέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο 1250 τ.μ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 77 Πωλείται ταχύπλοο 4,65 μ. μηχανή 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 77 Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 1500 cc με ανοικτή καρότσα. Έχει

μήκος 2,28 μ. και πλάτος 1,50 μ. με Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ με προϋπαραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο πηρεσία σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Ζητείται παιδαγωγόςΤομέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και καθαρό χωρίς σκουριές. Δεκτός παιδοκόμος για την Κόρινθο και πιστοποίηση ECDL Core, αναζηκάθε έλεγχος. Απαραίτητα προσόντα: τά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου Τιμή προσφοράς: 2.000 € ή ως γραμματέας στην Κόρινθο Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών • Σχετική επαγγελματική ικανό(δεκτές σοβαρές προτάσεις και για 175 τητα και εμπειρία άλλες θέσεις). Για περισσότερες • Ικανότητα να διαμορφώνει Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 πληροφορίες επικοινωνήστε στα τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. με όλα τα τηλέφωνα: 2741021759, σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοκομφόρ, 300 μέτρα από την θάλασσα 6975772944. σύνης με τα παιδιά στον Κάβο Ισθμίας 130.000€ Πληρ. 154 • Ικανότητα συνεργασίας και Τηλ.: 27410 37986. επικοινωνίας 312 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαμβάνει Αποστείλατε βιογραφικό στο την διεκπεραίωση κειμένων πτυχιαFax 2103843038 ή με mail: Πωλείται γωνιακό διαμέρισμα 96 κών, βιβλίων κλπ. τα.μ. στον 3ο όροφο στον πεζόδρομο ergasia.smile@yahoo.gr αναγρά- [σε δικό μου υπολογιστή, αποθήκευφοντας τον κωδικό 68. ση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εμπειρία της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά 2741021954 & 6972320244. κείμενα, πτυχιακές, λογιστικούς 142 Φιλόλογος με εμπειρία παραδίδει πίνακες και απλών κειμένων. Τιμές ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων προσιτές. Πωλείται επαγγελματικο κτίσμα Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 στην Ξυλοκέριζα 130 τ.μ. σε οικόπε- Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε μαθητές Γυμνασίου—Λυκείου. Πληρ. 272 δο 800 τα.μ. επί του δρόμου. Πληρ. Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. Τηλ.: 6955941375. 1310 81 Απόφοιτος Λυκείου, με γνώσεις Αγγλικών ζητεί εργασία είτε ως Αναλαμβάνω μικροδουλειές ΗλεΠωλείται στη Δυτική Πλευρά του baby—sitter είτε ως καθαρίστρια κτρικά υδραυλικά—πλακάκια– Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου είτε για οποιαδήποτε σοβαρή δουσίδερα - αλουμίνια - βαψίματα. Κος 185 τ.μ. (Ο.Τ.119) στην συμβολή λειά. Πληρ. Τηλ.: 6945302438. Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 οδών Γερανείων και εγκεκριμένης 304 300512 οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίΠτυχιούχος φοιτήτρια ΠαιδαγωγιΚαθηγητρια Φιλολογος Πανεπιας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 κού Τμήματος παραδίδει μαθήματα στημιου Σοφιας Βουλγαριας , κατοιΔ.Ευγενοπούλου : 2106430318 κατ’ οίκον σε μαθητες Δημοτικού. κος Κορινθιας , αναλαμβανει την Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 Τιμή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: εκμαθηση της Βουλγαρικης γλωσσας 2211 6983068610 σε ατομα που θελουν να σπουδα161211 σουν η να δραστηριοποιηθουν επαγΠωλείται οικόπεδο 1700 τ.μ. εντός Nέα Πολυεθνική εταιρεία παγκογελματικα στη Βουλγαρια . Τηλ σχεδίου πόλης με δυνατότητα να σμίου εμβέλειας αναπτυσεται στην 6949 116261 e-mail μοιραστεί σε δύο μερίδια στον Πύρπεριοχή σας και αναζητα σοβαρά και ilka_p@yahoo.com . γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. υπεύθυνα ατομαγια την στελέχωση 66 147 της. Πληροφορίες: What’s up: Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κό6972106396. Vodafone: ΕΛΛΗΝΕΣ 36 & 39 ΕΤΩΝ ΜΕ ρινθο με σταθερή πελατεία. Πληρ. 6943221559. ΑΔΕΙΑ SECURITY 7 ΠΟΛΥΕΤΗ Τηλ.: 6945282541. 171111 299 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ Το Κτήμα Παλυβού στην Αρχαία Πωλείται στην περιοχή της ΠοσειΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟ Νεμέα ζητά για άμεση πρόσληψη δωνίας στην οδό Μπουμπουλίνας 71 ΧΡΟΝΟ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ άτομο για το τμήμα πωλήσεων. ένα τεμάχιο 4 στρεμμάτων μα κτήριο ΜΟΝΟ. Προυπηρεσία στο αντικείμενο θα ΠΕΤΡΟΣ 6936122968 ΒΑΣΙΛΗΣ 400 τ.μ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 6906950387 149 info@palivos.gr " 175 15 Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή Κυρία μα πείρα & υπευθυνότητα οικόπεδο 900μ. Στον οικισμό Εξαμι- Συλλογή κερμάτων Ελληνικών ν & Ξένων αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 Κέρματα από 50ράκι έως 100 δραχστο χώρο σας. Πληρ. Τηλ.; 6081764 & 6972206900. μές. Σύνολο ελληνικών κερμάτων 6945044109. 219 είναι 500 τεμάχια και ξένα κέρματα 140911 Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λου- είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των τράκι γωνιακό μαγαζί 55 τ.μ. σε Είμαι συνταξιούχος Πανεπιστημια1.000. Για όλα θέλω 600€. πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες : κός καθηγητής, 75άρης. Κατοικώ Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά 2741025998, 27410 53363 & σε κοντινή παραλιακή πόλη. Δεν έχω κέρματα είναι από το 1926. 6947317123. οικονομικό πρόβλημα . Αναζητώ μια Για ολά τιμή 600€ . Πληρ. Τηλ.: 79 σύντροφο καλλιεργημένη. Τηλ. 27410 23830. 73 Πωλείται επιπλώση παιδικού δωματίου NEOSET κρεβάτι— κομοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού – πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. Γυμνασίου. Προσιτές τιμές. Πληρ. 22960 27058. Τηλ.: 27410 85201 & 6939856440. 69 299 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ στο κέντρο της Κορίνθου λόγω ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ συνταξιοδότησης ΚΕΙΜΕΤηλ:2741025797. Ετος ιδρύσεως 1983 ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 145 ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ Εδρα: Αδειμάντου ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,ΔΕΚΤΗ 28 Κόρινθος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ Τηλ/fax: 27410 22810 ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για περιποίηση ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗηλικιωμένων ( και σοβαρές περιπτώσεις). Email: hmer@otenet.gr ΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997Πληροφορίες τηλ: 22980 – 36185 και 6979787288. 205320 Blog: http:// 22.12.12 32 hmerhsiak.blogspot.com/ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, Ζητείται κοινωνική ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: λειτουργός για την Κόρινθο. ΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, Απαραίτητα προσόντα: Τηλ./fax: 22960 82862 ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια ΠΑΙΔΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΙδιοκτήτρια- εκδότρια: άσκησης επαγγέλματος ΔΑ,ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥ• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Ευγενία Παπασιδέρη • Σχετική επαγγελματική ικανότητα και ΣΗ. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ εμπειρία ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Χριστοπούλου • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματιΤΗΛ. 6948 850378. σμού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινω3111 Διεύθυνση: νίας • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή με mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 67

Ζητείται αγροτικό φορτηγάκι. Πληρ. Τηλ.. 6974931750. 1311 Kύριος ζητά εργασία SECURITY με άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθίας με προτίμηση Κιάτο— Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: 6979211909. 2511 Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, κρατηση παιδιών , ηλικιωμένων & σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. 101 Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος άδειας Security ζητά εργασία ως εσωτερικός υπάλληλος γραφείου στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: 6979717113. 142

Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— Δημοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιμέλεια κεμένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδρομές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

Μείωση κατά 8,8%

τον Αύγουστο στην επισκεψιμότητα των μουσείων της χώρας μας – Μείωση και στις εισπράξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα

«Ναι» από το Ε.Κ στον φόρο

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

το εκπλειστηριασθέν και κατακυρωγειο επιφανείας ογδόντα έξι τετραγωθέν ακίνητο, ήτοι: την με στοιχεία νικών μέτρων και ενενήντα εννέα ΒΗΤΑ (Β) ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – εκατοστών (86,99 τ.μ), και στο Βόμελλοντική (κατά τον τίτλο κτήσεως) ρειο ακάλυπτο τμήμα του ιδιόχρηΔυνάμει της υπ΄αριθμ΄ 122β!/14-12οικοδομή και ήδη κατασκευασθείσα στου χώρου της κάθετης αυτής ιδιο2012 εκθέσεως επιδόσεως εμένα της και ευρισκομένη σήμερα εις το στάδιο κτησίας έχει δημιουργηθεί θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφανείας ιδίας Δικαστικής Επιμελήτριας του των οπτοπλινθοδομών (τούβλων) εννέα τετραγωνικών μέτρων (9,00 Πρωτοδικείου Κορίνθου Δήμητρας Βλ. οικοδομή, η οποία έχει συσταθεί επί τ.μ) και εγκατέστησα σε αυτό την Λούτα, κατοίκου Ζευγολατιού Κοριν- ενός γηπέδου, το οποίο βρίσκεται εις υπερθεματίστρια Ανώνυμη Τραπεζική θίας τηλ. 27410-51661, επεδόθη την ειδική θέση «ΚΟΥΤΟΥΜΑΤΣΑ – Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που Κορίνθου, για τον ήδη αγνώστου Κορίνθου της Δημοτικής Ενότητας εδρεύει στη Αθήνα (Αιόλου αρ. 86 διαμονής ΠΕΤΡΟ ΣΥΝΤΕΛΗ του Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμενη Ιωάννη και της Αικατερίνης, άλλοτε Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας πλέον να κατέχει, νέμεται και διαθέκάτοικο Κορίνθου, οδός Εθνικής τει, ως αποκλειστική κυρία, νομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αντίστασης αρ. 34, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό ΄ εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και κάτοχος αυτού και να χρησιμοποι920/12-12-2012 έκθεσής μου αποβο- και εντός ζώνης οικισμού «ΚΟΡΑΚΟΥ εί αυτό ακώλυτα, ελεύθερα και κατά λής και εγκατάστασης, με την οποία – ΚΑΝΤΑΡΕ», έχει συσταθεί σε εδαφιβούληση. τον απέβαλα, δυνάμει του με αριθμό κό τμήμα του ανωτέρω γηπέδου 163/2012 πρώτου απογράφου εκτελε- εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων Ζευγολατιό Κορινθίας στού της με αριθμό 7326/10-12-2009 τετρακοσίων εξήντα επτά και τριάντα 17-12-2012 εννέα εκατοστών (1.467,39 τ.μ) και η περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης Η Δικαστική Επιμελήτρια ισόγεια οικοδομή που έχει ανεγερθεί ακινήτου – κάθετης ιδιοκτησίας της Πρωτοδικών Κορίνθου εντός αυτής έχει επιφάνεια ογδόντα συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταέξι τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα ντίνας Καπέλου – Γκρίλια που εδρεύει /Δήμητρα Λούτα / εννέα εκατοστά (86,99 τ.μ) με υπόστην Κόρινθο (Κολιάτσου 36), από

από δύο Υπουργεία

για τις Διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλης κλίμακας τουριστικών επενδύσεων στην ελληνική Επικράτεια γκρίθηκε τελικά από το Ε.Κ η αίτηση έντεκα χωρών της Ε.Ε να εισαχθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Για την ακρίβεια οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν το 90% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και είναι οι χώρες : η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ισπανία Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του φόρου αυτού εδώ και πολύ καιρό με τη σκέψη ότι θα βοηθήσει στο να αναλάβουν οι παράγοντες της αγοράς μεγαλύτερη ευθύνη για την επίλυση της κρίσης. Το κείμενο του ψηφίσματος τονίζει ότι απώτερος στόχος πρέπει να είναι η εισαγωγή του φόρου σε παγκόσμιο επίπεδο και προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτό. Οι έντεκα πρωτοπόρες χώρες πρέπει να δώσουν το παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτύχει ένας φόρος με ευρεία γεωγραφική κάλυψη.

Μειώθηκαν οι επισκέπτες στα μουσεία της χώρας μας κατά 8,8% τον Αύγουστο , ενώ οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 14,7% σε σχέση, επίσης, με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Ως αποτέλεσμα, στο οκτάμηνο καταγράφεται μείωση 5% στους επισκέπτες και μείωση 21,5% στις εισπράξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στους αρχαιολογικούς χώρους παρατηρείται τον Αύγουστο μείωση των επισκεπτών κατά 5,6% και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 12,9%. Στο οκτάμηνο, ωστόσο, καταγράφεται αύξηση 2,3% στους επισκέπτες, αλλά μείωση 18,6% στις εισπράξεις.

Αγώνας δρόμου

Επιταχύνονται οι διαδικασίες από την πλευρά των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος για τις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλης κλίμακας τουριστικών επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμμένα οι επενδυτικές προτάσεις που εξετάζονται και βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης είναι στις παρακάτω περιοχές: Στην Κέα, στη Μήλο, στη Βοιωτία, στο Δήμο Αιγιαλίας, στο Λασίθι, στην Ίο.


Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

19-12-12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

19-12-12

Advertisement