Page 1

ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7988 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΑΠΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Το νέο φορολογικό Ν/Σ θα οδηγήσει στον αφανισµό του ανεξάρτητου, µαχόµενου δικηγόρου»

- Αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Συνελήφθη 25χρονος Έλληνας για αρπαγές τσαντών και την κλοπή αυτοκινήτου σε Κόρινθο και Λουτράκι

∆ιαβάστε στην σελ. 2

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ - Με τη προσφορά φαρμάκων θα βοηθηθούν οικονομικά αδύνατοι και ανασφάλιστοι συμπολίτες μας

∆ιαβάστε στην σελ. 9

∆ιαβάστε στην σελ. 9

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ∆ιαβάστε Τ Ρ Ι Η Μ Ε Ρ Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η στην σελ. 5 ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Καθηµερινά θα σας βλέπουν χιλιάδες µάτια


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ PEPSICO-ΗΒΗ ΕΙΧΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ∆ΗΜΑΣ

ΑΠΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

- Συζητήθηκε το προτεινόµενο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, οι µειωµένες πωλήσεις του εργοστασίου και άλλες εξελίξεις στο εργοστάσιο

- Ποιους λόγους αναφέρει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος για αυτή την απόφαση

υνάντηση στο ∆ηµαρχείο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων µε τον Σ ∆ήµαρχο κ. Κώστα Λογοθέτη, τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σπύρο Νικολάου, τους Αντιδηµάρχους κ. Γιάννη Κακούρο

και Θανάση Μουζάκη, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου κ. Γιώργο Τσούµπα, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παναγιώτη Βαρελά, το Σωµατείο Εργαζοµένων της PEPSICO-ΗΒΗ και την διοίκηση του Εργοστασίου είχε ο Βουλευτής της Ν.∆ Χρίστος ∆ήµας στην αρχή της εβδοµάδας. Στη συνάντηση, όπως έγινε γνωστό από τον Βουλευτή , συζητήθηκε το προτεινόµενο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, οι µειωµένες πωλήσεις του εργοστασίου και άλλες εξελίξεις στο εργοστάσιο. Προηγουµένως ο κ. ∆ήµας είχε συνάντηση µε το Σωµατείο Εργαζοµένων του εργοστασίου.

Απείχαν χθες και θα απέχουν και αύριο από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Κορίνθου, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου. Οι λόγοι για τους οποίους πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι, σύµφωνα µε την ανακοίνωση: «Εκφράζοντας την αντίθεσή του για τις προωθούµενες διατάξεις του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου που αναµένεται να οδηγήσει µε την αδιάκριτη επιβολή αβάστακτων φοροεισπρακτικών µέτρων στην εξόντωση όλων των ελευθέρων επαγγελµατιών και στον αφανισµό του ανεξάρτητου, µαχόµενου δικηγόρου, ο οποίος βιώνει στο µέγιστο βαθµό τις συνέπειες της δυσµενούς συγκυρίας. * Για την υπέρµετρη αύξηση των δικαστικών εξόδων, των τελών και παραβόλων, που επιβαρύνουν οικονοµικά τον πολίτη και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό που η παροχή έννοµης προστασίας να καθίσταται αδύνατη και να αποτελεί προνόµιο των ολίγων οικονοµικά ισχυρών, κατά παράβαση του Συντάγµατος και της ΕΣ∆Α. Πλέον της επιβολής του ΦΠΑ 23%, πλέον του δεκαπλασιασµού του παραβόλου για την υποβολή µηνύσεων, πλέον της καθιέρωσης παραβόλων 200, 300 και 400 ευρώ για την άσκηση ενδίκων µέσων, πλέον του πενταπλασιασµού του ενσήµου υπέρ ΤΑΧ∆ΙΚ (µεγαρόσηµο), πλέον του διπλασιασµού του ποσού που απαιτείται για τη µετατροπή των ποινών, µε την από 5-12-2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/5-12-2012) πενταπλασιάστηκε το τέλος δικαστικού ενσήµου που πρέπει να καταβάλλουν οι πολίτες επί του αντικειµένου της διαφοράς κατά τη συζήτηση των αγωγών τους, επιβλήθηκε δε παράβολο ανερχόµενο σε ποσοστό 1% επί του αντικειµένου της διαφοράς σε υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων στις συµβάσεις δηµοσίου.» Κόρινθος, 10 ∆εκεµβρίου 2012 Για τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γεν. Γραµµατέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ

Σήµερα η δεύτερη και τελευταία Συγκέντρωση για τη δηµιουργία θεατρικής οµάδας στο ∆ήµο Βέλου Βόχας Την 1η ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου Βέλου ανοιχτή συγκέντρωση σχετική µε τη δηµιουργία ∆ηµοτικού Θεάτρου στο ∆ήµο Βέλου Βόχας. Ο υπεύθυνος του ∆ηµοτικού Θεάτρου, ηθοποιός-σκηνοθέτης & θεατρολόγος κ. Τάκης Τσαρσιταλίδης και όλοι όσοι παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση αντάλλαξαν σκέψεις-απόψεις και προτάσεις σχετικά µε τη λειτουργία της θεατρικής οµάδας. Προκειµένου να πλαισιώσουν όσοι ενδιαφέρονται τη θεατρική οµάδα θα πραγµατοποιηθεί µία ακόµη συγκέντρωση σήµερα Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου Βέλου.


Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

«Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού των ΜΜΕ σε θέµατα Εξωστρέφειας» Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει µία µόνο αίτηση συµµετοχής συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ∆Ε και στην Αναπτυξιακή Επιµελητηρίου Κορινθίας Η Αναπτυξιακή Επιµελητηρίου Κορινθίας έχει αναλάβει µε την συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) την «Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέµατα Εξωστρέφειας». Ø Πρόσφατη φωτογραφία Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο- Ø Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόµων µών, Μεταφορών και ∆ικτύων και σκοπό έχει να µεταφέρει εξαγωγική τεχνογνωσία σε 6.800 δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει µία µόνο αίτηση συµµετοχής συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ∆Ε Το Έργο περιλαµβάνει δυο ∆ράσεις: και στην Αναπτυξιακή Επιµελητηρίου Κορινθίας (Ερµού 2 – Κόρινθος ). ∆ράση 1: Συµβουλευτική και Mentoring σε θέµατα Εξωστρέφειας Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στα κεντρικά γραφεία Στόχος της ∆ράσης 1 είναι να ενηµερωθούν οι συµµετέχοντες για θεωρίες και τεχνι- της ΕΕ∆Ε: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα., και στην Αναπτυξιακή Επιµελητηρίου Κορινθίας υπεύθυνος Σωτήρης Κοροβήλος και Μακές που θα τους βοηθήσουν: ριάντζελα Πανούση τηλ. 27410 24464 (εσωτ 928 και 920) • Να αυξήσουν την κατανόησή τους αναφορικά µε τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. • Να έχουν, ανά πάσα στιγµή στη διάθεσή τους, ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιµότητας της επιχείρησής του. • Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραµµατισµού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησής τους. • Να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέµατα εξωστρέφειας. Η Συµβουλευτική θα έχει διάρκεια 22 ώρες ανά άτοµο και θα είναι επιδοτούµενη µε €5 (µεικτά) ανά ώρα. ∆ράση 2: Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου ∆υναµικού των ΜΜΕ σε θέµατα Εξωστρέφειας Η ∆ράση 2 αφορά στην παροχή κατάρτισης µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόµενων των επιχειρήσεων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σηµαντικό απόθεµα ανθρώπινου δυναµικού, µε ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέµατα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούµενη µε €5 (µεικτά) ανά ώρα. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ø 8 Βήµατα για να Εξάγω Ø Όροι Παράδοσης (INCOTERMS) Ø Όροι Πληρωµής Ø ∆ίκτυα ∆ιανοµής Ø Τελωνειακά & Φορολογικά Θέµατα Ø Ηλεκτρονικό Τελωνείο Ø Συσκευασία & Labeling προϊόντων Ø Τιµολογιακή Πολιτική Ø Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς Ø Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις & Αποστολές Ø ∆ιαπολιτισµική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση ∆ιεθνών Πελατών Ø Υγιεινή & Ασφάλεια Ø Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραµµα: Ø Αίτηση συµµετοχής Ø Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας Ø Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος Ø Πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα


- Σελίδα 4 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ 21 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ∆.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ Αύριο Πέµπτη το απόγευµα στις 6, θα συνεδριάσει ξανά το δηµοτικό συµβούλιο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.Ενηµέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις στην PEPSICO - HBH. 2.Λήψη Απόφασης για προσδιορισµό του φορέα λειτουργίας του κολυµβητηρίου Λουτρακίου και αξιοποίηση της χρήσης του. 3.Έγκριση ή µη Κανονισµού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων & πλατειών. 4.Καθορισµός αµοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίας δικηγόρου ∆ήµου κας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σταµατίας, δυνάµει της υπ’ αριθ. 175/2012 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 5.∆έσµευση για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισµό έτους 2013 για την εκτέλεση παροχής διαφόρων υπηρεσιών του ∆ήµου. 6.Αποδοχή ποσού #21.700,00# € προερχοµένου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς µαθητών, κατά τη σχολική περίοδο 2011 - 2012, και κατανοµή αυτού. 7.Ανασυγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”. 8.Γνωµοδότηση για εκµίσθωση δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 24 στο Λουτράκι. 9.Ορισµός δηµοτικού συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.∆. 28/80, για το έτος 2013. 10.Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών καθώς και γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το έτος 2013. 11.Ορισµός 2(δύο) δηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παραλαβής έργων µέχρι #5.869,41# €, για το έτος 2013. 12.Ορισµός δηµοτικού συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής έργων άνω των #5.869,41# €, για το έτος 2013. 13.Ορισµός 2(δύο) δηµοτικών συµβούλων για την επιτροπή εκτίµησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον ∆ήµο, καθώς και µίσθωσης, εκµίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το έτος 2013. 14.Ορισµός δηµοτικού συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου του δηµοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, για το έτος 2013. 15.Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων δηµοτών για οικονοµική ενίσχυση, για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2013 έως το τέλος της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου. 16.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών και απαλλαγή ή µη προσαυξήσεων. 17.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών χρήσης 2000 - 2008, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ισθµίας. 18.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίµων του Κ.Ο.Κ., έτους 2007. 19.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, επονόµατι ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιου. 20.Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. µελ. 60/2010) 21.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: “Κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος - Π.Ε.Ο.Α.Κ. (περιοχή Χανικιάν)” (αρ. µελ. 52/2011).


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

« ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΟΛΟ Ι ΜΑΖΙ »

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η

Πρωτοβουλία για το Κέντρο Νέων Κορίνθου, το ∆ιασωστικό σώµα Κορίνθου «Πήγασος», η Ανοιχτή Συνέλευση Πλατείας Περιβολάκια, το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού, Ε.Ε.Σ «Οι Σαµαρείτες», η Αντιρατσιστική Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου, οι Πρόσκοποι Κορίνθου, η Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, η Κιβωτός των Παιδιών Ελλάδα και Πολίτες Εκτός Φορέων, σας προσκαλούν στην πρώτη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνεται στην ∆ηµοτική Αγορά της πόλης µας, µε αποκλειστική ευθύνη των πολιτών! , όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου που µας απέστειλαν. 29-30-31 ∆εκεµβρίου 2012 πολίτες και συλλογικότητες της Κορίνθου, θα επιστρατεύσουν τη δηµιουργική τους φαντασία και θα ετοιµάσουν ένα γιορτινό 3ήµερο γεµάτο αγάπη πρώτα απ` όλους για τα παιδιά , για τους εφήβους αλλά και για τους µεγάλους µε :

- Παιχνίδια δηµιουργικής περιπέτειας, - Παραστάσεις κουκλοθέατρου, - Λειτουργία του εργαστηρίου του Αη Βασίλη και των ξωτικών, - Φύτεµα του δέντρου των ευχών και της Ελπίδας, - Ανδρεναλινοβόρα παιχνίδια για εφήβους, - Μουσική από dee-jay και µπάντες καθηµερινά, - Ζεστό τσάι για όλους, - Ζεστά γεύµατα σε τρία σηµεία της πόλης, - Ανταλλακτικό Παζάρι, - Περιβαλλοντικές δράσεις, - Ενώ υπάρχει και η βεβαιότητα ότι θα µας τιµήσει και ο Άγιος Βασίλης! Αναφέρουν ακόµη: θα υπάρξει ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ αντίτιµο συµµετοχής ΜΟΝΟ σε τρόφιµα και προσφορές σε είδος. Τα τρόφιµα που θα συγκεντρωθούν θα «γίνουν» ζεστό γεύµα που θα διατεθεί σε κλειστούς χώρους της πόλης, ώστε να προστατευθεί ο σεβασµός της προσωπικότητας αυτών που το έχουν ανάγκη. Όλοι εµείς που συµµετέχουµε ειλικρινά χαιρόµαστε, για το ότι τα «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!» είναι ένα εγχείρηµα αλληλεγγύης που οργανώνουν οι πολίτες της Κορίνθου εθελοντικά. Απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, θέλοντας να στείλει µήνυµα ενότητας και αλληλοϋποστήριξης, µοιράσµατος, συν-διαµόρφωσης και συµµετοχής. Παίρνουµε τη ζωή µας στα χέρια µας, προσφέρουµε και µοιραζόµαστε, φτιάχνουµε σιγά-σιγά έναν νέο, πιο ανθρώπινο κόσµο! Όποιοι πιστεύουν ότι µπορούν να είναι ενεργό κοµµάτι αυτής της δράσης, µπορούν να επικοινωνούν µε τις οµάδες που αναφέρονται παρακάτω ή να έρχονται στις συναντήσεις µας κάθε ∆ευτέρα 8:30µ.µ. στο Κέντρο Νέων Κορινθίας τέρµα Κολιάτσου και Πέµπτη 9:00µµ στον Αυτό-διαχειριζόµενο κοινωνικό χώρο «σβούρα» Σίνα 37. Συλλογικότητες που συµµετέχουν: Πρωτοβουλία για το Κέντρο Νέων Κορίνθου ∆ιασωστικό σώµα Κορίνθου «Πήγασος» Ανοιχτή Συνέλευση Πλατείας Περιβολάκια Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού Ε.Ε.Σ «Οι Σαµαρείτες» Αντιρατσιστική Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου Πρόσκοποι Κορίνθου Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας Κιβωτός των Παιδιών Ελλάδα Πολίτες Εκτός Φορέων»


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΕΙΠΑΝ Πέτρος Τατούλης – Περιφερειάρχης

Για το πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτισης, παραγωγής και αγοράς ποιοτικού ελαιολάδου «Στόχος µας είναι, αφενός, να στηρίξουµε την παραγωγή του ελαιολάδου, και, αφετέρου, να καταστήσουµε το προϊόν µας διακριτό ως προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς στον τοµέα αυτό, τη δεδοµένη χρονική στιγµή, δεν καλύπτονται από την προσφορά. Αυτή είναι µια νέα αγορά που µπορεί να δώσει υπεραξία στο προϊόν µας και την οποία µπορούµε να προσεγγίσουµε, δηµιουργώντας παράλληλα ένα σύστηµα αγοράς προϊόντων µε βάση το ελαιόλαδο, εξειδικευµένα olive shops δηλαδή. ∆εν υπάρχει «από µηχανής θεός» που θα µας οδηγήσει στη σωτηρία, ούτε µεσσίες. Ή θα πάρουµε αποφάσεις και θα λύσουµε το πρόβληµα ή αυτό θα ανακυκλώνεται. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κινείται συγκροτηµένα για να προσδώσει στο ελαιόλαδο µια νέα κατεύθυνση και µια νέα δυναµική, αυτή του εξαιρετικά ποιοτικού πιστοποιηµένου ελαιολάδου, το οποίο και περισσότερες χρήσεις θα έχει και υψηλότερη τιµή. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό θα υπάρξει ουσιαστική διασύνδεση των παραγωγών, των ελαιοτριβών και των τυποποιητών του ελαιολάδου, µε την υποστήριξη πιστοποιηµένων και επιστηµονικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, αλλά και να καταστούν οι ελαιοπαραγωγοί ελαιο-επιχειρηµατίες. Το πρόγραµµα αυτό, τέλος, θα δηµιουργήσει ένα σύστηµα αειφόρου ανατροφοδότησης, µε στόχο την οικονοµική του ανεξαρτητοποίηση από την κρατική ενίσχυση. Όταν καταρτιστεί πλήρως το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα, θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου, προκειµένου να ενηµερωθούν και να συνδράµουν όλα τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και οι παραγωγικοί φορείς που ασχολούνται µε την παραγωγή και διακίνηση του ελαιολάδου.»

ΠΙΟ ΑΜΕΣΑ

ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ - Τέλος στις «ουρές» στις Εφορίες – Έρχεται το Κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών και εξυπηρέτησης πολιτών

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Τ.Ο. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

«∆ΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ» «Στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που προσφέρει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , λαµβάνοντας υπόψη και τις έσχατες κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία , µια νέα πρωτοβουλία ανελήφθη από το Κίνηµα των Ελλήνων Εθνικιστών . Έτσι λοιπόν από τον επόµενο µήνα , ιδιωτικό ασθενοφόρο , το οποίο θα διαθέτει παθολόγο , καρδιολόγο και οφθαλµίατρο , θα επισκεφθεί τα χωριά της Κορινθίας προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις σε όλους τους Έλληνες πολίτες . Το πλήρες πρόγραµµα της συγκεκριµένης δράσεως θα ανακοινωθεί τις επόµενες µέρες . Την ίδια ώρα που τα πολιτικά κόµµατα ξεπουλούν τα πάντα και έχουν εγκαταλείψει πλήρως την ελληνική οικογένεια , η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποδεικνύει έµπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των Ελλήνων .»

Π

ιο εύκολα φαίνεται πως θα εξυπηρετούνται οι Έλληνες φορολογούµενοι σε λίγο καιρό όσον αφορά φορολογικά θέµατα, αφού το Υπουργείο Οικονοµικών. Κάνει πιο προσβάσιµες τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) αναµένεται να αναβαθµισθεί στα τέλη του 2013 από Κέντρο επεξεργασίας δεδοµένων σε Κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών και εξυπηρέτησης πολιτών. Συγκεκριµµένα µέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων, θα παρέχεται άµεση και πλήρη πληροφόρηση των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων και πολιτών µε το Υπουργείο Οικονοµικών, µε όλα τα προσφερόµενα µέσα, ήτοι µέσω τηλεφωνίας, e- mail, sms,web, portal, FAX, κανονικού ταχυδροµείου, κ.α.. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων αναµένεται να είναι σε θέση µέχρι τα τέλη του 2013 να παρέχει τις εξής νέες ψηφιακές υπηρεσίες: Taxisphone µέσω Web, υποδοχή καταγγελιών (π.χ. προς Σ∆ΟΕ), παραλαβή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών, προσωποποιηµένη πληροφόρηση, ταυτοποίηση φορολογουµένου µέσω τηλεφώνου, πληροφορίες εκκαθάρισης µέσω τηλεφώνου, πληροφορίες για µονάδες του υπουργείου Οικονοµικών, κ.α.. Με τις εν λόγω υπηρεσίες εκτιµάται πως θα αυξηθεί η είσπραξη εσόδων του ∆ηµοσίου, ενώ θα περιορισθούν οι επισκέψεις των πολιτών στις ουρές των εφοριών. Εξυπηρέτηση και τις Παρασκευές Εν τω µεταξύ για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του κοινού, καθιερώνεται στο εξής η λειτουργία των Τµηµάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), Εισοδήµατος και Μητρώου των ∆ΟΥ και τις Παρασκευές. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, η οποία , όπως αναφέρουν τα Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε, είναι άµεσα εφαρµόσιµη. Οι ώρες συναλλαγής κοινού παραµένουν, όπως ισχύουν για όλες τις ηµέρες και για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες.


Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ…» Τρίτη 18 & Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου & ώρα 17:00, Αίθουσα Πινακοθήκης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Οµάδες παιδιών, κατασκευάζουν και ζωγραφίζουν χριστουγεννιάτικες µπάλες και αστεράκια. Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου & ∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου, ώρα 12:00 η παιδική χορωδία και η γυναικεία χορωδία Opus Femina του ΚΕ.Π.Α.Π. τραγουδούν κάλαντα και χριστουγεννιάτικους ύµνους στους πεζόδροµους της πόλης µας. Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου & ώρα 11:00, στην πλατεία «Περιβολάκια», ο Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου µαζί µε τα παιδιά του ∆ήµου µας κατασκευάζουν οικολογικά στολίδια για τα δέντρα του πάρκου και τα στολίζουν. Ο Οδηγισµός συµµετέχει µε το παιχνίδι « ο χαµένος σάκος του Άι-Βασίλη» . Πού βρίσκεται; Τι περιέχει; Θα βρεθεί τελικά; Όλα τα παιδιά συµµετέχουν µέσα από ανάλογες δράσεις και το παιχνίδι αρχίζει µε χάρτες και διαδροµές … Τα µαγικά χριστουγεννιάτικα σπιτάκια µέσα στο πάρκο θα φιλοξενήσουν ζαχαρωτές λιχουδιές για µικρούς και µεγάλους. Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου & ώρα 14:00, Στην πλατεία της Αρχ. Κορίνθου Σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χριστουγεννιάτικα παιδικά δρώµενα µε ανιµατέρ & φουσκωτά πολυπαιχνίδια

- Σελίδα 7 -

Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου & ώρα 10:00, Σολοµός (πλατεία) Σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χριστουγεννιάτικα παιδικά δρώµενα µε ανιµατέρ & φουσκωτά πολυπαιχνίδια

Μουσικοί ήχοι στους πεζόδροµους!

Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου & ώρα 19:00 Η Μπάντα της Φιλαρµονικής εµφανίζεται στους πεζόδροµους της πόλης µε χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο. Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου & ώρα 19:00 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου (εξωτερικός χώρος) εµφανίζονται τα Χάλκινα της Κορίνθου . Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου & ώρα 19:00, στον πεζόδροµο επί των οδών Κολοκοτρώνη και Κύπρου το συγκρότηµα « Τα Παιδιά από την Κόρινθο» παρουσιάζουν γιορταστικό πρόγραµµα. Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου & ώρα 19:00 στον πεζόδροµο (µπροστά από την Εθνική Τράπεζα) η Stigma Swing Dixie Band παρουσιάζεται µε χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο. Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου & ώρα 12:00 στον πεζόδροµο της Ερµού εµφανίζεται η Παραδοσιακή Ορχήστρα µε γιορτινό ρεπερτόριο ∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου Πρωί: Η Φιλαρµονική του ΚΕ.Π.Α.Π. την παραµονή των Χριστουγέννων βγαίνει στην πόλη για τα κάλαντα. Ώρα 12:00, : εµφανίζεται η Μπαντίνα της Φιλαρµονικής του ΚΕ.Π.Α.Π. στο κέντρο της πόλης µε χριστουγεννιάτικα τραγούδια ώρα 13:00: εµφανίζονται τα Χάλκινα µπροστά από το χώρο της Εµπορικής Τράπεζας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ… ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:

Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου & ώρα 18:00, στο Γυµναστήριο του Γυµνασίου, χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά από το Θέατρο Περιγιαλίου και τη Χριστίνα Σακελλαράκη: «Η Μάρµπω, η Κάλλω και οι Καλλικάντζαροι». Η παράσταση βασίζεται σε γνωστό λαϊκό µύθο µε ζωντανή µουσική και θεατρικό παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της παράστασης τα παιδιά γίνονται καλικαντζαράκια και ανεβαίνουν στη σκηνή. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου & ώρα 19:30, στο Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου, ώρα 11:00, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πνευµατικό Κέντρο «ΕΛΕΝΗΣ Κορίνθου, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ταξίδι ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΩΤ. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ» Αθικίων, θα παρουσιασθεί το παιδικό θεατρικό «τα κάλαντα στην Ελλάδα» από παιδική θεατρική παράσταση «Ο µεγαλύτερος θητην Ανεµόσκαλα, µε εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούµια & τραγούδια. σαυρός του κόσµου», από το θίασο του Λώτινου ΗλίΣτη συνέχεια, διαδραστικά, όλα τα παιδιά µπορούν να ξετυλίξουν το ταλέα. ντο τους ενώ µία παραµυθού θεατροποιεί χριστουγεννιάτικα παραµύθια. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ Τέλος µε οδηγό το λαµπρό άστρο των Χριστουγέννων εµφανίζονταιι, µέσα από ένα κουκλοθέατρο, τα δώρα και οι µάγοι… Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου 7 ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Σχολείου Άσσου Σε συνεργασία µε το Κέντρο Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου, ώρα 19:30, στο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χριστουγεννιάτικα ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ παιδικά δρώµενα µε ανιµατέρ & φουσκωτά πολυπαιχνίδι∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ α Οµάδα 30 µαθητών του 1ου Γυµνασίου Κορίνθου Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου & ώρα 10:00 στο ∆ηµοτισυµπράττουν µε την Παραδοσιακή Χορωδία του ΚΕκό Σχολείο Λεχαίου ΠΑΠ (στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού ΠρογράµµαΣε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χριτος «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και Έθνικ» της στουγεννιάτικα παιδικά δρώµενα µε ανιµατέρ & φουσκωτά πολυπαιχνίδια καθηγήτριας Αν. Γοραντωνάκη – Αγκιστριώτη και Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου & ώρα 19:30, στο Θέατρο Περιγιαλίου, σε κείµενα δικά της. Η σκηνοθεχριστουγεννιάτικη γιορτή από την παιδική-νεανική χορωδία του συλλότική επιµέλεια είναι του Γιώργου Τζαβάρα. γου «ΡΕΑ» και εορταστικό δρώµενο από το θεατρικό τµήµα του συλλόγου Θα παρουσιασθούν κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από «Απόλλων» του Περιγιαλίου. Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θράκη, Πόντο, Ελληνόφωνες περιοχές Κάτω Ιταλίας, Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου, το πρωί, στη κεντρική οδό της ∆ηµοτικής Κεφαλληνία, Ικαρία, Κρήτη, Μακεδονία, Νάξο, και Χίο. Επίσης παραδοσιακά Ενότητας εµφανίζεται η Φιλαρµονική µε γιορταστικό πρόγραµµα. τραγούδια από τις αντίστοιχες περιοχές, καθώς από Κύπρο και Μικρά Ασία. Μουσικοί: Σώκος Σπύρος –κλαρίνο, φλογέρα, καβάλι, γκάιντα, τσαµπούνα ΤΕΝΕΑΣ Σκόνδρας Θοδωρής – λαούτο, κιθάρα Σάββατο 15 & Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου, στο κτίριο του ΠολιτιΑγκιστριώτης Παντελής – βιολί, κρητική λύρα, ποντιακή λύρα στικού Κέντρου Αγίου Βασιλείου (πλατεία) και ώρες: 10:00 Παππαδάς Θοδωρής – πνευστά. – 14:00 και 16:00 – 20:00. Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι που γίνεται σε συνεργασία µε το Ευθύµιο Κέντρο ΚορίνΠέµπτη 27 ∆εκεµβρίου, & ώρα 17:30΄στην αίθουσα του θου, µε κατασκευές των παιδιών του. Κ Ε.Π.Α.Π., ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ µε τη συµµετοχή των παιδιών από το «Χαµόγελο του Παιδιού» και τη Χορωδία του ΚΕ.Π.Α.Π.. Παραµονή Πρωτοχρονιάς & ώρα 13:00, στην πλατεία του ΑγίΤα παιδιά θα παίξουν κατά οµάδες, θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα ου Βασιλείου µοίρασµα δώρων σε όλα τα παιδιά του χωριού, µε στολίδια, θα τραγουδήσουν και θα έχουν χριστουγεννιάτικα κεράσµατα. ψυχαγωγική δραστηριότητα (κουκλοθέατρο – face painting κλπ) Τετάρτη 26 & Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου & ώρα 20:00, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου

ΘΕΑΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ “Christmas dance show”

Περίπου 140 χορευτές – µέλη των τµηµάτων µοντέρνου χορού του ΚΕ.Π.Α.Π.παρουσιάζουν χορογραφίες από τα γνωστότερα musicals του Hollywood, του κινηµατογράφου και του Θεάτρου γενικότερα. Επίσης θα παρουσιασθούν χορογραφίες από µοντέρνα τραγούδια.

Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου & ώρα 14:00, στην πλατεία του Χιλιοµοδίου Σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χριστουγεννιάτικα παιδικά δρώµενα µε ανιµατέρ & φουσκωτά πολυπαιχνίδια


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ - Θέµα της συνάντησης η διατήρηση λειτουργίας του Πυροσβεστικού κλιµακίου Ευρωστίνης Σήµερα Τετάρτη θα συναντηθούν τελικά µε το ΝΕΟ αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος ο ∆ήµαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κ. Αντώνης Κλαδούχος και η Επιτροπή του δήµου, µετά την µαταίωση του ραντεβού που είχε προγραµµατιστεί µε τον τέως αρχηγό στις 22 Νοεµβρίου, λόγω της αλλαγής του προσώπου στη θέση του αρχηγού. Όπως έκανε γνωστό ο δήµος, είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις µε το γραφείο του Υπουργού κ. ∆ένδια και τον γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη σε µια προσπάθεια να πείσουν τους αρµόδιους για την ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας του Πυροσβεστικού κλιµακίου Ευρωστίνης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ Χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά «Η Μάρµπω , η Κάλλω και οι Καλλικάντζαροι» ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 ΚΥΡΙΑΚΕΣ 23, 30 : 11.30 π.µ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 : 6 µ.µ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 : 6µ.µ Η παράσταση βασίζεται σε γνωστό λαϊκό παραµύθι και περιλαµβάνει ζωντανή µουσική και τραγούδι, µελοποιηµένη ποίηση και θεατρικό παιχνίδι µε τα παιδιά.Μιλά για την δύναµη της εξυπνάδας και της ευγένειας που µπορούν να σαγηνέψουν ακόµα και τους πονηρούς , κακότροπους και απαιτητικούς καλλικάντζαρους.Επίσης για την δύναµη της γεναιοδωρίας και της αγάπης. Παίζουν: Εβίτα ∆ραγούνη , Γωγώ Ξανθάκη, Κώστας Ρίσκας, Χριστίνα Σακελλαράκη,. Μουσική έγραψε και παίζει ο Κώστας Ρίσκας (κλασική κιθάρα) Επιµέλεια Θεατρικού παιχνιδιού: Χριστίνα Σακελλαράκη Σκηνοθεσία: Πολυξένη Ορκοπούλου Γενική είσοδος : 5 ευρώ Τηλ. 27410-87930 , 86330, 6948278056 Στο θέατρο Περιγιαλίου αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες: • Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά • Θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Τ

ο Κέντρο Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος και η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της κ. Παυλίνας Μπεχράκη «ένα ρυάκι από φως η πατρίδα µου» την Πέµπτη, 13 ∆εκεµβρίου, στις 7µ.µ., στο θέατρο του ∆ηµαρχείου Κορίνθου. Στην παρουσίαση αυτή, θα παρευρεθούν ο ∆ήµαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευµατικός, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ Παναγιώτης Λαµπρινός καθώς και σηµαντικοί άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισµού.


Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

- Σελίδα 9-

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ - Με τη προσφορά φαρμάκων θα βοηθηθούν οικονομικά αδύνατοι και ανασφάλιστοι συμπολίτες μας

Ε

κτός από το κοινωνικό παντοπωλείο και το δηµοτικό - κοινωνικό ιατρείο , ο δήµος Κορινθίων έχει δηµιουργήσει και κοινωνικό φαρµακείο, πάντα στα πλαίσια στήριξης των οικονοµικά αδυνάτων & ανασφάλιστων πολιτών. Όπως αναφέρει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κος Χρήστος Χασικίδης : «∆ηµιουργήσαµε µια νέα δοµή αυτή του ∆ηµοτικού-Κοινωνικού Φαρµακείου, σε απάντηση των συνεχώς αυξανόµενων αιτηµάτων των ανασφάλιστων δηµοτών για φάρµακα, που δεν µπορούν, ακόµα, ακόµα, λόγω τεκµαρτών εισοδηµάτων ή οφειλών σε ταµεία, να έχουν τη δυνατότητα για κάλυψη ούτε από βιβλιάρια οικονοµικής αδυναµίας και οι οποίοι αντιµετωπίζουν έκτακτες ανάγκες ή ανάγκες σε µόνιµη βάση φαρµακευτικής κάλυψης χρονίων παθήσεων.» . Μάλιστα για τη στήριξη και λειτουργία αυτής της προσπάθειας ευελπιστεί στη στήριξη φορέων, συλλόγων, σωµατείων, επιχειρήσεων καθώς και µεµονωµένων κοινωνικά ευαισθητοποιηµένων δηµοτών και τονίζει: «Με τη λειτουργία του ∆ηµοτικού-Κοινωνικού Φαρµακείου ευελπιστούµε στην δηµιουργία ενός κοινωνικού δικτύου αλληλέγγυας δράσης στον τοµέα της φαρµακευτικής κάλυψης, µε τη συµµετοχή φορέων, συλλόγων, σωµατείων, επιχειρήσεων καθώς και µεµονωµένων κοινωνικά ευαισθητοποιηµένων δηµοτών, µε στόχο την αντιµετώπιση αποσπασµατικών δράσεων δίνοντας «σάρκα και οστά» στην έκφραση της κοινωνικής συνείδησης µέσα από την προσφορά φαρµάκων σε συνδηµότες µας που έχουν άµεση ανάγκη. ∆ροµολογώντας τις ενέργειές µας και δουλεύοντας προς αυτόν το σκοπό, παρακαλούµε για την δική σας συνεισφορά σε φάρµακα που είναι σε ισχύ, µε σκοπό την φαρµακευτική κάλυψη των συνδηµοτών µας. Γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία και την άµεση ανταπόκρισή των συµπολιτών µας καθώς και των διαφόρων φορέων σε αντίστοιχα κοινωνικά θέµατα, παρακαλούµε και ευελπιστούµε για την στήριξη της προσπάθειάς µας αυτής, ευχαριστώντας θερµά εκ των προτέρων τους συνεισφέροντες.»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Συνελήφθη 25χρονος Έλληνας

για αρπαγές τσαντών και την κλοπή αυτοκινήτου σε Κόρινθο και Λουτράκι

Η

σε βάθος έρευνα του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίνθου, είχε σαν αποτέλεσµα να εξιχνιαστούν τελικά τρεις αρπαγές τσαντών, καθώς και µία κλοπή οχήµατος στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Πιο συγκεκριµµένα για τις υποθέσεις αυτές: αυνελήφθη, την Κυριακή το πρωϊ , στην Κόρινθο, ένας 25χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία για ληστεία, διακεκριµένη κλοπή και κλοπή οχήµατος, ενώ αναζητείται ακόµα ένας συνεργός του. Ειδικότερα, την ηµέρα εκείνη αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίνθου, κατέλαβαν τον 25χρονο, να οδηγεί δίκυκλο µοτοποδήλατο, το οποίο όπως προέκυψε, είχε αφαιρέσει, προχθές το απόγευµα από την Κόρινθο. Στο πλαίσιο της αστυνοµικής έρευνας προέκυψε επιπλέον ότι, ο 25χρονος, είχε διαπράξει και τις εξής περιπτώσεις αρπαγής τσαντών: • Στις 7 ∆εκεµβρίου το βράδυ, στην Κόρινθο, αφαίρεσε µε την χρήση σωµατικής βίας από γυναίκα, τσάντα ώµου, η οποία περιείχε χρήµατα, ένα κινητό, προσωπικά έγγραφα και αντικείµενα. • Μία ηµέρα αργότερα και πάλι στην Κόρινθο, αφαίρεσε τσάντα που περιείχε χρήµατα, προσωπικά έγγραφα και αντικείµενα. • Την επόµενη , στο Λουτράκι, µαζί µε ακόµη ένα άτοµο, αφαίρεσαν τσάντα, που περιείχε χρήµατα και προσωπικά έγγραφα. Στην κατοχή του 25χρονου, βρέθηκε µέρος από τα αντικείµενα που είχε αφαιρέσει, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ την αστυνοµική έρευνα και την προανάκριση, διενεργεί το Τµήµα Ασφαλείας Κορίνθου, ενώ ερευνάται η τυχόν συµµετοχή του και σε άλλες παρόµοιες παράνοµες πράξεις.


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ - Απελευθερώνεται η λειτουργία των καταστηµάτων όλες τις Κυριακές του έτους – ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/


- Σελίδα 11 -

Α

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

νακοινώθηκαν από τους δύο αρµόδιους Υπουργούς οι αλλαγές στον αγορανοµικό κώδικα (ο προηγούµενος ίσχυε από το 1946). Μεταξύ άλλων προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για νοθεία τροφίµων και καυσίµων, καθώς και για ελλιπείς παραδόσεις από τις αντλίες, αντικειµενικοποίηση των ποινών αλλά και εκπτώσεις 50% για όσους πληρώνουν το πρόστιµο χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια, κ.α. Επίσης ανακοινώθηκε η απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστηµάτων (έως 250 τµ) όλες τις Κυριακές του έτους. Τα υπόλοιπα καταστήµατα, ανεξαρτήτως τετραγωνικών θα µπορούν να λειτουργούν επτά Κυριακές τον χρόνο. Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης οι αλλαγές θα ισχύσουν από φέτος, καθώς µε υπουργική απόφαση θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστηµάτων τις δυο τελευταίες Κυριακές, 23 και 30 ∆εκεµβρίου. Η µόνιµη ρύθµιση που θα έρθει αργότερα στη Βουλή θα προβλέπει: • Ελεύθερη λειτουργία των καταστηµάτων εµβαδού έως 250 τµ όλες τις Κυριακές του χρόνου, σε εθελοντική βάση. Η ρύθµιση γίνεται προκειµένου να δοθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις έναντι των αλυσίδων και των πολυκαταστηµάτων, καθώς προϋπόθεση για να επιτρέπεται η Κυριακάτικη λειτουργία είναι τα καταστήµατα να µην ανήκουν, υπό οιαδήποτε νοµική σχέση, σε αλυσίδα καταστηµάτων και να µη λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου «shops-in-a-shop». Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις, αποκλείονται από την Κυριακάτικη λειτουργία τα εµπορικά κέντρα, ενώ υπό συζήτηση παραµένει το τι θα ισχύσει για τις αλυσίδες franchise. Η πρόταση του υπουργείου για το ωράριο της Κυριακής είναι από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευµα, προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα σε εµπόρους και καταναλωτές να παρακολουθούν την κυριακάτικη λειτουργία. Ο κ. Σκορδάς ανέφερε επίσης ότι δεν θα υπήρχε αντίρρηση, τα καταστήµατα που επιλέγουν να εργαστούν την Κυριακή, να παραµείνουν κλειστά το πρωί της ∆ευτέρας. • Λειτουργία όλων των καταστηµάτων, ανεξαρτήτως µεγέθους, επτά Κυριακές το χρόνο: δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, µία πριν το Πάσχα και από µία στις τακτικές περιόδους εκπτώσεων και τις δύο νέες περιόδους χαµηλών τιµών που καθιερώνει το υπουργείο κάθε Μάιο και Νοέµβριο. Με τη ρύθµιση αυτή, επισήµανε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης, η Ελλάδα εναρµονίζεται µε τα κρατούντα σε όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της ΕΕ και δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές και τουρίστες, να κάνουν τις αγορές τους σε περισσότερες ηµέρες και περισσότερες ώρες. Σηµείωσε εξάλλου ότι το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων δεν επηρεάζεται, κατά κανέναν τρόπο. Η ρύθµιση για τις εκπτώσεις προβλέπει ότι αυτές θα γίνονται τέσσερις φορές τον χρόνο: • Από τη δεύτερη ∆ευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου (χειµερινές εκπτώσεις) και από τη δεύτερη ∆ευτέρα του Ιουλίου µέχρι το τέλος του Αυγούστου (θερινές). • Το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου (ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι).

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «Ο ∆ήµος Κορινθίων σε µια προσπάθεια διεύρυνσης των υπηρεσιών, σε οικονοµικά αδυνάτους και ανασφάλιστους δηµότες, τη δύσκολη αυτή περίοδο, εστιάζει στην παροχή συνεχώς διευρυνόµενων υπηρεσιών, στον τόσο ευαίσθητο τοµέα της Υγείας. Στα πλαίσια της λειτουργίας του ∆ηµοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου, προστίθενται συνεχώς, νέες παροχές. ∆ιακεκριµένοι γιατροί του δήµου µας, διαφόρων ειδικοτήτων, εµπλουτίζουν την οµάδα εθελοντών η οποία στηρίζει τη λειτουργία του ∆ηµοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου και διαµορφώνουν εκ νέου το πρόγραµµα παροχών υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριµένα το νέο διαµορφωµένο πρόγραµµα έχει ως εξής : • Γυναικολόγος: Κος Καµπάς Νικόλαος …… Πέµπτη • Γυναικολόγος: Κος Σεργεντάνης Χρήστος… Τετάρτη • Ενδοκρινολόγος: Κος Μαρίνος Γιώργος………Τρίτη • Καρδιολόγος: Κος Γκιλίτσης Χρήστος…… ∆ευτέρα • Καρδιολόγος Κος Μυστακίδης Φώτιος……… Τρίτη • Καρδιολόγος: Κος Χασικίδης Χρήστος…….. Πέµπτη • Οφθαλµίατρος:Κος Μουστάκας ∆ηµήτριος…….Τετάρτη • Ορθοπεδικός: Κος Σταµατάκης Μάριος……… Τετάρτη • Ωτορινολαρυγγολόγος: Κος Κωνσταντογιάννης Βασίλειος……Τετάρτη • Παθολόγος:Κα Βενετσάνου Ευαγγελία………….Τετάρτη • Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος:Κος Ευστρατιάδης Νικόλαος Καθηµερινά • Παθολόγος: Κος Σκούρτης Χρήστος ………….Τετάρτη • Παιδίατρος:Κα Μπίτση Μαργαρίτα ……….. Τετάρτη • Πνευµονολόγος: Μάρκου Ευάγγελος……… ∆ευτέρα & Παρασκευή Επίσης καθηµερινά προσφέρονται υπηρεσίες: • ∆ιαιτολόγου-∆ιατροφολόγου • Φυσιοθεραπευτή • Ψυχολόγου Παράλληλα πραγµατοποιούνται εµβολιασµοί κάθε Τετάρτη για παιδιά και κάθε ∆ευτέρα & Παρασκευή για ενήλικες (αντιγριπικά εµβόλια). Η χρήση των υπηρεσιών υγείας του ∆ηµοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου Κορίνθου γίνεται κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, µπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά, από 8:30π.µ –14:00π.µ στο τηλ. :27410-25088 Το ∆ηµοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο στεγάζεται στην οδό Αδειµάντου 22, στον 1ο όροφο, στον χώρο του ΣΤ’ ΚΑΠΗ του ∆ήµου Κορινθίων. Ευχαριστούµε θερµά τους διακεκριµένους Εθελοντές Γιατρούς που συµµετέχουν µε την προσφορά τους σε υπηρεσίες υγείας στο ∆ηµοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο του ∆ήµου Κορινθίων.»

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr

Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

Σ

την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πριν από λίγες ηµέρες «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ανακοινώθηκε η δηµιουργία Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισµό υπό το συντονισµό του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Το ∆ίκτυο ξεκινά σε συνεργασία µε 16 εξειδικευµένους Οργανισµούς από 12 κράτη µέλη της ΕΕ που καλύπτουν το 62% του ευρωπαϊκού πληθυσµού και τις µεγαλύτερες ταυτόχρονα χώρες. Η παρουσίαση είχε σαν θέµα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση – «Το Χαµόγελο του Παιδιού»: ∆ράσεις και Πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.» Σύµφωνα µε όσα ανακοινώθηκαν: 1. στο παραπάνω εταιρικό σχήµα µετέχουν οι φορείς που είχαν ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και εµπιστεύτηκαν στο Χαµόγελο του Παιδιού τη συντονιστική ευθύνη του Έργου 2. η πρόταση αξιολογήθηκε 11η σε σύνολο 481 από ολόκληρη την ΕΕ. Στόχοι του ∆ικτύου είναι:

αυτή υποστηρίζει και προωθεί το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο καθώς η καθιέρωση της ηµέρας αυτής αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς του στόχους. 1. η διαµόρφωση µίας ενιαίας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 2. η επέκτασή του ∆ικτύου στο σύνολο των κρατών µελών Ο Πρόεδρος του Οργανισµού κ. Κώστας Γιαννόπουλος είπε κατά την διάρκεια τη συνέντευξης: «Μας τιµά ιδιαίτερα η εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλει η Ευρωτης ΕΕ µε την ένταξη πλήθους σχετικών φορέων. παϊκή Επιτροπή, τις σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει «Το Χαµόγελο του Παιδιού» όχι µόνο για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου φαινοµένου αλλά και Το έργο υλοποιείται και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του για την ανάδειξη ενός προσώπου της Ελλάδας που ξεπερνά τις συνθήκες της εκτεπρογράµµατος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ταµένης κρίσης». Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα επίσηµα αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής Έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Καµπάνια ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισµό». Η έρευνα υλοποιήθηκε από «Το Χαµόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία µε άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες ( Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία, Βουλγαρία). Η έρευνα είναι η µεγαλύτερη που πραγµατοποιήθηκε ποτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς συµµετείχαν συνολικά 16.227 µαθητές, από τους οποίους 4.999 µαθητές από 167 σχολεία της χώρας µας µε ευρύτατη γεωγραφική διασπορά.» Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία οµάδας ευρωβουλευτών µεταξύ των οποίων ο κ. Γιώργος Κουµουτσάκος για την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ηµέρας ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισµό από τα αρµόδια θεσµικά όργανα. Την πρωτοβουλία

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΟΝΝΕ∆

Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, εν όψει των γιορτών, η ΟΝΝΕ∆ υλοποιεί τη δράση «Χριστουγεννιάτικα Χαµόγελα», που στόχο έχει την ενίσχυση άπορων οικογενειών σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και την ενίσχυση της του έργου της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσµου», των Γιατρών του Κόσµου και της Praksis. Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται την Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου µε ένα χριστουγεννιάτικο event προσφοράς και είναι ενταγµένη στην κοινωνική πρωτοβουλία ΣΤΗΡΙΖΩ στην οποία συµµετέχουν η Νέα ∆ηµοκρατία, η ΟΝΝΕ∆ και η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ. Όπως αναφέρει η Οργάνωση Νέων της Ν.∆: «Αντιλαµβανόµενοι τη δύσκολη κοινωνική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, επιλέγουµε να σταθούµε για ακόµα µία φορά στο πλευρό των συνανθρώπων µας που δοκιµάζονται αλλά ιδιαίτερα φέτος κοντά σε εκείνους που πολεµούν την παιδική φτώχεια. Για το λόγο αυτό, δηµιουργούµε κοινωνικά παντοπωλεία σε όλη τη χώρα µε στόχο τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης. Η δράση υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα http://www.xmassmiles.gr/ στην οποία υπάρχει λίστα µε τα είδη που µπορεί να προσφέρει κανείς ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη της προσπάθειας. Καλούµε λοιπόν, όλους όσους έχουν τη δυνατότητα, να συνεισφέρουν δωρίζοντας αγαθά αλλά κυρίως διαδίδοντας την προσπάθεια µε κάθε µέσο, ώστε να βοηθήσουµε και αυτά τα Χριστούγεννα τα παιδιά να χαµογελάσουν.»

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 13-

ΕΙΠΑΝ

Μάξιµος Χαρακόπουλος Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Με αφορµή την ανάρτηση σε δηµόσια διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων «Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων επιδιώκουµε να εκλείψουν οι υφιστάµενοι κίνδυνοι από την κακή χρήση τους, η οποία αποτελεί απειλή τόσο για τη δηµόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον. Σ’ αυτή την προσπάθεια προσβλέπουµε στη δηµιουργική συνεργασία και την κατάθεση προτάσεων όλων των εµπλεκοµένων φορέων στην παραγωγή, διακίνηση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ούτως ώστε να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την επεξεργασία των προτάσεων, η χώρα θα διαθέτει πλέον το απαραίτητο θεσµικό οπλοστάσιο για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων». Όπως σηµειώνει το Υπουργείο, το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης αποσκοπεί στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, βασικές συνιστώσες του οποίου είναι η δηµόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. ∆εδοµένης της κατάστασης στο χώρο των γεωργικών φαρµάκων, είναι επιβεβληµένη η συνεργασία ανάµεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τους παραγωγούς και τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και την επιστηµονική κοινότητα και ο συντονισµός των προσπαθειών τους στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού για την ορθολογική χρήση των γεωργικών προϊόντων βάσει της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας.

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

Με εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη και της ∆ιεθνούς Αµνηστίας συναντήθηκε Aντιπροσωπεία του Παρατηρητηρίου του ΠΑΣΟΚ

A

ντιπροσωπεία του Παρατηρητηρίου του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε στη Βουλή µε εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη και της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, κατά του νεοναζισµού, της ρατσιστικής και κοινωνικής βίας. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στον κύκλο επαφών µε θεσµικούς και κοινωνικούς φορείς. Από την πλευρά του Παρατηρητηρίου του ΠΑΣΟΚ συµµετείχαν ο βουλευτής Κώστας Τριαντάφυλλος, οι Βασίλης Χρονόπουλος και Θανάσης Χειµωνάς (Τοµέας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων), και ο Θόδωρος Τσίκας (Τοµέας ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).Από την πλευρά του Συνηγόρου του Πολίτη συµµετείχαν ο αρµόδιος βοηθός Συνηγόρου, Βασίλης Καρύδης, και ο Γιάννης Μπούτσελης, ενώ από την ∆ιεθνή Αµνηστία Ελλάδας, ο διευθυντής, Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Κατά τη συνάντηση µε τους εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη επισηµάνθηκε η ευθύνη των φορέων της διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης να αποφεύγουν τη διακριτική µεταχείριση σε βάρος ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, όπως οι Ροµά (Τσιγγάνοι), και να µην ενισχύουν, έστω και εµµέσως, ρατσιστικές συµπεριφορές σε βάρος τους. Στη συζήτηση µε τον εκπρόσωπο της ∆ιεθνούς Αµνηστίας εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τα συνεχώς αυξανόµενα κρούσµατα ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας στην χώρα µας, ενώ δόθηκε έµφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης για τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα σχολεία, µε στόχο την ευαισθητοποίηση των µαθητών.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ

Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ποχώρησε τον περασµένο µήνα ο δείκτης ανεργίας στις Η.Π.Α . Σύµφωνα µε Υρωνόσαχρόνων ανακοινώθηκαν πρόκειται για το χαµηλότερο σηµείο των τελευταίων τεσσάκαι αυτό σύµφωνα µε εκτιµήσεις οφείλεται στην αύξηση του αντίστοι-

χου αριθµού του ενεργού εργασιακά πληθυσµού. Πιο αναλυτικά ο επίσηµος δείκτης υποχώρησε κατά 0,2% µονάδες στο 7,7%, που είναι το κατώτερο επίπεδο που έχει φθάσει η ανεργία από τον ∆εκέµβριο του 2008. Όσον αφορά τις νέες προσλήψεις (εκτός αγροτικού τοµέα), αυτές αυξήθηκαν κατά 5,8% έναντι του Οκτωβρίου, που αντιστοιχεί αριθµητικά σε 146.000 νέες θέσεις εργασίας, κοντά δηλαδή στο µέσο όρο της χρονιάς που είναι λίγο παραπάνω από 150.000 θέσεις εργασίας το µήνα. Ο ρυθµός µόλις που είναι αρκετός για να µειώσει την ανεργία. Ακόµη και το στοιχείο αυτό διαψεύδει τις προβλέψεις των αναλυτών (120.000 νέες θέσεις εργασίας), όµως το υπουργείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιµήσεις του για τις θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, στις 138.000. Το Υπουργείο µάλιστα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του πως ο κυκλώνας Σάντι που έπληξε τις ανατολικές ακτές στο τέλος Οκτωβρίου δεν είχε εµφανείς επιπτώσεις στις εκτιµήσεις του για την ανεργία και τις θέσεις εργασίας τον Νοέµβριο.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά στο super market Βασιλόπουλος. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 6948953233. 051011

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κορίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. Τηλ.: 6975854495. 156 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ

στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267 Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305 Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της

Μέλλων γάµος Ο Βενετσάνος Σπύρος του Γεωργίου και της Μαρίνας το γένος Κλεµπετσάνη που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο Σοφικό Κορινθίας και η Μπόρση Αθανασία το Παναγιώτη και της Πετρούλας το γένος Κλεττα που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο Σοφικό Κορινθίας θα παντρευτούν στην Κόρινθο.

σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 69730044251 & 27410 20931. 103

πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : 2741025998, 27410 53363 & 6947317123. 79

Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Πωλείται επιπλώση παιδικού δωΛέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτιµατίου NEOSET κρεβάτι— Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηκού σχολείου και δίπλα σε στάση κοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ- στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµα- πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. 22960 27058. τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 69 Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 ώρες). (απόγευµα) 6977699351. Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων 36 στο κέντρο της Κορίνθου λόγω Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + συνταξιοδότησης 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. Τηλ:2741025797. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ 145 2741021956 – 6951323256 Πωλείται επιχείρηση ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ— ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ (ΠΟ∆ΟΛΟΓΟΣ) λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. Τηλ.: 27410 23524 & 6932446327 16-11-12 —- 16-1-13

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωνίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293. 070612

Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και 61660.

∆ΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για περιποίηση µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο ηλικιωµένων ( και σοβαρές περιπτώσεις). Πληροφορίες τηλ: 22980 – 36185 και 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 6979787288. 77 22.12.12

Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 77 Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή προσφοράς: 2.000 € Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 175

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ζητείται κοινωνική λειτουργός για την Κόρινθο. Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλµατος • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και εµπειρία • Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατισµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωνίας • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή µε mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 67

Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα Ζητείται παιδαγωγόςκοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα παιδοκόµος για την Κόρινθο στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. Απαραίτητα προσόντα: Τηλ.: 27410 37986. • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 312

Τελούµε το Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου 2012 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου µας γιου και αδελφού ΠΑΥΛΟΥ ∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ετών 35 , στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γεληννιάτικων Ξυλοκάστρου. Η µητέρα: Γεωργία Η αδελφή: Χριστίνα Οι λοιποί συγγενείς. Συλλυπητήρια θα δεχθούµε στην εκκλησία και στο Στέκι της Μαρίας Τζινης παραλία Συκιά Τηλ.: 27410 85201 & 6939856440. 299

• Σχετική επαγγελµατική ικανόΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ τητα και εµπειρία ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 270412 • Ικανότητα να διαµορφώνει ΚΕΙΜΕΕυκαιρία πωλούνται ράφια για σχέσεις ασφάλειας και εµπιστο- ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ καταστήµατα σε άριστη κατάστασύνης µε τα παιδιά ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ση. Τηλ. Επικοινωνίας • Ικανότητα συνεργασίας και ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕ6946178155. Μόνο σοβαρές προτάεπικοινωνίας ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα σεις. Αποστείλατε βιογραφικό στο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπε250412 ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗδο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. Fax 2103843038 ή µε mail: Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. ΛουΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997Τηλ.: 6955941375. ergasia.smile@yahoo.gr αναγράτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας 205320 81 φοντας τον κωδικό 68. 6946178155. 250412

Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. Πληρ. Τηλ. 6944614272 & 2741055706 200312

Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιοχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, 6944333280 & 27410 80696 κα Πρωτόππαπα Γεωργία. 280212

Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: 2741021954 & 6972320244. 142

Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή οδών Γερανείων και εγκεκριµένης οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 2211 Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύργο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. 147

32

Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθητές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. 1310 Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλεκτρικά υδραυλικά—πλακάκια– σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 300512

Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ Πτυχιούχος φοιτήτρια ΠαιδαγωγιΓερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 κού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα εκατοστά , δενδροκοµικό— κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κόαµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. Τιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DA6983068610 Τηλ.: 6945282541. 161211 TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοι299 χτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 Nέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοµε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση σµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην Πωλείται στην περιοχή της Ποσειπερασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επί- δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. ένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση της. 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977Πληροφορίες: What’s up: 149 895140. 6972106396. Vodafone: 131211 6943221559. Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, 171111 οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµιτραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραλίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: 6081764 & 6972206900. 2744079010 & 6937232930. Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία 219 251011 Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκαάτοµο για το τµήµα πωλήσεων. Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα τράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 info@palivos.gr " 15 Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν & Ξένων Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχµές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων είναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των 1.000. Για όλα θέλω 600€. Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά κέρµατα είναι από το 1926. Για ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: 27410 23830. 73 Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Ο Πανεπιστηµιακός Σπύρος Ευαγγελάτος αναλαµβάνει από το 2013 τα καθήκοντα του προέδρου της Ακαδηµίας Αθηνών ΠανεπιστηµιΟνοθέτης ακός και σκηΣπύρος

Ο

Περιφερειακός Σύµβουλος και Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κος Λάµπρος Μπούκλης παρευρέθηκε την περασµένη Παρασκευή στο Κρανίδι, σε εκδήλωση που οργάνωσαν η Παρέµβαση Πολιτών Ερµιονίδας και το C.I.S.D. Θέµα, της εκδήλωσης, ήταν αφενός ο δεµατοποιητής στην περιοχή των ∆ιδύµων, Ερµιονίδας και αφετέρου, µέσα από την τοποθέτηση του Λ.Μπούκλη: η βιώσιµη οικολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων µε διαλογή - κυριολεκτικά - στην πηγή. Με τον δεµατοποιητή στα ∆ίδυµα ο Λ.Μπούκλης έχει αγωνισθεί και προεκλογικά. Ως συντονιστής ανακύκλωσης - κοµποστοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, µετέφερε, µεταξύ άλλων, στους παρευρισκόµενους της εκδήλωσης, την απόφαση του κου Περιφερειάρχη για ένταξη του ∆ήµου Ερµιονίδας σε ανάλογο πρόγραµµα µε εκείνο που µόλις προ µίας εβδοµάδας προτάθηκε, για ανάλογη ένταξη, ο ∆ήµος Βέλου - Βόχας, στο νοµό µας . Οι στόχοι του προγράµµατος θα είναι κοινοί, µε εστίαση στην διαλογή στην πηγή µε κάδους ανά νοικοκυριό και ανά επιχείρηση. Αυτό το συστηµατικό πρόγραµµα "πόρτα - πόρτα", µπορεί να συλλέξει τις µέγιστες ποσότητες ανακυκλωσίµων και οργανικών υπολειµµάτων, όπως τονίστηκε. Ο κ. Μπούκλης ανέφερε σχετικά: « Η δηµιουργία πράσινων σηµείων και ο θρυµµατισµός κλαδεµάτων και η δηµιουργία από αυτά κοµπόστ ή/και καύσιµης ύλης-πέλετς µπορούν αφενός να απαλλάξουν τον ∆ήµο από µεγάλες ποσότητες υλικών που µέχρι σήµερα πήγαιναν στα ∆ίδυµα ή καίγονταν υπαίθρια και αφετέρου να αποτελέσουν ένα ανταποδοτικό όφελος για τους ∆ηµότες. Συνεπώς, ο ∆ήµος Ερµιονίδας θα είναι ο 2ος από τους 26 ∆ήµους της Περιφέρειας που θα ενταχθεί. Η απαράδεκτη κατάσταση στα ∆ίδυµα, (όπου από το 2010 έχει τοποθετηθεί δεµατοποιητής), επείγει και απαιτεί, την άµεση δηµιουργία ενός βέλτιστου, κέντρου διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών και µίας πρότυπης µονάδας κοµποστοποίησης, σε χώρο που θα επιλέξει ο ∆ήµος και που σαν πρώτη ύλη θα έχει προδιαλεγµένο οργανικό υπόλειµµα (µέσω από το πρόγραµµα διαλογή στην πηγή) και όχι κοµπόστ που θα προέρχεται από τα σύµµεικτα απορρίµµατα. Αξίζει να αναφερθεί, µαρτυρία των κατοίκων των ∆ιδύµων, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, σχετικά µε ένταση των κρουσµάτων καρκίνου στην περιοχή τους. Αυτές οι αναφορές σε συνδυασµό µε ύπαρξη µετρήσεων, µε τιµές εξασθενούς χρωµίου (εντός των νοµίµων ορίων) που σύµφωνα µε αναφορές αρµόδιων επιστηµόνων, χρήζουν επιστηµονικής παρακολούθησης και διενέργειας επαναληπτικών και συνδυασµένων µετρήσεων, µε βάση τις νοµικές αρχές της Ε.Ε.: την Αρχή της Πρόληψης και την Αρχή της Προφύλαξης, κάνουν απαραίτητη την διενέργεια περαιτέρω επιστηµονικής διερεύνησης/τεκµηρίωσης για την εκτιµώµενη, συνολικά, Περιβαλλοντική Ζηµία, που δύναται να έχει επέλθει ή/και δυνητικά µελλοντικά να επέλθει µε συνέχιση της υφιστάµενης κατάστασης, την επιστηµονική αξιολόγηση πιθανής διενέργειας επιδηµιολογικής µελέτης από έγκυρο Φορέα και την συνεπακόλουθη απόδοση νοµικών ευθυνών (αστικών και ποινικών). Επίσης, πρέπει να ορισθούν χρονοδιαγράµµατα ολικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου και επαναφοράς του. στην προ δεµατοποιητή, περιβαλλοντική και υγειονοµική κατάσταση. Τα ∆ίδυµα, δεν αντέχουν άλλο....»

Ευαγγελάτος θα αναλάβει την χρονιά που έρχεται πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών. Ο κ. Ευαγγελάτος είναι σήµερα αντιπρόεδρος. Τη θέση του αντιπροέδρου καταλαµβάνει για την επόµενη χρονιά, σύµφωνα µε απόφαση της Ολοµέλειας, ο ακαδηµαϊκός Επαµεινώνδας Σπηλιωτόπουλος. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος είναι επίτιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και διακεκριµένος νοµικός. Το 2001 εξελέγη τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών στην έδρα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Επίσης, είναι επίτιµος διδάκτορας γαλλικών, βρετανικών και αµερικανικών πανεπιστηµίων.


Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

12-12-12

Advertisement