Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7944 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ - Για τη συµµετοχή τους στη πανελλαδική µαθητική καµπάνια «Αγαπώ & προβάλλω τον τόπο µου»

∆ιαβάστε στην σελ. 9

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 ΠΛΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ∆ιαβάστε στις σελ. 6-7-8

- Επιτυχηµένη και επίκαιρη η εκδήλωση µνήµης στο ∆ηµοτικό Θέατρο

∆ιαβάστε στην σελ. 3


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει σήµερα το µεσηµέρι η Οικονοµική Επιτροπή ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης Συνεδριάζει σήµερα το µεσηµέρι η Οικονοµική Επιτροπή Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, µε θέµατα: 1. Εισήγηση στο ∆.Σ. σχετικά µε επιβολή τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Στυλίων. 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου αυτεπιστασίας «Κατασκευή τσιµεντοστρωµένων δηµοτικών οδών ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης». 3. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια σχαρών οµβρίων για αντικατάσταση παλαιών στη ∆.Ε. Ξυλοκάστρου. 4. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια βιβλίου 5. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ειδών εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής.

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Η ΝΕΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Π - Αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου που έγινε στις 4 Οκτωβρίου στην Τρίπολη, αποφασίσθηκε να µην συµπεριληφθεί η Νεµέα στις προτεινόµενες περιοχές της προσωρινής χωροθέτησης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και να τροποποιηθεί η πρόταση η οποία έχει σταλεί στο ΥΠΕΚΑ ως προς το σκέλος αυτό. Να σηµειώσουµε πως η απόφαση πάρθηκε µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου Νεµέας κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.


Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Μ

ετά από την συνεδρίαση που πραγµατοποίησε την περασµένη Παρασκευή η ΟΝΝΕ∆ Κορινθίας, νέος πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Ρούκης, µετά την παραίτηση την περασµένη εβδοµάδα του Παύλου Πέππα για προσωπικούς λόγους . Η νέα εκλογή έγινε µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, όπως το Καταστατικό της ΟΝΝΕ∆ ορίζει, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσει εντός των επόµενων ηµερών νέα συνεδρίαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής για τον καθορισµό νέου Γενικού Γραµµατέα στο τοπικό γραφείο ΟΝΝΕ∆ Κορίνθου, θέση που κατείχε ο Γιώργος Ρούκης, και ανάδειξης των πρωτοβουλιών και των δράσεων για το αµέσως επόµενο διάστηµα.

- Σελίδα 3 -

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

γιατί µόνο αυτή η επίθεση δίνει την ελπίδα ότι η ΟΝΝΕ∆ θα προχωρήσει πιο µπροστά από εδώ που έως σήµερα έφτασε.”. Ο νέος Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής, Γιώργος Ρούκης, δήλωσε:

“Είναι για µένα και χαρά και τιµή και ευθύνη να τίθεµαι επικεφαλής µιας οργάνωσης στην οποία Στα πλαίσια της Νοµαρχιακής Επιτροπής, ο απερχόσυµµετέχω από µικρό παιδί. Ανεξαρτήτως της θέσης µενος Πρόεδρος Παύλος Πέππας δήλωσε: που έχει ο καθένας, όλοι έχουµε την υποχρέωση, ως οργάνωση νέων ανθρώπων, να προσπαθήσουµε να “Σας ευχαριστώ πολύ που µου δώσατε το δικαίωµα αλλάξουµε ό,τι δεν µας αρέσει γύρω µας. και το προνόµιο να ζήσω αυτή τη µοναδική διαδροµή. ∆εν σας αποχαιρετώ. Έχουµε πολύ δρόµο µπροΝα πάρουµε θέση, να αµφισβητήσουµε, να προτείστά µας. Θα είµαστε µαζί στις νέες µάχες που νουµε. Να γίνουµε µια κυψέλη προβληµατισµού και έρχονται, στους επόµενους αγώνες που έχουµε την προτάσεων. Ένα σύνολο νέων ανθρώπων που θα ηθική υποχρέωση να δώσουµε για να δικαιώσουµε ακούει, θα αντιδρά, θα συζητά, θα συµπεραίνει και θα προτείνει. Ευχαριστώ τον Παύλο για τη µέχρι όσα πιστεύουµε. Η παρουσία του Γιώργου στο τιµόσήµερα πολυετή συνεργασία µας. ∆εν τον αποχαιρενι της οργάνωσης µας είναι η εγγύηση για τα επόµενα βήµατα µας. Γιώργο, σού εύχοµαι να αξιωθείς να τώ. Είναι σίγουρο ότι µαζί θα δώσουµε και τις µάσε κρίνουν οι νεότεροι σου για τα λάθη και τις πα- ραλήψεις σου, όπως ήθελα να γίνεται και σε εµένα, χες που έχουµε µπροστά µας”.


- Σελίδα 4 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ο Ε.Ο.Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

- Μέχρι σήµερα οι δηλώσεις συµµετοχής

Ξεκινούν σήµερα τα µαθήµατα χορού για παιδιά & ενήλικες στο Ενιαίο Λύκειο Ξυλοκάστρου Στο Ενιαίο Λύκειο Ξυλοκάστρου ξεκινούν σήµερα τα µαθήµατα για παιδιά και ενήλικες στα τµήµατα χορών που διοργανώνει ο ∆ήµος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

Τετάρτη

18:00-19:00

Κυριακή

Τ

ην Κυριακή 14 Οκτωβρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου βάζει προορισµό το Λούσιο ποταµό στην Αρκαδία και πεζοπορία στο φαράγγι του. Το πρόγραµµα για τα µέλη του συλλόγου, έχει ως εξής: Αναχώρηση από Κόρινθο (περιβολάκια) µε λεωφορείο στις 7.00΄ π.µ. Θα ξεκινήσουµε από την ∆ηµητσάνα και θα περπατήσουµε σε µονοπάτι που ξεκινά από Μουσείο Υδρολογικής κίνησης ως τη Μονή Φιλοσόφου και στην συνέχεια τη Μονή Προδρόµου. Η πεζοπορία θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες. Β.∆.: Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΟ

19:00-20:00

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

20:00-21:00

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

§ Εξοπλισµός : Ορειβατικά παπούτσια, αντηλιακή, καπέλο, νερό, πρόχειρο φαγητό. § Κόστος συµµετοχής : 15 € κατά άτοµο § ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι σήµερα Τετάρτη . Γωγώ Γόγολα : 6946-101068 ∆ΩΡΕΑΝ 6946-101068 , Χριστόφορος Καραγεώργιος : 6948-002379 ∆ΩΡΕΑΝ 6948-002379

19:00-20:00

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2743360245 – 2743360255 | 6972495304 – 6973652848

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό τµήµα Κορίνθου Ανακοίνωση «Είσαι 18 έως 45 ετών, απόφοιτος Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης µε έντονη διάθεση Εθελοντικής Προσφοράς; Οι εγγραφές για το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κορίνθου άρχισαν. Όταν ενταχθείς στο Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κορίνθου θα γίνεις µέλος του ∆ιεθνούς Κινήµατος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου. Θα γνωρίσεις ανθρώπους σαν και εσένα που νοιάζονται για τον συνάνθρωπο και θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά χωρίς διάκριση βοήθεια, σε όσους έχουν ανάγκη. Θα αποκτήσεις γνώσεις που θα σου επιτρέπουν να παρέχεις µε ασφάλεια πρώτες βοήθειες. Θα παρακολουθήσεις µία µοναδική εκπαίδευση αναγνωρισµένη τόσο από το Ελληνικό Κράτος, όσο και από ∆ιεθνώς Αναγνωρισµένους Φορείς µε πιστοποιηµένη εκπαίδευση κατά ISO 9001:2008.΄ Μπες στο site www.samarites.gr και ενηµερώσου. Μην µένεις αµέτοχος. Μην είσαι απαθής γίνε εθελοντής.»


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

41 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

17. Έγκριση αρ 67/2012 απόφασης Ν.Π.∆.∆. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 18. Έγκριση αρ 68/2012 απόφασης Ν.Π.∆.∆. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 19. Έγκριση αρ 70/2012 απόφασης Ν.Π.∆.∆. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 20. Έγκριση αρ 72/2012 απόφασης Ν.Π.∆.∆. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 21. Έγκριση µίσθωσης χώρου για parkingk οχηµάτων στην τοπική κοινότητα Συκιάς. 22. Ορισµός υπολόγου για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου ΞυλοκάΣυνεδριάζει σήµερα στις 7 το απόγευµα στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ερβενίου το ∆.Σ στρου – Ευρωστίνης. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 23. Περί απευθείας εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελινιατίκων. 24. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 1. Συζήτηση-ενηµέρωση για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και ∆ερβενίου. 25. Αίτηµα Γ.Α.Σ. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΥ για οικονοµική ενίσχυση. 2. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. 26. Αίτηµα Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ για οικονοµική ενίσχυση. 3. Έγκριση κανονισµού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου. 27. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 4. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆Οτου Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε.- Τροποποίηση προϋπολογισµού. ΠΟΙΪΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στο πλαίσιο του τοπι28. Τροποποίηση προϋπολογισµού. κού προγράµµατος προσέγγισης LEADER της οµά29. Τροποποίηση προϋπολογισµού. δας τοπικής δράσης (Ο.Τ.∆.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 30. Τροποποίηση προϋπολογισµού. ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 31. Τροποποίηση προϋπολογισµού. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. Ο32. Τροποποίηση προϋπολογισµού. ΤΑ)» υποµέτρο L321, ∆ράση L321-1. 33. Τρόπος εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5. Έγκριση υποβολής πρότασης της προµήθειας ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΝΗΣ». ΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 στη ∆ηµοτική Κοινό34. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου τητα Ξυλοκάστρου στο πλαίσιο του τοπικού προ«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙγράµµατος προσέγγισης LEADER της οµάδας τοπιΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.∆. Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝκής δράσης (Ο.Τ.∆.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ». ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ35. Έγκριση ΠΟΠ έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ)» υποΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗµέτρο L321, ∆ράση L321-2. ΜΑΤΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑ6. Λήψη απόφασης για την λαϊκή αγορά ΞυλοκάΣΤΡΟΥ.». στρου. 36. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆Ο7. Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 11). ΠΟΙΪΑ ΣΤΑ Τ.∆. ΣΥΚΙΑΣ, ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ & ΘΑΛΕΡΟΥ». 8. Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας εµποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου 37. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΤΑ Τ.∆. ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ, Βλασίου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου. ΖΕΜΕΝΟΥ & ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ». 9. Αντικατάσταση µέλους ∆.Σ. ∆Η.ΚΕ.ΞΕ και ορισµός Προέδρου ∆Η.ΚΕ.Ξ.Ε. 38. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΤΑ Τ.∆. ΠΙΤΣΩΝ, ΚΑ10. Αντικατάσταση εκπροσώπου του ∆ήµου στη ∆ηµοτικοσυνεταιριστική ΕπιΜΑΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ». χείρηση «ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ». 39. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.∆. ΜΑΝΝΑΣ». 11. Τροποποίηση κανονισµού άρδευσης τοπικής κοινότητας Στυλίων. 40. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ.∆. ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟ12. Επιβολή τελών άρδευσης στην τοπική κοινότητα Στυλίων. ΚΑΣΤΡΟΥ». 13. Περί ονοµασίας οδού στην τοπική κοινότητα ΚΑΜΑΡΙΟΥ. 41. Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 14. Έγκριση αρ 17/2012 απόφασης ∆Η.ΚΕ.Ξ.Ε. (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ». 15. Έγκριση αρ 18/2012 απόφασης ∆Η.ΚΕ.Ξ.Ε. 16. Έγκριση αρ 19/2012 απόφασης ∆Η.ΚΕ.Ξ.Ε.


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 ΠΛΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ - Επιτυχηµένη και επίκαιρη η εκδήλωση µνήµης στο ∆ηµοτικό Θέατρο κδήλωση µε οµιλίες και χορευτικά , στη µνήµη της Ε νίκης των Ελλήνων στη ναυµαχία της Σαλαµίνας έγινε το Σάββατο το απόγευµα στην Κόρινθο ως τιµή

για τη συνεισφορά σε στόλο και άντρες της πόλης στη ναυµαχία. Το κυρίαρχο µήνυµα της εκδήλωσης ήταν πως όταν οι Έλληνες είναι ενωµένοι και αγωνίζονται για ένα κοινό σκοπό, όσο δύσκολος και αν είναι ή φαίνεται, τελικά τα καταφέρνουν. Επίσης τονίστηκαν οι διαφορές του ενός λαού από τον άλλο, µε πιο βασικές βέβαια το φως , την απλότητα και την δύναµη ψυχής των Ελλήνων, έναντι των Περσών και των βαρβάρων γενικά.

«Η νίκη της ναυµαχίας της Σαλαµίνας ανήκει σε όλους τους Έλληνες» Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Χορίκης Παναγιώτης, λέγοντας : όλους τους Έλληνες. Αυτό το ιστορικό γεγονός αποδεικνύει πως όταν ήµαστε ενωµένοι µπορούµε να πετύχουµε τα πάντα. Την έµπνευση της ιδέας να τιµούµε τη ναυµαχία της Σαλαµίνας την είχε η πολιτιστική ένωση Περάµατος. Εδώ στην Κόρινθο παραλάβαµε τη σκυτάλη από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που έγιναν στα Μέγαρα. ∆ήµαρχος: Είναι πράγµατι µια σηµαντική µέρα για την Κόρινθο αφού σήµερα γιορτάζουµε εδώ την επέτειο της ναυµαχίας της Σαλαµίνας. Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει µια σηµαντική πρωτοβουλία µε ευθύνη του δηµάρχου της Σαλαµίνας του Γιάννη Τζαβαρή. Υπάρχει πλέον ένα δίκτυο των πόλεων που τότε συµµετείχαν στη ναυµαχία της Σαλαµίνας. Η ναυµαχία αυτή δεν ήταν σηµαντική µόνο για την Ελλάδα, αλλά καθόρισε την πορεία του πολιτισµού της «Αυτή η εκδήλωση γίνεται για πρώτη φορά στην Κό- Ευρώπης και όλου του κόσµου. Αν τότε οι Έλληνες ρινθο. Η νίκη της ναυµαχίας της Σαλαµίνας ανήκει σε έχαναν, η ανάπτυξη του ∆υτικού Κόσµου δεν θα υπήρ-

χε. Αυτός είναι ο χαρακτηρισµός που δίνουν όλοι οι ιστορικοί. Αυτό που µένει να δούµε είναι πως πετύχαµε εµείς οι Έλληνες στη Σαλαµίνα. Πετύχαµε τη νίκη µέσα από µια ενότητα πρωτόγνωρη για τα τότε ιστορικά χρονικά. Ήµασταν λιγότεροι αλλά ενωµένοι έχοντας πληρώµατα που ήταν διαποτισµένα µε τις αρχές της ελευθερίας, της κοινής θρησκείας του ελλαδικού χώρου. Πληρώµατα ελεύθερα και δηµοκρατικά. Οι Πέρσες ήταν πολλαπλάσιοι και δεν ήταν ακριβώς Πέρσες. Τα πληρώµατα ήταν πολυεθνικά µε διαφορετικές θρησκείες, µε διαφορετικές γλώσσες και πάρα πολλοί δούλοι. Μέσα από τη δύναµη της ψυχής των Ελλήνων, τα τότε κράτη - πόλεις επέδειξαν ενότητα και νίκησαν τη ναυµαχία. Αυτό το γεγονός πρέπει να αναδειχθεί µέσα από το δίκτυο αλλά και µέσα από τις εκδηλώσεις που γίνονται. Τότε η Κόρινθος συµµετείχε µε 40 τουλάχιστον πλοία,

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 7 -

γωνίστησαν, όσο και µε την απαράµιλλη πολεµική τακτική των ανδρών της. Ο δήµος Κορινθίων και όλοι οι δήµοι των πόλεων κρατών όπως είπε και ο δήµαρχος, από το 2011 συγκρότησαν το δίκτυο πόλεων και έχουν αδελφοποιηθεί. Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Πνευµατικό για τις προσπάθειες που κατέθεσε σε συνεδρίαση του δικτύου και συγκλίνουν στην ανάδειξη της Σαλαµίνας ως Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2021 που συµπληρώνονται και 2.500 χρόνια από τη ναυµαχία της Σαλαµίνας.

που έµεινε ορατός στο χώρο. Είναι ο δεύτερος ναός που χτίστηκε σε αυτό το σηµείο. Ποιο κάτω ήταν ο ναός της Ιεράς Κρήνης που υπάρχουν πολλές ερµηνείες για τη µυστηριώδη χρήση της. Η Κρήνη µε τις µπρούτζινες λεοντοκεφαλές, ο τοίχος της διακοσµηµένος µε πολλά χρώµατα. Υπάρχουν πολλές εικασίες για το ποιες θεότητες λατρεύονταν στην Κρήνη. Υπήρχαν υπόγειες σήραγγες που ακολουθούσαν τους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτές αποκαλύφθηκαν από σύγχρονους εργάτες της γης τον 20ο αιώνα, χρησιµοποιώντας τις ίδιες τεχνικές µε τους αρχαίους. Η αρχαία Κόρινθος ήταν µια εύρωστη οικονοµικά πόλη ∆ρ. Ιουλία Τζώνου-Herbst υποδιευθύντρια των ανα- που ήθελε και µπορούσε να στείλει ένα µικρό στόλο σκαφών της Κορίνθου: στη ναυµαχία της Σαλαµίνας και να πρωταγωνιστήσει Είναι µια εκδήλωση µνήµης. Πρέπει να θυµόµαστε ότι µε τις ναυτικές της τεχνικές. ενωµένοι µπορούµε να νικήσουµε όλων των ειδών τους βαρβάρους, τώρα στο παρελθόν και στο µέλλον. «Οι Κορίνθιοι είχαν εξαίσια

ναυπηγική τέχνη..»

αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι µε εντολή της Κορίνθου συµµετείχαν πλοία από τις αποικίες –αποικίες µε την καλή έννοια- που είχε η Κόρινθος, στα νησιά του Ιονίου, στην Κάτω Ιταλία, τη Αµβρακία, τη Λευκάδα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στο ∆Σ του πνευµατικού κέντρου για την εκδήλωση. Σήµερα πιστεύω ότι θα µάθουµε κάποια πράγµατα αλλά και θα γίνουµε πιο περήφανοι ως Έλληνες. Αυτή η χώρα έχει προσφέρει πολλά στον παγκόσµιο πολιτισµό. Και η ναυµαχία προάσπισε τα ιδανικά µας, την ελευθερία και τη δηµοκρατία και η νίκη µας έκανε εφικτή την µεταλαµπάδευσή τους και στα υπόλοιπα κράτη. Κάποια στιγµή κάποιοι µας ξεπέρασαν. Ελπίζουµε ότι µέσα από την κρίση θα βγει πάλι το πείσµα των Ελλήνων να κυριαρχήσουν στις ιδέες όχι στα εδάφη, στον πολιτισµό, στις τέχνες και στα γράµµατα.

Μάριος Ασηµακόπουλος: Οι µαθητές µου προσπαθούν εδώ και 20 χρόνια να αναδείξουν το λιµάνι του Λεχαίου που φτιάχτηκε η Κορινθιακή τριήρης. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουµε να φέρουµε την τριήρη που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Περιµένω από όλους βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια. Θα µιλήσω για ένα θηλυκό γεµάτο χάρη, ντελικάτο και αξεπέραστο. Ντυµένο πότε στα κόκκινα και πότε στα µπλε µε µάτι µαύρο γύρω - γύρω και στη µέση άσπρο. Και όταν το βλέπεις να έρχεται κοντά σου σαγηνεύεσαι. Αν είσαι όµως ο εχθρός της, τότε αλλοίµονο σου. Αυτό το θηλυκό είναι η τριήρης στην οποία οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν µόνο θηλυκά ονόµατα. Είναι ένα µακρόστενο πλοίο που δεν έχει ξαναγίνει. Περιλαµβάνει τα πάντα, καταδροµικό, αντιτορπιλικό. Σήµερα υπάρχει η «Ολυµπιάς» που είναι Αθηναϊκή και Η αµερικανική σχολή κλασικών σπουδών δραστηριοποιείται αδιάλειπτα στην αρχαία Κόρινθο από το 1896 µέχρι σήµερα. Ο ροµαντισµός των αµερικανών αρχαιολόγων και η αγάπη τους για την ελληνική αρχαιότητα τους έφερε στο χώρο που περιγράφει ο Παυσανίας µε σκοπό να ταυτίσουν τα µνηµεία του. Οι κάτοικοι τους βοήθησαν όσο καλύτερα µπορούσαν, µικροί και µεγάλοι. Οι ανασκαφές άλλαξαν το χώρο και εκεί που υπήρχαν χωράφια ήρθαν στο φως τα επιβλητικά µνηµεία της αρχαιοελληνικής, της Ρωµαϊκής και της Βυζαντινής πόλης. ∆ηµιουργήθηκε λόφος από τα χώµατα των ανασκαφών που έγινε µέρος του τοπίου. Χτίστηκαν δύο µουσεία. Ένα το 1899-1900 από την ελληνική κυβέρνηση και αυτό που λειτουργεί µέχρι σήµερα χτίστηκε το 19311932 µε µία προσθήκη το 1950 από την αµερικανική σχολή.

Γ. Λαµπρινός - Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισµού: Είναι µια εκδήλωση µνήµης για όλους µας. Ώστε να θυµηθούµε ότι ενωµένοι µπορούµε να καταφέρουµε πολλά. Όλοι οι πόλεµοι που κάναµε όπως και η ναυµαχία της Σαλαµίνας, ήταν αµυντικοί. Παλέψαµε για την ελευθερία µας και την αξιοπρέπειά µας. Και σήµερα οι ηγέτες αυτής της χώρας πρέπει να παλέψουν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Πιστεύω ότι αν είναι ενωµένοι θα τα καταφέρουν και πάλι.

«Η ναυµαχία της Σαλαµίνας άλλαξε την παγκόσµια ιστορία» Κόγιας Νικόλαος - Πρόεδρος δηµοτικού συµβουλίου Σαλαµίνας: Εκ µέρους του δηµάρχου Σαλαµίνας, του δηµοτικού µας συµβουλίου ευχαριστούµε τον δήµαρχο Κορινθίων και όλους του συντελεστές της εκδήλωσης. Η ναυµαχία της Σαλαµίνας άλλαξε την παγκόσµια ιστορία. Εµπόδισε την εξάπλωση της Περσικής αυτοκρατορίας, αφού αυτή η µικρή συµµαχία των ελληνικών πόλεων κρατών κατέστρεψε τον στόλο τους και έσωσε τη δηµοκρατία. Σε αυτή τη µικρή αλλά γιγαντωµένη από τα µεγάλα ιδανικά του ελληνικού έθνους συµµαχία, γνωρίζουµε και στεκόµαστε ευλαβικά µπροστά σε αυτό την τεράστια και καθοριστική συµβολή της Κορίνθου. Τόσο µε το µεγάλο αριθµό πλοίων που συµµετείχαν και πρωτα-

Οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως το διοικητικό κέντρο της Ρωµαϊκής αποικίας. Αλλά οι ερευνητές διαφωνούν κατά πόσο το αντίστοιχο κέντρο της αρχαιοελληνικής Κορίνθου βρίσκεται κάτω από αυτό. Τα στοιχεία δείχνουν την ευµάρεια της πόλης του 6ου-5ου αιώνα µε τις κρήνες της και το στάδιο των λαµπαδηδροµιών. Την εποχή που έστειλε 40 καράβια να συµµετάσχουν στη ναυµαχία της Σαλαµίνας µε επικεφαλής τον Αδείµαντο η αρχαία Κόρινθος είχε το ναό του Απόλλωνα,

είναι πιο φαρδιά από την Κορινθιακή τριήρη. Σαν γυναίκα είναι ευλύγιστη. Μπορεί να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις και να κάνει άµεση αναστροφή. Επίσης είχε πολύ µικρό βύθισµα από 0,90 ως 1,5 µέτρα. Αυτό το πλοίο φτιάχτηκε πρώτη φορά στην Κόρινθο. Ο Αµεινοκλής έφτιαξε το 704 π.Χ. για τη Σάµο. Μετά τη ναυµαχία µεταξύ Κερκυραίων και Κορινθίων το 650 π.Χ. όπου έχασαν οι δεύτεροι έφτιαχναν αυτά τα πλοία και τα πουλούσαν. Οι Αθηναίοι ναυµάχησαν µε τους Αιγινίτες και νίκησαν. Είχαν 20 κορινθιακές τριήρεις. Και επειδή βάσει νόµου δεν µπορούσαν να τις χαρίσουν τις πούλησαν αντί 50 δρχ. Υπήρχαν νεώρεια στο λιµάνι του Λεχαίου και φτιάχτηκαν 160 τριήρεις παραγγελία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Κορίνθιοι λοιπόν είχαν εξαίσια ναυπηγική τέχνη. Αλλά είναι και η αρχιτεκτονική, η γλυπτική κ.λπ. τον 5ο αιώνα η Κόρινθος ήταν µια ελεύθερη πόλη τεχνολογικά εξελιγµένη και έδινε τα φώτα της σε όλο τον κόσµο χωρίς να ζητάει τίποτα. Και δεν ήταν µια πόλη που εξουσίαζε τον περίγυρο µε βία ή µε απειλή βίας. ∆εν έχουµε βρει κανένα ναυάγιο κορινθιακής τριήρους και αυτό γιατί αυτό το καράβι δεν βούλιαζε. Το βασικό της όπλο ήταν το έµβολο στην πλώρη του. Άρα το ίδιο Συνέχεια στην σελ. 8

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Συνέχεια από την σελ. 7 το πλοίο ήταν ένα όπλο. Οι Αθηναίοι ήταν πολύ καλοί στους εµβολισµούς των εχθρικών πλοίων. Αργότερα οι Κορίνθιοι έφτιαξαν και πλαϊνά έµβολα. Πολλοί λένε ότι η βασιλεία της τριήρους κράτησε 1.000 χρόνια. Εγώ το πιστεύω. Ήταν πολύ πιο γρήγορη από τη Ρωµαϊκή γαλέρα. Αλλά τότε η ουσία δεν ήταν η ταχύτητα αλλά ποιος είχε τα περισσότερα όπλα πάνω στο κατάστρωµα. Στις τριήρεις σχεδίαζαν και ένα µάτι στην πλώρη το οποίο ήταν τροµακτικά σχεδιασµένο για τους εχθρούς. Οι ναυπηγοί µιλούν για ένα αριστούργηµα. Οι Έλληνες µε αυτό το πλοίο µπόρεσαν να κάνουν τους ελιγµούς στη ναυµαχία της Σαλαµίνας. Οι Κορίνθιοι υποχώρησαν για να παρασύρουν τον Φοινικικό στόλο στο εσωτερικό. Και µετά επιτέθηκαν. Κάτι που λέει και ο Αισχύλος στο έργο του Πέρσαι. Γι’ αυτό και οι Κορίνθιοι είχαν τα περισσότερα θύµατα και είναι οι µόνοι που επιτράπηκε τιµητικά από τους Αθηναίους να ταφούν στη Σαλαµίνα.

«Η Κόρινθος είχε το πρώτο και µεγαλύτερο ναυπηγείο του κόσµου» Σταύρος Στεφανίδης, καθηγητής Πανεπιστηµίου: Η Κόρινθος είναι πολύ µεγάλη για τρεις λόγους. Το πρώτο κέντρο εµπορίου και πολιτισµού σε όλη την υφήλιο ήταν η Κόρινθος και λόγω αυτού έγινε και το πρώτο ναυπηγικό κέντρο. Η Κόρινθος είχε το πρώτο και µεγαλύτερο ναυπηγείο του κόσµου. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι η Κόρινθος γίνεται το πρώτο κέντρο ενηµέρωσης και πληροφορικής στον κόσµο, γιατί πάνω στα Τρίκαλα στην Κυλλήνη εκεί που γεννήθηκε ο Ερµής, έγινε και το σύµβολο της ενηµέρωσης και πληροφορικής. Ο ∆ίας για να πάρει τις αποφάσεις του συνεργαζόταν στενά µόνο µε δύο Θεούς. Με τον Ερµή για να τους φέρει όλες τις πληροφορίες και µε την Αθηνά που ήταν η Θεά της σοφίας. Γι’ αυτό και έπαιρνε σωστές αποφάσεις και λέγεται και Olympian style of management. Γι’ αυτό καλώ τον Bill Gates να δηµιουργήσει στην Κυλλήνη της Κορίνθου το παγκόσµιο κέντρο πληροφορικής γιατί εκεί γεννήθηκε ο Ερµής. Η πρωτεύουσα του κόσµου είναι η Κόρινθος και θα την αναγορεύσουµε σε τέτοια καθιερώνοντας κάθε πρωτοχρονιά λόγο από τον δήµαρχο Κορινθίων, προς όλο τον κόσµο που θα ενώνει τους λαούς, τις θρησκείες, τις τεχνογνωσίες. Γιατί ο πολιτισµός είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των λαών. Για να δείτε την παγκοσµιότητα της Ελλάδος. Ξέρετε ότι έρχεται η κυρία Μέρκελ στην Ελλάδα. Να την καλοσωρίσετε αλλά να τις υπενθυµίσετε ότι το όνοµα Deutsch είναι και αυτό αρχαίο ελληνικό. Ο ∆ίας στα λατινικά είναι Ντέους, στα γαλλικά Μοντιέ και στη γερµανική Ντόϊτς. Γι’ αυτό να πείτε στην κυρία Μέρκελ να αναγνωρίσει ότι το όνοµα της Γερµανίας είναι ελληνικό και κάθε Γερµανός να δίνει στη Ελλάδα από ένα ευρώ για τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού. Χαράλαµπος ∆ρακάτος συγγραφέας, εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου Περάµατος: Η παγκόσµια νίκη της Σαλαµίνας δεν επετεύχθη εναντίον κάποιου βαρβάρου απλώς, αλλά εναντίον κάποιου πολύ καλά οργανωµένου βαρβάρου που δηµιούργησε τις µεγαλύτερες στρατιωτικές συγκεντρώσεις της εποχής. Και µε άρτια στρατιωτική προπαρασσκευή. Έκοψε τη χερσόνησο του Άθω και γεφύρωσε τον Βόσπορο. Τέτοιας εµβέλειας έργα.

Όταν παρακολούθησαν αθλητικούς αγώνες των Ελλήνων οι επίσηµοι Πέρσες, ανάµεσά τους και το επιτελείο του Μαρδόνιου, ο οποίος είχε µείνει ως αντικαταστάτης του Ξέρξη, είδαν ότι αυτό που παίρνουν οι νικητές είναι ένα απλό στεφάνι από ελιά. Τότε ένας στρατηγός του λέει του Μαρδόνιου: Με ποιους µας έφερες να πολεµήσουµε Μαρδόνιε; Αυτοί δεν πολεµούν για χρήµατα, αλλά µόνο για την αρετή. Και ο ∆ηµοσθένης που έλεγε σε ξένους επισκέπτες: «Βλέπετε τα µεγάλα δηµόσια κτίριά µας που είναι πρότυπα αρχιτεκτονικής και τα θαυµάζετε. Αν όµως ρωτήσετε που είναι το σπίτι του Περικλή, του Θεµιστοκλή, του Αριστείδη που ο κόσµος που τους έχει για µεγάλους ηγέτες, κανείς δεν θα ξέρει να σας πει που είναι. Και όταν το βρείτε µετά από κόπο θα δείτε ότι και αυτό το σπίτι είναι ίδιο µε του γείτονά του, ένα µικρό σπιτάκι από πλιθιά». Συγκρίνετε αυτό µε τις σηµερινές καταστάσεις, που είχε πει και ο µακαρίτης ο Γιαννόπουλος. Είναι επιτακτική η δια των γραµµάτων συνέχεια του έθνους. Ενώ εµείς κάναµε ακριβώς το αντίθετο. Στη ναυµαχία ο Ξέρξης διαπίστωσε ότι εδώ έχει να κάνει µε ελεύθερες πολιτείες που έχουν ελεύθερο φρόνηµα, έχουν τέχνες, έχουν πολιτισµό. Οι Αθηναίοι αντιµετώπισαν το πιο δυνατό κοµµάτι του Περσικού στόλου, τους Φοίνικες. Αλλά τα ιστορικά τοποσηµεία έχουν χαλαστεί αφού εκεί έγινε η προβλήτα των ΕΛΠΕ και το σηµείο που λέγεται Κερατόπυργος όπου και εκεί έχει γίνει προβλήτα και ήταν η θέση του Ξέρξη που καθόταν και παρακολουθούσε τη ναυµαχία. Στο κέντρο της παρατάξεως των Περσών ήταν οι Ίωνες, οι Κάρες και οι Κύπριοι. Περίπου ο κορµός του Μικρασιατικού ελληνικού κόσµου ο οποίος είχε συµπαραταχθεί µε την Περσική αυτοκρατορία, αφού αποτελούσαν γεωγραφικό της τµήµα. Στο αντίστοιχο ελληνικό κοµµάτι ήταν οι νησιώτες. Εκείνο το πρωί είχε ισχυρούς ανέµους. Οι Πέρσες περίµεναν να δουν τους Έλληνες να φεύγουν. Αντ’ αυτού άκουσαν µια τεράστια ιαχή των Ελλήνων που επιτίθενται. Και δεν µπορούσαν τα πλοία να σχηµατίσουν παράταξη γιατί τα ελληνικά εφορµούσαν και τους εµβόλιζαν. Ενώ οι Έλληνες κρατούσαν την παράταξη των πλοίων τους. Πρώτος εµβόλισε ο αδελφός του Αισχύλου. ∆εύτερο ήταν το πλοίο των Αιγινητών και τρίτος ο ∆ηµόκριτος. Οι Έλληνες ναυµαχούσαν και το απόγευµα ο Θεµιστοκλής κατάλαβε ότι έπρεπε να σπάσει τον αριστερό βραχίονα των Περσών. Επίσης υπήρχε άγηµα επίλεκτων τοξοτών 2.000 περίπου που είχαν αποβιβαστεί στην Ψυττάλεια και έκαναν φοβερές ζηµιές στα ελληνικά πλοία. Τα τόξα εκείνη την εποχή είχαν βεληνεκές 300-400 µέτρα. Ο Αριστείδης όταν οι Αιγινίτες έκλεισαν το στενό, αποβίβασε στο νησί δικούς του οπλίτες επιφέροντας πολύ βαρύ πλήγµα. Κατεφόνευον πάντας. ∆εν άφησαν κανέναν ζωντανό. Οι Πέρσες δεν έχασαν απλά τον πόλεµο. 200 πλοία έχασαν οι Πέρσες, αλλά είχαν άλλα 1.000. Και τι έγινε; Και θα µπορούσαν να καλέσουν κι άλλα. Χάσανε όµως τις κεφαλές του στρατού τους και τελικά έχασαν το θάρρος τους. Όπως είπε και ο Θεµιστοκλής «άµα χάσουν στη θάλασσα θα φύγουν». Τα µόνα ιδανικά που είχαν αυτοί ήταν ληστρικά. Και δεν συγκρίνονται µε τα δικά µας της δηµοκρατίας και της ελευθερίας. Το έθνος µας είναι ολιγάριθµο µε δύσκολη πολιτική ιστορία, αλλά κανένα έθνος δεν προσέφερε τόσα πολλά ιδανικά στην Ευρώπη που αποτελούν το στίγµα κάθε καλλιεργηµένου ανθρώπου. Η Ευρώπη είχε πνευµατική ανάπτυξη και δύναµη µόνο όταν «αγκάλιασε» το ελληνικό πνεύµα. Και σήµερα οι

Γίνε μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Κοινωνικής δράσης του Δήμου Κορινθίων ü Νοιώσε τη χαρά της προσφοράς ü ∆ώσε στον ελεύθερο χρόνο σου νόηµα ü Κάνε τη γνώση σου πράξη ü Γίνε µέλος της πιο ζεστής οµάδας της πόλης ü ∆ιεύρυνε το βιογραφικό σου µε τη βεβαίωση του ∆ήµου Κορινθίων για τη συµµετοχή σου στα εθελοντικά µας προγράµµατα Μπορείς να γίνεις µέλος της Εθελοντικής Οµάδας Κοινωνικής ∆ράσης συµµετέχοντας στα προγράµµατα……… ü Καταγραφής των τοπικών κοινωνικών προβληµάτων ü Κοινωνικής Ενσωµάτωσης & Ψυχαγωγίας ατόµων µε αναπηρία

λαοί της Ευρώπης που πήραν τα περισσότερα στοιχεία από την Ελλάδα για να αναπτύξουν τον πολιτισµό τους, έγιναν αµνήµονες. Και σαν τον Ξέρξη όπως τότε επιδίδονται µε µένος ενάντια στο αιώνιο έθνος της Ελλάδας. Αλλά κι εµείς δεν πρέπει να επαναλάβουµε αυτό που είχε γίνει όταν ήρθε ο Ιούλιος Καίσαρας στην Ελλάδα. Κοίταξε τα µεγαλόπρεπα µνηµεία και γυρίζει και λέει στους Αθηναίους που τότε ζητιάνευαν: «Ως πότε η δόξα των προγόνων σας θα καλύπτει τα σφάλµατα τα δικά σας». Τζαναβάρας, συγγραφέας: Όταν θυµόµαστε τη Σαλαµίνα πρέπει να ξέρουµε ότι αποφύγαµε τους Πέρσες. Ο ∆αρείος είχε αιχµάλωτο τον Έλληνα γιατρό ∆ηµοκίδη. Αρρώστησε φώναξαν τον αιχµάλωτο, ο οποίος έκανε καλά τον βασιλιά και αυτός του δώρισε ένα ζευγάρι χρυσές χειροπέδες. Αυτοί ήταν οι Πέρσες. Στέφος - Πρόεδρος πανελλήνιας ένωσης φιλολόγων : Ο Αισχύλος γεννήθηκε στην Ελευσίνα και έζησε στην Αθήνα. Αγωνίστηκε κατά των Περσών. ∆ιασώζονται 7 τραγωδίες από τις 90 που έγραψε. Η τραγωδία Πέρσαι είναι το µοναδικό ιστορικό δράµα που έχει διασωθεί και έχει ως θέµα τη ναυµαχία της Σαλαµίνας στην οποία πολέµησε ο ποιητής. Είναι το µοναδικό που αναφέρεται σε µια πραγµατική ιστορία. Η υπόθεση είναι ότι ο χορός απαριθµεί τα περσικά στρατεύµατα και εκφράζει την αγωνία του για την εξέλιξη της εκστρατείας. Ο χορός ταραγµένος συµβουλεύει τη σύζυγο του ∆αρείου να κάνει θυσίες στους θεούς. Ο αγγελιοφόρος κοµίζει τον όλεθρο του Περσικού στρατού και στόλου. Οι νεκροί έχουν γεµίσει τις ακτές της Σαλαµίνας και τα περίχωρα. Στη συνέχεια εµφανίζεται το φάντασµα του ∆αρείου (ένα ισχυρό θεατρικό εύρηµα) και ρωτά για τη συµφορά. Μέσα από αυτά που λέει προφητεύει την ήττα στις Πλαταιές. Ο χορός αναπολεί τις παλιές µέρες της βασιλείας του ∆αρείου. Μετά την πρώτη πρόσκληση πένθους αρχίζει η αφήγηση των γεγονότων. Η επίκληση του ∆αρείου επανερχόµενου από τον κόσµο των νεκρών είναι µια σκηνή που προκαλεί µεγάλη συγκίνηση στους θεατές της εποχής. Στο Αισχύλειο έργο για πρώτη φορά επικυρώνεται µια αντίθεση παιδείας και πνεύµατος µεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων. Η Ελλάς είναι µια πόλη ελευθερίας και η Αθήνα µια πόλη ελεύθερη. Αντίθετα οι Πέρσες προσκυνούν τον ηγεµόνα Θεό κάτι που κάνει πολύ µεγάλη και άσχηµη εντύπωση στους Έλληνες. Η χλιδή είναι άλλο ένα γνώρισµα των βαρβάρων. Οι Έλληνες είναι λιτοί στις εµφανίσεις τους και στις εκδηλώσεις τους σε αντίθεση µε τους Πέρσες που κάνουν το παν να επιδείξουν τα πλούτη τους. Οι δύο αυτές µορφές του βίου είναι τελικά και η διαφορά των δύο αυτών κόσµων. Ο Αισχύλος παρουσιάζει τον Ξέρξη να έχει υπερβεί το όριο του µέτρου και θνητός ον πίστεψε ότι θα νικήσει ακόµη και τον Ποσειδώνα. Οι Θεοί πράγµατι κατευθύνουν τα πάντα και ο αγγελιοφόρος λέει ότι αιτία της συµφοράς ήταν κάποιο σατανικό πνεύµα. Ο Ξέρξης µε την ορµή της νεότητάς του πίστευε ότι θα νικήσει τους Θεούς. Ο Αισχύλος δεν δείχνει την ελληνική νίκη αλλά την Περσική πανωλεθρία. Εντούτοις δεν ακούγεται ούτε λέξη χλευασµού για τον αντίπαλο. Τ. Καραβούλιας

ü Υποστήριξης και φροντίδας ατόµων µε αναπηρία ü Υποστήριξης και φροντίδας µοναχικών ηλικιωµένων ατόµων ü Υποστήριξης οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών ü ∆ηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών ROM ü Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας σε παιδιά απόρων µαθητών ∆ηµοτικού- Γυµνασίου – Λυκείου ü Στήριξης µονογονεικών οικογενειών µε την φύλαξη παιδιών ü ∆ράσεις για ανέργους ü Προώθησης της Εθελοντικής Αιµοδοσίας ü Άλλα κοινωνικά προγράµµατα ü Περιβαλλοντικά ή άλλα προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος ∆ήλωσε τώρα συµµετοχή Πληροφορίες: Tµήµα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του ∆ήµου Kορινθίων Ταχ. ∆/νση: Κολιάτσου 32 , 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνο: 27413 61022 / FAX:27410 71700 Email: a. spiropoulou@korinthos.gr


Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Χάντµπολ

Με 29 -26 έχασε τελικά ο «Ποσειδώνας» από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα στην Α1 Εθνική κατηγορία ανδρών

Τ

ο περασµένο το τµήµα Χάντµπολ του «Ποσειδώνα» Λουτρακίου έδωσε την πρώτο του αγώνα στην Α1 Εθνική κατηγορία ανδρών, όπου έχασε από τον ΠΑΟΚ µε τον τελευταίο να δυσκολεύεται να φέρει το τελικό αποτέλεσµα. Το σκορ: 29-26. Από την οµάδα µαθαίνουµε σχετικά: «Ήταν µια ιστορική στιγµή για όλους µας απέναντι σε µια ιστορική οµάδα. Η οµάδα µας παραλίγο να κάνει την έκπληξη και την ζηµιά στον ΠΑΟΚ αλλά στα τελευταία λεπτά οι 7 διεθνής παίκτες του ΠΑΟΚ κατάφεραν να µας στερήσουν ένα καλύτερο αποτέλεσµα. Η εµφάνιση της οµάδας του «Ποσειδώνα» έδειξε ότι οι επιλογές του είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να γυρίσει το µατς στο τελευταίο δεκάλεπτο για να µας κερδίσει. Οι παίκτες µας ήταν σταθερά µπροστά στο σκορ στο ξεκίνηµα του µατς και έδειχναν να πατάνε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να µετατρέψει το 12-12 του ηµιχρόνου σε 17-13, αλλά οι φιλοξενούµενοι πέρασαν ξανά µπροστά 24-23 στο 50'. Τελικώς η εµπειρία των γηπεδούχων άλλαξε τις ισορροπίες.» Πριν την έναρξη του µατς στη Μίκρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύµατα στο δυστύχηµα των Τεµπών Τα αποτελέσµατα ΠΑΟΚ- ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 29-26 Τα δεκάλεπτα: 4-3, 8-9, 12-12 (ηµχ.), 20-17, 23-24, 29-26 ΠΑΟΚ (Στέλιος Υετίων): Γουργούµης, Ζάγκας, Παλάσκας 3, Κόστιτς 2, Αποστολίδης Β., Κοκκώνης 2, Αποστολίδης Π. 2, Ιλερής, Ορφανουδάκης, Πετρίδης 6, Ιωαννίδης 3, Τσακίρης 2, Τσάτσος 6, Καράγγελος 1, Σεβαστίδης 1, Κεσίδης 1. «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» (Κώστας Χατζηκωνσταντίνου): Βλαχογιώργος, Σκρόµπιτς, Βαµβακάς 4, Πέρρος 6, Μουτσάι, ∆ηµητρόπουλος, Τούρκια 1, Σταµούλης, Μπάρµπας, Μπένας, Σακέλλης, Χατζηκωνσταντίνου Ν. 6, Βουγιάνοβιτς 6, Βασιλειάδης 1, Χατζηκωνσταντίνου Α., Ρουµελιώτης 2. ∆ιαιτητές: Λινάρδος- Μπουγιάκας ∆ίλεπτα: 9-4 Πέναλτι: 3/4 - 3/3 Τα υπόλοιπα αποτελέσµατα : Α1 ΑΝ∆ΡΩΝ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΕΚ-ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 37-16 ΧΑΝΘ-∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ 18-34 ΚΙΛΚΙΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. 21-20 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΕΡΩΠΟΣ Ε∆. 21-24 ΑΣΕ ∆ΟΥΚΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 23-14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 µατς) Οµάδα Β. Γκολ 1. ΑΕΚ 4 63-36 2. ∆ιοµήδης 2 34-18 3. ∆ούκας 2 23-14 4. ΠΑΟΚ 2 29-26 5. Αερωπός Εδ. 2 24-21 6. Κιλκίς 2 21-20 7. Φίλιππος Β. 0 20-21 8. Άρης. Ν. 0 21-24 9. Ποσειδών Λ. 0 26-29 10. Πανελλήνιος 0 14-23 11. Φοίβος 0 16-37 12. ΧΑΝΘ 0 38-60 *ΑΕΚ και ΧΑΝΘ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο Ο πρώτος εντός έδρας αγώνας του «Ποσειδώνα» είναι µε την ΑΕΚ το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευµα. Όλοι πρέπει να στηρίξουµε την δύσκολη αποστολή των παικτών του «Ποσειδώνα».

- Σελίδα 9-

ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ

- ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ «ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ»

Σ

χολεία και από την δική µας περιφερειακή ενότητα θα λάβουν τιµητική διάκριση στη σηµερινή εκδήλωση που θα γίνει στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρίπολης . Πρόκειται για την εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στην πανελλαδική µαθητική καµπάνια µε τίτλο: «Αγαπώ και Προβάλλω τον Τόπο µου», η οποία ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Τα σχολεία από την Κορινθία που διακρίθηκαν είναι: Α/θµια Εκπαίδευση: • 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεµέας • 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λουτρακίου Β/θµια Εκπαίδευση: • 2ο Γυµνάσιο Κορίνθου

Στόχος της καµπάνιας αυτής ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία, τον πολιτισµό και τις οµορφιές του τόπου τους και στη συνέχεια να τον προβάλλουν µε κάθε τρόπο, ώστε να αποτελέσει προορισµό για εκδροµές µαθητών από όλη την Ελλάδα. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η συµµετοχή στην καµπάνια ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εκατό, περίπου, σχολεία ετοίµασαν µικρά βίντεο και φωτογραφίες προβάλλοντας τον τόπο τους, «ντύνοντάς» τα µε µουσικές, τραγούδια και δικές τους συνθέσεις, • ∆ηµοτικό Σχολείο Ανυφίου δηµιουργώντας έτσι ένα πρωτότυπο υλικό τουριστικής προβολής. Όλα τα βίντεο Β/θµια Εκπαίδευση έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρµα του Υπουργείου, (http://vod.sch.gr) που • 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, αλλά • 2ο Λύκειο Ναυπλίου και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής ∆/ • Λύκειο Κρανιδίου νσης ΠΕ & ∆Ε Εκπαίδευσης ΠελοποννήΒ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑσου (http: //pelop.pde.sch.gr). ∆ΙΑΣ Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, τα βίντεο Α/θµια Εκπαίδευση: των σχολείων της Περιφερειακής ∆/νσης • Νηπιαγωγείο & ∆ηµοτικό Σχολείο ΜελιΕκπ/σης Πελοποννήσου στάλθηκαν στο γούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της • ∆ηµοτικό Σχολείο Λεωνιδίου ∆ράµας, όπου αξιολογήθηκαν και διακρίΒ/θµια Εκπαίδευση: θηκαν 22 από αυτά. Το πρώτο βραβείο θα • 2ο Λύκειο Τρίπολης απονεµηθεί, για την Α/βάθµια Εκπ/ση στο • ΕΠΑΛ Άστρους ∆ηµοτικό Σχολείο Μελιγούς Αρκαδίας, για τη Β/θµια Εκπ/ση στο ΓΕΛ Νεάπολης Λα- Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ κωνίας. Β/θµια Εκπαίδευση: • Λύκειο Νεάπολης • Γυµνάσιο βλαχιώτη Πριν την εκδήλωση θα γίνουν από τον Υφυ• Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι• Λύκειο Μολάων τισµού και Αθλητισµού, κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο τα εγκαίνια του Νηπιαγωγείου ∆) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΜερκοβουνίου - παράρτηµα του 8ου Ν/ ΝΙΑΣ γείου Τρίπολης – το οποίο έχει χαρακτηριΑ/θµια Εκπαίδευση: στεί ως «Πράσινο Νηπιαγωγείο». • ∆ηµοτικό Σχολείο Θουρίας • 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας Τα υπόλοιπα σχολεία, που θα λάβουν τι• 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας µητική διάκριση, ανά Περιφερειακή ΕνότηΒ/θµια Εκπαίδευση: • Γυµνάσιο Λογγάς τα, είναι: • Γυµνάσιο Πεταλιδίου • Μουσικό Σχολείο Καλαµάτα Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Υφυπουργός ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Παιδείας. Α/θµια Εκπαίδευση: • ∆ηµοτικό Σχολείο Κιβερίου


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΑΡ Η Κεντρική Επιτροπή της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς εξέδωσε την ∆ευτέρα τις παρακάτω εφτά αποφάσεις, σχετικά µε τη στάση του κόµµατος στην κυβέρνηση που στηρίζει αλλά και τη σηµερινή δύσκολη πραγµατικότητα : 1. Επιβεβαίωση της επιλογής για συµµετοχή στην κυβέρνηση «Η Κ.Ε της ∆ΗΜΑΡ θεωρεί ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης για τη συµµετοχή του κόµµατος στην κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Χωρίς τη ∆ΗΜΑΡ η χώρα ακυβέρνητη θα κάλπαζε προς την χρεοκοπία. Η συγκυβέρνηση αποτελεί για τα ελληνικά πολιτικά πράγµατα, πείραµα µοντέλου διακυβέρνησης, που ανταποκρίνεται στη αναγκαιότητα της µέγιστης δυνατής συµπαράταξης για την έξοδο από την κρίση. Με τη συµµετοχή µας στην κυβέρνηση προσπαθούµε µέσα σε αντίξοες συνθήκες να πετύχουµε το διπλό στόχο της παραµονής της χώρας στο ευρώ και της προστασίας των πιο αδύναµων στρωµάτων της κοινωνίας µας. Η δανειακή σύµβαση αποτελεί ένα δεσµευτικό πλαίσιο για τη χώρα, που βεβαίως παλεύουµε για να το αλλάξουµε, σε συνάρτηση µε τις αλλαγές που θα γίνονται στην Ευρώπη και τα αποτελέσµατα της αναδιαπραγµάτευσης µε τους εταίρους. Για µας η προγραµµατική συµφωνία συνιστά την πολιτική δέσµευση από την οποία δεν παραιτούµαστε. Όµως γνωρίζουµε ότι η υλοποίηση της δεν µπορεί να γίνει µε χρονοδιάγραµµα άµεσης και αυστηρής εφαρµογής, αλλά θα βρίσκεται σε συνάρτηση µε τις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε φορά από τις συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα και το γενικότερο δυναµικά εξελισσόµενο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής αντιµετώπισης της κρίσης. 2. Στόχευση µας η επιτυχία του κυβερνητικού έργου Στο διάστηµα που πέρασε από τη συγκρότηση της κυβέρνησης το έργο αυτής εξελίχθηκε µέσα σε δύσκολες συνθήκες και συνδέθηκε µε την προσπάθεια αντιµετώπισης εκρηκτικών προβληµάτων. ∆εν έλειψαν οι δυσλειτουργίες και οι καθυστερήσεις. Ως ∆ΗΜΑΡ στοχεύουµε στην επιτυχία του κυβερνητικού έργου. Περιβάλλουµε µε εµπιστοσύνη και υποστηρίζουµε την προσπάθεια των Υπουργών και Υφυπουργών όπως και των άλλων στελεχών που προτείναµε και κατέχουν θέσεις κυβερνητικής ευθύνης. Συµβάλουµε µε την αυτόνοµη πολιτική παρουσία του κόµµατος και την ανάδειξη των θέσεων αλλά και των διαφορών µας όπου υπάρχουν, έτσι ώστε η στήριξη στην κυβέρνηση να συνιστά ταυτόχρονα και έλεγχο της εξουσίας. Λειτουργούµε ως επισπεύδουσα δύναµη για την προώθηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων στην κατεύθυνση της δηµοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας. Συνδυάζουµε το ρόλο του κυβερνητικού εταίρου µε αυτόν του συµµετέχοντα σε µαζικές διεργασίες της κοινωνίας των πολιτών. Η Κεντρική Επιτροπή θα εξετάσει άµεσα σε ειδική συνεδρίαση το κυβερνητικό έργο, την συνεργασία των κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και την παρέµβαση του κόµµατος µας. 3. Ολοκλήρωση της πολλαπλής διαπραγµάτευσης για τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Μετά τις επανειληµµένες αποτυχίες δυόµιση χρόνων στην αντιµετώπιση της κρίσης, η χώρα βρίσκεται µπροστά στο ίδιο πραγµατικό δίληµµα: εάν στην επόµενη µέρα θα οδηγηθούµε µε τρόπο βίαιο και καταστροφικό, ή εάν θα προχωρήσουµε συντεταγµένα, επιδιώκοντας µια δίκαιη κατανοµή των βαρών. Η εξέλιξη περί την προσδοκώµενη δόση των 31,5 δις, συνιστά την τωρινή έκβαση του διλήµµατος στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Η υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και η υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων προϋποθέτουν συντεταγµένη πορεία. Η ψήφιση των µέτρων συναντά, δικαιολογηµένα, µεγάλες αντιδράσεις. Οι έως τώρα θυσίες, µέχρις εξαντλήσεως, για µεγάλα κοινωνικά στρώµατα, φαίνεται να πήγαν χαµένες. Η αυξανόµενη ανεργία και η επιµένουσα ύφεση, δικαιολογηµένα εγείρουν αµφισβητήσεις για το εάν αυτά τα νέα µέτρα θα είναι τα τελευταία. Ως ∆ΗΜΑΡ είχαµε διατυπώσει και προεκλογικά τη διαφωνία µας για το χαρακτήρα των µέτρων. Μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης εργαζόµαστε συστηµατικά µε την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων για να ενισχυθούν οι διαστάσεις της εξυγίανσης και του εξορθολογισµού και να υπάρξει η µικρότερη δυνατή επιβάρυνση σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα. Θεωρούµε απαραίτητη την ενίσχυση της διαπραγµάτευσης και σε πολιτικό επίπεδο µε τους εταίρους για µια συµφωνία που να περιλαµβάνει: § Τη χρονική επιµήκυνση του προγράµµατος προσαρµογής και την κατανοµή των µέτρων µείωσης δαπανών στα έτη που θα διαρκεί το πρόγραµµα. § Την ένταξη της ρήτρας αντικατάστασης ιδιαιτέρως επαχθών µέτρων από όλα εκείνα τα οποία θα προκύπτουν ως προϊόν εσόδων. § Την κανονική εφάπαξ καταβολή της δόσης των 31,5 δις

§ Τη µη εξαίρεση της χώρας από πρωτοβουλίες που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιµετώπιση της κρίσης. § Τη θετική διάκριση υπέρ της χώρας και την ενίσχυση της µε αναπτυξιακές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της ύφεσης, την ειδική και στοχευµένη ενίσχυση προς πολίτες των οποίων απειλούνται οι βασικές βιοτικές συνθήκες. Θα δώσουµε έως την τελευταία στιγµή και πολλαπλώς τη µάχη ώστε η συµφωνία µε τους εταίρους να συνιστά µια πολιτική συµφωνία για το µέλλον, διαφυλάσσοντας το µείζον που είναι η παραµονή στο ευρώ. Η Κ.Ε εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή να συνεχίσουν την προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω στόχων, λαµβάνοντας υπόψη βεβαίως και την ανάγκη να υπάρξει συµφωνία το ταχύτερο δυνατό. 4. Πολιτικές πρωτοβουλίες και µεταρρυθµίσεις παντού Επισηµαίνουµε ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή από µόνη της προϋπόθεση για να µπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Για αυτό καλούµε την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές . Οι µεταρρυθµίσεις δεν µπορεί να αφορούν µόνον την οικονοµία: πρέπει να καλύπτουν τη δηµόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική προστασία. Με προτεραιότητες: § Την πλήρη εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος και της πολιτικής ζωής του τόπου, µε προώθηση του ελέγχου των προσώπων που άσκησαν διαχείριση δηµόσιου χρήµατος, την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, τη διάλυση όλων των ειδών πελατειακών σχέσεων, § Την αποκατάσταση της νοµιµότητας και του κράτους δικαίου, ένα υγιέστερο πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής, ένα µικρότερο, αποδοτικότερο και πολιτικά ουδέτερο κράτος, καθώς και ένα δικαιότερο και αποτελεσµατικότερο σύστηµα φορολογίας. § Την έµπρακτη προώθηση µιας νέας διαχείρισης των δηµοσιονοµικών µε : ü Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που έχει ήδη συντελεστεί, προχώρηµα των ελέγχων παντού όπου έχει διαφύγει αφορολόγητο χρήµα καθώς και στοχευµένες παρεµβάσεις σε τοµείς συντελούµενης φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίας . ü Έλεγχος όλων των δηµόσιων δαπανών παντού, επανεξέταση της σκοπιµότητας και του µεγέθους της δαπάνης (καθιέρωση προϋπολογισµού απόδοσης). § Τη µεταρρύθµιση, εξυγίανση και εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, την προσαρµογή των δοµών που παρέχουν υπηρεσίες προς πολίτες µε τρόπο ώστε η µείωση δαπανών να σηµαίνει αντιµετώπιση παθογενειών και όχι υποβάθµιση υπηρεσιών, τη ∆ικαστική µεταρρύθµιση και µείωση του χρόνου απονοµής δικαιοσύνης. § Την ανακοπή της επίθεσης που γίνεται από την τρόικα και µέρος των εργοδοτικών δυνάµεων για διάλυση των εργασιακών σχέσεων και περαιτέρω υποβάθµιση των δικαιωµάτων, την αναβάθµιση της επιθεώρησης εργασίας και των ελέγχων στους χώρους εργασίας, την ενίσχυση µε πολλούς τρόπους της συνηγορίας υπέρ των εργαζοµένων. § Την ενίσχυση της ανάπτυξης µε αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου και προσανατολισµό στην παραγωγή ανταγωνιστικών και εµπορεύσιµων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, προώθηση της απελευθέρωσης επαγγελµάτων, λήψη µέτρων στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων πρωτίστως σε θέµατα ρευστότητας και αποφασιστική βελτίωση της απόδοσης του ΕΣΠΑ. § Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την κάλυψη των χωροταξικών υστερήσεων της χώρας. Οι µεταρρυθµίσεις µαζί µε τις άλλες παραµέτρους πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και να προωθούν ένα νέο ρόλο της νεολαίας στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Παράλληλα η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει και να υλοποιήσει ένα πλέγµα άµεσων παρεµβάσεων που θα ελαφρύνουν την επιβάρυνση της κοινωνίας µε προτεραιότητα την υποστήριξη των οµάδων πληθυσµού που διαβιούν σε συνθήκες ανεργίας και µεγάλης φτώχειας, τη ρύθµιση για τα δάνεια και τις φορολογικές υποχρεώσεις, την αντιµετώπιση των καρτέλ στην αγορά που τροφοδοτούν την ακρίβεια και την καταπολέµηση της ανεργίας µε ταχύτατη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. 5. Αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας και των αντικοινοβουλευτικών συµπεριφορών Εκφράζουµε την έντονη ανησυχία µας για την πύκνωση φαινοµένων ρατσιστικής βίας , ανοµίας και αντικοινοβουλευτικών συµπεριφορών και δηλώνουµε ότι η ∆ΗΜΑΡ θα σταθεί αποφασιστικά απέναντι σε αυτά. Καλούµε την κυβέρνηση να αντιµετωπίσει χωρίς δισταγµό, εφαρµόζοντας το νόµο, παράνοµες και εγκληµατικές συµπεριφορές. Καλούµε όλα τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου να προστατεύσουν την δηµοκρατία µας. 6. Ανασυγκρότηση του χώρου του δηµοκρατικού σοσιαλισµού H ∆ΗΜΑΡ είναι η υπαρκτή άφθαρτη δύναµη που ξεκινά από τον χώρο του δηµοκρατικού σοσιαλισµού και εκτείνεται µέχρι τον χώρο της πολιτικής οικολογίας Ταυτοχρόνως έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης ο χώρος αυτός να αποκτήσει δύναµη που θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό.. Ένας αστερισµός κινήσεων και κυρίως φερέγγυων προσώπων πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από αυτήν την προσπάθεια και εµείς µε απόλυτο σεβασµό στην πορεία και την συµβολή όσων προσέλθουν θα συµβάλουµε στην επίτευξη αυτού του φιλόδοξου αλλά απολύτως εφικτού στόχου. Η ∆ΗΜΑΡ θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. . Αναβάθµιση των κοµµατικών λειτουργιών/ πολιτικό άνοιγµα Για να ανταποκριθεί το κόµµα µας στα νέα καθήκοντα πρέπει να αναβαθµίσει την πολιτική και οργανωτική λειτουργία και παρέµβαση. Η Κ.Ε εγκρίνει το προγραµµατισµό δράσης του κόµµατος.» 08 /10 / 12


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

372 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΕΛΑΒΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Ολόκληρη η µηνιαία δραστηριότητα Κατά την διάρκεια του περασµένου µήνα , από τις υπηρεσίες, της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου συνελήφθησαν συνολικά 372 άτοµα, ενώ εξιχνιάστηκαν πολλές υποθέσεις ληστειών , κλοπών , εξαρθρώθηκαν δύο εγκληµατικές οργανώσεις και κατασχέθηκαν κυρίως ποσότητες ναρκωτικών. Ειδικότερα: Συνελήφθησαν : ∆ύο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επτά για Ληστεία και ένα για απόπειρα ληστείας. Τριάντα για Κλοπή και δύο για απόπειρα κλοπής. Τριάντα τέσσερα για παράβαση Ν. Περί ΝαρκωτιΦυσίγγια διαφόρων τύπων 1213. κών. Ξίφη, ξιφολόγχες, µαχαίρια, σπάθες, σουγιάδες 10. Ενενήντα έξι για παράβαση Ν. Περί Αλλοδαπών. Χρηµατικό ποσό 812,60 Ευρώ. Τέσσερα για παράβαση Ν. Περί Όπλων. Πλαστά χαρτονοµίσµατα διαφόρων τύπων 20. ∆έκα για παράβαση Ν. Περί Παιγνίων. Κινητά τηλέφωνα 2. ∆ύο για παράβαση Ν. Περί Αρχαιοτήτων. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3. Τρία για παράβαση Ν. Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Οχήµατα 1. Τέσσερα για παράβαση Ν. Περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Πακέτα λαθραίων τσιγάρων 1340. Ένα για κυκλοφορία παραχαραγµένων νοµισµάτων. Ψηφιακοί ∆ίσκοι Ήχου (CD’S) και Εικόνας (DVD’S) 132. Τρία για πλαστογραφία. ∆ιάφορα έγγραφα. Ένα για απάτη. ∆ύο για αρπαγή. IV. Κλαπέντα Οχήµατα: 107. ∆ώδεκα για παράβαση Γ.Ο.Κ. . Πέντε για παράβαση Κ.Ο.Κ.. V. Ανευρεθέντα Οχήµατα: 40. ∆ώδεκα για Ενδοοικογενειακή βία. Εβδοµήντα τρία για Καταδιωκτικά έγγραφα. Εξήντα οκτώ για διάφορα Αδικήµατα ( Κατ’ έγκληση διωκόµενα, Υγειονοµικού Κανονισµού κ.λ.π.). I. Εξιχνιάσθηκαν: Τριάντα τέσσερις υποθέσεις ληστειών. Εξήντα εννέα υποθέσεις κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. Έντεκα υποθέσεις για παράβαση του Ν. Περί Ναρκωτικών. ∆ώδεκα υποθέσεις για παράβαση του Ν. Περί Όπλων. Τρείς υποθέσεις Απάτης και τρεις απόπειρες Απάτης. ∆ύο υποθέσεις Πλαστογραφίας. Μία υπόθεση για παράβαση του Ν. Περί Αρχαιοτήτων. Μία υπόθεση για παράβαση του Νόµου Περί Τελωνειακού Κώδικα. II. Εξαρθρώθηκαν: Μία εγκληµατική οργάνωση, αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι είχαν διαπράξει, µία ανθρωποκτονία, ένοπλες ληστείες και κλοπές, στην Κορινθία και στην Φθιώτιδα. Συνελήφθησαν τρία µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία που σχηµατίστηκε περιλαµβάνει ακόµα τέσσερα µέλη της. Μία εγκληµατική οργάνωση, ηµεδαπών ΡΟΜΑ, οι οποίοι είχαν διαπράξει ληστείες και κλοπές σε περίπτερα, καταστήµατα, πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς και σε βάρος πολιτών, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Συνελήφθη ένα µέλος της εγκληµατικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία που σχηµατίστηκε περιλαµβάνει ακόµα δύο µέλη της. III. Κατασχέθηκαν συνολικά: Κοκαΐνη 1,5 γραµµάρια Ηρωίνη 43,2 γραµµάρια. Κάνναβη 196,7 γραµµάρια. ∆ενδρύλλια κάνναβης 1019. Ναρκωτικά χάπια 38. Πιστόλια 1. Πιστόλια κρότου 4. Αεροβόλο όπλο 1. Γεµιστήρες 1. Κυνηγετικά όπλα 9.

«Μόνο εάν η Ελλάδα εκπληρώσει αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις λιτότητας, µπορεί να εκταµιευθεί η επόµενη δόση» - Επανέλαβε ο Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε

Ο Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε και επανέλαβε την ∆ευτέρα ότι «µόνο εάν η Ελλάδα εκπληρώσει αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις λιτότητας, µπορεί να εκταµιευθεί η επόµενη δόση» από το δάνειο στήριξης. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό του Βερολίνου, ο κ. Σόιµπλε τόνισε ακόµη ότι η Γερµανία θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδοµήσει αποτελεσµατική διοίκηση και οικονοµία, αλλά κάποτε η χώρα πρέπει να σταθεί µόνη της. «Σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, οποιαδήποτε βοήθεια είναι µάταιη», τόνισε. «∆εν θα φέρει δώρα η Μέρκελ» «Σκοπός της επίσκεψης δεν είναι να φέρει (η καγκελάριος) δώρα στους Έλληνες», δήλωσε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Χριστιανοδηµοκρατών/ Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) Φόλκερ Κάουντερ και τόνισε ότι η κ. Μέρκελ θα µιλήσει στην Ελλάδα σχετικά µε το πώς µπορεί η Αθήνα να τηρήσει τις δεσµεύσεις της για τη διεθνή βοήθεια. «Το καλύτερο που έχουν να κάνουν για τον εαυτό τους οι Έλληνες είναι να τηρήσουν τις συµφωνίες», πρόσθεσε ο κ. Κάουντερ και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η κατάσταση θα ήταν πολύ δύσκολη για τη χώρα. «Θέλω η Ελλάδα να σηµειώσει πρόοδο», κατέληξε.


Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

194 Σχέδια Βελτίωσης έλαβαν προέγκριση

το τελευταίο δεκαήµερο

Τ

ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υπογράφηκαν από τον Ειδικό Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, κ. Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο, οι προεγκρίσεις των επενδυτικών φακέλων 93 Σχεδίων Βελτίωσης. Την προηγούµενη εβδοµάδα υπογράφηκαν από τον Ειδικό Γραµµατέα 101 προεγκρίσεις Σχεδίων Βελτίωσης. Ο συνολικός προϋπολογισµός των 194 Σχεδίων Βελτίωσης που έλαβαν προέγκριση από τον Ειδικό Γραµµατέα τις τελευταίες 10 ηµέρες ανέρχεται στα 40,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,6 εκατ. ευρώ αποτελούν δηµόσια δαπάνη. Μέχρι σήµερα συνολικά έχουν υπογραφεί 424 προεγκρίσεις Σχεδίων Βελτίωσης στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» συνολικού προϋπολογισµού 71,2 εκ. € και δηµόσιας δαπάνης 38,7 εκ. €.

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 49 ΕΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ Τελικά δεν ισχύει από την 1η του µηνός αλλά από προχθές ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου η κατάργηση - συγχώνευση 49 εφοριών σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά προβλέπεται να καταργηθούν 213 εφορίες που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, µε στόχο να παραµείνουν 75 ∆ΟΥ σε όλη την Ελλάδα. Σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά, οι υπάλληλοι των εφοριών που καταργούνται θα µεταφερθούν στις ∆ΟΥ που θα προκύψουν µετά τη συγχώνευση. Η δε αρµοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεµών υποθέσεων των οργανικών µονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίµων και λήψης µέτρων είσπραξης, περιέρχονται στις οργανικές µονάδες υποδοχής αυτών. Ο προϊστάµενος της οργανικής µονάδας στην οποία µεταφέρεται η αρµοδιότητα καθίσταται αρµόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων κ.ά. Όλα τα εκδιδόµενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυµία της ∆ΟΥ υποδοχής.

Τζάνι Αλεµάνο:

«∆εν έχει νόηµα να παρεµβαίνει η αστυνοµία

σε όσους κρατούν σάντουιτς στο χέρι και κάθονται σε ιστορικά µνηµεία, διότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόηµα» - Ξεκαθάρισε, αναθεωρώντας την αρχική του απόφαση, ο δήµαρχος της Ρώµης

ετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφάση Μ του να απαγορεύσει την κατανάλωση σάντουιτς κοντά σε µνηµεία του ιστορικού κέντρου της Αιώνι-

ας Πόλης, ο δήµαρχος της Ρώµης, Τζάνι Αλεµάνο, αποφάσισε να την αναθεωρήσει. Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση, είχε ζητηθεί από τα όργανα της τάξης να παρεµβαίνουν και να απαγορεύουν σε ντόπιους και τουρίστες που κάθονται σε ιστορικά µνηµεία -όπως τα σκαλοπάτια της Πιάτσα Ντι Σπάνια ή της Φοντάνα Ντι Τρέβι- να καταναλώνουν σάντουιτς ή παγωτά. Μετά από τα πρώτα πρόστιµα, ύψους µέχρι και 500 ευρώ, και σειρά κινητοποιήσεων διαµαρτυρίας που οργανώθηκαν µέσω ∆ιαδικτύου, ο δήµαρχος µέσω του blog που διατηρεί, άλλαξε τη λογική του όλου µέτρου και δήλωσε: «Οι αστυφύλακές µας δεν θα ενοχλήσουν όσους κρατούν σάντουιτς στο χέρι, διότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόηµα. Η απόφασή µας θέλει να πλήξει µόνον την έλλειψη κοινωνικού σεβασµού» και πρόσθεσε: «οι αστυφύλακες δεν πρέπει να µπουν σε καµία απολύτως λογική καταστολής, αλλά να καταφέρουν να υπερασπισθούν τα µνηµεία της ιταλικής πρωτεύουσας, όπως συµβαίνει στο Τόκιο, στο Παρίσι ή την Βιέννη». Οι έµποροι τις περασµένες ηµέρες είχαν οργανώσει διαδηλώσεις και διαµαρτυρίες µε τεράστια σάντουιτς στο χέρι στην πλατεία του Καπιτωλίου, σε µικρή απόσταση από το δηµαρχείο αλλά µετά την αναθεώρηση της άποψης του ∆ηµάρχου, δήλωσαν ικανοποιηµένοι.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 77 Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή προσφοράς: 2.000 € Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 175

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267 Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305

Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτικού σχολείου και δίπλα σε στάση ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµένο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση (απόγευµα) 6977699351. Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά 36 στο super market Βασιλόπουλος. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 6948953233. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 051011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟ-

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑυπνοδωµατίων στο κέντρο της ΚοΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟρίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ Τηλ.: 6975854495. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 156 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487.

ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθίας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενοδοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ».

• Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλµατος • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και εµπειρία • Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατισµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωνίας • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή µε mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 67

Ζητείται παιδαγωγός-

παιδοκόµος για την Κόρινθο Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 Απαραίτητα προσόντα: τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. • Σχετική επαγγελµατική ικανό250612 Τηλ.: 27410 37986. τητα και εµπειρία 312 Πωλείται στην περιοχή Ποσειδω• Ικανότητα να διαµορφώνει νίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοτα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο 6980285293. σύνης µε τα παιδιά της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: 070612 • Ικανότητα συνεργασίας και 2741021954 & 6972320244. επικοινωνίας 142 Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf Αποστείλατε βιογραφικό στο 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 Fax 2103843038 ή µε mail: Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπε- ergasia.smile@yahoo.gr αναγρά61660. 270412 δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. φοντας τον κωδικό 68. Τηλ.: 6955941375. Ευκαιρία πωλούνται ράφια για 81 καταστήµατα σε άριστη κατάσταΦιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει ση. Τηλ. Επικοινωνίας Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθησεις. 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή τές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. 250412 οδών Γερανείων και εγκεκριµένης Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. 1310 οδού Ναβαρίνου πάνω από τις Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. ΛουσκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλεας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 6946178155. 250412 κτρικά υδραυλικά—πλακάκια– ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 2211 εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. 300512 Πληρ. Τηλ. 6944614272 & Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός 2741055706 σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να Πτυχιούχος φοιτήτρια Παιδαγωγι200312 µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ- κού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. 147 θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιΤιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας 6983068610 Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κό71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, 161211 ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. 6944333280 & 27410 80696 κα Τηλ.: 6945282541. Πρωτόππαπα Γεωργία. Nέα Πολυεθνική εταιρεία παγκο280212 299 σµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην Πωλείται στην περιοχή της Ποσει- περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 ένα της. τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο εκατοστά , δενδροκοµικό— Πληροφορίες: What’s up: 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. 6972106396. Vodafone: 149 Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DA6943221559. TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοι171111 Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή χτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµιµε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο 6081764 & 6972206900. Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επί219 άτοµο για το τµήµα πωλήσεων. δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 895140. τράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε info@palivos.gr " 131211 πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : 15 2741025998, 27410 53363 & Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, 6947317123. & Ξένων τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόρα79 Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: Πωλείται επιπλώση παιδικού δωµές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων 2744079010 & 6937232930. µατίου NEOSET κρεβάτι— είναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα 251011 κοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκα1.000. Για όλα θέλω 600€. 22960 27058. ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά 69 σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων κέρµατα είναι από το 1926. θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό Για ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: στο κέντρο της Κορίνθου λόγω δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 27410 23830. συνταξιοδότησης 69730044251 & 27410 20931. 73 Τηλ:2741025797. 103 145 Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηµαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε ∆ΙΑΦΟΡΑ Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµαΤηλ.: 27410 85201 & 6939856440. τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. ΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 299 ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ ώρες). ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πληρ. Τηλ. 6944 183426 και 27430 23805.

Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ 2741021956 – 6951323256 Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. 77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ, ∆ΑΣΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Ξυλόκαστρο, 24-9-2012 Αριθ. ΓΊρωτ.: 2208 ΠΡΟΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Ξυλοκάστρου συνέταξε την υπ' αριθµ. 2198/24-9-2012 πράξη χαρακτηρισµού µετά το αίτηµα της Παπακωνσταντίνου Ασπασίας, σύµφωνα µε την οποία χαρακτήρισε: Τις εκτάσεις: τµήµα Α µε στοιχεία 10,11,12,...28,10 εµβαδού 6,48735 στρ., και τµήµα Β µε στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 εµβαδού 2,27762 στρ., που βρίσκονται στη θέση Φραγκιάνικα -Σπάθι, Τ.Κ, Ρίζας, ∆.Ε, Ξυλοκάστρου, ∆ήµου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και εµφανίζονται στο από Αύγουστο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ράπτη Επαµεινώνδα, όπως αυτό θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πράξης, ως µη δασικές, της

ΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ COMPUTER) ΤΗΛ. 6940075555 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 050912 Ζητείται κοινωνική λειτουργός για την Κόρινθο. Απαραίτητα προσόντα:

παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήµερα. Πληροφορούµε ότι όσοι έχουν αντιρρήσεις σ' αυτήν µπορούν να τις υποβάλλουν στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν, Κορινθίας του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/7Θ που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Κορίνθου (Αράτου 41 Κόρινθος τηλ. 23843) µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτήν την δηµοσίευση. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. ΑΠ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ∆ασάρχης Ξυλοκάστρου ΘΩΜΑΣ ΓΚΕΚΑΣ ∆ασολόγος µε Β' βαθµό —————————————————— ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ -∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ. ∆ΑΣΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Ξυλόκαστρο, 1-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: 2298 ΠΡΟΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Ξυλοκάστρου συνέταξε την υπ' αριθµ. 2276/1-10-2012 πράξη χαρακτηρισµού µετά από αίτηµα της Παπακωνσταντίνου Ασπασίας, σύµφωνα µε την οποία χαρακτήρισε: Την έκταση µε στοιχεία 1,2,3,4,19,20,1 εµβαδού 4,00706 στρ., που βρίσκεται στη θέση Φουτουρέικα, Τ.Κ. Ξυλοκάστρου, Α, Ε, Ξυλοκάστρου, ∆ήµου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και εµφανίζεται στο από Αύγουστο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ράπτη Επαµεινώνδα, όπως αυτό θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πράξης, ως µη δασική, της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήµερα. Πληροφορούµε ότι όσοι έχουν αντιρρήσεις σ' αυτήν µπορούν να τις υποβάλλουν στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν. Κορινθίας του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Κορίνθου (Αράτου 41 Κόρινθος τηλ, 23843) µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτήν την δηµοσίευση. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.ΑΠ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ∆ασάρχης Ξυλοκάστρου ΘΩΜΑΣ ΓΚΕΚΑΣ ∆ασολόγος µε Β' βαθµό

205320 32 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΤΗΛ. 6948 850378. 3111 Ζητείται αγροτικό φορτηγάκι. Πληρ. Τηλ.. 6974931750. 1311 Kύριος ζητά εργασία SECURITY µε άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθίας µε προτίµηση Κιάτο— Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: 6979211909. 2511 Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, κρατηση παιδιών , ηλικιωµένων & σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. 101 Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος άδειας Security ζητά εργασία ως εσωτερικός υπάλληλος γραφείου στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: 6979717113. 142 Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ µε προϋπηρεσία σε Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πιστοποίηση ECDL Core, αναζητά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου ή ως γραµµατέας στην Κόρινθο (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για άλλες θέσεις). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2741021759, 6975772944. 154 ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαµβάνει την διεκπεραίωση κειµένων πτυχιακών, βιβλίων κλπ. [σε δικό µου υπολογιστή, αποθήκευση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εµπειρία 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά κείµενα, πτυχιακές, λογιστικούς πίνακες και απλών κειµένων. Τιµές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 272 Απόφοιτος Λυκείου, µε γνώσεις Αγγλικών ζητεί εργασία είτε ως baby—sitter είτε ως καθαρίστρια είτε για οποιαδήποτε σοβαρή δουλειά. Πληρ. Τηλ.: 6945302438. 304

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

όσον αφορά στη διαχείριση των απορριµµάτων, αλλά η διαχρονική απουσία πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων και οι καθυστερήσεις όσον αφορά την οριστική λύση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει την αρµοδιότητα στο συγκεκριµένο θέµα. Β) Θεώρησε ως θετική ενέργεια την απόφαση του ΥΠΕΚΑ να αποδεχτεί την οµόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το µεταβατικό στάδιο διαχείρισης των απορριµµάτων µε κοµποστοποίηση, ανακύκλωση και δεµατοποίηση των RDF. ∆εν κατανοεί όµως την καθυστέρηση από το ΥΠΕΚΑ της διάθεσης του αναγκαίου ποσού που απαιτείται για την αγορά ή την ενοικίαση διαχείριση των απορριµµάτων ήταν ένα από τα θέµατα που συζητήθητων µηχανηµάτων. καν στη τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περι- Γ) Για την οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου που έγινε µάτων δεν διαφωνεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Περιφέρεια Πεστις 4 Οκτωβρίου στην Τρίπολη. Όσον αφορά το θέµα αυτό, σύµφωνα λοποννήσου αλλά θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις εντείνουν την δραµατική κατάσταµε την ενηµέρωση που είχαµε , στη συζήτηση του θέµατος αποφασίστηκε: ση που παρουσιάζεται στη διαχείριση απορριµµάτων σήµερα στους ∆ήµους και Α) Να σταλεί επιστολή στο ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, στον Περιφερειάρχη στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Αγγελάκα Μανώλη και Επίσης εξετάστηκε το αίτηµα του ∆ηµάρχου Νεµέας για την περιοχή του και ένα στην ΚΕ∆Ε, στην οποία θα γίνεται σαφές ότι οι ∆ήµοι δεν έχουν την αποκλειστική ακόµη θέµα που αφορούσε τον ∆ήµο Μεγαλούπολης. ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση και τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί

«Οι ∆ήµοι δεν έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση και τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί όσον αφορά στη διαχείριση των απορριµµάτων»

- Ένα από τα συµπεράσµατα της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ που έγινε στην Τρίπολη

Η

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων απαντά στον Γιώργο Κασαπίδη για την πιστοποίηση του ελαιολάδου βάσει βιοδραστικών ουσιών Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Καθηγητής, Αθανάσιος Τσαυτάρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας ∆ηµοκρατίας, Γιώργου Κασαπίδη, στη Βουλή, σχετικά µε την πιστοποίηση του ελαιολάδου βάσει βιοδραστικών ουσιών ενόψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού, τόνισε: • «Με την έκδοση του νέου ευρωπαϊκού Κανονισµού 432/2012 έχει θεσπιστεί κατάλογος ισχυρισµών υγείας µε βάση τις ευεργετικές ιδιότητες βιοδραστικών ουσιών που περιέχονται στα τρόφιµα. • Με το νέο Κανονισµό της Ε.Ε. µας δίνεται η δυνατότητα, για πρώτη φορά, να τονίσουµε στην ετικέτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα συστατικά και τις βιοδραστικές ουσίες που έχει το ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο µπορεί να ανεβάσει ακόµα περισσότερο τις τιµές του. • Το ΥΠΑΑΤ µε τις υπάρχουσες υποδοµές και τα εξειδικευµένα εργαστήρια του, χωρίς περαιτέρω δαπάνη πόρων, παρέχει ακριβείς και τεκµηριωµένες µετρήσεις βιοδραστικών ουσιών που υπάρχουν στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα που είναι ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισµό. • Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα λόγω της µεγάλης βιοποικιλότητας, των ιδαίτερων εδαφοκλιµατικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα µας και των συγκεκριµένων καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρµόζονται, περιέχουν αυξηµένα ποσοστά ευεργετικών βιοδραστικών ουσιών, όπως η ρεσβερατρόλη στο κόκκινο κρασί και το µασλινικό οξύ για τις ελιές.»


Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

Επιστολές που λάβαµε

Τα «µαγικά χαλιά» της πολιτικής «Αν µπορούσαµε να πατήσουµε, για λίγο, το κουµπί της «παύσης» σε αυτό που ζούµε όλοι µας την τελευταία πενταετία, θα διαπιστώναµε ότι οι απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα, αλλά και οι λύσεις σε διάφορα προβλήµατα, µπορούν να έρθουν µέσα από τον επαναπροσδιορισµό, την αναψηλάφηση της ίδιας της έννοιας της πολιτικής. Σχεδόν όλοι όσοι εκφέρουν δηµόσιο λόγο, προφορικό ή γραπτό, συµφωνούν πια ότι η χώρα έχει σοβαρό, δοµικό, πολιτικό πρόβληµα κυρίως, και όλα τα άλλα έπονται. Συµφωνούν ότι η ουσία βρίσκεται σε αυτά που έχουµε συνηθίσει να αποκαλούµε «πολιτική ευθύνη» και «πολιτική βούληση». ∆εν µιλώ φυσικά για την «ευθύνη» που πολλές φορές εξευτελίζεται ως έννοια, όταν την επικαλούνται διάφοροι για να δικαιολογήσουν τραγικές παραλήψεις ή τεράστια λάθη και δεν αναφέροµαι στη «βούληση» που λειτουργεί ετσιθελικά, βουλιµικά ή που καλύπτει εµµονές σε ενέργειες αποδεδειγµένα άστοχες, που γίνονται χωρίς την ελάχιστη επεξεργασία, διαβούλευση ή έστω συζήτηση, ακόµα και αν είναι ειληµµένες. Πολλοί πολίτες σήµερα – αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία – αποστρέφονται την πολιτική. Έχουν υιοθετήσει έναν ακραίο λόγο και µια συµπεριφορά που τους οδηγεί στο περιθώριο των όποιων πολιτικών δρώµενων και τους καθιστά οργισµένους θεατές σε µια ταινία που είναι η ίδια τους η ζωή. Μιλούν για µια «επανάσταση», χωρίς να µπορούν να διακρίνουν ξεκάθαρα εναντίον ποίου θα επαναστατήσουµε, αναφέρονται µε µίσος για τη Βουλή, τους βουλευτές, τον Κοινοβουλευτισµό, χωρίς να µπορούν να περιγράψουν το τι θα συνέβαινε αν ένα πρωινό αποφασίζαµε όλοι µαζί να το κλείσουµε το «κτήριο». Αναθεµατίζουν γενικά και αόριστα την πολιτική, αρνούµενοι να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτική είναι οι πολίτες, ότι η Βουλή είναι το µέρος όπου συνδιαλέγεται η δική µας αντιπροσωπεία, εκείνοι που εµείς οι ίδιοι στείλαµε εκεί να µας εκπροσωπούν. Έχει µπει πλέον µια επικίνδυνη ταφόπλακα πάνω από ό,τι σχετίζεται µε την πολιτική, η βαριά σκιά του «όλοι ίδιοι είναι», του «όλοι λαµόγια είναι» κτλ κτλ.. Το ζήτηµα γίνεται ακόµα πιο επικίνδυνο αν αναλογιστούµε ότι, πρώτον δεν διαφαίνεται κάποια εναλλακτική λύση – πρόταση στα πλαίσια της δηµοκρατίας, και δεύτερον ότι υπάρχουν πολιτικά κόµµατα που δεν διστάζουν να αντιπροτάξουν σε όλο αυτό που συµβαίνει σήµερα, µε κάθε επισηµότητα, εκδοχές εφαρµοσµένων ολοκληρωτισµών, είτε τύπου παλαιού ανατολικού µπλοκ, είτε µε τη µορφή εθνικοσοσιαλιστικών παραλογισµών. Η τρέχουσα πολιτική εµπροσθοφυλακή, δυστυχώς, δεν έχει απαντήσεις απέναντι σε όλα αυτά. Πανικόβλητη, αποϊδεολογικοποιηµένη, αφυδατωµένη, βρίσκεται σε συνεχή στάση άµυνας και διαρκώς οπισθοχωρεί. Η πολιτική σκέψη έχει απονευρωθεί από τα πολιτικά πυροτεχνήµατα και ο πολιτικός λόγος από τους επικοινωνιακούς «κανόνες» που θέτουν διάφορες «ειδησεογραφικές» ιστοσελίδες, µεγάλες εφηµερίδες, κανάλια, εταιρείες πλαστικών χειρουργών πολιτικών προφίλ, συγκροτήµατα που αναλαµβάνουν οµάδες πολιτικών, υποσχόµενα σίγουρη επιτυχία και πρόοδο, µοιράζοντας µάλιστα φυλλάδια τύπου επιχειρήσεων αδυνατίσµατος, «πριν και µετά». Όλα γίνονται για το «φτιασίδωµα». Αν είσαι «καλό παιδί» προχωράς, αλλιώς τοίχος. Σταδιακά συνηθίσαµε να αντιµετωπίζουµε το όλον πλαίσιο της πολιτικής ως «παιχνίδι», µια ατελείωτη παρτίδα πόκερ, για γερά νεύρα, για ατσάλινες αντοχές και το πιο σηµαντικό, ως ένα τεντωµένο σκοινί στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά κάποιος να περπατήσει αν θέλει να ασχοληθεί µε την πολιτική. Όλα αυτά όριζαν και ορίζουν τη διαδροµή µέχρι να καταφέρει κανείς κάτι, αν τα καταφέρει, µετά ξεκινούν άλλα. Και κάπως έτσι όλα γυρνάνε µε φρενήρεις ρυθµούς, περιφερειακά όµως από την ίδια την ουσία, τον πυρήνα της πολιτικής δραστηριότητας και δράσης. Έχουν λοιπόν άδικο οι πολίτες που αποστρέφονται την πολιτική, που διστάζουν να ασχοληθούν σε κάθε επίπεδο, σε οποιονδήποτε σχηµατισµό ; Έχουν άδικο που νιώθουν απογοητευµένοι και πιστεύουν ότι τίποτα δεν µπορεί να αλλάξει ; Φαίνεται ότι υπάρχει ένας τελείως άλλος κόσµος, πίσω από όλα όσα βλέπουµε, που ο µέσος πολίτης που ασχολείται µε τα κοινά µπορεί και να µην τον αντιληφθεί ποτέ. Να παλεύει, να παλεύει, να τραβάει κουπιά και η θάλασσα να φαίνεται ατελείωτη την ώρα που άλλοι κάνουν ένα «τσουπ» και φτάνουν στη στεριά. Αυτό το «τσουπ» έχει µέσα του απίστευτα πράγµατα, καραµπόλες, συσχετισµούς και ένα σύστηµα που είναι πολύ δύσκολα ορατό. Κάποια στιγµή στέκεσαι, νοµίζεις ότι γνωρίζεις αρκετά, αλλά γελιέσαι. Υπάρχει ένας κόσµος που πιθανώς να µην τον αγγίξεις ποτέ. Και θα κάθεσαι να χαλιέσαι και να τρελαίνεσαι για το τί δεν έκανες σωστά ή τι δεν έκανες καλύτερα. Θα προσπαθείς να ψάχνεις που έκανες το λάθος, που δεν κατάφερες να ανταποκριθείς και γιατί δεν µπόρεσες να προβλέψεις αυτό που ερχόταν. Την ίδια ώρα, νιώθεις ότι υπάρχουν γύρω σου άλλοι που καβαλάνε ένα «µαγικό χαλί», υπερπηδούν ολόκληρα «κεφάλαια» του «βιβλίου» και κινούνται σχεδόν απευθείας προς το «happy end». Ή µπορεί να περιβάλλονται από µια εµφανή, αλλά δαιδαλώδη ατµόσφαιρα εύνοιας και προστασίας που λειτουργεί ως απυρόβλητο από τη µια και ως προωθητήριος δύναµη από την άλλη, µε το αζηµίωτο βέβαια … Υπάρχει και µια άλλη ανάγνωση. Αν κάποιος πολίτης, οποιοσδήποτε, ξεκινά µε όρεξη, όραµα και αποφασιστικότητα την ενασχόλησή του µε τα κοινά και τύχει κάποια στιγµή να φτάσει στο σηµείο που θα µπορεί πλέον να ασκήσει την όποια εκτελεστική εξουσία, περνώντας µέσα από όλα όσα περιέγραψα παραπάνω, τότε πια κουβαλάει πάνω του τόσες αµυχές, τόσες «δεσµεύσεις» και τόσα «βαρίδια» που πλέον είναι αποκαµωµένος και αδύναµος να τα βάλει µε την οποιαδήποτε παθογένεια. Η λογική σειρά όµως θα έπρεπε να είναι αντίστροφη. ∆ηλαδή η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να ασκείται από ανθρώπους «φρέσκους», ξεκούραστους, ορεξάτους να προσφέρουν και όχι να αντιµετωπίζεται ως ο τελικός προορισµός µιας ακανθώδους διαδροµής, κάτι σαν τρόπαιο. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι το καλό σενάριο, το σενάριο δηλαδή που κάποιος πολίτης τα καταφέρνει να φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Οι πολίτες πρέπει να ασχοληθούν µε την πολιτική. Αυτό είναι το δοµικό µας πρόβληµα. Να συµµετέχουν στις δοµές, να διαµορφώνουν πολιτικές, να ασκούν έλεγχο, να συµµετέχουν ακόµα και στην υλοποίηση. ∆εν γίνεται η πολιτική να είναι συνεχώς µια ταινία στην οποία θα περιµένουµε το τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί όπως είδαµε, στο τέλος συµµετέχουµε όλοι, είτε έχουµε ασχοληθεί, είτε όχι. Ο «λογαριασµός» έρχεται σε όλους µας και κυρίως πλήττει τους αδύνατους και τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα. ∆εν γίνεται κάποιοι «εκλεκτοί» να παίζουν συνέχεια το ρόλο της εκτελεστικής εξουσίας και οι υπόλοιποι να «παίζουν» τους διαµαρτυρόµενους. Η δηµοκρατία, ο κοινοβουλευτισµός, οι πυλώνες του πολιτεύµατος πρέπει να προστατευτούν. Και αυτό µπορούν να το καταφέρουν µόνο οι πολίτες που δηµιουργικά θα ασχοληθούν µε την πολιτική σε κάθε επίπεδο». Βασίλης Μπαλάφας "Τεχνολόγος Πληροφορικής και ∆ικτύων" "Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν.∆."

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you