Page 1

‫انًٌسٌعو انعانًيح‬

‫تى انتعديم ًانتحٌيم تٌاسطح‬ ‫‪r.abdelhamid@gmail.com‬‬ ‫‪www.ramyontheweb.tk‬‬

‫جًيع انحقٌق يحفٌظو نهكاتة‬ ‫(انًصدر غيز يعزًف)‬


‫{ تسى انهو انزحًن انزحيى }‬ ‫انًثنى انًتالسو‬ ‫*الهجرتان ‪ :‬هجره الحبشه وهجرة المدينه‬

‫* الجديدان ‪ :‬الليل والنهار‬ ‫* الدائبان ‪ :‬الشمس والقمر‬ ‫* الداران ‪ :‬الدنيا واألخرة‬ ‫* النقدان ‪ :‬الذهب والفضه‬ ‫* الثقالن ‪ :‬األنس والجن‬ ‫* الحسنيان ‪ :‬الشهادة والنصر‬ ‫* األسودان ‪ :‬التمر والماء‬ ‫* األعذبان ‪ :‬الطعام والنكاح‬ ‫* األبيضان ‪ :‬اللبن والماء‬ ‫* األصفران ‪ :‬الذهب والزعفران‬ ‫* األحمران ‪ :‬اللحم والخمر‬ ‫* الرافدان ‪ :‬دجله والفرات‬ ‫* الشفاءان ‪ :‬القرآن وعسل النحل‬ ‫* الحسنان ‪ :‬الحسن والحسين‬ ‫* الطيبان ‪ :‬أبو بكر وعمر‬ ‫* األمران ‪ :‬الفقر والهرم‬ ‫* األعميان ‪ :‬السيل والحريق‬ ‫* العراقان ‪ :‬الكوفه والبصرة‬ ‫* األصرمان ‪ :‬الليل والنهار‬ ‫* الخافقان ‪ :‬المشرق والمغرب‬ ‫*األزهران ‪ :‬الشمس والقمر‬ ‫* الكريمان ‪ :‬الحج والجهاد‬ ‫*األجوفان ‪ :‬البطن والفرج‬ ‫* األصغران ‪ :‬القلب واللسان‬ ‫* األطيبان ‪ :‬النوم والنكاح‬ ‫* القبلتان ‪ :‬المسجد الحرام والمسجد األقصى * الحرمان ‪ :‬مكه والمدينه‬ ‫* الملكان ‪ :‬هاروت وماروت‬ ‫* الذبيحان ‪ :‬إسماعيل بن إبراهيم وعبد هللا بن عبد المطلب‬ ‫===================================================‬

‫أًائم األشياء‬ ‫* اُجبً‪ٞ‬هح ‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُلبً‪ٜ‬خ‬ ‫*اُطِيؼ‪ : ٚ‬أ‪ ٍٝ‬اُغيِ‬ ‫* اُٖجؼ ‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُ٘‪ٜ‬به‬ ‫* اُـَن ‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُِيَ‬ ‫* اُ٘‪ : َٜ‬أ‪ ٍٝ‬اُْوة‬ ‫* اُ٘ؼبً ‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُ٘‪ّٞ‬‬ ‫* اُجٌو ‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُ‪ُٞ‬ل‬ ‫* اُِجؤ ‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُِجٖ‬ ‫* اُ‪ : ٠ٍٔٞ‬أ‪ ٍٝ‬أُطو‬

‫*األٍز‪ٜ‬الٍ‬ ‫* اُلوع‬ ‫* اُ‪ٞ‬ف‪ٜ‬‬ ‫*اُِؼــبع‬ ‫* اُجبهٗ‬ ‫* اُؾبكوح‬ ‫* اَُال ف‬ ‫* اُْ٘‪ٞ‬ح‬

‫‪2‬‬

‫‪ :‬أ‪ٕ ٍٝ‬يبػ أُ‪ُٞٞ‬ك‬ ‫‪ :‬ا‪ٓ ٍٝ‬ب رـ٘غج‪ ٚ‬اُ٘به‪ٚ‬‬ ‫‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُْيت‬ ‫‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُيهع‬ ‫‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُ٘جذ‬ ‫‪ :‬أ‪ ٍٝ‬األٓو‬ ‫‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اُؼٖيو‬ ‫‪ :‬أ‪ ٍٝ‬اٌَُو‬


‫‪ 00‬أنقاب‬ ‫أنقاب‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أث‪ ٞ‬األٗجيبء ‪ ،‬أث‪ ٞ‬اُ‪ٚ‬يلبٕ ‪ ،‬فِيَ اُوؽٖٔ ‪ٍ :‬يلٗب اثوا‪ٛ‬يْ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫فطيت األٗجيبء ‪ٍ :‬يلٗب ّؼيت ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫ًِيْ هللا ‪ٍ :‬يلٗب ٓ‪ ٠ٍٞ‬ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫ًِٔ‪ ٚ‬هللا ‪ ،‬ه‪ٝ‬ػ هللا ‪ٍ :‬يلٗب ػيَ‪ ٠‬ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫اُو‪ٝ‬ػ اُولً ‪ ،‬اُ٘بٓ‪ ًٞ‬األ ًجو ‪ٍ :‬يلٗب عجويَ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫فِيل‪ ٚ‬هللا ‪ٍ :‬يلٗب كا‪ٝٝ‬ك ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫م‪ ٝ‬اُ٘‪ٍ : ٕٞ‬يلٗب ي‪ ٌٗٞ‬ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫اُلبه‪ٝ‬م ‪ٍ :‬يلٗب ػٔو ثٖ اُقطبة ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫م‪ ٝ‬اُ٘‪ٞ‬هيٖ ‪ٍ :‬يلٗب ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ٍبه‪ ٠‬اُؾوٓيٖ ‪ٍ :‬يلٗب اُؼجبً ثٖ ػجل أُطِت ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫م‪ ٝ‬اُغ٘بؽيٖ ‪ ،‬اُْ‪ٜ‬يل اُطبئو ‪ٍ :‬يلٗب عؼلو ثٖ أث‪ٛ ٠‬بُت ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ماد اُ٘طبهيٖ ‪ :‬أٍبء ث٘ذ أث‪ ٠‬ثٌو ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٜ‬ب‬ ‫أث‪ ٞ‬اُْ‪ٜ‬لاء ‪ ،‬أٍل هللا ‪ :‬ؽٔيح ثٖ ػجل أُطِت ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫أٓيٖ األٓ‪ : ٚ‬أث‪ ٞ‬ػجيلح ثٖ اُغواػ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ٍيق هللا أَُِ‪ : ٍٞ‬فبُل ثٖ اُ‪ُٞ‬يل ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫أث‪ ٞ‬أَُبًيٖ ‪ :‬عؼلو ثٖ أ[‪ٛ ٟ‬بُت ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫أّ أَُبًيٖ ‪ :‬ىي٘ت ث٘ذ فيئ‪ ٚ‬ى‪ٝ‬ط اُ٘ج‪ ٠ِٕ ٠‬هللا ػِي‪ٍِْٝ ٚ‬‬ ‫ؽغ‪ ٚ‬األٍالّ ‪ :‬اإلٓبّ أث‪ ٞ‬ؽبٓل اُـياُ‪٠‬‬ ‫كا‪ٛ‬ي‪ ٚ‬اُؼوة ‪ :‬ػٔو‪ ٝ‬ثٖ اُؼبٓ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ٍيل اُْ‪ٜ‬لاء ‪ :‬اُؾَيٖ ثٖ ػِ‪ ٠‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘ـ‬ ‫آبّ أُلي٘‪ : ٚ‬اإلٓبّ ٓبُي ثٖ أٌٗ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ػبُْ هويِ ‪ :‬اإلٓبّ اُْبكؼ‪ ٠‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫روعٔبٕ اُووإٓ ‪ ،‬ؽجو األٓ‪ : ٚ‬ػجل هللا ثٖ ػجبً ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ّبػو اُوٍ‪ : ٍٞ‬ؽَبٕ ثٖ صبثذ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬ ‫ٍِطبٕ اُؼـِٔبء ‪ :‬اُؼي ثٖ ػجل اَُالّ‬ ‫ٍِطبٕ اُؼبّويٖ ‪ :‬ػٔو ثٖ اُلبهٗ‬ ‫ّ‪ٜ‬يلح اُؼْن اإل ُ‪ : ٠ٜ‬هاثؼ‪ ٚ‬اُؼل‪ٝ‬ي‪ٚ‬‬ ‫ٕوو هويِ ‪ :‬ػجل اُوؽٖٔ اُلافَ ( ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؼب‪ٝ‬ي‪ ٚ‬األٓ‪) ٟٞ‬‬ ‫آبّ اُووٕ اُؼْويٖ ‪ :‬اإلٓبّ ٓؾٔل ػجل‪ٙ‬‬ ‫أٍل اُجؾبه ‪ ،‬أٓيو اُجؾو ‪ :‬أُالػ أؽٔل ثٖ ٓبعل‬ ‫أث‪ ٞ‬اُطت ‪ :‬اُطجيت اُي‪ٗٞ‬بٗ‪ .. ٠‬أثووا‪ٛ‬‬ ‫أث‪ ٞ‬اُزبهيـ ‪ :‬أُئهؿ اُي‪ٗٞ‬بٗ‪ٛ .. ٠‬يو‪ٝ‬ك‪ٝ‬د‬ ‫أث‪ ٞ‬اُزؼِيْ ‪ :‬ػِ‪ ٠‬ثبّب ٓجبهى‬ ‫أث‪ ٞ‬اٌُئيبء ‪ :‬عبثو ثٖ ؽيبٕ‬ ‫‪3‬‬


‫تاتع‪ 00‬انقاب‪ 00‬انقا ب‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أُؼِْ األ‪ : ٍٝ‬اُليَِ‪ٞ‬ف اُي‪ٗٞ‬بٗ‪ ٠‬اهٍط‪ٞ‬‬ ‫أُؼِْ اُضبٗ‪ : ٠‬اُليَِ‪ٞ‬ف اُؼوث‪ ٠‬اُلبهاث‪٠‬‬ ‫عبُي٘‪ ًٞ‬اُؼوة ‪ :‬اُطجيت اُؼوث‪ ٠‬أث‪ ٞ‬ثٌو اُواى‪ٟ‬‬ ‫ثطِئ‪ ًٞ‬اُؼوة ‪ :‬اُجزبٗ‪ ٞٛٝ .. ٠‬أث‪ ٞ‬ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ٍ٘بٕ ثٖ عبثو اُؾواٗ‪٠‬‬ ‫أٍل اُٖؾواء ‪ :‬ػٔو أُقزبه‬ ‫صؼِت اُٖؾواء ‪ :‬اُوبئل األ ُٔبٗ‪ ٠‬ه‪ٓٝ‬يَ‬ ‫ػٔيل األكة اُؼوث‪ : ٠‬اُلًز‪ٞ‬ه ‪ ٚٛ‬ؽَيٖ‬ ‫ٓؼغيح األكة اُؼوث‪ٖٓ : ٠‬طل‪ٕ ٠‬بكم اُواكؼ‪٠‬‬ ‫أٍزبم اُغيَ ‪ :‬أؽٔل ُطل‪ ٠‬اَُيل‬ ‫أّ أُٖوييٖ ‪ٕ :‬لي‪ ٚ‬ىؿِ‪ٍٞ‬‬ ‫ٓؼغيح اُووٕ اُؼْويٖ ‪ :‬األٓويٌي‪ٛ ٚ‬يِيٖ ًيِو‪ ..‬اُجٌٔبء ‪ .‬اُؼٔيبء‪ .‬أُٖبء‬ ‫ٓؾوه أُوأح ‪ :‬هبٍْ أٓيٖ‬ ‫ثبؽض‪ ٚ‬اُجبكي‪ِٓ : ٚ‬ي ؽل٘‪ٗ ٠‬بٕق‬ ‫ٓبهً‪ ٞ‬ث‪ ُٞٞ‬اُؼوة ‪ :‬اُوؽبُ‪ ٚ‬أُـوث‪ ٠‬أثٖ ثط‪ٚٛٞ‬‬ ‫أث‪ ٞ‬اُزؾِيَ اُ٘لَ‪ : ٠‬اُطجيت اَُ٘ٔب‪ٍ ٟٝ‬يغٔ‪ٗٞ‬ل كو‪ٝ‬يل‬

‫=============================================‬

‫‪4‬‬


‫األ ‪ٝ‬ائـَ‬ ‫*أ‪ُٞٞٓ ٍٝ‬ك ك‪ ٠‬اإل ٍالّ ‪ :‬ػجل هللا ثٖ عؼلو ثٖ أث‪ٛ ٠‬بُت‬ ‫‪ ‬أ‪ٍ ٍٝ‬ليو ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ٖٓ :‬ؼت ثٖ ػٔيو‬ ‫‪ ‬أ‪ّٜ ٍٝ‬يلح ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ٍٔ :‬ي‪ ٚ‬ث٘ذ فيب‪ٛ‬‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ع‪ٜ‬و ثبُووإٓ ك‪ : ٌٚٓ ٠‬ػجل هللا ثٖ َٓؼ‪ٞ‬ك‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬هٓ‪ ٠‬ثَ‪ ْٜ‬ك‪ٍ ٠‬جيَ هللا ‪ٍ :‬ؼل ثٖ أث‪ٝ ٠‬هبٓ‬ ‫‪ ‬أ‪ُٞٞٓ ٍٝ‬ك ك‪ ٠‬اإلٍالّ ثؼل اُ‪ٜ‬غوح ُِٔلي٘‪ : ٚ‬ػجل هللا ثٖ اُيثيو ثٖ اُؼ‪ٞ‬اّ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٍٝ‬كلائ‪ ٠‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬ػِ‪ ٠‬ثٖ أث‪ٛ ٠‬بُت ًوّ هللا ‪ٝ‬ع‪ٜٚ‬‬ ‫‪ ‬أ‪ ٍٝ‬كلائي‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬أٍٔبء ث٘ذ أث‪ ٠‬ثٌو اُٖلين‬ ‫‪ ‬أ‪َٓ ٍٝ‬غل ث٘‪ ٠‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪َٓ :‬غل هجبء ث‪ٞٚ‬اؽ‪ ٠‬أُلي٘‪ٚ‬‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬رَٔ‪ ٠‬ثؤٓيو أُئٓ٘يٖ ‪ :‬ػٔو ثٖ اُقطبة‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬اٍزؼَٔ اُجويل ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ٓ :‬ؼب‪ٝ‬ي‪ ٚ‬ثٖ أث‪ٍ ٠‬ليبٕ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬كوٗ اُزغ٘يل اإلُيآ‪ ٠‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬اُؾغبط ثٖ ي‪ٍٞ‬ق اُضول‪٠‬‬ ‫‪ ‬أ‪ّٜ ٍٝ‬يل ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬ػٔو‪ ٝ‬ثٖ اُؾجبة األٖٗبه‪ ٟ‬ي‪ ّٞ‬ثله‬ ‫‪ ‬أ‪ُٞ ٍٝ‬اء ػول‪ ٙ‬اُ٘ج‪ِٕ ٠‬ي هللا ػِي‪ً : ٍِْٝ ٚ‬بٕ ُؾٔيح ػٔ‪ٝ ٚ‬هبٍ ُ‪ . ٚ‬فن‪ ٙ‬يب أٍل هللا‬ ‫‪ ‬أ‪ٓ ٍٝ‬ئنٗ‪ ٚ‬رْيل ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ٓ :‬ئنٗ‪ ٚ‬اُغبٓغ األٓ‪ ٟٞ‬ثلْٓن‬ ‫‪ ‬أ‪ ٍٝ‬اٍط‪ ٍٞ‬ثؾو‪ ٟ‬اٍالٓ‪ً : ٠‬بٕ ك‪ ٠‬ػ‪ٜ‬ل ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬أمٕ ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬ثالٍ ثٖ هثبػ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬أكفَ ٗظبّ اُْو‪ ٚٛ‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬ػٔو ثٖ اُقطبة‬ ‫‪ ‬أ‪ُ ٖٓ ٍٝ‬وجذ ثؤّ أُئٓ٘يٖ ‪ :‬ػبئْ‪ ٚ‬ث٘ذ أث‪ ٠‬ثٌو اُٖلين‬ ‫‪ ‬أ‪ٍ ٍَ ٖٓ ٍٝ‬يل‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ :‬اُيثيو ثٖ اُؼ‪ٞ‬اّ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٍٝ‬كبهً ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ٝ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ػلا ث‪ ٚ‬كوٍ‪ ٚ‬كىبإلٍالّ ‪ :‬أُولاك ثٖ ػٔو‪ ٝ‬ثٖ ٍؼل‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬يلفَ اُغ٘‪ٍ : ٚ‬يلٗب ٓؾٔل ِٕ‪ ٠‬هللا ػِي‪ٍِْٝ ٚ‬‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬هبٍ اُْؼو ‪ٍ :‬يلٗب آكّ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫‪ ‬أ‪ٕ ٖٓ ٍٝ‬بّ ‪ٍ :‬يلٗب ٗ‪ٞ‬ػ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ف‪ٝ ٜ‬فب‪ٍ : ٛ‬يلٗب اكهيٌ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫‪ ‬أ‪ٕ٘ ٖٓ ٍٝ‬غ اُله‪ٝ‬ع ‪ُٝ‬جَ‪ٜ‬ب ‪ٍ :‬يلٗب كا‪ٝٝ‬ك ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫‪ ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬هٔ ّبهث‪ٝ ٚ‬كوم ّؼو‪ٝ ٙ‬رٔ‪ٝ ٘ٔٚ‬هِْ أظبكو‪ٝ ٙ‬افززٖ‪ٍ :‬يلٗب اثوا‪ٛ‬يْ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫‪ ‬أ‪ٖٓ ٍٝ‬وي‪ ٚ‬رؾَٖ ػِ‪ ٠‬اُْ‪ٜ‬بك‪ ٙ‬اإلثزلائي‪ِٓ : ٚ‬ي ؽل٘‪ٗ ٠‬بٕق ػبّ ‪1900‬‬ ‫أ‪ٖٓ ٍٝ‬و‪ ٟ‬يؾَٖ ػِ‪ّٜ ٠‬بكح اُلًز‪ٞ‬ها‪ ٚٛ : ٙ‬ؽَيٖ ػبّ ‪1914‬‬ ‫‪ ‬أ‪ٓ ٍٝ‬نيغ ٖٓو‪ ٞٛ : ٟ‬أؽٔل ٍبٓ‪ًٝ ٠‬بٕ ‪ٛ‬يبها‬ ‫‪ ‬أ‪ٓ ٍٝ‬ؾبٓي‪ٖٓ ٚ‬وي‪ٗ ٠ٛ : ٚ‬ؼئ‪ ٚ‬األي‪ٞ‬ث‪٠‬‬ ‫‪ ‬أ‪ ٍٝ‬هبئلح ‪ٛ‬يوإ ٖٓوي‪ُ ٠ٛ: ٚ‬طيل‪ ٚ‬اُ٘بك‪ٟ‬‬ ‫‪5‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تاتع األًائم‬ ‫أ‪ّ ٍٝ‬غو‪ ٙ‬ػوكذ ك‪ ٠‬األهٗ ‪ ٠ٛ :‬اُ٘قِ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ ٍٝ‬بئو ػوف ك‪ ٠‬األهٗ ‪ :‬اُـواة‬ ‫أ‪ٜ٘ٓ ٍٝ‬لٍ‪ٖٓ ٚ‬وي‪ ٠ٛ : ٚ‬أٓي٘‪ٓ ٚ‬ؾٔ‪ٞ‬ك اُؾل٘ي‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ُٔغٔغ اُِـ‪ ٚ‬اُؼوثي‪ٓ ٞٛ : ٚ‬ؾٔل ر‪ٞ‬كين ثبّب اُن‪ً ٟ‬بٕ ‪ٝ‬ىيوا ُِٔؼبهف‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬إٔلهد ٓغِ‪ ٚ‬ك‪ٖٓ ٠‬و ‪ُ ٠ٛ :‬جيج‪ٛ ٚ‬بّْ ػبّ ‪1906‬‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ػجو أُبِٗ ٖٓ اَُجبؽيٖ اُؼوة ‪ ٞٛ :‬اٍؾن ؽِٔ‪ ٠‬ػبّ ‪1938‬‬ ‫أ‪ ٍٝ‬ك‪ ُٚٝ‬ػوثي‪ِٕٝ ٚ‬ذ اُ‪ ٠‬رٖليبد ًؤً اُؼبُْ ٌُوح اُولّ ‪ٖٓ ٠ٛ :‬و‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ‪ٝ‬ىهاء ُٖٔو ثؼل هيبّ اُض‪ٞ‬ه‪ٓ : ٙ‬ؾٔلػِ‪ٓ ٠‬ب‪ٛ‬و‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬اكززؼ ٓلهٍ‪ُ ٚ‬زؼِيْ اُج٘بد ك‪ٖٓ ٠‬و ‪ ٞٛ :‬اُجطويوى ًيوٌُ اُواثغ اُن‪ُ ٟ‬وت ثؤث‪ ٠‬األٕالػ‬ ‫أ‪ ٍٝ‬أ‪ٝ‬ثوا ػو‪ٙ‬ذ ك‪ ٠‬كاه األ‪ٝ‬ثوا أُٖوي‪ ٠ٛ : ٚ‬أ‪ٝ‬ثوا هيغ‪ُٞ‬يز‪ُ ٞ‬لوك‪ ٟ‬اإل يطبُ‪٠‬‬ ‫أ‪ ٍٝ‬رواّ يَيو ك‪ ٠‬اُوب‪ٛ‬و‪ً : ٙ‬بٕ ك‪ ٠‬ػبّ ‪1896‬‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬ليو ُلاه األ‪ٝ‬ثوا أُٖوي‪ ٞٛ : ٚ‬اُل٘بٕ ٍِئبٕ ٗغيت‬ ‫أ‪ٖٓ ٍٝ‬و‪ ٟ‬ػوث‪ٝ ٠‬أكويو‪ ٠‬يل‪ٞ‬ى ثٖٔ٘ت اٌَُوريو اُؼبّ ُألْٓ أُزؾل‪ ٞٛ : ٙ‬اُلًز‪ٞ‬ه ثطوً ثطوً ؿبُ‪٠‬‬ ‫أ‪ٕ ٍٝ‬ؾيل‪ٖٓ ٚ‬وي‪ٝ ٚ‬ػوثي‪ ٠ٛ : ٚ‬اُ‪ٞ‬هبئغ أُٖوي‪ ( ٚ‬أْٗؤ‪ٛ‬ب ٓؾٔل ػِ‪ ٠‬ثبّب )‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ُغبٓؼخ اُوب‪ٛ‬و‪ ٞٛ : ٙ‬األٓيو أؽٔل كئاك ‪ٝ‬ر‪ ٠ُٞ‬هئبٍز‪ٜ‬ب ٖٓ ‪ 1908‬اُ‪1913 ٠‬‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ٓغٌِ ٗ‪ٞ‬اة ك‪ٖٓ ٠‬و ‪ٓ ٞٛ :‬ؾٔل ٍِطبٕ ثبّب‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ُإل ماػ‪ ٚ‬أُٖوي‪ٍ ٞٛ : ٚ‬ؼيل ثبّب ُطل‪ٝ ٠‬مُي ػ٘ل اكززبؽ‪ٜ‬ب ػبّ ‪1934‬‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيَ‪ُ ٚ‬إل ماػ‪ ٚ‬أُٖوي‪ ٠ٛ : ٚ‬األٍزبم‪ٕ ٙ‬لي‪ ٚ‬أُ‪ٜ٘‬لً ‪ًٝ‬بٗذ ًنُي ػِ‪َٓ ٠‬ز‪ ٟٞ‬اُؼبُْ ًِ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٗ ٍٝ‬بئجزيٖ رلفال ٕ اُجؤُبٕ أُٖو‪ٔٛ : ٟ‬ب اَُيل‪ ٙ‬أٓي٘‪ٌّ ٚ‬و‪ٝ ٟ‬اآل َٗ‪ ٚ‬ها‪ٝ‬ي‪ ٚ‬ػطي‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬لهٍ‪ُ ٚ‬زؼِيْ اُج٘بد ك‪ٖٓ ٠‬و ‪ٓ ٠ٛ :‬لهٍخ اَُ٘ي‪ ٚ‬ثبَُيل‪ ٙ‬ىي٘ت أْٗؤ‪ٛ‬ب ػِ‪ ٠‬ثبّب ٓجبهى ػبّ ‪1873‬‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ؽلو ثئو ثزو‪ ٍٝ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ ٞٛ :‬اك‪ٝ‬يٖ كهيي‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ؽب‪ ٍٝ‬هيبً ٍوػخ اُ‪ٞٚ‬ء ‪ ٞٛ :‬اُؼبُْ اإليطبُ‪ ٠‬عبُيِي‪ ٞ‬عبُيِ‪٠‬‬ ‫أ‪ٝ ٍٝ‬ىيو ػوف ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ ٞٛ :‬أث‪ ٍِٚٔ ٞ‬اُقالٍ ‪ٝ‬مُي ك‪ ٠‬ػ‪ٜ‬ل أث‪ ٠‬اُؼجبً أ‪ ٍٝ‬فِلبء ث٘‪ ٠‬اُؼجبً‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬أكفَ ٗظبّ اُل‪ٝ‬ا‪ٝ‬يٖ ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ ٞٛ :‬ػٔو ثٖ اُقطبة‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬ؼوً‪ ٚ‬ثؾوي‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اإلٍالّ ‪ٓ ٠ٛ :‬ؼوًخ ماد اُٖ‪ٞ‬اه‪ ٟ‬ثيٖ أَُِٔيٖ ثويبكح ػجل هللا ثٖ أث‪ٍ ٠‬وػ‬ ‫‪ٝ‬ثيٖ اُو‪ٓٝ‬بٕ ‪ٝ‬اٗزٖو كي‪ٜ‬ب أَُِٔ‪ٕٞ‬‬ ‫أ‪ٍ ٍٝ‬لي٘‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ٍ ٠ٛ :‬لي٘خ ٍيلٗب ٗ‪ٞ‬ػ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ‬ ‫أ‪ٛ ٖٓ ٍٝ‬بعو اُ‪ ٠‬اُؾجْ‪ ٞٛ : ٚ‬أث‪ ٍِٚٔ ٞ‬ثٖ ػجل األ ٍل‬ ‫أ‪ ٍٝ‬ك‪ ُٚٝ‬اٍالٓي‪ ٚ‬رٔ٘ؼ أُوأ‪ ٙ‬ؽن اإل ٗزقبة ‪ ٠ٛ :‬روًيب‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬ب ٗيٍ ٖٓ اُووإٓ ثبُٔلي٘‪ٝ { : ٚ‬يَ ُِٔطلليٖ{‬ ‫أ‪ٝ ٍٝ‬ىيو‪ ٙ‬ك‪ٖٓ ٠‬و ‪ٝ‬اُجالك اُؼوثي‪ ٠ٛ : ٚ‬ؽٌٔذ أث‪ ٞ‬ىيل ‪ٝ‬ىيوح اُْئ‪ ٕٞ‬اإلعزٔبػي‪ٚ‬‬

‫‪6‬‬


‫ربثغ‪ ..‬األ‪ٝ‬ائَ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أ‪ّ ٖٓ ٍٝ‬وة اُو‪ : ٜٙٞ‬أ‪ َٛ‬اُؾجْ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٜ٘ٓ ٍٝ‬لً ك‪ ٠‬اُزبهيـ ‪ ٞٛ :‬ائؾ‪ٞ‬رت ك‪ ٠‬اُؼٖو اُلوػ‪ٝ ٠ٗٞ‬هل ٗلن ‪ٛ‬وّ ٍوبه‪ ٙ‬أُلهط‬ ‫أ‪ ٍٝ‬فِيل‪ ٚ‬أٓو ثزوعٔخ اٌُزت اُ‪ ٠‬اُؼوثي‪ ٞٛ : ٚ‬اُقِيل‪ ٚ‬اُؼجبٍ‪ ٠‬أث‪ ٞ‬عؼلو أُٖ٘‪ٞ‬ه‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬أ‪ٙ‬بف اٍْ هللا اُ‪ ٠‬أٍ‪ ٖٓ ٚ‬اُقِلبء ‪ ٞٛ :‬أُؼزْٖ كويَ ‪ .‬أُؼزْٖ ثبهلل‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ُِ‪ٞ‬ال يبد أُزؾل‪ ٙ‬األٓويٌي‪ ٞٛ : ٚ‬ع‪ٞ‬هط ‪ٝ‬اّ٘طٖ‬ ‫أ‪ ٍٝ‬هإٍبء اإل رؾبك اَُ‪ٞ‬كيز‪ ٠‬اَُبثن ‪ ٞٛ :‬كال كئيو ُي٘يٖ٘‬ ‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬كهً اُغـواكيب ‪ٝ‬هٍْ اُقوائ‪ ْٛ : ٜ‬اُي‪ٗٞ‬بٗي‪ٕٞ‬‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬زو‪ ٝ‬أٗلبم ػوك‪ ٚ‬اُؼبُْ ‪ :‬أْٗئ ك‪ُ٘ ٠‬لٕ ػبّ ‪1890‬‬ ‫أ‪ ٍٝ‬اُٖؾبث‪ ٚ‬أُ‪ٜ‬بعويٖ ‪ٝ‬كب‪ ٙ‬ثبُٔلي٘‪ٝ ٚ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬ككٖ ثبُجويغ ‪ ٞٛ :‬ػضٔبٕ ثٖ ٓظؼ‪ٕٞ‬‬ ‫********************************************************‬

‫ساعات انهيم واننهار‬ ‫ً‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫ٌَُ ٍبػ‪ٍ ٖٓ ٚ‬بػبد اُِيَ ‪ٝ‬اُ٘‪ٜ‬به األهثغ ‪ٝ‬اُؼْويٖ اٍْ ًبآلر‪-: ٠‬‬ ‫ٍبػبد اُ٘‪ٜ‬به ‪-:‬‬ ‫اإلٍْ‬ ‫ً‬ ‫اإلٍْ‬ ‫ً‬ ‫اإلٍْ‬ ‫ً‬ ‫اإلٍْ‬ ‫اُ‪ٚ‬ؾ‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اُـل‪ٙٝ‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اُجٌ‪ٞ‬ه‬ ‫‪2‬‬ ‫اُْو‪ٝ‬م‬ ‫اُؼٖو‬ ‫‪8‬‬ ‫اُو‪ٝ‬اػ‬ ‫‪7‬‬ ‫اُظ‪ٜ‬يو‪ٙ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اُ‪ٜ‬بعو‪ٙ‬‬ ‫اُـو‪ٝ‬ة‬ ‫‪12‬‬ ‫اُؼْ‪٠‬‬ ‫‪11‬‬ ‫األٕيَ‬ ‫‪10‬‬ ‫اُوٖو‬ ‫اإلٍْ‬ ‫اُْلن‬ ‫اُلؾٔ‪ٚ‬‬ ‫اَُؾو‬

‫ً‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬

‫ٍبػبد اُِيَ ‪-:‬‬ ‫ً‬ ‫اإلٍْ‬ ‫‪3‬‬ ‫اُـَن‬ ‫‪7‬‬ ‫اُيُ‪ٚ‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اُلغو‬

‫‪7‬‬

‫اإلٍْ‬ ‫اُؼزٔ‪ٚ‬‬ ‫اُيُل‪ٚ‬‬ ‫اُٖجؼ‬

‫ً‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬

‫اإلٍْ‬ ‫اَُلك‪ٚ‬‬ ‫اُج‪ٜ‬و‪ٙ‬‬ ‫اُٖجبػ‬


‫إختراعات ومخترعــون‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اُوِْ اُؾجو ‪ُٞ :‬يٌ اكيَ‪ٝ ٕٞ‬رو ٓبٕ األٓويٌ‪ّ 1884 ٠‬‬ ‫أَُلً ‪ٕٞٔ :‬يَ ً‪ُٞ‬ذ األٓويٌ‪1835 ٠‬‬ ‫اُزِيل‪ : ٕٞ‬عوا‪ٛ‬بّ ثَ األٓويٌ‪ّ ٠‬‬ ‫اُواكي‪ : ٞ‬ع‪ٞ‬عِئِ‪ٓٞ‬بهً‪ ٠ٗٞ‬اإل يطبُ‪1894 ٠‬‬ ‫اُزِيليي‪ : ٕٞ‬ع‪ُٞ ٕٞ‬يغ‪ ٠‬ثيوك ‪1926‬‬ ‫اُطبئو‪ : ٙ‬األف‪ٞ‬إ هايذ ( ا‪ٝ‬هكيَ ‪ُ ..‬ج‪ٞ‬ه هايذ ) األٓويٌيبٕ ‪1903‬‬ ‫اُلثبث‪ٍ : ٚ‬يو اهَٗذ ٍ‪ٗٞ‬يز‪ ٕٞ‬األٗغِيي‪1914 ٟ‬‬ ‫اُلي٘بٓيذ ‪ :‬اُلويل ٗ‪ٞ‬ثَ اَُ‪ٞ‬يل‪1867 ٟ‬‬ ‫ٍٔبػ‪ ٚ‬اُطجيت ‪ :‬هي٘ي‪ُ ٚ‬ي٘ي اُلوَٗ‪1818 ٠‬‬ ‫اُؤو اُٖ٘بػ‪ : ٠‬ثيزو ًبثيزيا اَُ‪ٞ‬كيز‪ٝ ٠‬آفو‪1957 ٕٝ‬‬ ‫‪ٛ‬لبي‪ ٚ‬اُؾوين ‪ :‬اٌَُ٘له ه‪ٝ‬الٕ اَُ‪ٞ‬كيز‪1905 ٠‬‬ ‫‪ٝ‬هم اٌُوث‪ٝ : ٕٞ‬يل ع‪ٞ‬هك األٗغِيي‪1906 ٟ‬‬ ‫اَُِْ أُزؾوى ‪ :‬ع‪ٞ‬هط ‪ٞٛ‬ثِي ‪ٝ‬عئٌ هي٘‪ ٞ‬األٓويٌيبٕ ‪1892‬‬ ‫أُ‪ٞ‬ر‪ٍٞ‬يٌَ ‪ :‬ي‪ٞ‬عيٖ ‪ٓٝ‬يْيَ ‪ٝ‬هٗو أف‪ٞ‬إ كوَٗيبٕ ‪1897‬‬ ‫األر‪ٞ‬ثيٌ ‪ُٝ :‬زو ‪ٛ‬بٕ ً‪ٞ‬ى األٗغِيي‪1831 ٟ‬‬ ‫اُجواّ‪ٞ‬د ‪ :‬عبٕ ثييو ثال ْٗبه اُلوَٗ‪1785 ٠‬‬ ‫اُزِـواف ‪ٕٞٔ :‬يَ ٓ‪ٞ‬هً األٓويٌ‪1835 ٠‬‬ ‫اُالٌٍِ‪ : ٠‬ع‪ ٞ‬عِئِ‪ٓ ٞ‬بهً‪ ٠ٗٞ‬األيطبُ‪1896 ٠‬‬ ‫أُيٌو‪ٌٍٞٝ‬ة ‪ :‬أٗز‪ ٠ٗٞ‬كبٕ ُيل٘‪ٜٞ‬ى اُ‪ُٜ٘ٞ‬ل‪1683 ٟ‬‬ ‫أُلبػَ اُ٘‪ : ٟٝٞ‬اٗويٌ‪ ٞ‬كوٓ‪ ٠‬األ يطبُ‪٠‬‬ ‫ٓؾوى اَُيبه‪ٗ : ٙ‬يٌ‪ٞ‬الً أ‪ٝ‬ر‪ ٞ‬األ ُٔبٗ‪٠‬‬ ‫ػِج‪ ٚ‬اٌُجويذ ‪ :‬ع‪ًٝٝ ٕٞ‬و األٗغِيي‪1827 ٟ‬‬ ‫ٓبٗؼ‪ ٚ‬اُٖ‪ٞ‬اػن ‪ :‬ث٘يبٓيٖ كواٌِٗيٖ األٓويٌ‪٠‬‬ ‫أُٖجبػ اٌُ‪ٜ‬وث‪ : ٠‬ر‪ٓٞ‬بً أكيَ‪ ٕٞ‬األٓويٌ‪1879 ٠‬‬ ‫اُٖبه‪ٝ‬ؿ اُل‪ٚ‬بئ‪ٍ : ٠‬يوع‪ًٞ ٠‬هُي‪ٞ‬ف اَُ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬ ‫اُوب‪ٛ‬و‪ ٙ‬اُجقبهي‪ : ٚ‬هيزْبهك رويليزي األٗغِيي‪1803 ٟ‬‬ ‫اآلُ‪ ٚ‬اُؾبٍج‪ : ٚ‬ثِيي ثبٌٍبٍ اُلوَٗ‪1639 ٠‬‬ ‫اآلُ‪ ٚ‬اُجقبهي‪ : ٚ‬عئٌ ‪ٝ‬اد األٌٍزِ٘ل‪1765 ٟ‬‬ ‫اُزوثيٖ اُجقبه‪ٍ : ٟ‬يو رْبهُي ثبهٍ‪ٗٞ‬ي األٗغِيي‪1884 ٟ‬‬ ‫ٓبًي٘‪ ٚ‬اُقيب‪ : ٚٛ‬اُيبً ‪ٛ‬ب‪ ٝ‬األٓويٌ‪1832 ٠‬‬

‫‪ ‬اُزِيٌَ‪ٞ‬ة اُلٌِ‪ : ٠‬عبُيِي‪ ٞ‬عبُيِ‪ ٠‬اإل يطبُ‪1609 ٠‬‬ ‫‪ ‬آُخ ؿيٍ اُوطٖ ‪ :‬هيزْبهك أ هًوايذ األٗغِيي‪ٟ‬‬ ‫‪8‬‬


‫ربثغ افزواػبد ‪ٓٝ‬قزوػ‪ٕٞ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ُ٘‪ ٍٞ‬اآلُ‪ : ٠‬اكٓ‪ً ٕٞ‬بهروايذ األٗغِيي‪1785 ٟ‬‬ ‫ٓؾوى اُلييٍ ‪ :‬ه‪ٝ‬ك‪ُٝ‬ق كييٍ األُٔبٗ‪1898 ٠‬‬ ‫أُؾوى اُ٘لبس ‪ :‬كواٗي ‪ٝ‬يزَ األٗغِيي‪1935 ٟ‬‬ ‫اإل‪ٛ‬بهاد اُ‪ٜٞ‬ائي‪ : ٚ‬عبٕ كِٗ‪ٞ‬ة األٗغِيي‪1888 ٟ‬‬ ‫اُواكاه ‪ :‬ه‪ٝ‬ثود ‪ٝ‬ا‪ٝ َٕٞٛ‬اد األٗغِيي‪1935 ٟ‬‬ ‫أُلكغ اُوّبُ ‪ٛ :‬يواّ ٌَٓيْ األٓويٌ‪1883 ٠‬‬ ‫اَُيبه‪ً : ٙ‬بهٍ ث٘ي ‪ٝ‬ع‪ٞ‬رِيت كئِو األُٔبٗيبٕ ‪1886‬‬ ‫األ‪ًٞٝ‬هكي‪ : ٕٞ‬كآيبٕ اَُ٘ٔب‪1829 ٟٝ‬‬ ‫أُ٘طبك ‪ :‬كوكي٘بٗل ك‪ ٕٞ‬ىثِٖ األُٔبٗ‪1900 ٠‬‬ ‫اُطبئو‪ ٙ‬اُ‪ِٜ‬يٌ‪ٞ‬ثزو ‪ :‬ايغ‪ٞ‬ه ٍيٌ‪ٞ‬هٌٍ‪ ٠‬اُج‪ُ٘ٞ‬ل‪1909 ٟ‬‬ ‫اُطبئو‪ ٙ‬اُجؾوي‪ : ٚ‬عِيٖ ًيورٌ ‪1911‬‬ ‫اُجيبٗ‪ً : ٞ‬ويَز‪ٞ‬كو‪ ٟ‬األيطبُ‪1690 ٠‬‬ ‫اُلهاع‪ً : ٚ‬يوى ثبروى ٓبًٔيالٕ األٌٍزِ٘ل‪1839 ٟ‬‬ ‫السينما سكوب ‪ :‬هنرى كريستيان الفرنسى ‪1931‬‬ ‫الفرامل الهوائيه ‪ :‬ع‪ٞ‬هط ‪ٍٝ‬ز٘غ‪ٜ‬ب‪ ًٝ‬األٓويٌ‪1868 ٠‬‬ ‫بندول الساعه ‪ً :‬ويَزيبٕ ‪ٛ‬ي‪ٞ‬عٌ٘ اُ‪ُٜ٘ٞ‬ل‪1656 ٟ‬‬ ‫التكييف ‪ً .ٙ.ٝ :‬بهيو األٓوييٌ‪1911 ٠‬‬ ‫الغواصه ‪ :‬ع‪ٞٛ ٕٞ‬الٗل األٓويٌ‪1891 ٠‬‬ ‫البوصله ‪ :‬أُبهٍجيو‪ ٟ‬األٓويٌ‪1911 ٠‬‬ ‫المصعد ‪ :‬اُيْب ا‪ٝ‬ريٌ األٓويٌ‪1871 ٠‬‬ ‫المغناطيس الكهربى ‪ُٝ :‬يبّ ٍزيوع‪1825 ٕٞ‬‬ ‫اآلله الكاتبه ‪ً :‬ويَز‪ٞ‬كو ّ‪ُٞ‬ي األٓويٌ‪1868 ٠‬‬ ‫السوسته ‪ٞٛ :‬يزٌ‪ ّٞ‬عبكٍ‪ ٕٞ‬األٓويٌ‪1893 ٠‬‬

‫‪9‬‬


‫ين أيثال انعزب‬ ‫‪ .1‬مكره أخاك البطل *‬ ‫‪ .2‬إن غدا لناظره قريب*‬ ‫‪ .3‬إن أخاك من آساك*‬ ‫‪ .4‬لم يذهب من مالك ما وعظك *‬ ‫‪ .5‬إذا عز أخوك فهن *‬ ‫‪ .6‬سبق السيف العزل *‬ ‫‪ .7‬عند جهينه الخبر اليقين *‬ ‫‪ .8‬ما يوم حليمه بسر *‬ ‫‪ .9‬قطعت جهيزه قول كل خطيب *‬ ‫‪ .10‬كيف أعودك وهذا أثر سيفك *‬ ‫وهناك أناس ضربت بهم العرب األمثال لصفات فيهم فقالت‪..‬‬ ‫* أبصر من زرقاء اليمامه‬ ‫* أسخى من حاتم‬ ‫* أكذب من مسيلمه‬ ‫* أوفى من السموأل‬ ‫* أذكى من إياس بن معاويه‬ ‫* أصدق من أبى ذر الغفارى‬ ‫* أحلم من األحنف بن قيس‬ ‫* أدهى من قيس بن الزهير‬ ‫* أشجع من ربيعه بن مكدم‬ ‫* أبلغ من سحبان بن وائل‬ ‫* أعدى من الشنفرى‬ ‫* أسود من قيس بن عاصم‬ ‫* أفتك من البراض‬ ‫* أعـيا من باقل‬ ‫* أمضى من سليك‬ ‫* أحمق من هبنقه‬ ‫* أمنع من الحارث بن ظالم‬ ‫* أعز من كليب وائل‬ ‫* أفخر من الحرث بن حلزه‬ ‫* أطمع من أشعـب‬ ‫* أنعم من خرير الناعم‬ ‫*أبخل من مادر‬ ‫===============================================‬

‫شريعة حمورابى‬ ‫‪ ‬ؽٔ‪ٞ‬هاث‪ ٞٛ ٠‬أُِي اُن‪ ٟ‬ؽٌْ ثبثَ ثبُؼوام ثيٖ ػب ٓ‪ ) 2067 _ 2015 ( ٠‬هجَ أُيالك ‪ٝ‬هل ثِـذ‬ ‫اُو‪ٞ‬اٗيٖ اُز‪ٍٜ٘ ٠‬ب أ‪ّ ٝ‬وػ‪ٜ‬ب ( ‪ ) 282‬هبٗ‪ٗٞ‬ب ٖٓ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُو‪ٞ‬اٗيٖ ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬اَُٖ ثبَُٖ‬ ‫‪ .2‬اما ‪ٙ‬وة األثٖ ‪ٝ‬اُل‪ ٙ‬هطؼذ يل‪ٙ‬‬ ‫‪ . 3‬اما ٓبد أُوي٘ ٗزيغخ ُغواؽ‪ ٚ‬هبّ ث‪ٜ‬ب اُطجيت أ‪ ٝ‬ؽلس أ‪ٙ ٟ‬وه ػِ‪ ٠‬أيخ ٕ‪ٞ‬ه‪ .. ٙ‬هطؼــذ إٔبثغ اُطجيت‬ ‫‪ . 4‬ا ما ٍو‪ ٜ‬ثيذ ػِ‪ْٓ ٠‬زوي‪ .. ٚ‬ؽٌْ ػِ‪ ٠‬ثبٗي‪ ٚ‬ثبإلػـلا ّ ‪ٝ‬اماهزَ اُجيذ اَُبه‪ ٜ‬اثٖ أُْزو‪ ٟ‬هزَ أثٖثبٗي‪ٚ‬‬

‫‪ .5‬اما اٍزجلُذ هبثِ‪ ٚ‬اث٘ب ثبثٖ آفو ػٖ ػٔل ‪..‬هطغ صلي‪ٜ‬ب‬ ‫يؼلّ ًَ ٖٓ ‪-:‬‬ ‫ي‪ٜ‬زي اُؼوٗ * يقزطق ‪ٛ‬لال * يوطغ ‪ٛ‬وين * يَط‪ ٞ‬ػِ‪ ٠‬أُ٘زيٍ ُيال * يئ‪ ٟٝ‬اُؼجل اآلثن *‬ ‫ي‪ٜ‬وة ٖٓ أُؼوً‪ * ٚ‬يَزـَ ‪ٝ‬ظيلز‪* ٚ‬‬ ‫‪10‬‬


‫{ ٓزواككبد ػوثي‪} ٚ‬‬ ‫* ٖٓ أٍــٔبء األٍــل‪...‬‬

‫* ي‪ٞ‬عل ك‪ُ ٠‬ــزـ٘ب اُؼوثي‪ 400 ٚ‬اٍــٔب ً ُألٍــل ٓ٘‪ٜ‬ب ‪-:‬‬ ‫أٍـــب ٓ‪ٚ‬‬ ‫ػزويٌ‬ ‫‪ٙ‬ــيـــْ‬ ‫ؽج‪ ٚ‬اُ‪ٞ‬اك‪ٟ‬‬ ‫فبئٖ اُؼــيٖ‬ ‫اُغـو‪ٛ‬ـبّ‬

‫هٍــــزْ‬ ‫‪ٔٛ‬ـــب ّ‬ ‫هٗـجـبٍ‬ ‫‪ٙ‬ـوؿبّ‬ ‫اُ‪ٚ‬و‪ْٙ‬‬ ‫اُـل ُ‪ٝ‬اً‬

‫ريــٔ‪ٞ‬ه‬ ‫ٍـــجغ‬ ‫ؿٖ٘لو‬ ‫‪ٛ‬ــ ْزـوى‬ ‫ثـ‪ٜ‬ـٌ٘‬ ‫اُـ‪ٜ‬ـغبً‬

‫ؽٔي‪ٙ‬‬ ‫هـَـ‪ٞ‬ه‪ٙ‬‬ ‫اُوـَوـٌ‬ ‫اُؼغــ‪ٞ‬ى‬ ‫‪ٛ‬ـيثــو‬ ‫اُـقـبثٌ‬

‫ػجبً‬ ‫ؽيله‪ٙ‬‬ ‫األٕـ‪ٜ‬ت‬ ‫اُ‪ٜ‬ـٖـ‪ٞ‬ه‬ ‫ّــقـجو‬ ‫اُـ ِلهثـبً‬

‫هٖ٘ـ‪ٙٞ‬‬ ‫ُــيــش‬ ‫األّـ‪ٜ‬ت‬ ‫اُجـبٍَ‬ ‫اُـوو‪ٙ‬ـبة‬ ‫اُـجـيـ‪ٜ‬ـٌ‬

‫{ ٖٓ أٍــٔبء اُِيَ }‬ ‫اُٖويْ‬ ‫اَُــٔو‬

‫اُؾ ْ٘لً‬ ‫ِ‬ ‫اُـب ٍـن‬

‫اُؼــب ّ‬

‫اُؾغـ‪ٚ‬‬

‫اُلآٌ‬ ‫اُ ُٔ ْل ُ‪ْٜ‬‬

‫اَُب‪ٛ‬ــو‬

‫اَُوٓل‬ ‫اُقـِل ه‬

‫اُـي‪ٜ‬ت‬

‫{ ٖٓ أٍـٔــبء اَُــ٘‪} ٚ‬‬ ‫اُؾــ‪ٍٞ‬‬ ‫َ‬

‫اُغـ‪ٜ‬و‬

‫اُقـويق‬

‫اُؼـغــ‪ٞ‬ى‬

‫{ ٖٓ أٍٔبء اُغ٘‪} ٚ‬‬ ‫ع٘‪ ٚ‬اُلوك‪ًٝ‬‬ ‫كاه أُزويٖ‬

‫ع٘‪ ٚ‬اُ٘ؼيْ‬ ‫كاه اَُالّ‬

‫ع٘‪ ٚ‬ػلٕ‬

‫ع٘‪ ٚ‬اُقِل‬

‫ع٘‪ ٚ‬أُؤ‪ٟٝ‬‬

‫كاه اُوواه‬

‫{ من أســــماء المـديـنـو المـنـوره }‬ ‫‪ٛ‬ـيـجـ‪ٚ‬‬ ‫أَُــٌيـ٘‪ٚ‬‬

‫اُؼبٕٔـ‪ٚ‬‬ ‫اُـٔوؽ‪ٚٓٞ‬‬

‫اُؾـجـيـج‪ٚ‬‬

‫اُــواء‬ ‫َ‬ ‫اُـلا ه‬

‫‪11‬‬

‫يضـوة‬

‫أُـؾـجج‪ٚ‬‬


‫{ من أسماء المـطر{‬ ‫اُؾيـب‬ ‫اُـطـَ‬

‫اُوــطو‬ ‫اُـ‪ٜ‬ـطـَ‬

‫اُؾــيبء‬ ‫اُـل يـٔـ‪ٚ‬‬

‫اُـــيش‬ ‫اُـوُ‬

‫اُـ‪ٞ‬ك م‬ ‫اُـيـؼـِ‪ٍٞ‬‬

‫اُـ‪ٞ‬اثَ‬ ‫أُــو ٓــو‪ٙ‬‬

‫{ من أسماء نار اآلخره }‬ ‫ع‪ْٜ٘‬‬ ‫ٍوو‬

‫ُظُ‪٠‬‬

‫اُغؾيْ‬

‫اَُؼيو‬

‫اُؾطٔ‪ٚ‬‬

‫اُ‪ٜ‬ب‪ٝ‬ي‪ٚ‬‬

‫{ من أســـماء الســـماء }‬ ‫اَُــوق‬ ‫اُؼـغــ‪ٞ‬ى‬

‫اَُوق أُوك‪ٞ‬ع‬ ‫اُٖـليؼ‬

‫اُيههبء‬

‫اُغوثبء‬

‫اُق‪ٚ‬واء‬

‫اُـؼـِيبء‬

‫{ من أســماء ألـكـعـبـه الـمـشـرفـه }‬ ‫{ من أســماء مـكـه }‬ ‫اُـجيذ اُؾـوا ّ‬

‫ماد اُ ُ‪ٞ‬هع‬

‫اُجِل األ ٓيٖ‬

‫ثـٌـ‪ٚ‬‬

‫أَُغل اُؾواّ اُجيذ أُؼـٔ‪ٞ‬ه اُجيذ اُؼزيـن اُوـجـِـ‪ٚ‬‬ ‫اُـ ُل ‪ٝ‬ا ه‬ ‫اُؾ َْٔـبء‬ ‫َ‬ ‫اُـجـَـّب ٍـ‪ ٚ‬أّ اُـوو‪ٟ‬‬ ‫أُجـِل‬ ‫ٓـ‪ٜ‬ـج‪ ٜ‬اُ‪ٞ‬ؽ‪٠‬‬

‫{ ٖٓ أٍٔــبء اُ٘لـٌ }‬ ‫اُغؤُ‬

‫اَُــوة‬

‫اُؾ‪ٞ‬ثبء‬

‫اُووي٘‪ٚ‬‬

‫اُوػ‪ّٞ‬‬

‫اُقـِل‬

‫اُو‪ٝ‬ع‬

‫اُغ٘ب ٕ‬

‫اُزبٓ‪ٞ‬ه‬

‫اُقياٗ‪ٚ‬‬

‫اُقــِل‬

‫األٕٔغ‬

‫‪12‬‬


‫ولألســد أيـضا َ كنايات منـها ‪-:‬‬ ‫* أث‪ٞ‬اُؼجبً‬

‫*أث‪ ٞ‬األثطبٍ‬

‫* أث‪ٙ ٞ‬يـْ‬

‫* أث‪ٞ‬األّجب ٍ‬

‫{ ٖٓ أٍــٔبء اُقــٔو }‬ ‫*ي‪ٞ‬عل ُِقـٔو ‪ 100‬اٍــٔب ك‪ ٠‬اُِـ‪ ٚ‬اُؼوثي‪٘ٓ ٚ‬ـ‪ٜ‬ـب ‪-:‬‬ ‫*‬ ‫اُٖـ‪ٜ‬ـجبء‬ ‫اُـؼُـوـب ه‬ ‫اُـــ َؼوم‬ ‫اَُـــال ف‬

‫اُـ ُٔـلاّ‬ ‫اُـزُـويـبم‬ ‫اُــؼبرـي‪ٚ‬‬ ‫اُ٘ليَ‪ٚ‬‬

‫اُؾـٔـواء‬ ‫اَُـَِـجـيَ‬ ‫اُــِن‪ٙ‬‬ ‫أُلآ‪ٚ‬‬

‫اُطـِ‪٠‬‬ ‫اَُـَِـَ‬ ‫اُــواػ‬ ‫اُيٗغجيَ‬

‫ُـيـِ‪٠‬‬ ‫اُــوـ‪ٜ‬ـ‪ٙٞ‬‬ ‫اُـؼـو‪ًٝ‬‬ ‫اُ ِجٌو‬

‫اُٖــلواء‬ ‫اإل صـْ‬ ‫اُـٖـبكي‪ٚ‬‬ ‫اُـؼنـواء‬

‫ومن كناياتها أيضا ًا‪-:‬‬

‫*أّ ُـيـِ‪٠‬‬

‫*أّ اُقـجبئـش‬

‫*ث٘ذ اُؾـبٕ‬

‫*أّ اُـل‪ٛ‬ـو‬

‫‪13‬‬

‫*أّ ؽـ٘يٖ‬

‫*ث٘ذ اُل‪ٛ‬و‬


‫{ األصـــــٌاخ }‬ ‫* ٕـ‪ٞ‬د اُ‪ٜ‬ـل‪ٛ‬ـل‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُجط‪ٚ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُٖوو‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُلعـبعـ‪ٚ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُؼـ٘ـل ُيت‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـوـطـب‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـوؽ‪٠‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُضـؼـِت‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُقـ٘ـييو‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـظـج‪٠‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د األهٗت‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُجـوو‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُــ٘ـْ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُجــَ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُؾٖبٕ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُؾـٔـبه‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُوـوك‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُ٘ـؼـبٓـ‪ٚ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـ٘ـَــو‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُغـواك‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُ‪ٚ‬لـلع‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُــواة‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُجـ‪ّٞ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُقـواف‬ ‫ٕ‪ٞ‬د اُؼـوـوة‬

‫*‪ٛ‬ــل‪ٛ‬ــل‪ٙ‬‬ ‫* ثطجط‪ٚ‬‬ ‫* ؿــوـــوــ‪ٚ‬‬ ‫* ٗـوـ٘ـوـ‪ٚ‬‬ ‫* ػـ٘ـل ُـ‪ٚ‬‬ ‫* هـطـوـطـ‪ٚ‬‬ ‫* عـؼـغـؼـ‪ٚ‬‬ ‫* ‪ٙ‬ـجبػ‬ ‫* هـجبع‬ ‫* ٗييت‬ ‫* ‪ٙ‬ـــيت‬ ‫* ف‪ٞ‬اه‬ ‫* صــبء‬ ‫* ّـؾيظ‬ ‫* ٕـ‪ٜ‬ـيـَ‬ ‫* ٗـ‪ٜ‬ـيـن‬ ‫* ‪ٙ‬ؾـي‬ ‫* ىٓـبه‬ ‫* ٕـلـيـو‬ ‫* ٕــويـو‬ ‫* ٗـوـيـن‬ ‫* ٗـؼـين‬ ‫* ٗـؼـيـن‬ ‫* ٓـؤ ٓـؤح‬ ‫* ٕــئ‪٠‬‬

‫* ٕ‪ٞ‬د اُ٘ـبه‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُغـٖ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُجبة ‪ٝ‬اُوِْ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـطـجـَ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُوـِت‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د األ‪ٝ‬رـبه‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُويـؼ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـل يـي‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُ٘ؼَ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُ٘بهـ‪ٚ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د األٍــل‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُ٘ـؾـِـ‪ٚ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُطـبئـو‪ٙ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اَُــيـبه‪ٙ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُغـوً‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُجِجَ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُؾـٔـبّ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُــياٍ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د أُـل كغ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُلؤه‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُ٘ـبئـْ‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـ‪ٚ‬ـبؽـي‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـجـبً‪٠‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُـجـبى‪ٟ‬‬ ‫* ٕ‪ٞ‬د اُِوـِـن‬ ‫أ‬

‫* ؽَـيٌ‬ ‫* ػـييـق‬ ‫* ٕـويـو‬ ‫* كهكاة‬ ‫* فـلـوـبٕ‬ ‫* ‪ٛ‬ـ٘ـطـ‪ٚ‬‬ ‫* ‪ٛ‬ـييـي‬ ‫* ٕـوـبع ‪ٕٝ‬يبػ‬ ‫* ؽـلـن‬ ‫* ؽـ٘ـيـٖ‬ ‫* ىئـيـو‬ ‫* ‪ٛ‬ـ٘يـٖ‬ ‫* أىيـي‬ ‫* ‪ٛ‬ـليـو‬ ‫* هٗـيـٖ‬ ‫* ّــل‪ٝ‬‬ ‫* ‪ٛ‬ـل يـَ‬ ‫* ٍــِيَ‬ ‫* ك‪ٟٝ‬‬ ‫* ٗـٔيـْ‬ ‫* ّــقـيو‬ ‫* هـ‪ٜ‬ـوـ‪ٜٚ‬‬ ‫* ٗـؾـيـت‬ ‫* ٕــوٕــو‪ٙ‬‬ ‫* ُـوـِـوـ‪ٚ‬‬

‫{ أنف نيـهـو ً نـيـهو }‬

‫* ‪ٓ ٠ٛ‬غـٔـ‪ٞ‬ػـ‪ٓ ٚ‬ز٘‪ٞ‬ػ‪ ٖٓ ٚ‬اُؤٖ اُْؼج‪ ٠‬ثِـ‪ ٚ‬ثيٖ اُلٖؾ‪ٝ ٠‬اُؼبٓي‪ ٚ‬يزقِِ‪ٜ‬ب ّــؼو ٖٓ٘‪ٞ‬ع‬ ‫أًضو‪ٌَٓ ٙ‬ــ‪ٞ‬ه هًـيـي ك‪ٗ ٠‬ؾ‪ٓ 1420 ٞ‬وطـ‪ٞ‬ػ‪ٝ ، ٚ‬هـل هـيـَ أٗ‪ٜ‬ب ٓزـوعـٔـ‪ ٚ‬ػٖ إَٔ ث‪ِٟٜٞ‬‬ ‫كبهٍ‪ ٠‬اٍـــٔـ‪ ( ٚ‬اُ‪ٜ‬ـياه أكَـب ٕ ) أ‪ ( ٟ‬أأل ُق فـواكـ‪ٛ ٌُٖٝ ) ٚ‬نا األٕـَ ُـْ يـؼـضـو ػِي‪ ٚ‬ه‪. ٜ‬‬ ‫‪ٝ‬ػـٔ‪ٓٞ‬ب كؤٕ ربهيق‪ٜ‬ب اُؾـل يش يجلأ ػ٘لٓب روعٔ‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬اُلوَٗي‪ ٚ‬أَُزْوم اُلوَٗ‪ ( ٠‬أٗط‪ٞ‬ا ٕ‬ ‫عبآلٕ ) ػبّ ‪ٝ ، 1704‬اُن‪ٕ ٟ‬بؽ اٌُزبة ‪.‬‬ ‫‪14‬‬


‫‪ٕٝ‬به اُـٌَ يزوعـْ ػـ٘‪ٛ ٚ‬ـ‪ٞ‬اٍ اُوـوٕ اُـضـبٖٓ ػـْــو ‪ٓٝ‬ب رال‪ٝ ، ٙ‬هـل هُـِـل د أُِـيبُ‪ ٠‬ثٖـ‪ٞ‬ه‪ٙ‬‬ ‫ًـجـيـو‪ٝ ٙ‬أٍُـزـ٘ـلـلد ك‪ ٠‬ربُيق اُؤٖ ‪ٝ‬فبٕ‪ُ ٚ‬أل ‪ٛ‬لبٌُٔب ًبٗذ ٖٓلها إلُ‪ٜ‬بّ اٌُضيو ٖٓ‬ ‫اُوٍــب ٓيٖ ‪ٝ‬أُ‪ٍٞ‬يوييٖ‬ ‫أٓـب اُؾـوبئن اُضبثز‪ ٚ‬ؽ‪ ٍٞ‬إِٔ‪ٜ‬ب ك‪ ٠ٜ‬أٗ‪ٜ‬ب ُْ رقوط ثٖ‪ٞ‬هر‪ٜ‬ب اُؾبُي‪ٝ ٚ‬اٗٔب أُُلذ ػِ‪ٓ ٠‬واؽـَ‬ ‫‪ٝ‬أُ‪ٙ‬يـلذ اُي‪ٜ‬بػـِ‪ٓ ٠‬ـو اُيٓـٖ ٓغٔـ‪ٞ‬ػـبد ٖٓ اُؤٖ ثـؼـ‪ٜٚ‬ب ُـ‪ ٚ‬إٔـ‪ٛ ٍٞ‬ـ٘ـليـ‪ ٚ‬هـليـٔ‪ٚ‬‬ ‫ٓؼـو‪ٝ‬ك‪ٝ ، ٚ‬ثؼـ‪ٚ‬ـ‪ٜ‬ب ٓؤف‪ٞ‬م ٖٓ أفـجـبه اُؼـوة اُؾـليـض‪َٗ ٚ‬ــجيب ‪.‬‬ ‫أٓب ٓ‪ٛ ٖٛٞ‬ن‪ ٙ‬اُؤٖ كول صجذ أٗ‪ٜ‬ب رٔضَ ثيئآد ّز‪ ٠‬فيبُي‪ٝٝ ٚ‬اهؼي‪ٝ ،ٚ‬أًضو اُجيئبد ثو‪ٝ‬ىا‬ ‫ٖٓو صْ اُؼوام ‪ٍٝ‬ـ‪ٞ‬هيب‬ ‫***************************************************************‬

‫{ الموناليزا }‬ ‫{ اّــ‪ٜ‬و ُ‪ٞ‬ؽبد اُزبهيـ }‬ ‫* أُ‪ٗٞ‬بُييا أ‪ ٝ‬اُغـيـ‪ًٞ‬ـ٘ـلا ‪ ٠ٛ‬اّ‪ٜ‬و ُ‪ٞ‬ؽ‪ ٚ‬هٍـٔز‪ٜ‬ب يـل ك٘بٕ ػـِ‪ ٠‬اإل‪ٛ‬الم ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اُل٘بٕ ‪ُ ( ٞٛ‬ـيـ‪ٗٞ‬بهك‪ ٝ‬كاكْ٘ـ‪* ) ٠‬‬

‫‪ * 1519 – 1452‬اُن‪ُٝ ٟ‬ـل ثلِـ‪ٞ‬هٗـَــب‬

‫ثبيطبُيب ‪ًٝ‬بٕ ٖٓ اثوى ه‪ٝ‬اك ػٖو اُ٘‪ٝ ٜٚٚ‬ثغبٗت ك٘‪ً ٚ‬بٕ ٓقزوػب ‪ٜ٘ٓٝ‬لٍـب‬ ‫* هٍـْ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُِ‪ٞ‬ؽـ‪ ٖٓ ٚ‬ػبّ‬

‫‪َُ ٠ٛٝ 1503‬ــيل‪ ٙ‬ايطبُي‪ ٚ‬رـلػ‪٠‬‬

‫‪ 1500‬ؽز‪ ٠‬ػبّ‬

‫( ُـيـيا ) ًبٗذ ى‪ٝ‬عـ‪ُ ٚ‬ـزبعو كِ‪ٞ‬هَٗـ‪ ٠‬اٍــٔ‪ ( ٚ‬كواٗـْـيْــٌ‪ ٞ‬عي‪ًٗٞٞ‬ل‪) ٝ‬‬ ‫ٕـلين ُلاكْ٘ـ‪ٝ ٠‬أ‪ٓ ْٛ‬ب ئيي اُِ‪ٞ‬ؽ‪ٗ ٞٛ ٚ‬طوح ػـي٘ي‪ٜ‬ب ‪ٝ‬األثزَـب‪ ٙٝ‬اُـبٓ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬‬

‫‪0‬‬

‫{ عجائة اندنيا انســثع}‬ ‫*الذىإختار هذه العجائب السـبع القديمه هو الكاتب اليونانى ( أنتيباتر الصـيداوى ) الذى‬ ‫عاش فى‬ ‫صـيدا بلبنان فى القرن الثانى قبل الميالاد *‬ ‫*وكان الرقم ( ‪ ) 7‬مقدســا فى نظر اإلغريق وفى نظر الكثير غيرهم من أهل التاريخ‬ ‫القديم والوسـيط‬ ‫ولذ لك حرص أنتيباتر على أال تزيد العجائب التى حددها عن ســبع *‬ ‫ًىذه ىى انعجائة انســثع♥‬ ‫‪15‬‬


‫(‪)1‬‬ ‫‪ ‬الهرم األكـبر بمـصر ‪‬‬ ‫بناه الملك خوفو من ملوك األســره الرابعه حوالى عام ‪ 2690‬ق ‪ 0‬م على مساحه‬ ‫‪ 13‬فـدانا وإرتفاعه الحالى ‪ 137‬متراً عدد أحجاره بالضبط ‪ 2‬مليون و‪ 300‬ألف‬ ‫حجر والوزن الكلى للهرم تقريبا ً ‪ 5,500,000‬مليون طن وطول كل ضلع من أضالعه‬ ‫األربعه‪ 230‬متراً وهو مبنى على هضبه ترتفع عن القاهره ‪ 40‬متراً ‪ .‬وقد بناه الملك‬ ‫خوفوليكون مقبره له ‪ 00‬وقد إسـتخدم فى بنائه ‪ 100‬ألف رجل لمدة ‪ 20‬عاما ً وكان‬ ‫يسـتبدل العـمال بعـمال آخرين كل ثالثة أشـهر‪ ..‬وهو العجيبه الوحيده التى ماتزال‬ ‫باقـيه حتى اليوم ♥‬

‫(‪)2‬‬ ‫‪ ‬معبد ديانا بتركيا ‪‬‬

‫إفسـس } بتركيا وكان من المرمر وإشـتهر‬ ‫أقيم تقديسـا ً لآللهه ديانا فى بلدة { ْ‬ ‫بأعمدته الرائعه وتم بناءه حوالى عام ‪ 450‬ق ‪ .‬م وظل قائما ً ما يقرب من ‪ 600‬عام‬ ‫حتى هدمه البرابره ♥‬

‫(‪)3‬‬ ‫‪ ‬مقبرة الملك موزولوس بتركيا ‪‬‬

‫كانت تلك المقبره أو ذلك الضريح يوجد فى بلدة { هاليكارنتسوس } بتركيا أيضا ً ‪..‬‬ ‫و موزولوس هذا هو أحد ملوك آسـيا وحينما توفى أقامت له زوجته هذه المقبره‬ ‫العـظيمه عام ‪ 353‬ق ‪ .‬م ‪ ..‬وكان إرتفاعها ‪ 100‬قدم ‪ ..‬وفى قمتها تمثال جميل‬ ‫لعربه تجرها الخيول ‪ ،‬وقد طلت المقبره لمدة ‪ 1900‬عام إلى أن حطمتها الزالزل ♥‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪ ‬منارة األسـكندريه بمصر ‪‬‬ ‫كانت أول مناره فى التاريخ ‪ ،‬بناها ( سـوسـتراتوس ) عام‪ 270‬ق‪.‬م وكان إرتفاعها‬ ‫‪ 121,92‬متر وكانت عباره عن برج حجرى على شكل هرمى ودمرهازلزال ‪1375‬م♥‬

‫(‪)5‬‬ ‫‪ ‬حدائق بابل المعـلقه بالعـراق ‪‬‬ ‫أنشـأها الملك ( بختنصر ) أو ( نبوخذ نصر ) على شـاطئ نهر الفرات ببابل فى‬ ‫العراق القديمه وكانت تحيط بقصره الهائل وأسـواره العتيده‪ ..‬ويذكر أن نبوخذ نصر‬ ‫قد بناها ليدخل السـرور والرضا على زوجته ( أميتس ) فقد كانت من "ميديا " حيث‬ ‫الجبال والمراعى ‪ ..‬وكانت مصاطب مهدها نبوخذ نصر على تل مرتفع كان على ضفاف‬ ‫‪16‬‬


‫نهر دجله وضمن القصر الملكى ‪ ..‬والعجيب الذى كان فـيها هو شـبكه الرى التى‬ ‫أبتكرت من أجلها ‪ ..‬فكانت ترفع الماء من نهر الفرات وتدفعه إلى أعلى تلقائيا ♥‬

‫(‪)6‬‬ ‫‪ ‬تمثال زيوس باليونان ‪‬‬ ‫كان يوجد على جبل ( األوليمب ) باليونان ‪ ..‬وقد شـيده المثال األغريقى " فيدياس "‬ ‫وكان إرتفاعه ‪ 60‬قدما‪ ..‬وكان مطعما بصحاف رقيقه من العاج والذهب‪ ..‬وعيناه من‬ ‫الجواهر وقد ظل التمثال عده مئات من السـنين حتى دمر فى حريق هائل ♥‬

‫(‪)7‬‬ ‫‪ ‬تمثال جزيرة رودس ‪‬‬ ‫شـيده أهالى الجزيره عام ‪ 280‬ق‪.‬م إحتفاال بنصر تحقق لهم‪ ..‬وقد نحته المثال‬ ‫( شـيرس ) وكانإسـم التمثال " أبوللو " وسـماه أهل رودس " كولوسوس " أى‬ ‫العمالق ‪ ..‬وكان إرتفاعه ‪ 105‬أقـدام ‪ ..‬وكان يطل على ميناء رودس بحيث كان‬ ‫مدخل الميناء يقع بين قدمى التمثال وال مفر للسـفن من أن تمر من تحته وبين‬ ‫سـاقيه إذا أرادت الدخول إلى المرفأ‪ ..‬وإسـتغرق تشـييده ‪ 12‬عاما‪..‬‬ ‫وبعد ‪ 56‬عاما دمر فى زلزال عام ‪ 224‬ق‪.‬م ♥‬

‫‪17‬‬


‫{ انشــطرنج }‬ ‫* إختلف المؤرخون فيما بينهم إختالفا كبيرا حول منشــأ الشــطرنج وأصله ‪،‬‬ ‫ولكن الروايه‬ ‫– أو‬ ‫األكثر تواترا فى كتابات هؤالء المؤرخين تزعم أن الفضل فى إختراعه‬ ‫على األقل‬ ‫تعديله ‪ -‬يعود إلى وزير هندى يقال أن إســمه ( صـصـه بن داهر ) فقد أراد‬ ‫هذا الوزير‬ ‫أن يبعد الســام والملل عن نفـس ملكه ويدخل البهجه إلى قلبه فأخترع‬ ‫الشــطرنج أو‬ ‫عدلها عن لعبه هنديه قديمه الذى بلغ إعجابه بها جعله يطلب من وزيره أن‬ ‫يتمنى علبه‬ ‫ما شــاء فما كان من الوزير ( صـصـه ) الماكر إال أن طلب مقدارا من‬ ‫الحبوب ينتج عن وضع‬ ‫حبه على الربع األول من رقعه الشــطرنج ثم حبتين على المربع الثانى‬ ‫واربعه على‬ ‫الثالث وثمانيه على الرابع وهكذا بمضاعفه عدد الحبوب فى المربع الذى يليه‬ ‫حتى المربع‬ ‫الرابع والســتين فتعجب الملك من تواضع وزيره وأعرب عن إســتعداده منحه‬ ‫ما هو أفضل‬ ‫‪0‬‬ ‫ولكن الوزير شــكره وأصر على طلبه فأصدر الملك أمـره بتلبية هذا الطلب‬ ‫وكم كانت دهشـته عندما أبلغوه بأن حبوب الهند جميعا ً ال تكفى لتلبية هذا‬ ‫الطلب‬ ‫فقد تبين أن * صـصـه* قد طلب من الحبوب مـا مقداره ‪-:‬‬ ‫‪ ).18.446.744.037.7089551.615‬حبه وهذه الكميه من الحبوب‬ ‫(‬ ‫تكفى لتغطيه الكره‬ ‫األرضيه بإرتفاع ‪ 11‬ملليمتراً ‪ 0‬فزاد إعجاب الملك بوزيره وقال " لعمرى‬ ‫مما أعجب‬ ‫أكثر‪ ..‬أمن الشــطرنج أم من األمنـيه ؟‪..‬‬ ‫وهكذا كان منشــا الشــطرنج فى الهند فىحدود المائه الميالديه الخامســه‬ ‫ومنها إنتقل إلى‬ ‫فارس أيام الملك " أردشــير " وكان إســمه ( شــاطورنجا ) وهى كلمه ‪..‬‬ ‫سـنـسكريتيه ‪..‬‬ ‫وإبان الفتح األســالمى لفارس أيام الخليفه عمر بن الخطاب وإبان الفتح‬ ‫لفارس أيام الخليفه عمر بن الخطاب عرف العرب‬ ‫األســالمى‬ ‫الشــطرنج ومارسـوه وألفوا فيه الكتب‬ ‫ومن ذلك قول أبى العالء المعرى‬ ‫وصنفوا فيه المصنفات ونظموا فيه الشــعر‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫ــرنج همت فى كفه بالصهيل‬ ‫* أيها الالعب الذى فرس الشــ‬


‫{ أقــٌال شـــــــــــــيـيزه}‬

‫* العدل جنه المظلوم وجحيم الظالم‬

‫‪‬ػــٔــو ثٖ اُقــطبة‬ ‫* إحـرص على المـوت تـوهـب لك الحـيـاه‬ ‫‪ ‬أث‪ ٞ‬ثـٌو اُٖـلين‬ ‫* المال فى الغربه وطن‪ ..‬والفـقر فى الوطن غربه‬

‫‪‬‬

‫اإلمـام عـلـى‬

‫* كـن نارا وال تكن حريقا‬

‫‪‬‬

‫الـعـقــاد‬

‫* الجـهـل حريـق يـجـب إطـفـاءه‬ ‫‪ٛ ‬ـ‪ ٚ‬ؽَــيـٖ‬ ‫* المعنى لليأس مع الحياه‪ ..‬وال معنى للحـيـاه مع اليأس‪..‬‬

‫‪‬‬

‫مصطـفى كامل‬

‫* أنـا أفـكر إذا أنـا مـوجـود ‪..‬‬

‫‪‬‬

‫ديكـــــارت ‪..‬‬

‫* أعـرف نفسـك ‪..‬‬ ‫‪ٍ ‬ــووا‪.. ٛ‬‬ ‫* الموت مع الصدق‪ ..‬خير من الحـيـاه مع الكذب‪..‬‬ ‫‪ ‬أرســطو‪..‬‬ ‫* أعطـاك هللا وجها فلماذا تصنع لنفســك وجها آخـر‬ ‫‪ّ ‬ـٌـَـجيو ‪00‬‬ ‫* قبل أن تصدر الحكم على اآلخرين أحكم على نفسـك ‪..‬‬ ‫* بينى وبين الناس شـعره ال أقطعها ‪..‬‬

‫‪‬‬

‫ر‪َُٞ‬ـز‪.. ٟٞ‬‬

‫‪ٓ ‬ؼب‪ٝ‬ي‪ ٚ‬ثٖ أث‪ٍ ٠‬ـليبٕ‬ ‫* بدال من أن تلعنوا الظالم اضيئوا شـمعه‪..‬‬ ‫‪ًٗٞ ‬ل‪ّٞ‬ـي‪.. ًٞ‬‬ ‫ُقرن شئ إلى شئ أحسـن من حلم إلى علم ومن عفو إلى قُدره‪..‬‬ ‫* مـا َ‬ ‫‪ ‬عمر بن عبد العزيز‪..‬‬ ‫* أنـا أكره المناقشـات فهى مبتذله وتجعلك أحيانا تبدل رأيك‪..‬‬

‫‪‬‬

‫أوســكار وايلـد‪..‬‬ ‫‪19‬‬


20


‫( تاتع أقـٌال شــيـيزه )‬ ‫‪ ‬اُؾـن ك‪ٞ‬م اُو‪ٝ ٙٞ‬األٓـ‪ ٚ‬ك‪ٞ‬م اُؾـٌ‪..ٚٓٞ‬‬

‫‪‬‬

‫ٍــؼل ىؿِ‪..ٍٞ‬‬

‫اُ‪ ٠‬ػُي‪ٞ‬ث‪.. ٠‬‬ ‫اُ‪ ٖٓ ٠‬أ‪ٛ‬ـل‪ّ ٟ‬‬ ‫‪‬أؽــت اُ٘بً ّ‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬إ أ‪ ٍٝ‬اُزغليل ‪ ٞٛ‬إٔ ٗوزَ اُوليْ‬

‫ػــٔو ثٖ اُقــطبة‪..‬‬

‫ثؾضب‪..‬‬

‫‪‬‬

‫أٓيٖ اُق‪..٠ُٞ‬‬

‫‪ ‬أُــ‪ٞ‬د يلزؼ ثبة اُْـ‪ٜ‬و‪ٝ ٙ‬يـِن ثبة اُؾَــل‪..‬‬

‫‪‬‬

‫كــيٌز‪ٞ‬ه ‪ٛ‬ــ‪ٞ‬عـ‪..ٞ‬‬

‫‪ ‬اُْئ اُ‪ٞ‬ؽيل اُن‪ ٟ‬يغت إٔ ٗقبك‪ ٞٛ ٚ‬اُقـ‪ٞ‬ف ٗلــَ‪..ٚ‬‬

‫‪‬‬

‫كـواٌِٗيٖ ه‪ٝ‬ىكِذ‪..‬‬

‫‪ُ‬يــٌ صٔ‪ ٚ‬أُٓ‪ ٚ‬اٍــزطبػـذ إٔ ر٘‪ ٖٓ ٜ٘‬ؿيو إٔ رط‪ٜ‬و‪ٛ‬ب اُ٘به‪..‬‬

‫‪‬‬

‫ؿـــــــبٗـل‪..ٟ‬‬

‫‪ ‬اُـــبيـ‪ ٚ‬رـجوه اُـ‪ٍٞ‬ــيِ‪..ٚ‬‬

‫‪‬‬

‫ٓــٌـيـبكــيِِ‪..٠‬‬

‫‪ ‬أ‪ّ ٟ‬ــئ كــبد ٖٓ أكهًـ‪ ٚ‬األ ك ة‪ٝ ..‬أ‪ّ ٟ‬ــئ أكهى ٖٓ كـبر‪ ٚ‬األ ك ة‪..‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أهٍــطـطبُـيـٌ‪..‬‬

‫هِٔب ٗـزـن ‪ٝ‬م ّــييئب ٕــبكـيـب أ‪ُ ٝ‬ن ٍح فـبُـٖـ‪..ٚ‬‬

‫‪‬‬

‫ٓــ‪ٗٞ‬ــز‪..٠‬‬

‫‪ ‬؛ُـٌْ اُْــؼـت ثـبُْــؼـت ُـٖبُـؼ اُْــؼـت‪ ..‬مُي ‪ ٞٛ‬اُلئووا‪ٛ‬ي‪..ٚ‬‬ ‫‪‬اثوا‪ٛ‬بّ ٌُ٘‪..ُٖٞ‬‬ ‫‪ ُْ ُٞ‬أًٖ ٖٓويب ُ‪ٞ‬ككد إٔ أً‪ٖٓ ٕٞ‬ويب‪..‬‬

‫‪‬‬

‫ٖٓـطـل‪ً ٠‬ـبَٓ‪..‬‬

‫‪ٓ‬ــٖو ‪ٛ‬ـجـ‪ ٚ‬اُ٘ـيـَ ‪..‬‬

‫‪‬يـــــــو‪ٝ‬ك‪ٝ‬د‪..‬‬

‫‪‬اثـؾـش أٗـذ ػٖ أُؼوك‪ ..ٚ‬كبُٔؼوك‪ ٚ‬الرجؾش ػٖ أؽـل‪..‬‬

‫‪‬‬ ‫‪21‬‬

‫أٗـبرـ‪ ٍٞ‬كواٗــٌ‪..‬‬


‫{ تاتع أقٌال شـــييزه }‬ ‫متى‬

‫إســتعـبـد تم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا‪..‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬لو كنت عربيا لكنت فدائيا‪..‬‬

‫‪‬‬

‫عـمـر بن الـخـطـاب‪..‬‬

‫بن جــوريون‬

‫‪0‬‬

‫‪ ‬من نكد الدنياأن الرأى لمن يملك ال لمن يرى‪..‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المهلب بن أبى صفره‬

‫‪00‬‬

‫‪ 00‬أما الشــجاع فال يكاد يذوق طعم الموت‬ ‫يموت الجبان مرات عديده قبل موته‬ ‫إال مره واحده ‪00‬‬

‫‪‬‬

‫شـــكـســبـيـر‬

‫‪00‬‬

‫‪ ‬إحرص على أن تعرف نفسـك فتلك مهمه شــاقه ال تعدلها مشـقه فى أى مهم أخرى‬ ‫فى الـحـيـاه ‪00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬على قـدر الهمم ‪ ..‬تـكـون الهموم‬

‫ســرفـانتـس‬

‫‪00‬‬

‫‪00‬‬

‫‪‬‬

‫أرســطـو ‪00‬‬

‫‪‬نحن محتاجون لترجمه كل شئى ‪ ..‬ألنه ليـــس لدينا أى شــئى‬

‫‪00‬‬ ‫‪‬منير بعـلبكى‪..‬‬

‫‪‬من أكـون أنا حتى أجزم أنك على خـطـأ‬

‫‪00‬‬

‫‪‬‬

‫ســارتر‬

‫‪ ‬أعجز الناس من عجز عن إكـتســاب األخوان ‪ .‬وأعجز منه من ضيع من ظفر به‬ ‫منهم ‪00‬‬

‫‪‬‬

‫األمـام على‬

‫‪00‬‬

‫‪ ‬اُـزـبهيـ اُؾـوـيـو‪ ٠‬أؽـــــــَـٖ كـِـَــلـ‪..ٚ‬‬

‫‪‬‬

‫ٗـبثـِـيــ‪..ٕٞ‬‬

‫‪ ‬ال رز‪ٜ‬بكذ ػِ‪ ٠‬اُِئيْ كزز‪ ْٜ‬ك‪ٓ ٠‬و‪ٝ‬ءري‪ٝ ،‬ال رز‪ٜ‬بكذ ػِ‪ ٠‬اُـ٘‪ ٠‬كزز‪ ْٜ‬كىؼلزي ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ال رز‪ٜ‬بكذ ػِ‪ ٠‬اُغب‪ َٛ‬كزز‪ ْٜ‬ك‪ ٠‬كـطـ٘ـزـي‪..‬‬

‫‪‬‬

‫أؽــٔـل ّــ‪ٞ‬ه‪..٠‬‬

‫‪22‬‬


‫انعانى ‪‬‬ ‫نظاو ‪ ‬دًل‬ ‫انًسـاحو‬

‫انعًهو‬ ‫انعاصًو‬ ‫اندًنو‬ ‫‪2‬‬ ‫تانكى⁂ انعاصًو ⁂ انعًهو ‪‬‬ ‫انحكىانًسـاحو‬ ‫‪ ‬نظاو انحكى ⁂‬ ‫جمهورية مصر العربيه‬ ‫الســـودا ن‬ ‫تونـــــــــس‬ ‫الـمـغــــــــــــــرب‬ ‫الجزائر‬ ‫الكــــــويــت‬ ‫الجمهوريه العربيه اليمنيه‬ ‫عـمـــــان‬ ‫جـيــبــوتى‬ ‫المملكه العربيه السـعـوديه‬ ‫لـيــبــــــــــيـا‬ ‫العـــرا ق‬ ‫لـبـنــــان‬ ‫الصـومـال‬ ‫مـوريـتــانـيــا‬ ‫فـلســـــــــطين‬ ‫قـطــــــــــــــر‬ ‫البــحـريـن‬ ‫ســــــــــوريـا‬ ‫األرد ن‬ ‫اإل مــارا ت‬ ‫أفـغـانــســــتـان‬ ‫إنــدونـيـــــــــسـيا‬ ‫إيــرا ن‬ ‫بـاكـســتان‬ ‫بـنـجـال د يـــــــش‬

‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫مـلكـى‬

‫‪1.001.449‬‬ ‫‪2.503.890‬‬ ‫‪163.610‬‬ ‫‪458.730‬‬

‫جمهورى‬ ‫إ مــاره‬ ‫جمهورى‬ ‫ســلطـنه‬ ‫جمهورى‬ ‫ملكى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫إحتالل إسرائيلى‬

‫ســلطـنه‬ ‫إ مــاره‬ ‫جمهورى‬ ‫مـلكـى‬ ‫إ مــاره‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬ ‫جمهورى‬

‫‪2.381.741‬‬ ‫‪17.818‬‬ ‫‪531.869‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫‪23.200‬‬ ‫‪2.240.000‬‬ ‫‪1.775.500‬‬ ‫‪434.924‬‬ ‫‪10.400‬‬ ‫‪637.000‬‬ ‫‪1.030.700‬‬ ‫‪20.700‬‬ ‫‪11.400‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪185.180‬‬ ‫‪89.206‬‬ ‫‪1300.000‬‬ ‫‪657.497‬‬ ‫‪2.027.087‬‬ ‫‪1.684.000‬‬ ‫‪803.943‬‬ ‫‪143.998‬‬

‫القاهره‬ ‫الخرطوم‬ ‫تـونـــــــس‬ ‫الـربـا ط‬ ‫الجزائر‬ ‫الـكـويـت‬ ‫صـنـعاء‬ ‫مـســـــقـط‬ ‫جـيـبـوتى‬ ‫الـريـاض‬ ‫طـرابـلـــــس‬ ‫بـغـداد‬ ‫بـيــروت‬ ‫مـقـد يـشــيـو‬ ‫نـواكـشــوط‬ ‫الـقـدس‬ ‫الـدوحــه‬ ‫الـمـنـامـه‬ ‫دمـشــــق‬ ‫عـمــا ن‬ ‫أبـو ظبى‬ ‫كـابـول‬ ‫جـاكـرتـا‬ ‫طـهـران‬ ‫إســالم أبـاد‬ ‫دكــا‬

‫الجنيه‬ ‫الجنيه‬ ‫ديــنــار‬ ‫درهــــــــــ‬ ‫م‬ ‫ديــنــار‬ ‫ديــنــار‬ ‫ريــال‬ ‫ريــال‬ ‫فرنك جيبوتى‬

‫ريــال‬ ‫ديــنــار‬ ‫ديــنــار‬ ‫لـيـره‬ ‫شلن صومالى‬ ‫أوقيه موريتانيه‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫ريــال‬ ‫ديــنــار‬ ‫لـيـره‬ ‫لـيـره‬ ‫درهــــــــــم‬ ‫أفـغــان‬ ‫روبــيــه‬ ‫ريــال‬ ‫روبــيــه‬ ‫روبــيــه‬

‫‪ ‬تاتع دًل انعانى ‪‬‬ ‫‪ ‬نظاو انحكى ⁂ انًسـاحو ⁂ انعاصًو ⁂ انعًهو ‪‬‬ ‫‪23‬‬


‫اُـل‪ُٝ‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ثــ‪ٞ‬هٓـــــــب‬ ‫ربيالٗل‬ ‫روًيب‬ ‫ٍـ٘ـبك‪ٞ‬ه‪ٙ‬‬ ‫ٍويالٌٗب‬ ‫اُلِجيٖ‬ ‫اُٖيٖ‬ ‫ﻡﺎﻨﺘﻴﭬ‬ ‫ًٔج‪ٞ‬ك يب‬ ‫ً‪ٞ‬هيب اُغ٘‪ٞ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫ً‪ٞ‬هيب أُْبُي‪ٚ‬‬

‫ال ‪ًٝ‬‬ ‫عيه أُب ُل يق‬

‫ٓبُيييب‬ ‫ٓ٘ــ‪ُٞ‬يب‬ ‫ٗيجبٍ‬ ‫ٗي‪ٞ‬ىيِ٘ل‪ٙ‬‬ ‫اُ‪ٜ٘‬ل‬ ‫اُيبثبٕ‬ ‫أٍزواُيب‬ ‫األهع٘زيٖ‬ ‫أً‪ٞ‬اك‪ٝ‬ه‬ ‫أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫ثبهع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫اُـجـواىيـَ‬ ‫ث٘ٔب‬ ‫ﺎﻴﭭﻴﻟﻮﺑ‬

‫ﻭﺮﻴﭘ‬

‫ٗظـبّ اُؾـٌـْ‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ّ ٟ‬ؼج‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪ ٠‬كٍز‪ٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫ً‪ُٞ٘ٓٞ‬ش‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫ً‪ُٞ٘ٓٞ‬ش‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬

‫أَُبؽ‪ ٚ‬ثبٌُْ ‪2‬‬ ‫‪676.552‬‬ ‫‪541.000‬‬ ‫‪780.576‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪65.609‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫‪9.596.961‬‬ ‫‪329.656‬‬ ‫‪181.035‬‬ ‫‪98.477‬‬ ‫‪120.538‬‬ ‫‪236.800‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪329.749‬‬ ‫‪1.565.000‬‬ ‫‪140.797‬‬ ‫‪268.676‬‬ ‫‪3.129.316‬‬ ‫‪372.313‬‬ ‫‪7.686.848‬‬ ‫‪2.766.889‬‬ ‫‪283.561‬‬ ‫‪176.215‬‬ ‫‪406.752‬‬ ‫‪8.511.965‬‬ ‫‪75.650‬‬ ‫‪1.098.581‬‬ ‫‪1.258.216‬‬

‫اُؼـبٕـٔـ‪ٚ‬‬ ‫هاٗغ‪ٕٞ‬‬ ‫ثبٗغ‪ٞ‬ى‬ ‫أٗوو‪ٙ‬‬ ‫ٍ٘ـبك‪ٞ‬ه‪ٙ‬‬ ‫ً‪ُٔٞ‬ج‪ٞ‬‬ ‫ٓبٗيال‬ ‫ثٌيٖ‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ٟٞ‬‬ ‫ث٘‪ ّٞ‬ث٘‪ٚ‬‬ ‫ٍي‪ٍٞ‬‬ ‫ثي‪ٗٞ‬ظ يبٗظ‬ ‫كي٘زيبٕ‬ ‫ٓبُ‪٠‬‬ ‫ً‪ٞ‬اال ُٔج‪ٞ‬ه‬ ‫ا‪ٝ‬ال ٕ ثبر‪ٞ‬ه‬ ‫ًبرٔبٗل‪ٝ‬‬ ‫‪ُ٘ٝ‬غز‪ٕٞ‬‬ ‫ٗي‪ ٞ‬ك ُ‪٠ٜ‬‬ ‫‪ًٞٛ‬ي‪ٞ‬‬ ‫ًبٗجوا‬ ‫ث‪ٞ‬يٌ٘ ايوً‬ ‫ًيز‪ٞ‬‬ ‫ٓـ‪ٗٞ‬زليل ي‪ٞ‬‬ ‫أٍـ٘ـَـيـ‪ٕٞ‬‬ ‫ثواىيِيب‬ ‫ث٘ٔب‬ ‫الثبى‬ ‫ُئب‬

‫اُـؼـٔـِـ‪ٚ‬‬ ‫ًيبد‬ ‫ثب‪ٛ‬ذ‬ ‫ُيو‪ٙ‬‬ ‫اُل‪ٝ‬اله أُال‪ٟٝ‬‬

‫ه‪ٝ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫ثيي‪ٝ‬‬ ‫ي‪ٞ‬إ‬ ‫ك‪ٗٝ‬ظ‬ ‫لاير‬ ‫‪ٕٝ‬‬ ‫‪ٕٝ‬‬ ‫ًــــــت‬ ‫ه‪ٝ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫ك‪ٝ‬اله ٓال ‪ٟٝ‬‬ ‫ر‪ٞ‬عويي‬ ‫ه‪ٝ‬ثي‪ٗ ٚ‬يجبُي‪ٚ‬‬ ‫ع٘ي‪ٗ ٚ‬ي‪ٞ‬ىيِ٘ل‪ٟ‬‬

‫ه‪ٝ‬ثي‪٘ٛ ٚ‬لي‪ٚ‬‬ ‫يٖ‬ ‫ك‪ٝ‬اله أٍزواُ‪٠‬‬

‫ثيي‪ٝ‬‬ ‫ٍ‪ًٞ‬و‬ ‫ثيي‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٞ‬اهك‪٠‬‬ ‫ًو‪ٝ‬ىيو‪ٝ‬‬ ‫ثبُج‪ٞ‬‬ ‫ثيي‪ٝ‬‬ ‫ٍـــ‪ٍٞ‬‬

‫‪ ‬تاتع دًل انعانى ‪‬‬ ‫‪ ‬نظاو انحكى ⁂ انًسـاحو ⁂ انعاصًو ⁂ انعًهو ‪‬‬ ‫‪24‬‬


‫ّــيِ‪٠‬‬ ‫ﻼﻳﻭﺰﻨﭬ‬ ‫كىنىمبيا‬ ‫جامايكا‬ ‫جىاتيماال‬ ‫اندومينيكان‬ ‫انسهفادور‬ ‫كندا‬ ‫كىبا‬ ‫كىستاريكا‬ ‫انمكسيك‬ ‫نيكاراجىا‬ ‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ٙ‬‬ ‫انبانيا‬ ‫أٌُِٔ‪ ٚ‬أُزؾل‪ٙ‬‬ ‫ثِغيٌب‬ ‫ثِـبهيب‬ ‫ث‪ُ٘ٞ‬ل‪ٙ‬‬ ‫ُ‪ًَٔٞ‬ج‪ٞ‬هط‬ ‫اَُ٘ٔب‬ ‫كوَٗب‬ ‫اُي‪ٗٞ‬بٕ‬ ‫‪ُ٘ٞٛ‬ل‪ٙ‬‬ ‫ايطبُيب‬ ‫كِ٘٘ل‪ٙ‬‬ ‫أُغو‬ ‫اُ٘و‪ٝ‬يظ‬ ‫اُجورـبٍ‬ ‫أيوُ٘ل‪ٙ‬‬

‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ً‪ُٞ٘ٓٞ‬ش‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ً‪ُٞ٘ٓٞ‬ش‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ك‪ٝ‬هي‪ٚ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬

‫‪756.945‬‬ ‫‪912.050‬‬ ‫‪1.138.914‬‬ ‫‪10.962‬‬ ‫‪108.889‬‬ ‫‪48.734‬‬ ‫‪21.393‬‬ ‫‪9.976.139‬‬ ‫‪114.524‬‬ ‫‪50.700‬‬ ‫‪1.972.546‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫‪9.262.123‬‬ ‫‪28.748‬‬ ‫‪244.30‬‬ ‫‪30.513‬‬ ‫‪110.912‬‬ ‫‪312.677‬‬ ‫‪2.586‬‬ ‫‪83.849‬‬ ‫‪547.26‬‬ ‫‪131.944‬‬ ‫‪40.844‬‬ ‫‪301.255‬‬ ‫‪337.009‬‬ ‫‪93.030‬‬ ‫‪324.219‬‬ ‫‪92.082‬‬ ‫‪70.283‬‬

‫ٍــ٘ـزـيـبعـ‪ٞ‬‬ ‫ًـبهاًـب ً‬ ‫ث‪ٞ‬ع‪ٞ‬رب‬ ‫ً٘غَز‪ٕٞ‬‬ ‫ع‪ٞ‬ارئبال‬ ‫ٍبٗز‪ ٞ‬ك‪ٓٝ‬بٗغ‪ٞ‬‬ ‫ٍبٕ ٍِلبك‪ٝ‬ه‬ ‫أ‪ٝ‬رب‪ٝ‬ا‬ ‫‪ٛ‬بكبٗب‬ ‫ٍبٕ ع‪ٞ‬ى‪ٟ‬‬ ‫أٌَُيي‬ ‫ٓبٗبع‪ٞ‬ا‬ ‫‪ٝ‬اّ٘طٖ‬ ‫ريواٗب‬ ‫ُ٘لٕ‬ ‫ثو‪ًََٝ‬‬ ‫ٕ‪ٞ‬كيب‬ ‫‪ٝ‬اهٍ‪ٞ‬‬ ‫ُ‪ًَٔٞ‬ج‪ٞ‬هط‬ ‫كيي٘ب‬ ‫ثبهيٌ‬ ‫أصي٘ب‬ ‫أَٓزوكاّ‬ ‫ه‪ٓٝ‬ب‬ ‫‪٠ٌَِ٘ٛ‬‬ ‫ث‪ٞ‬كاثَذ‬ ‫أ‪ٍِٞٝ‬‬ ‫ُْج‪ٚٗٞ‬‬ ‫كثِٖ‬

‫اٍـٌ‪ٞ‬ك‪ٝ‬‬ ‫ﺭﺎﭭﻴﻟﻮﺑ‬ ‫بـيزو‬ ‫انجنيه‬ ‫كىيتزال‬ ‫بـيزو‬ ‫كىنىن‬ ‫دوالر‬ ‫بـيزو‬ ‫كىنىن‬ ‫بـيزو‬ ‫كردوبا‬ ‫ك‪ٝ‬اله آويٌ‪٠‬‬ ‫ِِِِِك‬ ‫ل‬ ‫ع٘ي‪ ٚ‬اٍزوُي٘‪٠‬‬ ‫كوٗي‬ ‫ُق‬ ‫ىُ‪٠ٗٞ‬‬ ‫كوٗي‬ ‫اُِْٖ‬ ‫كوٗي‬ ‫كهافٔب‬ ‫عيِله‬ ‫ُيو‪ٙ‬‬ ‫ٓبهًب‬ ‫ك‪ٞ‬هي٘ذ‬ ‫ًو‪ٕٝ‬‬ ‫أٌٍيل‪ٝ‬‬ ‫ع٘ي‪ ٚ‬أيوُ٘ل‪ٟ‬‬

‫‪ ‬تاتع دًل انعانى ‪‬‬ ‫‪ ‬نظاو انحكى ⁂ انًسـاحو ⁂ انعاصًو ⁂ انعًهو ‪‬‬ ‫‪25‬‬


‫أيَِ٘ل‪ٙ‬‬ ‫أٍجبٗيب‬ ‫اُلاٗٔوى‬ ‫اَُـ‪ٞ‬يل‬ ‫ٍـ‪ٞ‬يَـوا‬ ‫ه‪ٓٝ‬بٗيب‬ ‫أُٔبٗيب أُ‪ٞ‬ؽل‪ٙ‬‬ ‫آبهح ٓ‪ٗٞ‬بً‪ٞ‬‬ ‫ٓبُـطـ‪ٚ‬‬ ‫اُغبث‪ٕٞ‬‬ ‫عبٓجيب‬ ‫ٗبٓيجيب‬ ‫ع٘‪ٞ‬ة اكويويب‬ ‫اكويويب اُ‪ٍٞ‬ـط‪٠‬‬ ‫ها‪ٗٝ‬لا‬ ‫ىآجيب‬ ‫ىائيو‬ ‫ىئجبث‪ٟٞ‬‬ ‫ٍـبؽَ اُؼبط‬ ‫اَُـ٘ـبٍ‬ ‫ٍـ‪ٞ‬اىيالٗل‬ ‫ٍـيواُي‪ٕٞ‬‬ ‫ؿـبٗـب‬ ‫ؿي٘يب‬ ‫ؿـي٘يب األٍز‪ٞ‬ائي‪ٚ‬‬ ‫ؿـ٘يب ثَـب‪ٝ‬‬ ‫ك‪ُٞ‬زب اُؼـِيب‬ ‫اٌُبٓيو‪ٕٝ‬‬ ‫اٌُ٘ــ‪ ٞ‬ثواىكيَ‬

‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫آبه‪ٙ‬‬ ‫ً‪ُٞ٘ٓٞ‬ش‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬

‫‪103.000‬‬ ‫‪504.782‬‬ ‫‪43.069‬‬ ‫‪449.750‬‬ ‫‪41.288‬‬ ‫‪237.500‬‬ ‫‪356.755‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪267.667‬‬ ‫‪11.295‬‬ ‫‪824.292‬‬ ‫‪1.221.37‬‬ ‫‪622.984‬‬ ‫‪36.338‬‬ ‫‪752.614‬‬ ‫‪2.345.409‬‬ ‫‪389.361‬‬ ‫‪322.462‬‬ ‫‪196.192‬‬ ‫‪17.363‬‬ ‫‪71.740‬‬ ‫‪238.537‬‬ ‫‪245.957‬‬ ‫‪28.051‬‬ ‫‪36.125‬‬ ‫‪274.200‬‬ ‫‪457.442‬‬ ‫‪342.000‬‬

‫هًيب كيي‬ ‫ٓـل هيـل‬ ‫ً‪ٞ‬ث٘‪ٜ‬بعٖ‬ ‫اٍـز‪ًِّٜٞٞ‬‬ ‫ثوٕ‬ ‫ث‪ٞ‬فبهٍـذ‬ ‫ثوُيٖ‬ ‫ٓـ‪ٗٞ‬بً‪ٞ‬‬ ‫كبُيزب‬ ‫ُيجوكيَ‬ ‫ثبٗغ‪ٍٞ‬‬ ‫‪ٗٝ‬ل‪ٞٛ‬ى‬ ‫ثويز‪ٞ‬هيب‬ ‫ثـبٗغـ‪ٟٞ‬‬ ‫ًـيـغـبُ‪٠‬‬ ‫ُ‪ٍٞ‬ـبًب‬ ‫ًْ٘بٍـب‬ ‫‪ٛ‬واه‪ٟ‬‬ ‫أثيلعبٕ‬ ‫كاًبه‬ ‫ٓجبثبٗ‪٠‬‬ ‫كويزب‪ٕٝ‬‬ ‫أًـوا‬ ‫ً‪ٗٞ‬بًو‪ٟ‬‬ ‫ٍبٗزب اىاثيَ‬ ‫ثَـــب‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬اعبك ‪ٝ‬ع‪ٞ‬‬ ‫يب‪ٗٝ‬ل‪ٟ‬‬ ‫ثواىكيَ‬

‫ًو‪ٗٝ‬ب‬ ‫ثييزب‬ ‫ًو‪ٗٝ‬و‬ ‫ًو‪ٗٝ‬ب‬ ‫كوٗي ٍ‪ٞ‬يَو‪ٟ‬‬ ‫ُـيـــــــــــ‪ٞ‬‬ ‫ٓبهى‬ ‫كوٗي‬ ‫اُغ٘ي‪ٚ‬‬ ‫كوٗي‬ ‫اُغ٘ي‪ٚ‬‬ ‫هاٗــل‬ ‫هاٗــل‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫اُغ٘ي‪ٚ‬‬ ‫كوٗي ً٘ــ‪٠ُٞ‬‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫هاٗــــــــل‬ ‫ُيـ‪ٞ‬ر‪٠‬‬ ‫اُغ٘ي‪ٚ‬‬ ‫كوٗي ؿـي٘‪٠‬‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬ ‫كـــــوٗي‬

‫‪ ‬تاتع دًل انعانى ‪‬‬ ‫‪ ‬نظاو انحكى ⁂ انًسـاحو ⁂ انعاصًو ⁂ انعًهو ‪‬‬ ‫‪26‬‬


‫ًي٘يب‬ ‫ُـيـجـويـب‬ ‫رـيَــــ‪ٞ‬رـ‪ٞ‬‬ ‫ٓبال‪ٟٝ‬‬ ‫ٓـبُ‪٠‬‬ ‫ٓـلؿـْــوو‬ ‫ٓ‪ٞ‬ىٓجين‬ ‫اُ٘يغو‬ ‫ٗيغيويب‬ ‫أصي‪ٞ‬ثيب‬ ‫رْــبك‬ ‫أٗغ‪ٞ‬ال‬ ‫ث٘يٖ‬ ‫أ‪ٝ‬ؿـ٘ل‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬رَــ‪ٞ‬اٗب‬ ‫ث‪ٞ‬ه‪ٗٝ‬ل‪ٟ‬‬

‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫ٌِٓ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫اٍزؼٔبهثورـب ُ‪٠‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬ ‫عٔ‪ٜٞ‬ه‪ٟ‬‬

‫‪582.644‬‬ ‫‪111.369‬‬ ‫‪30.355‬‬ ‫‪118.484‬‬ ‫‪1.240.000‬‬ ‫‪587.041‬‬ ‫‪783.030‬‬ ‫‪1.267.000‬‬ ‫‪923.768‬‬ ‫‪1.221.900‬‬ ‫‪1.248.000‬‬ ‫‪1.246.700‬‬ ‫‪112.622‬‬ ‫‪236.36‬‬ ‫‪600.272‬‬ ‫‪27.834‬‬

‫ٗـيـو‪ٝ‬ثـ‪٠‬‬ ‫ٓـ٘و‪ٝ‬كـيـب‬ ‫ٓـبٍـــيو‪ٝ‬‬ ‫ثـال ٗزـبيـو‬ ‫ثبٓبً‪ٞ‬‬ ‫رـ٘بٗـبهيق‬ ‫ٓبث‪ٞ‬ر‪ٞ‬‬ ‫ٗيبٓ‪٠‬‬ ‫الع‪ًٞ‬‬ ‫أكيـٌ أثبثب‬ ‫ث٘غبٓي٘ب‬ ‫ُ‪ٞ‬اٗلا‬ ‫ث‪ٞ‬هر‪ٞٗٞٗٞ‬‬ ‫ًٔجبال‬ ‫عبثو‪ٕٝ‬‬ ‫ث‪ٞ‬عٔج‪ٞ‬ها‬

‫‪‬‬ ‫أ‪ٛ‬ــ‪ ٍٞ‬األٗـ‪ٜ‬ـبه ك‪ ٠‬اُـؼـبُـْ‬ ‫‪27‬‬

‫‪‬‬

‫اُْـِٖ‬ ‫ك‪ٝ‬اله أٓويٌ‪٠‬‬ ‫هاٗــــــــل‬ ‫ع٘ي‪ٓ ٚ‬بال‪ٟٝ‬‬ ‫كوٗي ٓبُ‪٠‬‬ ‫كوٗي ٓبالعبّ‪٠‬‬ ‫اٍــٌيل‪ٝ‬‬ ‫كوٗــــــــي‬ ‫ٗبيو‪ٝ‬‬ ‫ك‪ٝ‬اله أصي‪ٞ‬ث‪٠‬‬ ‫كوٗــــــــي‬ ‫أٌٍيل‪ٝ‬‬ ‫كوٗــــــــي‬ ‫ِّٖ ّوم اكويويب‬

‫هاٗــــــــل‬ ‫كوٗــــــــي‬


‫ّ‬

‫اٍــــْ اُـ٘ـ‪ٜ‬ـو‬

‫اُط‪ٍٞ‬‬ ‫ثبألٓيبٍ‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬

‫اُـ٘ــيـَ‬ ‫األٓبى‪ٕٝ‬‬ ‫أُـَـيـَـج‪٠‬‬ ‫يبٗظ رَــ‪٠‬‬ ‫أ‪ٝ‬ث‪ – ٠‬أيوكيــِ‬ ‫‪ٞٛ‬اٗظ ( األٕلو )‬ ‫اٌُ‪ٗٞ‬ــ‪ٞ‬‬ ‫آٓــــ‪ٞ‬ه‬ ‫ُـيـ٘ب‬ ‫ٓبًي٘ي‪ٟ‬‬ ‫اُ٘يغو‬ ‫ٓـيـٌـ‪ٗٞ‬ظ‬ ‫ٗـيـيـَــ‪٠‬‬ ‫ثبهاٗب‬ ‫ٓ‪ٞ‬ه‪ - ٟ‬كاهُ٘ظ‬ ‫اُـلـ‪ُٞ‬غب‬ ‫ٓبكيوا‬ ‫ٍــبٗذ ُ‪ٞ‬هٌٗ‬

‫‪4145‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪3741‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2543‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1900‬‬

‫‪19‬‬

‫كي‪ ٞ‬عواٗل‪ٟ‬‬

‫‪1885‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬

‫ي‪ًٕٞٞ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ه‪ًٝ‬‬ ‫ٍـبٕ كوَٗيٌَ‪ٞ‬‬ ‫ٍــبُ‪ٞ‬يٖ‬ ‫اُـلاٗـ‪ٞ‬ة‬ ‫اُٖــٖ‬

‫‪1875‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪1700‬‬

‫‪‬‬

‫اُـٌٔـــــــــــــبٕ‬ ‫اكـويــوـيـب‬ ‫أٓويٌب اُغ٘‪ٞ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ ٙ‬أُويٌي‪ٚ‬‬ ‫اُٖيٖ‬ ‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ ٙ‬أُويٌي‪ٚ‬‬ ‫اُٖيٖ‬ ‫اكـويــوـيـب‬ ‫آٍـــــيب‬ ‫األرؾبكاَُ‪ٞ‬كيز‪ ٠‬اَُـبثن‬ ‫ًــ٘ــلا‬

‫اكـويــوـيـب‬ ‫آٍـــــيب‬ ‫األرؾبكاَُ‪ٞ‬كيز‪ ٠‬اَُـبثن‬ ‫أٓويٌب اُغ٘‪ٞ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫أٍــزواُـيـب‬ ‫األرؾبكاَُ‪ٞ‬كيز‪ ٠‬اَُـبثن‬ ‫أٓويٌب اُغ٘‪ٞ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫ً٘لا اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ ٙ‬األٓويٌي‪ٚ‬‬ ‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ ٙ‬األٓويٌي‪- ٚ‬‬ ‫أٌَُيي‬

‫اُغيه اُوئيَي‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ‬ ‫‪28‬‬

‫االٍــٌب ‪ً٘ -‬لا‬ ‫أٓويٌب اُغ٘‪ٞ‬ثي‪ٚ‬‬ ‫اُجواىيَ‬ ‫آٍـــــيب‬ ‫أ‪ٝ‬هثب‬ ‫آٍـــــيب‬

‫‪‬‬


‫ّ‬

‫األٍــــــــْ‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬

‫عوي٘الك‬ ‫ؿـيـ٘يـب اُغـل يـل‪ٙ‬‬ ‫ثـ‪ٞ‬هٗيـ‪ٞ‬‬ ‫ٓـلؿـْــوـو‬ ‫ثـبكـٖ‬ ‫ٍــ‪ٓٞ‬ـطـو‪ٙ‬‬ ‫اُـلِـجـيـٖ‬ ‫ٗـيـ‪ٞ‬ىيـِ٘ل‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ـ‪ٗٞ‬ـْــ‪ٞ‬‬ ‫اٗغِزوا – اٌٍزِ٘لا – ‪ٝ‬يـِي‬ ‫ايـِيـٌ ٓـيو‪ٟ‬‬ ‫كيٌز‪ٞ‬هيب ( ‪ٗٞٛ‬ظ ً‪ٗٞ‬ظ )‬ ‫ٍــيِـجٌ‬ ‫عـب‪ٙٝ‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬ثـب‬ ‫ٗـي‪ٞ‬كـ‪ٗٞ‬ال ٗل‬ ‫ُـ‪ٞ‬ى‪ٕٝ‬‬ ‫ايـَــِ٘ـلا‬ ‫ٓـيـ٘ل ٗـب‪ٝ‬ا‬ ‫أيـوُـ٘ـلا‬ ‫ىٓـِيـب اُغليل‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ـبًـبيـل‪ٟ‬‬ ‫ٓـ‪ُٞ‬ـيـجـٌـب‬ ‫اٍــج٘ـيـ‪ٞ‬ال‬ ‫ٍــٌـبُـيـٖ‬

‫‪‬‬

‫أَُــبؽ‪ ٚ‬ثبُٔيَ‬

‫أ‪ٛ‬ـْ أُؾيطبد ‪ٝ‬اُجؾبه ك‪ ٠‬اُؼبُْ‬ ‫‪29‬‬

‫‪840000‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪287000‬‬ ‫‪226467‬‬ ‫‪183810‬‬ ‫‪164148‬‬ ‫‪115707‬‬ ‫‪103736‬‬ ‫‪88923‬‬ ‫‪88755‬‬ ‫‪82119‬‬ ‫‪81930‬‬ ‫‪72986‬‬ ‫‪48842‬‬ ‫‪44206‬‬ ‫‪43359‬‬ ‫‪40420‬‬ ‫‪39768‬‬ ‫‪36537‬‬ ‫‪32059‬‬ ‫‪31900‬‬ ‫‪30305‬‬ ‫‪30168‬‬ ‫‪29398‬‬ ‫‪28215‬‬

‫‪‬‬

‫‪2‬‬


‫ّ‬

‫األٍــــــــْ‬

‫أَُبؽ‪ ٚ‬ثبُٔيَ‬

‫‪2‬‬

‫اُؼٔن ثبُولّ‬

‫اُؾغْ ثبُٔيَ‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫أُؾي‪ ٜ‬اُ‪ٜ‬بك‪ٟ‬‬

‫‪64186000‬‬

‫‪36198‬‬

‫‪167025000‬‬

‫‪2‬‬

‫أُؾي‪ ٜ‬األ‪٠َِٛ‬‬

‫‪31862000‬‬

‫‪28374‬‬

‫‪77580000‬‬

‫‪3‬‬

‫أُؾي‪ ٜ‬اُ‪ٜ٘‬ل‪ٟ‬‬

‫‪28350000‬‬

‫‪25344‬‬

‫‪68213000‬‬

‫‪4‬‬

‫أُؾي‪ ٜ‬أُزغٔل أُْبُ‪٠‬‬

‫‪3662000‬‬

‫‪17880‬‬

‫‪3026000‬‬

‫‪5‬‬

‫اُجؾو األثي٘ أُز‪ٍٜٞ‬‬

‫‪960000‬‬

‫‪16896‬‬

‫‪1019400‬‬

‫‪6‬‬

‫ثؾو ث‪ٜ‬وٗظ‬

‫‪875000‬‬

‫‪13422‬‬

‫‪788500‬‬

‫‪7‬‬

‫اُجؾواٌُبهيج‪٠‬‬

‫‪970000‬‬

‫‪24720‬‬

‫‪229840‬‬

‫‪8‬‬

‫ثؾو أ‪ٝ‬فزَي‬

‫‪590000‬‬

‫‪11070‬‬

‫‪454700‬‬

‫‪9‬‬

‫ثؾو اُٖيٖ اُْوه‪٠‬‬

‫‪482000‬‬

‫‪10500‬‬

‫‪52700‬‬

‫‪10‬‬

‫ثؾو فِيظ ‪ٛ‬لٍـ‪ٕٞ‬‬

‫‪476000‬‬

‫‪10500‬‬

‫‪37590‬‬

‫‪11‬‬

‫ثؾو اُيبثبٕ‬

‫‪389000‬‬

‫‪13242‬‬

‫‪383200‬‬

‫‪12‬‬

‫ثؾو أُْبٍ‬

‫‪222000‬‬

‫‪2654‬‬

‫‪12890‬‬

‫‪13‬‬

‫اُجؾو األؽٔو‬

‫‪169000‬‬

‫‪7254‬‬

‫‪53700‬‬

‫‪14‬‬

‫اُجؾو األٍــ‪ٞ‬ك‬

‫‪185000‬‬

‫‪7200‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪15‬‬

‫ثؾو اُجِطـين‬

‫‪163000‬‬

‫‪1506‬‬

‫‪5360‬‬

‫‪‬‬

‫أ‪ ْٛ‬اُجؾبه ‪ٝ‬اُجؾيواد اُلافِي‪ ٚ‬اُوئيَي‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ‬

‫‪30‬‬

‫‪‬‬


‫ّ‬

‫األٍـــــــــــْ‬

‫أَُبؽ‪ ٚ‬ثبُٔيَ‬

‫‪2‬‬

‫أُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌـبٕ‬

‫‪1‬‬

‫ثؾو هي‪ٝ‬يٖ‬

‫‪143200‬‬

‫األرؾبك اَُــــ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪2‬‬

‫ثؾيوح ٍز‪ٞ‬يجوي‪ٞ‬ه‬

‫‪32483‬‬

‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ً٘ - ٙ‬لا‬

‫‪3‬‬

‫ثؾيوح كيٌز‪ٞ‬هيب‬

‫‪26828‬‬

‫ر٘ياٗيب – ًي٘يب – أ‪ٝ‬ؿ٘لا‬

‫‪4‬‬

‫ثؾو آهاٍ‬

‫‪26430‬‬

‫األرؾبك اَُ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪5‬‬

‫ثؾيوح ‪ٛ‬ي‪ٞ‬هٕ‬

‫‪23860‬‬

‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ً٘ – ٙ‬لا‬

‫‪6‬‬

‫ثؾيوح ٓيزْـغبٕ‬

‫‪12178‬‬

‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ٙ‬‬

‫‪7‬‬

‫ثؾيوح ر٘غبٗيوب‬

‫‪12700‬‬

‫ر٘ياٗيب – اٌُ‪ٗٞ‬ـ‪ – ٞ‬ث‪ٞ‬ه‪ٗٝ‬ل‪ٟ‬‬

‫‪8‬‬

‫ثؾيوح عويذ ثيزو‬

‫‪12275‬‬

‫ً٘لا‬

‫‪9‬‬

‫ثؾيوح ثـبيـٌبٍ‬

‫‪12162‬‬

‫األرؾبك اَُــــ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪10‬‬

‫ثؾيوح ٗيبٍــب‬

‫‪11500‬‬

‫ٓال‪ٞٓ – ٟٝ‬ىٓجين – ر٘ياٗيب‬

‫‪11‬‬

‫ثؾيوح ٍِيق اٌُجيوح‬

‫‪9889‬‬

‫ً٘لا‬

‫‪12‬‬

‫ثؾيوح اه‪ٟ‬‬

‫‪9456‬‬

‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ٙ‬‬

‫‪13‬‬

‫ثؾيوح ا‪ٗٝ‬زبهي‪ٞ‬‬

‫‪7313‬‬

‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ً٘ – ٙ‬لا‬

‫‪14‬‬

‫ثؾيوح الك‪ٝ‬عب‬

‫‪7100‬‬

‫األرؾبك اَُــــ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪15‬‬

‫ثؾيوح ثٌِبُ‬

‫‪6700‬‬

‫األرؾبك اَُــــ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪16‬‬

‫ثؾيوح رـْــبك‬

‫‪6500‬‬

‫ر٘ياٗيب – اٌُ‪ٗٞ‬ـ‪ - ٞ‬ث‪ٞ‬هٗل‪ٟ‬‬

‫‪17‬‬

‫ثؾيوح أ‪ٗٝ‬يغب‬

‫‪3765‬‬

‫األرؾبك اَُــــ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪18‬‬

‫ثؾيوح ريزيٌبًب‬

‫‪3200‬‬

‫ثيو‪ – ٝ‬ث‪ُٞ‬يليب‬

‫‪19‬‬

‫ثؾيوح أرـِجبٍـٌب‬

‫‪3120‬‬

‫ً٘لا‬

‫‪20‬‬

‫ثؾيوح ٗيٌبهاع‪ٞ‬ا‬

‫‪3100‬‬

‫ٗيٌبهاع‪ٞ‬ا‬

‫‪21‬‬

‫ثؾيوح ه‪ٝ‬ك‪ُٝ‬ق‬

‫‪2473‬‬

‫ًي٘يب‬

‫‪22‬‬

‫ثؾيوح هي٘يـله‬

‫‪2467‬‬

‫ً٘لا‬

‫‪23‬‬

‫ثؾوح ايـَـي ً‪ٍٞ‬‬

‫‪2276‬‬

‫األرؾبك اَُــــ‪ٞ‬كيز‪٠‬‬

‫‪24‬‬

‫اُجؾو أُيذ‬

‫‪405‬‬

‫كَِـــطيٖ أُؾزِ‪ٚ‬‬

‫‪‬‬

‫األتحاد الدولى لكرة القدم { الفيفا }‬ ‫‪31‬‬

‫‪‬‬


‫‪ ‬األرؾبك اُل‪ٌُ ٠ُٝ‬وح اُولّ أ‪ ٝ‬اُليلب ‪ ٞٛ‬أُْوف ػِ‪ ٠‬عٔيغ أُجبهيبد‬ ‫اٌُو‪ٝ‬ي‪ ٚ‬اُل‪ُٝ‬ي‪ٜ٘ٓٝ ٚ‬ب ًؤً اُؼبُْ ‪ ٞٛٝ ،‬اُن‪ ٟ‬ى‪ٚ‬غ ه‪ٞ‬اػل ‪ٝ‬ه‪ٞ‬اٗيٖ اُِؼج‪ٚ‬‬ ‫ﺑ { أرؾبكهاثط‪ً ٚ‬وح‬ ‫اُليلب ) ‪ ٞٛ‬افزٖبه ُٔب ئَ‪٠‬‬ ‫ا‪ ٝ‬يؼلُ‪ٜ‬ب ‪ُٝ ،‬لع ‪ُٝ ،‬لع (‬ ‫اُولّ اُل‪ُٝ‬ي‪)OR ( > FIFA < } ٚ‬‬ ‫‪Fedration Of Internationaal Football Association‬‬ ‫‪ ، 1904‬ك‪ ٠‬ػبٕٔ‪ ٚ‬اُ٘‪ٞ‬ه ثبهيٌ ثلوَٗب ‪ٝ ،‬أّزوى ك‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬هل رؤٌٍ اُليلب ػبّ‬ ‫رؤٍيَ‪ٍ ٚ‬ـجغ ك‪ ٠ٛ ٍٝ‬كوَٗب ‪ُ٘ٞٛ ،‬لا ‪ ،‬ثِغيٌب ‪ ،‬اُلاٗٔوى ‪ ،‬اَُــ‪ٞ‬يل ‪ ،‬أٍجبٗيب‬ ‫ٍـ‪ٞ‬يَـوا **‬ ‫ه‪ٝ‬ثيو عيوإ ) هئيٌ األرؾبك اُلوَٗ‪ٌُ ٠‬وح‬ ‫‪ٝ‬يؼ‪ٞ‬ك اُل‪ َٚ‬ك‪ْٗ ٠‬ؤر‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ع‪ٜٞ‬ك (‬ ‫اُولّ ك‪ ٠‬مُي اُ‪ٞ‬هذ * ‪ٝ‬يوغ ٓوو اُليلب ك‪ ( ٠‬ىي‪ٞ‬هؿ ثَـ‪ٞ‬يَـوا**‬ ‫‪ٔٓٝ‬ب ينًو إٔ اٗغِزوا ػبه‪ٙ‬ذ كٌوح اهبٓخ اُليلب ‪ ُْٝ ،‬رْــبهى ك‪ ٠‬أْٗطخ األرؾبك‬ ‫‪1950‬‬ ‫أ‪ ٍٝ‬األٓو ‪ ،‬ؿيو أٗ‪ٜ‬ب رواعؼذ ‪ّٝ‬بهًذ أل‪ٓ ٍٝ‬و‪ ٙ‬ك‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ ُؼبّ‬ ‫‪ ‬هإٍـبء اُليلب ٓ٘ن رؤٍيَ‪ٝ ٚ‬ؽز‪ ٠‬اآلٕ ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬ه‪ٝ‬ثيو عيوإ ( كوَٗي ) ٖٓ ‪ٓ 22‬بي‪ 1904 ٞ‬ؽز‪4 ٠‬ي‪ٗٞ‬ي‪1906 ٞ‬‬ ‫‪ٝٝ – 2‬كك‪ ( ٍٞ‬اٗغِيي‪ 1906 ٖٓ ) ٟ‬ؽز‪1918 ٠‬‬ ‫‪ – 3‬ع‪ ٍٞ‬هئي‪ ( ٚ‬كوَٗي ) ٖٓ ‪ 1921‬ؽز‪1954 ٠‬‬ ‫‪ – 4‬ه‪ٝ‬ك‪ُٝ‬ق ‪ُٝ‬يْ ( ثِغيٌ‪ 21 ٖٓ ) ٠‬ي‪ٗٞ‬ي‪ 1954 ٞ‬ؽز‪ 17 ٠‬أًز‪ٞ‬ثو ‪1955‬‬ ‫‪ - 5‬آهصو كه‪ٝ‬ه‪ ( ٟ‬اٗغِيي‪ 1956 ٖٓ ) ٟ‬ؽز‪1961 ٠‬‬ ‫‪ٍ -6‬يو ٍزبِٗ‪ ( ٠‬اٗغِيي‪ 1961 ٖٓ ) ٟ‬ؽز‪1974 ٠‬‬ ‫‪ -7‬ع‪ٞ‬ا‪ٛ ٝ‬بكيالٗظ ( ثواىيِ‪ٝ 1974 ٖٓ ) ٠‬ؽز‪ ٠‬األٕ ‪ٍٞٝ ..‬ف ر٘ز‪ٓ ٠ٜ‬لح‬ ‫‪ٓٝ 1998‬لح هئبٍخ اُلجلب ‪ٍٞ٘ 4‬اد هبثِ‪ُِ ٚ‬زغليل *‬ ‫هئبٍز‪ُِ ٚ‬لجلب ػبّ‬ ‫* ‪ٝ -‬اُليلب ُيٌ ٓغوك ‪ٛ‬يئ‪ ٚ‬هيب‪ٙ‬ي‪ ٚ‬ثَ ‪ ٌِٚٔٓ ٞٛ‬أ‪ ٝ‬آجوا‪ٞٛ‬هي‪ ٚ‬ي٘ط‪ ٟٞ‬هايز‪ٜ‬ب‬ ‫أػلاك ًجيو‪ ٖٓ ٙ‬اُل‪ ، ٍٝ‬كؼلك األرؾبكاد اٌُو‪ٝ‬ي‪ ٚ‬األ‪ِٛ‬ي‪ ٚ‬أَُغِ‪ ٚ‬ث‪ ٚ‬ؽبُيب‬ ‫ارؾبكا ‪ٝ ،‬ػلك األٗلي‪ ٚ‬أَُغِ‪ٚ‬‬

‫‪171‬‬

‫‪ 380‬أُق ٗبك‪ٝ ، ٟ‬ػلك اُالػجيٖ أَُغِيٖ ث‪ٚ‬‬

‫هٍــٔيب ‪ِٓ 52‬ي‪ ٕٞ‬الػت *‬

‫ا‬

‫‪‬‬

‫كم شئ عن كأس انعانى نكزج انقدو‬ ‫‪32‬‬

‫‪‬‬


‫*‬

‫ع‪ ٍٞ‬هئي‪ ) ٚ‬هئيٌ األرؾبك‬

‫ٕبؽت كٌوح اهبٓخ ًؤً اُؼبُْ ‪ ٞٛ‬أُؾبٓ‪ ٠‬اُلوَٗ‪( ٠‬‬

‫اُلوَٗ‪ٝ ٠‬األرؾبك اُل‪ٌُ ٠ُٝ‬وح اُولّ ‪ٝ ..‬هل ٗب‪ٓ َٙ‬غ ىٓيَ ػٔو‪٘ٛ ( ٙ‬و‪ ٟ‬كيِ‪) ٠ٗٞ‬‬ ‫رَغ ٍ٘‪ٞ‬اد ؽز‪ٝ ٠‬اكن األرؾبك اُل‪ٌُ ٠ُٝ‬وح اُولّ ( اُليلب ) ػِ‪ ٠‬إٔ ر٘ظْ أ‪ٝ‬هع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫ا‪ ٠ُٝ‬ثط‪ٞ‬الد ًؤً اُؼبُْ ػبّ‬

‫‪1930‬‬ ‫ًؤً ع‪ ٍٞ‬هئي‪ٚ‬‬

‫*‪ -‬رٌوئب ُغ‪ٜٞ‬ك هئي‪ ٚ‬أ‪ِٛ‬ن اُليلب ػِ‪ ٠‬اُجط‪ ُٚٞ‬اُ‪ُٞ‬يل‪ ٙ‬اٍـْ (‬

‫)‬

‫‪ ٖٓٝ‬كو‪ ٛ‬كوؽخ ع‪ ٍٞ‬هئي‪ ٚ‬ثزؾوين كٌور‪ ٚ‬ككغ رٌبُيق ٕ٘غ اٌُؤً اُن‪ٛ‬جي‪ ٚ‬اُز‪٠‬‬ ‫ٕٔٔ‪ٜ‬ب اُل٘بٕ اُلوَٗ‪ ( ٠‬أثيَ الكِيو‪) ٝ‬‬ ‫‪ً ‬بٕ اٌُؤً ييٕ‬

‫‪ً 4‬غْ ٖٓ اُن‪ٛ‬ت اُقبُٔ ‪ُٚٞٛٝ‬‬

‫ٍ‪ٞ‬يَو‪ ٟ‬أ‪ٓ ٟ‬ب يؼبكٍ‬

‫‪ٝ ٍْ 30‬هئز‪ٚ‬‬

‫‪ 50‬أُق كوٗي‬

‫‪ 3000‬ع٘ي‪ ٚ‬اٍزوُي٘‪ ٠‬ثؼِٔخ رِي األيبّ ‪..‬‬ ‫‪ 30‬أُق ع٘ي‪ ٚ‬اٍزوُي٘‪٠‬‬

‫‪ٝ‬رْ اُزؤٓيٖ ػِ‪ ٠‬اٌُؤً اُن‪ٛ‬جي‪ ٚ‬ثٔجِؾ‬

‫* أهيئذ أ‪ ٍٝ‬ثط‪ ُٚٞ‬ك‪ ٠‬أ‪ٝ‬هع‪ٞ‬ا‪ ٟ‬ثل‪ ٕٝ‬رٖليبد رٔ‪ٜ‬يلي‪ ٠ٛٝ ٚ‬أ‪ٝ ٍٝ‬آفو ثط‪ ُٚٞ‬روبّ‬ ‫ثل‪ ٕٝ‬رِي اُزٖليبد ‪ٝ ..‬ػِ‪ ٠‬مُي ُْ ييك ػلكاُل‪ ٍٝ‬أُْبهً‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُجط‪ ُٚٞ‬ػٖ‬ ‫ك‪ ُٚٝ‬هَٔذ اُ‪ ٠‬اهثغ ٓغٔ‪ٞ‬ػبد ‪ٔٙ ..‬ذ أُغٔ‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬األ‪: ٠ُٝ‬‬ ‫ّيِ‪ – ٠‬أٌَُيي ‪ ..‬أُغٔ‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬اُضبٗي‪ٚ‬‬ ‫أُغٔ‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬اُضبُض‪ٚ‬‬ ‫أُغٔ‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬اُواثؼ‪ٚ‬‬

‫األهع٘زيٖ – كوَٗب –‬

‫‪ :‬ي‪ٞ‬ؿ‪ٍٞ‬الكيب – اُجواىيَ – ث‪ُٞ‬يليب ‪..‬‬

‫‪ :‬أ‪ٝ‬هع‪ٞ‬ا‪ – ٟ‬ه‪ٓٝ‬بٗيب – ثيو‪.. ٝ‬‬

‫‪ :‬اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ ٙ‬األٓويٌي‪ٚ‬‬

‫‪33‬‬

‫‪13‬‬

‫– ثبهاع‪ٞ‬ا‪ – ٟ‬ثِغيٌب‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫األًائم فى يساتقح كأس انعانى‬

‫أ‪ٓ ٍٝ‬جبها‪ ٙ‬ك‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ‬ ‫أ‪ٛ ٍٝ‬لف ك‪ ٠‬ربهيـ ًؤً اُؼبُْ‬

‫‪ٓ :‬جبهاح األكززبػ ثيٖ كوَٗب ‪ٝ‬أٌَُيي‬ ‫‪ٍ :‬غِ‪ُٞ ٚ‬يٌ ُ‪ٞ‬هاٗذ ٍبػل ‪ٛ‬غ‪٘ٓ ّٞ‬زقت كوَٗب‬

‫‪ًٝ‬بٕ ك‪ ٠‬أُجبها‪ ٙ‬األكززبؽي‪ٓ ٚ‬غ ٓ٘زقت أٌَُيي‬ ‫أ‪ٖٓ ٍٝ‬بة ‪ :‬أٌَُ٘له ريج‪ ٞ‬ؽبهً ٓوٓ‪ ٠‬كوَٗب ك‪ ٠‬أُجبها‪ ٙ‬األكززبؽي‪ٚ‬‬ ‫‪ :‬ك‪ ٟ‬الً ًبٍيبً ًبثزٖ كوين ثيو‪ٝ‬‬

‫أ‪ ٍٝ‬الػت ٓطو‪ٝ‬ك‬

‫أ‪ٛ ٍٝ‬برويي ‪ :‬األهع٘زي٘‪ ٠‬عييوٓ‪ٍ ٞ‬زبثيَ ػ٘لٓب كبىد األهع٘زيٖ ػِىبٌَُٔيي‬ ‫أ‪ّ ٍٝ‬ويويٖ يِؼجبٕ ٓؼب ك‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ‬

‫‪3 /6‬‬

‫‪ٓ :‬بٗ‪ٞ‬يَ ‪ ٝ‬كوٗبك‪ ٝ‬ه‪ٍٝ‬بً أٌَُيٌييٖ‬ ‫‪ٖٓ ٠ٛ :‬و ك‪ ٠‬ػبّ‬

‫أ‪ ٍٝ‬ثِلػوث‪ٝ ٠‬أكويو‪ ٠‬يَٖ ُ٘‪ٜ‬بئيبد ًؤً اُؼبُْ‬

‫‪ 1934‬ثبيطبُيب‬

‫‪ ٖٓٝ‬أؿوة األههبّ اُويبٍي‪ ٚ‬اُز‪ٍ ٠‬غِ‪ٜ‬ب اُلوين‬ ‫اُو‪ ٠ٓٞ‬أُٖو‪ ٟ‬إٔ ٗغْ ‪ٛ‬غ‪ ٚٓٞ‬ػجل اُوؽٔــــٖ‬ ‫ك‪ٞ‬ى‪ٗ ٟ‬غْ ‪ٛ‬غ‪ ّٞ‬اُ٘بك‪ ٟ‬أُٖو‪ ٟ‬ك‪َٓ ٠‬ـــز‪ٜ‬ــَ‬ ‫اُضالصي٘يبد ‪ ٞٛ‬اُن‪ٍ ٟ‬غَ ًَ أ‪ٛ‬لاف ٖٓــو ك‪٠‬‬ ‫اُزٖليبد ‪ٝ‬اُ٘‪ٜ‬بئيبد كول أؽوى‬ ‫ٓوٓ‪ ٠‬كَِطيٖ‬

‫‪ٛ 11‬لكب كــــ‪٠‬‬

‫‪ 1 /7‬ك‪ ٠‬اُوب‪ٛ‬و‪ٝ ٙ‬‬

‫‪ 2 /4‬كــــ‪٠‬‬

‫اُولً ك‪ ٠‬اُزٖليبد ‪ٛ ٝ‬لكيٖ ك‪ٓ ٠‬وٓ‪ ٠‬أُغـو‬ ‫ك‪ ٠‬اُ٘‪ٜ‬بئيبد ‪ٝ‬ثنُي يٌ‪ٓ ٕٞ‬غٔ‪ٞ‬ع ٓب أؽوى‪ٙ‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ٛ‬ـــــــــــــل كب‬ ‫‪ًٝ‬بٕ رٌْيَ ٓ٘زقت ٖٓو ك‪ ٠‬ايطبُيب ‪ٙ‬ل أُغو ػبّ‬

‫‪ 1934‬يزٌ‪-: ٖٓ ٕٞ‬‬

‫ٖٓطل‪ً ٠‬بَٓ ٖٓ٘‪ٞ‬ه ( ؽبهً ٓوٓ‪) ٠‬‬ ‫ػِ‪ً ٠‬بف – ؽٔيل – ّبهُ‪ ( ٠‬ف‪ ٜ‬اُظ‪ٜ‬و )‬ ‫ؽَيٖ اُلبه – أٍبػيَ هأكذ‬ ‫ٓؾٔل ُطيق – ػجل اُوؽٖٔ ك‪ٞ‬ى‪ٟ‬‬

‫– ؽَٖ هعت ( ف‪ ٜ‬اُ‪) ٍٜٞ‬‬ ‫– ٓقزبه اُززِ‬

‫ؽٔل ؽَٖ ( ف‪ٛ ٜ‬غ‪) ّٞ‬‬ ‫‪30‬‬

‫– ًبَٓ َٓؼ‪ٞ‬ك – ّ‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تاتع األًائم فى يساتقح كأس انعانى‬ ‫‪ :‬ػبّ‬

‫أ‪ٓ ٍٝ‬جبها‪ٓ ٙ‬ؼبك‪ٙ‬‬ ‫أ‪ٛ ٍٝ‬لف يؾوى ٖٓ ‪ٙ‬وثخ عياء‬

‫‪ 1934‬ثيٖ ايطبُيب ‪ٝ‬أٍجبٗيب‬

‫‪ٍ :‬غِ‪ ٚ‬االػت اُلوَٗ‪ ٠‬كيويَذ ك‪ٓ ٠‬جبهاح‬ ‫اَُ٘ٔب ‪ٝ‬كوَٗب‬ ‫‪ :‬الػت اُجواىيَ كبُلئبهك‪ ٟ‬ثويز‪ٗ ٞ‬غْ‬

‫أ‪ ٖٓ ٍٝ‬أ‪ٛ‬له ‪ٙ‬وثخ عياء ك‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ‬

‫‪ٛ‬غ‪ ّٞ‬اُجواىيَ ك‪ٓ ٠‬جبهاح أٍجبٗيب ‪ ٝ‬اُجواىيَ ‪ٌٓ ٙٝ‬زْق‬ ‫ٍئ٘ز‪ ٞ‬أ‪ ٝ‬اُغ‪ٛٞ‬و‪ ٙ‬اَُ‪ٞ‬كاء (‬ ‫أ‪ ٍٝ‬ؽٌْ ٖٓو‪ٝ ٟ‬ػوث‪ ٠‬ك‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ‬

‫اكيَ‪ ٕٞ‬أهاٗزيي ك‪ٗٝ‬ب‬ ‫ثيِي‪) ٚ‬‬

‫‪ :‬اٍ ػًْ ي‪ٍٞ‬ق ٓؾٔل هبّ ثزؾٌيْ ٓجبهاح‬

‫أٓويٌب ‪ٝ‬أٌَُيي ك‪ً ٠‬ؤً ايطبُيب ػبّ‬ ‫أٍـوع ‪ٛ‬لف ك‪ٜٗ ٠‬بئيبد ًؤً اُؼبُْ‬ ‫اَُ٘ٔب ثؼل‬

‫‪1934‬‬

‫‪ :‬أؽوى‪ ٙ‬ع٘بػ أُٔبٗيب األئٖ (‬

‫ُي٘ي ) ك‪٠‬‬

‫‪ 24‬صبٗي‪ ٚ‬كو‪ ٖٓ ٜ‬ثلايخ أُجبها‪. ٙ‬‬

‫أ‪ ٍٝ‬الػت يؾوى ‪ٛ‬لف ك‪ٗ ٠‬لَ‪ٚ‬‬

‫‪ ٞٛ :‬األػت (‬

‫ُ‪ٞ‬هرْو ) ٍبػل أيَو ٓ٘زقت‬

‫ٍ‪ٞ‬يَوا ك‪ٓ ٠‬جبهاح كويو‪ٙ ٚ‬ل أُٔبٗيب ‪ٝ‬مُي ك‪ً ٠‬ؤً‬ ‫أ‪ٓ ٍٝ‬و‪ ٙ‬يطوك كي‪ٜ‬ب صالس الػجيٖ ك‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ‬ ‫رْيٌ‪ٍِٞٞ‬كبًيب اُز‪ ٠‬أٍٔ‪ٛٞ‬ب ٓؼـوًخ (‬

‫‪ً :‬بٕ مُي ك‪ٓ ٠‬جبهاح اُجالاىيَ ‪ٝ‬‬

‫ث‪ٞ‬هك‪ ) ٝ‬ؽيش ‪ٛ‬وك اُؾٌْ كي‪ٜ‬ب صالصخ الػجيٖ‬

‫ثيَجت اُؼ٘ق اُْليل ‪ٝ ..‬مُي ك‪ً ٠‬ؤً كوَٗب‬ ‫أ‪ ٍٝ‬ك‪ ُٚٝ‬رل‪ٞ‬ى ثٌؤً اُؼبُْ ٓوريٖ‬

‫‪ 1938‬ثلوَٗب ‪.‬‬

‫‪ ٠ٛ :‬ايطبُيب ك‪٠‬‬

‫أًضو اُلوم ‪ٕٞٝ‬ال اُ‪ً ٠‬ؤً اُؼبُْ‬

‫‪.. 1938‬‬ ‫‪.. 1938 ٝ 1934‬‬

‫‪ ٞٛ :‬كوين أُٔبٗيب ‪..‬‬

‫اُؾٌبّ اُؼوة اُنيٖ ًبٕ ُ‪ّ ْٜ‬وف رؾٌيْ ثؼ٘ ٓجبهيبد ًؤً اُؼبُْ ‪-: ْٛ‬‬ ‫‪ -2 .. 1934‬ػِ‪ ٠‬ث‪ٞ‬عَيْ ‪ ..‬األٓبهاد‬ ‫‪- 1‬ي‪ٍٞ‬ق ٓؾٔل ‪ٖٓ ٖٓ ..‬و ك‪ ٠‬ايطبُيب‬ ‫‪ ٝ 1966‬أٌَُيي ‪1970‬‬ ‫‪ -3‬ػِ‪ ٠‬ه٘ليَ ‪ٖٓ ٖٓ ..‬و ك‪ ٠‬اٗغِزوا‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪ٖٓ -4‬طل‪ً ٠‬بَٓ ٓؾٔ‪ٞ‬ك ‪ٖٓ ٖٓ ..‬و ك‪ ٠‬أُٔبٗيب‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪ -5‬كبه‪ٝ‬م ث‪ٞ‬ظ‪ٍٞ ٖٓ .. ٞ‬هيب ك‪ ٠‬األهع٘زيٖ‬ ‫‪ -6‬اثوا‪ٛ‬يْ اُ‪ ٖٓ.. ٟٞٚ‬اُجؾويٖ ‪ -7 ..‬ي‪ٍٞ‬ق اُـ‪ُ ٖٓ ٍٞ‬يجيب‪..‬‬ ‫‪ -9‬كالط اُْ٘به ٖٓ اَُؼ‪ٞ‬كي‪ٚ‬‬ ‫‪ -8‬ثبُؼيل الهوٕ ٖٓ اُغيائو ‪..‬‬ ‫‪ ٖٓ..‬ر‪ٌٗٞ‬‬ ‫‪ -10‬عٔبٍ اُْويق ٖٓ ٍ‪ٞ‬هيب‪ -11 .‬ػِ‪ ٠‬ثٖ ٗبٕو ‪ٗٝ‬بع‪ ٠‬ع‪ٞ‬ي٘‪٠‬‬ ‫‪31‬‬


‫‪‬‬ ‫ّ‬

‫اُؼبّ‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪1930‬‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪1958‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1994‬‬

‫ثط‪ٞ‬الد ًؤً اُؼبُْ ‪ٝ‬اُل‪ ٍٝ‬اُلبئي‪ٙ‬‬ ‫اُجـِـــــل‬ ‫أُ‪ٚ‬يق‬ ‫أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫ايطبُيــــب‬ ‫كوَٗـــــب‬

‫اُجواىيـَ‬ ‫ٍـ‪ٞ‬يَوا‬ ‫اَُــ‪ٞ‬يل‬ ‫ّــــيـِ‪٠‬‬ ‫اٗغِزوا‬ ‫أٌَُيي‬ ‫أُٔبٗيب‬ ‫األهع٘زيٖ‬ ‫أٍجبٗيب‬ ‫أٌَُيي‬ ‫ايطبُيــــب‬ ‫اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ٙ‬‬

‫‪ٛ‬وكب أُجبها‪ ٙ‬اٗ‪ٜ‬بئي‪ٚ‬‬

‫‪‬‬ ‫اُ٘زيغ‪ٚ‬‬

‫‪2-4‬‬ ‫أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ – ٟ‬األهع٘زيٖ‬ ‫‪1-2‬‬ ‫ايطبُيب ‪ -‬رْيٌ‪ٍِٞٞ‬كبًيب‬ ‫‪2-4‬‬ ‫ايطبُيب ‪ -‬أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫ُْ روْ ثَجت اُؾوة اُؼبُٔي‪ ٚ‬اُضبٗي‪ٚ‬‬ ‫ُْ روْ ثَجت اُؾوة اُؼبُٔي‪ ٚ‬اُضبٗي‪ٚ‬‬ ‫‪1-2‬‬ ‫أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ - ٟ‬اُجواىيَ‬ ‫‪2-3‬‬ ‫أُٔبٗيب – أُغـو‬ ‫‪2-5‬‬ ‫اُجواىيَ – اَُـ‪ٞ‬يل‬ ‫‪1-3‬‬ ‫اُجواىيَ ‪ -‬رْيٌ‪ٍِٞٞ‬كبًيب‬ ‫‪2-4‬‬ ‫اٗغِزوا ‪ -‬أُٔبٗيب‬ ‫‪1-4‬‬ ‫اُجواىيَ – ايطبُـيـب‬ ‫‪1-2‬‬ ‫أُٔبٗيـب – ‪ُٞٛ‬ـ٘ـل‪ٙ‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫أألهع٘زيٖ – ‪ُٞٛ‬ـ٘ـل‪ٙ‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫ايـطبُـيـب – أُـٔـبٗـيـب‬ ‫‪2-3‬‬ ‫األهع٘زيٖ – أُـٔـبٗـيـب‬ ‫‪0-1‬‬ ‫أُـٔـبٗـيـب ‪ -‬األهع٘زيٖ‬ ‫‪2-3‬‬ ‫اُجواىيَ – ايطبُـيـب‬

‫‪32‬‬

‫اُلبئــي‬ ‫ثبٌُؤً‬ ‫أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫ايطبُيــــب‬ ‫ايطبُيــــب‬

‫أ‪ٝ‬ه‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫أُٔبٗيب‬ ‫اُجواىيـَ‬ ‫اُجواىيـَ‬ ‫اٗغِزوا‬ ‫اُجواىيـَ‬ ‫أُٔبٗيـب‬ ‫األهع٘زيٖ‬ ‫ايطبُيــــب‬ ‫األهع٘زيٖ‬ ‫أُـٔـبٗـيـب‬ ‫اُجواىيـَ‬


33


‫{ ‪ٛ‬لاك‪ً ٞ‬ؤً اُؼبُْ }‬ ‫‪ 8‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1930‬عييوٓ‪ٍ ٞ‬زبثيَ األهع٘زي٘‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ّ : 1934‬يبكي٘‪ ٞ‬اإليطبُ‪ٗ ٝ ٠‬يغلُ‪ ٠‬اُزْيٌ‪ًٗٞ ٝ ٠‬يٖ األ ُٔبٗ‪ 4 ... ٠‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫‪ 8‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫*ػبّ‬

‫‪ُ : 1938‬ي‪ٗٞ‬يلاً اُجواىيِ‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1950‬أكٓيو اُجواىيِ‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ًٞ : 1954‬رْيِ أُغو‪... ٟ‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1958‬ك‪ٗٞ‬زيٖ اُلوَٗ‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1962‬أُجود أُغو‪ ٝ ٟ‬ايلبٗ‪ٞ‬ف اُو‪ٍٝ ٠ٍٝ‬بْٗيي اُْيِ‪ٝ ٠‬عبهيْ٘ب‬

‫‪ 7‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫‪ٛ 11‬لكب‬ ‫‪ٛ 13‬لكب ( ههْ هيبٍ‪ ٠‬ؽز‪ ٠‬اآلٕ )‬

‫‪ٝ‬كبكب اُجواىيِيبٕ ‪ ٝ‬عيوً‪ٞ‬كيزِ اُي‪ٞ‬ؿ‪ٍٞ‬ال ك‪... ٠‬‬

‫‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫‪ 9‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1966‬ي‪ٞ‬ىيجي‪ ٞ‬اُجورـبُ‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ُِٞٓ : 1970‬و األ ُٔبٗ‪... ٠‬‬

‫‪ 10‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1974‬ال رـ‪ ٞ‬اُج‪ُ٘ٞ‬ل‪... ٟ‬‬

‫‪ 7‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫*ػبّ‬

‫‪ً : 1978‬ئجيٌ األهع٘زي٘‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1982‬ثب‪ ُٞٝ‬ه‪ ٠ٍٝ‬اإليطبُ‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ : 1986‬عبه‪ُ ٟ‬يٌ٘و األٗغِيي‪... ٟ‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ٌٍ : 1990‬يال رْ‪ ٠‬اإليطبُ‪... ٠‬‬

‫*ػبّ‬

‫‪ٍ : 1994‬بُيٌ٘‪ ٞ‬اُو‪ٍ ٝ ٠ٍٝ‬ز‪ٞ‬يزٌْ‪ٞ‬ف اُجِـبه‪... ٟ‬‬

‫‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫************************************‬ ‫‪ً === 1970‬بهُ‪ ًٞ‬اُجور‪ٞ‬‬ ‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬ ‫===‬

‫اُجواىيِ‪٠‬‬

‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬

‫‪1974‬‬

‫===‬

‫ًو‪ٝ‬يق‬

‫===‬

‫اُ‪ُٜ٘ٞ‬ل‪ٟ‬‬

‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬

‫‪1978‬‬

‫===‬

‫ًئجيٌ‬

‫===‬

‫األهع٘زي٘‪٠‬‬

‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬

‫‪1982‬‬

‫===‬

‫ىيٌ‪ٞ‬‬

‫===‬

‫اُجواىيِ‪٠‬‬

‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬

‫‪1986‬‬

‫===‬

‫كييغ‪ٓ ٞ‬بهاك‪ٗٝ‬ب‬

‫===‬

‫األهع٘زي٘‪٠‬‬

‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬

‫‪1990‬‬

‫===‬

‫ٓبرب‪ًٝ‬‬

‫===‬

‫األ ُٔبٗ‪٠‬‬

‫*أؽَٖ الػت ك‪ٗٞٓ ٠‬ليبٍ‬

‫‪1994‬‬

‫===‬

‫ه‪ٓٝ‬بهي‪ٞ‬‬

‫===‬

‫اُجواىيِ‪٠‬‬

‫‪34‬‬


‫‪ً ‬ؤً األْٓ اإلكويوي‪ ٚ‬‬ ‫ًبٗذ اُجلاي‪ ٚ‬ثبُزؾليل ي‪٠ٓٞ‬‬

‫‪ 1956‬أص٘بء اعزٔبع األرؾبك اُل‪٠ُٝ‬‬

‫‪ 8 ، 7‬ي‪ٗٞ‬ي‪ ٞ‬ػبّ‬

‫ٌُوح اُولّ ( اُليلب ) ك‪ٓ ٠‬لي٘خ ُْج‪ ٚٗٞ‬ثبُجورـبٍ ؽيش اٗز‪ٜ‬ي ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُلوٕ‪ٔٓ ٚ‬ضِ‪ٞ‬‬ ‫األرؾبكاد األكويوي‪ ٚ‬األػ‪ٚ‬بء ك‪ ٠‬اُليلب ‪ : ْٛٝ‬أُ‪ٜ٘‬لً ‪ /‬ػجل اُؼييي ػجلهللا ٍبُْ‬ ‫‪ٓ ٝ‬ؾٔل ُطيق ‪ٝ‬ي‪ٍٞ‬ق ٓؾٔل ٖٓ ( ٖٓو ) ‪ٝ‬ػجل اُوؽيْ ّلاك ‪ٝ‬اُلًز‪ٞ‬ه ‪ /‬ػجل‬ ‫اُؾِيْ ٓؾٔل ‪ٝ‬ثلي‪ٓ ٟٞ‬ؾٔل ٖٓ ( اَُ‪ٞ‬كإ ) ‪ُٝ ٝ‬يْ كيَ ٖٓ ( ع٘‪ٞ‬ة اكويويب )‬ ‫‪ٝ‬هوه‪ٝ‬ا ك‪ ٠‬اعزٔبػ‪ ْٜ‬رٌ‪ٞ‬يٖ األرؾبك اإلكويو‪ٌُ ٠‬وح اُولّ ( اٌُبف ) ‪ٝ‬ر٘ظيْ َٓبثو‪ٚ‬‬ ‫ًو‪ٝ‬ي‪ُِ ٚ‬ل‪ ٍٝ‬اإلكويوي‪ ٚ‬روبّ ًَ ٍ٘زيٖ ‪ٝ‬رجلأ ٖٓ ػبّ‬

‫‪1957‬‬

‫‪ٝ‬اهزوػ اُلًز‪ٞ‬ه ‪ /‬ػجل اُؾِيْ ٓؾٔل إٔ رو‪ ّٞ‬اَُ‪ٞ‬كإ ثز٘ظيْ أ‪ ٍٝ‬ثط‪ُٜ ُٚٞ‬ن‪ٙ‬‬ ‫أَُبثو‪ ٚ‬اُ‪ُٞ‬يل‪ ٙ‬ثٔ٘بٍجخ اٍزوالٍ اَُ‪ٞ‬كإ ك‪ ٠‬ي٘بيو‬

‫‪1956‬‬

‫‪ٝ‬رَٔيخ أَُبثو‪ ٚ‬ثبٍْ ( ًؤً األْٓ اإلكويوي‪) ٚ‬‬ ‫**********************************‬

‫‪ ‬ثط‪ٞ‬الد ًؤً األْٓ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫اُؼبّ‬

‫اُجِــــــل‬ ‫أُ‪ٚ‬يق‬

‫اُلبئــــي‬ ‫ثبُـٌـؤً‬

‫ّ‬

‫اُؼبّ‬

‫‪1‬‬

‫‪1957‬‬

‫اَُ‪ٞ‬كإ‬

‫ٖٓــــو‬

‫‪1‬‬

‫‪1978‬‬

‫ؿبٗب‬

‫‪2‬‬

‫‪1959‬‬

‫ٖٓــــو‬

‫ٖٓــــو‬

‫‪2‬‬

‫‪1980‬‬

‫ٗيغيويب‬

‫ٗيغيويب‬

‫‪3‬‬

‫‪1962‬‬

‫أصي‪ٞ‬ثيب‬

‫أصي‪ٞ‬ثيب‬

‫‪3‬‬

‫‪1982‬‬

‫ُيجيب‬

‫ؿبٗب‬

‫‪4‬‬

‫‪1963‬‬

‫ؿبٗب‬

‫ؿبٗب‬

‫‪4‬‬

‫‪1984‬‬

‫ٍبؽَ اُؼبط‬

‫اٌُبٓيو‪ٕٝ‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1965‬‬

‫ر‪ٌٗٞ‬‬

‫ؿبٗب‬

‫‪5‬‬

‫‪1986‬‬

‫ٖٓــــو‬

‫ٖٓــــو‬

‫‪6‬‬

‫‪1968‬‬

‫أصي‪ٞ‬ثيب‬

‫ىائيو‬

‫‪6‬‬

‫‪1988‬‬

‫أُـوة‬

‫اٌُبٓيو‪ٕٝ‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1970‬‬

‫اَُ‪ٞ‬كإ‬

‫اَُ‪ٞ‬كإ‬

‫‪7‬‬

‫‪1990‬‬

‫اُغيائو‬

‫اُغيائو‬

‫‪8‬‬

‫‪1972‬‬

‫اٌُبٓيو‪ٕٝ‬‬

‫اٌُ‪ٗٞ‬ـ‪ٞ‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1992‬‬

‫اَُ٘ـبٍ‬

‫ٍبؽَ اُؼبط‬

‫‪9‬‬

‫‪1974‬‬

‫ٖٓــــو‬

‫ىائيو‬

‫‪9‬‬

‫‪1994‬‬

‫ر‪ٌٗٞ‬‬

‫ٗيغيويب‬

‫‪10‬‬

‫‪1976‬‬

‫أصي‪ٞ‬ثيب‬

‫أُـوة‬

‫‪10‬‬

‫‪1996‬‬

‫ط‪ .‬اكويويب‬

‫ط‪ .‬اكويويب‬

‫‪35‬‬

‫اُجِــــــل‬ ‫أُ‪ٚ‬يق‬

‫اُلبئــــي‬ ‫ثبُـٌـؤً‬ ‫ؿبٗب‬


‫األٓــــــــــْ األكويوي‪ٚ‬‬

‫‪ٛ‬لاك‪ً ٞ‬ؤً‬

‫* ػبّ ‪ : 1957‬اُليج‪ٖٓ ( ٚ‬و ) ‪ 5‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫* ػبّ ‪ٓ : 1959‬ؾٔ‪ٞ‬ك اُغ‪ٛٞ‬و‪ٟ‬‬

‫(ٖٓو ) ‪ 3‬أكاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1962‬ثل‪ ٟٝ‬ػجل اُل٘بػ‬

‫( ٖٓو ) ‪ٓ ،‬بٗغَز‪ ( ٞ‬أصي‪ٞ‬ثيب )‬

‫‪ 3‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1963‬ؽَٖ اُْبمُ‪ٖٓ( ٠‬و ) ‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫* ػبّ ‪ًٞ : 1965‬ك‪ ، ٠‬ث‪ٞ‬ي٘ظ ( ؿبٗب ) ‪،‬‬

‫ٓبٗغَ ( ٍبؽَ اُؼبط )‬

‫* ػبّ ‪ : 1968‬ث‪ٍ ( ًٞٞ‬بؽَ اُؼبط )‬

‫‪ 6‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1970‬ث‪ٍ ( ًٞٞ‬بؽَ اُؼبط )‬

‫‪ 8‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫‪3‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ً : 1972‬يزب (ٓبُ‪ 5 ) ٠‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫* ػبّ ‪ٗ : 1974‬لا‪ ( ٟ‬ىائيو )‬

‫‪ 9‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ٗ : 1976‬غ‪ُٞ‬يب ( ؿي٘يب )‬

‫‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1978‬أ‪ٗٞٓٝ‬ل‪ ( ٟ‬أ‪ٝ‬ؿ٘لا )‬ ‫* ػبّ ‪ُ : 1980‬ؼجيل ( أُـوة ) ‪،‬‬

‫‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫أ‪ٝ‬كيغجبٓ‪ٗ ( ٠‬يغيويب )‬

‫‪ 3‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1982‬ع‪ٞ‬هط اُؾَٖ ( ؿبٗب ) ‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫* ػبّ ‪ٛ : 1984‬ب‪ٛ‬و أث‪ ٞ‬ىيل ( ٖٓو ) ‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬ ‫* ػبّ ‪ٓ : 1986‬يال ( اٌُبٓيو‪، ) ٕٝ‬‬ ‫* ػبّ ‪ٓ : 1988‬يال ( اٌُبٓيو‪، ) ٕٝ‬‬ ‫* ػبّ ‪ٓ : 1990‬لبك ( اُغيائو )‬

‫روا‪ٝ‬ه‪ٍ ( ٟ‬بؽَ اُؼبط )‬ ‫عٔبٍ ػجل اُؾٔيل‬

‫‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1992‬هّيل‪ ٟ‬يٌي٘‪ٗ ( ٠‬يغويب )‬

‫‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫* ػبّ ‪ : 1994‬هّيل‪ ٟ‬يٌي٘‪ٗ ( ٠‬يغويب )‬

‫‪ 5‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫‪36‬‬

‫‪ 4‬أ‪ٛ‬لاف‬

‫( ٖٓو ) ‪ٛ 2‬لف‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ٓوزطلبد ٖٓ ثط‪ُٞ‬خ ًؤً األٓـْ اإلكويوي‪ٚ‬‬

‫هأكذ ػطي‪ٙ ٖٓ ٚ‬وثخ عياء ػبّ‬

‫* أ‪ٛ ٍٝ‬لف ك‪ ٠‬ربهيـ اُجط‪ ُٚٞ‬أؽوى‪ ٙ‬الػت ٖٓو‬ ‫‪1957‬‬ ‫* ؿبٗب أًضو اُل‪ ٍٝ‬اُز‪ ٠‬كبىد ثبُجط‪ ُٚٞ‬ؽيش كبىد ث‪ٜ‬ب (‬

‫ٖٓو ( ‪) 3‬‬

‫‪ٓ ) 4‬واد رِي‪ٜ‬ب‬

‫ٓواد‬ ‫* أٍوع ‪ٛ‬لف ٍغَ ك‪ ٠‬ثط‪ٞ‬الد ًؤً األْٓ ؽز‪ ٠‬اآلٕ ‪ٛ‬ـ‪ٛ ٞ‬ـلف الػـت‬ ‫أئٖ ٖٓ٘‪ٞ‬ه ك‪ٓ ٠‬وٓ‪ ٠‬كوين اُغبث‪ٝ ٕٞ‬مُي ثؼل‬ ‫* أًضو اُل‪ْٓ ٍٝ‬بهً‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُ٘‪ٜ‬بئيبد ‪٠ٛ‬‬

‫‪ 25‬صبٗي‪ ٚ‬كو‪ ٖٓ ٜ‬ثلايخ أُجبها‪ٙ‬‬

‫ٖٓو ‪ٓ 13‬و‪ ٙ‬رِي‪ٜ‬ب ٍبؽَ اُؼبط‬

‫* إٔـو اُالػجيٖ ْٓبهً‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُ٘‪ٜ‬بئيبد ‪ ٞٛ‬الػت ٗيغيويب‬ ‫ثط‪ُٞ‬خ اُغيائو‬

‫ٓـٖــــــــــــو‬

‫‪.. 1990‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ٓ 11‬و‪ٙ‬‬

‫أث‪ًٞ‬بر‪ٝ ٠‬مُي ك‪٠‬‬


‫ســـــــــــــــؤال و جــــــــــــواب‬ ‫ً‬

‫‪1‬‬ ‫*‬

‫ً‪2‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪3‬‬

‫ً‬

‫‪4‬‬

‫ً‬

‫‪5‬‬

‫ً‬

‫‪6‬‬

‫ً‬

‫‪7‬‬

‫ً‬

‫‪8‬‬

‫ً‬

‫‪9‬‬

‫ً‬

‫‪10‬‬

‫ً‬

‫‪11‬‬

‫ً‬

‫‪12‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ٖٓ ‪ ْٛ‬أ‪ ٠ُٝ‬اُؼيّ ٖٓ اُوٍَ ؟‬ ‫‪ٍ ْٛ‬يلٗب ٗ‪ٞ‬ػ ‪ٍٝ‬يلٗب اثوا‪ٛ‬يْ ‪ٍٝ‬يلٗب ٓ‪ٍٝ ٠ٍٞ‬يلٗب ػيَ‪ٍٝ ٠‬يلٗب ٓؾٔل‬ ‫ػِي‪ ْٜ‬اُٖالح ‪ٝ‬اَُالّ *‬ ‫ًْ اَُوػ‪ ٚ‬اُز‪ ٠‬يغت إٔ ي٘طِن ث‪ٜ‬ب أ‪ ٟ‬عَْ ُإلكالد ٖٓ اُغبمثي‪ ٚ‬األه‪ٙ‬ي‪ ٚ‬؟‬ ‫يغت إٔ ي٘طِن ثَوػ‪ / ًْ 1102 ٚ‬صبٗي‪ ..ٚ‬أ‪ ٟ‬أًضو ٖٓ ‪ 40‬أُق ًْ‪ٍ/‬بػ‪* ٚ‬‬ ‫ٓب األٍْ اُوليْ اُن‪ً ٟ‬بٕ يطِن ػِ‪. ٖٓ ًَ ٠‬ربيالٗل ‪ ..‬ؿبٗب ‪ ..‬روًيب ‪ ..‬ربي‪ٞ‬إ ؟‬ ‫ربيالٗل ًبٕ أٍ‪ٜ‬ب ( ٍـيبّ ) ‪ ..‬ؿبٗب ًبٕ أٍ‪ٜ‬ب ( ٍـــبؽَ اُن‪ٛ‬ـــــــت )‬ ‫روًيب ًبٕ أٍ‪ٜ‬ب ( آٍــيب اُٖـو‪ .. ) ٟ‬ربي‪ٞ‬إ ًبٕ أٍ‪ٜ‬ب ( عييوح كوٓ‪ٞ‬ىا ) *‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬اُْ‪٠‬ء اُن‪ ٟ‬فِو‪ ٚ‬هللا صْ أٌٗو‪ٝ .. ٙ‬اُْ‪٠‬ء اُن‪ ٟ‬فِو‪ ٚ‬صْ اٍزؼظٔ‪ ٚ‬؟‬ ‫اُْ‪٠‬ء اُن‪ ٟ‬أٌٗو‪ ٙ‬هللا ٍجؾبٗ‪ٝ ٚ‬رؼبُ‪ٕٞ ٞٛ ٠‬د اُؾٔيو ‪ ‬إ أٌٗو األٕ‪ٞ‬اد‬ ‫ُٖ‪ٞ‬د اُؾٔيو ‪ٍٞ ” ‬هح ُؤبٕ “ ‪ٝ ..‬اُْ‪٠‬ء اُن‪ ٟ‬اٍزؼظٔ‪ٍ ٚ‬ـــجؾـبٗ‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬رؼبُ‪ً ٞٛ ٠‬يل اَُ٘ـبء ‪ ‬إ ًيلًٖ ػظيْ ‪ٍٞ ” ‬هح ي‪ٍٞ‬ق “ *‬ ‫ٓب أّل اُؾي‪ٞ‬اٗبد ؽولا ؟‬ ‫اُغَٔ ‪ ٞٛ‬أّل اُؾي‪ٞ‬اٗبد ؽولا ‪ٝ‬ال يَ٘‪ ٠‬األٍبء‪ ٙ‬أثلا ‪ٝ ..‬هثٔب آز٘غ ػٖ‬ ‫األًَ اُ‪ ٠‬إٔ رؾيٖ ٍبػخ اإلٗزوبّ‪* ..‬‬ ‫أيٖ ككٖ فبُل ثٖ اُ‪ُٞ‬يل ‪ٕٝ‬الػ اُليٖ األي‪ٞ‬ث‪ ٠‬؟‬ ‫األثنان كك٘ب ك‪ٍٞ ٠‬هيب‪* ..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬ثِل أُِي‪ّٜ ٕٞ‬يل‪ٝ ..‬أُلي٘‪ ٚ‬ماد أُبئخ ثبة ؟‬

‫ثِل أُِي‪ّٜ ٕٞ‬يل ‪ ٠ٛ‬اُغيائو‪ٝ * .. *..‬األهٖو ‪ ٠ٛ‬أُلي٘‪ ٚ‬ماد أُبئخ ثبة ‪*..‬‬ ‫ٖٓ اُن‪ ٟ‬اثزٌو كٌوح اَُبٗل‪ٝ‬يزِ ‪ٝ‬اُ‪ٜ‬بٓج‪ٞ‬هعو ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬اإلٗغِيي‪ ( ٟ‬ايوٍ ٍبٗل‪ٝ‬يزِ ) ‪*..‬‬ ‫أيٖ ي‪ٞ‬عل أًجو ٓطبه ‪ٝ ..‬أًجو َٓغل ‪ٝ ..‬أًجو ٓؼجل ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫أًجو ٓطبه ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ٓ ٞٛ‬طبه أُِي فبُل ثغل‪ ٙ‬ثبٌُِٔٔ‪ ٚ‬اَُؼ‪ٞ‬كي‪* ..ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬أًجوَٓغل ك‪ ٠‬اُؼبُْ ي‪ٞ‬عل ثبٌُِٔٔ‪ ٚ‬أُـوثي‪* ..ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬أًجو ٓؼجل ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ٓ ٞٛ‬ؼجل اٌُوٗي ثٔلي٘خ األهٖو ثٖٔو‪*..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُل‪ ُٚٝ‬األٓويٌي‪ ٚ‬اُز‪ ٠‬ث‪ٜ‬ب ا‪ٛ‬وآبد ؟‬ ‫اُل‪ ُٚٝ‬األٓويٌي‪ ٚ‬اُز‪ ٠‬ث‪ٜ‬ب ا‪ٛ‬وآبد ‪ ٠ٛ‬أٌَُيي ‪ٝ‬ث‪ٜ‬ب ػلك ًجيو ٖٓ اإل‪ٛ‬وآبد‬ ‫أًضو ْٓ ي‪ٞ‬عل ك‪ٖٓ ٠‬و‪*..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أثوك ٓ٘طو‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫‪٘ٓ ٠ٛ‬طو‪ٍ ٍٜٝ ٚ‬يجيويب ثآٍيب ‪ٝ ..‬رجِؾ كهعخ ثو‪ٝ‬كر‪ٜ‬ب ‪ 70‬رؾذ اُٖلو ‪..‬‬ ‫أ‪ ٟ‬كهعخؽواه‪ ٙ‬أهَ ٖٓ أُطو‪ ٚ‬اُوطجي‪ ٚ‬مار‪ٜ‬ب ‪*..‬‬ ‫ٖٓ ‪ ٠ٛ‬اَُيل‪ ٙ‬اُز‪ٗ ٠‬بُذ عبئيح ٗ‪ٞ‬ثَ ٓوريٖ ك‪ ٠‬ؽيبر‪ٜ‬ب ؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬اُؼبُٔ‪ ٚ‬اُلوَٗي‪ٓ ( ٚ‬به‪ًٞ ٟ‬ه‪ ) ٟ‬اُز‪ ٠‬اًزْلذ اُواكي‪ٓ ّٞ‬غ ى‪ٝ‬ع‪ٜ‬ب‪ٝ ..‬هل ٗبُذ ٗ‪ٞ‬ثَ‬ ‫ك‪ ٠‬اُلييبء ػبّ ‪ٞٗٝ 1903‬ثَ ك‪ ٠‬اٌُئيبء ػبّ ‪*.. 1911‬‬

‫{ ربثغ ٍــــئاٍ ‪ ٝ‬ع‪ٞ‬اة }‬ ‫‪38‬‬


‫ً‬ ‫ً‬

‫‪13‬‬ ‫*‬ ‫‪14‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪15‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪16‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪17‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪18‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪19‬‬ ‫*‬ ‫‪20‬‬ ‫*‬ ‫‪21‬‬ ‫*‬ ‫‪22‬‬ ‫*‬ ‫‪23‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬

‫‪24‬‬

‫*‬ ‫‪25‬‬ ‫*‬

‫ػ٘لٓب هبٓذ اُض‪ٞ‬ه‪ ٙ‬اُلوَٗي‪ ٚ‬ػبّ ‪ 1789‬رْ اػلاّ أُِي ‪ٝ‬أٌُِ‪ ، ٚ‬كٖٔ ‪ٔٛ‬ب ؟‬ ‫أػلّ اُض‪ٞ‬اه أُِي ( ُ‪ٞ‬يٌ اَُبكً ػْو ) ‪ٝ‬ى‪ٝ‬عز‪ ٚ‬أٌُِ‪ٓ ( ٚ‬به‪ ٟ‬أٗط‪ٞ‬اٗيذ ) *‬ ‫أيٖ ي‪ٞ‬عل أًجو هٖو ٌٍ٘‪ ٠‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫أًجو هٖو ٌٍ٘‪ ٠‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ ٞٛ‬هٖو اَُِطبٕ ( ؽَٖ ثِوي‪ٍِ ) ٚ‬طبٕ ثو‪ٗٝ‬ب‪ٝ .. ٟ‬يؾ‪ٟٞ‬‬ ‫اُوٖو ‪ 1788‬ؿوك‪ٝ ٚ‬أٍزٌَٔ ث٘بإ‪ ٙ‬ػبّ ‪ٝ 1984‬رٌِق ًضيوا *‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُطجيت اُؼوث‪ ٠‬اُن‪ ٟ‬يؼزجو هائل ػِْ اُغواؽ‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬أث‪ ( ٞ‬اُوبٍْ اُي‪ٛ‬وا‪ ) ٟٝ‬أُ‪ُٞٞ‬ك ك‪ ( ٠‬اُي‪ٛ‬ـواء ) ثبألٗلٌُ ػبّ ‪ٝ .. 1013‬أّ‪ٜ‬و‬ ‫ًزج‪ ( ٚ‬اُزٖويق ) اُن‪ً ٟ‬بٕ ٓوعؼب ‪ٛ‬جيب ك‪ ٠‬أ‪ٝ‬هثب ُؼـلح هو‪* ٕٝ‬‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬اُط‪ ٍٞ‬األِٕ‪ َُِٚ٘ ٠‬أُيالكي‪ ٚ‬؟‬ ‫اُط‪ ٍٞ‬األِٕ‪ َُِٚ٘ ٠‬أَُْي‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬أُيالكي‪ 365 : ٚ‬ي‪ٓٞ‬ب ‪ٍ 5 ٝ‬بػبد ‪ 48 ٝ‬كهيو‪ٚ‬‬ ‫‪ 46 ٝ‬صبٗـي‪* ٚ‬‬ ‫أيٖ أهئذ أ‪ٗ ٍٝ‬ب‪ٛ‬ؾخ ٍؾبة ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ُٔٝ ..‬بما ؟‬ ‫أهئذ أ‪ٗ ٍٝ‬ب‪ٛ‬ؾخ ٍؾبة كىبُؼبُْ ك‪ٗ ( ٠‬ي‪ٞ‬ي‪ٞ‬هى) ػبّ ‪ٝ .. 1883‬مُي ُٖـو ههؼخ ٓلي٘خ‬ ‫ٗي‪ٞ‬ي‪ٞ‬هى‪ ..‬ك‪ ٠ٜ‬روغ ػِ‪ّ ٠‬ج‪ ٚ‬عييو‪ُٝ ٙ‬نُي رؼب‪ٗٝ‬ذ اُج٘‪ٞ‬ى ‪ٝ‬اُْوًبد ػب‪ ٟ‬اٗـْــــبء‬ ‫ٗب‪ٛ‬ؾبد اَُــــؾبة *‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬ك‪ ( ٍٝ‬األٗل‪ٝ‬ع‪ ) ٞ‬؟‬ ‫ك‪ ( ٍٝ‬األٗل‪ٝ‬ع‪ ٠ٛ ) ٞ‬اُل‪ ٍٝ‬اُزَغ اُز‪ ٠‬رْزوى ك‪ ٠‬ؽ‪ٜٗ ٗٞ‬و اُ٘يَ ‪ٝ‬رْزوى ك‪ٓ ٠‬يب‪ٛ‬ـ‪ٚ‬‬ ‫‪ : ٠ٛٝ‬أ‪ٝ‬ؿ٘لا – ًي٘يب – ر٘ياٗيب – ه‪ٝ‬اٗلا – ث‪ٞ‬ه‪ٗٝ‬ل‪ – ٟ‬أصيـ‪ٞ‬ثـيب – اَُـ‪ٞ‬كإ – ٖٓــو‬ ‫ىائيو ‪ٓٝ ..‬ؼـ٘‪ ( ٠‬األٗل‪ٝ‬ع‪ ) ٞ‬أ‪ ٟ‬اإلفبء ثبُِـ‪ ٚ‬اَُ‪ٞ‬اؽِي‪* ٚ‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُ‪ٞ‬الي‪ ٚ‬األٓويٌي‪ ٚ‬اُز‪ ٠‬رَٔ‪ ( ٠‬اُ‪ٞ‬الي‪ ٚ‬اُن‪ٛ‬جي‪ ) ٚ‬؟‬ ‫ُ‬ ‫‪ٝ ٠ٛ‬اليخ ( ًبُيل‪ٞ‬هٗيب ) ‪ٍٔٝ..‬يذ ًنُي ٗظوا ٌُٔيبد اُن‪ٛ‬ت اُز‪ ٠‬أًزْلذ ث‪ٜ‬ب *‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬أػٔن ثؾبه اُؼبُْ ؟‬ ‫‪ 24720‬هلٓب *‬ ‫‪ ٞٛ‬اُجؾو ( اٌُبهيج‪ ) ٠‬ؽيش يجِؾ ػٔو‪: ٚ‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُل‪ ( ٍٝ‬األٌٍ٘لٗبكي‪ ) ٚ‬؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬اَُ‪ٞ‬يل ‪ ..‬اُ٘و‪ٝ‬يظ ‪ ..‬اُلاٗٔوى ‪ ..‬كِ٘٘ل‪* ٙ‬‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬ثيذ اُْؼو اُن‪ ٟ‬يووأ ٖٓ اُئيٖ ُِيَبه ‪ٝ‬اُؼٌٌ ؟‬ ‫‪ٞٓ ًَ َٛٝ ‬كر‪ ٚ‬رل‪* ّٝ‬‬ ‫‪ٞٓ : ٞٛ‬كر‪ ٚ‬رل‪ٍٞٛ ٌَُ ّٝ‬‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُٖؾبث‪ ٠‬اُن‪ ٟ‬ا‪ٛ‬زي ُ‪ ٚ‬ػوُ اُوؽٖٔ ػ٘ل ‪ٝ‬كبر‪ ٚ‬؟‬ ‫‪ٍ ٞٛ‬ؼل ثٖ ٓؼبم األٖٗبه‪ ٟ‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪* ٚ‬‬ ‫ٖٓ اُن‪ ٠ٍٔ ٟ‬أُؾي‪ ٜ‬اُ‪ٜ‬بك‪ ٟ‬ث‪ٜ‬نا األٍْ ‪ُٔٝ ..‬بما ؟‬ ‫) ‪ٍٔٝ‬ب‪ً ٙ‬نُي ألٗ‪ ُْ ٚ‬ي‪ٞ‬اع‪ ٚ‬كي‪ٚ‬‬ ‫اُوؽبُ‪ ٚ‬اُجورـبُ‪ ( ٠‬كوكي٘بٗل ٓبعالٕ‬ ‫ثؼبٕل‪* ٚ‬‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬إَٔ ًِٔخ ‪ :‬اُله‪ٝ ْٛ‬اُويبٍ ‪ٝ‬اُلٌِ ‪ٝ‬اُووُ ‪ٝ‬اُلي٘به ؟‬ ‫ًِٔخ كه‪ ْٛ‬إِٔ‪ٜ‬ب ي‪ٗٞ‬بٗ‪ ٞٛٝ ٠‬كهافٔ‪ًِٔ.. ٚ‬خ لاير إِٔ‪ٜ‬ب أٍجبٗ‪ٓٝ ٠‬ؼـ٘ب‪ًِٔ.. ٠ٌِٓ ٙ‬خ‬ ‫كٌِ إِٔ‪ٜ‬ب ي‪ٗٞ‬بٗ‪ ٞٛٝ ٠‬ك‪ُ ٞ‬يٌ ‪ًِٔ..‬خ هوُ إِٔ‪ٜ‬ب ي‪ٗٞ‬بٗ‪ ٞٛٝ ٠‬عو‪.. ّٖٝ‬أٓب اُلي٘به‬ ‫كؤِٕ‪ ٚ‬الري٘‪ ٞٛٝ ٠‬كي٘بهي‪ًٞ‬‬

‫{ ربثغ ٍــــئاٍ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬اة }‬ ‫‪39‬‬


‫ً‬ ‫ً‬

‫‪26‬‬ ‫*‬ ‫‪27‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪28‬‬ ‫*‬ ‫‪29‬‬ ‫*‬ ‫‪30‬‬ ‫*‬ ‫‪31‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬

‫‪32‬‬ ‫*‬ ‫‪33‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪34‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪35‬‬ ‫*‬ ‫‪36‬‬ ‫*‬ ‫‪37‬‬ ‫*‬ ‫‪38‬‬ ‫*‬ ‫‪39‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪40‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪41‬‬

‫ُٔبما ٍٔيذ كْٓن ث‪ٜ‬نا األٍْ ؟‬ ‫هيَ ك‪ ٠‬مُي ألٗ‪ » ْٜ‬كْٓو‪ٞ‬ا « فى بنائها ‪ ..‬أى أسرعوا فيه *‬ ‫يوبٍ ‪» :‬اهرؼلد كوائٖ‪ ..« ٚ‬كٔب ٓؼ٘‪ ٠‬اُلوائٔ ؟‬ ‫اُلوائٔ عٔغ كويٖ‪ ٠ٛٝ ٚ‬ػ‪ ِٚٚ‬ثيٖ اٌُزق ‪ٝ‬اُٖله رورؼِ أ‪ ٝ‬رزؾوى‬ ‫ػ٘لٓب يقبف األَٗبٕ *‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أًجو ‪ٝ‬اؽ‪ ٚ‬ك‪ٖٓ ٠‬و ؟‬ ‫‪ٝ ًْ 80‬ػو‪ٜٙ‬ب ‪* ًْ 32‬‬ ‫‪ٝ ٠ٛ‬اؽخ اُلافِ‪ُٜٞٛٝ .. ٚ‬ب‬ ‫أيٖ يوغ ٓوو ٓ٘ظٔخ اُ‪ٞ‬ؽل‪ ٙ‬األكويوي‪ ٚ‬؟‬ ‫ي‪ٞ‬عل ك‪ ٠‬أكيٌ اثبثب ػبٕٔخ أصي‪ٞ‬ثيب *‬ ‫‪ 7‬أ‪ٛ‬لاف ك‪ٓ ٠‬جبها‪ٝ ٙ‬اؽل‪ ٙ‬؟‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬أُالػت أُٖو‪ ٟ‬اُ‪ٞ‬ؽيل اُن‪ٍ ٟ‬غَ‬ ‫‪ ٞٛ‬الػت األ‪ٕ ٠ِٛ‬بُؼ ٍِيْ ك‪ٓ ٠‬جبهاح األ‪ٝ ٠ِٛ‬األٍٔبػيِ‪ ٠‬ك‪ ٠‬اُل‪ٝ‬ه‪ ٟ‬اُؼبّ *‬

‫أيٖ روغ عيه اٌُ٘به‪ٝ .. ٟ‬اُ‪ ٠‬أ‪ ٟ‬اُل‪ ٍٝ‬رزجغ ؟‬ ‫روغ عيه اٌُ٘به‪ ٟ‬ك‪ ٠‬أُؾي‪ ٜ‬األ‪ِ٘ٛ‬ط‪ ٠‬هوة اَُبؽَ األكويو‪ ٠ٛٝ ..٠‬ربثؼ‪ٚ‬‬ ‫ألٍجبٗيب ‪ٜ٘ٓٝ‬ب عبءد ‪ٛ‬ي‪ٞ‬ه اٌُ٘به‪* ٟ‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُل‪ ٍٝ‬اُٖ٘بػي‪ ٚ‬اَُجغ اٌُجو‪ ٟ‬؟‬ ‫‪ : ٠ٛ‬اُيبيبٕ – اٗغِزوا – أُبٗيب – ايطبُيب – ً٘لا – ثِغيٌب – آويٌب *‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اٌُويْ اثٖ اٌُويْ اثٖ اٌُويْ اثٖ اٌُويْ ؟‬ ‫‪ٍ ٞٛ‬يلٗب ي‪ٍٞ‬ق ثٖ يؼو‪ٞ‬ة ثٖ اٍؾن ثٖ اثوا‪ٛ‬يْ ػِي‪ٝ ْٜ‬ػِ‪ٗ ٠‬جي٘ب أك‪َٚ‬‬ ‫اُٖالح ‪ٝ‬اَُالّ *‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬أ‪ٍ ٍٝ‬بػ‪ ٠‬ثويل ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫ثِويٌ‬ ‫‪ ٞٛ‬اُ‪ٜ‬ل‪ٛ‬ل ‪ٝ..‬مُي ػ٘لٓب ثؼض‪ٍ ٚ‬يلٗب ٍِئبٕ ػِي‪ ٚ‬اَُالّ ثوٍبُ‪ ٚ‬اُ‪٠‬‬ ‫ٌِٓخ ٍجؤ ثبُئٖ يلػ‪ٛٞ‬ب ُإلئبٕ ثبهلل رؼبُ‪* ٠‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أًجو ٕؾواء هِٓي‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫‪ٕ ٠ٛ‬ؾواء اُوثغ اُقبُ‪ ٠‬ع٘‪ٞ‬ة أٌُِٔ‪ ٚ‬اُؼوثي‪ ٚ‬اَُؼ‪ٞ‬كي‪* ٚ‬‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬ػِْ اُل‪ ُٚٝ‬اُن‪ ٟ‬ال يٌٌ٘ رؾذ أيخ ظو‪ٝ‬ف ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬ػِْ أٌُِٔ‪ ٚ‬اُؼوثي‪ ٚ‬اَُؼ‪ٞ‬كي‪* ٚ‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أًجو اُغيه اىكؽبٓب ثبٌَُبٕ ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫اٗغِزوا ‪ ٠ٛ‬أًجو عييو‪ ٙ‬ث‪ٜ‬ب ػلك ٌٍبٕ ك‪ ٠‬اُؼبُْ *‬ ‫ٖٓ ‪ ٠ٛ‬ى‪ٝ‬ط اُوٍ‪ ٠ِٕ ٍٞ‬هللا ػِي‪ ٍِْٝ ٚ‬اُز‪ ٠‬ػوكذ ثبُٖ‪ٞ‬آ‪ ٚ‬اُو‪ٞ‬آ‪ ٚ‬؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬اَُيل‪ ٙ‬ؽلٖ‪ ٚ‬ث٘ذ ػٔو ثٖ اُقطبة ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ٜٔ‬ب *‬ ‫ٖٓ أ‪ ٖٓ ٍٝ‬هَْ األٍج‪ٞ‬ع اُ‪ٍ ٠‬جؼخ أيبّ ؟‬ ‫‪ ْٛ‬اُجبثِي‪ ٕٞ‬أ‪ ٖٓ ٍٝ‬هَٔ‪ٞ‬ا األٍج‪ٞ‬ع اُ‪ٍ ٠‬جؼخ أيبّ ‪ٝ‬مُي ثبُؼوام اُوليْ *‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬أُ‪ ٖٛٞ‬األِٕ‪ُِ ٠‬وطٖ ‪ٝ‬أُ‪ ٖٛٞ‬األِٕ‪ُِ ٠‬جٖ ؟‬ ‫أُ‪ ٖٛٞ‬األِٕ‪ُِ ٠‬وطٖ ‪ ٞٛ‬اُ‪ٜ٘‬ل ‪ٝ ..‬اُؾجْ‪ ٖٛٞٓ ٠ٛ ٚ‬اُجٖ األِٕ‪* ٠‬‬

‫{ ربثغ ٍــئاٍ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬اة }‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُٖؾبث‪ ٠‬اُغِيَ اُن‪ً ٟ‬بٕ ٍ‪ ٜٚٔ‬ال يقطئ ‪ٝ‬كػ‪ٞ‬ر‪َٓ ٚ‬زغبث‪ ٚ‬؟‬ ‫‪40‬‬


‫ً‬ ‫ً‬

‫*‬ ‫‪42‬‬ ‫*‬ ‫‪43‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬

‫‪44‬‬ ‫*‬ ‫‪45‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪46‬‬ ‫*‬ ‫‪47‬‬ ‫*‬ ‫‪48‬‬ ‫*‬ ‫‪49‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪50‬‬ ‫*‬ ‫‪51‬‬ ‫*‬ ‫‪52‬‬ ‫*‬ ‫‪53‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪54‬‬ ‫*‬

‫‪ٍ ٞٛ‬ؼل ثٖ اث‪ٝ ٠‬هبٓ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪* ٚ‬‬ ‫ٖٓ ا‪ ٖٓ ٍٝ‬ر‪ ٠ُٞ‬هئبٍخ اُ‪ٞ‬ىاه‪ ٙ‬ك‪ ٠‬اُ‪ٜ٘‬ل ثؼل اٍوالُ‪ٜ‬ب ػٖ ثويطبٗيب ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬اُجبٗليذ ع‪ٞ‬ا‪ٛ‬و الٍ ٗ‪ٜ‬و‪* ٝ‬‬ ‫‪٘ٛ‬بى فَٔخ أٗجيبء ‪ٗ ٌَُ ،‬ج‪ ْٜ٘ٓ ٠‬أٍبٕ ‪ ..‬كٖٔ ‪ ْٛ‬؟‬ ‫‪ٓ ْٛ‬ؾٔل ‪ٝ‬أؽٔل ‪ ‬ػيَ‪ٝ ٠‬أَُيؼ ‪ ‬م‪ ٝ‬اٌُلَ ‪ٝ‬اُيَغ ‪ ‬يؼو‪ٞ‬ة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٝ‬اٍوائيَ ‪ ‬ي‪ ٝ ٌٗٞ‬م‪ ٝ‬اُ٘‪ .. ٕٞ‬ػِي‪ ْٜ‬أك‪ َٚ‬اُٖالح ‪ ٝ‬اَُالّ‬ ‫ٖٓ ‪ٔٛ‬ب أؽَٖ ى‪ٝ‬عيٖ ك‪ ٠‬األٍالّ ؟‬ ‫‪ٔٛ‬ب ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ‪ٝ‬اَُيل‪ ٙ‬ههي‪ ٚ‬اث٘‪ ٚ‬اُوٍ‪ ٠ِٕ ٍٞ‬هللا ػِي‪*.. ٍِْٝ ٚ‬‬ ‫ٓب األٍْ اُن‪ً ٟ‬بٕ يطِو‪ ٚ‬اُؼوة ػِ‪ ٠‬اُجؾو األٍ‪ٞ‬ك ؟‬ ‫ًبٕ اُؼوة يطِو‪ ٕٞ‬ػِي‪ ٚ‬ثؾو " ‪ٛ‬واثيٗل‪ٝ .." ٙ‬األرواى ‪ ْٛ‬اُنيٖ أٍٔ‪ٙٞ‬‬ ‫اُجؾو األٍــــــ‪ٞ‬ك ‪* ..‬‬ ‫ٖٓ اُن‪ ٟ‬ث٘‪ٓ ٠‬لي٘خ اُقو‪ ّٞٛ‬ػبٕٔخ اَُ‪ٞ‬كإ ؟‬ ‫‪*.. 1835‬‬ ‫اُن‪ ٟ‬ث٘‪ٓ ٠‬لي٘خ اُقو‪ٓ ٞٛ ّٞٛ‬ؾٔل ػِ‪ ٠‬ثبّب ػبّ‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُل‪ ُٚٝ‬اُز‪ ٠‬ؽبهة أ‪ِٜٛ‬ب اُنثبة ‪ٝ‬اُؼٖبكيو ُقط‪ٞ‬هر‪ٜٔ‬ب ؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬اُٖيٖ ‪ٝ‬هل ٗغؾذ ك‪ ٠‬مُي ثبُلؼَ ‪*..‬‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُقِيل‪ ٚ‬اُن‪ ٟ‬ر‪ ٠ُٞ‬أهثؼ‪ ٖٓ ٚ‬أث٘بئ‪ ٚ‬اُقالك‪ ٖٓ ٚ‬ثؼل‪ ٙ‬؟‬ ‫‪ ٞٛ‬اُقِيل‪ ٚ‬األٓ‪ : ٟٞ‬ػجل أُِي ثٖ ٓو‪ٝ‬إ ‪* ..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬ع‪ٞ‬ائي ث‪ُٞ‬يزيه ؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬ع‪ٞ‬ائي أكثي‪ ٚ‬أٓويٌي‪ٝ .. ٚ‬رَ٘ت اُ‪ ٠‬اُٖؾل‪ ٠‬األٓويٌ‪.. ٠‬ع‪ٞ‬ىيق‬

‫‪ٓ ٞٛٝ ) 1911‬غو‪ ٟ‬األَٕ ‪ًٝ‬بٗذ‬ ‫اُن‪ُٝ ٟ‬ل ػبّ ( ‪ٝ ) 1847‬ر‪ٞ‬ك‪ ٠‬ػبّ (‬ ‫‪ .. ) 1903‬أ‪ ٟ‬أٗ‪ٜ‬ب أهلّ عبئي‪ ٙ‬أكثي‪ ٚ‬ػبُٔــيـــ‪ٚ‬‬ ‫ثلايخ ‪ٛ‬ن‪ ٙ‬اُغ‪ٞ‬ائي ػبّ (‬ ‫ثؼل عبئيح ٗ‪ٞ‬ثَ ‪*..‬‬ ‫ٓب ‪َٓ ٠ٛ‬بؽخ اُ‪ ٖٛٞ‬اُؼوث‪ ٠‬؟‬ ‫‪2‬‬ ‫َٓبؽز‪ِٓ 14 ٚ‬ي‪ًْ ٕٞ‬‬ ‫ٓب ٓؼ٘‪ًِٔ ٠‬خ " ‪ٛ‬يو‪ٝ‬ؿِيل‪ " ٠‬؟‬ ‫ٓؼ٘ب‪ٛ‬ب اُ٘وِ أ‪ ٝ‬اُؾلِو أُولً ‪*..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أٍوع ٌٍٔ‪ ٚ‬ثيٖ األٍٔبى عٔيؼب ؟‬ ‫‪ ًْ 99‬ك‪ ٠‬اَُبػ‪*.ٚ‬‬ ‫أٍوع ٌٍٔ‪ٌٍٔ ٠ٛ ٚ‬خ اُْواع ‪ ..‬كول ٍغِذ أًضو ٖٓ‬ ‫أيٖ ي‪ٞ‬عل أًجو ٍغٖ ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫أًجو ٍغٖ ك‪ ٠‬اُؼبُْ ‪ٍ ٞٛ‬غٖ " فبهً‪ٞ‬ف " ك‪ ٠‬األرؾبك اَُ‪ٞ‬كيز‪ ٠‬اَُــبثن‬ ‫‪ٍ 40000‬غيٖ ‪*..‬‬ ‫‪ٝ‬يزَغ ُؼلك يييل ػٖ‬ ‫ٖٓ ‪ " ٞٛ‬كيي اُغٖ " ؟‬ ‫‪ّ ٞٛ‬بػو ػجبٍ‪ ٠‬أٍ‪ ٚ‬اُؾويو‪ : ٠‬ػجل اَُالّ ثٖ هؿجبٕ اٌُِج‪ُٝ ٞٛٝ .. ٠‬ل ثؾٔٔ ػبّ ‪ٛ 161‬ـ‬

‫‪ٝ‬اّز‪ٜ‬و ثْؼو‪ ٙ‬ك‪ ٠‬اُِ‪ٝ ٜٞ‬أُغ‪ٝ ٕٞ‬اُقالػ‪ٝ ٚ‬هيَ إٔ أثب رٔبّ رؤصو ثْؼو‪*.. ٙ‬‬

‫{ ربثغ ٍــئاٍ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬اة }‬ ‫ً‬

‫‪55‬‬

‫ث‪ُٞ‬يزيه ‪..‬‬

‫ٓب ‪ ٞٛ‬أٍوع األٓواٗ كزٌب ثبألَٗبٕ ؟‬ ‫‪41‬‬


‫*‬

‫ً‬

‫‪56‬‬ ‫*‬

‫ً‬

‫‪57‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪58‬‬ ‫*‬ ‫‪59‬‬ ‫*‬ ‫‪60‬‬ ‫*‬ ‫‪61‬‬ ‫*‬ ‫‪62‬‬ ‫*‬ ‫‪63‬‬ ‫*‬ ‫‪64‬‬ ‫*‬ ‫‪65‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬

‫‪66‬‬ ‫*‬ ‫‪67‬‬ ‫*‬

‫ً‬ ‫ً‬

‫‪68‬‬ ‫*‬ ‫‪69‬‬ ‫*‬

‫‪ ٞٛ‬اٌُ‪ُٞ‬يوا اآلٍي‪ٞ‬ي‪ٝ ٚ‬يؼزجو أٍوع األٓواٗ كزٌب ثبألَٗبٕ ك‪ ٜٞ‬يو‪ ٠ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫اُْقٔ ثؼل ‪ 60‬كهيو‪ ٚ‬كو‪ ٖٓ ٜ‬كف‪ٓ ٍٞ‬يٌو‪ٝ‬ث‪ُِ ٚ‬غَـــْ‪*..‬‬ ‫أيٖ ر‪ٞ‬عل أًجو أ‪ٝ‬ثوا ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫ر‪ٞ‬عل أًجو أ‪ٝ‬ثوا ك‪ ٠‬اُؼبُْ ك‪ ٠‬ثبهيٌ ثلوَٗب‪ُٜٞٛ ..‬ب أ‪ٕ ٍٞٛ ٝ‬بُز‪ٜ‬ب‬ ‫‪ٓ 79‬زوا‪* ..‬‬ ‫ٓزوا‪ٝ ..‬ػو‪ٜٙ‬ب ‪ٓ 101‬زوا‪ٝ ..‬اهرلبػ‪ٜ‬ب‬ ‫ك‪ ٍٚ٘ ًْ ٠‬رْ ؽلو ه٘بح اَُ‪ٞ‬يٌ ؟‬ ‫رْ ؽلو‪ٛ‬ب ك‪ٍٞ٘ 10 ٠‬اد ‪ 1859 ٖٓ .‬اُ‪ٝ . 1869 ٠‬أٍزقلٓل‪ ٠‬ؽلو‪ٛ‬ب‬ ‫أُق ػبَٓ ٖٓو‪ 100 ٝ ٟ‬أ‪ٝ‬هث‪*.. ٠‬‬ ‫ًْ ٍ٘‪ ٚ‬اؽزَ اُِٖيج‪ ٕٞ‬اُولً ؟‬ ‫‪ 88‬ػبٓبَ‬ ‫اؽزَ اُِٖيج‪ ٕٞ‬اُولً‬ ‫ًْ ػلك اُغ٘بكٍ اُز‪ ٠‬ػِ‪ٓ ٠‬غو‪ ٟ‬اُ٘يَ ؟‬ ‫ػلكاُغ٘بكٍ اُز‪ ٠‬ػِ‪ٓ ٠‬غو‪ ٟ‬اُ٘يَ‪..‬‬

‫‪ ..6‬اص٘بٕ ك‪ٖٓ ٠‬و ‪..ٝ‬‬

‫‪172‬‬

‫‪25‬‬

‫‪..4‬ك‪ ٠‬اَُ‪ٞ‬كإ‪*..‬‬

‫ٓب أ‪ٌٓ ٍٝ‬بٕ ‪ َٕٝ‬اُي‪ًُٓٞٞ ٚ‬جٌ ك‪ ٠‬هؽِز‪ ٚ‬إلًزْبف آويٌب‬ ‫‪ ٞٛ‬عييوح " ٍبٕ ٍِلبك‪ٝ‬ه " ‪* ..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُؾبٍ‪ ٚ‬أُو‪ٞ‬ك‪ُ ٙ‬ل‪ ٟ‬اُطي‪ٞ‬ه ‪ُٝ‬ل‪ ٟ‬اُضؼبثيٖ ؟‬ ‫ُل‪ ٟ‬اُطي‪ٞ‬ه ؽبٍخ اُْْ‪ُٝ ..‬ل‪ ٟ‬اُضؼبثيٖ ؽبٍخ أَُغ إلٗ‪ُ ٚ‬يٌ ُ‪ٜ‬ب آمإ‪*..‬‬ ‫ٓز‪ْٗ ٠‬ؤد ك‪ُٝ‬خ " اُجبًَزبٕ " ‪ ٖٓٝ ..‬أحٍ هئيٌ ُ‪ٜ‬ب ؟‬ ‫ْٗؤد ك‪ٝ .. 1947 / 8 / 15 ٠‬أ‪ ٍٝ‬هئيٌ ُ‪ٜ‬ب ًبٕ ‪ٓ..‬ؾٔل ػِ‪ ٠‬ع٘بػ‪* ..‬‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬أًجو اٍزبك ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬اٍزبك " ٓبهًبٗب‬

‫"‬

‫ثبُجواىيَ ‪ ٞٛٝ‬يزَغ ُٔب يووة ٖٓ‬

‫‪ْٓ 200.00‬ب‪ٛ‬ل ‪* ..‬‬

‫ٓب ‪ ٠ٛ‬كيبٗخ هئٌ ُج٘بٕ ‪ٝ‬كيبٗخ هئيٌ اُ‪ٞ‬ىهاء ؟‬ ‫اُوئيٌ كيبٗز‪َٓ ٚ‬يؾ‪ ٝ ٠‬هئيٌ اُ‪ٞ‬ىهاء َِْٓ ؽَت اُلٍز‪ٞ‬ه ‪*..‬‬ ‫أيٖ يٌ‪ ٕٞ‬اإلَٗبٕ ‪ٝ‬ىٗ‪ ٚ‬أًجو ٖٓ ‪ٝ‬ىٗ‪ ٚ‬اُطجيؼ‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬األهٗ ؟‬ ‫يٌ‪ ٕٞ‬مُي ك‪٘ٓ ٠‬طوخ اُوطجيٖ ‪ٝ ،‬مُي إلٕ اُغبمثي‪ ٚ‬األه‪ٙ‬ي‪٘ٛ ٚ‬بى أًجو ٓ٘‪ٜ‬ب‬ ‫ػ٘ل ف‪ ٜ‬اإلٍز‪ٞ‬اء ‪..‬‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬اُ‪ٞ‬اثَ ‪ٓ ٝ‬ب ‪ ٞٛ‬اُطَ ؟‬ ‫اُ‪ٞ‬اثَ ‪ ٞٛ‬أُطو اُْليل ‪ٝ‬اُطَ ‪ ٞٛ‬أُطو اُقليق ‪*..‬‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬اُل‪ ُٚٝ‬اُز‪ ٠‬اّزن أٍٔ‪ٜ‬ب ٖٓ اُ٘ؾبً ؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬عييوح هجوٓ ( اُ٘ؾبً‬

‫‪* ..) COUPER‬‬ ‫" أّج‪ٜ‬ذ فِو‪ُ ٝ ٠‬فـِـُوـ‪ " ٠‬؟‬

‫ٖٓ اُن‪ ٟ‬هبٍ ُ‪ ٚ‬اُوٍ‪ ٍٞ‬ػِي‪ ٚ‬اُٖالح ‪ٝ‬اَُالّ‬ ‫‪ ٞٛ‬عؼلو ثٖ أث‪ٛ ٠‬بُت ‪ ..‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ ..ٚ‬؟‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أػِ‪ٚٛ ٠‬ج‪ ٚ‬ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫‪ٚٛ ٠ٛ‬جخ اُزجذ ثآٍيب‪ ..‬ؽيش رورلغ ػٖ ٍطؼاألهٗ ثٔولاه‬

‫‪42‬‬

‫‪ٓ 3600‬زوا‪* ..‬‬


‫{ ربثغ ٍـــــــــــــئاٍ ‪ٝ‬عـ‪ٞ‬اة‬ ‫ً‬

‫‪70‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪71‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪72‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪73‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪74‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪75‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪76‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪77‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪78‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪79‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪80‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫ً‬

‫‪81‬‬

‫*‬

‫‪82‬‬

‫*‬

‫ً‬

‫‪83‬‬

‫*‬

‫}‬

‫ٓب ‪ ٠ٛ‬ػبٕٔخ اُؤبه ؟ ‪ٓٝ‬ب ‪ ٠ٛ‬ػبٕٔخ اَُي٘ٔب ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫ػبٕٔخ اُؤبه ‪ٓ ٠ٛ‬لي٘خ الً كيغبً ‪ٝ ،‬ػبٕٔخاَُي٘ٔب ‪ٓ ٠ٛ‬لي٘خ ‪ُٞٛ‬ي‪ٞ‬ك‬ ‫‪ٝ‬أُلي٘زبٕ ك‪ ٠‬اُ‪ٞ‬اليبد أُزؾل‪ ٙ‬األٓويٌي‪*..ٚ‬‬ ‫األٓجوا‪ٞٛ‬ه أًي‪ٜ‬يز‪ ٞ‬آجوا‪ٞٛ‬ه اُيبثبٕ اُؾبُ‪ ًْ ٠‬ههٔ‪ ٚ‬ك‪ٍَِِ ٠‬خ اثب‪ٛ‬وح اُيبثبٕ ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬ههْ ‪ 125‬كىزِي اََُِِ‪ ٚ‬اُؼـزيو‪ٝ ٚ‬هل ر‪ ٠ُٞ‬اُؾٌْ ثؼـل ‪ٝ‬كبح اثي‪ٛ ٚ‬يو‪ٛٝ‬يز‪*..ٞ‬‬ ‫" ؽٔبٓخ أَُغل " ؟‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُقِيل‪ ٚ‬اُن‪ُ ٟ‬وت ثـ‬ ‫‪ ٞٛ‬اُقِيل‪ ٚ‬األٓ‪ ٟٞ‬ػجل أُِي ثٖ ٓو‪ٝ‬إ ‪..‬‬ ‫*‬ ‫" عيِ ‪ٝ‬ؽل‪ " ٙ‬؟‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُوبئل أَُِْ اُن‪ ٟ‬هيَ ػ٘‪ ٚ‬أٗ‪ٚ‬‬ ‫‪ ٞٛ‬اُوؼوبع ثٖ ػٔو‪ ٝ‬اُزٔئ‪ ، ٠‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪.. ٚ‬‬ ‫*‬ ‫ٓب ‪ ٠ٛ‬أُلي٘‪ ٚ‬اُز‪ ٠‬ػبُ كي‪ٜ‬ب ه‪ ُٛٞ ّٞ‬ػِي‪ ٚ‬اَُالّ ؟‬ ‫‪ٓ ٠ٛ‬لي٘خ " ٍل‪ّٔ " ّٝ‬بٍ اُجؾو أُيذ‪..‬‬ ‫*‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُن‪ ٟ‬كػب ُ‪ ٚ‬اُوٍ‪ ٠ِٕ ٍٞ‬هللا ػِي‪ ٍِْٝ ٚ‬ثؤٕ ين‪ٛ‬ت هللا ػ٘‪ ٚ‬اُؾو ‪ٝ‬اُجوك ‪..‬؟‬ ‫‪ٍ ٞٛ‬يلٗب ػِ‪ ٠‬ثٖ أث‪ٛ ٠‬بُت ً ٌوّ هللا ‪ٝ‬ع‪..ٜٚ‬‬ ‫*‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬إٔلم ثيذ ّؼو هبُز‪ ٚ‬اُؼوة ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬ثيذ ُجيل ثٖ هثيؼ‪-:ٞٛٝ..ٚ‬‬ ‫*‬ ‫أال ًَ ّ‪ ٠‬ء ٓب فال هللا ثب‪ٗ ًَٝ * * َٛ‬ؼيْ ال ٓؾبُخ ىائَ‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬أثلع ثيذ ّؼو هبُز‪ ٚ‬اُؼوة ؟‬ ‫‪ ٞٛ‬ثيذ أث‪ ٠‬مإيت اُ‪ٜ٘‬لُ‪-: ٞٛٝ .. ٠‬‬ ‫*‬ ‫* * ‪ٝ‬اما روك اُ‪ ٠‬هِيَ رو٘غ‬ ‫‪ٝ‬اُ٘لٌ هاؿجخ اما هؿجز‪ٜ‬ب‬ ‫ٓب ‪ ٞٛ‬أكقوثيذ ّؼو هبُز‪ ٚ‬اُؼوة ؟‬ ‫أكقو ثيذ ّؼو هبُز‪ ٚ‬اُؼوة ‪ ٞٛ‬ثيذ ؽَبٕ ثٖ صبثذ ‪-: ٞٛٝ ..‬‬ ‫* * * عجويِزؾذ ُ‪ٞ‬ائ‪ٓٝ ْٜ‬ؾٔل‬ ‫‪ٝ‬ثي‪ ّٞ‬ثله ام يوك ‪ٝ‬ع‪ْٜٛٞ‬‬ ‫" اُلبهً اُؼويبٕ " ؟‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬اُٖؾبث‪ ٠‬اُن‪ُ ٟ‬وت ثـ‬ ‫‪ٙ ٞٛ‬واه ثٖ األى‪ٝ‬ه ‪ ،‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػـ٘‪ُٝ ..ٚ‬وت ثنُي ألٗ‪ً ٚ‬بٕ يوبرَ أُْوًيٖ ػبهيب ٖٓ‬ ‫اُله‪ٝ‬ع رؾليب‬ ‫ُ‪* ..ْٜ‬‬ ‫ٖٓ ‪ٍ ٞٛ‬بثن اُو‪ ّٝ‬اُ‪ ٠‬األٍالّ ؟‬ ‫‪ٜٕ ٞٛ‬يت ثٖ ٍ٘بٕ ‪ ..‬ه‪ٙ‬بهلل ػ٘‪..ٚ‬‬ ‫*‬ ‫ؽ‪ٍٞ‬‬ ‫ٖٓ اُن‪ ٟ‬أّبه ػـِ‪ ٠‬اُوٍ‪ ٠ِٕ ٍٞ‬هللا ػِي‪ ٍِْٝ ٚ‬ثؾلو اُق٘لم‬ ‫أُلي٘‪ ٚ‬ك‪ ٠‬ؿي‪ٝ‬ح األؽياة ؟‬ ‫‪ٍِٔ ٞٛ‬بٕ اُلبهٍ‪ .. ٠‬ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪..ٚ‬‬ ‫*‬ ‫ٖٓ اُن‪ ٟ‬هزَ اإلٓبّ ػِيبَ ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ ٚ‬؟‬ ‫‪ٖٓ 17‬‬ ‫‪ٞٛ‬ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ِٓغْ أُواك‪ٝ..ٟ‬ر‪ٞ‬ك‪ٍ ٠‬يلٗب ػِ‪ٕ ٠‬جبػ األؽل‬ ‫هٓ‪ٚ‬بٕ ػبّ‬ ‫‪ٛ 40‬غوي‪* ..ٚ‬‬ ‫َ ْْ‪..‬؟‬ ‫َ ْٔ َ‬ ‫َ ْْ ‪ٓٝ‬ب ‪ ٞٛ‬اُ َ‬ ‫َ ْٔ ُ‬ ‫أََُْ ٗجبد ٓؼو‪ٝ‬ف‪..‬كٔب ‪ ٞٛ‬اُ ُ‬ ‫َ ْْ ‪ ٞٛ‬اُضؼِت أ‪ ٝ‬اُنئت‪..‬‬ ‫َ ْٔ َ‬ ‫َ ْْ ‪ ٞٛ‬اَُ٘ٔ األؽٔو‪ٝ..‬اُ َ‬ ‫َ ْٔ ُ‬ ‫اُ ُ‬ ‫*‬ ‫‪43‬‬


‫{ ربثغ ٍـــــئاٍ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬اة‬ ‫ً‬

‫ً‬

‫‪84‬‬

‫*‬

‫‪85‬‬

‫*‬

‫}‬

‫ٓب‪ ٠ٛ‬أًضو اُؼِٔيبد اُغواؽي‪ ٚ‬اُز‪ ٠‬رغو‪ُ ٟ‬إلَٗبٕ ك‪ ٠‬اُؼبُْ ؟‬ ‫‪ ٠ٛ‬ػـِٔيبد اٍـزئٖبٍ اُِ‪ٞ‬ىريٖ‪..‬‬

‫*‬

‫ًْ ًبٕ ػلك اُنيٖ ثبيؼـ‪ٞ‬ا اُوٍ‪ِٕ ٍٞ‬ىبهلل ػِي‪ ٍِْٝ ٚ‬ك‪ ٠‬ثيؼز‪ ٠‬اُؼوج‪ ٚ‬األ‪ٝ ٠ُٝ‬اُضبٗي‪ ٚ‬؟‬

‫ك‪ ٠‬ثيؼخ اُؼوج‪ ٚ‬األ‪ ٠ُٝ‬ثبيؼ‪ ٖٓ ٚ‬األٖٗبه اص٘ب ػْو هعال ‪ٝ ..‬ك‪ ٠‬ثيؼخ اُؼوج‪ٚ‬‬ ‫اُضبٗي‪ ٚ‬ثبيؼ‪ ٖٓ ٚ‬األٖٗبه صالص‪ٍٝ ٚ‬جؼ‪ ٕٞ‬هعال ‪ٓٝ‬ؼ‪ ْٜ‬آوأربٕ‪ٔٛ ..‬ب ‪-:‬‬ ‫َٗيج‪ ٚ‬ث٘ذ ًؼت ‪ٝ‬أٍٔبء ث٘ذ ػٔو‪ ٝ‬ثٖ ػل‪..ٟ‬‬

‫‪44‬‬

‫*‬


‫{ ؿوائت ‪ٛ ٝ‬وائق }‬ ‫* ‪ -‬اُطجغ يـِت اُزطجغ‪..‬‬ ‫ ؽٌ‪ ٠‬ثؼ‪ ْٜٚ‬هبٍ ‪ :‬كفِذ اُجبكي‪ ٚ‬كبما أٗب ثؼغ‪ٞ‬ى ثيٖ يلي‪ٜ‬ب ّبح ٓوز‪.. ُٚٞ‬‬‫اُ‪ ٠‬عبٗي‪ٜ‬ب عو‪ ٝ‬مئت ‪ ٠ٛٝ ..‬رجٌ‪ ٠‬كوبُذ أرله‪ٓ ٟ‬ب ‪ٛ‬نا ؟‬ ‫كوِذ ال‪ ..‬هبُذ ‪ٛ‬نا عو‪ ٝ‬مئت أفنٗب‪ٕ ٙ‬ـيوا ‪ٝ‬أكفِ٘ب‪ ٙ‬ثيز٘ب ‪ٝ‬أه‪ٙ‬ؼ٘ب‪ٖٓ ٙ‬‬ ‫ُجٖ اُْ‪ٜ‬خ كِٔب ًجو هزَ اُْبح ًٔب رو‪ٝ ..ٟ‬أّلد رو‪ٍٞ‬‬

‫*‬ ‫ثيـت‬ ‫ثَوَ ْود ُ‬ ‫ّ َ‪ٞ‬ي‪ٜ‬ـز‪ٝ ٠‬كَ َغؼـَذْ هـِج‪ٝ * * ٠‬أٗذَ ُِْــب رـِ٘ب اثـٌٖ َه ُ‬ ‫*‬ ‫ميت‬ ‫ؿـُنيذَ ثل ِه‪ٛ‬ب َ‪ٗٝ‬ـََْـؤ د ٓ َؼ َ‪ٜ‬ـــب * * كَ َْٖٔ أ ْٗتـبى ًَ إّٔ أثَبى ُ‬

‫ع ‪ٛ‬ـِجـَبع ٍــــ ُ‪ٍ ٞ‬ء‬ ‫اماَ ًبَٕ اُطـجب ُ‬

‫*‬ ‫* *‬

‫يــت‬ ‫َة يُلِي ُل ‪ٝ‬الَ أ ِك ُ‬ ‫كَالَ أك ٌ‬

‫*‪ -‬أكـ‪ٚ‬ــَ اَُ٘ــــــــبء‪..‬‬ ‫ٍـئَ اػـواث‪ ٠‬ك‪ ٠‬اَُ٘ــبء ‪ًٝ ..‬بٕ ما رغوثخ ‪ٝ‬ػِْ ث‪ ..ٖٜ‬كوبٍ ‪:‬‬ ‫ ُ‬‫أك‪ َٚ‬اَُ٘بء أ‪ ُٖٜٝ‬اما هبٓذ ‪ٝ ..‬أػظٔ‪ ٖٜ‬اما هـؼـلد ‪ٝ ..‬إٔله‪ ٖٜ‬اما هبُذ ‪ ..‬اُز‪ ٠‬اما‬ ‫ع‪ٞ‬كَد ‪ ،‬اُز‪ ٠‬رطيغ ى‪ٝ‬ع‪ٜ‬ب ‪ٝ‬رِيّ‬ ‫ؿ‪ٚ‬جذ ؽِٔذ ‪ٝ ،‬اما ‪ٙ‬ؾٌذ رجَٔذ ‪ٝ ،‬اما ٕ٘ؼـذ ّيئب ّ‬ ‫ثيز‪ٜ‬ب ‪ ،‬اُؼييي‪ ٙ‬ك‪ ٠‬ه‪ٜٓٞ‬ب ‪ٝ ..‬اُنُيِ‪ ٚ‬ك‪ٗ ٠‬لَ‪ٜ‬ب‪ ..‬اُ‪ٞ‬ك‪ٝ‬ك اُ‪ُٞٞ‬ك‪ ًَٝ ..‬أٓو‪ٛ‬ب ٓؾٔ‪ٞ‬ك‬ ‫*‪ٗ -‬ؤفـن ٓب أػـطـيـ٘ــــــــــــــب‪..‬‬ ‫ ًبٕ ألث‪ ٠‬ؽٔي‪ ٙ‬اإلػـواث‪ ٠‬ى‪ٝ‬عزبٕ ‪ ..‬ك‪ُٞ‬لد اؽـلا‪ ٖٛ‬ث٘زب كؼي ػـِي‪ ٚ‬مُي ‪ٝ‬اعز٘ج‪ٜ‬ب ٓل‪ٙ‬‬‫‪ٕٝ‬به‪ٝ‬ك‪ ٠‬ثيذ ‪ٙ‬ور‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬ع٘ج‪ٜ‬ب ‪ .‬كؤؽَذ ث‪ ٚ‬ي‪ٓٞ‬ب ك‪ ٠‬ثيذ ‪ٙ‬ور‪ٜ‬ب روهٔ اث٘ز‪ٜ‬ب ‪ٝ‬رو‪ٍٞ‬‬

‫ٓب إلث‪ ٠‬ؽــٔــي‪ ٙ‬اليـؤرــيـ٘ــب‬

‫*‬ ‫* *‬

‫يظـَ ك‪ ٠‬اُجيذ اُن‪ ٟ‬يِي٘ب‬

‫ؿــ‪ٚ‬ــجـبٕ أال ِٗـل اُـجـ٘ـي٘ب‬

‫*‬ ‫* *‬

‫ربهلل ٓب مُي ك‪ ٠‬أيليـ٘ــــب‬

‫ثـَ ٗؾٖ ًبالهٗ ُياهػي٘ب‬

‫*‬ ‫* *‬

‫ٗ٘جذ ٓب هـل ىهػـ‪ ٙٞ‬كي٘ب‬

‫‪ٝ‬اٗٔب ٗؤفـن ٓب أُػطـيـ٘ـــــب‬ ‫*‪ٛ -‬ـيـت اُـؼـيـــــــــــــِ‪..‬‬ ‫ هيَ إلٓـو‪ٟ‬ء اُوـيٌ ‪ٓ :‬ب أ‪ٛ‬يت ػـيِ اُلٗيب ؟ ‪ ..‬كوبٍ ‪ :‬ثـيـ‪ٚ‬بء ُهػـجـ‪ٞ‬ث‪ (ٚ‬آوأ‪ٛ ٙ‬وي‪) ٚ‬‬‫ثبُطيت ْٓج‪ٞ‬ث‪ .. ٚ‬ثبُْؾْ ٌٓو‪ٝ‬ث‪ٌٓ (ٚ‬ز٘ي‪ٝ.. ) ٙ‬هيَ ُطوك‪ ٚ‬اثٖ اُؼـجل ‪ٓ :‬ب أ‪ٛ‬يت ػـيِ اُلٗيب‬ ‫كوبٍ ‪ٓ ..‬طؼْ ّـ‪ِٓٝ .. ٠ٜ‬جٌ ث‪ٓٝ .. ٠ٜ‬وًت ‪ٝ .. ٠ٛٝ‬هيَ ُألػـْ‪ٓ ٠‬ضَ مُي ‪..‬كوبٍ‪ٜٕ :‬جبء‬ ‫ٕبكي‪ ..ٚ‬رٔيع‪ٜ‬ب ٍبهي‪ ( ٚ‬عبهي‪ٕٞ ٖٓ .. ) ٚ‬ة ؿبكي‪ٍ ( ٚ‬ؾبث‪) ٚ‬‬

‫‪45‬‬


‫{ ربثغ ؿوائت ‪ٛ ٝ‬وائق }‬ ‫* ‪ -‬أهاك إٔ ي‪ٌِٜ‬ــــــــ٘‪..٠‬‬ ‫ِٕ‪ ٠‬اػواث‪ ٠‬فِق آبّ ‪ ..‬كووأ اإلٓبّ‬

‫‪‬‬

‫أُْ ٗ‪ِٜ‬ي األ‪ُٝ‬يٖ‬

‫‪‬‬

‫اُٖق األ‪ ٍٝ‬كزؤفو اُ‪ ٠‬اُٖــق اُضبٗ‪ ٠‬كووأ اإلٓبّ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ًٝ ..‬بٕ اإلػواث‪ ٠‬ك‪٠‬‬

‫صْ ٗزجؼ‪ ْٜ‬اآلفويٖ‬

‫‪‬‬

‫‪..‬‬

‫‪‬‬

‫‪ًٝ ..‬ـبٕ اٍـــْ اإلػـواث‪٠‬‬ ‫ًنُي ٗلؼَ ثبُٔغوٓيٖ‬ ‫كزؤفو ‪ ..‬كووأ اإلٓــبّ‬ ‫(( ٓغوّ )) ‪ ..‬كزوى اُٖال‪ٝ ٙ‬فوط ‪ٛ‬بهثب ‪ ٞٛٝ‬يو‪ٝ : ٍٞ‬هللا ٓب أُطـِــ‪ٞ‬ة ؿـيــو‪.. ٟ‬‬ ‫ك‪ٞ‬عل‪ ٙ‬ثؼ٘ اإلػواة كوبُ‪ٞ‬ا ُ‪ٓ ٚ‬بُي يب ٓغوّ ؟ كوبٍ إ اإلٓبّ أهاك إٔ ي‪ِٜ‬ي‬ ‫األ‪ُٝ‬يٖ ‪ٝ‬اآلفويٖ ‪ٝ‬أهاك إٔ ي‪ ٠ٌِٜ٘‬ك‪ ٠‬اُغِٔ‪ٝ .. ٚ‬هللا ال هأيز‪ ٚ‬ثؼـل اُي‪..ّٞ‬‬ ‫*‪ُ -‬ـ‪ٜ‬ـب فــــــــــــــبٍ‪..‬‬ ‫هبٍ اُؾبؽع ‪ :‬هأيذ عبهيـ‪ ٚ‬ثَــ‪ٞ‬م ثـــلاك ي٘بك‪ ٟ‬ػـِي‪ٜ‬ب ‪ٝ ..‬ػـِ‪ ٠‬فـل‪ٛ‬ـب فـــب ٍُ أٍــ‪ٞ‬ك كبهزوثذ‬ ‫ٓ٘‪ٜ‬ب ‪ٝ‬أفـند أرلؾٖ‪ٜ‬ب‪ ..‬صْ هِذ ُ‪ٜ‬ب ‪ٓ :‬ب اٍــٔي ؟‪ ..‬هبُذ ٌٓ‪ .. ٚ‬كوِذ هللا أًجو ‪..‬هَ ُو َة اُؾـــــظ‬ ‫أرؤمٗيٖ ُ‪ ٠‬إٔ أهجَ اُؾغو األٍــــــــ‪ٞ‬ك‪ ..‬كوبُذ اُـيـي ػـ٘‪ .. ٠‬أُْ رَــٔغ هــ‪ ٍٞ‬اُــِــ‪ ٚ‬رــؼبُ‪٠‬‬ ‫((‬

‫ُْ رٌ‪ٞٗٞ‬ا ثبُــيـ‪ ٚ‬اال ثْــن‬

‫األٗـلٌ ))‬

‫* ‪ٛ -‬بإّ اهوأ‪ٝ‬ا ًـزـبثـيـ‪..ٚ‬‬ ‫ ع‪ ٠‬ء ثؤػواث‪ ٠‬اُ‪ ٠‬أؽل اُ‪ٞ‬ال‪ُٔ ٙ‬ؾبًٔز‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬عوئ‪ ٚ‬ارُ ِ‪ ْٜ‬ثبهرٌبث‪ٜ‬ب‪ ..‬كِٔب كفَ‬‫ػِ‪ ٠‬اُ‪ٞ‬اُ‪ ٠‬أفوط ًزبثب ‪ ٚ٘ٔٙ‬هٖز‪ٝ ٚ‬هلٓ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬اُ‪ٞ‬اُ‪ ٞٛٝ ٠‬يو‪ٍٞ‬‬

‫((‬

‫‪ٛ‬بإّ اهوإا‬

‫ًزبثي‪ .. )) ٚ‬كوبٍ ُ‪ ٚ‬اُ‪ٞ‬اُ‪ : ٠‬يوبٍ ‪ٛ‬نا ي‪ ّٞ‬اُويبٓ‪ ٚ‬كوبٍ اإلػواث‪ٛ : ٠‬نا ‪ٝ‬هللا ّــو‬ ‫ٖٓ ي‪ ّٞ‬اُويبٓ‪ .. ٚ‬كي‪ ّٞ‬اُويبٓ‪ ٚ‬يئر‪ ٠‬ثؾَ٘بر‪ٝ ٠‬‬ ‫ثَـئبر‪ٝ ٠‬روًزْ‬

‫ٍــيئبر‪.. ٠‬أٓب أٗزْ كول عئزْ‬

‫ؽَـٗبر‪. ٠‬‬

‫* ‪ -‬كٖبػوخ رؾوه‪..ٚ‬‬

‫‪‬‬

‫‪ٍ -‬ـؤٍ ِٓي ‪ٝ‬ىيو‪ ٙ‬هبئال ‪:‬‬

‫ٓب فيو ٓب يُ َ‬ ‫وىه‪ ٚ‬اُؼجل ؟‬

‫َػ ِلٓ‪ ٚ‬؟ هبٍ ‪ :‬أكة يزؾِ‪ ٠‬ث‪..ٚ‬‬

‫هبٍ كبٕ َػ ِلٓ‪ٚ‬؟‬

‫هبٍ ‪ :‬كٖبػوخ رؾوه‪ٝ ٚ‬رويؼ ٓ٘‪ ٚ‬اُجالك ‪ٝ‬اُؼجبك ‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫هبٍ ػوَ يؼيِ ث‪..ٚ‬‬

‫هبٍ‪ٓ :‬بٍ يَزو‪..ٙ‬‬

‫هبٍ ‪ :‬كبٕ‬

‫هبٍ كبٕ َػ ِلٓ‪ ٚ‬؟‬


‫{ ربثغ ؿوائت ‪ٛ ٝ‬وائق }‬ ‫ٖٓ ؽٌــْ اُؼوة ‪ٝ‬أه‪ٞ‬اُ‪ٜ‬ــْ أُؤصـ‪ٞ‬ه‪..ٙ‬‬ ‫ًِت عـ َّ‪ٞ‬اٍ فـي ٌو ٖٓ اٍــ ٌل هاث٘ ‪..‬‬ ‫*‪ٌ -‬‬ ‫* ‪ -‬ايبى إٔ ر‪ٚ‬وة ثَِــبٗي ػُ٘ـوـي ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬ظـب‪ٛ‬و اُؼــزبة فـيو ٖٓ ثب‪ ٖٛ‬اُؾــول ‪..‬‬ ‫* ‪ٍ -‬ــ ّجيَ ٖٓ ثِــي ٍــجب ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬ال يٌٖ ؽجي ًِلَّب ‪ٝ‬ال ثـ‪ٚ‬ي رِلَّب ‪..‬‬ ‫* ‪ٝ -‬ػـل اٌُويْ رـؼـغيَ ‪ٝٝ‬ػـل اُِئيْ ٓـطـَ ‪ٝ‬رَــ‪ٞ‬يق ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬ػـضوح اُو ًِ عَ رييَ اُولّ ‪ٝ‬ػـضوح اَُِــبٕ رييَ اُ٘ؼـْ ‪..‬‬ ‫* ‪ ٖٓ -‬ه‪ُ٘ ٠ٙ‬لَـ‪ ٚ‬اإلٍـــبء‪ّ ٙ‬ـــ‪ٜ‬ل ػِ‪ ٠‬إِٔ‪ ٚ‬ثبُوكاء‪.. ٙ‬‬ ‫* ‪ -‬صٔوح اُؼـِ‪ ّٞ‬اُؼَٔ ثبُٔؼـِ‪.. ّٞ‬‬ ‫* ‪ -‬ك‪ َٚ‬أُـؼـو‪ٝ‬ف اؿبصخ أُِ‪ٜٞ‬ف ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬اُؾبىّ ٖٓ ؽلع ٓب ك‪ ٠‬يل‪ ُْٝ ٙ‬يُئفو ّـَ ي‪ُ ٚٓٞ‬ـل‪.. ٙ‬‬ ‫* ‪ -‬الرْـزي ‪ٙ‬ؼلي اُ‪ ٠‬ػـل‪ٝ‬ى ‪ ،‬كبٗي رْٔز‪ ٚ‬ثي ‪ٝ‬رطٔؼ‪ ٚ‬كيي ‪..‬‬ ‫ثَ‪ٝ ُٕٜ‬يؾوى ٖٓ ػل‪ٝ‬ى ٓب ٌٍٖ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬ايبى ‪ٝ‬ك‪ ٍٞٚ‬اٌُالّ ‪ ،‬كبٗ‪ ٚ‬يظ‪ٜ‬و ٖٓ ػي‪ٞ‬ثي ٓب‬

‫يَُز‪ٜ‬بٕ ث‪ٜ‬ب ُ‪ٜٞ‬إ ؿبئٖ‪ٜ‬ب‪..‬‬ ‫* ‪ -‬ال رَزؾوو اُوأ‪ ٟ‬اُغييَ ٖٓ اُوعَ اُؾويو‪ ،‬كبٕ اُِئُئ‪ ٙ‬ال‬ ‫* ‪ٓ -‬ب أؽَٖ اُوعَ ٗب‪ٛ‬وب ػبُٔب ‪َٓٝ..‬زٔؼب ‪ٝ‬اػيب‪ٝ ..‬كاػيب ػبُٔب ‪..‬‬ ‫اَُِبٕ ُْ يزغب‪ٝ‬ىاآلمإ ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬اما فوط اٌُالّ ٖٓ اُوِت ‪ٝ‬هغ ك‪ ٠‬اُوِت ‪ٝ ،‬اما فوط ٖٓ‬

‫‪47‬‬


‫{ ربثغ ؿوائت ‪ٛ ٝ‬وائق }‬

‫ال رزي‪ٝ‬ط ٖٓ ‪ٛ‬ئالء‪..‬‬ ‫* ‪ -‬هبٍ ثؼ٘ اُؼوة الرزي‪ٝ‬ع‪ٞ‬ا ٖٓ اَُ٘بء ٍجؼب ‪-: ٠ٛ‬‬ ‫األٗبٗ‪ٝ ..ٚ‬أُ٘بٗ‪ٝ ..ٚ‬اُؾ٘بٗ‪ٝ ..ٚ‬اُؾلاه‪ٝ ..ٚ‬اُجواه‪ٝ..ٚ‬اُْلاه‪ٝ ..ٚ‬اٌُ٘بٗ‪..ٚ‬‬

‫‪-: ٖٛٝ‬‬

‫* ‪ -‬األٗـبٗ‪ ٠ٛ : ٚ‬اُز‪ ٠‬رٌضو ٖٓ األٗيٖ ‪ٝ‬اٌُْ‪ٝ ٟٞ‬ػٖت اُوأً رظب‪ٛ‬وا ثبُٔوٗ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬أُ٘بٗ‪ ٠ٛ : ٚ‬اُز‪ ٠‬رٌضو ٖٓ أُٖ ػِ‪ ٖٓ ٠‬كؼِذ كي‪ٜ‬ب ٓؼو‪ٝ‬ف‪..‬‬ ‫* ‪ -‬اُؾ٘بٗ‪ ٠ٛ : ٚ‬اُز‪ ٠‬رؾٖ اُ‪ ٠‬ى‪ٝ‬ع‪ٜ‬ب األ‪..ٍٝ‬‬ ‫* ‪ -‬اُؾلاه‪ ٠ٛ : ٚ‬اُز‪ ٠‬ر٘ظو اُ‪٠ّ ًَ ٠‬‬

‫ء‬

‫‪ٝ‬رْز‪ٜ‬ي‪ٝ ٚ‬ال رْجغ‪..‬‬

‫* ‪ -‬اُجواه‪ ٠ٛ : ٚ‬اُز‪ ٠‬رو‪ ٠ٚ‬أؿِت ٗ‪ٜ‬به‪ٛ‬ب ك‪ٕ ٠‬وَ ‪ٝ‬ريييٖ ‪ٝ‬ع‪ٜٜ‬ب‪..‬‬ ‫* ‪ -‬اُْلاه‪:ٚ‬‬

‫‪ ٠ٛ‬اُز‪ ٠‬رزْلم ثبٌُالّ كائٔب‪..‬‬

‫* ‪ -‬اٌُ٘بٗ‪: ٚ‬‬

‫‪ ٠ٛ‬اُز‪ ٠‬كائٔب ٓب رو‪ً ٍٞ‬بٕ أث‪ً ٠‬نا ‪ًٝ‬بٕ يؼَٔ ًنا‪..‬‬

‫كـُطوػـِ‪ ٠‬اُجنٍ ‪..‬‬

‫* ‪ُ -‬ؽـٌ‪ ٠‬أٗ‪ُٔ ٚ‬ب ٓبد ؽبرْ اُـطـبئ‪ ٠‬رـْـج‪ ٚ‬ث‪ ٚ‬أف‪ .. ٙٞ‬كوبُذ ُ‪ ٚ‬أٓ‪ : ٚ‬يب ث٘‪ ٠‬أرُويل إٔرؾن‪ ٝ‬ؽن‪ٝ‬‬ ‫أفيي ؟ كبٗي ُٖ رجِؾ ٓب ثِـ‪ ..ٚ‬كال رزؼجٖ كئب ال ر٘بُ‪ ..ٚ‬كوبٍ ‪ٓٝ‬ب ئ٘ؼ٘‪ٝ .. ٠‬هل‬ ‫ًبٕ ّويو‪ٝ ٠‬أف‪ ٖٓ ٠‬أٓ‪ٝ ٠‬أث‪ ٠‬؟ ‪ ..‬كوبُذ اٗ‪ُٔ ٠‬ب ‪ُٝ‬لر‪ً٘ ٚ‬ذ ًِٔب أه‪ٙ‬ؼز‪ ٚ‬أث‪٠‬‬ ‫إٔ يو‪ٙ‬غ ؽز‪ ٠‬آري‪ ٚ‬ثٖٔ يُْبهً‪ ..ٚ‬كيو‪ٙ‬غ اُضل‪ ٟ‬اآلفو ‪ً٘ٝ‬ذ اما أه‪ٙ‬ؼزي ‪ٝ‬كفَ‬ ‫آفو ثٌيذ ؽز‪ ٠‬يقوط‪..‬‬

‫كـوـيـ‪ٜ‬ـ‪..ٚ‬‬ ‫ذ ‪ٛ‬بُن إ ٕؼلد‬ ‫* ‪ٗ -‬ظو هعَ اُ‪ ٠‬آوأر‪ٕ ٠ٛٝ ٚ‬بػل‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬اَُِْ‪ٝ ..‬هبٍ ُ‪ٜ‬ب‪ :‬أٗ ِ‬ ‫ذ‪ ..‬كوٓذ أُوأ‪ٗ ٙ‬لَ‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬األهٗ‪ ..‬كوبٍ ُ‪ٜ‬ــب‬ ‫ذ‪ٛٝ ..‬بُن إ ‪ٝ‬هل ِ‬ ‫‪ٛٝ‬بُن اٗ٘يُ ِ‬ ‫اُيي أ‪ َٛ‬أُلي٘‪ ٚ‬ك‪ ٠‬أؽٌبٓ‪..ْٜ‬‬ ‫كلاى أث‪ٝ ٠‬أٓ‪ .. ٠‬إ ٓبد اإلٓبّ ٓبُي اؽزبط ِ‬

‫‪48‬‬


‫{ ٓؼِـ‪ٓٞ‬بد ‪ُٓ ..‬ـزلوهبد }‬ ‫* ‪ -‬رلبػ اُؾت )) ًبٕ األٍْ اُن‪ ٟ‬اُ‪ِٛ‬ن ػِ‪ ٠‬اُطٔب‪ ْٛ‬ػ٘لٓب كفِذ أ‪ٝ‬هثب ك‪٠‬‬ ‫اُووٕ ‪.. 16‬‬ ‫((‬

‫* ‪ -‬اُٖي٘ي‪ ٕٞ‬يؤًِ‪ ٕٞ‬ك‪ٝ‬كح اُوي ثْ‪ٜ‬ي‪ً ٚ‬جيو‪ٝ ..ٙ‬أ‪ٛ‬بُ‪ ٠‬اَُ٘ـبٍ يؤًِ‪ ٕٞ‬اُ٘ؾَ‬ ‫‪ٝ‬يؤًَ اُ‪ٜٞ٘‬ك اُضؼبثيٖ أُْ‪ٞ‬ي‪ٝ ..ٚ‬ك‪ ٠‬ثؼ٘ ٓ٘ب‪ٛ‬ن أٓويٌب اُغ٘‪ٞ‬ثي‪ ٚ‬يل‪ِٕٞٚ‬‬ ‫اُغواك أُْ‪ٝ ٟٞ‬أًَ اُؼٌ٘ج‪ٞ‬د‪..‬‬ ‫* ‪ ُْ -‬يْ٘ن أ‪ ٖٓ ٟ‬اُنيٖ ؽي ّ ‪ٝ‬ا ٖٓو ؿيو اَُِطبٕ ‪ٓٞٛ‬بٕ ثب‪ ٟ‬اثٖ أف‪ ٞ‬اَُِطبٕ‬ ‫ٍِيْ األ‪ ٍٝ‬ػِ‪ ٠‬ثبة ى‪ٝ‬يِ‪ ٚ‬ثبُوب‪ٛ‬و‪ٙ‬‬ ‫هٖ٘‪ ٙٞ‬اُـ‪ٞ‬ه‪ّ٘ ..ٟ‬و‪ ٚ‬اَُِطبٕ اُؼضٔبٗ‪٠‬‬ ‫ػبّ ‪ّ 1517‬‬ ‫* ‪ -‬ػـلك أث‪ٞ‬اة أَُغل اُؾواّ‬

‫‪ 25‬ثبثب‪..‬‬

‫* ‪ُ -‬لع (( هجط‪ُ )) ٠‬لع ي‪ٗٞ‬بٗ‪ ٠‬هليْ إِٔ‪ٚ‬‬ ‫ثبُالري٘‪ (( ٠ٛ ٠‬ايغيجذ )) ‪..‬‬ ‫* ‪ -‬أٍزْ‪ٜ‬ل (( األٓبّ اُؾَيٖ )) ه‪ ٠ٙ‬هللا ػ٘‪ ٚ‬ي‪ ّٞ‬اُغٔؼ‪ ٚ‬ي‪ ّٞ‬ػبّ‪ٞ‬هاء ٖٓ أُؾوّ‬ ‫ػبّ ‪ٛ 61‬ـ ثٌوثالء ثبُؼوام‪..‬‬ ‫‬‫*‬ ‫((‬

‫عجط‪٠‬‬

‫‪49‬‬

‫))‬

‫‪ٓٝ‬ؼ٘ب‪ٙ‬‬

‫((‬

‫ٖٓو‪ٟ‬‬

‫))‬

‫ام إٔ ٖٓو‬


50


51


52

الموسوعة العلمية الثقافية  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you