Page 1

ASIAKASLEHTI 03/2015

A KETTE L L A V A T A L UUDEL

ELU V L A P Ö T S I KIINTE

Tikkurilan korttelitalonmies S. 4

Kauppakeskus Kampin laiturivastaava S. 10

Talosyke Pauligilla S. 6

Hallittu kasvu vaatii hyviä yhteistyökumppaneita S. 14

Kun lumi tulee, on koneiden toimittava. S. 8

Ulospäin suuntautunut Helsingin tuntija S. 17


PÄÄKIRJOITUS

MUUTTUVAT KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOMARKKINAT

Olemme huomanneet toiminta-aikanamme, että kiinteistöjen ylläpitopalveluiden kilpailutukset muokkaavat markkinatilannetta voimakkaasti. Aiemmin hinta oli usein ratkaiseva tekijä, mutta nyt kiinteistönomistajat ja -hallinnoijat arvostavat yhä enemmän laatua, joka näkyy jo tarjouspyyntövaiheessa sekä tietenkin heidän arvioidessaan palveluyritysten tarjouksia. Laadukkaan palvelun tunnusmerkkejä ovat tietenkin kiinteistöpalveluyrityksen mahdollisuudet vaikuttaa mm. energian kulutukseen sekä muihin kiinteistön arvon säilyttämiseen liittyviin tekijöihin. Kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavien yritysten onkin yhä enemmän panostettava henkilökunnan kouluttamiseen, sitouttamiseen ja osaamisen tasoon eri osa-alueilla. Merkittävä osa Talosyke Oy:n laadunhallintaa onkin henkilökunnan valmiuksien kehittäminen vastaamaan palvelutehtävien asettamia vaatimuksia. Koulutamme omaa henkilöstöämme määrätietoi-

sesti, rekrytoimme uusia henkilöresursseja sekä pidämme huolta työntekijöiden hyvinvoinnista Huoltokirjojen merkitys on noussut voimakkaasti ja kiinteistöpalveluyritysten on tehtävä investointeja vastatakseen markkinoiden haasteisiin. Kiinteistönhoitajien työkaluihin kuuluukin perinteisten käsityökalujen lisäksi tablettitietokone/ älypuhelin. Talosyke Oy on panostanut voimakkaasti markkinoiden haasteisiin ja esimerkiksi kaikilla kiinteistönhoitajillamme sekä siivoushenkilöillä on älypuhelimet. Niin sanotuilla teknisillä huoltomiehillä on käytössään henkilökohtaiset tablettitietokoneet. Näin saadaan tiedot reaaliaikaisesti ja joustavasti käyttöön. Lisäksi erilaisten vikatilanteiden hoito nopeutuu ja antaa hyvät mahdollisuudet kiinteistönomistajille seurata päivittäistä ylläpitoja kunnossapitotoimintaa reaaliajassa. Kiinteistöt ovat omistajilleen merkittäviä investointeja, joten arvon, kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimoiminen ovat merkittäviä tekijöitä. Samoin on tilanne esimerkiksi ulkoalueiden hoidossa. Nykyaikaisten koneiden ”äänettömyys” sekä alhaiset päästöt ovat hyvinkin merkittävässä asemassa arvioidessa kiinteistöpalveluyritysten toimintaa. Myös siivouksen merkitys asuin-

KAMPPIKESKUS

REALCO OY

Talosyke ja Kamppikeskus Oy solmivat huoltosopimuksen koskien kauppakeskus Kampin sekä bussilaiturien kunnossapitoa. Talosykkeen ”laituri-isäntä” -palvelu hoitaa kaukoliikenteen sekä Espoon liikenteen terminaalien kunnossa- ja puhtaanapidon. Myös Kamppikeskuksen rahtilaiturien jätehuolto ja lajittelu sekä puhtaanapito kuuluvat nyt Talosykkeen tehtäviin. Kaikki Kampin ulkoalueiden ympärivuotinen kunnossapito sisältyy sopimukseen. Talosyke hoitaa tehtävää vuoden jokaisena päivänä sekä järjestää 24/7-huoltopäivystyksen.

Talosyke ja Realco Oy allekirjoittivat kiinteistöhuoltosopimukset koskien Helsingin keskustan alueella useaa eri kohdetta. Ne sijaitsevat mm. Annankadulla, Museokadulla ja Töölöntullinkadulla.

2

LAUTTASAAREN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY. Talosyke ja Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry. allekirjoittivat sopimukset kiinteistönhuollosta ja siivouksesta koskien Lauttasaaren Yhteiskoulun tiloja.

viihtyvyyteen kerrostaloissa sekä työviihtyvyyteen toimitilakiinteistöissä on kasvanut. Tilaajat arvostavat siistejä tiloja entistä enemmän ja toisaalta tällä tietenkin nostetaan myös kiinteistön imagoarvoa merkittävästi. Kaikki automme niin kiinteistönhoidossa kuin siivoustoimessa sekä erilaiset kausikoneemme kuten lumi- ja imulakaisukoneet ovat varustettuina gps-paikannusjärjestelmillä. Tällöin tiedämme missä lähin kone tai auto liikkuu. Näin voimme vaikuttaa merkittävästi ympäristön kuormitukseen sekä tietenkin nopeuttaa palveluamme varsinkin vika-/palvelutilanteissa. Talosyke haluaa omassa markkinoinnissaan korostaa palvelujemme sekä omistuspohjamme paikallisuutta. Ratkaisumme vaihtelevat yksittäisistä palveluista laajempiin ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin kokonaisuuksiin. Asiakkaan tarve on aina kaiken toimintamme perustana. Kevät terveisin,

Mikko Kannisto Hallituksen p. johtaja

ASOKODIT Talosyke ja Asokodit aloittivat yhteistyön useissa kohteissa jo syksyllä 2014. Hyvän asukaspalautteen ja luotettavan toiminnan ansiosta, yhteistyötä laajennettiin runsaasti vuoden 2015 alusta. Talosyke hoitaa ympärivuotisen kunnossapidon Asokotien kohteissa eri puolilla pääkaupunkiseutua (Helsinki, Espoo, Vantaa) Huoltosopimukseen kuuluvat niin kiinteistöjen kuin piha-alueiden kunnossapito, pihaistutukset mukaan lukien. Sopimukseen sisältyy myös 24/7 huoltopäivystys.


SISÄLLYSLUETTELO

TALOSYKE HUOLEHTII MYÖS YMPÄRISTÖN HYVINVOINNISTA Talosyke Oy:n palveluista suurin osa on ympäristötyötä, joten ympäristön huomioiminen on perinteisesti tärkeä ja luonteva osa yhtiön toimintaa. Usko, että tämä on tärkeää myös kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille on ollut keskeinen tekijä yhtiön toiminnassa kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen tiellä. Taloudellisella ja ympäristöä vaalivalla kiinteistönhoidolla pidennetään kiinteistöjen elinkaarta ja pienennetään niiden käyttämisestä ja ylläpidosta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Talosyke Oy on nostanut kiinteistöhoidon ekologisuuden ihan uudelle tasolle ja pystyy toiminnallaan aikaansaamaan asiakkailleen huomattavia taloudellisia säästöjä mm. jätteiden lajittelun ja kierrätyksen saralla. - Uudet vähäpäästöiset työkoneet ja laitteet, sekä joutsenlippumerkein varustetut kemikaalit ovat itsestään selvyyksiä yhtiön toiminnassa. Myös työ- ja siirtymäaikaisten ajoreittien suunnitteluun ja valintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Polttoainetäydennykset suoritetaan aina päällystetyllä alustalla, jolloin mahdolliset valumat voidaan poistaa. Kaikissa Talosyke Oy:n työkoneissa käytetään biohajoavia voiteluaineita. Kaikki mahdolliset ympäristöriskit pyritään tunnistamaan ja eliminoimaan jo ennen kuin mitään tapahtuu. Koko Talosyke Oy:n henkilökunta on perehdytetty kyseisiin toimenpiteisiin ja velvoitettu toimimaan aina ympäristöämme mahdollisimman vähän rasittaen. Tämän toteuttamiseksi toiminnan eri alueilla työtään tekeville ihmisille varmistetaan riittävät ja soveltuvat tiedot, taidot ja resurssit. Yhtiö kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja noudattaa toiminnassaan voimassa olevia, ympäristövastuuseen liittyviä lakeja ja säädöksiä, sekä seuraa niiden kehitystä.

Tervetuloa mukaan ympäristötalkoisiin!

Toimitus ja ulkoasu: Hm-Media www.hm-media.fi

Kuvat: Mikko Leivo Hm-Media

4

TIKKURILAN KORTTELITALONMIES - Esa Hämäläinen ja Veikko Toivonen

6

TALOSYKE PAULIGILLA Tunteella ja taidolla, niin kuin hyvä kahvikin - Paulig Jukka Järvinen

8

KUN LUMI TULEE, ON KONEIDEN TOIMITTAVA. MUUTA VAIHTOEHTOA EI OLE. - Kh-koneet Oy Petri Haverinen

10

KAUPPAKESKUS KAMPIN LAITURIVASTAAVA - Talosyke Oy Jesse Rosendahl

14

HALLITTU KASVU VAATII HYVIÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA - LVI-Neloset Jussi Heikkilä ja Antti Nousiainen

17

ULOSPÄIN SUUNTAUTUNUT HELSINGIN TUNTIJA - Talosyke Oy Juha Kinnunen

18

KIINTEISTÖHUOLTAJIEN KÄTEVÄ KUMPPANI - Truckmasters


TIKKURILA Vaatimustaso taloyhtiöidemme kiinteistöhuollon toimijoille on haastava. Varsinkin parkkihallin kunnossapito vaatii työkoneilta erikoisominaisuuksia. Petri kun tulee paikalle, tiedämme, että homma hoituu, kiittävät Taloyhtiöiden hallitusten puh. johtajat Veikko Toivonen ja Esa Hämäläinen.

AINA PAIKALLA KUN ”PIKKARAISTA”KAIVATAAN Ennen vanhaa kun stadissa tallasi, olivat kadut aina puhtaina. Talonmies harjasi luudalla ja vaimo auttoi tarvittaessa. Talkkari oli se, joka huolehti pihoista, taloista ja antoi hiukan sielunhoitoakin asukkaille. Oli siis se mukava mies, joka hääräsi pihoissa ja käytävillä.

Näin muistelevat Esa Hämäläinen ja Veikko Toivonen Vantaan Tikkurilassa. Eivätkä miehet ole suinkaan ainoita. - Kyllä meidänkin taloyhtiöissä on sen verran iäkkäitäkin asukkaita, joilla muistot vanhasta kunnon ”talkkarista” ovat kristallin kirkkaina mielessä, Toivonen kertoo. - Moni muistelee haikeasti tuota aikaa. ”Talonmies Pikkaraista” tarvitaan ja nyt meillä on tunne, että sellainen meillä on, miehet kehuvat. Talkkarin oma-aloitteellisuus on tärkein asia. Toisena tulee varmasti viestintä työnjohdon kanssa.

4

Talosyke Oy:n kanssa räätälöimämme korttelitalonmies-järjestelmä toimii hienosti. - Talonmies Petri Hermas tulee aina aamupäivisin paikalle ja tekee kaikki ennalta sovitut tehtävät ja myös asukkaiden erikseen tilaamat työt. Asukkaiden vikailmoitukset menevät aina Talosykkeen toimiston kautta, jolloin viesti menee suoraan myös työnjohdolle, Hämäläinen kertoo. Omatalkkarilla on oikeus ja jopa velvollisuuskin korjata havaitsemansa viat. - Luovuus, ammattitaito, ja ihmisläheisyys ovat niin ikään tärkeitä ominaisuuksia

luotettavalle talkkarille. - Ja kyllähän sitä sielunhoitoakin saa tarvittaessa antaa, miehet naurahtavat. Talosykkeen huoltoautossa on hyvä työkalu- ja varaosavarustus, joten lähes työ kuin työ hoituu nopeasti ja ilman sen suurempia viivästyksiä. Kokoamme aika-ajoin laajemman tehtävälistan, jolloin Talosykkeestä tulee suurempi ”iskuryhmä” paikalle ja tekevät kaiken kerrasta pois. - Ei Petri aina ehdi kuitenkaan kaikkea tehdä yksin, vaikka varsin pätevä ja ahkera kaveri onkin, miehet kehuvat.


Moni muistelee haikeasti tuota aikaa. ”Talonmies Pikkaraista” tarvitaan ja nyt meillä on tunne, että sellainen meillä on, miehet kehuvat.

Olemme enemmän kuin tyytyväisiä Talosyke Oy:n toimintaan. Nyt ei meidänkään tarvitse stressata onko työt tehty vai ei, eikä miettiä onko laskut kohtuullisia vai pitääkö ne aina erikseen syynätä läpi kohta kohdalta, kehuvat Veikko Toivonen ja Esa Hämäläinen.

AMMATTITAITOA ON SE, ETTÄ TULLAAN OIKEALLA VARUSTUKSELLA OIKEISIIN TÖIHIN Tikkurilan korttelissa on kolme eri taloyhtiötä ja vielä parkkihalli erikseen. Yhtiöiden piha-alueet ja varsinkin parkkihalli luovat kiinteistöjen huollolle erikoisvaatimuksia. Etenkin parkkihallin lumityöt vaativat erikoisosaamista tekijältä ja korkeaa vaatimustasoa käytettäviltä työkoneilta. Koneiden tulee olla näppäriä, mutta toisaalta erittäin suorituskykyisiä. Koneiden tulee myöskin olla hiljaisia käyntiääniltään ja vähäpäästöisiä. Talosyke Oy:n konekalusto täyttää kaikki vaadittavat kriteerit. - Joskus edellisten kiinteistöhuoltofirmojen kanssa jouduimme vähän väliä ”painimaan” aiheesta, kun kalusto oli milloin mitäkin. - Olimme puhuneet taloyhtiöiden kesken jo 15 vuotta huolto-ongelmasta, emmekä löytäneet toimivaa ratkaisua, Toivonen kertoo. - Kokeilimme suuria, valtakunnallisia toimijoita sekä pieniä paikallisia. Silti mikään ei oikein toiminut. Pidimme palavereita ja kuuntelimme lupauksia, edelleenkään ei mikään toiminut. Suurien firmojen kanssa ongelma oli se, että aina vaihtui tekijä, eikä kukaan tullut asukkaiden kanssa tutuksi. Jos ei tulla tutuksi, ei myöskään synny luottamusta. Toinen ongelma on aina ollut, että jokaiseen tehtävään piti kutsua eri henkilö. Milloin hälytettiin kattomiestä milloin taas lukkomiestä. Nyt Talosykkeen kanssa toimiessa Petri hoitaa kaiken. Jos

ei jotain tee itse, hoitaa oma-aloitteisesti oikean henkilön kuhunkin tehtävään. Pienien toimijoiden aikataulut taas pettivät useimmiten, kun esimerkiksi lunta tuli kerralla enemmän tai korjaustehtäviä kertyi useampia kerralla.

HYVÄN KUMPPANIN KANSSA ON HELPPO TOIMIA Vuonna 2011 löysimme hyvän toimijan, Esa Hämäläinen toteaa tyytyväisenä. Lähtökohtana huoltofirmaa taas kerran etsiessämme oli, että halvin hinta ei ole ainoa valintaperuste, vaan oikean palvelutason tarjoava kelpuutetaan. Kalliskaan se ei kuitenkaan saa olla. Tehtävä oli meille taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille haastava, sillä sopimukseen pääsy edellytti useita neuvotteluja ja huoltoyhtiöltä investointeja työkoneisiin. - Meitä on tässä kolme. Minä, Toivosen Veikko ja haastattelusta valitettavasti estynyt Pentti Kalliomaa, joille toimivan yhteistyökumppanin etsiminen lankesi. Olemme kaikki alkuperäisasukkaita 2000-luvun alussa rakennetuissa taloissa. Havaitsimme, että naapuritalossa oli hyvin toimiva huoltofirma, jonka otimme mukaan tarjouskyselyymme. Kun Talosyke Oy löytyi tämän tarjouskilpailun kautta ja suunnittelimme heidän kanssaan haluamamme konseptin, ovat asukkaatkin olleet enemmän kuin tyytyväisiä. Talosyke ehdotti meille korttelitalonmiehen tehtävän kokeilua, joka hyväksi havaittuna jäikin pysyväksi toimintatavaksi. Seuranta toimii hyvin

työnjohdon kanssa pidettävien palaverien kautta. Asukaskokouksessa ovat antaneet ihan kunniamaininnan, eritoten hiekoituksesta ja säätilan ennakoinnista. Talosykettä ei tarvitse muistutella, että olettehan seuranneet säätiedotuksia, Hämäläinen naurahtaa. - He auraavat ja hiekoittavat heti kun se on tarpeen. Ihailtavaa toimintaa, hän kiittää. Meillä on talon omat, jo rakentajan aikaiset huoltokirjat. Ne ovat kuitenkin hiukan hankalia käyttää. Talosykkeellä on oma huoltokirja, jota vertailemme parhaillaan muihin kirjoihin. Taloyhtiölain edellyttämät huoltoseurannat ovat mielestämme turhan löysiä. Haluamme tarkemman seurannan ja dokumentoinnin kaikesta talossa tehtävästä työstä. Talosykkeen oma kirja on ollut nyt puolisen vuotta käytössä ja se on osoittautunut varsin toimivaksi. Käytämme myös hyväksyttyä vastuunjakotaulukkoa, koska aina ei ole ihan itsestäänselvyys, kuuluuko maksuliikenne joistain töistä asukkaalle vai taloyhtiölle. Talosyke on aina rehellinen. He laskuttavat kiinteän kuukausiveloituksen lisäksi vain todella tehdyt lisätyöt, ei piiruakaan ylimääräistä, Toivonen kehuu. Jonkun valtakunnallisen toimijan kanssa kun oli hiukan sitä, että koittivat ahnehtia lisätyölaskua kirjoittaessaan. Jos vaikka hiekoitussoraa levitetään 2 m3 ja laskutetaan 20 m3, ei se mene ihan oikein.


Yhteistyömme KH-Koneiden ja Talosyke Oy:n kanssa on antoisaa. Tykkään kovasti kehitellä asiakkaalle toimivampia mahdollisia ratkaisuja koneiden edulliseen, ympärivuotiseen käyttöön, lupaa Petri Haverinen KH-Koneista.

KH-KONEET OY Petri Haverinen

KUN LUMI TULEE, ON KONEIDEN TOIMITTAVA. MUUTA VAIHTOEHTOA EI OLE.

6


<< Lupaamme olla aktiivisia ja tehdä edelleen parhaamme, jotta koneet toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla ja ovat edullisia sekä ympäristöystävällisiä käyttää, sanovat kuin yhdestä suusta konemyyjä Petri Haverinen (ratin takana) ja huoltomies Roope Elo KH-Koneista.

Talosyke Oy hankkii lähes kaikki työkoneet ja niiden lisälaitteet KH-Koneista, Klaukkalasta. Asiakassuhde on muuttanut muotoaan vuosien saatossa ja kulunut fraasi ”Luottamus on ansaittava” toimii enemmän kuin hyvin, molempiin suuntiin. - Muistan hyvin elävästi, kun Mikko Kannisto Talosykkeestä soitti ja kysyi vaihtokonerivissämme ollutta Kramer 1150 kuormainta, kertoo KH-Koneiden konemyyjä Petri Haverinen. Silloin elettiin vuotta 2011. Teimme kaupat, eikä aikaakaan kun Mikko soitti uudestaan huomattuaan meillä myynnissä olevan käytetyn kiinteistöhuoltokoneen. Teimme kaupat siitäkin, mutta tällä kerralla onni ei ollut meidän kummankaan matkassa, Haverinen muistaa. Kone oli kaikin puolin siisti ja toimivan oloinen kymmenen vuoden iästään huolimatta. Siihen tuli kuitenkin iso, kallis remontti heti miten ja tietysti juuri silloin kun sitä eniten olisi tarvittu. Talosykkeen pojat veivät sen korjaamolle ja korjauslasku varaosineen oli huomattavan suuri. Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, olimme ottaneet Talosykkeen aiemmin ostaneeseen koneeseen (Kramer 1150) vaihtokoneen, joka sekin oli rikki. Kun olimme KH-Koneissa korjanneet tämän ja Talosyke korjauttanut meiltä ostaneensa tunnetun kiinteistöhoitokonemerkin, olimme molemmat menettäneet rahaa ja keskinäistä luottamusta, Haverinen kertoo. Sovimme silloin, että molemmat osapuolet kärsivät tappionsa ja asia on loppuun käsitelty. Aikaa kului vuoden verran ja tapasimme sattumalta syk-

syllä 2012 yhteisen harrastuksemme merkeissä. - Talosyke oli ostanut kilpailijaltamme muutaman uuden pyöräkuormaimen ja luulin asiakassuhteemme olleen ohi, Haverinen harmitteli tuolloin. Kohtaamisemme tuossa näyttelytapahtumassa oli kuitenkin lämminhenkinen, enkä havainnut mitään kismaa väleissämme. Mieleeni tuli samassa, että voisimme aloitella epäonnisesti alkanutta asiakassuhdettamme uudestaan, joten kutsuin Talosykkeen pojat viikonloppureissulle harrastuksen pariin. - He suostuivat ja tuona viikonloppuna huomasimme, että intressimme ovat hyvin samanlaisia monella tavalla. Pyrimme kummatkin parhaaseen mahdolliseen palveluun ja laitamme itsemme likoon asioiden selvittämiseksi, Haverinen huomauttaa. Koneet on koneita ja asiat asioita. Kaikki ei mene kuitenkaan aina niin kuin olisi haluttu, mutta tuolla reissulla päätimme aloittaa yhteistyön uudelleen, hän iloitsee.

UUSI ALKU TUOTTI HYVÄN KUMPPANUUDEN JA LUOTTAMUKSELLISET VÄLIT Nyt vuoden 2015 alussa Talosyke on hankkinut KH-Koneista 25 työkonetta ja ison tukun lisälaitteita niihin. Haluan kiittää meidän jälkimarkkinoinnin ja eritoten huoltomiesten toimintaa, Haverinen sanoo. Ymmärrämme KHKoneissa, että kun lumi tulee ja koneita tarvitaan, niiden täytyy olla kunnossa ja toimia. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Määräaikaishuollot ja mahdolliset korjaustoimenpiteet on pystyttävä ajoittamaan ja organisoimaan niin, että asiakkaalle ei aiheudu niistä minkäänlaista harmia, Haverinen tietää. Samoin uusien koneiden varustelut ja toimitukset on toimittava

nopealla aikataululla. Talosykkeessä on kova syke ja olemme mielestäni onnistuneet hyvin olemaan tuossa sykkeessä mukana. Tapaan henkilökohtaisesti Talosykkeen konekuskeja lähes päivittäin ja kuuntelen heidän kommenttejaan ja toivomuksia. Heidän kanssaan on hyvin antoisaa käydä erilaisia kehityskeskusteluja ja vaihtaa kuulumisia koneiden toiminnasta ja erilaisista mahdollisuuksista, Haverinen sanoo. - Itse pidän siitä, että saan suunnitella ja kehitellä taloudellista kokonaisuutta, joka palvelee parhaiten asiakasta. Tykkään myös miettiä erilaisia ratkaisuja ja lisälaitteita, jotta koneet olisivat mahdollisimman monipuolisia ympärivuotiseen käyttöön. Talvikäytössähän Kramer 480 Arctic Power ja Zoom-aura ovat jo sinällään lyömätön yhdistelmä. KH-Koneiden vahvuus on ehdottomasti alansa johtavat ja luotettavimmat konemerkit ja toimivat huolto-, sekä varaosapalvelut.

MUKAVAA OLLA KASVUSSA MUKANA - On ollut enemmän kuin mukavaa olla Talosyke Oy:n kasvussa mukana, kehuu Petri Haverinen KH-Koneista. Talosyke on jo nuoresta iästään huolimatta varteenotettava tekijä pääkaupunkiseudun kiinteistöhuoltoalalla, hän tietää. Talosykkeen toimijoiden uskallus, intohimo työtään kohtaan ja tekemisen meininki ovat käsin kosketeltavaa, Haverinen sanoo. - Ja se on uskomattoman hienoa seurattaavaa, hän kehaisee. Jos ja kun Talosykkeen kasvu jatkuu samalla kulmakertoimella, tiedän olevani mukana hienossa menestystarinassa. Yli 600 kohteen kunnossapito on varmasti hyvin haastavaa ja lupaan, että ainakaan kunnossapidon konekaluston puolesta ei ongelmia koidu. Toivotan hyvälle yhteistyökumppanillemme ja heidän itsensä likoon laittavalle henkilöstölle onnea ja menestystä KH-Koneiden koko henkilöstön puolesta, päättä Petri Haverinen haastattelun.


TALOSYKE PAULIGILLA

Tunteella ja taidolla, niin kuin hyvä kahvikin Viitisen vuotta upeissa toimitiloissa Helsingin Vuosaaressa toiminut Oy Gustav Paulig Ab luottaa Talosykkeen ammattilaisiin kuin omiinsa. 32 000 m2 sisätilat tuotanto, tuotekehitys ja konttoritiloineen sekä upean museon ja showroomin kunnossapito on uskottu Talosykkeen hoidettavaksi. Myös kahdeksan hehtaarin ulkoalueet vihertöineen kuuluvat Talosykkeen vastuualueeseen. Pelkästään kiinteiden istutusten hoito (mm. 110 puuta) on haastava tehtävä.

ISOT MÄÄRÄT, PALJON KULJETETTAVAA Oy Gustav Paulig Ab:n Vuosaaren yksikössä työskentelee yli 300 alansa osaajaa. Tuotanto toimii pääsääntöisesti kahdessa vuorossa, mutta esimerkiksi nyt artikkelia kirjoittaessa, kolmessa vuorossa. Vuosaari on sijainniltaan parhaiden mahdollisten liikenneyhteyksien päässä. Pauligille tulee yli 2500 merikontillista raakakahvia vuodessa ja ne ajetaan omilla vetomestareilla suoraan laiturista tuotan-

8

tolaitokselle. Ennen Vuosaaren tiloja kontit ajettiin rekoilla Länsi-Satamasta. Pauligilta lähtee yhteensä noin sata miljoonaa pakettia kahvia, jos kaikki lähtevä kahvi pakkaustavasta riippumatta muutetaan vaikkapa jokaiselle tutuiksi Juhla-Mokka paketeiksi.

lyt kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jukka

TALOSYKE OY MUKAAN KUVIOIHIN

eteen. Hän siitä aikansa lumisadetta kat-

- Aina asiat eivät ole luistaneet yhtä hienosti kuin Talosykkeen kanssa, kertoo 25 vuotta Pauligin palveluksessa työskennel-

le oven edustaa luomaan. - Kaikki työn-

Järvinen. - Yksi pahimmista tapauksista sattui, kun istuin silloisen, suuren valtakunnallisen yrityksen työnjohtajan kanssa kahvilla. - Kävimme hänen kanssaan parhaillaan kehityskeskustelua, kun lunta tuprutti taivaan täydeltä pääoviemme seltuaan hälyttämään työntekijää paikaltekijät olivat kiireisiä, eikä kukaan ehtinyt paikalle. - No, lopultahan siinä kävi niin,


Kuvassa Talosykkeen osaajat Niko Kannisto ja Marko Kannisto Pauligin upean showroomin edessä. Talosyke huolehtii showroomin koneiden ja laitteiden kunnosta ja puhtaudesta päivittäin. << Kuvassa Oy Gustav Paulig Ab:n palveluksessa 25 vuotta toiminut kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jukka Järvinen. - Nyt olemme löytäneet kiinteistöhuoltajat joihin voimme luottaa. He hoitavat kiinteistöämme ulkoalueita myöden samalla tunteella ja taidolla kuin mekin hoidamme oman työmme, eli parhaan mahdollisen kahvinautinnon tuottamisen jokaiseen suomalaiseen kotiin.

että meillä Pauligilla työskentelevä autonkuljettaja kolasi pihaa puhtaaksi, Järvinen muistaa. Ja eihän se näin voi olla. Edellinen kiinteistöhuoltoyritys hoiti kaiken kiinteistöhuoltoon liittyvän kokonaispalveluna. Vuonna 2012 Paulig kilpailutti kiinteistönhoidon ja samalla ositti sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Talosyke toimi alihankkijana tuolloisen kilpailutuksen voittajalle, hoitaen vain pihatyöt. Työt ulkoalueilla hoituivat mallikkaasti ja Talosykkeen työntekijät olivat fiksuja alansa ammattilaisia, muistaa Jukka Järvinen. - Vuonna 2013, vaikuttuneena Talosykkeen palvelualttiudesta ja asenteesta, kysyin Talosykkeeltä suoraa tarjousta kokonaisvaltaisesta kiinteistöhoidosta. - Saimme kaupan aikaiseksi ja nyt homma toimii loistavasti, joskus jopa vielä paremmin, Järvinen kehaisee. - Talosykkeen työntekijät suhtautuvat työhönsä samalla taidolla ja tunteella kuin mekin omaamme. He ovat hyvin käyttäytyviä, oma-

aloitteisia ja luotettavia, Järvinen jatkaa. Minulla on yksi puhelinnumero, josta saan aina jonkun kiinni kun tarve vaatii. Marko Kannisto on kuitenkin yhteyshenkilömme, jonka kanssa asioista ja työtehtävistä sovimme. Meidän Intranetissä on kaavake, johon jokaisella Pauliglaisella on vapaa käyttö. Marko käy joka aamu läpi tuon kaavakkeen ja tekee kaikki huoltokirjassa mainitut tehtävät. - Ei minun tarvitse enää huolehtia, onko kaikki tehty vai ei, Järvinen sanoo. - Marko hoitaa hommat ja hänellä on täydet valtuudet tehdä pienempiä hankintoja ja tilata eri tehtäviin vaadittavia erikoisosaajia, hän jatkaa. - Ainoa sääntömme on, että sisätyöt eivät saa kärsiä ulkotöiden takia. Talosyke onkin lähettänyt aina lisävoimia ulkoalueille tarpeen vaatiessa. Marko tekee yhteistyötä vartiointiliikkeen ja muiden tontillamme toimivien tahojen kanssa. - Näin minulta itseltäni säästyy huomattavasti aikaa ja vaivaa, varsinkin

Minulla on yksi puhelinnumero, josta saan aina jonkun kiinni kun tarve vaatii. - Jukka Järvinen

kun voin luottaa heihin täysin, Järvinen kiittää. Voi ehkä lukijasta kuulostaa oudolta, mutta koskaan minun ei ole tarvinnut Talosykkeen toimiin puuttua. Ei koskaan. - Jos esimerkiksi lumitöissä sattuu pihakivi rikkumaan, tiedän että he korjaavat sen oma-aloitteisesti. Esimerkki on pieni, mutta kuvastaa molemmin puolista luottamusta.


KAUPPAKESKUS KAMP

Kampin ulkoalueiden hoitoon käytettävä kalusto säilytetään keskuksen tiloissa. Jos kalustoa tarvitaan lisää, saadaan keskustan muista kohteista tai Vantaan tukikohdasta sitä nopeasti lisää. - Lumitöissä saa joskus ihan tosissaan miettiä, että mihinkäs sitä lunta kasataan, kertoo Jesse Rosendahl. Lumen poiskuljetuksen kannaltakin ”läjittämisen” paikat on suunniteltava tarkasti, jotta turhalta ajolta vältyttäisiin.

10


PIN LAITURIVASTAAVA

>> Jatkuu seuraavalla sivulla


Porukkahenkemme on hyvä. Jopa niin hyvä, että vietämme ajoittain vapaa-aikaammekin yhdessä, Rosendahl kehuu.

Jesse Rosendahl toimii kauppakeskus Kampin laituri-isäntänä. - Kampin väki on ottanut meidät uutena toimijana mukavasti vastaan, mies kiittelee.

Espoon liikenteen ja kaukoliikenteen bussiterminaalien kunnossapito on Talosykkeen hoidossa. Bussien renkaissaan mukana tuoma vesi, hiekka ja loska täytyy saada nopeasti pois, jotta suurilta pölyhaitoilta vältytään. Sama koskee myös Kampin kauppakeskuksen rahtiliikenteen laitureita. Rahtilaitureilla toimii myös jätehuolto, jossa Talosyke hoitaa lajittelun ja kierrätyksen.

Yksi Talosyke Oy:n haastavimmista ja laajimmista kiinteistöhuoltokohteista on aivan pääkaupungin ydinkeskustassa sijaitseva kauppakeskus Kamppi. Kampissa toimivat niin Espoon liikenteen kuin kaukoliikenteen bussiterminaalit. Vilkas bussiliikenne ja kauppakeskuksen rahtiliikenne tekevät laituri-isännän työstä vaativan, mutta samalla hyvin monipuolisen. Kampin vuotuinen asiakasmäärä on niin suuri (36 miljoonaa vuonna 2013), että jo yksistään heidän turvallinen liikkuminen sekä ulko-, että sisätiloissa asettaa kiinteistöhoidon vaatimustason poikkeuksellisen suureksi. Rahtiliikenne kauppakeskukseen toimii yötä päivää ja tietysti jätehuolto sieltä ulospäin. Laiturivastaavan tehtävä on huolehtia, että kauppakeskuksen logistiikan toiminta on turvattu kaikissa olosuhteissa. Jesse Rosendahl toimii kauppakeskuksen laituri-isäntänä. Nuorimies on työskennellyt Talosykkeen palveluksessa reilun vuoden. - Olen ollut hyvässä opissa täällä. Kinnusen Juha on valmentanut minua kiinteistöhoidon sisätöissä ja JuhaMatti Kannisto puolestaan kaikkeen ulkona tapahtuvaan. Juha-Matti on lähin esimieheni, joka katsoo, että minun tiimini toimii täällä kaikissa olosuhteissa, kaikkina vuodenaikoina. Hän myös laatii työvuorolistat ja tehtävät, mies kertoo. Minä sitten vastaan täällä kohteessa työn laadusta ja asiakkaiden viihtyvyydestä. Olen viihtynyt Talosykkeessä hyvin. Työyhteisömme koostuu rautaisista ammattilaisista, joilta löytyy osaamista kaikkiin mahdollisiin alan töihin. Porukkahenkem-

12

me on hyvä. Jopa niin hyvä, että vietämme ajoittain vapaa-aikaammekin yhdessä, Rosendahl kehuu. Jesse Rosendahl on ahkera, avoin ja erittäin hyväkäytöksinen nuorimies. Toimittajan kanssa Kampissa liikkuessaankin hän poimi matkalla jokaisen roskan, korjasi käden käänteessä rikkoutuneen aidan ja noukki tyhjät pullot lasinkeräykseen. Siisti nuorukainen on edustava käyntikortti yritykselle. ( Toim. huom.) Aion mennä vielä koulun penkille opiskelemaan lisää kiinteistöhuoltoalaa. Haluan saada pätevän tutkinnon, että voin vielä edetä alalla. Uskon ja olen aina uskonut, että kun työnsä tekee niin hyvin kuin suinkin pystyy, on töitä aina tarjolla, mies tietää.

VAIHTELEVA TYÖ, VAIHTELEVAT TYÖAJAT Meitä on täällä Kampissa viisi tekijää tällä hetkellä. Pääsääntöisesti päivätyössä, mutta käytännössä yksi on aina yön yli. Eli oikeastaan koskaan ei ole hetkeä, ettei Talosykkeestä joku olisi paikalla. Meidän jokaisen vastuulla on seurata

sääennusteita ja olla valmis lähtemään vaikka keskellä yötä lumitöihin jos hälytys tulee. - Välillä meitä on ollut täällä Kampissa kymmenkunta ukkoa lunta työntämässä. Meillä on koneet täällä valmiudessa ja lisäkalustoa saamme tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Myös hiekkavarastomme sijaitsee kauppakeskuksessa. - Kaikella tällä esivalmistelulla varmistamme kauppakeskuksen parhaan mahdollisen hoidon. - Jos täällä käy n. 700 000 asiakasta viikossa, emme kertakaikkiaan voi olla myöhässä omien töidemme suhteen. - Ihmisvirran turvallinen liikkuminen on meidän vastuullamme, Jesse tietää. Olen tullut jo hyvinkin tutuksi kauppakeskuksen henkilökunnan ja muiden täällä toimivien ihmisten kanssa. - On varmasti heillekin mukavaa, kun täällä toimii sama mies jonka puoleen on helppo kääntyä asiassa kuin asiassa. Haluan vielä lopuksi kiittää kaikkia Kampissa toimivia tahoja siitä, kuinka mukavasti ovat ottaneet meidät vastaan uusina toimijoina. Uskon, että omalla rehellisellä olemuksella ja hyvin tehdyllä työlläkin on vaikutuksensa siihen, Jesse Rosendahl sanoo.


Kaikki palvelut kätevästi yhdestä numerosta

020 749 80 60

UUDE

A KET L L A V A LLA T

KIIN

TERÄ

LU E V L A P T E I S TÖ

AMMATTITAITOISTA KIINTEISTÖNHUOLTOA KELLON YMPÄRI! Talosyke Oy on luotettava ja ammattitaitoinen kiinteistönhuoltoyritys, joka toimii pääosin Uudenmaan alueella. Tarjoamme palveluja sekä yritys- että yksityisasiakkaille. Nykyaikaisen kaluston ja kattavan yhteistyöverkoston avulla suoriudumme ammattitaitoisesti vaativienkin kiinteistöjen huoltokokonaisuuksista.

Meiltä myös vaihtolavavuokraus ja niiden kuljetukset

KIINTEISTÖHUOLTO

MAAURAKOINTI

LVI-PALVELUT

LUMIURAKOINTI

WWW.TALOSYKE.FI

SIIVOUSPALVELUT

KONEVUOKRAUS


HALLITTU KASVU VAATII HYVIÄ

YHTEISTYÖKUMPPANEITA LVI-neloset Oy:n projektipäällikkö Jussi Heikkilä ja toimitusjohtaja Antti Nousiainen ovat kaksi yrityksen kuudesta omistajasta. Asiakkaitamme ovat mm. eri julkishallinnon toimijat, kuten kunnat ja kaupungit sekä rakennusliikkeet, isännöitsijätoimistot ja vahinkosaneeraajat.

LVI-NELOSET Jussi Heikkilä ja Antti Nousiainen

Hyvä kumppanuus yritysten ja niitä pyörittävien ihmisten välillä on haastavaa. Tilanteita tulee ja menee, tilaajan halut saattavat muuttua matkan varrella, ongelmien ratkaisuun voi kulua suunniteltua enemmän aikaa jne. Varmasti monelle tuttuja asioita. Kun kumppanuuteen liitetään vielä lakisääteiset, joskus turhiltakin tuntuvat raportoinnit ja työselosteet sekä laskutus, saattaa yhteistyö notkahdella. LVI-neloset Oy:n ja Talosyke Oy:n yhteistyö on kuitenkin lujittunut ja kasvanut yritysten myötä. Yritykset käyttävät toistensa palveluita ja mainostavat toisiaan omille asiakkailleen. Se ei ole kummaltakaan pois, että edistämme toistemme yritystoimintaa, kertoo LVI-nelosten toimitusjohtaja Antti Nousiainen. - Päinvastoin, hän jatkaa. Se on meille molemmille iso etu, kun tiedämme

14

ketä voimme suositella asiakkaalle kuin asiakkaalle ja luottaa toistemme tekemisiin täysin.

LUOTETTAVA KUMPPANI, LVI-NELOSET Helsinkiläinen LVI-neloset on neljän kaverin vuonna 2011 perustama ”paremman palvelun putkiliike”, tunnuslausettaan mukaillen. Samalla työnantajalla toimineet osaajat olivat kukin tahoillaan mietiskelleet yrittäjäksi ryhtymistä. - Etumme yritystoimintaan ryhtyessämme oli ehdottomasti se, että meillä jokaisella oli oma osaamisalue, kertoo projektipäällikkö Jussi Heikkilä. - Alkuun teimme töitä neljään mieheen, mutta jo muutaman kuukauden toimittuamme palkkasimme ensimmäisen työn-

tekijän. Loppuvuodesta 2011 meitä olikin jo kymmenkunta alan ammattilaista LVInelosten palveluksessa, hän muistelee. Vuonna 2013 laajensimme toimintaamme myös ilmanvaihtopuolelle, jolloin yritykseemme tuli viides osakas, raudanluja IV-tekniikan ammattilainen. Samana vuonna palkkasimme myös rakennuspuolelle osaajia. Halusimme tarjota kokonaispalvelun asiakkaillemme. - Olemme saaneet rutkasti kiitosta siitä, että koko remontti hoituu yhdellä kontaktilla, yhden vastuullisen toimijan kanssa, Heikkilä sanoo. - IV-puolen kysyntä jatkoi kasvuaan ja 2014 tuli joukkoomme mukaan vielä kuudes osakas, niin ikään IV-puolelle. - Asennamme yksittäisistä kohdekohtaisista laitteista kokonaisvaltaisiin IV-ratkaisuihin, kaikki samalta toimijalta. Isommat koh-


LVI-nelosilla on käytössä 15 huoltoautoa, jotka kaikki on varusteltu eri käyttötarkoituksiin tarvittavilla työkaluilla ja varaosilla. - Ympärivuorokautinen päivystyspalvelumme edellyttää niin kalustolta kuin asentajiltakin täydellistä toimivuutta, tilanteessa kuin tilanteessa, Nousiainen ja Heikkilä kertovat.

teet aloitamme aina tarvekartoituksella, jossa teemme tarvittavat mittaukset laitteiden säätöä ja tasapainoitusta varten sekä tarkistamme mahdolliset olemassa olevat laitteet ja niiden soveltuvuuden tulevaan järjestelmään, Antti Nousiainen valottaa. - Näin mahdollistamme tasaisen ilmanlaadun isompaankin tilaan ilman suuria lämpötilanvaihteluja. - Myös putkitöiden puolella koulutetut, suomalaiset osaajamme suoriutuvat kokonaisvaltaisista remonteista omakotitaloihin sekä rivi- ja kerrostaloyhtiölle. Olemme toteuttaneet useita linjasaneerauskohteita erityyppisissä kohteissa. Nyt voimme reilusti sanoa olevamme täyden palvelun LVI-talo. - Toimintamme kulmakiviä on laadukas työnjälki ja aikataulun pitäminen, mies kehuu. - Eli ihan samoilla arvoilla ja linja-

uksilla toimimme kuin Talosykekin. - Ehkä juuri se tekee meistä loistavat yhteistyökumppanukset, Nousiainen linjaa. Yhteistyömme Talosykkeen kanssa alkoi melko pian perustamisemme jälkeen, Heikkilä kertoo. Tuttu mies Talosykkeestä otti meihin yhteyttä ja ensimmäinen pienehkö putkityö tehtiin samantien. Nyt he käyttävät meidän palveluita ensisijaisesti. On tietysti kohteita, joissa heidän toimeksiantajansa velvoittavat käyttämään kilpailijoitamme, mutta kaikki mihin Talosyke pystyy vaikuttamaan, ohjautuu varmasti meille, hän tietää. - 24/7 päivystyksemme on kiinteistöhuoltoyhtiölle hyvä valttikortti. He tietävät, että meihin voi luottaa vaikka keskellä yötä, oli sitten joulu tai juhannus. Kumppanuutemme on lopulta myös asiakkaan etu. Meillä ei ole turhaa, kal-

lista byrokratiaa välillämme. Emme käy palaverista toiseen kun tunnemme ja tiedämme toistemme toimintatavat, Heikkilä kehuu. Myös molempien yritysten pätevä henkilöstö tulee hyvin toimeen keskenään. He kaikki ovat koulutettuja, hyvin käyttäytyviä, suomea puhuvia ja erittäin motivoituneita alansa huippuosaajia, hän kehuu. - Meillä LVI- nelosissa on politiikkana myös se, että osallistumme eri opinahjojen järjestämiin koulutuksiin. Työllistämme ammattiopistojen, aikuiskoulutuskeskusten ja muiden koulutuslaitosten harjoittelijoita ympäri vuoden. Toimimme myös oppisopimuskouluttajina. Olemme jo vakinaistaneetkin neljä meillä koulutettua kaveria ja koulineet heistä alan ammattilaisia, Heikkilä muistuttaa.


Lomakepankki

LVI- neloset

paremman palvelun putkiliike

puh. 010 320 4330 www.lvineloset.fi

Linjasaneeraukset Kaukolämpötyöt | Maalämpötyöt Jäähdytystyöt | 24h putkihuolto Ilmastointiasennukset IV-huolto ja korjaukset

Lomakepankin avulla Talosyke Oy:n asiakkaat voivat täyttää kiinteistön vikailmoituksen, ilmoittaa muutosta ja poismuutosta. Lomakepankin kautta voit pyytää myös tarjouspyynnön sekä täyttää meille työhakemuksen.

WWW.TALOSYKE.FI

Uusi Vito. Nyt täällä! Ylittää riman i ennätyskorkeudesta. ät k k d t

Tervetuloa koeajolle! Uutta! Etu-, taka- ja neliveto. Uusi Vito on luokkansa ensimmäinen pakettiauto, joka on saatavana kolmella eri vetotavalla: etu-, taka- ja nelivedolla. Ainutlaatuisuudet eivät jää tähän, sillä Vito ylittää uusilla ominaisuuksillaan riman ennätyskorkeudesta monen monta kertaa. Tutustu tarkemmin: www.mercedes-benz.fi/vito Vito 109 CDI One, autoveroton hinta 27 150 € + arvioitu autovero 2 822,88 € + toimituskulut 600 € = 30 572,88 €. CO2-päästöt 163 g/km, kokonaispaino 3 050 kg.

MB_Vito_Talosyke.indd 1

16

Veho Autotalot Mekaanikonkatu 14, 00880 Helsinki Ma-pe 8-18, la 10-15 Kai Selroos p. 050 3700 730

Puhelun hinta kotimaan kiinteänverkon lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (hinnat sis. alv 24 %)

27.1.2015 14.25


Juha Kinnunen kehittelee mielellään kiinteistöautomatiikan eri sovelluksia. Meillä on Talosykkeessä jo nyt niin kehittynyt järjestelmä, että näen kiinteistön yleisimmät viat suoraan kannettavaltani.

Kirkkopalvelut r.y:n omistama kiinteistö Hietalahdenrannassa on hyvässä kunnossa. Juha Kinnunen tarkastaa kuitenkin päivittäin lämmitys-, ja jäähdytysjärjestelmät. - Niiden paras mahdollinen toimivuus säästää kiinteistön omistajalle tuntuvia summia vuositasolla, Kinnunen tietää.

ULOSPÄIN SUUNTAUTUNUT HELSINGIN TUNTIJA Juha Kinnunen on puhelias, ulospäin suuntautunut ja toimelias kaveri. Innokkaana vapaapalokuntalaisena mies tietää ja tuntee kiinteistöjen turvallisuusvaatimukset. Syntyperäisenä helsinkiläisenä hänen kaupunkituntemuksensa on hyvä ja mies sukkuloikin sujuvasti pääkaupunkia ristiin rastiin, koneella kuin koneella. - Suunnittelen ympäristöä vähiten rasittavat ja taloudellisesti järkevimmät reitit kaikkiin Helsingin kohteidemme kunnossapitoon, mies kertoo. - Meillä on kunnossapitokalustoa useassa eri kohteessa ihan tässä keskusta-alueella ja tehokkaan suunnittelun ansiosta koneemme siirtyvät lyhyimpiä mahdollisia reittejä paikasta toiseen. Kinnusen vastuulla on yksi Talosykkeen vanhimmista huoltokohteista, Kirkkopalvelut r.y:n omistama Hietalahdenranta 13. Kahdeksan kerroksinen toimisto-, ja liikekiinteistö sekä paikoitushalli työllistävätkin miehen useaksi tunniksi päivittäin. - Hoidan kiinteistön sisä-, ja ulkoalueet sekä suunnittelen talotekniikkaan asiakkaalle edullisimpia vaihtoehtoja. Erilaiset

kiinteistöautomaation kehittämistyöt ovat minulle ehkä kaikkein mielekkäimpiä tehtäviä omassa toimenkuvassani. Siivoukset ja roskien keräily eivät niinkään, mies naurahtaa. Lumityöt täällä keskusta-alueella ovat aina haastavia ja välillä jopa fyysisesti melko työläitä, hän jatkaa. Hietalahdenranta 13 on rakennettu 1950-luvulla ja on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Kiinteistön lämmitys ja etenkin sisätilojen jäähdytys ovat kovassa käytössä. Olemme kehittäneet tänne niin sanotun yötuuletusjärjestelmän, jossa hyödynnämme läheisen merenlahden kulloistakin lämpötilaa. Kun vesi on kylmää, ohjaamme laitteet hyödyntämään viileää ilmaa ja kun se on lämmintä, käytämme sen luovuttamaa lämpöä hyväksemme. - Näillä toimilla säästämme kiinteistön omistajalle pitkän pennin vuositasolla, Kinnunen opastaa. Kinnunen on suorittanut kiinteistöhoitajan tutkinnon 2000-luvun lopulla ja valmistui ammattiinsa 2009. Hän opiskelee parhaillaan töiden ohessa kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkintoa ja varsi-

nainen erikoismies Kinnunen kieltämättä onkin. 80-90 VPK lähtöä vuodessa, normaali päivätyö, yöpäivystykset ja lumityöt sekä opiskelu töiden ohessa ei onnistu joka ”jannulta”. - Valmistun kiinteistöalan työnjohtajaksi tai palveluohjaajaksi toivottavasti vielä tämän vuoden puolella, Kinnunen toivoo. - Viihdyn Talosykkeellä hyvin. En tunne kaikkia työntekijöitämme, kun touhuan pääsääntöisesti täällä Helsingin ydinkeskustan kohteissa. Meillä on kohteita niin laajalti ympäri Uudenmaan, että en vain yksinkertaisesti tapaa jokaista toimijaamme. Vantaan toimistollekaan minulla ei kovin usein ole asiaa. Työnjohto luottaa tekemisiini ja nykytekniikan avulla yhteydenpito ja toimeksiannot kulkevat niin helposti tuolla ”bittiavaruudessa”. Talosykkeen käyttämät ja kehittelemät järjestelmät ovat niin kehittyneitä, että näen oikeastaan vian kuin vian kiinteistössä omalta tietokoneeltani.


KIINTEISTÖHUOLTAJIEN

KÄTEVÄ KUMPPANI

Truckmasters OX:n hiljainen käyntiääni sekä savuton ja hajuton toiminta ovat saaneet paljon kiitosta kiinteistöjen käyttäjiltä. Yksi kuljettaja kykenee yhdellä ”koneella” hoitamaan helposti suurienkin piha-alueiden auraukset ja hiekoitukset. Myös ”lapiomiehet” kulkevat kohteesta toiseen samalla kyydillä ja vielä työkaluineen.

Näppärä koko, hyvä etenemiskyky ja pieni kääntösäde ovat isoja etuja jäisillä pihoilla. Joensuulaisen Ficon Oy:n nivelauran, hiekoittimen ja lavarakenteiden ansiosta työ käy helposti ohjaamoon sijoitetusta käyttökytkinyksiköstä. Hienoa kotimaista osaamista.

Talosyke Oy hankki loppuvuodesta 2014 Truckmasters OX kuorma-auton kiinteistöhoidon moniin tarpeisiin. Auton matkamittariin on reilussa kahdessa kuukaudessa kertynyt lähes 15 000 kilometriä. Truckmasters OX on osoittautunut todella monipuoliseksi, käyttökustannuksiltaan edulliseksi sekä ympäristöystävälliseksi ja hiljaiseksi puurtajaksi. Jopa niin hyväksi, että Talosyke hankki helmikuun alussa toisen samanlaisen. - Kyllähän meillä on aamuisin monta kättä pystyssä, kun kysymme vapaaehtoisia lähtemään keikalle Truckmastersilla, työnjohtaja Samy Loikkanen naurahtaa. Toyota Hiluxista Suomessa jatkojalostettu Truckmasters OX on viidelle henkilölle rekisteröity kuorma-auto, jonka kantavuus on huikeat 1320 kg. Perusauto on tuttua, luotettavaa ja ekologista Toyota D-4D teknologiaa ja alustamuutokset

18

sekä lisälaitteet ovat kaikki suomalaista laadukasta tuotantoa. Sehän on aina asiakkaan etu, kun kykenemme hoitamaan lumen auraukset ja hiekoitukset yhdellä koneella, yhdellä käyntikerralla, Loikkanen sanoo. Edessä nivelaura, kippaavalla lavalla 2 m3 hiekkaa ja takana vielä lautashiekoitin, on konsepti enemmän kuin tehokas näihin hommiin, Loikkanen kehuu. Hiekoitin heittää hiekkaa aina 7 metrin säteelle tai vaihtoehtoisesti vetää siistiä kapeaa hiekkamattoa tarvittaessa, ihan miten tilanne ja kohde vaatii. - Kaikkien lisälaitteiden toiminnot hoituvat helposti auton ohjaamosta. Asiakkaamme ovat kehuneet auton hiljaisuutta ja vähäpäästöisyyttä paljon. Varsinkin aamuöisin operoidessa nämä

ovat asukkaille tärkeitä ominaisuuksia ja säästämmehän siinä kustannuksiakin joka on tietysti aina lopulta asiakkaan etu, Loikkanen kertoo. Talven kattolumitöihin mentäessä Truckmasters oli ihan omiaan. Lapiomiehet viiden hengen ohjaamoon, työkalut lavalle sekä turva-aidat ja muut tarpeet peräkärryyn ja eikun töihin. - Koko porukka kaikkine tarpeineen yhdellä vähäpäästöisellä ajoneuvolla työpaikalle. Lumet alas katolta ja samalla laitteella auraus kasoihin. - Ei paha, Loikkanen kehaisee.


KH-KONEET SAATAVANA MYÖS TRAKTORIKSI REKISTERÖITYNÄ Avaa uusia mahdollisuuksia

480

ARCTIC POWER

KRAMER 480 ARCTIC POWER ON SUOMEN KYLMIIN OLOIHIN VARUSTELTU MALLI Vakiovarusteina mm. 40 km/h nopeus, 75 hevosvoiman vesijäähdytteinen Deutz moottori, kuormanvakaaja, polttoainekäyttöinen kellokytkimellä varustettu Webasto, lämmitettävä vaimennettu istuin, uusi erittäin tehokas lämmityslaite, lohkolämmitin, hydrauliöljyn lämmitin, kiinteä akkulaturi, lämmitettävät peilit, peruutushälyytin, tuulilasin aurinkosuojakalvo, radio, majakka, työvalot eteen ja taakse, palakuviorenkaat, sähköpiste työlaitteille, säädettävä ratti ym.

KRAMER 480 ARCTIC POWER ON JOKAISEN KIINTEISTÖHUOLLON AMMATTILAISEN TOIVEKONE.

TRUCKMASTERS OX

KEVYT KUORMA-AUTO 5-PAIKKAISENA

›› D-4D moottori 171hv (126KW/3600rpm) ›› Vääntö 360Nm/1400-3200rpm ›› Kokonaismassa 3505Kg ›› Omamassa 2185Kg ›› Kantavuus 1320Kg ›› Truckmasters Takuu 2vuotta/80000 Km ›› Ei ajopäiväkirjaa ›› Dieselvero 78,84 eur vuosi

Hinta alkaen 49.900 eur (Alv 0%) Kh-Koneet Oy • Metsäkyläntie 6, KLAUKKALA • Puh. (09) 4241 2000 • myynti@kh-koneet.fi • www.kh-koneet.fi


TEAM TALOSYKE etunimi.sukunimi@talosyke.fi

Lauri Uimonen Myynti P. 0400 276 001

Mikko Kannisto Myynti P. 0400 287 827

Micael Suontio Asiakkuuspäällikkö Työnjohto Espoo P. 0400 989 338

Samy Loikkanen Työnjohtaja Itä-Vantaa P. 0400 282 913

Pertti Kaukoranta Toimitusjohtaja P. 050 340 6524

Ksenia Betko Asiakaspalvelu P. 020 749 80 60 toimisto@talosyke.fi

Ari Hämäläinen Työnjohtaja Keski-Uusimaa P. 0400 275 982

Tuomas Auvinen Työnjohtaja Länsi-Vantaa P. 0400 286 689

Emma Kiira Asiakaspalvelu P. 020 749 80 60

Juha-Matti Kannisto Työnjohtaja Hki-Keskusta P. 0400 485 098

Tuija Massinen Talouspäällikkö P. 0400 262 822

junnu.kannisto@talosyke.fi

TALOSYKE OY Hakamäenkuja 10 01510 VANTAA Y-tunnus: 2266597-8 24h päivystys kaikissa tilanteissa puh. 020 749 80 60

Tarja Mäkinen Palvelupäällikkö Siivous P. 0400 282 922

Mairi Sõlg Palvelupäällikkö Siivous P. 0400 280 657

Toimisto Arkisin klo 7 – 15 Puh. 020 749 80 60 Sähköposti: toimisto@talosyke.fi

WWW.TALOSYKE.FI - Uudella tavalla ketterä kiinteistöpalvelu

Talosyke Asiakaslehti 2015