Page 1

www.kjellman.fi

Ab Tomas Kjellman 10/2014

e n i z a Mag s.12

Kjellmanin

MOBIILIVERSTAS TIEN PÄÄLLÄ - Ossi Syrjä

s.16

Palkittu

NUORI AHKERA YRITTÄJÄ

- Samuel Ingves

s.4

”Kun koneet ovat luotettavia ja tehokkaita,

JÄÄ ENEMMÄN AIKAA PERHEELLE” PERHE KESKIMAA - LEMPÄÄLÄ


PÄÄKIRJOITUS

Hyvä ja

asiakkaamme

lehtemme

luki-

ja. Pidät nyt kädessäsi

ensimmäistä

Kjellman

Magazine

asiakaslehteämme. Lehdessämme asiakkaamme kertovat kokemuksiaan toimittamistamme koneista. Lisäksi haluamme esitellä asiakkaidemme toimintaa, suomalaisen ammattiviljelijän arkea. Lisäksi kerromme lehdessämme tuoteuutuuksista. Lehti tulee osin korvaamaan perinteisen konekuvastomme, joka tulee jäämään kokonaan pois kun saamme verkkokauppa palvelumme avatuksi. Tulemme julkaisemaan jatkossa myös Kjellman News lehteä, jossa tulemme kertomaan tuotteistamme syvällisemmin teknisin termein.

tytty hienosäätämään levitysjälkeä vielä

koidän suuntaan on erittäin edullista ja

paremmaksi ja vaunun huoltoväliä pi-

saattaa olla jopa edullisempaa kuin Ve-

demmäksi.

näjälle. Elintarviketeollisuudessa mallia on onnistunut viemään tuotteitaan maailmalle. Tällaisia Suomalaisia brändejä ovat esim. Angry Birds, Kone ja Nokia.

Turvallisen ruuan riittävyyden eteen on nykyäänkin tehtävä työtä. On tiedostettava se, ettei hyvän ja riittävän ruuan saaminen ole aina ollut itsestäänselvyys Suomessa. Ruokavarmuus on tärkeä tulevaisuudessakin. Ruoantuotanto täytyy pitää omissa käsissä, koska ruokamarkkinat ovat erittäin suhdanneherkkiä ja haavoittuvaisia. Ruoan omavaraisuus on kansallisen turvallisuutemmekin kannalta tärkeää. Suomessakin tuotanto pitää järjestää niin, että tuottaja saa hänelle kuuluvan osan. Viljelijän tuntiansio on

Varaosa ja huoltopalvelut

mitätön. Kohtuullinenkin korvaus tuottajalle on edullinen hinta suomalaisesta ruokavarmuudesta.

Aloittamamme

voitaisiin ottaa muilta aloilta missä Suomi

Ruokatuotanto on tulevaisuuden ala

Vastuullinen

tuo-

maataloustyökoneiden

tantotapa ja osaavat ammattiviljelijät

kulutusosien myynti ja huoltopalvelu-

ovat suomalaisen ruokatuotannon valtit.

jen tarjonta on saanut innostuneen ja

Suomen syrjäisyys, ilmaston kylmyys ja

erinomaisen vastaanoton asiakkailtam-

puhdas tuotantoympäristö ovat antaneet

me kuluneen vuoden aikana. Varaosien

meille hyvät edellytykset tuottaa turval-

myynti ja huoltopalveluiden kysyntä on

lista, laadukasta ja puhdasta ruokaa, jota

kasvanut suotuisasti. Jotta pystyisimme

kelpaa viedä ulkomaillekin.

palvelemaan Teitä vielä entistä paremmin, avaamme perinteisen palvelukonseptimme rinnalle web-kaupan, josta voi tilata myös varaosia, huoltopalveluita, tehdä takuupyyntöjä jne. kellon ympäri.

Dieci markkinajohtajaksi Saimme jälleen iloisesti todeta että Diecin maatalouskurottajat olivat markkinajohtaja Suomessa. Reilusti joka neljäs maatila valitsi Dieci kurottajan vuonna 2013.

Suomen elintarvikevienti on vasta alkuvaiheessa Suomalaisen maatalouden menestys on nojannut pitkälti suomalaisen kuluttajan omiin tarpeisiin. Vientiin ei ole tarvinnut aktiivisesti kiinnittää huomiota. Nyt on virinnyt iso keskustelu Venäjän elintarvikeviennistä ja sen suuruudesta. Elintarvikkeiden kokonaisvientiä voidaan kasvattaa entisestään uusiin kohdemaihin. Elintarvikkeiden kuljettaminen ym-

Jeantil tarkkuuslannanlevittimet uudistuvat

päri maailmaa on lisääntymässä. Tuskin mitään muita hyödykkeitä laivataan sellaisella vimmalla toiselle puolelle maapalloa. Suomen elintarvikevienti on no-

Tulevalle

kasvukaudelle

tarkkuuslan-

jautunut vain ainoastaan naapurimaihin.

Jeantil

Mutta onneksi ns. Venäjä-pakotteet ovat

lanseeraa kolmannen sukupolven lan-

saaneet elintarviketeollisuuden avarakat-

nanlevitysvaunut. Näiden ns. sivupyö-

seisemmaksi. Tällä hetkellä on jo useita

rävaunujen

ensilanseeraus

elintarvikevalmistajia, jotka ovat käyn-

on Koneagria näyttelyssä Jyväskylässä.

nistämässä vientiä esim. Kiinaan. Kauko-

Jo ennestäänkin huippu levitinvaunu on

idän markkinat ovat noin 10 - 15 kertaa

kokenut tukun uudistuksia, joilla on pys-

isommat kuin Venäjän. Logistiikka Kau-

nanlevitysvaunujen

valmistaja

maailman

Kaukoidän suuryritykset ovat kiinnostuneita Euroopan elintarviketeollisuudesta Esimerkiksi autonvalmistajana tunnettu Mitsubishi on jättänyt 1,1 miljardin euron ostotarjouksen Norjan isommasta kalantuottajasta Cermaqista. Tämä on vain yksi esimerkki siitä että globaalit suuryritykset haluavat investoida taloudellisesti turvallisempiin aloihin. On yleisesti tiedostettu asia, että elintarviketuotanto on pitkällä tähtäimellä erittäin vakaa ja turvallinen bisneksen ala ja vielä varmempi on alkutuotanto.

Ennätyksellinen alhainen korkotaso FAO:n (Food and Agriculture Organization of the United Nations) laskelmien mukaan lähi vuosikymmeninä ruokaa on tuotettava 70 prosenttia enemmän kuin nyt. Tavoitteena on kaksinkertaistaa elintarviketuotannon arvo vuoteen 2030 mennessä. Siksi minulla on täysi syy uskoa siihen että ruoantuotanto Suomessa lisääntyy ja elintarvikkeiden vienti tulee kasvamaan

huomattavasti

nykyisestä.

Suomalainen ruoantuotannon näkymät ovatkin yllättävän valoisat ja voimme puhua suomalaisesta maataloudesta tulevaisuuden kasvun alana. Olen jo aikaisemmin todennut että korkotaso pysyy erittäin alhaisena myös lähitulevaisuudessa. Nyt on siis oikea aika tehdä tulevaisuuden investoinnit, jotta pystymme tuottamaan ruokaa kasvaville markkinoille. Merkit ovat selviä siitä että elintarvikkeiden kysyntä tulee kasvamaan huimasti tulevaisuudessa. Hyvä ja tuottoisaa loppuvuotta! Tomas Kjellman


SISÄLLYSLUETTELO

4 PPA UUSI WEB-KAU Julkaisemme verkkokauppa palvelun Koneagria näyttelyssä 8.10.2014. Verkkokaupassamme voi selata koneiden tuotekortteja, tehdä kyselyjä koneista, tilata varaosia koneisiin. Verkkokaupastamme löytyvät myös huoltopalvelu tuotteemme.

SOITA SUORAAN VARAOSA/HUOLTOPALVELUUN

0424 720 300

7

11

8 12

N.FI

Ulkoasu Hm-Media www.hm-media.fi

Kuvat & tekstit Mikko Leivo Hm-Media

Mobiiliverstas tien päällä Ossi Syrjä - Ab Tomas Kjellman

19

Perinteikäs emolehmätila

10

AGRIFARMER 32.6

15

METSJÖ PROTEC SILPPURIVAUNU

Painopaikka Lönnberg Print & Promo

Parempia ratkaisuja Marko ja Pirjo Mäki-Karvia

Palkittu nuori yrittäjä

AGRITECH 35.7

WWW.KJELLMA

Juhani ja Suvi keskimaa

16

JEANTIL EVR EVO 3

ISTOIHIN TUTUSTU MALL

Enemmän aikaa perheelle

Samuel Ingves

Henri Wahlberg


KUN KONEET OVAT LUOTETTAVIA JA TEHOKKAITA,

JÄÄ ENEMMÄN AIKAA PERHEELLE

Juhani Keskimaa puhdistaa ja huoltaa tarkkuussilppurivaunun joka syksy. Pesen vaunun, puhallan kompressorin avulla roskat pois ja rasvaan koko vaunun paineilmakannulla, mies kertoo. Sitten vaan laite talviteloille itse rakentamaamme konesuojaan. - Uskon, että näin koneet pysyvät hyvässä kunnossa ja jälleenmyyntihintakin parhaana mahdollisena.


Maatilan eri työtehtäviin tarvittavia koneita ja laitteita ei osteta huvin vuoksi. Ne hankitaan aina tarkasti harkiten ja eri vaihtoehtoja vertaillen, kertoo maidontuottajana toimiva Juhani Keskimaa. Investoinnit työkoneisiin tuntuvat aina suurilta, vaikka ne ovatkin tilan tärkeimpiin kuuluvia hankintoja. - Vapaa-ajan harrastuksiin ostettavat laitteet eivät sitten tunnukaan kalliilta, mies naurahtaa. Totuus on kuitenkin se, että mitä laadukkaimmilla koneilla työnsä hoitaa, sitä enemmän jää aikaa perheen yhteisille harrastuksille ja yhdessäololle. Vielä kymmenkunta vuotta sitten saatoin ostaa jonkun työlaitteen pelkästään halvimman hankintahinnan perusteella, mutta nykyisin lasken tarkasti niiden kokonaisedullisuuden. Työteho, työhön käytettävä aika sekä huolto-, ja korjauskustannukset muodostavat kokonaisuuden, joka kannattaa tarkoin miettiä, Keskimaa toteaa.

Perheen kanssa ja perheen ehdoilla Juhani Keskimaa osti Lempäälässä sijaitsevan kotitilansa vanhemmiltaan 1999. Hänellä on kaksi sisarusta, joista kumpikaan ei ollut kiinnostunut tilan jatkamisesta. Alan valinta oli silloin vasta 19- vuotiaalle nuorukaiselle helppo. - Panostin heti tilan hankittuani maidontuotannon kehittämiseen. Paljon olen rakentanut ja varmasti jotain tehnyt oikeinkin, kun olen tilan kyennyt säilyttämään elinvoimaisena ja alati kehittyvänä. Seitsemän vuotta sitten vaimoni muutti tilalle asumaan ja nyt työskentelemme yhdessä, hoitaen kaikki tilan työt yksissä tuumin. Meillä on kaksi lasta. Neljävuotias Emilia sekä vasta 9-kuukautinen Joel-poika, Keskimaa selkeästi ylpeänä kertoo. Aiemmin lääkärinä toiminut Suvivaimo hoitaa pääsääntöisesti alati kasvavat paperityöt. Nykyään kun ei tunnu riittävän se, että eläimet voivat hyvin ja lopputuotteet ovat laadukkaita, Suvi Keskimaa toteaa. - Ymmärrämme, että työvaiheiden dokumentointi ja arkistointi ovat tärkeitä asioita, mutta jotenkin nykyään tuntuu siltä, että tuottajiin ei luoteta, hän kertoo.

>> JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA


Emilia, Suvi, Juhani ja Joel Keskimaa. Hyvin positiivista energiaa huokuva maatalousyrittäjäperhe Lempäälästä. Kun kahdestaan työskentelemme, täytyy koneiden olla luotettavia ja tehokkaita. Näin jää aikaa myös perheelle, Keskimaat sanovat kuin yhdestä suusta. Työnkuvamme on verrattavissa mihin

2000-luvulla. - Onhan Tanskalaistehdas

tä lähtien lähes kaiken tarvitsemani olen

tahansa yrittämiseen. Riskinottokyky ja

ylivoimaisesti parhaan maineessa, Juha-

sieltä hankkinut.

investoinnit oikeisiin kohteisiin sisältävät

ni Keskimaa tietää. JF:n koneita ei tarvit-

Heillä on joustavat maksuehdot ja reh-

täysin samat lainalaisuudet kuin muilla-

se laadun tai kestävyyden takia koskaan

ti ote kaupantekoon. Kaikki pitää, minkä

kin yrittämisen aloilla. - Hirveän tarkka-

vaihtaa. Vaihtamisen syy on tarve suu-

Kjellman lupaa. - Se on paljon sanottu

na täytyy olla tekemisissään ja valinnois-

rempaan ja tuottavampaan tai joku muu

nykypäivänä, Keskimaa toteaa, mutta

saan, että pärjää, Suvi keskimaa tietää.

vastaava, ei koskaan tuotteen toimimat-

totta joka sana.

Hyviä ja rakastettavia puolia maatalous-

tomuus.

yrittämisessä ovat kuitenkin luonnonläheisyys ja työn monipuolisuus. - Enkä voisi lapsillemmekaan mukavampaa kasvuympäristöä keksiä, hän iloitsee.

Pitkä kokemus Kjellmanin tuotemerkeistä

6

JF:n tarkkuussilppurivaunun jauhama lopputulos on varmasti markkinoiden tarkin, hän kehuu.

Kun edustamansa merkit ovat alan ehdotonta huippua, on heidän tietysti helpompi seistä sanojensa takana. Esimerkiksi Peeconin seosrehuvaunun

Pidän Kjellmanin toiminnassa kovin

voimansiirrolle myönnetään 5 vuoden ta-

paljon heidän inhimillisyydestään ja asia-

kuu. - Taitaa olla melko harvinaista näissä

kaslähtöisestä toimintatavastaan. Suu-

laitteissa, Keskimaa kehaisee. - Meilläkin

rissa konetaloissa kun en ole lähellekään

tuota apevaunua käytetään kaksi kertaa

vastaavaan koskaan törmännyt. Itse olen

vuoden jokaisena päivänä ja joinain päi-

Vanhemmillani oli jo 1960-luvulla valmis-

ensimmäisen kauppani tehnyt Kjellmanin

vinä jopa kolmesti. Käyttötunteja kertyy

tettu JF silppuri, joka toimi edelleen vielä

kanssa muistaakseni vuonna 2000 ja sii-

vuodessa näin ollen melkoinen määrä.


UUDISTUNUT JEANTIL EVR Evo 3

EPAN LEVITIN SAATAVILLA EVR 14-11 VAUNUUN

• DLG sertifikaatti jo 10 vuotta (täyttää EN 13080 nurmenlevitysdirektiivin) • Huippu levitysjälki • Uudistetut pultattavat 80x40x4 mm kolat • Pohjakuljettimen ja kuormatilan puhdistus helppoa

1. Uusittu etulaita

• Antaa erinomaisen suojan kaikille sen sisällä oleville sähköhydraulisille osille. • Antaa ohjausyksikölle paremman suojan talvikeleillä • Pohjakuljettimelle näkyvyys ja myös suoja 2. Uusittu etusermin etusäleikkö

• Antaa paremman suojan roiskeilta • vahvistettu rakenne

2 3. Parannettu etusuojus kardaanille

• Helpottaa voimansiirron huoltoa • Joustava suojuksen rakenne

1

4 6

4. Vahvistettu lavan reunarakennetta

5 7

3

7. Uudistetut ajovalot

5. Uudistetut tikkaat

• Suojattu galvanoinnilla • Kulmavaihteen huolto helpompaa

• Täyttää normit NF EN690

6. Parannetut ja vahvistetut lokasuojat

• Viistetyt lokasuojat estää lannan kertymisen lokasuojan päälle ja helpottavat puhdistamista • Reuna vahvistettu putkella 8. Uudistettu hydrauliikka antaa paremman kuormanpainon kompensoinnin, proportionaalinen nopeudensäätö

• Ylivoimainen levitysjälki jo yli 10 vuotta, variaatio vain 16% (EN13080 normi on 30%)

! SOITA

Konemyynti puh. 0424 720 600

VARAOSAT JA Huolto PUH. 0424 720 300

MYYNTI@KJELLMAN.FI …

PMJ@KJELLMAN.FI


JF-Stoll R 820 karhotin menee hetkessä kätevään nippuun siirtymistä varten. Se on kevyt vetää ja monipuoliset mekaaniset säätömahdollisuudet tekevät siitä toimivan ja luotettavan.

Elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja tuotteen jäljitettävyys ovat kauniita ajatuksia, mutta teettävät tuottajalle melkoisen määrän paperityötä ja arkistointia. Niillä säädöksillä kuitenkin toimimme mitä eteen tulee ja tehostamme omaa toimintaamme tarpeen vaatiessa. JF- Stoll karhottimen hankinta on esimerkki siitä oman työn tehostamisesta, kertoo Marko Mäki-Karvia

JOS TYÖNTEKO EI KANNATA,

MIETIMME PAREMPIA RATKAISUJA

8

Meillä ei ole tapana jäädä valittamaan ja

maankuululla Käenkosken lavalla. Maa-

anoppi on korvaamaton apu lastenhoi-

tuskailemaan, vaan tartumme ”härkää

talouslomittajana Jalasjärvellä työsken-

sarvista” ja keskitymme tekemään työm-

nellyt nuorukainen tiesi, että tässähän

dossa, hän kiittelee.

me niin hyvin kuin mahdollista, kertoo

se nyt sitten on, elämäni nainen. Pirjon

maatilayrittäjä Marko Mäki-Karvia Kyrös-

vanhemmilla oli 1800-luvun puolivälin

koskelta.

vaiheilla syntyneestä torpasta rakennet-

Emme mieti, että EU teki taas sitä tai

tu maatila Kyröskoskella ja vuonna 2004

tätä, vaan menemme niitä säädöksiä

mies muutti tilalle asumaan. - Tein vielä

noudattaen mitä milloinkin eteen tulee.

silloin lomittajan hommia, mutta hiljal-

Keskitymme työntekoon ja meille sopivi-

leen Pirjon kotitilan työt veivät aikani.

en koneiden ja laitteiden järkevään han-

Vuonna 2005 teimme sukupolvenvaih-

kintaan. Suoraselkäistä puhetta suora-

doksen ja siitä saakka olemme käytän-

selkäiseltä mieheltä.

nössä kaksistaan hoitaneet

tilaa, mies

Messuostoksesta laajempaan yhteistyöhön Jyväskylän nostuneena

messuilla

katselin

kiin-

lietevaunu/multain-yhdis-

telmää. Heti messujen jälkeen rupesin kaivamaan lisätietoja laitteesta. Multaaminen kiinnosti suuressa määrin. Nyt

Jalasjärveltä kotoisin oleva Mäki-Kar-

tuumaa. - Toki appiukko on edelleen suu-

kun olemme sitä tosissamme tehneet, on

via tapasi viehättävän naisen Parkanon

rena apuna peltotöissä sekä navetassa ja

peltojemme tuotto noussut huimasti.


Jeantil GT 12300 lietevaunu Peeconin suoraan nostolaitteeseen kiinnitettävällä multaimella on toimiva ja tehokas yhdistelmä.

Niin, välittömästi tuon Jyväskylän messumatkan jälkeen otinkin Kjellmaniin yhteyden ja kauppa saatiin melko kivuttomasti aikaiseksi. - Heidän asiantuntemuksensa teki minuun suuren vaikutuksen, Mäki-Karvia tunnustaa. Olin kylläkin alunperin hankkimassa käytettyjä laitteita, mutta uusiin kuitenkin päädyimme. Syy on yksinkertaisesti se, että uusi on aina uusi. Siinä ei ole jatkuvasti laittamista ja uuteen voi aina luottaa, varsinkin kun niissä on aina takuu. Uuden ja käytetyn hintaerokin on sen verran pieni, että kyllä me katsoim-

me järkeväksi unohtaa käytetyt laitteet Se vaan on niin, että kun maidon tuottajahinta laskee, täytyy tuoton olla järkevintä mahdollista. Jeantil on niin suorituskykyinen ja hyväkulkuinen, että 12m3 säiliön täyttöön menee pari minuuttia aikaa, eikä yhdistelmän vetämiseen tarvita mitään ”monsteritraktoria”. Tavallinen alle 100 hevosvoimainen riittää enemmän kuin hyvin, Mäki-Karvia kehuu. Kjellmanin varaosapalveluista en voi kommentoida mitään, kun en ole koskaan osan osaa tarvinnut! JF- Stoll R 820 karhottimen osto olikin

sitten kuin itsestään selvyys. Toki tutkiskelin markkinoita ja vaihtoehtoja, mutta päätös hankkia laite Kjellmanilta oli helppo tehdä. Karhottimella rehunkorjuu tehostuu ja rehun kuivumisaika lyhenee merkittävästi. JF-Stoll kulkee perässä erittäin kevyesti ja sen monipuoliset säätömahdollisuudet ovat omaa luokkaansa, Mäki-Karvia tietää. Tilan toimintojen ja työtapojen tehostaminen on nykyään hyvin tärkeää, mies huomauttaa. Kustannukset kun nousevat kovempaa tahtia kuin tuotteista saatu hinta. Näin se valitettavasti menee.

MAAN MAHTAVIN HUOLTOPALVELU SEOSREHUVAUNUJEN KULUTUSOSAT

MELKEIN KAIKKIIN MERKKEIHIN

VAAKA-ANTUREITA MONEEN MERKKIIN VARASTOSSA

SOITA SUORAAN! VARAOSA/HUOLTOPALVELUUN

0424 720 300

Myös vaakanäytöt ja kauko-ohjaimet sekä niiden huolto

www.kjellman.fi

9


AGRIFARMER 32.6

Agri Farmer on saanut uusien muotojen lisäksi myös uuden mallin 32.6 Kyse ei ole pelkästään kosmeettisista muutoksista ulkomuotoon, vaan tarjoamme asiakkaillemme kokonaan uuden teknisen innovaation Dieci Agrifarmer 32.6 uudistetulla tehokkaalla ja kilpailukykyisellä koneella

Malli

KUBOTA

Max. teho Kw (Hp)

74.5 (101)

Kierrokset (rpm)

2600

Moottorin tyyppi

4-syl. diesel

Ruiskutusjärjestelmä

Suora, Electronic, Common Rail

Sylinterien määrä

4, rivimoottori

Kuutiotilavuus (cm3)

3769

Päästöt 2600 rpm (g/kWh)

31

Pakokaasujen käsittely

DPF (Stage 3B/Tier4i)

Turbo, Vesijäähdytys

Nostoteho (Kg)

3,200

Nostokorkeus (m)

6.00

Teleskoopin ulottuvuus (m)

3.30

Ulottuvuus max. korkeudessa

0.66

Kippauskulma

146°

Murtovoima (daN)

5,700

Vetokyky (daN)

5,500

Max kaltevuuskulma

40%

Paino (tyhjänä)

5,900

Max nopeus (km/h) *

35

* = Riippuu pyörän maksimihalkaisijasta

! SOITA 10

Konemyynti puh. 0424 720 600

VARAOSAT JA Huolto PUH. 0424 720 300

MYYNTI@KJELLMAN.FI …

PMJ@KJELLMAN.FI


AGRITECH 35.7 Dieci Agritech korvaa tilan etukuormaajatraktorin Dieci Agritech mallisarja on suunniteltu maatalouteen. Siinä on mekaaninen voiman ulosotto ja nostovarret takana, joten sillä voidaan käyttää samoja maatalouden työkoneita kuin traktorissakin.

Dieci Agritechissä on vakiona VS Variovoimansiirto, joten siinä on vääntöä perävaunun vetoon maantielle ja muuhun raskaampaan työhön missä tarvitaan suurta vetovoimaa. VS Vario-voimansiirto elektronisella ohjausjärjestelmällä ja elektronisella kaasupolkimella voidaan optimoida voimansiirron vääntö ryömintänopeuksille ja maantienopeuksille.

Dieci Agritech on oikea valinta Sinulle joka arvostat: • • • • • •

Vääntöä vaativissakin olosuhteissa Etukuormaajatraktoria monipuolisempaa konetta VS Vario-voimansiirtoa Tarkkaa ajoa Taloudellisuutta isossa teholuokassa Laadukkaasti tehtyä konetta

Max nostoteho (kg):

3500

Max nostokorkeus (m): 7,00 Tyhjäpaino (kg):

7600

Mitat (mm):

5550x2400x2500

Moottori:

IVECO

Max. teho:

93 kW /127 HP / 2200 rpm

Nopeus

0-40 km/h portaattomalla säädöllä

! SOITA

Konemyynti puh. 0424 720 600

VARAOSAT JA Huolto PUH. 0424 720 300

MYYNTI@KJELLMAN.FI …

PMJ@KJELLMAN.FI

www.kjellman.fi

11


Mobiiliverstaan kehittäminen entisestään on mielenkiintoista ja haastavaa. - Haluan sen olevan valtakunnan paras ja monipuolisin huoltoauto, Ossi Syrjä sanoo. - Paras ominaisuuteni on osata kuunnella asiakasta ja olla kiinnostunut heidän tarpeistaan.

KJELLMANIN

MOBIILIVERSTAS TIEN PÄÄLLÄ

Vuoden 2014 alussa näki päivänvalon maamme kehittynein huoltoauto, ristimänimeltään mobiiliverstas. Idean isä oli alkujaan Tomas Kjellman, mutta käytännön toteutuksesta vastasivat jo vuosia talossa huoltomekaanikkona toiminut Andreas Björkell sekä Mobiiliverstaan käytöstä vastaamaan palkattu Ossi Syrjä.

12

Björkell rakensi ja varusteli kuorma-au-

Pirkkalaan, Kjellmanin toimipisteeseen.

tulevassa ammatissani, joka oli minulle

toa kenttäkuntoon tarvittavin varustein

- Pirkkala on maantieteellisesti katsot-

itsestäänselvyys jo nuorukaisena.

jo loppuvuodesta 2013. Kun mobiilivers-

tuna huoltoautolle ideaalinen tukikohta.

tas oli rakenteiltaan kutakuinkin valmis,

Tästähän on joka paikkaan lyhyt matka,

lähti Ossi Syrjä junalla Ytteresseen pa-

Syrjä tietää.

Syrjä

työskenteli

lähes

kymmenen

vuotta pälkäneläisen alueiden ja teiden kunnossapitolaitteiden

valmistajalla.

-

latakseen sieltä markkinoiden kattavam-

Ossi Syrjä ( 30 ) on Pälkäneeltä, sy-

min varustellulla huolto,- ja korjausajo-

dänhämeestä kotoisin oleva alan rau-

neuvolla. - Reilun viikon verran vielä

tainen ammattilainen. - Olen korjannut

mietimme kenttähuollon tarpeita omasta

kaikenlaisia

ja asiakkaidemme näkökulmasta, sekä

Hakeuduin aikanaan Kangasalan am-

täytimme hyllyjä tarvittavilla työkaluil-

mattioppilaitoksen

levyseppähitsaajan

panossa ja varustelussa ja tein jopa

la ja varaosilla, Syrjä kertoo. Kun mo-

koulutukseenkin vain oppiakseni hitsaa-

maalaustöitä. Laitevalmistus tuli tutuksi

biiliverstas oli valmis, ajoin sen tänne

maan kunnolla. Tiesin siitä olevan hyötyä

jokaisessa työvaiheessa. Teimme siellä

koneita

pienestä

pitäen.

Työskentelin siellä erittäin moninaisissa tehtävissä ja opin varmasti paljon, mies kertoo. Valmistin erilaisia osia koneistamalla, olin mukana laitteiden kokoon-


Pystyn valmistamaan ja korjaamaan lähes kaikki hydrauliletkut kaikkiin myymiimme koneisiin ja laitteisiin, ihan siinä asiakkaan kotipihassa, Syrjä lupaa.

Minun tehtäväni on ratkaista ongelma

jä vinkkaa. Toteutamme myös ennalta

mahdollisimman nopeasti ja asiakkaal-

suunniteltuja huoltokampanjoita. Asiak-

le edullisimmalla mahdollisella tavalla,

kaat saavat niissä kattavan huollon kiin-

Syrjä lupaa. Ymmärrän, että olen palve-

teällä hinnalla, suoraan kotipihassa tai

luammatissa ja lähestyn ongelmaa aina

pellon laidassa.

asiakkaan silmin. Tyytyväinen asiakas on aina paras mainosmiehemme, Syrjä tietää. Luulen, että paras ominaisuuteni on

myös korjaushitsauksia ja lisälaiteasennuksia niin omiin tuotteisiimme, kuin myös maanrakennuspuolen koneisiin ja laitteisiin, hän jatkaa.

helimenkin välityksellä. Ja Andreas on,

Kattava varustelu

pi, Syrjä naurahtaa.

Mobiiliverstaan varustelu on ainutlaatuinen. Hyllystä löytyvät öljyt, suodattimet ja muut kulutusosat niin kuivalantavaunuihin, apevaunuihin kuin muihin myymiimme tuotteisiin. Autosta löytyy myös hydrauliletkujen tekoon tarvittavat präs-

Kun kuulin Kjellmanin uudesta ideasta,

sit ja puristimet, sekä tietysti erikokoiset

mobiiliverstaasta, halusin kovasti olla sii-

letkut ja liittimet. - Pystyn siis tekemään

nä mukana. Idea kuulosti ainutlaatuiselta

hydrauliletkun kuin letkun kaikkiin myy-

ja tiesin olevani siinä hyvä. - Pidän kovin

miimme koneisiin ja laitteisiin, ihan siinä

paljon liikkuvasta työstä ja minulla on

asiakkaan pihassa, Syrjä kehuu. Myös

vilpitön halu auttaa asiakkaita. Nyt kun

jatkot ja letkujen korjaukset onnistuvat

Mobiiliverstas on ollut käytössäni reilut

kenttäolosuhteissa, hän jatkaa.

puoli vuotta, on sen sisältö ja toiminta-

Korjaushitsauksiin tarvittava välineistö

tavat hioutuneet asiakkaidemme tarpei-

kulkee niin ikään Mobiiliverstaan mat-

ta vastaaviksi. Viihdyn työssäni hyvin ja

kassa. Asiakkaat ovat ottaneet sen ilolla

meillä on motivoiva ja mukava työyh-

vastaan. Hyvällä palvelulla on tarvetta.

teisö. Mobiiliverstaan edelleen kehittä-

- Vien jäteöljyt ja roskat aina mennes-

minen on mielenkiintoista ja haastavaa.

säni, asiakkaan ei tarvitse huolehtia niis-

- Haluan sen olevan valtakunnan paras,

täkään.

monipuolisin ja ennenkaikkea palvelevin

usein auttamaan asiakastamme ihan pu-

osata kuunnella asiakasta.

ja tarvittavat nesteet sekä terät, kolat

Kjellman on uusi haaste ja mahdollisuus

Toimenkuvaani kuuluu myös asiakkaiden auttaminen puhelimitse. - Kykenen

jos mahdollista vielä minuakin tietäväm-

Jatkuvaa kouluttautumista Kouluttaudumme jatkuvasti tehtaiden järjestämissä tilaisuuksissa. Lisääntyvä automatiikka,

elektroniikka

sekä

tur-

vallisuuteen liittyvät muutokset aiheuttavat meille jatkuvaa koulutustarvetta. Koneiden käyttöä helpottavat vaakasysteemit, yms. ovat käyttäjille helpottavia ja loistavia ominaisuuksia, mutta meille huoltomiehille kouluttautumista vaativia uudistuksia. Erilaiset turvakytkimet ja rajakatkaisimet saavat nykyään olla paikoillaan ja käyttäjät arvostavat niitä. Joskus aiemmin niitä riisuttiin pois käyttäjien toimesta. -Onneksi ei enään nykyään, Syrjä kiittelee. Käymme myös keskenämme jatkuvaa kehityskeskustelua varaosakaverien ja muiden huoltomiesten kanssa. Andreas on jo koulutuksensa puolesta ihan haka noissa sähköhommissa ja silloin tällöin

Kysyn aina asiakkaalta ennen normaa-

joudun häneltä neuvoja kyselemään-

liin perushuoltoon lähtöäni, että olisiko

kin, mies tunnustaa. Autamme toinen

Mukavinta työssäni on kuitenkin asiak-

heillä jotain muuta tarvetta kuin pelkkä

toisiamme tarpeen mukaan. - Sehän

kaiden kiitos. Normaalisti, huoltokäyn-

huolto. Vaihdan esimerkiksi rikkoutu-

on vain merkki motivoituneesta, yhteen

tejä

mobiiliverstas-

neet lasit tai korjaan vaikkapa mahdol-

hiileen puhaltavasta henkilöstöstä, Syrjä

ta tarvittaessa on jo ongelma olemass.

liset nestevuodot samalla käynnillä, Syr-

kehaisee.

huoltoauto.

lukuunottamatta,

www.kjellman.fi

13


LIETEVAUNUT

SALAOJIEN KUNNOSSAPITOON

KARJATILOJEN KUNINGAS

HOMBURG DELTA SUPER

GT-vaunut 1, 2 tai 3 -akselisena Myös ohjautuvilla akseleilla

Huuhtelulaite urakointiin * 3 hydraulimoottoria * Jopa 500 m letkulla * Hydraulinen puomisto * 5-mäntäinen vesipumppu PIDÄ PELTOSI TUOTTAVANA MYÖS SATEISENA KESÄNÄ

* Täyssinkitty säiliö * Monipuoliset täyttö- ja levitysvarusteet * Laaja mallisto aina 8,5 -24m3 asti

LANTAVAUNUT

LAADUKKAAT ETUKUORMAIMET JA REHUNKÄSITTELY TYÖVÄLINEET

MONITOIMIKAUHAT , REHULEIKKURIT YM. Tilaa heti edulliseen hintaan

KARJATILOJEN YKKÖSVALINTA

* Levitä karjanlanta tasaisesti nurmelle hyötykäyttöön * Omalla Jeantil-vaunulla levität Sinulle sopivaan aikaan * Suomen toimintavarmin lantavaunu * Vähäkitkainen sileä ja vahva monoblock lavarakenne * Euroja omasta karjanlannasta

Murskaavaa ylivoimaa Maailman johtavalta

BPR MALLIT ETEEN TAI TAAKSE

KESANTOJEN JA VIHERLANNOITUSNURMIEN HOITOON • Järeä kestävä rakenne • Hydr. sivusiirto 45ccm

• Etu- tai takanostolaite kiinnitykseen • Työleveydet 280-303ccm • Vakiona kannatusrulla

14

TBE-S 250

AMMATTILAISILLE • Tehokas silputusroottori • Kestävä, luja rakenne • Hyvä ulottuvuus • Nopea ajettava • Laukaisumekanismi

TB 211

MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON • Vasaraterillä • Kestävä, luja rakenne • Hyvä ulottuvuus • Nopea ajettava • Laukaisumekanismi


METSJÖ METAQ PROTEC 3-4 AKSELISET Metsjö Protec silppurivaunu suurteho silppurivaunu 3 – 4 akselisille alustoille

Metsjö Protec silppurissa 320 cm leveä noukin on kytkettynä vaunun sivussa. Karhossa voi näin olla huomattavasti enemmän rehua verrattuna tavanomainen silppurivaunuun, missä karhon pitää mahtua traktorin alle renkaiden väliin. Metsjö Protec silppurissa silputusroottori on vaunun pituussuuntaisesti, joten voimansiirrossa tarvitaan huomattavasti vähemmän liikkuvia osia. Terät ovat 10 eri rivissä, joten silputus tapahtuu tehokkaasti ja rehusta tulee tasaista.

SILPPURIT

JF METSJÖ

JF ES PROTEC

Teho hv

120 - 225

150 - 250

Pyörimisnopeus

1000

1000

Teräriviä kpl

8

10v

Terä / rivi kpl

4

4

Teoreettinen silpun pituus

4 - 16 mm

7-15

Noukinleveys cm

180

320

<<

! SOITA

Noukin pystyasennossa

Konemyynti puh. 0424 720 600

VARAOSAT JA Huolto PUH. 0424 720 300

MYYNTI@KJELLMAN.FI …

PMJ@KJELLMAN.FI

www.kjellman.fi

15


Peecon 32 m3 seosrehuvaunu työssään. Ingvesin lihakarjakasvattamolta lähtee lähes 500 teurasta vuodessa. Eläinten ruokinta onnistuu Peeconin vaunulla yhdellä ajolla/päivä, vaikka rehunkulutus on n. 10 000 kg päivässä.

Kurottaja voittaa navettatyössä minkä tahansa pyöräkuormaimen. Diecin ketteryys, tehokkuus ja alhaiset melu,- ja pakokaasupäästötasot tekevät siitä ylivoimaisen työkalun. Merkin luotettavuus ja alhaiset käyttökustannukset ovat kuin ”kirsikka kakussa”.

16


” - Pidän työstäni paljon, vaikkakin vapaapäivät ovat kortilla. ”

PALKITTU

samuel ingves on nuori uuttera yrittäjä Pieni kaunis Skaftungin kylä Kristiinan-

hyviä ystäviä, mies iloitsee. ammattitutkinnon

ikäisinä, 300 kiloisina ja lähtevät vuoden

maisema, jonka tuoksussa sielu lepää.

suoritettuaan, Ingves lähti vielä armeijan

kuluttua lähes tonnin painoisina teurai-

Tuore talo, vaimo ja kaksi vielä vau-

harmaisiin. - Heti armeijan jälkeen ostin

na, hän valoittaa. -Olemme siis puhtaasti

vaikäistä poikaa. Näissä puitteissa elää ja

tilan vanhemmiltani ja sedältäni. 19-vuo-

kasvattamo. Meidän navetassa ei synny

työskentelee 26-vuotias uuttera yrittäjä

tiaana, vuonna 2007, marssin Vaasan

ainoatakaan eläintä.

nimeltään Samuel Ingves.

kaupungin kupeessa. Idyllinen maalais-

Maatalousyrittäjän

me. Eläimet tulevat meille 6 kuukauden

ELY-keskukseen kyselemään starttirahaa

Suunnitelmissani on hakea ympäris-

Samuel tiesi jo pikkupoikana mitä tah-

tilan ostoa varten, hän muistelee. - ELY-

tölupaa toiminnan edelleen kasvattami-

too. - Tiesin jo kouluaikana, että tämä

keskuksen virkailijat totesivat minun ole-

seen. Viljelysmaata on n. 240 hehtaaria

”maajussina” olo on minun juttuni, hän

van nuorin maanviljelijä joka heillä on

omat, vuokratut ja sopimusviljelymaat

kertoo. Mies varttui vanhempiensa ja

käynyt, Ingves naurahtaa. Kaupat tilasta

mukaanlukien,

setämiehen omistamalla tilalla. Heti pe-

tehtiin isän ja sedän kanssa vielä 2007,

olisivat vielä vaikkapa tuplata karjatuo-

ruskoulun jälkeen hän hakeutui

joten

mahdollisuudet

maa-

eli olen nyt seitsemän vuotta ollut isäntä

tanto. -Tavoitteeni on, että vielä jonain

talouskouluun, vaikka työ itsessään oli

talossa. - Kyllähän vanhempani ja setä-

päivänä navetoissamme on tuhat pää-

jo tuttua. - Kyllä minulle kaikki koneet

ni vielä paljon auttelevat ja välillä vähän

tä nykyisten vajaan viidensadan sijaan,

ja laitteet tulivat tutuiksi jo hyvin nuo-

neuvovatkin, mutta minä olen se, joka

Ingves suunnittelee.

rena. Minulla oli kova halu ja intohimo

tekee lopulliset päätökset asioista, piste.

oppia, mies sanoo. Yksi maatalouskoulun tärkeimpiä anteja oli paperitöiden oppiminen. - Paperitöiden ja byrokrati-

Tilaa on kasvatettu ja kasvatetaan edelleen

an kasvaminen maatalousalalla on ollut

Saimme viime vuonna Atrian ”paras pihvirotu”- palkinnon, joten työmme tulokset on jo huomattu valtakunnallisestikin. Meitä oli ainoastaan kolme tilaa Suomessa, jotka kyseisen palkinnon saivat,

merkittävää viime vuosina, mutta ovat-

Olen rakentanut seitsemän vuoden ai-

mies iloitsee. Silloin paikallinen mediakin

han ne jokapäiväistä työtä, toimit sitten

kana paljon uutta ja kaksinkertaistanut

huomioi tilamme ja olin niin radiokanavil-

yrittäjänä alalla kuin alalla Ingves toteaa.

tilan tuotannon, Ingves kertoo. Nyt meil-

la, TV:ssä kuin lehdissäkin esiintymässä.

Kyllä siellä koulussa opin paljon muitakin

tä lähtee n. 450 teurasta vuodessa Atrial-

hyödyllisiä taitoja ja sain hyvän tukun

le, jonka sopimuskasvattamona toimim-

>> JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

www.kjellman.fi

17


Suomen ostetuin maatilakurottaja 2013

Koneet ja laitteet Kjellmannilta

Uskomattoman hyvää ja asiakaslähtöistä palvelua, mies kehuu. Vuonna 2012 vaihdoin edellisen kurot-

Vuonna 2010 etsin uutta lannanlevitysvaunua eli tutummin ”paskakärryä” sekä uutta apevaunua, Ingves kertoo. Kuulin silloin useammalta suunnalta, että Jeantil on lantakärryjen ”rollsroyce”. Kyselin tarjouksia monista eri merkeistä ja monilta konetaloilta. - Mielessäni oli kuitenkin jatkuvasti halu saada se paras. Kjellman teki hyvän tarjouksen ja ostin sitten samalla

kerralla

tuon

”paskakärryjen

tajamme Dieciin, niin ikään Kjellmannilta. Kurottaja kun on näissä hommissa huomattavasti pyöräkuormaimia näppärämpi, Ingves tietää. Diecin ketteryys, helppo käsiteltävyys ja voima ovat omaa luokkaansa, luotettavuudesta puhumat-

loin ostamani apevaunun vaihdoin vuosi

Nykyään tilanne on se, että en tarjo-

sitten Peeconin 32 m3 seosrehuvaunuun,

uksia muilta edes kysele. - Niin hienosti

jolla pystyn ruokkimaan yhdellä ajolla

minua on Kjellmannilla palveltu, Ingves

koko sonnikatraan! - Ruokaa meillä me-

kehuu.

Koneet kovassa käytössä

lelta ja heinä on omaa tuotantoamme.

18

Laaja mallisto, 36 maatalousmallia!

k

toimiessa arvostan luonnollisesti myös pakokaasupäästöjä, mies kertoo.

- Kjellmanin palvelu on ensiluokkais-

Kurottajaa käytetään niin ruokintaan,

ta. Hyvä esimerkki siitä on toissa kesäl-

lannan keruuseen kuin talon muihinkin

tä. Olin Juhannusta edeltävänä torstaina

erinäisiin tehtäviin. Tunteja Dieciin ker-

ruokkimassa eläimiä kun kuulin vanhas-

tyy n. 800 vuodessa ja kaikki totisessa

ta apevaunusta omituista ääntä. - Soitin

työssä. - Huollot hoituvat Kjellmanin

Kjellmanin huoltoon ja kysyin, että mitäs

puolesta. Ilmoitan vain koska on huollon

tehdään kun juhannuspyhät tulee ja ape-

aika ja he tulevat aina juuri silloin kun on

vaunusta kuuluu kummaa ääntä? - Jou-

sovittu.

dunko kenties koko pyhät ruokkimaan

ta en tiedä, kun en ole koskaan mitään

eläimet käsipelillä?

varaosaa tarvinnut, Ingves naurahtaa.

Varaosapalvelun

toimivuudes-

Tomas Kjellman soitti hetken kuluttua

- Eiköhän sekin puoli ole heillä hyvällä

takaisin ja sanoi, että ei hätää, tuon si-

mallilla, ainakin mitä olen huhupuheissa

nulle

kylillä kuullut.

sijaisvau-

599,-/k

Agrifarmer 32,6:n. - Navetan sisätiloissa

kauppojani katunut, Ingves kehuu. Sil-

vaihtokonerivistämme

DIECIKUROTTMAATILAAJAT AL K.

toi kurottajansa luokkaa isompaan, Dieci

Diecin hiljaista käyntiääntä ja alhaisia

Täysrehu ja perunarehu tulevat ulkopuo-

Myös traktorina!

takaan. Lehteä kirjoittaessa Ingves vaih-

rollsroycen” sekä apavaunun, enkä ole

nee kuitenkin se 10 000 kg päivässä.

Diecillä Suomen paras huolto ja varaosat

Nykyaikaisin tekniikka, Vario portaaton voimansiirto

Diecillä säästät!

Alhaisin polttoainekulutus

Hyvistä kurottajista löydät vain huippulaadukkaat komponentit. Ne on vakiona Diecissä: Sauer Bibus, Bosch Rexroth, Danfoss

Dieci-kurottaja on maatilan tärkein työkone! Konemyynti puh. 0424 720 600 Huolto/varaosat 0424 720 300 suoraan nurmelle, eikä siitä todellakaan löydy paakun paakkua, Ingves sanoo. En

nun, ettei tarvitse käsitöihin ruveta,

Jeantil EVR 18-14 tarkkuus lannanle-

usko koskaan vaihtavani merkkiä ja kun

Ingves muistaa. Ja niin samana iltana

vitysvaunulla levitän ehtaa tavaraa n.

kollegat kyselevät kokemuksiani merkis-

kun muut lähtivät juhannuksen viettoon,

5000 m3 vuodessa. Jeantil jauhaa ta-

tä, vastaan aina, että se on yksinkertai-

toimitti Kjellman minulle varavaunun.

varan niin hienoksi, että sen voi levittää

sesti paras.


Dieci kurottajan kääntyvyys nelipyöräohjauksen ansiosta, nostovoima, omapaino ja ulottuvuus tekevät siitä ylivoimaisen laitteen maatalouden moninaisiin tehtäviin. - Sitä ei oikein tahdo uskoa, ennen kuin on tositoimissa kokenut, kertoo Henri Wahlberg.

PITKÄT PERINTEET OMAAVA

EMOLEHMÄTILA VAIN KIVENHEITTO HELSINGISTÄ

30 km maamme pääkaupungista, harjoittaa maanviljelystä Henri Wahlberg. Henri on jo saman perheen 6. sukupolvi, joka tilaa hoitaa ja hallinnoi. Henri Wahlbergin isoisä eriytti aikanaan 1930-luvulla tilan veljensä kanssa. Eli alkuperäisen Mäkelän tilan maille rakennettiin nykyinen Toivomäen tila. Itse kantatilakin on toki vielä olemassa.

1960- ja 70- lukujen vaihteessa tila siir-

eläinmäärä ja puolitetaan työmäärä! -

ehkä jo kulunut fraasi, mutta niin toimi-

tyi isäni omistukseen ja vuonna 2002

Ihan näin nätisti kaikki ei kuitenkaan ole

minulle, Wahlberg kertoo. Olen tilalla

onnistunut, Wahlberg naurahtaa. Eläin-

va edelleen, että sitä niittää mitä kylvää.

kasvanut ja varttunut, mutta minulle ei

määrä on toki tuplaantunut hyvinkin,

ollut mikään itsestäänselvyys ruveta ti-

mutta se työmäärä ei todellakaan ole

laa hoitamaan, hän jatkaa. - Kouluttau-

puolittunut. Hyvät työvälineet, järkevät

duin itseasiassa jo 1990-luvun alussa

investoinnit ja organisoitu toiminta ovat

raiksi. Emoja on 80-90 ja pari riuskaa

rakennusmestariksi ja valmistuin 1994.

avaimet työmäärän säätelyyn. Minulla on

sonnia on hankittu sonnihuutokaupas-

En kylläkään ole koskaan vieraan palve-

yksi kokoaikainen työntekijä palkkalistal-

ta. Näiden sonnien lisäksi tilallemme ei

luksessa ammattiani harjoittanut, mies

lani ja pirteässä kunnossa oleva isäukko,

naurahtaa. - Jos nyt ei oteta lukuun työ-

joka 75-vuotiaanakin vielä jaksaa touhu-

tule yhtään elävää olentoa muualta kuin

harjoittelujaksoja tai joitain rakennusval-

ta siinä missä nuoremmatkin.

vontaan liittyviä töitä, joita tässä vuosien varrella on tullut harjoitettua.

Vaikka ohjailu yhteiskunnan puolelta on lisääntynyt paljon, niin tämän amma-

Näin se vaan on Wahlberg toteaa. Meillä syntyvät kaikki eläimet täällä ja lähtevät 18-20 kuukauden ikäisinä teu-

luonnollisen syntymän kautta, Wahlberg sanoo. Viljeltyä maata meillä on n. 260 hehtaaria. Ohraa, vehnää ja kauraa vilje-

Ajatukseni alunperin sukupolvenvaih-

tinharjoittamisen peruskivi ja suola on,

lemme myyntiin ja nurmea eläintemme

dosta tehdessämme oli, että tuplataan

että saa olla oman onnensa seppä. On

ruuaksi.

www.kjellman.fi

19


Dieci Agritech 35.7 ja Jeantil MVV 14 seosrehuvaunu olkilietsolla ovat lyömätön yhdistelmä karjatalouteen, kertoo vankan kokemuksen laitteista omaava Henri Wahlberg.

Suhde Kjellmaniin ei vielä pitkä, mutta sitäkin lupaavampi Eniten Kjellmanin toiminnassa arvos-

20

apevaunun hankintaan. Jeantil MVV 14 seosrehuvaunu olkilietsolla oli yksi markkinoiden harvoista tukiehdot täyttävistä laitteista. Tukiehdon määritelmä kun

Dieci Agritech 35.7. Yksi parhaista hankinnoistani koskaan

tan asiantuntemusta. Kjellmanin kone-

kuului jotakuinkin, että tukea saa ”vain

myyjä perehtyy tarpeisiimme tosissaan

jos puhallinta voi käyttää myös rehun ja-

ja tekee paljon töitä löytääkseen meille

koon eli tuetaan ruokintaa ei kuivitusta.”

edullisimman ja toimivimman ratkaisun.

Tuen määritelmä ei siis koskenut paali-

Moni muu konetalo ja konemyyjä yrittä-

silppuria, jossa ei ole puhallinta, vaan se

vät päästä sieltä mistä aita on matalin.

koski ruokintaa eikä kuivikkeen levitys-

Tarkoitan sitä, että he eivät oikeasti viitsi

tä. Jeantil mahdollisti tuen saannin koko

tai jaksa paneutua tarpeisiimme ja toi-

laitteelle, sillä kun pystyy puhaltimen

mintatapoihimme niin kuin Kjellmanilla.

kautta jakamaan eläimille ruokaa! Sain

rikuormain. Nyt, puolitoista vuotta kurot-

- Minusta Kjellmanin toimintatapa on hy-

Kjellmanilta yhteystiedot eräälle saman-

tajaa käytettyäni ymmärrän etukuorma-

vin kunnioitettava. Siinä tuntee asiakas

kaltaisen laitteen omistajalle ja hänelle

intraktorin ja puhtaan pyöräkuormaimen

itsensä tärkeäksi, mies tunnustaa.

soitettuani oli kauppa sillä selvä.

olevan historiaa näissä töissä. Kurottajan

Olin vuonna 2011 hakemassa tukea

- Niin vuolaasti kaveri laitettaan kehui.

keveys, teho/painosuhde, ulottuvuus

Diecin ostin puolestaan vasta puolitoista vuotta sitten. Olisihan se toki pitänyt ymmärtää ostaa jo paljon aiemmin, Wahlberg naurahtaa. Kone hankittiin lannan kuormaukseen, paalien käsittelyyn ja apevaunun täyttöön. - Minulla oli ennen samoihin työtehtäviin käytössäni trakto-


JF-SI

LPPU

RIVA

UNU

T

UUTUUS * JF TS4500 on kehitetty suomessa yhteistöllä JF kanssa. * Isot 26,5” pyörät jousitettu ohjautuva teli, järeä pohjakuljetin * 50% laidoista tehty reikäpellistä, näin puhallusteho ei kärsi ja ilma pääsee pois * Tehon kesto 200 hv

METSJÖ METAQ PROTEC 3-4 AKSELISET

sekä käytön helppous ovat niihin ver-

tihkuva hydrauliletkun kiinnike. Letku

rattuna kuin eri vuosituhannelta. Diecin

tuli suoraan tehtaalta kahden päivän ku-

Agritech kurottajan nostolaite ja voiman

luttua tilauksesta. Sen vaihtoon minulta

ulosotto tekevät siitä minun tarpeitani

meni arviolta tuollaiset kolme minuut-

silmällä pitäen täydellisen työkoneen. Nyt kun koneessa on reilut 800 työtuntia takana, uskallan kehua sitä käsi sydämelläni vaikka parhaalle ystävälleni. Dieci on yksi parhaista hankinnoistani koskaan, Wahlberg kehuu.

Toimiva takuu Minun Diecissäni on ollut vain kaksi takuuaikana havaittua korjaustarvetta.

* Metsjö MetaQ Metsjö Protec silppurivaunu suurteho silppurivaunu 3 – 4 akselisille alustoille * Silppurissa 320 cm leveä noukin on kytkettynä vaunun sivussa * Terät 10 eri rivissä

METSJÖ METAX

JOKA MAATILAN SILPPURIVAUNU

tia , mies muistaa. Olisihan Kjellmanin huoltomieskin sen käynyt vaihtamassa, mutta en mokoman asian takia viitsinyt heitä vaivata. Toinen vika oli puolestaan tuulilasinpyyhkijöiden vioittunut moottori. 500 käyttötunnin perushuoltoa kotipihassani tehnyt Kjellmanin huoltomies nappasi moottorin irti ja tilasi tehtaalta uuden. Minä asensin sen itse seuraavana arkipäivänä paikoilleen ja taas pyyhkimet toimivat. Jos jotain konetta tai laitetta pitäisi

Toisen niistä huomasin jo hyvissä ajoin

vilpittömästi kehua, on se ehdottomas-

ennen takuu-ajan loppumista, mutta otin

ti Diecin Agritech – mallisto. Siinä on se

asian esille vasta kun takuu- aika oli um-

kuuluisa kokonaisedullisuus enemmän

peutumassa. Vika oli yksi hiukan öljyä

kuin kohdillaan.

Metsjö Metax rehuvaunu on oikea valinta jos arvostat: * Laadukasta rehua * Yhden miehen korjuuketju * Monipuolisuutta * Kokonaistaloudellisuus

SOITA!!!!!

www.kjellman.fi KONEMYYNTI

21


Tomas ja Sonja Kjellman

PITKÄN LINJAN KONEKAUPPIAAT Tomas Kjellman on tehnyt konekauppaa yrittäjänä 25 vuotta. Matkan varrelle on mahtunut värikkäitä käänteitä. Vuonna 1988 Ab Tomas Kjellmanin nimellä alkanut yritystoiminta Ähtävällä K-Rautamaatalouskauppana on muuttunut vuosien varrella Ab Tomas Kjellmaniksi. Yritys ei kuulu ketjuihin ja maahantuo itse kaikki myymänsä koneet ja tarvikkeet markkinointinimellä Kjellman.fi. Paikkakunnaksi on vaihtunut viereinen kylä, Pedersöreen kuuluva Ytteresse. Toinen liike sijaitsee Pirkkalassa. Tomas Kjellman on tehnyt vuosien varrella rohkeita ratkaisuja ja nuuhkinut muutoksen tuulia etunenässä. Hän korostaa, että keskittyminen tiettyyn osa-alueeseen on ollut tärkeää yrityksen menestykselle. Myös ammattitaitoinen henkilökunta ja hyvät tuotteet saavat kiitokset.

Osaaminen fokusoitunut karjatilojen tarpeisiin Liiketoiminta on edelleen pitkälti karjatalouden ympärillä. Joka suuntaan ei kannata hajauttaa. Parempi on olla vahva alalla, jolla toimii. Karjatalous oli tärkeässä roolissa jo yrityksen alkuaikoina. Ensimmäinen lannanlevitysvaunu, nelikelainen pystykelalevitin myytiin jo 1993. Rooli korostui entisestään 1999, kun Kjellmanin ja Keskon yhteistyö loppui. Vuonna 2002 yritys aloitti Jeantil- lannanlevitysvaunujen maahantuonnin ja myynnin. Jeantil nousi pian yrityksen tärkeimmäksi tuotteeksi ja markkinajohtajaksi Suomessa. Jeantilin ohella kärkituotteita ovat nykyisin Diecin kurottajat, Peeconin seosrehuvaunut ja Homburgin salaojanhuuhtelulait-

22

teet. Oma tuontilogistiikka aina tehtaalta tilan pihaan tuo asiakkaillemme suoraa säästöä koneen hinnassa.

Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen luo jatkuvuutta Ab Tomas Kjellmanille on ollut leimallista jatkuva kehittäminen. Suurimpiin satsauksiin kuuluva Pirkkalan liike avattiin 2010. Viime vuonna alkoi tarvikkeiden ja varaosien oma maahantuonti. Tänä vuonna aloitti oma kiertävä huoltoauto, jonka asemapaikka on Pirkkalassa. Kaikkia merkkejä huoltavia autoja on tulossa lisääkin.  Kolmen tunnin ajomatkan sisällä Pirkkalan myymälästä on 80 prosenttia ostovoimaisimmasta asiakaskunnasta. Täältä Ytteressestä puolestaan on hyvät logistiset yhteydet varaosamyyntiä ajatellen. KoneAgriassa julkaistava verkkokauppa palvelumme parantaa entisestään tavoitettavuuttamme. Jotta pystymme erottumaan alan muista verkkokaupoista, tarkoittaa se yksinkertaisesti sitä, että meidän on oltava parempia tunnistamaan asiakaskuntamme tarpeet. Taustalla olevan henkilökunnan on osattava tuotteet entistäkin paremmin ja ammattitaitoisemmin.

Konekaupat tehdään KoneAgriassa Myös asiakkaiden ostokäyttäytyminen on kokenut melkoisen muutoksen. He miettivät ja harkitsevat eri vaihtoehtoja koko ajan enemmän. Ennakkonäyttelyiden rooli konekaupassa on korostunut koko ajan. Enää koneita ei tilata liikkeen pihalle odottamaan sesonkia ja mahdol-

lisia ostajia, vaan kaikki perustuu ajoissa olemiseen ja ennakointiin. Lokakuu on oikea aika konenäyttelyille, Kjellman kertoo mielipiteensä. Kustannustehokkuuden hakeminen leimaa entistä enemmän myös maanviljelyä. Tomas Kjellman kertoo huomanneensa, että yhä useampi asiakas kiinnittää huomiota siihen, miten paljon polttoainetta kuluu kuhunkin työsuoritukseen.   Meiltä ostetaan paljon kurottajia kuormauskäyttöön. Jos kurottaja vie tunnissa viisi litraa vähemmän polttoainetta kuin vastaavan sarjan traktori, niin säästöä kertyy vuodessa jopa 5 000 – 7 000 euroa.

Tomas Kjellmanilla riittää uskoa maanviljelyn tulevaisuuteen Joka päivä pitää syödä. Sanoin jo -95, kun EU:hun liityttiin, että maatalous loppuu viimeisenä Suomesta. Omaan alaan pitää uskoa, muuten voi siirtyä toiselle alalle. Uskon, että tulevaisuudessa pärjäävät isot maatilat ja ne pienet, jotka erikoistuvat johonkin. Moni empii liikaa, mitä tekisi. Pitää olla rohkeutta päättää oman yritystoiminnan tulevaisuudesta. Kjellmanin mukaan hänen asiakaskunnalleen on leimallista, että heillä on kova halu mennä eteenpäin, eikä urautua vanhaan. Näin he ovat menestyneet ja sen takia meillä on kasvava myynti, vaikka markkinat kutistuvat. Myös oma yritys on kunnossa niin kulurakenteen, henkilökunnan kuin asiakkaidenkin suhteen. Mutta aina on oltava kattilan ääressä vahtimassa, ettei keitto kiehu hellalle, Tomas Kjellman korostaa hymyillen.


YHTEYSTIEDOT Ab Tomas Kjellman Puh. 0424 7201 (Keskus) Info@Kjellman.fi

Ytteresse Bärklarsvägen 1 68810 Ytteresse YTTERESSE

Pirkkala

Pirkkala Turkkirata 30 33960 Pirkkala

KONEMYYNTI | Puh. 0424 720 600 | info@kjellman.fi Konemyyjä Kaj Kanckos Puh. 0424 720705 GSM 040 8323497 kaj@kjellman.fi

Konemyyjä Seppo Tuominen puh. 0424 720720 GSM 0500 224406 seppo@kjellman.fi

Konemyyjä Pasi Ahonen puh. 0424 720713 GSM 040 5669472 pasia2@kolumbus.fi

VARAOSAT JA HUOLTO | Puh. 0424 720 300 | pmj@kjellman.fi Varaosamyyjä Leffe Renvall puh. 0424 720715 leffe@kjellman.fi

Varaosamyyjä Tony Björkvik puh. 0424 720707 tony@kjellman.fi

Varaosamyyjä Johan Biskop puh. 0424 720716 johan@kjellman.fi

Huolto Andreas Björkell puh. 0424 720 709 GSM 040 832 4536 andreas@kjellman.fi

Huolto Ossi Syrjä Puh. 0424 720 721 GSM 0400 242 449 ossi@kjellman.fi

Koneluovutukset Olle Holmström puh. 0424 720706 GSM 0400 345335 olle@kjellman.fi

www.kjellman.fi

23


KONEMYYNTI

VARAOSAT & HUOLTO

Ytteresse

Pirkkala

Puh. 0424 720 600

Puh. 0424 720 300

B채rklarsv채gen 1

Turkkirata 30

info@kjellman.fi

pmj@kjellman.fi

68810 Ytteresse

33960 Pirkkala

Kjellman Magazine 2014