Page 1

MEILTÄ TEILLE Asfalttikallio Oy:n asiakaslehti 2015

Luottokumppani asfaltoinnissa

YKSI SUOMEN VILKKAIMMISTA RISTEYSALUEISTA UUTEEN USKOON

LIIKENNEVIRASTON PALKITTU PÄÄLLYSTEASIANTUNTIJA

PALAVA HALU PIKIHOMMIIN

TIEPINTOJEN TODELLINEN TUNTIJA

TALOYHTIÖN PIHAT KUNTOON

ROMU KEINÄSEN PIHASSA ASFALTTI ON KOVILLA


PÄÄKIRJOITUS

MUSTA TULEVAISUUS Pidin taannoin yritysesittelyä Asfalttikalliosta ja lopetin sen sanoihin: meillä on edessämme musta tulevaisuus. Kuulijakunta vakavoitui ja hiljeni. Jatkoin sen merkitsevän asfalttiyrityksille vain ja ainoastaan hyvää, lisää asfalttia. Edelliset hallitukset ovat pitäneet huolen ylläpitorahojen leikkausten muodossa siitä, että tiestömme kunto on surkeassa jamassa. Kaikki tienkäyttäjät ovat asian myös tiedostaneet. Nykyhallitus on reagoinut asiaan ja luvannut lisää rahaa väylien ylläpitoon. Tämä on tärkeä ja välttämätön asia sekä teollisuuden, että tavallisen tienkäyttäjän kannalta. Markkinanäkymä on päällystysalalla pitkästä aikaa positiivinen. Valtion satsaukset päällystämiseen helpottavat alaamme, koska kunnat sekä kaupungit toteuttavat vain välttämättömän. Teollisuusinvestoinnit tuovat mukanaan myös pikimiehille töitä. Asfalttikalliolla alkoi kolmas tilikausi vuonna 2015. Liikevaihtomme oli ensimmäisenä vuonna 32 M€, toisena 37 M€ ja kolmantena toteutunee 45 M€. Olemme investoineet kalustoon yli 16 M€ kolmessa vuodessa. Kalustoa meillä on yli 100 yksikköä. Yhtiössä on töissä kesäkaudella yli 100 henkilöä. Asfalttikallion strategia on kasvaa hallitusti kattamaan koko maa ja päällystysalan kaikki osa-alueet. Tavoittelemme vuonna 2016 yli 50 M€:n liikevaihtoa. Olemme Asfalttikalliolla panostaneet koko toiminta-aikamme laatuun. Laatu tulee tekemällä, ei selittelemällä. Laadukas toiminta kaikilla osaalueillamme takaa asiakastyytyväisyyden, joka on toimintamme ainut mittari. Tässä olemme mielestä onnistuneet erinomaisesti ja siitä kiitos kuuluu koko henkilökunnalle. Tarjouksia teemme jatkuvasti enemmän ja enemmän, mikä on erinomainen signaali yrityksen kehittymisestä. Asiakaskuntamme laajenee jatkuvasti ja tarjoustoimintamme kattaa ajoittain koko maan. Pystymme dynaamisin ja nykyaikaisin laittein sekä ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta työskentelemään koko maan kattavasti tilattujen töiden perässä. Yhtiömme toiminta kehittyy joka päivä asiakkaiden ja henkilöstön ansiosta. Toimintamme tulee olla edelleen tulevaisuudessa kehittyvää, kestävää ja kannattavaa. Meillä on edessä vielä paljon työtä Asfalttikallion saamisessa siihen tilaan missä sen haluan olevan, mutta suunta on oikea. Henkilökuntamme ja kalustomme ovat täystyöllistettyjä tällä työkaudella. Vaatii paljon työtä ja laadukasta toimintaa, jotta saamme kaikki urakat saatettua loppuun ennen kuin talvi taas meidät yllättää. Asennetta ja tsemppiä loppuvuoden vääntöihin kaikille! Antti Kalliomaa Toimitusjohtaja Asfalttikallio Oy

2

www.asfalttikallio.fi

Toimitus ja ulkoasu: Hm-Media www.hm-media.fi Kuvat: Mikko Leivo / Hm-Media Robert Örthén / Rob Orthen Photography Jesse Karjalainen / Jesse Photography Henri Kalliomaa / Asfalttikallio Oy Mikko Mäkelä / Asfalttikallio Oy


TÄSSÄ LEHDESSÄ

4

YKSI SUOMEN VILKKAIMMISTA RISTEYSALUEISTA UUTEEN USKOON - Teemu Palosaari GRANIITTIRAKENNUS KALLIO OY

10

LIIKENNEVIRASTON PALKITTU PÄÄLLYSTEASIANTUNTIJA - Katri eskola LIIKENNEVIRASTO

14

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUKSESSA JO KOLMANNESSA POLVESSA - Heikki Laristo STARA

18

HENKILÖKUVASSA MATTI HAANPÄÄ - Matti Haanpää ASFALTTIKALLIO OY

22

MUKANA AJATUKSILLA JA IDEOILLA - Elg Jukka ELG-YHTIÖT OY

24

PALAVA HALU PIKIHOMMIIN - Ville Kuismin ASFALTTIKALLIO OY

28

HENKILÖKUVA - Tuomas Vasama UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

30

TIEPINTOJEN TODELLINEN TUNTIJA - Sami Similä DESTIA OY

32

TALOYHTIÖN PIHAT KUNTOON Mäkkyläntie, Espoo

34

ROMU KEINÄSEN PIHASSA ASFALTTI ON KOVILLA - Toni Keinänen ROMU KEINÄNEN OY

36

ESITTELYSSÄ ASFALTTIKALLION MONIPUOLINEN KALUSTO

38

ASFALTTIKALLION OSAAVA HENKILÖSTO

3


YKSI SUOMEN VILKKAIMMISTA RISTEYSALUEISTA UUTEEN USKOON

4

www.asfalttikallio.fi


5


Lentoasemantien ja Kehä III:n risteys on yksi Suomen vilkkaimmista risteysalueista. - Ruuhkahuiput ajoittuvat aamuun, iltapäivään ja lentokentän vuoksi vielä iltaankin, kertoo Teemu Palosaari.

Graniittirakennus Kallio Oy:n urakoimissa Lentoasemantien ja Tikkurilantien risteyksissä rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää, Lentoasemantien eritasoliittymä Kehä III:lle sekä Tikkurilantien eritasoliittymä. Uusien risteysjärjestelyjen myötä liikennevirrat pääsevät kulkemaan katkotta Lentoasemantien ja Kehä III:n sekä Lentoasemantien ja Tikkurilantien välillä. Työmaan vastaavana mestarina toimiva Teemu Palosaari Graniittirakennus Kallio Oy:stä ei kuitenkaan pidä projektia sen kummallisenpana kuin muitakaan urakkakohteita. - Liikennejärjestelyt aiheuttavat luonnollisesti välillä hiukan haastetta, mutta olemme mielestäni onnistuneet enemmän kuin hyvin niissäkin. - Emme ole saaneet hirveitä ruuhkia aikaiseksi toiminnallamme, melkeimpä päin vastoin, mies kertoo. Liikenne on sujunut urakan laajuuteen ja risteysalueiden vilkkaaseen liikenteeseen nähden hienosti. - Oikeastaan ainoa asia mikä meidät yllätti oli se, että Kehä III:n ja lentoaseman ruuhka-ajat ovat niin erilaiset. Kehä III:n ruuhkahuiput ajoittuvat aamuun sekä iltapäivään. Lentoaseman ruuhkat puolestaan aamuun ja iltaan. - Liikenne on siis erittäin vilkasta lähes tauotta, öitä lukuunottamatta, mies naurahtaa. Äänekkäät työvaiheetkaan eivät tällä työmaalla aiheuta ongelmia, kun Kehä III:n äänitaso on jo itsessään melko huomattava. - Korviimme ei ole kantautunut mitään normaalista poikkeavia valituksia liikennejärjestelyistä tai työmaan melutasosta, Palosaari kertoo. Aloitimme urakan syksyllä 2013 ja kuluvan vuoden lopulla se saadaan päätökseen, Palosaari lupaa. Jotain työmaan laajuudesta kertoo varmasti se, että esim. sipulikasveja risteysalueille tullaan istuttamaan n. 180 000 kappaletta ja iso tukku puita siihen kylkeen, mies jatkaa. Kysymykseen kuinka projekti on mennyt, onko ollut ”tilanteita” Palosaari vastaa, että eipä mitään ihmeellistä. Työnjohtaja Mikko Teikari huikkaa kuitenkin sivusta, että etkö Teemu muista tilannetta kun olin liikennettä ohjaamassa? - Teikari kertoo tarinan kuinka hän pysäytti liikennettä louhinnan takia Kehä III:lla. - Jonot pysähtyivät kahdelle kaistalle juuri niin kuin pitikin, kun samassa jonojen välistä pomppi rekan perävaunusta irronnut pyörä! - Onneksi ehdin väistämään, kun ei se perhana totellut pysäyttämismerkkiäni, hän naurahtaa. - Oli onni onnettomuudessa, että pyörä ei osunut mihinkään, eikä kehenkään vaan pomppi nätisti tien penkalle.

6

www.asfalttikallio.fi

Teemu Palosaari Graniittirakennus Kallio Oy: stä toimii vastaavana mestarina hankkeessa. - Syksyllä 2013 aloitimme puiden kaadoilla tämän urakan ja parin vuoden rutistus tämä tulee meille olemaan.


Asfalttikallion osaavan henkilöstön kanssa on poikkeuksellisen helppo toimia. Jousto ja maalaisjärjen käyttö menee ennalta sovitun edelle, jos se nopeuttaa tai helpottaa jatkotöitä, Palosaari kehuu. - Kaikkien urakoitsijoiden kanssa homma ei valitettavasti vain mene niin, hän sanoo.

Asfalttikallio levittää viimeisen pinnan tähänkin ramppiin vielä kuluvan kesän aikana. - Onhan siinä heilläkin urakkaa, kun pohja-, väli- ja pintamassoja vedetään reilut 120 000 m2.

7


Luottokumppani asfaltoinnissa Kehä III:n asfaltoinneissa luotamme Asfalttikallio Oy.n ammattitaitoon, sanoo Teemu Palosaari. - Aloin heidän kanssaan yhteistyön vuonna 2013 Espoonlahdessa ja siitä

Kaikkea ei tarvitse rautalangasta vään-

duttavan projektin edistymistä, ei minun

tää. - Yksi tärkeä etunsa on myös oma as-

tarvitse asiaa heille perin juurin selvittää. -

falttiasema ja sieltä tuleva ensiluokkainen

Kerron idean ja vaikka emme olisi asiasta

materiaali. - Kun he pystyvät tuottamaan

aiemmin puhuneetkaan, siirtävät he ka-

omaa, hyvää massaa, niin eivät ole muis-

luston kyseiseen paikkaan ja massa alkaa

ta riippuvaisia mihinkään vuorokauden tai

liikkumaan, hän kehuu.

saakka olen heitä ensisijaisesti urakoissam-

vuoden aikaan. Se on iso etu se, kuittaa

me käyttänyt. Ensimmäinen yhteinen urak-

Palosaari.

Nyt keväällä 2015 alamme Lentoasemantien ja Tikkurilantien liittymiin levittä-

kamme Espoossa meni hienosti ja välillem-

Hyvänä esimerkkinä joustavuudesta ja

mään viimeistä pintaa ja sen kun se on

me syntyi syvä luottamus, Palosaari jatkaa.

maalaisjärjen käytöstä Asfalttikallion hen-

tehty on yksi yhteinen urakkamme jälleen

Heillä on paljon hyvää kalustoa, todelliset

kilökunnan kanssa liittyy liikenteen ohja-

maalissa. Sittenhän olemme kimpassa le-

ammattilaiset tekemässä ja yhteydenpito

ukseen. - Jos huomaan esimerkiksi jonkun

vittäneet n. 40 000 tonnia asfalttipintaa. Ei

on helppoa sekä vaivatonta, hän kehuu.

liittymän asfaltoinnin helpottavan ja jou-

paha, kuittaa Palosaari lopuksi.

8

www.asfalttikallio.fi


?

KEHÄ III Kehä III on yksi maamme vilkkaimmista teistä. Se on tärkeä osa valtakunnallista E-18- tietä, joka yhdistää EteläSuomen kaupungit, satamat sekä Helsinki-Vantaa lentoaseman. Kehä III toimii Vantaan kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun runkoyhteytenä, sekä merkittävänä väylänä kotimaiselle ja kansainväliselle liikenteelle. Sitä pitkin kulkee arkisin 60 000- 70 000 autoa, joista yli 10 % on raskasta liikennettä. Kehä III:n liikennemäärien odotetaan kasvavan, vuonna 2030 väylällä on ennustettu kulkevan 95 000 – 105 000 kulkuneuvoa vuorokaudessa.

9


Päällysteasiantuntija Katri Eskola Liikennevirastosta pitää Asfalttikallion mukaan tuloa markkinoille positiivisena asiana.

KATRI ESKOLA Liikenneviraston palkittu päällysteasiantuntija Otaniemen Teknillisestä Korkeakoulusta diplomi-insinööriksi 1990-luvun puolivälissä valmistunut Katri Eskola tietää ja tuntee Skandinavian tiepäällysteet. Hänet on huomioitu myös kansainvälisellä Tieteknillisen Liiton Asfalttijaoston tutkimus- ja kehityspalkinnolla vuonna 1995. Asfaltti-lehden 7/1995-numeron artikkelissa todettiin palkinnosta seuraavasti: ”Suomalainen asfalttitutkimus sai merkittävän huomionosoituksen, kun nuori diplomi-insinööri Katri Eskola voitti Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton Asfalttijaoston tutkimus- ja kehityspalkinnon vuonna 1995. Katri Eskola on ollut mukana työryhmässä, jonka tehtävänä on ollut kehittää pehmeiden bitumien käyttöä sideaineena öljysoran kaltaisissa päällysteissä. Asfalttilehti onnittelee Katria tästä ainutkertaisesta saavutuksesta sekä toivottaa menestystä asfalttitutkimuksen uralla”. Menestystä Katrille on työuralla tullutkin ja vielä enemmän silkkaa tietämystä sekä ammattitaitoa. -Kyllähän tuo oli mukavaa ja mielenkiintoista aikaa, muistelee Katri Eskola. Pääsin silloin itse tekemään labratöitä sekä kiertämään kentällä, hän jatkaa. Katri Eskola työskenteli tuolloin silloisen Tielaitoksen palveluksessa, joka on kokenut monia muutoksia Eskolan 20-vuotisen työuran aikana. - Suurin muutos tapahtui vuonna 1998, kun tuotanto ja hallinto eriytettiin toisistaan. Hallinnossa keskityttiin täysin tilaajatoimintojen kehittämisee, kuten urakoiden sisällön ja laatuvaatimusten kehittämisenn, josta Eskolan vastuu päällysteiden ylläpidon osalta on kasvanut ajan kuluessa. Toinen suuri muutos tapahtui vuonna 2010, kun Tiehallinnon keskushallinto päätyi Liikennevirastoon ja entiset tiepiirit ELY -keskuksiin.

Jatkuu seuraavalla sivulla >


Tapaamisia ja toimistotyötä Nykyään Eskola ei juurikaan kentälle ehdi. Hänen työpäivänsä kuluvat urakoiden ja niiden tiedon hallinnan kehittämisessä, kilpailutuksen vaatimien malliasiakirjojen laadinnassa, erilaisten ohjeiden sekä laatuvaatimusten suunnittelussa ja ympäristövastuun tehostamisen miettimisessä. - Järjestän vuosittain pohjoismaisten kollegoideni kanssa tapaamisia, joissa vertailemme toimintatapojamme sekä laatuvaatimustasojamme. Yksi tärkeä yhteinen asia on urakoitsijoidemme turvallisuuden parantaminen tietyömaalla. Kuulun myös kotimaiseen asfalttinormitoimikuntaan sekä Euroopan asfalttimassojen standardisointityöryhmään, Eskola luettelee. - Varsinkin tuo yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa on antoisaa, koska olosuhteemme ovat varsin samankaltaiset etenkin Ruotsin ja Norjan kanssa, hän jatkaa. Järjestän urakoitsijoillemme laatuun, turvallisuuteen ja kehittämiseen liittyvää koulutusta ja projekteja. Tarkkailen myös urakoitsijoiden toimintaa sekä laadunvalvontaa hyvässäyhteistyössä heidän kanssaan ja pyydänkin aina suoraa palautetta tekijöiltä itseltään. Haluammehan saada tiestöämme kuntoon mahdollisimman kokonaisedullisimmalla tavalla . Liikennevirasto tekee parhaillaan myös Aalto-yliopiston kanssa tutkimusta päällys-

teiden kestävyyden parantamiseksi vesisateisia talvia vastaan sekä uusiokäytön lisäämiseksi. Eskola on luonnollisesti mukana myös kyseisessä tutkimuksessa.

Uusi toimija alalla hivutti hintoja alemmaksi - Aluksi jännittää, kun uusi toimija aloittaa urakoissamme, Eskola kertoo. Aiemmin kun Destia teki vielä päällystystöitä, oli suurissa urakoissamme yleensä viisi varteen otettavaa toimijaa. Kun Destia luopui asfalttiurakoinnista, menetimme yhden kilpailijan. - Piristi kovasti tilannetta Asfalttikallion markkinoille tulo. Mukaantulo lisäsi luonnollisesti myös kilpailua, hän sanoo. Heillä oli kuitenkin hyvä kalusto ja luotettavat tekijät, joten jännitykseni oli tällä kerralla turhaa, Eskola naurahtaa. Osaaminen ja ammattitaito ovat yrityksen kuin yrityksen kantava voima ja Asfalttikalliolta niitä löytyy, Eskola kehaisee. Asfalttikallio on mielellään mukana kehitysprojekteissamme. He jakavat Liikennevirastolle urakoinnissa syntyvästä kokemuksestaan tietoa, esimerkiksi mittaustuloksia. Osallistumalla kehitysprojekteihimme yhteistyömme hyödyttää myös alan yhteistä kehittämistä, Eskola kertoo. Arvostan yhteistyötämme kovasti, hän kiittää. Asfalttikallion organisaatio on joustava ja heidän

kanssaan on helppoa kommunikoida. Varoja teiden kunnossapitoon on valitettavan vähän ja se potti mikä meillä on, ei valitettavasti riitä pitämään tiestöämme huippukunnossa. Suomessa on n. 52 000 km päällystettyjä maanteitä, joista n. 20 000 km on liikennemääriltään vilkkaita teitä. Vilkkaat tiet pyritään pitämään nykyisessä kunnossa, mutta vähäliikenteisten teiden kunto on heikentynyt, Eskola kertoo. Tämän takia päällystetyön hintatason halpeneminen Asfalttikallion myötä oli hyväksi meille kaikille veronmaksajille. Olemme kokeilleet monenlaisia keinoja kestävämmän ja edullisemman pinnoitteen löytämiseksi, mutta mitään ”hokkus pokkus” temppua ei kukaan ole keksinyt Suomessa eikä muuallakaan. - Merkityksellisintä Suomen maanteiden ylläpidolle on ollut vuonna 1990 ensimmäistä kertaa Suomeen tuotu remixaus, eli vanhan asfaltin kuumennus, jyrsintä ja uuden sekä vanhan asfalttimassan sekoitus ja levitys takaisin pintaan. - Tällä menetelmällä olemme kyenneet säästämään päällysteiden ylläpidon kustannuksia ja luonnonvaroja merkittävästi. Kiviaineksia ja bitumia säästyy, kun vanha asfalttipäällyste hyödynnetään päällystettä uusittaessa, Eskola tietää. Asfalttikalliolla on hyvä kalusto ja osaavat tekijät tähänkin työhön. Kyllä heidän tulonsa markkinoille oli erittäin positiivinen asia, kokonaisuus huomioon ottaen, sanoo Katri Eskola Liikennevirastosta.

?

12

www.asfalttikallio.fi

FAKTAA LIIKENNEVIRASTOSTA Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirastoedistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja työllistää noin 650 asiantuntijaa. Tehtävät vaihtelevat liikenteen asiantuntijatehtävistä operatiiviseen liikenteen ohjaukseen ja hallinnollisiin tehtäviin.


Asfalttikallio Oy on sataprosenttisesti suomalainen asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluja tarjoava yritys.

MERKITTÄVIMMÄT PÄÄLLYSTYSKOHTEEMME 2015

TILAA MEILTÄ

• Destia Mt 148 Kerava

• Päällystystyöt

• Graniittirakennus Kallio Oy

• Massanvaihdot

• Kehä III lentoasema

• Kivetystyöt

• Graniittirakennus Kallio Oy Kotka Kyminlinna • Helsingin kaupunki / Stara

• Valuasfalttityöt • Mastix-vesieristystyöt • Remixer-työt

• Kauniaisten kaupunki

• Kuumennuspintaustyöt

• Keski-Suomen ELY-keskus

• Asfaltin jyrsintätyöt

• Kotkan kaupunki

• Asfalttimassan myynti • Kokonaisurakointi

• Kreate Kehä I Kivikko

• Siltapäällysteet valuasfaltilla

• Liikennevirasto • Nurmeksen ja Lieksan kaupungit • Nurmijärven kunta • Pohjois-Savon ELY-keskus

ASFALLTIKALLIO OY- OMISTAJAT • Graniittirakennus Kallio Oy 40 %

• Uudenmaan ELY-keskus

• Elg-yhtiöt Oy 20 %

• Varsinais-Suomen ELY-keskus

• Sijoittaja 20 % • Henkilöstö 20 %

Toimintamme tärkein arvo on asiakastyytyväisyys

WWW.ASFALTTIKALLIO.FI

13


Projektipäällikkö Heikki Laristo seuraa isänsä ja isoisänsä jalanjälkiä Helsingin kaupungin palveluksessa. Oma poikanikin on jo toista kesää kaupungilla kesätöissä, hän naurahtaa.

HEIKKI LARISTO Helsingin kaupungin palveluksessa jo kolmannessa polvessa Rakennusmestariksi vuonna 1991 Helsingin Teknillisestä Oppilaitoksesta valmistunut projektipäällikkö Heikki Laristo on työskennellyt Helsingin kaupungin palveluksessa lähes koko työuransa ajan, reilut 22 vuotta. Laristojen perheessä se ei kuitenkaan ole vielä pitkä aika, sillä niin Heikin isä, kuin isoisäkin olivat kaupungilla töissä lähes 40 vuotta mieheen!! Ja jotta perheen lojaalisuus kaupunkia kohtaan ja tyytyväisyys siitä työnantajana ei jäisi epäselväksi, aloittaa Heikki Lariston oma poika jo toisen kesänsä kaupungilla kesätöissä.

14

www.asfalttikallio.fi


- Pidän kaupungista työnantajana, Laristo

erittäin positiivisesti kaupunkilaisten kes-

neljä kivityöurakkaa, kaidetöiden sekä ai-

sanoo. Kaupunki on reilu ja hyvä työnan-

kuudessa. Kaupunkilaiset mieltävät meidät

tatöiden urakan, louhintatöiden urakan

taja. Nykyinen toimipisteeni on Helsingin

ammattitaitoiseksi, ympäristöystävälliseksi,

ja joitain erillishankintoja, Laristo valottaa

kaupungin rakentamispalvelu eli Stara,

vastuulliseksi ja luotettavaksi toimijaksi, La-

toimenkuvaansa. - Valvonnan suoritan

ja siellä kaupunkitekniikan rakentamisen

risto viittaa vuosina 2013 ja 2014 kaupun-

pääasiassa omien työnjohtajiemme vä-

tekninen tuki. Uskon, että tulen toimimaan

kilaisille tehtyihin internetpaneeleihin. Olen

lityksellä, mutta osassa urakoita pidän

koko työurani Helsingin kaupungin palve-

siitä ylpeä, tottakai, mies sanoo. Osa kau-

työmaakokoukset itse. Aloitan työpäiväni

luksessa, hän miettii. - Organisaatiomme

punkilaisten kiitoksesta kuuluu myös asialli-

usein aamuvarhain kuntosalilta, jonka jäl-

kehittyy jatkuvasti ja on kokenut monia uu-

sille urakoitsijoillemme.

keen suihkuun ja sitten työpöydän ääreen

distuksia ja muutoksia jo minunkin aikanani.

Heikki Lariston toimenkuvana on urakka-

purkamaan sähköpostejani. - Niin kuin jo

Varsinkin Staran perustamisen jälkeen toi-

sopimusten kilpailuttamista ja valvontaa,

aiemmin mainitsin, kuluu suurin osa päi-

mintatapamme ovat yksinkertaistuneet ja

tarjouspyyntöpapereiden,

urakkasopi-

västäni sopimusten laatimiseen, voimassa

kehittyneet huomattavasti tehokkaimmiksi,

musten yms. laadintaa kaupunkitekniikan

olevien sopimusten ”paimentamiseen” ja

mies kehuu.

rakentamisen tarpeisiin. - Kaupunkiteknii-

lisätyötarjouspyyntöjen sekä päätösesitys-

Reilun puolen vuosikymmenen toimin-

kan infran rakentaminen sisältää omalta

ten laadintaan. - Toki pääsen aina välillä

nan aikana on Staran imago kehittynyt

osaltani vuosittain mm. 11 asfalttiurakkaa,

piipahtamaan työmailla, mies kertoo.

15


Heikki Laristo pitää Staran perustamista hyvänä ratkaisuna. - Toimintatapamme ovat yksinkertaistuneet ja kehittyneet huomattavasti Staran aikana ja kaupunkilaisten asenne kaupunkirakentamista ja ylläpitoa kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi, hän kehuu.

Urakoiden tarjouspyynnöissä vastuullisuus ON tärkeässä asemassa Urakoitsijan vastuullisuus niin ekologian kuin sosiaalisen vastuun puitteissa ovat ki-

nenkin, mutta pääpaino on ollut harmaan

heidän palvelussaan.

talouden torjunnassa, Laristo kertoo. Vuonna 2013 kilpailutimme ensimmäiset urakat, joissa sopimusehdot kattavat myös sosiaalisen vastuun kriteerit, hän jatkaa. Uusilla ehdoilla käydyn kilpailutuksen voittaneet yritykset sitoutuvat työoloja ja työ-

Asfalttikallio urakoitsijaksi - Vuonna 2013 alkuvuodesta kilpailutimme yksitoista alueellista päällystysurakkaa ympäri Helsinkiä, Laristo kertoo. Asfalttikallio

ristyneet. - Ekologisella puolella Helsingin

ehtoja koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin

kaupunki haluaa olla edelläkävijä myös

ja heiltä vaaditaan toiminnastaan vastuul-

kennöityjen teiden SMA-päällystysurakan.

kaupunkitekniikan rakentamisessa, Laristo

lisuusraporttia, sertifiointia tai auditointia.

Ensimmäiset kohteet tehtiin heti päällystys-

kertoo. Kaupunki on mukana Cleantech-

Tarkastamme ja valvomme eettisten peri-

kauden alkajaisiksi mm. Huopalahdessa,

hankkeessa yhdessä muiden pääkaupun-

aatteiden noudattamista, Laristo painot-

Pitäjänmäessä ja Vihdintiellä. SMA-asfaltin

kiseudun kuntien kanssa. Cleantech- han-

taa. - Pääsääntöisesti kaupunkitekniikan

(kivimastiksiasfaltti) urakointi on todella ko-

ke on ryhmä asiantuntijoita, jotka miettivät

rakentamiseen kykenevät toimijat ovat

van luokan ammattilaisten työtä ja näin

ekologisia, eli mahdollisimman vähän ym-

luotettavia ja jo alalla paikkansa vakiinnut-

ollen uusi yritys ja sen toimintatavat olivat

päristöä rasittavia ratkaisuja ja työtapoja

taneita yrityksiä. - Tarjouksia pyydettäessä

erityisen valvonnan alla, hän jatkaa. Tun-

tukevia hankintamenetelmiä.

Stara on siirtymässä Cloudian tuottaman

simmehan toki osan Asfalttikallion ammat-

”Tarjouspalvelu.fi”

kilpailutus-

tilaisista jo heidän edellisen työnantajan

myös ekoarvoissa. - Meillä Starassa on teh-

järjestelmän käyttöön. Jatkossa teemme

ajoilta ja tiesimme, että heillä on uudet

ty työtä vastuullisten hankintojen eteen en-

enenevässä

hyvät koneet ja laitteet. - Siitä huolimatta

Stara haluaa virastona olla edelläkävijä

16

www.asfalttikallio.fi

-sähköisen

määrin

tarjouspyyntömme

voitti uutena alan toimijana vilkkaasti lii-


?

FAKTAA STARASTA

kyselin aika ajoin työnjohtajiltamme, että kuinka työt etenevät ja onko työn jälki sitä mitä odotamme, Laristo muistaa. Työnjohtajamme kehuivat, että nyt on sellainen porukka, jolla on osaaminen ja koneet todella ajan hermolla. Myös Staran katu- ja maalaboratorio seurasi tarkasti massan laatua ja antoi sille hyvät arvostelut. Asfalttikallio voitti myös talviasfalttiurakan syksyllä 2013 ja työt jatkuivatkin koko talven. - Talviurakointi on korjauspainotteisempaa, pahimpien ongelmakohtien ja putkirikkojen kaivukuoppien nopeaan korjaukseen keskittyvää toimintaa, Laristo valottaa. - Talvella korjataan ja keväällä säiden salliessa sama urakoitsija päällystää kohteet lopullisesti. Varsinaiset päällystystyöt pyritään ajoittamaan kesäkauteen. Vuonna 2014 Asfalttikallio teki meille kaksi urakkaa, valuasfalttityöt ja SMApäällysteet. Nyt kuluvana vuonna heillä

on todella merkittävät urakat, suurten kokoluokkien jyräasfalttityöt Helsingin itäisissä osissa ja valuasfalttiurakka koko kaupungin alueella, Laristo sanoo. Meille tulee asiakaspalaute rakennusviraston kautta, eikä Asfalttikallion toimista ole mitään poikkeavaa kuulunut. - Asia on melkeimpä päinvastoin, Laristo sanoo. Esimerkiksi tiellä liikkujien ilmoittamia rengasvaurioita tai autojen alustoihin liittyviä vaurioilmoituksia on jopa normaalia vähemmän, hän kiittää. Asfalttikallion työn jälki ja laatu on hyvää ja yrityksen joustavan sekä sopivan kokoisen organisaation kanssa on huomattavan helppo toimia. Yhteydet pelaavat työnjohtajiemme välillä hienosti ja

Stara on Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Vuoden 2009 alusta se on pitänyt Stadista huolta itsenäisenä virastona ja vuodesta 2010 toiminut nimellä Stara. Staran juuret ovat syvällä Stadin historiassa ja vuonna 1878 perustetussa rakennuskonttorissa, jonka tehtävänä oli hoitaa kaupungin kiinteää omaisuutta rakennus- ja korjaustöineen. Helsinki on yli 130 vuodessa kasvanut ja kehittynyt. Sinä aikana Stara ja sen edeltäjät ovat oppineet tuntemaan Helsingin, sen kadut ja korttelit, puistot ja puutarhat, metsät ja saaret, tammet ja vaahterat. Tänään Stara huolehtii Stadista noin 1 600 ammattilaisen voimin.

asia kuin asia saadaan ratkaistua helposti ja nopeasti. Se on tärkeä tekijä näin hektisessä, työmaiden aikatauluihin ja suuriin liikennevirtoihin vaikuttavassa työssä.

17


Henkilökuvassa

MATTI HAANPÄÄ

Matti Haanpää 45, on asfalttialan moniosaaja. Asfalttikallion etuina ovat hieno, uudenkarhea kalusto ja ammattitaitoiset tekijät niin kentällä kuin johdossakin, mies kehuu.

18

Eipä ole kauniinpaa kuin nätti suomalainen kesäyö, valoisa lämmin taivas ja niihin lisättynä luonnon oma tuoksu. Tuhdilla ripauksella tuoreen asfaltin aromia, totta kai, kehuu matti haanpää, 45.

Haanpää on työskennellyt Asfalttikallion palveluksessa yhtiön perustamisesta saakka. Edellisellä työnantajallaan hän ehti toimia kymmenkunta vuotta lähinnä asfaltointien pohjatöitä tehden. Miehen rautainen ammattitaito on kehittynyt raa’alla työnteolla ja pohjattomalla innolla oppia uutta. Mies miettii, kokeilee ja haluaa kehitellä uusia työtapoja ja lisälaitteita, jotta työ sujuisi entistäkin helpommin, turvallisimmin ja nopeammin. Haanpää pitää työstään, eikä se poikamainen uteliaisuus ole missään vaiheessa hellittänyt miehestä otettaan. Ihan oikein kuvailtu, tunnustaa Haanpää. Pidän tosiaan työstäni, mutta ennen kaikkea työyhteisöstämme. Meitä on välillä puolensataa ukkoa työmaalla ja fiilis siellä on hyvä ja hauska. Siihen kun vielä lisätään asfalttiasemalla ja verstaalla toimivat kaverit sekä huoltomiehet, on meitä melkoinen ”revohka” hommissa, hän valottaa. Meillä on oikeasti harvinaisen mukava porukka kasassa, eikä työnjohdossakaan ole moittimista, Haanpää naurahtaa.

Tien päälle pääsiäisestä Pääsiäisen aikaan pääsemme yleensä liikkeelle. Silloin kelit alkavat olemaan kohdillaan ja pikimiesten kesä alkaa. - Vanha kulunut sanonta, että päästetään varsat kesälaitumelle pitää näissä hommissa paikkansa, Haanpää kertoo. Ukot ovat intoa täynnä kuin ilmapallot ja kalusto on huollettu viimeisen päälle. - Yksi mielekkäimmistä ja odotetuimmista asioista on päästä kokeilemaan tositoimissa talven aikana kehittelemiämme uusia laiteratkaisuja, hän jatkaa. Asfalttikallio Oy:n etuna on uusi, laadukas konekanta. Koneet pidetään puhtaina ja huolletaan säännöllisesti oman henkilökunnan sekä konevalmistajien huoltohenkilöiden voimin. Asfaltointeja niin uusiin kohteisiin kuin korjaustöihinkin tehdään usein yöaikaan ja silloin niiden yksinkertaisesti täytyy toimia. Muita vaihtoehtoja

www.asfalttikallio.fi

ei ole. Koneiden toimivuus on projektien onnistumisen tae. Meillä ei ole Asfalttikallion aikana yhtään työmaata, eikä edes yhtään työvaihetta jäänyt kesken kalusto-ongelmien takia, vakuuttaa Haanpää. Ei koskaan. Aikataulumme pitävät aina!

Aika ei tule pitkäksi vaikka päivät venyvät Pääsääntöisesti jyrsimen perämiehenä toimiva Haanpää tietää ja tuntee myös työnsä nurjemman puolen. Jyrsinkuskien painajaisia ovat rautaiset kaivonkannet. Niitä on aikoinaan merkitty huonosti erilaisiin karttoihin ja piirrustuksiin. Tarkkaan kuvanmukaisilla paikoilla ei kansia ole, vaan usein ne ovat jossain ihan muualla. Joskus jopa piilossa vanhan asfaltin alla. - Voit vain kuvitella mitä tapahtuu asfalttijyrsimen terille, kun rouhaiset rummulla valurautaisen kaivonkannen solmuun, Haanpää sanoo. - Siinä saa kyytiä niin kansi kuin jyrsimen terätkin ja meteli on kuin kattilapajalla, hän naurahtaa. - Toisaalta taas se luo vaihtelua ja edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta varsinkin kaupunkien keskusta-alueilla toimiessa, hän jatkaa. - Vaikka meillä usein päivät venyvät ja paljon tehdään yötöitäkin, tarkkaavaisuutemme ei saa herpaantua hetkeksikään, mies tietää. Liikenne ja hätäiset autoilijat ovat puolestaan asfaltin levityspuolella hienoinen ongelma. - Ei se nyt ihan ongelma ole, mutta joskus tielläliikkujilta odottaisi hiukan enemmän malttia, Haanpää toivoo. Vaikka liikenteenohjauksemme on aina viimeisen päälle hienosti järjestetty ja pyrimme tosissamme olemaan häiritsemättä liikennevirtoja, saamme silloin tällöin vihaisia katseita autoilijoilta. - Heidän parhaaksemmehan me teitä uusimme. Se täytyisi jokaisen muistaa. Jos lopuksi saisin heittää tielläliikkujille pienen toiveen, niin älkää kiihdyttäkö vauhtianne työmaa-alueella ihan hirvittävän kovaksi. Se on vaarallista meille kaikille, Haanpää pyytää.


” - Kesäyönä kun nuuhkii ja katselee kaunista kotimaatamme, ei sisätöihin todellakaan kaipaa. - No, joskus syksyllä kun vettä sataa vaakasuoraan, on fiilis ehkä toinen, Matti Haanpää naurahtaa. ”

19


20 www.asfalttikallio.fi


21


Kuvassa Elg-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja sekä Asfalttikallio Oy:n osaomistajista Jukka Elg hienosti entisöidyn kotimaisen Tunturi-mopon sarvissa. - Haluan työnantajana pitää huolen siitä, että työntekijämme voivat hyvin ja luottamus sekä jousto toimivat molempiin suuntiin

MUKANA AJATUKSILLA JA IDEOILLA JUKKA ELG

22 www.asfalttikallio.fi


Elg-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Jukka Elg on yksi osaomistajajista Asfalttikallio Oy:ssä. - Olen yrityksessä mukana ajatuksillani, en puutu varsinaiseen työhön lainkaan Elg kertoo. - Sydämeni on jollain tavalla pikihommissa aina. Olen vissiin pudonnut pikipyttyyn lapsena, hän naurahtaa.

Elg-yhtiöt Elg-yhtiöt Oy:n juuret johtavat aina 1960-luvulle, jolloin Jukan isä Pertti Elg aloitteli yritystoimintaa maansiirtourakoitsijana. Pertti Elg ajautui myös asfalttiurakoinnin saralle ja miehellä oli intohimoinen halu kehittää asfaltointiin uusia ja tehokkaampia sekä taloudellisimpia koneita ja lisälaitteita. 1970-luvun lopulla Elg valmisti koneita ja aliurakoi mm. kuumennuspintausta itse valmistetuilla koneilla. 1980-luvun lopulla yhtiö aloitti itsenäisenä asfaltointiurakoitsijana ja vuonna 1990 kääntyi Elgin toimesta uusi sivu asfaltointialalla. Kyseisenä vuonna yritys toi Saksasta maamme ensimmäisen tehdastekoisen Remixerin, koska usko menetelmän toimivuuteen sekä edullisuuteen oli kova. Heti remixerin maahantuonnin jälkeisenä vuonna 1991 Elgin porukka valmisti jo omatuotantona öljysoraremixerin. Parin vuoden päästä tästä, vuonna 1994, valmistettiin jo asfaltin sekä öljysoran levitykseen sopiva remixerin. Nykyään Elg-yhtiöt Oy:n toiminta jakaantuu kolmeen toimialaan, asfaltti, metalli ja kiinteistöt. Yhtiön tunnetuin toimiala on ehkäpä metalli ja siellä kuorma-autojen päällirakenteet sekä asfalttikoneiden valmistus. Elg-yhtiöiden kasetti- ja monilavat ovat legenda jo eläessään.

Jukka Elg Jukka on intohimoinen auto-, mopo- ja moottoripyöräharrastaja sekä lievästi toimittajan diagnosoima työnarkomaani. Miehen polte tekemiseen on käsin kosketeltavaa. Myös perheen, nykyisin toki vaimon kanssa kaksin tehtävät automatkat Eurooppaan on lähellä miehen sydäntä. Niitä tuleekin tehtyä pari kertaa vuodessa. -Vaikka työpäivät usein venyvätkin pitkiksi, on laatuaika perheen kanssa aina ollut minulle tärkeää. Onneksi olen aamuvirkkua sorttia ja tulen usein työmaalle jo kukon-

laulun aikaan, hän kertoo. Näin ne päiväni venyvät mielummin aamusta kuin illasta, hän toteaa. Moottoripyörien rakentelu ja varustelu on mielekästä puuhastelua Jukalle. - Siinä touhussa mieli lepää ja keskittyminen on itse aiheessa, ei työasioissa. Olen pienen ikäni seurannut isäni työntekoa ja ollut jo pikkupojasta asti puurtamassa yrityksemme eteen, joten nyt on aika myös hieman harrastaa, Elg toteaa. Jukan Honda GoldWing on varusteltu ”kaikilla herkuilla” ja sillä mies pääsääntöisesti moottoripyöräretkensä tekee. - En minä mikään kilometrinnielijä kuitenkaan ole. Hondan matkamittariin kertyy neljästä viiteen tuhanteen kilometriin vuodessa ja vesisateita tai muuten kovin koleita ajokelejä välttelen mielelläni, hän naurahtaa. Jätän ne ”rautaperseajot” kokonaan muille. Ajan silloin kun keli on kohdillaan ja leppoisa fiilis täyttää mielen. Olen moottoripyörän selässä nautiskelija. Tiestömme huono kunto ja lisääntyneet liikennemäärät huolestuttavat miestä. Jos maanteidemme kunto tästä vielä heikkenee, eikä lisärahaa valtiolta tienhoitoon heru, joudumme jatkossa lukemaan lehdistä entistäkin surullisimpia uutisia liikenneonnettomuuksista, Jukka Elg tuumaa. - Kyllä jotain täytyisi tehdä ja kiiruusti, hän toteaa.

Asfalttikallio Kalliomaan Antti otti minuun yhteyttä ja kertoi, että ovat perustamassa uutta asfaltointialan yritystä Suomeen. Tunsin Antin melko hyvin jo entuudestaan ja tiesin, että jos hän on hankkeessa mukana, mennään siinä täysillä, mitään tai ketään säästämättä. - Antti on asfalttialan monitaitoinen ammattilainen isolla A:lla, Jukka Elg kehuu. Taidamme olla samaan pikipyttyyn pudonneita, asfalttimiehiä sydänjuuriamme myöden, hän naurahtaa. Pidin ajatusta hyvänä ja Antin visioita ehdottoman toteutuskelpoisina. Graniittirakennus Kallio Oy oli jo tässä vaiheessa

projektissa mukana ja aloimme yhdessä yritystä perustamaan. Osakasporukka muodostui nopeasti, minkä jälkeen aloimme etsimään sijoituspaikkaa omalle, kiinteälle asfalttiasemalle, Elg muistelee. Heti ensimmäisenä talvena hankimme kaksi asemaa. Kiinteän aseman Tuusulaan sekä yhden liikkuvan, niin kutsutun mobiiliaseman. Kilpailijoidemme kiinnostus uutta toimijaa kohtaan alkoi siinä vaiheessa, kun upouusi Ammanin kiinteä asfalttiasema oli pystyssä Tuusulassa. Olen kuulopuheissa jälkeenpäin kuullut, että kaikki eivät siitä pitäneet, kun alan yleinen hintataso laski Asfalttikallion markkinoille tulon myötä. Tilanne on tasaantunut Asfalttikallion vakiintuneen toiminnan myötä, Elg sanoo. - Minähän olen kuitenkin ollut aina tekemisissä muidenkin asfalttiurakoitsijoiden kanssa Elg-yhtiöiden puolesta, ja kyllä tämä elämä on niin pitkä, että kaveria pitää jeesata tarvittaessa. Ensimmäinen toimintavuotemme oli taloudellisesti haastava. Olimmehan tehneet valtavia investointeja saadaksemme markkinoiden tuoreimman, tehokkaimman ja ympäristöystävällisimmän kaluston, hän kertoo. - Nyt Asfalttikallio on varteenotettava tekijä maamme päällystemarkkinoilla ja onhan se meidän kaikkien veronmaksajien etu, että saamme maanteitämme korjattua pidemmän pätkän samalla rahamäärällä kuin ennen. - Kalustomme laajuus ja työntekijöidemme ammattitaito ovat nyt sitä tasoa, että Suomessa ei ole niin suurta urakkaa, jota Asfalttikallio ei kykenisi kunnialla hoitamaan. Minä en puutu millään tavalla yrityksen operaatiiviseen toimintaan, Jukka Elg sanoo. - Olen mukana sydämestäni ja annan mielelläni neuvoja, jos niitä joku joskus sattuisi kysäisemään, mies naurahtaa. - Alkuperäisellä omistuspohjalla menemme edelleen, mutta operatiivisen puolen henkilöstömäärä kasvaa hyvää vauhtia. Itse haluan huolehtia siitä, että meillä on hyvinvoiva henkilöstö ja reilu meininki joka suhteessa. Joustamme puolin ja toisin tarpeen vaatiessa, hän kehuu. - Asfalttikallio ei ole tullut vain käymään, vaan jäädäkseen markkinoille. Omistajat ovat sitoutuneet siihen pitkäjänteisesti, Jukka Elg toteaa. - Vielä kun uusi hallituksemme ymmärtäisi tiestömme kurjan tilan ja onnistuisivat jostain kaivamaan hiukan lisäbudjettia tienhoitoon, olisi valtakunnassa kaikki hyvin, hän toteaa lopuksi.

23


Asfalttikallion 26-vuotias työmaapäällikkö Ville Kuismin on ollut pikihommissa jo yli 20 vuotta! ...Ei kai nyt sentään, mutta alle viisi vuotiaana hän istui Alavudella isänsä pyöräkuormaajan kyydissä, isän syöttäessä asfalttiasemalle tavaraa.

Ville Kuismin

Palava halu pikihommiin Isä-Kuismin oli ja on edelleen maansiirtourakoitsija, jonka perusleipä tulee asfalttiasemien materiaalisyötöstä. 15-kesäisenä Ville sai mopo-/traktorikortin ja siinä samassa ratkesi kaksi nuoren pojan mieltä askarruttanutta asiaa. Miten päästä syöttöhommiin Tieliikelaitoksen asfalttiasemalle ja miten kulkea 70 km:n työmatkat. - Lievästi viritetyllä mopolla työmatka taittui hetkessä ja työpaikka isän firmassa oli pojalle kuin unelma. Lukio-ajan nuorukainen teki samoja töitä aina kun aikaa suinkin liikeni ja työmatkatkin sujuivat pääsääntöisesti työkavereiden kyydillä. Vuonna 2011 Ville oli käynyt jo vuoden ammattikorkeakoulua ja työskenteli edel-

24 www.asfalttikallio.fi

leen isänsä yrityksessä, kun hän tapasi työmaalla projektipäällikkönä toimineen Mikko Mäkelän. - Sanoin silloin asfalttialalla työskentelevälle Mikolle, että tämän kesän olen vielä isälläni töissä, mutta seuraavana keväänä tulen sitten teille töihin, Kuismin muistaa. Keväällä 2012 soitin Mikolle ja kysyin: no onko sulla niitä haalarihommia tai työnjohtohommia mulle, hän naurahtaa. Kyllä se Mäkelä taisi hiukan ihmetellä, että mikäs mies se tämä Kuismin oikein onkaan. - No pyysi onneksi käymään ja vappuna 2012 aloitin vetämään pientä ryhmää työhön osallistuvana työnjohtajana. Porukka kiersi Tampereen alueen piirikonttorille kuuluvia työmaita lähinnä asfaltin paikkaustöi-

tä tehden. Kuisminille kesä oli opettelua ja opiskelua. Ala kiinnosti niin paljon, että hän suorastaan ahmi tietoa ja taitoja vanhemmilta kollegoiltaan ja kaikista mahdollisista tietolähteistä.- Minun oli pakko oppia kaikki työvaiheet ja ennen kaikkea mittaukset, raportoinnit ja muut työnjohdon tehtävät, Kuismin kertoo. Samana syksynä, koulun penkin kutsuttua, mies jatkoi opiskeluiden ohella työskentelyä toimistolla parina päivänä viikossa, lähinnä erilaisia paperitöitä tehden. Kuismin opiskeli Tampereen Ammattikorkeakoulussa mutta otti jatkuvasti

rakennusmestariksi,


Työmaapäällikkö Ville Kuismin pitää työstään ja työyhteisöstään. - Meillä on hyvä porukka niin haalarihommissa kuin hallintopuolellakin. - Kun vielä koneet ja laitteet ovat tuoreita ja ne pidetään tip top-kunnossa, voimme taas turvallisin mielin startata uuteen kauteen, Kuismin sanoo.

?

FAKTAA ASFALTTIKALLIOSTA Asfalttikallio Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen päällystealan yritys. Henkilöstömme koostuu raudanlujista ammattilaisista, joilla on vankka kokemus ja pitkät perinteet päällystealalta.

infrapuolen insinööriopintojen lisäkursseja ja ahmi niissä tietoa maanrakentamisesta, työnjohdosta ja työmaalla työskentelystä. Talvella 2013 Mikko Mäkelä siirtyi Asfalttikallion palvelukseen. -Saman vuoden keväällä vaiihdoin Mikon perässä saman työnantajan listoille, tehden kuitenkin projektiopintoni valmiiksi edelliselle työnantajallemme. Aloitin Vappuna 2013 touhuamaan Keski-Suomen Ely-keskuksen kohteita Saarijärvelle pystytetyltä asfalttiasemaltamme käsin. Juhannuksen tienoilla seutukunnan tiet olivat siinä kunnossa, että

saatoimme siirtyä Pirkanmaalle ja Ylöjärvi - Pirkkala akselille. - Itselleni suurin haaste Asfalttikalliolle siirtymisessä oli harppaus myös toimenkuvassa. - Hyppäsin suoraan reikien paikkauksesta moottoritien tekoon, Kuismin kertoo. Samana syksynä koulun taas alkaessa,

Yhtiö on aloittanut toimintansa pääkaupunkiseudulla ja laajennamme toimintaamme jatkuvasti. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme koko maan kattavasti vuonna 2016. Asfalttikalliolla on töissä yli sata osaajaa.

muuttui myös työn ja opiskelun suhde. Nyt nuorukainen kulutti koulun penkkiä pari päivää viikossa ja työmailla kului huomattavasti enemmän aikaa. Vuoden

Valmistamme ja levitämme asfalttimassaa n. 600 000 tonnia vuonna 2015.

2013 päättyessä päättyi myös koulu ja lopputyön mies tekikin jo Asfalttikalliolle ja valmistui samalla rakennusmestariksi.

25


- Tuntuihan se koko meidän joukkueen puolesta hienolta kuulla, kun Finavian tilaaja kehui kiitotietä ” Suomen tasaisimmaksi”. Ja kun kehut eivät olleet vain ”mututuntumaa”, vaan perustuivat tarkkoihin mittauksiin, Kuismin kehuu.

Seuraavana keväänä vastuu kasvoi ja Kuismin osallistui jo urakkalaskentaankin. - Hoidamme täältä Tampereen pisteestä käsin oikeastaan kaikki Uudenmaan ulkopuolella olevat projektimme, Kuismin valottaa. Toukokuussa 2014 alkoi taas uusi ja erilainen, erittäin haastava projekti. - Juu, aloimme silloin päällystämään Turun lentoaseman rullaus- ja kiitoteitä, hän kertoo. Ja tietysti vielä lentoaseman ollessa täydessä toiminnassa, Kuismin lisää. Heinäkuussa kenttä suljettiin hetkeksi ja silloin painoimmekin suunnilleen yötä päivää töitä. Suurin kiitos urakan onnistumisesta kuuluu luonnollisesti meidän todellisille huippuammattilaisillemme. - Kun suurin osa kiitoteistä oli vanhan pintausta, eli erittäin tarkkaa ja vaativaa puuhaa, saavat varsinkin levitysmiehemme arvosanaksi 10+. - Tuntuihan se koko meidän joukkueen puolesta hienolta kuulla, kun Finavian tilaa-

26 www.asfalttikallio.fi

ja kehui kiitotietä ” Suomen tasaisimmaksi”, Kuismin kehuu. Ja kun kehut eivät olleet vain ”mututuntumaa”, vaan perustuivat tarkkoihin mittauksiin.

Mitäs viiden vuoden kuluttua - Uskon, että viiden vuoden kuluttua Asfalttikalliolla on useampi kiinteä asfalttiasema ympäri Suomen ja toivon, että valtiolla olisi enemmän resursseja ja varantoa kohdistaa maamme rapistuvaan tieverkostoon, Kuismin sanoo. Myös lentokenttien, lähinnä maakuntakenttien päällystystöitä tulee olemaan enenevissä määrin. Jos taas talonrakennuspuoli vielä merkittävästi hiljenee, hiljenee myös asfalttipuoli muutaman vuoden viiveellä, mies tietää. - Jos ei rakenneta taloja, ei myöskään asfaltoida pihoja, eikä

pysäköintialueita. Se on yksinkertaista matematiikkaa se, Kuismin painottaa.

Tien päälle taas Mukava on tähänkin kesään lähteä. Kalustomme on huollettu viimeisen päälle teräänsä ja henkilöstömme on valmiina uusiin haasteisiin. Oma talveni on kulunut toimistolla urakkalaskennan, aliurakoitsijoiden sopimusten teossa ja kilpailutuksessa. Myös eri kohteiden aikataulutukset, materiaalihankinnat ja töiden suunnittelut ovat vieneet pääosan talven työtunneista. Olen toki kerinnyt hiukan lomailemaankin talvella, kesällä kun siihen ei ole aikaa, Kuismin sanoo. Olemme kavereideni kanssa innokkaita laskettelijoita, joten rinteitä on koluttu niin Lapissa kuin vähän tuolla Alpeillakin.


27


TUOMAS VASAMA

Henkilökuvassa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen projektipäällikkö Tuomas Vasama on huolissaan tiestömme kunnosta. Vasama toivoo ja odottaa maamme uudelta hallitukselta aivan erilaista asennetta vallitsevaa tilannetta kohtaan. Miehen yksinkertainen viesti hallitukselle on, että näin tämä ei voi jatkua.

Tuomas Vasama kollegoineen vastaa tiestön

tuoma rasitus tiestöä kohtaan ovat kasvaneet

kunnosta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-

noista ajoista ”hiukkasen”, mies naurahtaa. - Ei-

Hämeen alueilla. Heidän vastuualueellaan on lä-

hän tämä todellakaan mikään naurun asia ole,

hes 10 000 kilometriä maantietä, josta reilut 7600

hän vakavoituu. - Jos tätä menoa jatkamme ja

km on päällystettyä ja n. 2000 km päällystämät-

valtion ohjaamat määrärahat pysyvät nykyisellä

tömiä teitä. Lisäksi heidän työkenttäänsä kuuluu

tasollaan, tulee tiestömme olemaan 10 vuoden

huolehtia tiemerkintöjen kunnosta ja oikeellisuu-

kuluttua vastaava kuin Itä-Euroopan maissa oli

desta.

1980-luvulla, Vasama visioi. Se ei ole kenenkään

- Määrärahamme ja mahdollisuutemme korja-

etu. - Ei ainakaan meidän maanteitä käyttävien

ta tiestöä on 1960-luvun tasolla ja liikennemää-

veronmaksajien. Jos nykyhallitus ei suhtaudu ole-

rät luonnollisesti jotain ihan muuta kuin silloin,

massa olevaan ongelmaan tosissaan, joudum-

mies sanoo. Myös raskaan kaluston akselipainot

me tulevaisuudessa jopa muuttamaan maaseu-

sekä henkilö-, ja pakettiautojen nastarenkaiden

dun päällystettyjä teitä takaisin sorateiksi!!

28 www.asfalttikallio.fi


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päällysteprojektipäällikkö Tuomas Vasama on huolissaan tiestömme kunnosta. - Katsohan tälläkin kadulla olevan päällysteen kuntoa, hän toteaa. - Eihän tätä turvalliseksi, eikä hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvaksi oikeastaan voi edes kutsua, Vasama harmittelee. - Teemme kaikki tienhoidosta vastaavat instanssit parhaamme niillä määrärahoilla mitä meille suodaan, jotta tiestömme pysyisi edes välttävässä kunnossa, mies lupaa.

Tuomas Vasama Tuomas Vasama valmistui Otaniemestä tietotekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2007. Mies palkattiin heti valmistuttuaan Neste Jacobsille pohjarakennesuunnittelijaksi vaativien kaasuputkiverkostojen suunnittelutehtäviin. - Minulla oli kuitenkin jo lukioajoista lähtien suunnaton kiinnostus tietekniikan puolelle, Vasama kertoo. Lukion jälkeen hain Otaniemeen yhdyskunta- ja ympäristötekniikan opintoihin ja kun tuli aika erikoistua, oli tietekniikka minulle kuin itsestään selvyys. Toimin opiskeluaikana korkeakoululla tutkimusassistenttinakin, mutta käytännön työt kiinnostivat kuitenkin enemmän. Vuonna 2010 kun Ely-keskukset syntyivät, aukesi siellä päällysteprojektipäällikön virka. Se vaikutti työnkuvaltaan erittäin mielenkiintoiselta pestiltä. - Hain paikkaa, sain sen ja sillä tiellä olen edelleenkin, 34-vuotias Vasama kertoo.

Ammattiylpeä asfalttiala Asfalttiala on mielestäni ehkä yksi ammattiylpeimmistä aloista joita tiedän, Vasama sanoo. Se on todella hyvä asia, että ovat ylpeitä osaamisestaan, työnjäljestään ja aikatauluissa pysymisestä. Olen kuullut nykyaikana joillakin aloilla vallitsevasta ”hällä

väliä”-asenteesta, mutta asfalttipuolella siitä ei ole tietoakaan, mies kehuu. Urakoitsijat suunnittelevat, dokumentoivat ja osaavat työnsä erinomaisen hyvin. Emme ole koskaan havainneet urakoitsijoidemme säästävän mistään ennalta sovitusta. - Sehän olisi kuitenkin kohtuullisen helppoa esim. materiaalihankinnoissa, pinnoitteen vahvuuksissa ja monissa muissa työvaiheissa, hän tietää. - Luottamuksemme kaikkia kilpailukykyisiä urakoitsijoitamme kohtaan on hyvä. Nykyiset työnseurantajärjestelmät ja raportointivelvollisuudet, sekä edellyttämämme kolmen vuoden takuu vaikuttavat luonnollisestikin osaltaan tähän, Vasama tietää. Asfalttialan yleinen hintataso on laskenut viime vuosina. Syitä siihen on varmasti monia, joista yksi on uuden merkittävän toimijan Asfalttikallio Oy:n markkinoille tulo. - Sehän on meidän kaikkien veronmaksajien etu, että hintataso on laskenut, Vasama sanoo. Seuraamme uuden toimijan edesottamuksia erityisen tarkasti ja teemme pistokokeita työmailla. Asfalttikalliolla on kaikki toiminut esimerkillisen hienosti. Varsinkin työvaiheiden dokumentointi ja raportointi sekä sertifioitujen näytteiden toimitukset meille ovat heillä aivan uudella tasolla, hän kehaisee. Urakoidemme kilpailutus on avointa ja kaikille tietyt laatu- ja osaamisvaatimukset täyttäville urakoitsijoille mahdollisia. - Tietysti myös tekijän konekannan monipuoli-

suus ja ympäristöystävällisyys vaikuttavat kilpailukykyyn. Projektimme ovat pääsääntöisesti niin isoa kokoluokkaa, että varteenotettavien urakoitsijoiden määrä rajoittuu oikeastaan yhden käden sormilla laskettavaksi, Vasama toteaa. Joissain kohteissa ovat pohjatöiden osuudet verrattuna asfaltinlevitykseen niin mittavat, että urakan saattaa voittaa puhtaasti maanrakennuspuolella toimiva yritys. Näissä tapauksissa kyseisen kilpailutuksen voittanut urakoitsija teettää asfalttityöt omalla aliurakoitsijallaan. - Näissäkin tapauksissa edellytämme pääurakoitsijoita käyttämään tunnettuja, sertifioituja asfalttipuolen yrityksiä, hän kertoo. Tarkastamme aina urakoitsijoidemme taustat, ammattitaidon sekä edellytämme työnjohdolta vähintään viiden vuoden kokemusta alalta sekä kattavan kalustoluettelon. Myös ympäristönsuojelusuunnitelmien tulee olla kunnossa. - Tiemerkintäpuolella vaatimuksemme ovat tarkat. Tiemerkintöjen tulee olla kulutuksen kestäviä ja käytettävien maalien vesiohenteisia, Vasama sanoo. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan maamme uuden hallituksen toimia nykyisessä tilanteessa tiestömme suhteen. Jos meno jatkuu tällaisena kuin nyt, ovat katastrofin ainekset ilmassa. Määrärahoja tiestömme pelastamiseksi tulee löytyä keinolla millä hyvänsä, Vasama toteaa lopuksi.

29


Destia Oy:n asiantuntijapalveluiden laboratoriopäällikkö Sami Similä tuntee kiviainekset, bitumin ja niiden sekoitussuhteet paremmin kuin omat taskunsa.

Destia tarjoaa koko maan kattavat infra-

Tieliikelaitoksen laboratorioon mies siirtyi

jattain myös 4 vuotta kestäneen johtami-

alan laboratoriopalvelut niin omissa labo-

2005 ja kun laitos muuttui Destia Oy:ksi, jat-

sen erikoisammattitutkinnon. Tutkinto sisälsi

ratorioissaan kuin asiakkaan soramontulla.

koi Similä uuden lipun alla työuraansa.

syvällisen perehdytyksen yritystoiminnan

Euroopan Unionin myötä tulleet standardit ovat yhtenäiset koko EU-alueella, joten Destian ammattilaiset voivat tehdä tutkimuksia ja valmiita reseptejä mihin alueen maahan tahansa. Sami Similä valmistui yhdyskuntatekniikan rakennusmestariksi 1990 ja työskenteli silloin talonrakennuspuolella. Veri veti miestä kuitenkin maanrakennuspuolelle ja vuonna 1991 mies siirtyi alan töihin Oulun yliopistoon ja sieltä muutaman mutkan

taloushallintaan ja johtamiseen.

Opiskelua, tutkimista ja palvelua Sami Similä opiskelee edelleen ahkerasti. Tutkimusala elää päivittäin. Uusia keinoja sekä laitteita tarkempaan tutkimukseen tulee markkinoille jatkuvasti. Destian labran porukka kehittelee itsekin uusia keinoja tutkia asfaltin koostumusta, auton nasto-

Vuonna 2013 asfalttimassoille tuli CEstandartoinnit ja se muutti vaatimustasoja. Tarvittavat tutkimuslaitteet ovat kalliita ja tyyppitestausraportointi tuli mukaan kuvioihin, aiheuttaen mittavan lisäyksen paperitöihin. - Omasta työajastani kuluu jo noin puolet hallinnollisiin töihin, Similä sanoo. Toimimme

aina

luonnonmateriaalien

kanssa, eli muuttuvia tekijöitä on paljon.

jen aiheuttamaa tiekulumista, kiviainesten

Ammattitaitomme ja asiantuntemuksem-

kautta vuonna 1999 VTT:n laboratorioon

testimenetelmiä ja paljon muuta. Tutkimus-

me esim. reseptien teossa jouduttaa asiak-

Otaniemeen. Maanteiden pintamateriaa-

tekniikan kehittymisen ja ennen kaikkea

kaidemme työmaita huomattavasti ja vä-

lit kiinnostivat nuorta miestä siinä määrin,

lisääntyneen raportoinnin myötä tietotek-

hentää riskiä epäonnistuneissa kiviaines-/

että siitä alkoi reilut 20 vuotta kestänyt tut-

niikkaopiskelut kuuluvat säännöllisesti työn-

bitumiseoksissa. Myös CE:n velvoittama

kijan ura, eikä miehessä näy pienintäkään

kuvaan. Ja jos tässä ei ollut vielä riittävästi

laadunvalvonta on eräs tärkeimmistä pal-

merkkiä leipääntymisestä alaa kohtaan.

opiskelua yhdelle kaverille, suoritti mies hil-

veluistamme, Similä valoittaa.

30 www.asfalttikallio.fi


Destia Oy:n asiantuntijapalveluiden laboratoriopäällikkö Sami Similä tutkimassa moottoritiestä porattua näytepalaa. - Tutkimme paljon nastarenkaiden aiheuttamaa kulumista pinnoitteessa ja pyrimme kehittämään entistäkin lujempia pintoja, hän lupaa.

Destia Oy: n Tuusulan labran isojen poikien hiekkalaatikoita. Erikokoiset kiviainekset tutkitaan tarkasti, jotta asfalttipinta olisi aina kestävintä mahdollista ja tietysti myös edullista.

Yhteistyötä Asfalttikallion kanssa - Yhteistyömme Asfalttikallion kanssa alkoi heti yrityksen synnyttyä, Similä kertoo. Otin heihin yhteyttä välittömästi, kun huomasin uuden urakoitsijan tulleen markkinoille. Nyt Asfalttikallio on merkittävin yksittäinen asiakkaamme Etelä-Suomessa, mies jatkaa. Heillä oli laboratoriomme palveluille tarvetta jo ennen kuin ensimmäistä päällystystyötä oli tehtykään, Similä kertoo. He ovat olleet alusta asti vastuullisia toimijoita ja välittävät aidosti siitä, että heidän asiakkaansa saavat parasta mahdollista pinnoitetta, hän huomauttaa. - Välillä minua ihan harmittaa, että henkilökohtainen ajankäyttöni on rajoitettu, enkä kykene palvelemaan Asfalttikalliota niin paljon kuin haluaisin. Olen luonteeltani sellainen, että haluaisin käydä jokaisen asiakkaamme jokaisella työmaalla paikanpäällä varmistamassa, että reseptimme ovat kunnossa, Similä naurahtaa. Se ei valitettavasti ole mahdollista, kun

?

asiakaskuntamme käsittää yli 200 yritystä ja työmaata. Asfalttipinnan teko on herkkää hommaa, vaikka ulkopuolisesta varmaan kaikki asfalttipinnat näyttävät samalta. - Kommelluksia saattaa tulla jo heti seossuhdevaiheessa, seuraavista työvaiheista puhumattakaan, Similä kertoo. Meidän ammattitaitoamme on tuntea ala, kiviainekset, olosuhteet ja niin monet muut tekijät, että yksi artikkeli ei riitä niiden erittelyyn, hän naurahtaa. Meidän täytyy tietää ja tuntea asiakkaamme toimintatavat sekä heidän mahdolliset saatavilla olevat kiviainesvarastot. - Meidän labran porukan täytyy osata optimoida sidosaineen määrä suhteessa kulloiseenkin kiviainekseen, sillä bitumi on kuitenkin se asfaltin kallein komponentti. - Meidän alkuasetelma on aina se, että pyrimme tekemään parhaan mahdollisen lopputuloksen (asfaltin) hinnasta välittämättä. Lähdemme suunnitteluun pohtimalla kiviaineksen hintaa, olemassa olevia varastoja ja muita lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näin suunnitellen useimmiten lopputulos on hyvä ja myös edulli-

nen. - Usko tai älä, kyllä labrastamme on asiakkaalle suuri hyöty sekä hinnan, että laadukkaan lopputuloksen puolesta, Similä heittää. Asfalttikallion omien asfalttiasemien toimijat ovat todellisia ammattilaisia. He tuovat useimmiten näytteensä suoraan meidän labraan, eikä minun tarvitse lähettää laboranttejamme sinne näytteiden ottoon. Heidän tuomansa näytteet ovat aina myös selkeästi ja tarkasti dokumentoituja, joten meillä ei kulu siihenkään ylimääräistä aikaa, Similä kehuu. Urakoiden tarjouskilpailujen aikataulut ovat nykyään sellaisia, että silloin kun urakat ratkeaa, pitäisi reseptien olla jo valmiina ja aseman työntää tuutin täydeltä hyvää ja kilpailukykyisesti hinnoiteltua asfalttia, mies kertoo. Pyydän Asfalttikallion työmaapäälliköiltä raporttia heti projektin alussa, jotta kykenemme reagoimaan välittömästi, ennen kuin on myöhäistä. Asfalttikallion väki on poikkeuksellisen fiksua ja vastuuntuntoista tässäkin asiassa. - Heiltä saamme aina palautteen heti ja he ymmärtävät hyödyn hyvästä lopputuloksesta tulevan meille kummallekin.

FAKTAA BITUMISTA

Bitumi on raskaista hiilivedyistä koostuva seos. Sitä muodostuu maaöljyn tislauksessa, mutta sitä esiintyy luonnossa sellaisenaan. Tyypillisin käyttökohde on teiden päällystyksessä käytettävä asfaltti. Modifioitua bitumia käytetään myös erilaisten vedeneristyksessä käytettävien kermien runko- ja liimausaineena. Bitumin hyvin raskaihin hiilivetyketjuihin on sitoutunut myös rikkiä, typpeä, vanadiinia ja nikkeliä sekä pieniä määriä muita metalleja. Tarkan kemiallisen rakenteen selvittäminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Rakennetta on selvitetty jakamalla bitumia muun muassa liukoisuuden, molekyylipainon ja polaarisuuden perusteella eri komponentteihin. Näitä ovat asfalteenit, hartsit ja öljyosa. Kuumennettu bitumi tarttuu hyvin erilaisiin alustoihin ja sen tartuntakyky on hyvä, joten se on erinomainen sideaine.

31


Taloyhtiön pihat kuntoon Mäkkyläntiellä Espoossa

Asfalttikallio Oy päällysti Espoossa Mäkkyläntietä ja sen lähiympäristöä, jolloin reilut kymmenen vuotta vanha taloyhtiö huomasi, että nyt olisi tilaisuus saada pihat kuntoon kerralla. Haastattelimme As. Oy Kenttäpäällikönpuiston asukasta Teo Rantasta, joka idean asfaltoinnista taloyhtiölle ja sen hallitukselle esitti.

32 www.asfalttikallio.fi


Miksi asukkaat halusivat pihaalueiden asfaltoinnin? Talomme ovat rakennettu ja yhtiö perustettu vuonna 2004. Hiekkapihat ovat olleet kelvottomassa kunnossa jo vuosia. Niitä lanataan jatkuvasti ja se on varsin kallista touhua. Myös pölyhaitat ja ikuiset kuopat ja polanteet ovat vaivanneet asukkaita pitkään. Olemme jo vuosia tuskailleet kalliiksi käyneen pihojen kunnossapidon kanssa ja nyt tiedämme säästävämme asfaltoinnin hinnan varsin lyhyessä ajassa. Myös pölyhaitat sekä kenkien mukana koteihin kulkeutuva hiekka ja kura ovat historiaa. Uskon, että talojemme arvokin nousi huomattavasti siistin ja kestävän pihan myötä.

Oliko päätös taloyhtiössa helppo ? Eihän mikään päätös mihin taloyhtiöltä kuluu varallisuutta ole helppo. Olen itse jo vuosia ehdottanut piha-alueidemme päällystämistä, mutta aina se on johonkin kaatunut. Nyt vihdoin taloyhtiömme hallitus otti asian tosissaan ja päätimme lähteä kilpailuttamaan asfaltointia tarjoavia yrityksiä.

Miksi päädyitte AsfalttiKallioon ? Niin kuin mainitsin, kysyimme tarjouksia monelta yritykseltä. Asfalttikalliolla oli kilpailukykyisin hinta ja koneetkin jo valmiiksi Mäkkyläntiellä itse tietä ja lähiympäristöä asfaltoimassa. Asfalttikallion työnjohtaja oli varsin luonnikas ja yhteistyöhaluinen kaveri, joten päätös taloyhtiöllemme oli lopulta helppo.

Kuinka itse työ sujui ja aiheuttiko se mainittavia häiriöitä asukkaiden elämään ? Kaikki meni Asfalttikallion puolelta tasan tarkkaan niin kuin olimme sopineet. Palaute asukkailta oli todella positiivista. Hauska yhteensattuma oli, että samalla hetkellä kun pihamme oli kutakuinkin asfaltoitu, sattui hirvittävä ukonilma ja rankkasade paikalle. Hyvä puoli tässä oli se, että näimme heti pihan kaatojen ja kaivonkansien olevan viimeisen päälle tehtyjä. Erityiskiitoksen haluamme antaa Asfalttikallion työmiehille. He ovat asiallisia, kohteliaita ja hyvin käyttäytyviä ammattilaisia. He tekivät työnsä huolellisesti ja ketään häiritsemättä. Ja mikä tärkeintä, ymmärsivät olevansa palveluammatissa, jossa asiakasta kannattaa kunnioittaa, vaikka emme varmasti asiakkaana sieltä suurimmasta päästä olekaan, Teo Rautanen naurahtaa. Voin henkilökohtaisesti suositella Asfalttikallion palveluksia vaikka parhaalle ystävälleni.

33


Pihaesimies Toni Keinänen osoittaa kuinka tiukkaa mutkaa raskaat 3- ja 4-akseliset kuormaautot Romu Keinäsen pihassa tekevät. - Tarkoin suunniteltu asfalttimassan koostumus sekä Asfalttikallion huippuosaajat myös levityspuolella ovat kestävän pihan salaisuus, hän kehuu. - Kaikki pihan kaadot ovat juuri eikä melkein. Työ tapahtui edullisesti ja niin kuin olimme sopineet, ellei jopa hiukan paremminkin, Keinänen kehuu.

Mänkimiehentiellä Espoossa toimivan Romu Keinänen Oy:n piha on oletuksena asfalttimiehen painajainen. Piha on aikoinaan rakennettu ihan puhtaasti savimaalle, eikä sitä ole edes paalutettu. Asfalttikallion ammattilaisille se ei kuitenkaan ollut missään nimessä painajainen, vaan haaste. Haaste josta on suoriuduttu mallikelpoisesti.

- Kyllähän meidän pihan pinnoite on hankala, myöntää pihaesimies Toni Keinänen. Asfalttikallio on näyttänyt ammattitaitonsa niin oikean asfalttiseoksen valmistuksessa kuin sen levittämisessäkin, mies kehuu. Piha on verraten pieni, sen läpi kulkevan tavaramäärän huomioiden. Se on pintaalaltaan ”ainoastaan” 3500 m2. Romu Keinäsen pihassa pyörähtää 3- ja 4-akselisia kuorma-autoja lähes jonossa ja 27-tonniset materiaalinkäsittelykoneet heittelevät metalliromua omiin kasoihinsa. Jokainen voi vain kuvitella, kuinka koville asfaltti joutuu. Kuumina kesäpäivinä voi kuulla kuinka renkaat ujeltavat ja rauta kirskuu. 27- tonniset materiaalinkäsittelykoneet

34 www.asfalttikallio.fi

Romu Keinäsen

pihassa asfaltti on kovilla

seisovat neljän jalan varassa ja suorastaan pomppivat paikoillaan kun järeät rautaromukasat viuhuvat paikasta toiseen, kaikki tarkoin harkitusti ja todellisten ammattikuskien toimesta. Ajoväylät on pidettävä aina esimerkillisen puhtaina, jotta kulkuneuvojen rengasvaurioilta vältyttäisiin. -Ei meidän pihassa koskaan rengasvaurioita synny, niitä ei vaan yksinkertaisesti saa syntyä, Toni Keinänen painottaa. Henkilöstömme on niin ammattitaitoista ja vastuun kantavaa, ettei minun koskaan tarvitse pihan siisteydestä huolehtia. - Ympäristöasioissa olemme tarkkoja, eikä meiltä koskaan pääse putoamaan asfaltille haitallisia kemikaaleja. Raskaita raudan kappaleita kylläkin,

hän toteaa. Välillä sitä rautaa kertakaikkiaan läjitetään suoraan asfaltillekin, vaikka pyrimme pääsääntöisesti läjittämään kaiken pihaan asennettujen järeiden teräslevyjen päälle.

Esimerkillisesti hoidettu asfaltointi Arvostan suuresti Asfalttikallion henkilöstön asennetta ja työtapoja. Piha-alueemme asfaltoinnin aikataulutus meni juuri niin kuin olimme sopineet. - Kaverit aloittivat


27-tonniset materiaalinkäsittelykoneet seisovat neljän jalan varassa, joten asfalttiin kohdistuva pistekuorma on melkoinen. Kuvassa pihaa lakaistaan kevyesti vanhalla räjäytysmatolla!!

?

METALLIN KIERRÄTYS

vartin ennen sovittua ja asfaltoivat koko alueen

häiritsemättä

meidän

toimin-

taamme millään tavalla. - Kaikki kaadot ovat pihassa ihan prikulleen ja työ valmistui ennakkoon suunniteltua nopeammin, Keinänen kehaisee. Asfalttikallion kavereiden kanssa oli helppoa ja luonnekasta toimia. Fiksuja reippaita osaajia koko ryhmä. - Ja tietysti yksi tärkeä tekijä, eli hinta, oli sekin mielestämme edullinen. Hyvä positiivinen maku jäi kokonaisuudesta ja varmasti tulemme jatkossakin Asfalttikallion palveluita käyttämään. Seuraavaksi saavat

laittaa

Karjaan

toimipisteem-

mekin pihan viimeisen päälle ”jiiriin”, pihaesimies Keinänen vinkkaa. Espoossa pihamme on parempi kuin koskaan ja Karjaallakin se tulee olemaan sitä lähitulevaisuudessa.

Kierrätys, kasvava toimiala Romu Keinänen Oy on 1998 Jyri Keinäsen perustama yritys, joka sai toiminnalleen ympäristöluvat vuonna 2000. Samassa yhteydessä remmiin astuivat mukaan myös Harri Keinänen sekä Kaisa

Syrjä. Nykyinen Espoon toimipiste rakennettiin 2002, jossa touhukas kolmikko työskenteli aluksi kolmistaan. Vuonna 2004 Romu Keinänen Oy palkkasi ensimmäisen työntekijän ja nyt heitä on ringissä jo kolmisenkymmentä. Toni Keinänen on yrityksen perustajan Jyrin poikana kierrätysammattilainen jo toisessa polvessa. Toni aloitteli töitä jo koulun ohessa ja vuonna 2008, heti 16-vuotiaana koulun päätyttyä astui kokopäivätoimiseksi. Nuori mies on sanojensa mukaan tehnyt liiketoiminnan lähes kaikkia työvaiheita ja nykyään hän huolehtii siitä, että työt sujuvat luotettavasti ja turvallisesti. - Vastaan meillä työturvallisuudesta, joka meillä onkin mielestäni huippuluokkaa. Keskustelemme aiheesta henkilöstön kanssa ja kehitämme yhteistyössä entistäkin turvallisempia tapoja toimia. - Työturvallisuus on tärkeässä roolissa yrityksessämme. - Kyllähän tässä työssä voisi vakaviakin onnettomuuksia tapahtua, jos emme niitä huolellisesti ennakoivasti, Toni Keinänen kertoo. Uskon ja tiedän, että henkilöstö viihtyy talossamme hyvin ja tuntee olonsa vakaaksi ja turvalliseksi, mies päättää.

Keräysmetalliromun kierrätyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Vaikka kierrätys aiheuttaa myös ympäristörasitusta, on sen kokonaistaloudellinen vaikutus säästävä. Keräysmetalliromun kierrättäminen sulattamalla uudelleen metalliksi on tyypillisin toimenpide ja sitä voidaan periaatteessa jatkaa loputtomasti. Tuotannossa osa metalliromusta hyötykäytetään heti ja osa materiaalista poistuu kierrosta hävikkinä. Yksinomaan keräysromumetallin kierrätyksen kautta tuotantoon tulevalla metallilla ei metallien kysyntää voida kokonaan kattaa, joten malmien käyttö metallien valmistuksessa tulee jatkumaan. Maailman teräksestä tuotamme noin 0,5 %. Romupohjaisessa teräsprosessissa tuotetaan yli 20 % teräksestä, kun vastaava koko maailman osuus on yli 30 %. Sitä vastoin metallien valmistusprosessissa syntyvää sisäistä metallikiertoromua eli ns. omaa romua käytännössä kerätään lähes 100-prosenttisesti. Myös konepajateollisuudessa syntyvän romun talteensaanti lähentelee 100 prosenttia.

35


”Asfalttikallio Oy:n nykyaikaisella ja monipuolisella kalustolla toteutamme haastavatkin kohteet tämän päivän vaatimusten mukaiseti. Nykyistä kalustoa huolletaan säännöllisesti ja uutta kalustoa investoidaan, jotta varmistutaan kaluston toimivuudesta. Kalustokorjaamomme sijaitsee osoitteessa Sisutie 5, Nurmijärvi.” - Kalustopäällikkö Jarkko Mustonen

ESIMERKKEJÄ ASFALTTIKALLION KALUSTOSTA JA TYÖVAIHEISTA

Senkkerin kiinteä asfalttiasema, lisäksi meiltä löytyy kolme mobiilia asfalttiasemaa

Yksi pääkoneistamme on Vögele 1900-2 tela-alustainen asfaltinlevitin, työpaino 20 t.

Remixer-kone työssä Savossa.

ASFALTTIVALMISTUS JA LEVITTÄMINEN

?

PÄÄLLYSTEKÄYTTÖÖN Asfaltti valmistetaan erityisillä laitteilla, joissa kiviaines (runkoaine), bitumi Jyrsimiä on kalustossamme neljä, kokoluokka 15-28 t. Kuvassa isompi jyrsin, jonka kokonaispaino 28 t.

n. 30 kpl

Jyräkalustoa monessa eri painoluokassa. Kuvassa Hamm DV 3.22 täryjyriä, jotka ovat suosittuja pienemmissä töissä, esim. pihojen päällystyksessä.

(sideaine) ja tarpeelliset lisäaineet yhdistetään. Kiviaineksen laadulla, raekoolla ja raekokojen jakautumalla muutetaan myös asfaltin pinta- ja kesto-ominaisuuksia. Kiviaines kuumennetaan kuumennusrummussa ja sekoitetaan juoksevaksi lämmitettyyn bitumiin sekä muihin tarvittaviin aineisiin. Sekoitettu asfaltti lasketaan kuorma-auton lavalle, jolloin sen lämpötila on vielä noin 160 astetta. Viime vuosina asfaltin kuljetuksessa ovat yleistyneet puolipyöreät lavat, joita käytettäessä asfalttimassan lajittuminen kuljetuksen aikana on vähäisempää. Levityskoneella asfaltti levitetään ja tasataan halutulle

Kuvassa Dynapac 424-jyrä Remixertyömaalla.

36 www.asfalttikallio.fi

KT-valu kalustoa: Turva/kalustoauto ja KT-levitin ja kuormain.

pinnalle. Kerroksen paksuus uudelleenpinnoituksessa on tyypillisesti 90–120 kg/m² eli 4–5 cm. Lopuksi asfaltti tiivistetään jyrällä.


SÄÄSTÄ KUSTANNUKSISSA, TILAA KESTÄVÄÄ KT-VALUA

VALUASFALTTIKEITIN: 10M3 sekoittava valuasfalttikeitin, joka lämmityksen ja sekoituksen ansiosta pitää asfalttimassan tasalaatuisena.

ASFALTTIMASSAN TÄYTTÖ Valuasfalttikeittimestä asfalttilevittimeen.

KONETIIVISTETTY VALUASFALTTI Esitäyttö: Asfalttipinnan reiän tai uran esitäyttö ennen lopullista pinnan vetoa. ¨ Esitäytön ansiosta ongelmakohta saadaan kestämään.

KT-LEVITYS Konetiivistetyssä valuasfaltissa paikkausmassa levitetään ja painetaan esitäytön jälkeen, samalla kertaa tasaiseksi pinnaksi paikattavaan kohtaan.

KT-VALUASFALTTI LEVITYS KÄYNNISSÄ Levittimien leveydet 10-75 cm. Menetelmä soveltuu halkeamiin, reikiin, reikäsarjoihin, uriin ja harventumiin. Ongelmat asfaltissa korjataan kulloinkin kohteeseen soveltuvilla levittimillä. Menetelmän tarkoituksena on saada asfaltinpaikkauksista kestävämpiä sekä laadukkaampia.

KT-HIEKOITUS Välittömästi paikkausmassan levittämisen jälkeen paikattu tienpinta karkeutetaan koneellisesti, jolloin paikatusta kohdasta saadaan säädösten mukaiset kitka-arvot.

KONETIIVISTETTY VALUASFALTTIPAIKKAUS

VALMIS JÄLKI Konetiivistetty valuasfaltti

37


TYÖNJOHTAJAT

TIMO HÖRMAN

JONNE ISOTUPA

HENRI KALLIOMAA

JUHO PELTOLA

NIKO SEKKI

040 674 7973 Työnjohtaja

040 670 0948 Työnjohtaja

040 556 6037 Työnjohtaja

040 661 0366 Työnjohtaja

040 656 5199 Työnjohtaja

JOUNI RINTAMÄKI

JONI TUULANIEMI

JUSSI YRJÖLÄ

040 596 2423 Projekti-insinööri

040 670 0975 Työnjohtaja

040 141 8900 Työnjohtaja

TYÖMAAPÄÄLLIKÖT

TEPPO HAAPAKOSKI

MATTI KOSKI

MAURI KOSKI

TERO KOUVA

VILLE KUISMIN

040 527 0665 projektipäällikkö

0400 174 994 Työmaapäällikkö

0400 561 229 Työmaapäällikkö

040 181 3055 Projektipäällikkö

040 843 5691 Työmaapäällikkö

ARI SALO

OTTO SUOPAJÄRVI

JUHANI VUORI

KARI VÄÄTÄINEN

0400 637 653 Työmaapäällikkö

040 568 6092 Työmaapäällikkö

0400 561 162 Työmaapäällikkö

040 198 0689 Työmaapäällikkö

38 www.asfalttikallio.fi


TYÖPÄÄLLIKÖT

MIKKO MÄKELÄ

MIKKO REKOLA

MARKO TUOKKOLA

JORMA TUOMELA

040 523 6937 Työpäällikkö

0400 561 113 Työpäällikkö

0400 560 775 Työpäällikkö

0400 561 146 Työpäällikkö

KALUSTO JA SENKKERIN ASFALTTIASEMA

ARI MIKKONEN

JUSSI HARJU

JARKKO MUSTONEN

0400 561 105 Työmaapäällikkö

040 842 2967 Työnjohtaja

040 680 6546 Kalustopäällikkö

HALLINTO JA TOIMISTO

ANTTI KALLIOMAA

RAIJA KEKKI

MARI MAJAPURO

TUIJA SALMI-KOUKKUNEN

0400 416 222 Toimitusjohtaja

050 362 3299 Talouspäällikkö

0400 413 838 Palkkasihteeri

040 358 2584 Toimisto- ja markkinointisihteeri

!

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@asfalttikallio.fi Asfalttikallio Oy • Puh: 09 2525 1160 • info@asfalttikallio.fi • www.asfalttikallio.fi

39


TOIMINTAMME TÄRKEIN ARVO ON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

ASFALTTIKALLIO OY

VANTAAN TOIMISTO

TAMPEREEN TOIMISTO

KALUSTOKORJAAMO

Puh: 09 2525 1160 Fax: 09-878 5728

Jaakonkatu 2, 4.krs 01620 Vantaa

Enqvistinkatu 7 33400 Tampere

Sisutie 5 01900 Nurmijärvi

WWW.ASFALTTIKALLIO.FI

Asfalttikallio Asiakaslehti 2015