Page 1

ARMADEES Clubblad 2003-2004

Nr. 3 Juni 2004

1


REDACTIE

-

Helmi van Nuil

-

Maurice Manders

-

Harry in het Panhuis

-

Ron Gransier

-

Anouk Vonken

-

Mike Glaesmaekers

ONS BESTUUR

Dagelijks Bestuur: Voorzitter * RenĂŠ van Zadelhof (4859093) Dr. Duijsenslaan 4, Grevenbicht Secretaris * Harrie Bruisten (4857778) Grote Tienden 5, Grevenbicht Penningmeester * Frans Stelten (4857789) Croonenbergstraat 1, Grevenbicht * Frans Fredrix (4853110) Graaf van Loonstraat 13, Born Voetbaltechnische zaken en bestuurslid jeugdzaken * Dre Biesmans (4857747) H. Kruisstraat 23, Grevenbicht Public Relations * Richard Klinkers (4337789) Steenweg 17, Grevenbicht * Helmi van Nuil (4851840) Achter de Kruiskapel 5, Grevenbicht Technische Zaken (accommodatie en materialen) * Jac Schoffelen (4857987) Medealaan 4, Grevenbicht

(mie.anouk@wanadoo.nl)

(maanthemoonwalker@hotmail. com)

(ron.gransier@home.nl)

(mie.anouk@wanadoo.nl)

(mikegaby@zonnet.nl)

2


Commissies

Algemeen

Voetbaltechnische commissie Dré Biesmans met als aanspreekpunt Harrie Claessen Wedstrijdsecretariaat Harrie Bruisten met als aanspreekpunt Harrie Claessen

Terrein Steenweg Grevenbicht (4858134) Bankrelatie: Rabobank 1172.03.602 Gironummer: Postbank 2144494

Activiteitencommissie Helmi van Nuil * en Richard Klinkers Sponsorcommissie Richard Klinkers * en Helmi van Nuil Clubbladcommissie Helmi van Nuil Accommodatie- en materiaalcommissie Jac Schoffelen met als aanspreekpunt Jos Lemmens Keuken- en kantinecommissie Frans Stelten Jeugdcommissie Dré Biesmans Bovengenoemde bestuursleden coördineren de diverse commissies. M.a.w. ze zijn aanspreekpunt c.q. verantwoordelijk voor de taakuitoefening alsmede het functioneren van de daaraan gekoppelde commissies. Bij de voetbaltechnische commissie is die verantwoordelijkheid mede ondergebracht bij Harrie Claessen. De met een * aangeduide bestuursleden zijn de eerste aanspreekpunten binnen het bestuur.

3


Inhoudsopgave Van de redactie Voorwoord door de voorzitter Senioren Armada 1 Armada 2 Armada dames Jeugdhoek Armada A1 Armada C1 Armada C2 Armada D1 Armada E1 Armada F2 Bambinoâ€&#x;s Topscoorderslijst seizoen 03/04 Jeugdhoek 2 Verslag jaarvergadering 2003 Activiteiten Voetbalmanager Mededelingen Sponsors

Blz. 5 Blz. 6 Blz. 9 Blz. 14 Blz. 17 Blz. 21 Blz. 22 Blz. 24 Blz. 25 Blz. 26 Blz. 27 Blz. 28 Blz. 30 Blz. 30 Blz. 33 Blz. 43 Blz. 49 Blz. 50 Blz. 51

4


VAN DE REDACTIE

regelmatig organiseren van activiteiten en alles wat daarbij komt kijken, de tweewekelijkse lotenverkoop, het bijhouden van het scorebord tijdens thuiswedstrijden van het eerste, ervoor zorgen dat de reclameborden er altijd netjes bij hangen, meedoen aan de VBOmarkt, de huis-aan-huis-verkoop van de Zawpense, de uitgave van het clubblad, vergaderingen van het bestuur en commissies, het up to date houden van onze website en niet te vergeten al die vrijwilligers die wekelijks uren in touw zijn als (bege)leider van de jeugd.

Voor jullie ligt de derde en tevens laatste Armadees van het seizoen 2003-2004. De ambitieuze plannen aan het begin van het seizoen om dit jaar vier of zelfs vijf Armadezen uit te brengen, hebben we helaas niet kunnen waarmaken. Eerlijk gezegd zijn we opgelucht dat het er toch nog drie zijn geworden. Tijdgebrek en noodzakelijk kostenbewustzijn maken een frequentere verschijning vooralsnog niet mogelijk. De redactie houdt zich echter graag aanbevolen voor ideeĂŤn om ons clubblad vaker, efficiĂŤnter en tegen lagere kosten uit te kunnen geven.

Wrang Deze opsomming is lang nog niet alles en is eigenlijk alleen maar bedoeld om een beeld te schetsen van wat er binnen een voetbalclub als Armada allemaal speelt. Veel meer dan menigeen wellicht denkt. Wrange constatering is dat al dit werk op de schouders rust van een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers, die daarvoor dus steeds meer van hun vrije tijd moeten opofferen.

Vanzelfsprekend Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend binnen een vereniging als de onze om de boel draaiende te houden. Want wat stelt het nu allemaal voor? Inkoop en beheer sportmaterialen, onderhoud velden, het legen van de prullenbakken en het poetsen van de kleedlokalen, de belijning van de velden, het plaatsen van de hoekvlaggen, het invullen van de wedstrijdformulieren, ervoor zorgen dat er bij elke wedstrijd een scheidsrechter aanwezig is en dat er voor de tien jeugdteams en vier seniorenteams iedere week genoeg eten en drinken te verkrijgen is in de kantine, het wassen van de tenues en oefenhesjes, het pompen van de ballen voor aanvang van de trainingen en wedstrijden, het

Grenzen bereikt Langzaam maar zeker zijn echter ook hun grenzen bereikt. Dit kan en mag niet zo doorgaan, want op den duur zou hierdoor wel eens een andere opzet van de vereniging noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld door ons als voetbalvereniging louter en alleen te beperken tot onze hoofdactiviteit; in competitieverband wedstrijden 5


VOORWOORD

spelen en trainen. Al het overige kan gewoonweg niet meer vanwege het steeds groter wordende tekort aan vrijwilligers. Wie echter nog steeds denkt dat het allemaal wel meevalt, moet maar eens het voorwoord van voorzitter Rene van Zadelhoff lezen. Of naar de algemene ledenvergadering in september komen.

Beste Armadezen, Seizoen 2003/2004 zit er bijna op en ook mijn eerste jaar als voorzitter heb ik achter de rug. Ik kijk toch wel enigszins met gemengde gevoelens terug naar het afgelopen seizoen. Op sportief vlak is het dit seizoen nog niet eens zo slecht gegaan, maar andere zaken, waar ik later in dit stukje op terug zal komen baren mij toch wel zorgen.

Jubilaris Terug naar deze uitgave. Zoals gezegd de derde van dit seizoen. Bovendien een hele bijzondere, want dit jaar bestaat de Armadees precies 25 jaar. EĂŠn lid is er al vanaf het allereerste moment bij betrokken: Harrie in het Panhuis. Al 25 jaar lang beheert hij de kas van De Armadees en maakt hij deel uit van de redactie. Dat hij met hart en ziel verknocht is aan ons clubblad, blijkt wel uit het feit dat hij in het bezit is van alle uitgaven die de afgelopen 25 jaar zijn verschenen.

Laten we eerst eens met de positieve dingen beginnen. Op de eerst plaats het behalen van het kampioenschap van onze dames. Dit is tot het eind heel spannend gebleven en het zag er een hele tijd naar uit dat onze dames het net niet zouden halen, maar gelukkig op 11 mei werden onze dames officieel kampioen in hun klasse. Nogmaals de felicitaties namens het bestuur aan de dames, de trainer en de begeleider met het behaalde kampioenschap.

Voor de redactie was dit meer dan genoeg aanleiding om Harrie in de eerste uitgave van het nieuwe seizoen, dus als de Armadees precies 25 jaar bestaat, eens in het zonnetje te zetten.

Helaas zag het vlaggenschip van onze club de goede reeks in de laatste periode net niet beloond met een periodetitel. Maar de doelstelling eindigen bij de eerste vijf hebben we gerealiseerd. Daarnaast biedt het getoonde spel en de goede inzet hoop voor het komende seizoen.

Frisse start Rest ons alle Armadezen een heel fijne vakantie toe te wensen. Geniet van de rust en zorg ervoor dat je er bij het nieuwe seizoen weer fris tegenaan kunt. De redaktie 6


Ook onze jeugd heeft het niet slecht gedaan. Zeker tijdens het afgelopen Swentiboldtoernooi heeft Armada van zich laten spreken. De A1, C1 en C2 winnen de Swentiboldcup 2004 en bijna alle andere teams halen 2e of 3e plaatsen.

eronder moet zetten om zaken binnen de vereniging gedaan te krijgen. De inschatting van het bestuur dat we niet genoeg vrijwilligers op de been zullen krijgen, heeft het bestuur al doen besluiten voorlopig geen beach-voetbal toernooi meer te organiseren. En als deze trend zich zo doorzet valt het nog te bezien of Armada in de toekomst wel in staat is activiteiten te organiseren die onze clubkas juist moeten spekken en die zeker in deze tijden hard nodig zijn om de financiĂŤn kloppend te krijgen.

Verder heeft onze kantine een metamorfose ondergaan waar Jan des Bouvrie jaloers op zou zijn. Ik wil de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt nogmaals bedanken en het eindresultaat is werkelijk schitterend. Nu de zaken die mij toch wel zorgen baren en dat is voornamelijk het vrijwilligerskader. Elk jaar wordt dit minder en minder en elk jaar moet het bestuur zijn uiterste best doen alles draaiende te houden binnen onze vereniging. Ook Armada ontkomt niet aan de economische malaise, sponsorgelden lopen terug, kantine-inkomsten blijven achter en de activiteiten die Armada organiseert, worden maar mondjesmaat bezocht. Laat staan dat we vrijwilligers vinden die ons bij het regelen van de activiteiten ondersteunen. Let wel dit geldt dus niet voor de mensen die zich al volop inzetten voor onze vereniging, maar voor alle andere leden die denken dat vv Armada een vanzelfsprekendheid is waarvoor men niets hoeft te doen. Lid zijn van een vereniging is niet alleen contributie betalen, maar betekent ook dat men op gezette tijden gezamenlijk de schouders

Op de algemene ledenvergadering, die zoals het er nu naar uitziet zal plaatsvinden op vrijdag 6 augustus, zal dit een van de themaâ€&#x;s zijn die wij als bestuur zullen agenderen. Ik wil iedereen dan ook vragen eens na te denken hoe Armada hiermee in de toekomst moet omgaan. Als laatste wil ik ook nog even iets kwijt over hoe sommigen mensen over het bestuur denken c.q. benaderen. Let wel, de bestuursleden zijn geen betaalde krachten maar ook vrijwilligers. Verwijten dat bestuursleden geen Armada hart hebben raken kant nog wal. Want zij zijn degenen die achter de schermen de club draaiende proberen te houden. Kritiek op zaken binnen de club is ok en ook nodig om iedereen wakker te houden, maar doe het niet anoniem en spreek de 7


verantwoordelijke bestuursleden er rechtstreeks en op een fatsoenlijke manier op aan. Ten slotte wil ik iedereen een fijne zonnige (voetballoze) vakantie toewensen en hoop iedereen bruingebrand en gemotiveerd terug te zien bij de start van het seizoen 2004/2005. Met vriendelijke groet De voorzitter RenĂŠ van Zadelhoff

8


ARMADA 1

gastenboek waarin zij ons bedankten voor de aandacht en ons heel veel succes wensten.

Beste Armadezen,

De volgende wedstrijd was thuis tegen FC Ria, mijn oude club. Deze wedstrijd werd een verdiend gelijkspel (0-0) want wat beide ploegen lieten zien was niet echt goed te noemen en ook de wind speelde ons parten . Was deze niet zo erg dan hadden we de laatste 10 minuten Guy en Luuk wel naar voren gestuurd maar als dan de bal er niet goed kan komen door de wind heeft dat weinig zin.

Even een korte terugblik op de tweede seizoenshelft die bijzonder succesvol was . Deze begon met een 0-1 uitoverwinning in Sanderbout, doelpunt gemaakt door Koen savelkoul. Tussendoor was het nog carnaval maar aswoensdag en de vrijdag daarna werd er weer hard getraind. Daarna moesten we naar Havantia. Dit was de eerste wedstrijd voor de derde periode. Armada begon sterk aan deze wedstrijd maar kwam toch achter met 1-0. Wederom was het Koen Savelkoul die de 1-1 liet aantekenen. Daarna werd er van beide kanten goed gevoetbald maar Rob Canten zorgde na een mooie aanval via Mark Tholen en Koen Deus voor 1-2. Dit was tevens de ruststand. In de tweede helft was Havantia de betere ploeg en kwam verdiend op 2-2. Bij deze stand werd de wedstrijd gestaakt na een beenbreuk van Richard Voesten van Havantia, zeer triest maar het was een ongelukkige botsing met Patrick Heijen.

De week erna moesten we naar de koploper St. Joost. Armada speelde daar zijn beste wedstrijd van het seizoen. Wat we daar lieten zien aan werklust, teamspirit en goed voetbal was echt zeer goed. stJoost wist zich geen raad met het vroege storen van onze voorhoede en ons middenveld en aan de hand van de beste man van het veld Roger Offermans overklaste we op een gegeven moment de tegenstander volledig. Werd er nog eens aangedrongen door St. Joost dan waren onze achterhoede spelers en Ruud nog altijd daar om ook daarin een einde te maken. Na een 1-0 achterstand met de rust werd het 1-1 door Frank Scheepers na een mooie pas van de genoemde Offermans.

Armada heeft ook op sportief gebied laten zien hoe het moet, er werd regelmatig contact gezocht met Havantia en Richard Voesten. Onze tegenstander waardeerde dit zeer getuige een bericht in ons 9


Daarna was het de ingevallen Rob Canten die op zeer mooie wijze 1-2 scoorde. Dus kortom een verdiende overwinning.

1-2 weer Rob Canten. Door deze overwinning deed Armada volop mee aan kop van de derde periode. Hierdoor moesten we het restant tegen Havantia uitspelen voor dat de volgende wedstrijd weer op het programma stond. Daarom werd het restant van 21 minuten uitgespeeld op een donderdag met een stand van 2-2. Armada begon goed en geconcentreerd aan deze wedstrijd en scoorde zeer snel door Luuk Borsboom 2-3. Armada had de wedstrijd onder controle en gaf niets weg , maar bleef zelf goed aandringen om meer doelpunten te maken. Ook dat lukte het werd 2-4 door Rob Canten, zodat we met 2-4 de winst pakten met als gevolg: Armada was koploper in de derde periode!!!!!!!!

De volgende wedstrijd was thuis tegen SVE deze werd ook gewonnen en wel met 2-0 door doelpunten van Koen Savelkoul en Mark Tholen. Deze zege was verdiend maar had veel hoger kunnen uitvallen als we de kansen hadden benut en iets meer geluk hadden gehad (paal en lat). Thuis moest ook nog een inhaal wedstrijd gespeeld worden tegen SNA deze wedstrijd was nog voor de tweede periode. Ook deze werd in een overwinning omgezet en wel weer met 2-0 door doelpunten van Rob Canten en Mark holen. De uitwedstrijd tegen Brachterbeek was belangrijk voor de derde periode, tegen deze fysiek sterke tegenstander kwam Armada goed voor de dag. Er werd goed druk gezet naar voren toe en dit resulteerde dat de doelman van hun in de fout ging en Rob Canten (weer hij) scoorde 0-1. Echter onze doelman maakte ook een foutje (een van de weinige de laatste wedstrijden)en werd het 1-1. Iedereen dacht nu zal wel Brachterbeek over Armada heen walsen. Maar onze jongens toonde karakter en met steun van ons trouwe publiek bleven we zeer goed overeind en maakte zelfs heel mooi

Toen kwam RKSVW naar Grevenbicht. Deze ploeg stond voor de wedstrijd op 3 punten van St. Joost. De gasten geloofde nog in een goede afloop want St. Joost moest tegen SNA en dit was een derby. Kortom bij winst van Wessem en verlies van St. Joost waren ze samen koploper. Echter men moest tegen een goed draaiend Armada, en hiermee hadden de gasten weinig of geen rekening mee gehouden voor de wedstrijd. Armada begon gretig en zette Wessem onder druk zoals afgesproken. Direct maakte Rob Canten 1-0.

10


Over en weer kwamen kansen maar tot 1 min voor rust bleef het 1-0. Een snelle aanval van Wessem werd goed afgerond, dus gingen we rusten met 1-1. Na de pauze was het weer Armada dat meer wilden en kreeg na goed doorzetten van Guy Binten werd het 2-1. Echter maakte onze gasten wederom gelijk 2-2. Maar een vrije trap die van richting werd veranderd kwam voor de voeten van onze uitblinker de laatste weken namelijk Roger Offermans en die maakte zeer beheerst 3-2. De spanning nam toe want bij winst was Armada koploper en had men aan een winst in de laatste wedstrijd genoeg voor de nacompetitie. Maar vlak voor tijd gebeurde het toch nog, Wessem maakte 3-3. Dit werd ook de einduitslag, dus we hadden het niet meer zelf in handen. St. Joost had met 1-4 gewonnen bij SNA en was kampioen, maar ook koploper in de derde periode. De laatste wedstrijd moesten we tegen GVCG uit, een lastige klus. Maar voor dit Armada dat goed speelde en dat erg hard werkte was geen enkele klus te moeilijk. Direct scoorde GVCG 1-0 en waren we heel even aangeslagen. Echter daarna namen we weer het heft in handen en scoorde Rob Canten 1-1. Maar GVCG was niet van plan om ons iets cadeau te doen en scoorde zeer mooi 2-1. Ook over deze tegenslag was men heel snel heen, na een prachtige

combinatie van Rob Canten met Mark Tholen was het eerste genoemde die 2-2 liet aantekenen. Onder rust werd nog het een en ander besproken. Armada was na rust de betere ploeg en maakte het karwei goed af. Koen Deus maakte 2-3 (mooie actie en schot). En 2-4 maakte Steijn Geelen na een mooie passeer actie en een schuiver in de lange hoek. Armada had in de derde periode 7 wedstrijden gespeeld 5 gewonnen en 2 gelijk.Kortom 17 punten maar net niet genoeg omdat St. Joost ook had gewonnen.Dit had men in Grevenbicht niet verwacht!!!!!!!!!!!!!!! Laten we hier uit de positieve dingen halen zodat we volgend seizoen wel van begin af aan om de prijzen mee kunnen doen. Maar OK, laten we niet lang treuren een mooie vierde plaats samen met GVCG in de ranglijst was het eindresultaat. Doelstelling was bij de eerste vijf. Even terugkijken naar de laatste training die voor de tweede keer een afsluitend toernooi had. Teams bestaande uit dames, 1e, 2e, 3e en A-Jeugd werkte een aantal wedstrijdjes af. Fijn om te zien dat dit goed bezocht werd. Verder wil ik langs deze weg gebruik maken om de dames van Armada te feliciteren met hun behaalde kampioenschap onder leiding van Maan. Klasse. 11


Laten we ons daardoor inspireren voor het volgende seizoen.

Het was niet altijd gemakkelijk maar we zijn er altijd uitgekomen. Harry, bedankt hiervoor. Als ik nog iemand vergeten ben, vergeef mij.

Verder ben ik dank verschuldigd aan Ron Hunnekens voor de samenwerking op de trainingen. Fijn gevoel als je weet dat je met een grote groep traint en er ook aan de andere kant goed en scherp gewerkt word. Ron, nogmaals bedankt.

Dus kortom iedereen bedankt voor de samenwerking en wens ik alle Armadezen en aanhang een fijne vakantie toe. Tot de eerste training.

Ralf Lacroix, die ook na de winter bij trainingen en op zondag zijn steentje bij droeg. Alexsander Vaassen voor zijn deskundige werk als verzorger, het was prettig om met je samen te werken. Ger Driessen voor zijn werk langs de lijn op zondag, niet de makkelijkste job. John Simons als leider, de opvolger van onze Leike een man als lei opvolgen is een zware taak maar john deed dat zeeeeeeerrrrr bekwaam. Als trainer ben je dan ook blij dat je weer een leider naast je weet waar je blindelings op kunt vertrouwen.

Frans Korste

Wat het tweede betreft dank ik Chris Scheepers, een goede leider ook in moeilijke tijden. Chris bedankt. Natuurlijk onze A-Jeugd die het eerste en tweede altijd maar terzijde stonden, klasse mannen. Deze mannen presteerde prima in hun eigen competitie maar ook bij ons stonden jullie je mannetje, dit alles onder leiding van Harry Claessen. 12


13


ARMADA 2

Dit alles is ook de reden waarom er is besloten om de gehele a-jeugd komend seizoen over te hevelen naar de senioren. Als we dit niet doen zetten we het voortbestaan van geheel armada op het spel en dat is nu net het enige dat telt namelijk: ARMADA en niet de individuele spelers. Het kan niet zo zijn dat de a-jeugd op vrijdag traint en op zaterdag en op zondag wedstrijden speelt. Dit gaat wel een enkele keer, maar niet zoals afgelopen seizoen(en), namelijk structureel. Ik hoop en verwacht dat iedereen het belang van dit besluit inziet.

Wij kunnen als armada 2 terugkijken op een zeer wisselvallig seizoen. We begonnen slecht, herstelden ons toen enkele wedstrijden (Obbicht uit, RIOS thuis), speelden toen weer slecht (Roosteren, SVCâ€&#x;2000). Daarna gingen we de laatste 6 wedstrijden in met min of meer een vaste teamsamenstelling. Het resultaat was direct zichtbaar (Limbricht, Slekker Boys en Sanderbout). De laatste 2 wedstrijden (Roosteren en Susterse Boys) was het weer zeer miniem wat we lieten zien. Dit alles heeft geleid tot een 10e plaats met 25 punten. Onze doelstelling was 30 punten, dus ook die is niet behaald. M.a.w. weer een zeer wisselvallig seizoen.

Wat ik wel heel erg goed duidelijk wil maken is dat dit niet inhoudt dat de 2e elftal spelers van dit seizoen niet meer aan het voetballen komen. Ons streven is om dit elftal intact te houden (met eventuele aanvulling van spelers) en ervoor te zorgen dat we komend jaar 4 senioren elftallen hebben. Het hoe-wat-waar en wanneer zal nog duidelijk gecommuniceerd worden naar de spelers toe door middel van een gesprek met de gehele groep. Nogmaals, jullie hebben bewezen dat we een gezellige groep (zeker na de wedstrijden) hebben die bovendien nog kan voetballen ook. Dus mijn oproep is: geef dit niet op en probeer bij elkaar te blijven, ik zal er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.

Het was na de winterstop zelfs zo moeilijk om spelers bij elkaar te krijgen dat het niet veel gescheeld had of we hadden het 2e elftal moeten terugtrekken. Zo ver is het gelukkig niet gekomen. Wij (technische commissie) hebben toen besloten om het restant van de wedstrijden te voetballen met hulp van de a-jeugd , het 1ste en het 3e elftal. Daarnaast werden 2 mensen (te weten Dâ€&#x;alessandro (met een l en 2 ss-en) Bruisten en Rick Puts) toegevoegd aan de selectie van armada 2. Op deze plaats wil ik dan ook alle mensen die armada 2 hebben uitgeholpen (en dat zijn er nogal wat) hartstikke bedanken. 14


Tenslotte wil ik nog enkele statistieken en opmerkelijke zaken vermelden:

* Ben O een nieuw liedje geleerd heeft op de terugweg van de wedstrijd Nederland-Griekenland * Hij dit liedje helemaal alleen zal zingen op de seizoensafsluiting van het 1e, 2e en a-jeugd * Wouter K zijn voetbalschoenen ‟snachts aan heeft in bed bij zijn vriendin in Tegelen * Luuk C het dit seizoen heel vaak niet eens was met de leider * Wij daar toch altijd wel uitkomen * D‟alessandro en Sjoerd op zondagmiddag in de kantine blijven hangen in de hoop om weer het levensmiddelenpakket onderling te verdelen * Ruud S zich nooit iets aantrekt van wat er langs de lijn over hem gezegd wordt (zeker niet van mensen uit susteren) * Zelfs Cees vond dat de scheidsrechter in Sanderbout partijdig was * Rick P zaterdagavond vaak vroeg naar bed gaat om fit te zijn om te voetballen op zondag * Dit ook niet altijd goed is, want zijn vriendin zorgt ervoor dat hij toch niet fit is * D‟alessandro mij lessen geeft in het schrijven van zijn naam * Rob H. in de wedstrijd tegen sust.boys geen enkele bal geraakt heeft, maar alleen ledematen van de tegenstander * Tim het sneu vond om Sanderbout op te rollen met dubbele cijfers * Hij alleen op doel afging en toen ineens (zonder iemand in de buurt) dacht van laat ik maar eens gaan liggen

Leerpunten voor mijzelf: * Het blijkt dat Ruud Glaesmaekers behalve galopperen ook nog andere kwaliteiten heeft, namelijk in de punt van de spits spelen. * Ik ken Ruud inmiddels zo‟n 24 jaar maar ik ben daar nu pas achter gekomen. Mede nadat een speler van het 1ste elftal me daarop had geattendeerd (namen zal ik niet noemen,maar het was diegene die vorig jaar na een toernooitje de auto van Anouk een ander kleurtje had gegeven). * Nooit voor het einde van het seizoen iemand uitroepen als beste speler (hè Ruud S) * Ruben, Wouter K en Roy M heel goed op het middenveld uit de voeten kunnen. WIST U DAT: * Roy M altijd veel beter speelt als zijn vader komt kijken * Deze vader helaas maar 2 keer is komen kijken * Roy M hierdoor wellicht qua doelpunten op –1 staat * Ben O de 2e helft van het seizoen co-leider is geweest * Hij dit heel goed gedaan heeft en dat hij zelfs nog onrustiger was als de leider zelf en bovendien nog meer schreeuwde

15


* Helmi (waarschijnlijk door het enorme tempo van het 2e) nog nooit zo vaak geblesseerd is geweest * Bart vaak zijn gehele familie meeneemt naar de wedstrijd, waardoor we (meestal zeer luidruchtig) publiek hebben * Wouter L niet altijd zoâ€&#x;n rustige jongen is * Hij een waardige opvolger kan worden van onze buitenaardse speler Sjoerd K. * De leider van het 2e elftal nooit meer kaartspellen doet met de Kurver en Ben O. * Hij dan ook geen last meer heeft van barkrukken bij cafĂŠ Aurora * Ruben ook graag commentaar geeft op de leiding, vandaar wellicht zijn bijnaam (zeikbelsj)

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken voor hun inzet * Sjoerd en Dennis die aangegeven hebben te stoppen met voetballen * Tim die terugkeert naar zijn oude nest * Mike voor het regelen van alles * Ben voor het assisteren van mij * Bart en Cees die iedere zaterdagnacht moeten werken, maar toch zondags komen voetballen * Alle spelers van het 1e, 3e en de ajeugd die ons hebben uitgeholpen * Rob hermans als grensrechter * Jos lemmens als scheidsrechter * Technische commissie en leiders + trainer voor de goede samenwerking Bovendien wil ik Eddie van de Bergh heel veel sterkte wensen bij zijn herstel.

Doelpunten: Wouter Koenen Ruben Tim Raymond Mike Cees Helmi Ramon Kentjens Sjoerd K Eddie Bart H Frank S Ben Styn Caspar Wouter L Roy M

7 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1

Als allerlaatste wil ik iedereen een prettige vakantie wensen en spreek ik voor de 3e keer de wens uit dat iedereen er komend seizoen weer bij is. Chris Scheepers

16


ARMADA DAMES

Almania en Maasbracht verloren ook hun wedstrijden, en toen zijn wij kampioen geworden. Ikzelf draaide best wel een aardig seizoen, op een enkele wedstrijd na. Ik wil ook Kelly feliciteren met haar 1sye plaats in de topscoorderslijst met maar liefst 45 doelpunten!!! Ook wil ik alle supporters, Maan, Arno en John bedanken voor hun inzet en tijd dat ze in dit team hebben gestoken. Hopelijk draaien we het volgend seizoen zo verder.

Armada Dames Co Kampioen Dit seizoen zijn wij gestart met als doel om te eindigen bij de top 3. Talent genoeg in ons team maar door het vertrek van Jinny, de komst van enkele nieuwe speelsters, en de terugkeer van enkele meer ervaren dames, moesten we weer op zoek naar een nieuw evenwicht in het team. Het resultaat, HET Kampioenschap, laat zien dat dit ons goed gelukt is. Met een selectie van 20 speelsters moeten we ons nu gaan bewijzen in de 4de klasse. Ik heb er vertrouwen in dat we, met de juiste instelling, nog een heel eind kunnen komen.

Groetjes Sharona. Armada dames aan de top! Rondom dit seizoen voetbalden wij non-stop Maar inzet wordt beloond, Al wordt dat niet altijd meteen getoond. Dames, wij moesten goed ons best doen, Anders waren wij nu geen Kampioen. De wens van trainer Maan, Aan het einde van het seizoen bovenaan. Maar het grote werk deden wij allen, En de club zou dit zeker bevallen. Samen speelden wij een pracht seizoen, ARMADA DAMES IS KAMPIOEN !!!

Dames proficiat, jullie aanvoerster Claudia We‟re the Champions. Na de wedstrijd van Maasbracht tegen Almania zijn wij kampioen geworden. Onze 1ste seizoenshelft was in één woord: SUPER!! Uit tegen Maasbracht 1 verloren we en uit tegen SVC 2000-2 speelden we gelijk. Verder verloren we geen punten. Maar ja …het kon gewoon niet goed blijven gaan, en in de 2de seizoenshelft zijn we daar achter gekomen. We verloren verdiend van Susteren, we verloren van Almania 2. maar ja … de beste winnen normaal gesproken, en zo ook in ons geval.

Groetjes Brigitte Creusen

17


Armada Dames co Kampioen!!

Kampioenen!!!

We zijn dit seizoen lekker gestart met een leuk aantal spelers. Door het seizoen heen werden dat steeds meer mensen en groeide we uit tot een aantal van 20. We wonnen veel wedstrijden. Er kwam echter een moment dat Jinny moest vertrekken. We hadden dus een probleem: onze laatste man was weg en wie nam die taak over? In het begin was ik dat, maar al gauw bleek dat ik het er maar lastig mee had. Uiteindelijk namen Vera en Wendy het dan ook over. Ik ben hen dan ook nog altijd dankbaar dat ik ervan af ben. Opeens zagen we het kampioenschap verdwijnen in een klein hoekje, omdat we slechter dan normaal gingen spelen. Maar af en toe gebeuren de gekste dingen en zo ook nu dus. We werden op het allerlaatste moment toch nog kampioen. En ik zal jullie dit zeggen: ik hoop dat jullie het allemaal minstens èèn keer in jullie leven mogen worden, want dat is echt een mooie en leuke ervaring. Ik wil bij deze Maan, Arno en John bedanken voor hun goede inzet voor het team. Maar ook de vaste supporters mogen natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. Allemaal bedankt.

Armada dames co is weer kampioen. Het is alweer 8 jaar geleden dat de dames van Armada kampioen zijn geweest. In het seizoen 1995 – 1996 met het feest van ARMADA 60 jaar was het toen dubbel feest. In dat seizoen was ik grensrechter bij de dames, dat toen onder leiding van trainer Jordy stond en leider Piet Krauth. Na de promotie naar de 4de klasse nam ik het over als trainer van de dames. Helaas vertrokken na het kampioenschap enkele dames waardoor wij het 2 seizoenen volhielden in de 4de klasse. In alle seizoenen daarna was het wisselend, we wonnen genoeg wedstrijden en scoorden alle seizoen veel doelpunten (hè Myron, jij kan dat weten) maar een groot probleem was het verloop van speelsters ieder seizoen en het de selectie die altijd maar net genoeg was. We deden bijna ieder jaar wel lekker mee in de top 5 maar meer was er niet. Maar de laatste jaren kwam er wat meer vastigheid in de groep en kregen we jong talent in onze groep. In het begin van het seizoen wisten we dat we een sterke selectie hadden en dat onze doelstelling was om zeker bij de top 3 te eindigen. Door de hete zomer kwam alleen het programma in de war, zodat onze 1ste wedstrijd van het seizoen meteen de 1ste competitiewedstrijd was, uit tegen Jabeek. Het werd een 6–4 overwinning. Daarna volgde een gelijkspel uit tegen SVC 2000 met 2–2

Mara Savelkoul

18


en de volgende wedstrijd, weer uit een verlies tegen Maasbracht 1 met 4–1. Toen was her duidelijk dat we nog geen goed ritme hadden en dat we al kostbare punten hadden verloren. Daarna begon het te draaien en wonnen we elke wedstrijd en meestal ook nog met goed voetbal. Met de winterstop stonden we dan ook trots bovenaan, maar de verschillen waren maar klein in de top 3 met Maasbracht en Almania. De winterstop was met het programma niet in ons voordeel, veel verschuivingen en afgelastingen. Daardoor was ons spel wat minder. In de topper uit tegen Almania verloren we dan ook met 5–1. Gelukkig herstelden we daarna weer redelijk maar de thuiswedstrijd tegen Susteren verloren we met slecht voetbal met 2-1. Dat was een hele harde klap. Maar gelukkig verloor Almania kort daarna ook weer van Maasbracht, en alles was weer open maar we hadden het niet meer in eigen handen.De wedstrijden daarna was er weer lijn in ons spel met goede wedstrijden tegen Born, 4–1 winst, RKMSV 12–1 winst en daarna de topper tegen Maasbracht 1die we met een fantastische 1ste helft in ons voordeel beslisten met een 6–2 winst. De laatste wedstrijd tegen Maasbracht 2 werd nog met 12–2 gewonnen. Toen was het wachten !!! Wij waren klaar maar de competitie niet. Almania moest nog 3 wedstrijden spelen en zou bij winst kampioen zijn.

Na rekenwerk kwamen we erachter dat als Almania nog 1 x zou verliezen dat we dan officieus kampioen zouden zijn. En laat Almania dik verdiend met 5–1 van Born verliezen waar wij aanwezig waren. Dus op dat moment waren wij KAMPIOEN. Maar nog niet echt!! begrijp je het nog? Maasbracht 1 moest ook nog 2x voetballen en kon in punten nog naast ons komen maar wij hadden een veel beter doelsaldo en Maasbracht moest nog tegen Almania. Op 9 mei was het dan zover Maasbracht verloor van Almania en we waren nu, zonder te spelen, officieel kampioen. Om het kampioenschap wat meer glans te geven hebben we een huldigingswedstrijd tegen Armada 3 gespeeld op 22 mei (5-4 overwinning). Op 5 juni is onze receptie in de kantine van Armada. Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun die we het hele seizoen hebben gehad. Een speciale dank voor onze scheidsrechter Jos Lemmens, de hulp in de kantine op zondag Marleen en John Simons en alle supporters die in weer en wind naar onze wedstrijden zijn komen kijken. En natuurlijk ons dames team dat het toch maar heeft gedaan: PROFICIAT Onze topscoorders: 1 Kelly Kloetstra 2 Sharona Demandt 3 Myron Stauder 4 Lieke Mevis 5 Vera van Kempen 19

45 39 23 7 3


6 Claudia Raven 2 Germaine Claessen, Jinny Kurvers, Daisy Jansen, Esther Lemmens en Mara Savelkoul allen 1 De “treener� Maurice Manders

Bovenste rij vlnr: John, Brigitte, Marloes, Esther, Elis, Daisy, Maureen, Mara, Maurice en Arno Onderste rij vlnr: Germaine, Wendy, Sharona, Vera, Claudia, Myron, Lieke, Kelly en Petra. Liggend: Sabrina. Afwezig op deze foto zijn Anne-Marie en Sandy.

20


jeugd was geweest hadden we grote problemen gekend om elke zondag genoeg spelers op de been te krijgen. Daarom zal het volgende seizoen de A-jeugd als extra team bij de senioren gaan spelen. Dit vooral om overbelasting van diverse spelers te voorkomen want vrijdag trainen, zaterdag en zondag spelen is gewoon te veel. Ook zullen we rekening moeten houden dat het studeren van deze spelers niet in gevaar komt.

ARMADA A1 Na de winst van de Swentiboldcup in Obbicht is het seizoen afgesloten met een mooie prijs. In de competitie werd in het najaar van 2003 net naast kampioenschap gegrepen waardoor de verwachtingen voor 2004 hoog gespannen waren. Maar helaas werd er verloren in Spaubeek in begin van de competitie, deze nederlaag bleef de hele competitie ons achtervolgen. Maar over het hele jaar gezien werd er prima gepresteerd en we eindigden op een mooie 3e plaats. Als het een hele competitie was geweest en de resultaten van 2003 en 2004 samenvoegen zijn we zelfs kampioen maar het is helaas “als�. Verder was de trainingsopkomst prima en is het trainen bij de senioren een succes gebleken. Tevens wil ik Frans, Ralf en Ron bedanken voor de trainingen van de A-jeugd. Ook hebben diverse spelers goed werk verzet bij de senioren en we kunnen zelf stellen als er geen A-

Op het einde van het seizoen kwamen we nog in de problemen door enkele blessures maar door het ondersteunen van Rob Kitzen en Alessandro Bruisten werden deze problemen ook opgelost. Bedankt Rob en Alessandro. Van Paul werd in de laatste wedstrijd met stijl afscheid genomen met de winst van de Swentiboldcup. We willen dan ook deze beker aan Paul opdragen en hem van harte bedanken voor de mooie jaren. Jongens bedankt voor het mooie seizoen. Jullie leider, Harrie Claessen

21


ARMADA C1

het jaarlijkse Swentiboldtoernooi. De C2 leverde de een zelfde prestatie: geweldig heren.

Het afgelopen seizoen zijn we ingedeeld geweest in de 1e klasse Zuid 2. We hebben 22 wedstrijden gespeeld, 35 punten behaald, waarvan 11 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk en 9 verloren, 53 doelpunten voor en 43 tegen. De 1e seizoenshelft zijn we gestart met 13 spelers, de 2e helft is er Sjoerd Biesmans aan toegevoegd, genoeg statistieken. Eindstand 6 plaats, een zeer goed resultaat mijne heren voetballers.

Onze vaste supporters (lees ouders) hebben ons weer geweldig gesteund dit seizoen. En ook hebben ze zorggedragen, dat we met zijn allen op tijd bij onze wedstrijden aanwezig waren. Een ander moment van trots was, toen we in onze nieuwe Armada tenue‟s konden showen, uiteraard met rugnummer. De meest geliefde nummers zijn 8,9,en 10. De winterperiode was minder succesvol voor de C1, onze snowboarders Sander 2 stuks en Bart 1 stuks braken hun pols. Een punt wat ik toch wil benoemen is dat al onze wedstrijden, zowel uit als thuis, uiterst sportief zijn verlopen. We hopen dat we iedereen weer bij de eerste trainingen van het nieuwe seizoen mogen ontmoeten.

We hebben dit seizoen weer gespeeld met een mix van spelers die in deze klasse al een jaar ervaring hadden en met een groep spelers, voor wie dit niveau het eerste jaar was. Deze combinatie heeft weer geleid tot een vruchtbaar seizoen. We hebben kunnen zien dat de spelers op de eerste plaats plezier in het voetballen hebben, de leer momenten waren weer volop aanwezig. Het speltechnisch niveau was hoog, de fysieke weerstand van onze tegenstanders was groot, onze tegenstanders vanuit de Oostelijke Mijnstreek en Maastricht zijn fysiek zeer sterk en vooral zeer mondig in het veld. Onze “kleine” Rick, Jasper en Sjoerd keken vaak hun ogen uit. Deze competitie heeft weer aangetoond dat er voldoende talent bij Armada aanwezig is. In het weekend van 15 mei heeft de C1 in Holtum de 1e plaats behaald tijden

We wensen een ieder een prettige zomervakantie toe, en vooral veel kijk genot tijdens de komende EK wedstrijden in Portugal. Groetjes, Dré en Marcel

22


23


ARMADA C2

rest wil ik jullie een prettige vakantie toe wensen en veel succes komend jaar. En ga er mee door waar jullie mee geĂŤindigd zijn.

Bij de eerste trainingen viel me op dat er bijna geen een speler zich afmeldde. Na daar diverse malen op gehamerd te hebben werd dit beter. Dit vind ik een compliment naar de groep toe dat jullie je toch aangepast hebben. Voor de meeste jongens was dit een leerjaar want, ze moesten als D spelers toch in C2 gaan spelen. We moesten er weer een groep van gaan maken. Dit is met hangen en wurgen redelijk geluk, want er zitten bij jullie in de groep best wel een paar mensen met een moeilijk karakter. De uitslagen van de competitie wedstrijden waren: 7 verloren 1 gelijk 2 gewonnen. Vooral de laatste wedstrijd stond er een team dat voor elkaar wilde werken. Dit bracht ons een geweldige overwinning op met 3-1 op SVM. Iedereen ging ook met pijn in de benen van het veld. Dezelfde week moesten we het Swentiboldtoernooi in Holtum gaan spelen. Daar kwamen we nog een paar ploegen tegen waar we nog een appeltje mee te schillen hadden. De vorm van de laatste wedstrijd hadden we gelukkig kunnen vast houden. Wij hebben dat toernooi bij de C2 gewonnen. Dit gaf een heerlijk gevoel voor jullie en ook voor jullie leiders (toeterend door Papenhoven en Grevenbicht). Bij deze wil ik Ben Biesmans nog bedanken voor de trainingen op maandag. Voor de

Groetjes van jullie leiders, Jean Lemmens en Matje Stelten

24


ARMADA D1

Het seizoen is zaterdag 22 mei afgesloten met “DE TENT�. Een sportieve dag met spelers van RODA JC , onze eigen enthousiaste jeugdspelers, goed weer en natuurlijk niet te vergeten Tara, zij kreeg het gouden kalf uitgereikt voor FAIR PLAY.

Helaas niet succesvol in de eindstand maar het punt dat behaald werd in de laatste wedstrijd tegen Urmondia werd gevierd als was het een overwinning: de leider van Urmondia kwam onze spelers, in het kleedlokaal, vragen om toch vooral wat rustiger aan te doen!!! Het plezier was er. Over de opkomst bij de trainingen en wedstrijden hebben we in ieder geval niet te klagen gehad, iedereen probeerde toch elke keer weer aanwezig te zijn.

We willen jullie bedanken voor het leuke seizoen, de bos bloemen en fles wijn en wensen jullie voor het volgende seizoen heel veel succes. En we zien jullie vast weer terug ergens op het voetbalveld! Frank en Els

25


ARMADA E1

verloren, deze ploeg was beter dan Armada. Toch bleven ze zingen. en waren ze na de wedstrijd de verliespunten snel vergeten. Het kampioenschap ging uiteindelijk naar Geleen-Zuid.

Beste E-1 spelers, Even een woord van jullie leiders. We zijn de tweede seizoenshelft prima begonnen.

Al met al hebben we weer een leuk seizoen gehad. Ook zijn we nog naar het Swentiboldtoernooi in Nieuwstadt geweest, waar we een verdiende vierde plaats behaalden. Bij deze willen we de jongens en meisjes, en niet te vergeten de ouders, bedanken voor het afgelopen seizoen. Succes voor de komende seizoenen!

De eerste wedstrijd was thuis tegen Limbricht, deze werd gewonnen met 5-0. De eerste stap was gezet. Want de jongens en de meiden wilden voor het kampioenschap gaan, en dat zag er de tweede wedstrijd ook naar uit want Schinnen werd maar liefst op eigen veld met 8-2 afgedroogd. We moeten zeggen, er werd prima gevoetbald en vooral goed samengespeeld. Onze derde wedstrijd werd ook nog gewonnen. Toen kwam de wedstrijd tegen O.V.C.S. en werd er de eerste keer verloren. Dit was niet zo erg, want nu stonden we weer met twee benen op de grond, want als je de groep in de douche hoorde zingen, dan werd het bij de leiders stil.

Jullie leiders, Jo, Ollie en Har

De wedstrijd erna werd er weer gewonnen. Tot de wedstrijd tegen Sittardiaâ€&#x;80 kwam. Dit hadden de jongens en meiden, maar ook de leiders niet verwacht. Wat er die zaterdag is gebeurd, hoort niet op een voetbalveld thuis. Kinderen van 10 jaar, die zo'n grote mond tegen de scheidsrechter hebben, dat die moet staken, dat was niet goed te praten. Ik moet wel zeggen, dat ons team zich wel fatsoenlijk wist te gedragen. Uit naar Almania werd 26


ARMADA F2

Timo, blijf zo knallen! Ouders, bedankt voor jullie aanwezigheid en aanmoedigingen aan de jongens!

Beste F2-spelers, Het voetbalseizoen zit er helaas weer op. Een jaar, waarin jullie veel geleerd hebben en veel inzet hebben getoond. Na de winterstop begon het een beetje matig maar jullie zijn steeds beter gaan voetballen en dat heeft uiteindelijk geleid tot een prachtige overwinning. Goed gedaan! Na de zomer gaan we weer verder. Helaas zullen we dan niet meer allemaal samen kunnen spelen. De meeste van jullie gaan naar de F1, de oudste gaan naar de E en de jongste blijven waarschijnlijk nog een jaartje in de F2. We zien het wel. In ieder geval, ook namens Jan de trainer, heel veel succes. En denk eraan; Yordi, blijf je goed inzetten. Je kunt het! Rick en Max, ga zo door jongens, en denk eraan: overspelen. Sterk seizoen! Koert, ga zo door, je komt er wel! Menno, goede inzet kerel! Rick, zorg dat niemand je langs komt. Ga zo door! Wouter, ongeĂŤvenaarde inzet. Blijf zo doorgaan! Jeroen, goed blijven trainen. Goed gespeeld! Emiel, blijven luisteren naar de pap. Constant en goed voetbalspel, super! Martijn, blijven oefenen. Je hebt klasse gekeept!

Robert

27


ARMADA BAMBINO’S

coaches was ook een nederlaag snel vergeten. Een zowel voor de spelers als leiders heel plezierig seizoen werd in stijl afgesloten met deelname aan het Swentiboldtoernooi en de clinic die door de spontane medewerking van spelers en technische staf van Roda JC voor de allerkleinsten een onvergetelijke happening is geworden.

Voldaan kunnen we terugkijken op het seizoen 2003-2004. In augustus 2003 begonnen we met één team aan de competitie. Vanwege de grote toeloop in de loop van het seizoen konden we na de winterstop twee teams inschrijven, en zaten we bovendien ruim in de wisselspelers. Met veel enthousiasme werden voor een trouwe supportersschare de nodige overwinningen behaald.

Vanaf deze plek willen wij jullie allen een zonnige, sportieve en blessurevrije vakantie wensen.

Met plezier denken we terug aan de vele doelpunten en solo‟s van topscorer Chris, de onnavolgbare dribbels van Robin, de rushes langs de lijn van Mischa, het overzicht en de passes van middenvelder Jasper, de onverzettelijkheid van allrounder Kevin, de rust en de traptechniek van Fre, de diepgang en dynamiek van Gilles, de spelhervattingen van Luc, de verbetenheid van de op alle posities inzetbare Vincent, en het enthousiasme waarmee Bram, die een week voor het einde van de competitie zijn debuut maakte, speelde.

Tot het volgende seizoen, Jean-Pierre & Will

Natuurlijk kon er niet elke week gewonnen worden. Met name tegen fysiek sterke ploegen moesten onze jongens het onderspit delven. Dit tot verdriet van enkele boys die over een echte winnaarsmentaliteit blijken te beschikken. Na enkele troostende woorden van de 28


29


TOPSCOORDERS

JEUGDHOEK 2

De topscoorder van v.v.Armada is Kelly Kloetstra geworden met maar liefst 45 doelpunten een geweldig resultaat: Proficiat Kelly.

Beste leden en ouders, Het voetbalseizoen 2003-2004 zit erop. 11 Jeugdteams, 120 jeugdspelers, 30 jeugdleiders c.q. begeleiders/scheidsrechters, talloze ouders en de vrijwilligers in de kantine hebben zich weer een jaar optimaal ingezet om het voetballen in ons kerkdorp mogelijk te maken. Grote klasse! Iedereen die op zijn eigen wijze en naar zijn mogelijkheden hieraan een steentje heeft bijgedragen vanaf deze plek van harte bedankt.

De top 20 van het seizoen 2003-2004 1 Kelly Kloetstra

45

2 Sharona Demandt

39

3 Myron Stauder

23

4 Marcel Philippen

16

5 Roy Hendricks

14

6 Rob Canten

14

7 Jo Vola

11

8 Mark Tholen

9

9 Tim Verboekend

8

10 Stefan Lebens

8

11 William de Wit

7

12 Wauter Koenen

7

13 Lieke Mevis

7

14 Rene van Zadelhoff

6

15 Vincent Vossen

5

16 Rubin Nelissen

5

17 Koen Savelkoul

4

18 Roel Bergmans

4

19 Guy Binten

4

20 Vera van Kempen

3

Kijkt men naar de inzet en het enthousiasme van onze spelers tijdens de trainingen en de wedstrijden denk ik dat we trots mogen zijn op onze jeugdleden. Zowel bij thuis- alsook bij uitwedstrijden hebben ze laten zien hoe een sportman/-vrouw zich dient te gedragen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld onze laatste activiteit van het jaar namelijk de voetbalclinic met Roda JC op zaterdag 22 mei jl. wordt deze trots alleen maar versterkt. Een compliment ook van deze zijde nogmaals naar de jeugdleiders, want zonder hun bijdrage was dit allemaal niet mogelijk geweest. Een woord van dank is verder op zijn plaats in de richting van de beide kerkbesturen en naar de spelers en kaderleden van Roda JC.

Aan Kelly is op 22 mei een mooie beker uitgereikt door Harrie Claessen. 30


De competitie is dit seizoen heel wisselend geweest. Een aantal teams had het zeer moeilijk om punten te verzamelen. Des te groter is de prestatie dat deze teams ondanks het grote kwaliteit - en leeftijdsverschil de competitie normaal sportief afgehandeld hebben. Niet onvermeld mag worden de laatste successen van de A, C1 en C2-jeugd tijdens de Swentiboldtoernooien. Deze teams behaalden een terechte 1e plaats, waardoor Armada in totaliteit, rekening houdend met een 2e plaats voor de B-jeugd, de Kampioen van het Land van Swentibold 2004 is.

auspiciën van de jeugdcommissie, deel aan de seniorencompetitie. Dit jonge (maar kwalitatief sterke) jeugdteam speelt als “tweede elftal” (als een soort van beloften-team onder 21 jaar) op de zondag. Het is de bedoeling dat dit team langs deze weg een goede voorbereiding krijgt en hopelijk klaar gestoomd wordt voor het grote werk in het eerste. De afgelopen periode hebben we gezamenlijk kunnen concluderen dat op deze leeftijdsgroep, spelend als A-jeugd in de zaterdagcompetitie, jaarlijks een te grote claim gelegd wordt. Trainen op de dinsdag en op de vrijdag, spelen op zaterdag en zondag, naast bijbaantjes en studie, werd toch als een te zware belasting gezien en gevoeld. In overleg met de spelers, de jeugdcommissie en de technische commissie hebben we besloten om deze groep bij elkaar te houden en te kiezen voor de bovengenoemde oplossing. Ik ga ervan uit dat deze oplossing voor de spelers alsook voor de VV Armada de beste is. De toekomst zal het natuurlijk moeten leren. Maar ik heb het volste vertrouwen. Concreet betekent een en ander dat we volgend seizoen 4 seniorenteams, 1 damesteam en 10/11 jeugdteams op de been kunnen brengen. Een fantastisch vooruitzicht.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer in volle gang. In seizoen 2004/2005 zullen we naar alle waarschijnlijkheid starten met wellicht weer 10 á 11 jeugdteams. Een eerste oriëntatie heeft laten zien dat we kunnen starten met 2 Bteams, 1 C-team, 1 D-team, 3 Eteams, 2 F-teams en 1 of 2 Bambinoteams (5 en 6 jarigen). De nieuwe teamindelingen zullen binnenkort samengesteld worden en aansluitend bekend gemaakt worden. Wellicht valt het jullie op dat we volgend seizoen geen A-jeugd meer hebben. Echter niets is minder waar. De A-jeugd gaat in zijn hoedanigheid gewoon verder, echter neemt op de zondag, onder 31


Verder wil ik langs deze weg een dringende oproep doen op alle oud-spelers en ouders om een bijdrage te leveren aan het jeugdgebeuren binnen de VV Armada. Elke zaterdag zijn er diverse werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Het geeft je veel voldoening als je met een groep prima jeugdspelers een jaar optrekt en hen het voetbalspelletje kunt leren. Heb je interesse neem dan contact op met ondergetekende en vraag naar de mogelijkheden. Tot slot wens ik iedereen een prachtige zomervakantie toe. DrĂŠ Biesmans

32


VERSLAG JAARVERGADERING 18-09-2003

vraagt hij 1 minuut stilte in acht te nemen voor de overleden leden en familieleden alsmede supporters. Vervolgens deelt hij mede dat van de jeugdleden ten aanzien van de agenda geen opmerkingen/vragen zijn binnengekomen.

Notulen algemene ledenvergadering (jaarvergadering) v.v. Armada op donderdag 18 september 2003 in de kantine op sportcomplex Den Dreesj aan de Steenweg 20 te Grevenbicht.

2) Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 28 augustus 2002. Het verslag wordt conform het voorliggend concept en met dank aan de samensteller vastgesteld.

Voorzitter(wnd): Rene van Zadelhoff. Secretaris/notulist: Henk Kitzen. Penningmeester: Frans Stelten.

3) Jaarverslag seizoen 2002/2003. De secretaris leest het verslag voor en de vergadering stemt met het verslag in.

Aanwezige leden: Dre Biesmans, Guy Binten, Luc Borsboom, Harrie Bruisten, Harrie Claessen, Peter Coumans, Jo Cramers, Wil Deuss, Nico Diris, Hub Donders, Harrie Erkens, Frans Fredrix, Mike Glaesmaekers, Leon Honnef, Ron Hunnekens, Roy Janssen, Ramon Kentgens, Henk Kitzen, Richard Klinkers, Frans Korste, Maurice Manders, Pieter Meekels, Carlo Morelli, Frans Notermans, Helmi van Nuil, Roger Offermans, Harrie in â€&#x;t Panhuis, Jack Schoffelen, Ton Schrooten, Marleen Simons, John Simons, Jean Smeets, Jos Smeets, Frans Stelten, Math Stelten, Mart Tholen, Tim Verboekend, Jo Vola , Casper Vossen en Rene van Zadelhoff.

4) Financieel jaarverslag 2002/2003. De penningmeester leest het financieel verslag voor. Dit verslag wordt voorlopig vastgesteld. Bij agendapunt 5 wordt hierop teruggekomen. 5) Verslag kascontrolecommissie. De leden Ger Driessen en Maurice Manders hebben de jaarrekening 2002/2003 gecontroleerd. Maurice Manders deelt mede dat alles in orde is bevonden, waarvoor een compliment waard is richting de penningmeester. Het financieel verslag 2002/2003 wordt hiermede definitief goedgekeurd en het bestuur wordt hiermee gedechargeerd.

1) De waarnemend voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Vervolgens

6) Verkiezing leden kascontrolecommissie. 33


Ingevolge artikel 12 van de statuten worden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid die geen deel uitmaken van het bestuur benoemd voor de duur van 3 jaren en zijn slechts eenmaal hernoembaar. De waarnemend voorzitter stelt voor om de leden Luc Borsboom en Roger Offermans te benoemen met als reservelid Caspar Vossen. De vergadering gaat hiermede akkoord

Vraag: de kantine-exploitatie is minder geraamd.  Antwoord: door terugloop kantinebezoek met name op de vrijdagavond en geen inkomsten in aug. en sept. j.l. vanwege geen gebruik van het sportcomplex door de droogte. b. Jos Smeets en Wil Deuss:  Vraag: onzekere factor is het eventueel niet doorgaan van het voetbalbeachtoernooi in 2004, dat weer kan leiden tot inkomstenderving.  Antwoord: dit jaar is een en ander niet goed verlopen en derhalve moet de voorbereiding van dit toernooi verbeterd worden. Het is een taak van de activiteitencommissie om uit te zien naar het organiseren van andere activiteiten, die eventuele inkomstenderving vanwege annulering van deze activiteit kunnen compenseren alsmede als vervanging van de jarenlange traditionele activiteiten zoals darten en kaarten, die het afgelopen seizoen door geringe belangstelling ook niet zijn doorgegaan. c. Mike Glaesmaekers:  Vraag: zijn er dalende inkomsten door wijziging trainingsavond van donderdag naar vrijdag?  Antwoord: er zijn geen financiële voordelen. Deze 

7) Vaststelling contributie seizoen 2003/2004. De waarnemend voorzitter deelt mede dat voor komend seizoen 2003/2004 geen contributieverhoging wordt voorgesteld. De contributiebedragen ingaande seizoen 2003/2004 zijn dan als volgt: Seniorleden € 88,--; A,B en C-jeugd € 40,--; D,E, en F-jeugd € 33,--; Passieve leden € 34,--; 65+ leden € 17,--; passieve jeugdleden € 17,--; 8) Vaststelling begroting seizoen 2003/2004. De penningmeester leest de verenigingsbegroting voor. Vanuit de vergadering wordt een aantal informerende vragen gesteld, die naar tevredenheid beantwoord worden. Daarnaast werd op onderstaande vragen het navolgende geantwoord. a. Ramon Kentgens: 34


constatering is voor het bestuur aanleiding om te bezien of de donderdagavond weer als trainingsavond terug moet komen. d. Roy Janssen:  Vraag: het geraamd tekort wordt (wederom)ingeteerd op de verenigingsreserve. Hij stelt voor om een contributieverhoging.  Antwoord: De vergadering ondersteunt dit voorstel niet. De penningmeester vult aan dat gelet op de voorliggende krappe begroting nu al bij het bestuur het voornemen bestaat om het volgend jaar aan de ledenvergadering ingaande seizoen 2004/2005 een contributieverhoging voor te stellen.

Het bestuur stelt als nieuwe kandidaten Harrie Bruisten en Helmi van Nuil voor. De waarnemend voorzitter stelt voor Harrie Bruisten en Helmi van Nuil bij acclamatie te benoemen. De vergadering gaat hiermede akkoord. Vervolgens vraagt bestuurslid Dre Biesmans het woord en deelt mede dat na deze bestuursverkiezing tot benoeming van de voorzitter en secretaris kan worden overgegaan. Hij stelt voor deze functies respectievelijk in te vullen door Rene van Zadelhoff en Harrie Bruisten. De vergadering stemt hiermede in. 10) Mededelingen. a) Leiders en grensrechters van de seniorenteams seizoen 2003/2004:  1e team: leider John Simons en grensrechter en opvang scheidsrechter Ger Driessen.  2e team: leider Chris Scheepers en grensrechter Rob Hermans.  3e team: leider Jos Smeets en grensrechter Peter Coumans.  Damesteam: leiders Maurice Manders en John Simons en grensrechter Arno Kerens (lid van v.v. Holtum). b) Verzorger seizoen 2003/2004: Sassan Alikhani.

Vervolgens stelt de vergadering deze verenigingsbegroting met een exploitatietekort vast. 9) Bestuursverkiezing. Volgens het rooster van aftreden is niemand aftredend. Henk Kitzen beëindigt zijn bestuurslidmaatschap. De waarnemend voorzitter bedankt Henk Kitzen voor zijn inzet en overhandigt hem als blijk van waardering een ballpoint met gravering van de verenigingsnaam.

1. Teambijdragen seizoen 2003/2004:  1e team € 600,--. 35


   

2e, 3e en damesteam elk € 200,--. A t/m D-jeugd elk € 150,--. E-jeugd t/m de bambino‟s elk € 100,--. Voor 1 juni 2004 de bedragen opvragen bij de penningmeester.

g) Voetbaltechnische commissie ingaande seizoen 2003/2004: Dre Biesmans, Frans Korste, Jean Smeets en Harrie Claessen. h) Ingaande seizoen 2003/2004 zijn de trainingsavonden van de senioren op dinsdag en vrijdag:  Selectie 1e, 2e elftal op dinsdag en vrijdag, aanvang 19.45 uur.  Lagere teams alleen op vrijdag, aanvang 19.15 uur.  Dames op woensdag, aanvang 19.30 uur.

c) Vergoeding voor wassen kleding seizoen 2003/2004:  1e team: € 340,--.  2e, 3e team, damesteam elk : € 115,--.  Voor 1 juni 2004 bij de penningmeester de bedragen opvragen. d) De leiders zorgen dat na de laatste wedstrijd van het seizoen kleding/uitrusting van v.v. Armada wordt ingeleverd bij Jos Lemmens. e) Strafzaken alsmede kosten beschadiging of verlies van kleding en ballen (eigendom van v.v. Armada) wordt door het team vergoed middels korting op de teambijdrage. Dit geldt zowel voor de junior- als de seniorenteams. f)   

i)

M.i.v. seizoen 2003/2004 voetbalt wederom een combinatiedamesteam v.v. Armada/v.v. Holtum onder de vlag van v.v. Armada.

j)

Betaling contributies: 1e helft van het bedrag voor 1-102003 en 2e helft voor 1-32004.

k) Overschrijvingen worden alleen uitgevoerd als aan alle verplichtingen (o.a. contributie betalen, eigendommen v.v. Armada inleveren) zijn voldaan.

Trainersstaf senioren seizoen 2003/2004: Frans Korste, Jean Smeets en Ron Hunnekens, trainers senioren. Maurice Manders, trainer damesteam. Frans Hoofwijk, keeperstraining alle teams.

l)

36

Consumptieprijs seizoen 2003/2004 blijft gehandhaafd: € 1,--. Consumptiekaart op trainingsavonden: € 9,-- .


Flesjes frisdrank €.1,--.

q) Dankwoord aan gestopte vrijwilligers:  Lei Corten: leider 1e elftal.  Harrie Bruisten en Roger Hanssen: leden van de activiteitencommissie.  Henk Kitzen: bestuurslid/jeugdleider.  Sandy Simons, Anouk Voncken , Wendy van Sloun en Bella Corten : keukenbeheer.  Hugo Heijen , John Simons en Math Storms : jeugdleiders.  Harrie Claessen en Jean Schreurs: “regelaars” veteranen.  Marion Schreurs: thee zetten bij thuiswedstrijden veteranen.  Sjel Demandt: scheidsrechter veteranen. Allen ontvingen een attentie als waardering voor hun werk in onze vereniging.

m) Nieuwe/vertrokken/gestopte leden gedurende het seizoen 2002/2003, zie bijgevoegde lijst. n) Aanmelding/afmelding leden:  Aanmelden bij Frans Stelten, die vervolgens een aanmeldings-en contributiemachtigingsformulier verstrekt en deze formulieren ingevuld inleveren bij Frans Stelten (penningmeester).  Bij aanmelding eveneens copie van identiteitskaart overleggen.  Bij aanmelding voor 1 januari is contributie in zijn geheel verschuldigd en na 1 januari de helft van het contributiebedrag.  Afmelding eveneens bij Frans Stelten.

r) 

Huldiging jubilarissen. De leden Roy Janssen, Peter Jennekens, Leon Honnef en Harrie in ‟t Panhuis waren allen 25 jaar lid. Deze leden ontvingen een oorkonde met Armadaspeldje.  Aan lid Harrie in ‟t Panhuis werd vanwege zijn verdiensten eveneens een NKS onderscheiding uitgereikt namelijk een waarderingsspeld met bijbehorende oorkonde.

o) Armada op internet:  Webpagina: http://home.hetnet.nl/~may umi/index.html  Webmaster is wedstrijdsecretaris Harrie Claessen: H.Claessen@hetnet.nl p) Oproep vrijwilligers: o.a. bestuursleden, jeugdleiders, keukenpersoneel, activiteitencommissie.

11) Rondvraag. 37


a. Jos Smeets:  Vraag: door de droogte is in augustus en een aantal weken in september 2003 geen gebruik gemaakt van ons sportcomplex. Hij stelt voor om voor deze periode geen huur te betalen en de huurkosten van sportveld op â€&#x;t Anker en sportpark van v.v. Stevensweert voor rekening te laten komen van de gemeente c.q. Sportstichting.  Antwoord: Het bestuur geeft de onderstaande uiteenzetting over hoe een en ander gegaan is met het onderhoud van de sportvelden. De Sportstichting gaf aan einde april te beginnen maar is pas op 12 mei 2003 gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de velden. Na deze werkzaamheden heeft de Sportstichting weinig aandacht geschonken aan de velden. Vanwege de droogte is er een speelverbod van 7 augustus tot 5 september 2003. De Sportstichting geeft toe dat de velden vanwege de droogte slecht zijn maar dat de velden niet nat gemaakt kunnen worden vanwege verbod tot wateronttrekking in de droogteperiode. Onze vereniging beschikt niet over een sproei-installatie in

tegenstelling tot de andere voetbalverenigingen in onze gemeente en dat wekte verbazing bij vele Armadaleden. Deze problematiek heeft in het bestuur in de afgelopen periode de hoogste prioriteit gehad want er is hierover intensief overleg geweest van Armadazijde door Dre Biesmans en Jos Lemmens met de Sportstichting. De KNVB is eveneens ingeschakeld, want de consul heeft een gesprek gehad met de directeur van de Sportstichting. Dit alles resulteerde in de aanpak van de velden in week 37 door de Sportstichting. De consul besloot in het 1e competitieweekend dat er geen voetbal mogelijk was op de velden. De toestand van de velden was verre van ideaal. De verwachting is dat binnenkort een vergelijkbare situatie bestaat zoals vorig jaar m.a.w. de renovatie heeft niet geholpen. Van gemeentezijde kwam het bericht dat een sproeiinstallatie voor Armada niet aangeschaft is vanwege miscommunicatie tussen afdelingen op het gemeentehuis, waarbij de geplande bodemsanering van de velden een rol heeft gespeeld. De toezegging is gedaan dat er volgend jaar 38


een sproei-installatie komt, gefinancierd door de gemeente. Vervolgens zal aan de gemeente een verzoek om schadeloosstelling gedaan worden o.a. vergoeding huur gebruik sportvelden ‟t Anker en v.v. Stevensweert of reductie van de huur vanwege geen gebruik van de sportvelden. Met name in de maand augustus en begin september heeft de vereniging vanwege geen gebruik van het sportcomplex geen inkomsten verworven. Momenteel zijn ook gesprekken gaande met de gemeente over de geplande bodemsanering en het toekomstig gebruik van de sportvelden. Verplaatsing van de velden op Den Dreesj is voor het bestuur bespreekbaar maar de continuering van de verenigingsactiviteiten heeft daarbij de hoogste prioriteit. b. Nico Diris:  Vraag: verzoek om onderhoudsbestek sportvelden bij Sportstichting op te vragen om zodoende na te gaan in hoeverre de Sportstichting haar verplichtingen is nagekomen. Waarschijnlijk zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan een hoveniersbedrijf.

Antwoord: het bestuur neemt deze suggestie mee. c. John Simons:  Vraag 1: verzoek om aanschaf sproei-installatie  Antwoord: het bestuur doet dit jaar een verzoek aan de gemeente voor aanschaf van een sproei-installatie. De gemeente heeft hieromtrent al een mondelinge toezegging gedaan.  Vraag 2: verzoek om gebruik consumptiekaart op zondag.  Antwoord: deze consumptiekaart is destijds ingevoerd voor gebruik door de eigen leden op de trainingsavonden. Op zondag tijdens competitiewedstrijden zijn zowel leden als niet-leden aanwezig in de kantine en het bestuur vindt het niet wenselijk om dan de consumptiekaart te gebruiken.  Vraag 3: verzorger niet aanwezig geweest tijdens de voorbereiding.  Antwoord: de verzorger was in de voorbereiding op vakantie en had verzuimd dit door te geven en derhalve was hij onbereikbaar.  compliment aan het adres van Harrie Claessen voor de opmaak van de website van onze vereniging. d. Jo Vola:  Vraag: in de verenigingsbegroting is een 

39


groot verschil tussen de teambijdrage 1e en 2e elftal.  Antwoord: de afspraak is gemaakt dat de teams deze teambijdrages samenbrengen. e. Ramon Kentgens:  Vraag 1: heeft aanleg veld aan de Kempenweg een relatie met aanschaf sproeiinstallatie?  Antwoord: neen.  Vraag 2: wie betaalt verbetering inrichting kantine?  Antwoord: de vereniging heeft hiervoor een budget gereserveerd.  Vraag 3: suggestie om omwisseling keuken met bestuurskamer.  Antwoord: biedt geen soulaas vanwege het gemiddelde geringe gebruik van de keuken per activiteit.  Vraag 4: verzoek om oprichting “club van 50”.  Antwoord: het bestuur zal dit verzoek in overweging nemen. Roy Janssen geeft zich tijdens de vergadering al op als lid van deze club. Ramon Kentgens geeft eveneens aan aan de oprichting hiervan te willen meewerken. f. Maurice Manders:  Vraag 1: suggestie om het 5tallentoernooi meer cachet te geven, niet alleen beperken tot voetbal.  Antwoord: dit verzoek zal

g. 

40

worden doorgeleid naar de activiteitencommissie. Vraag 2: tijdens kascontrole is geconstateerd dat van 2 seniorleden de contributie is verrekend met de teambijdrage. Hij vindt dit geen goede zaak. Antwoord: het bestuur heeft deze keuze gemaakt. Komend seizoen zal de insteek zijn, dat elk actief lid conform afspraak zijn/haar contributie tijdig voldoet. Zo niet, dan wordt er niet gespeeld. Op korte termijn betekent dit als leden voor 1 oktober 2003 de contributie niet conform afspraak hebben betaald dan spelen ze niet. Peter Coumans: Vraag 1: hoe wordt omgegaan met het overschot consumptiebonnen van het 5-tallentoernooi? Antwoord: deze bonnen kunnen in de kantine voor 31 december 2003 gebruikt worden. Vraag 2: verzoek om contributiereductie voor gezinnen waarin minimaal 3 personen lid zijn van de vereniging alsmede voor jeugdleiders. Antwoord: het bestuur is in principe geen voorstander van contributiedifferentiatie. Vanuit het verleden komen een aantal jeugdbegeleiders


al in aanmerking voor een korting op de contributie. Op verzoek van de ledenvergadering zal onderzocht worden hoeveel gezinnen in onze vereniging in aanmerking komen voor deze gezinsreductie en wat hiervan de financiële gevolgen zijn. Vervolgens neemt het bestuur een besluit.  Vraag 3: verzoek om de verzorger eveneens in te zetten voor spelers 3e elftal.  Antwoord: in volgend overleg met de verzorger hierover afspraken maken. h. Luc Borsboom:  Vraag 1: op welk termijn wordt de verbetering van de inrichting kantine alsmede aanleg terras verwacht?  Antwoord: Deze activiteiten kunnen op korte termijn opgepakt worden, maar de realisatie ervan is ook afhankelijk van de beschikbare financiële middelen alsmede de inzet van vrijwilligers. Tevens wordt opgemerkt dat voor de aanleg van het terras vooraf overleg wenselijk is met de Sportstichting vanwege de verontreiniging van de bodem.  Vraag 2: verzoek om vaste avond in te voeren voor de verzorger.  Antwoord: in volgend overleg met verzorger zal dit

 

 

verzoek eveneens aan de orde komen. De insteek zal zijn dat de verzorger niet wekelijks op vrijdag en zondag aanwezig zal zijn. Vraag 3: verzoek om aanpak overlast van hangjeugd op sportcomplex. Antwoord: het bestuur zal de gemeente hierop attenderen en verzoeken maatregelen te nemen. Vraag 4: verzoek om wijziging trainingsavond op vrijdag naar de donderdag. Antwoord: dit verzoek bespreken in de voetbaltechnische commissie.

12) Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de leden voor hun aanwezigheid en inbreng op deze vergadering alsmede een ieder die Armada op welke wijze dan ook heeft gesteund. Tenslotte hoopt hij op een sportief en gezellig voetbalseizoen 2003-2004. De secretaris / De voorzitter

41


42


ACTIVITEITEN

Patsjebal Vervolgens het Patsjebal op vrijdag 13 februari jl., dat helaas matig tot slecht werd bezocht. Toch wel iets waarvoor we ons als vereniging moeten schamen. Zeker als je bedenkt dat CV de Zawpense speciaal voor deze gelegenheid een gaatje moesten creëren in hun overvolle agenda. Echter, petje af voor de jongens van de A-jeugd die wél als groep en allemaal getooid met mooie patsj aanwezig waren. Overigens ontving Ramôn Kentjens de 1e prijs voor de fraaiste „patsj‟.

Een terugblik Kaartavond Sinds de winterstop organiseerde de activiteitencommissie diverse activiteiten voor de senioren zoals de gezamenlijk met ZVVG / Cesco Haarmode georganiseerde kaartavond op vrijdag 23 januari jl. Deze werd druk bezocht, waardoor Hub Donders en Sjaak Schoffelen achter het buffet alle zeilen moesten bijzetten om de kelen van de deelnemers en toeschouwers vochtig te houden. Naam en naam wonnen deze kaartavond.

43


Nagelavond Na een tijdje te zijn weggeweest als activiteit, was hij er ineens weer: de nagelavond op vrijdag 2 april. (Slechts) dertien deelnemers vochten onderling uit wie de meest vaste hand had. De halve finale werd gespeeld tussen John Simons en Frans Stelten, waarbij Frans uiteindelijk als beste de spijker op zijn kop wist te slaan. De finale ging tussen Frans Korste en Helmi van Nuil. Een echte finale, want het verschil bedroeg slechts één misser. Slechts één keer miste Frans, wat hem meteen de winst kostte, want Helmi sloeg ononderbroken raak.

Borussia Mönchengladbach Voor herhaling vatbaar was het bezoek aan de wedstrijd Borussia Mönchengladbach tegen Wolfsburg op zaterdag 24 april jl. Met een groep van 16 personen, bestaande uit 1e en 2e elftalspelers, reden we (en één iemand botste) naar de Bökelberg. Een schitterend ouderwets complex dat helaas plaats moet maken voor nieuwbouw. Het nieuwe hypermoderne stadion staat echter al klaar aan de rand van de stad. De wedstrijd zelf was niet indrukwekkend (0-2 verlies) maar de staat van het veld des te meer. Nu zijn de Armadezen niet verwend met een mooi veld maar de mat op de Bökelberg had iets weg van een biljartlaken, gewoonweg schitterend.

44


45


Na afloop hebben enkelen nog de gezelligheid opgezocht bij Caputo. Na menig goudgele rakker of roene boswandeling genuttigd te hebben was de gezamenlijke conclusie dat we dit zeker nog eens moeten herhalen in het nieuwe seizoen.

aangetrokken tegen de Aw A-jeugd, die –hoe kan het ook anders- ieder jaar ouder wordt. Onder aanvoering van Roger Hansen konden de jongere benen van Mike Glaesmaekers, Bart Pepels, Luuk Claassen, Micha Smeets, Arno helgers, Ronny Janssen, Maurice Schrooten, Jeroen Nieuweboer en Ruben Nelissen, aangevuld met Roel Mooren, Frank Scheepers en Marcel Philippen (zie foto) het toch niet winnen van de oude(re) garde. Het werd 1-1. De doelpuntenmakers waren Joost Duysens voor de Armada All Stars en Marcel Philippen voor de Aw A-jeugd.

Heropening kantine Dan de wedstrijd van de Armada All Stars tegen de Aw A-jeugd ter gelegenheid van de officiĂŤle ingebruikname van de verfraaide kantine op zaterdag 8 mei. Voormalige Armada-vedetten zoals onder andere Jack Hoofwijk, Henk Kitzen, Chel Demandt, Peter Schoutissen, Peter Heuts en Peter van de Bergh (zie foto) hadden speciaal voor deze gelegenheid nog eens hun voetbalschoenen

46


Clinic Roda JC Op 22 mei jl. werd in combinatie met beide kerkbesturen de voetbalclinic met medewerking van Roda JC georganiseerd op dâ€&#x;n Dreesj. Voor vele jeugdige spelertjes een onvergetelijke dag. De heren profvoetballers hadden het maar druk met de verrichtingen van de jonge Armadezen, evenals het uitdelen van handtekeningen achteraf.

47


48


VOETBALMANAGER

‟s Avonds (de 22e) volgde de huldigingswedstrijd van de dames tegen het derde ter ere van het behaalde kampioenschap De kampioensreceptie is op zaterdag 5 juni a.s. (noteer in je agenda).

Dit seizoen hadden we 30 managers die probeerden om de felbegeerde titel “Voetbalmanager van het Jaar “te worden. Waren het voor de winterstop nog veel wisselingen in de top 5, na de winterstop begon zich een afscheiding te maken in de top van de rest. Tot enkele wedstrijden voor het einde was het wel pas duidelijk wie er in de prijzen zou vallen. De 4de plaats is het team “de Mechelkes “geworden van Paul Meekels. Op de 3de plaats is “Feyenoord “geëindigd van Robin Könings. En op de 2de plaats is net zoals vorig seizoen Ruben Nelissen met “Stamgast 1 “ geëindigd. En ook als afgelopen seizoen is de titel “Voetbalmanager van het Jaar “ naar het team “Elevation Tour “van Maurice Manders. We hopen volgend seizoen ook weer op veel deelnemers zodat we er weer een leuke competitie van kunnen maken.

Vijftallentoernooi Natuurlijk ook het vijftallentoernooi op zondag 23 mei. In totaal 13 teams streden om de eer en de winnaar werd team Buchten. Dartavond(en) Tussen al deze activiteiten door werd er elke tweede vrijdagavond van de maand gedart, waarbij Gene Savelkoul en Robert Daniëls zich echte „Barneys‟ toonden. De beloning bleek niet alleen uit een mooie trofee te bestaan. Tot grote verrassing van met name Robert was namelijk diens woning flink versierd. „One hundred and eighty!‟ stond er de volgende dag in grote letters op het raam van zijn huis geschilderd. “Och ja, we krijgen toch nieuwe ruiten”, sprak Robert nuchter, na te zijn bekomen van de eerste schrik.

De einduitslag van alle deelnemers:

Langs deze weg willen we alle organisatoren, vrijwilligers en deelnemers hartelijk danken voor hun medewerking.

1

De activiteitencommissie

2 3 4 5 6

Maurice Manders Ruben Nelissen Robin Könings Paul Meekels Gerald Beumers Armada Dames

7

Guy Binten

8

Sabrina Schrooten Patrick Heijen George Metz

9 10

49

Elevation Tour

1581

Stamgast 1 Feyenoord De Mechelkes Fc „t wirt weer nix Power Girls Kampioen Lachengierenbrullen met Chris‟team Miss Pina Colada

1525 1520 1516 1498 1483

Forza Zittert Braggelear v.Armada 3

1440 1431

1472 1458


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Koen Savelkoul/Deuss Ramon Kentgens Guido Vliex Joeri/ Jort Korste Sharona & Carlo Math Stelten Ron Gransier Anouk Vonken Jos Lemmens Janneke Bovendeerd Richard v/d Blom Mike Glaesmaekers Roger Hansen Jos Smeets Helmi van Nuil Chris Scheepers Roel Mooren Jeroen Nieuweboer John Simons Hen Tummers

VV de Koentjes

1426

Obbicht IV

1419

Liverpool De JJK Boys

1400 1398

Forza Italia

1383

Dragon Force Armoeda 3 Buchten 4-ever PSV Eindhoven Stamgast 2

1382 1377 1330 1323 1304

Armahoela

1304

Alles euver lenks

1295

‟t Sjterreteam De Energiekes De Titelverdedigers Simply the Best FC de Butchers Lokomotiv Hièronumus Beeg United Dribbel 1

1271 1269 1238 1218 1200 1197

MEDEDELINGEN Tim Verboekend zal het komend seizoen niet meer terugkeren als jeugdleider. Namens de VV Armada wil ik je van harte bedanken voor de tomeloze inzet als jeugdleider in de afgelopen seizoenen. Op de komende vrijwilligersavond (datum nog niet bekend) zullen we echt afscheid van je nemen. En hopelijk tot ziens. Dré Biesmans

1153 1123

50


SPONSORS V.V. ARMADA mei 2004

Friture De Shoes

Grevenbicht

Hendrix Assurantiën

Born

Hendrix Reklamebedrijf

Grevenbicht

Hodselmans Peter Fiscaal en Juridisch

STERSPONSORS:

Adviesburo

Papenhoven

Rabobank

Grevenbicht-Obbicht

Hoofwijk Financieel Intermediair Grevenbicht

Gepla

Elsloo

Kitzen Tuinhout

Papenhoven

Leenaerts b.v.

Born

Lemper Keukens

Obbicht

Mulleners Vastgoed

Sittard

Assurantie- en Administratiekantoor Paul

Party Unlimited

Grevenbicht

Knoops

Grevenbicht

Philippen Carrosserie

Susteren

Bakkerij Christiaan

Grevenbicht

Restaurant Hafenstube

Papenhoven

Bosman Banden Service

Sittard

L & L Autoservice Savelkoul

Born

Brands Bierbrouwerij

Wylre

Slijterij & Partyservice V. Didden Grevenbicht

Drukkerij Corten

Grevenbicht

RG Bouwservices

Keurslager Kitzen

Grevenbicht

Smeets Mercedes Benz b.v. Geleen

Super De Boer Scheepers

Grevenbicht

TAB Ruud Lenaerts

Nieuwstadt

Springer & Jo Vliex

Grevenbicht

Tausch Verbandstoffen

Grevenbicht

Verbé Installatiegroep

Susteren

Technisch Buro Savelkoul

Holtum-Born

HOOFDSPONSORS: Aannemingsbedrijf Buckx

Obicht-Born

Grevenbicht

Van Didden groenten en fruit Grevenbicht REKLAMEBORDSPONSORS:

Vloerspectrum

Autofit Vrencken

Grevenbicht

Bakkerij Puts

Grevenbicht

Bloemenhuis Valkenburg

Grevenbicht

Bortax

Born

Geleen

H. Wetzels installatietechniek Grevenbicht OVERIGE SPONSORING:

Bouts&Smeets Schilderwerken Grevenbicht

1e elftal

Café Aurora

Grevenbicht

Gepla

Elsloo

Café De Mert

Grevenbicht

Compaq Computers

Gouda

Cema b.v.

Geleen

Super P. Scheepers

Grevenbicht

Cesco Haarmode

Grevenbicht

Coenen tegelzetbedrijf v.o.f. Papenhoven

2e elftal

Collé Sittard b.v.

Rabobank

Sittard

Continue Assurantiën&Vastgoed Sittard Van Erp Tegelhandel

Grevenbicht-Obbicht

Collé Machinehandel Sittard

Born

51


3e elftal Continue AssurantiĂŤn&Vastgoed CafĂŠ De Mert

Sittard

Grevenbicht

Dames ZR Accountant T. Savelkoul

Grevenbicht

Veteranen Drukkerij Corten

Grevenbicht

Jeugd Bosman Banden Service

Sittard

L & L Autoservice Savelkoul

Grevenbicht

Mous Slijpen en Polijsten

Grevenbicht

Super De Boer Scheepers

Grevenbicht

SRV Jo Vliex

Grevenbicht

Smiwo Rolluiken

Echt

Top shelf Parket

Meersen

Drukkerij Corten

Grevenbicht

Jo Smeets Schilderwerken

Grevenbicht

Auto Electro Math Storms

Grevenbicht

Installatietechniek Hen WetzelsGrevenbicht ZR Accountant T. Savelkoul

Grevenbicht

52

Profile for Harrie Claessen

Armadees 2004  

Voetbalvereniging v.v.Armada

Armadees 2004  

Voetbalvereniging v.v.Armada

Advertisement