Page 1

PROCESS HEAT

Leister SYSTEM Interface

Moduł przyłączeniowy Leister SYSTEM

Plug & Play Standardized: 4 – 20 mA / 0 – 10 V Economical multi control

Standaryzacja Plug & Play: 4 – 20 mA / 0 – 10 V ekonomiczne rozwiązanie sterowania


Leister SYSTEM: To an easy process controlled application setup The Leister SYSTEM supports an easy and customer

Leister SYSTEM: rozbudowa sytemu na bazie modułowych, kompatybilnych rozwiązań

specific integration of controller and air heater in a con-

Leister SYSTEM umożliwia przyjazne użytkownikowi

trolled process. Multiple air heaters use can be regu-

zintegrowanie nagrzewnicy i sterownika do kontrolowa-

lated in combination with the Leister specific patch

nego procesu. Z wykorzystaniem modułów przyłącze-

modules.

niowych, sterownik obsługuje wiele nagrzewnic.

Zastosowanie pojedynczej nagrzewnicy LHS SYSTEM 1a

CSS EASY

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

LHS SYSTEM

Sonda pomiarowa

LHS SYSTEM

Sonda pomiarowa

LHS SYSTEM

Sonda pomiarowa

TC K

+

NiCr-Ni

Leister I/O

Out 1 Out 3

Line

CSS Easy • Plug & Play • Controller with own case • Stand-alone • Ready to use configured • Plug & Play • Regulator z własną obudową • wolnostojący • wstępnie skonfigurowany

1b

CSS

Przewód 4-yłowy

19

18

7

6

20

17

8

5

21

16

9

4

22

15

10

3

23

14

11

2

24

13

12

1

SPM 01

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

CSS • Economical • Contoller for external integration • Easy wiring to SPM 01 • Ready to use configured • Ekonomiczny • do zabudowy • łatwe podłączenie do SPM 01 • wstępnie skonfigurowany

1c

PLC / SPS

Przewód 4-yłowy

SPM 01

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

PLC / SPS • Connection to any external control system • Customer specific integration • Easy wiring to SPM 01 • Ready to use configured • Podłączenie do zewnętrznego systemu kontroli • integracja z istniejącym systemem • łatwe podłączenie do SPM 01 • wstępnie skonfigurowane


Zastosowanie dwóch nagrzewnic LHS SYSTEM 2a

CSS EASY

Przewód 4-yłowy

MPM 01

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

LHS SYSTEM

Sonda pomiarowa

Przewód 4-yłowy

MPM 01

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

LHS SYSTEM

Sonda pomiarowa

Przewód 4-yłowy

MPM 01

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

LHS SYSTEM

Sonda pomiarowa

TC K

+

NiCr-Ni

Leister I/O

Out 1 Out 3

Line

2b

2c

CSS

SPS / PLC

19

18

7

6

20

17

8

5

21

16

9

4

22

15

10

3

23

14

11

2

24

13

12

1

CSS EASY, CSS, PLC / SPS • One CSS controls two LHS SYSTEM • Economical • Jeden CSS reguluje pracę dwóch nagrzewnic LHS SYSTEM - rozwiązanie ekonomiczne


Zastosowanie wielu nagrzewnic LHS SYSTEM Przy konfiguracji skontaktuj się z doradcą technicznym lub skorzystaj z poniższej informacji. 3

CSS

Przewód 4-yłowy

19

18

7

6

20

17

8

5

21

16

9

4

22

15

10

3

23

14

11

2

24

13

12

1

SPM 01

LHS SYSTEM

Przewód sterujący z przyłączem RJ 45

Sonda pomiarowa

Max. 8 LHS SYSTEM

Order no. see Catalog ProcessHeat

LHS SYSTEM – nagrzewnice 20S, 20L 40S. 40L 60S. 60L

125.944

CSS EASY – Regulator temperatury

123.039

CSS – Regulator temperatury

133.938

MODUŁ PODŁĄCZENIOWY POJEDYŃCZY SPM 01

133.939

MODUŁ PODŁĄCZENIOWY MULTI MPM 01

®

Headquarters: Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 6056 Kaegiswil/Switzerland

Leister Process Technologies is an ISO 9001: 2000 certified enterprise.

106.956

Sonda pomiarowa, przewód 1m z wtyczką

106.958 106.960 106.962

2 m Przedłużacz przewodu 4 m sondy pomiarowej 10 m

125.988 125.989

3m 5m

125.990

Przewód sterujący RJ 45 z przyłączem

125.854

1m

N/A

Przewód 4-żyłowy: 28…14 AWG

phone: +41 41 662 74 74 fax: +41 41 662 74 16 leister@leister.com

Przewód sterujący RJ 45 z wtyczką iprzyłączem

Controller Cable with RJ45 connector

www.leister.com © Copyright by Leister

Specifications are subject to change without prior notice

ENG / GER / SYSTEM Schnittselle / Artikel Nr. 136.615 / 11.2008

Leister SYSTEM – Numer zamówienia

MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE  

Moduły Leister Single- i Multipatch umożliwiają łatwą integrację oraz jednoczesną regulację i kontrolę zestawem nagrzewnic LEISTER.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you