Page 1

GIỚI THIỆU Tôiđãtốt nghiệp chuyên nghà nh Kiến trúc công trì nh của trường Đạ i học Phương Đông nă m 2018, là1 kiến trúc sưtrẻcókhảnă ng sửdụng cá c phầ n mềm thiết kế , kiến trúc vàbiên tậ p video như:AutoCAD, Revit, Lumion hay Camtasia, PTS… Luôn tì m kiếm cho mì nh những cơhộihọc hỏivàlà m việc đểphá t triển bả n thâ n, không sợá p lực, cókhảnă ng là m việc nhóm vàcótrá ch nghiệm trong công việc.

HOÀNG LÊDUY

HỌC TẬP

KIẾ N TRÚC SƯ

17/12/1995

2013-2018

10/2018

7/2018

LIÊN HỆ Ngõ31 Hoà ng Cầ u, Đống Đa, HàNội

ĐạiHọc Phương Đông

CTTNHH REDY Việ t Nam

CTTNHH REDY Việ t Nam

+84399236485 hldkts3@gmail.com

-2013-2018: Tốt nghiệp Trường Đạ i học Phương Đông.

facebook.com/dkpopp

-7/2018: Hoà n thà nh Khóa học Revit arch thực tếtạ i CT TNHH REDY Việt Nam.

KỸNĂNG

-10/2018: Thực tậ p vàlà m việc tạ i CTTNHH REDY Việt Nam.

PHẦN MỀ M THIẾT KẾ

KINH NGHIỆM

AUTOCAD

- Tham gia cá c dựá n thiết kếLogo, cá cấ n phẩ m, tranh tường ...

REVIT

- Tham gia một và i dựá n nhỏlẻsửdụng AutoCAD.

3DSMAX

- Tham gia một sốhoạ t động nghệthuậ t.

LUMION TWINMOTION

CTTNHH REDY Việt Nam (10/2018-10/2019) - Cókinh nghiệm dựng hì nh vàtriển khai bả n vẽthiết kếchi tiết bằ ng REVIT.

PHẦN MỀ M BIÊ N TẬP

- Tham gia cá c dựá n chung cư,TTTM, nhàởthấ p tầ ng... sửdụng Revit.

ADOBE PHOTOSHOP

- Diễn họa công trì nh (ả nh, video…) sửdụng phầ n mềm Lumion.

ADOBE INDESIGN MS OFFICES CAMTASIA

NGÔN NGỮ

- Cộng tá c thực hiện dựá n outsource cho cá c công ty nước ngoà i. -Cókinh nghiệm sửdụng Workset, BIM 360 vànghiên cứu Family Revit.

CHỨNG CHỈ

ENGLISH JAPANESE

BẰNG KIẾN TRÚC SƯ

CERTIFICATE OF COMPLETION

Đạihọc Phương Đông

Chứng chỉ REVIT ARCHITECTURE của Autodesk

SỞTHÍ CH

Profile for DuyHoang.KTS

CV_HoangLeDuy  

CV_HoangLeDuy  

Profile for hldkts3
Advertisement