Page 1

portfolio markéta hlavová


Ing. arch. Markéta Hlavová

28.9.1987 Jaroměř|Jaromer Česká Republika|Tschechische Republik


Obsah|Inhalt

Projekty|Projekte Zájmy|Interessen O mně|Über mich


Projekty|Projekte


Diplomní projekt Univerzitní knihovna Praha Bubny Navrhovaný objekt se nachází v atraktivní lokalitě Praha Bubny. Hlavním motivem pro návrh budovy univerzitní knihovny jsou různě dlouhé kapitánské můstky tyčící se nad vltavským nábřežím. Budí tak dojem moderní lodi zakotvené u nábřeží.. Knihovna je navržena jako univerzitní a zahrnuje přibližně 180 000 svazků ve volném výběru a 250 000 svazků ve skladech.

Diplomarbeit Universitätsbibliothek Prag Bubny

verzitní verzitníknihovna knihovnaBUBNY BUBNY model|Modell

K129 K129 diplomová diplomová práce práce zpracovala zpracovala bc. MARKÉTA bc. MARKÉTA HLAVOVÁ HLAVOVÁ vedoucí vedoucí práce práce prof.ing.arch. prof.ing.arch. TOMÁŠ TOMÁŠ ŠENBERGER ŠENBERGER

koncept|Konzept Das Objekt befindet sich in attraktiver Lokalität Gebietes. Prag Bubny Hauptthemen für den Entwurf der Bibliothek sind Kapitän Brücken, die verschiedene Länge haben und steigen über Moldau. Das Alles zusammen wirkt als moderner Schiff, der verankernt bei der ist. se nad se nad Uferstraβe .B .B a a Es geht um Universitätsbibliothek und es befindet .B .B sich hier etwa 180 000 Bücher im Freiwahl und - B B a a na na . dann 250 000. Bücher im Läger.

.

C

.

VA RÁ SP

VY DO BU

.P .P

.

.

,

,

A

A

VN DO

U

ST

VN DO

U

ST

RM

IN

0 90

0 90

26

´

ACE

DA RA H ZA

FO

DA RA H ZA

B

W

C

W

C VA RÁ SP

DU N FO

VA RÁ SP

DU N FO

W

SA RA TE

SA RA TE

8

14

0 00

8

0 00

14

B

W

T IÁ AR ET KR SE

ACE

FO IN C

A

D LA SK

B

26

B

B

.

,

C

´

A

´

A

´

p= 3.n p= 3.n

P P

VY DO BU

W

44N NPP

0 90

0 90

HO

HO

NSKÉ

NSKÉ

ABLO

VA RÁ SP

m

C

m

.B

W

T IÁ AR ET KR SE

RM

,

,6

ABLO

P P

26

Á

Á

SK

SK

ÁN

ÁN

YZ RT

VŠ UMPRUM, VŠ UMPRUM, ,6

.B

´

17

ELEZN E LI EÁ ZŘ NŮ I ÁŘŮ

se nadse nad

A

17

PA

YZ

U UA ´

+ p= 5.n

RT

D LA SK

PL YN PL YN ÁR NÍ ÁR NÍ

+ p= 5.n

PA

B B

...v pohybu ...v pohybu

m 2 3, +1 m p= ,2 4.n +13 p= 4.n

...kapitánské ...kapitánské můstky nad můstky Vltavou... nad Vltavou...

26

VY VY DO DO BU BU VA VA RÁ RÁ C SP SP W

A

1 pp... 5 np + 1 pp...

´

B

.

C

A

B

s s

W

´

T T IÁ IÁ AR AR ET ET KR KR SE SE

55N NPP

H H

H

B

B

A

m 6 7, +1 m p= ,6 5.n +17 p= 5.n

H

...v pohybu ...v pohybu

...kapitánské ...kapitánské můstky můstky nad nad Vltavou... Vltavou...

B

K129 K129 diplomová diplomová práce práce 5 np5+np 1 pp... + 1 pp... zpracovala zpracovala bc. MARKÉTA bc. MARKÉTA HLAVOVÁ HLAVOVÁ vedoucívedoucí práce práce prof.ing.arch. prof.ing.arch. TOMÁŠTOMÁŠ ŠENBERGER ŠENBERGER

3800 3800 m2 m2


OUCÍ PRÁCE_PROF.ING.ARCH. TOMÁŠ ŠENBERGER ACOVALA_MARKÉTA HLAVOVÁ

PLAVECKÝ BAZÉN ÁR N Í

AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

JABLO

PA

NSKÉ

RT

HO

YZ

ÁN

SK

Á

PL YN

ELEZNI ÁŘŮ

BYTOVÉ DOMY NA KRM EL

AREÁL KOLEJÍ UMPRUM

CI

AREÁL VŠ UMPRUM EL. TRA PRAHA - KRALUPY - ESTAKÁDA BUDOVA OPRAVEN VAG NŮ

BA OV A

KOLEJNÍ

U PRŮH O

VE SLABIK ÁŘÍ

A ŠIMÁ KOV

NU

PARK INTEGROVANÝ DO PŮVODNÍCH KOLEJÍ NÁKLADOVÉHO NÁDRA Í BUBNY

EL. TRA PRAHA - KLADNO - ESTAKÁDA

CH

RADNICE M STESKÉ ÁSTI PRAHA 7 CYKLOSTEZKA STROMOVKA - ŠTVANICE OSA VELETR NÍ - D LNICKÁ

VELET

R NÍ

D LNIC KÁ

STEZKA PRO P ŠÍ SPOJUJÍCÍ STROMOVKU A ŠTVANICI S PŘILEHLÝM PARKEM INTEGROVANÝM DO PŮVODNÍCH KOLEJÍ NÁKLADOVÉHO NÁDRA Í BUBNY ADMINISTRA NÍ BUDOVA BYTOVÝ DŮM

ŠTERNBERKOVA

BULVÁR BUBENSKÁ TUSARO

VA

BYTOVÝ DŮM

BYTOVÝ DŮM ADMINISTRA NÍ BUDOVA

KT U D

Á

IA

TINSK

V

ARGEN

RA N Í

SADOVÁ

NÁD

ZA

ÍNSKÁ

EM

AT E

PŘÍKOPY

RA

NSKÁ

OCHO PPLK. S

ANTON

ADMINISTRA NÍ BUDOVA

OVA

BUBE

HEŘMAN

BYTOVÝ DŮM OBCHODNÍ DŮM UNIVERZITNÍ KNIHOVNA UMPRUM KONCERTNÍ SÁL M STSKÉ ÁSTI PRAHA 7 BUDOVA ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ

BUBE

NSKÉ

NÁBŘ

NÁDRA Í BUBNY STANICE METRA VLTAVSKÁ E Í

0

20

50

100

1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ KRESLENO 1:500, TISK 1:5000


´

26

0 90

A

B

´

VA RÁ SP

VY DO BU

KONCERTNÍ SÁL

SKLADY

STŘEŠNÍ TERASA

VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR

SPRÁVA FONDU

4N P

U ND FO

SPRÁVA BUDOVY

VA RÁ SP

ZASEDACÍ MÍSTNOST

14 SA RA TE

SEKRETARIÁT

´

´

0 00

B

8

NÁKLADNÍ A POŠTOVNÍ VRÁTNICE

A

E

BYTOVÉ DOMY BUBENSKÁ

AC

FO

BULVÁR BUBENSKÁ

D LA SK

RM

IN WC

BYTOVÉ DOMY BUBENSKÁ

BUDOVA ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ

B

5N P

IÁT AR ET KR SE

NA

OV

22,600 B

ST

UD

A

17,600 1 A

D LA SK

RM

IN

AC

´

E

FO

13,200 B

´

WC

D BO KU TIS

3N P

4 15

0 60

VA RÁ SP

VY DO BU

8,800

P TU VS

B

4,400

A SA RA TE

1

A

26

RM

IN

AC

0,010 0 00

´

E

18

0 90

D LA SK

FO

-4,400

B

2N P

B

8

´

0 90

WC

A

1

26

0 90

D LA SK

RM

IN

AC

E

FO

WC R TO OS PR

´

K TIS

LA HA

WC

GY LO TA KA

NA

ST

UD

OV

A

25,200

´

A RN VÁ KA

22,600

DU VO

´

39

-

B

B TZ

0 25

NA

A 1

CE NI ÁT VR

17,600

A B TZ

D LA SK

13,200 D LA SK

8,800

B

D LA SK

D LA SK LID ÚK

4,400

D LA SK B TZ 114

0,000 D LA SK

DU VO

-4,400

NA B TZ

A

-

D LA SK

1

0

1 2

5

10

SCHEMATKA KRESLENO 1:500, TISK 1:1150, 1:2000

5

10

11 ŘEZ B - B´ KRESLENO 1:500, TISK 1:400

TERASA

E

1 2

KAVÁRNA

A TN ŠA

P TU VS

STŘEŠNÍ TERASA

AC

FO

0

STŘEŠNÍ TERASA

UL IB ST VE

D LA SK

RM

IN

VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR

B

VEDOUCÍ PRÁCE_PROF.ING.ARCH. TOMÁŠ ŠENBERGER ZPRACOVALA_MARKÉTA HLAVOVÁ

STUDOVNA

IH

KN

GARÁ E

KE

L SÁ

A TN ŠA P TU VS

VOLNÝ VÝB R

IH KN D D LA LA SK SK

1

BOOKBOT V PROSTORU DEPOZITÁ E

A

POBYTOVÁ RAMPA - ÍTÁRNA ASOPISŮ

SK

O

D

A

B

´

M

un iv AC e rs IN DA it n í JE k n PR ih CIN o v DA n a U

A

POBYTOVÁ RAMPA - ÍTÁRNA DENNÍHO TISKU

M

PR

U

M

D BO


pohled západní|West Ansicht

pohled jižní|Süd Ansicht

25,200 22,900

22,900

18,800

18,800

9,900

0,020

0,020

25,200

25,200

22,900

22,900

18,800

18,800

0,020

0,020


pohled východní|Ost Ansicht

pohled severní|Nord Ansicht

25,200 22,900

22,900

18,800

18,800

9,900

0,020

0,020


Předdiplomní projekt Urbanistická studie prostoru nákladového nádraží Praha Bubny Jedná se o plochu typického železničního brownfieldu v atraktivní městské poloze širšího centra. Program urbanistického řešení vychází z reálných potřeb města i vlastního území, s přihlédnutím k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům. Jde především o vznik nové multifunkční městské části s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně-estetické řešení v kontextu historie místa i současné atmosféry města.

Pre-Diplomarbeit Städtischen Studie Prag Bubny Für das Gebiet sollte ein städtebauliches Projekt entwickelt, das die Qualitäten des innenstädtischen Areals mit seiner guten Lage zur Moldau und Holešovice stärkt. Es geht in erster Linie um eine starke konzeptionelle Haltung in Bezug auf die benachbarten Wohnquartiere und Grünräume sowie detaillierte Aussagen zu Nutzungsordnungen, zur Bebauung, Erschließung und zur Freiraumgestalltung. Auf dem Gebiet sollte eine zeitgemäße städtebauliche Struktur entworfen, die räumlich, formal und funktional den Zeitgeist repräsentiert.


ahlukovou prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně- tra este, cké a výškově v oblas železničních k d e hlavní liniebariéru návrhu. Návrh jegradují do značné míry rozdělení ovlivněn procházející železniční řešení v kontextu historie místa Na i současné je bussines centrum. druhématmosféry konci pásuměsta. lemujícího železnici j e t r aumístěno , která území rozděluje. Koncept urbanisckéhokteré návrhu je založen na umístění původních kolejí umístěna tvořípás solitér Bubenského nábřeží. Navrženoufilharmonie, estakádu lemuje administračních budov, které tvoří nákladového nádraží, přilehlých dílen a opraven. Tyto směry jasně definují hlukovou bariéru a výškově gradují v oblas rozdělení železničních tra , k d e hlavní linie návrhu.zemí Návrh je do značné míry ovlivněn procházející železniční Funkční využití je umístěno bussines centrum. Na druhém konci pásu lemujícího železnici j e t r a , která území rozděluje. umístěna filharmonie, které tvoří solitér Bubenského nábřeží. Navrženou estakádu lemuje pás administračních budov, které tvoří hlukovou bariéru a výškově gradují v oblas rozdělení železničních tra , k d e Funkční využití zemí je umístěno bussines centrum. Na druhém konci pásu lemujícího železnici j e umístěna filharmonie, které tvoří solitér Bubenského nábřeží. Funkční využití zemí

Kampus vysokých š k o l Nádraží Praha - B u b n y Administrační budovy

Rastr k o schema l e j í , dopravní vymezení Dopravní

Kombin zástav

Rastr k o l e j í , dopravní vymezení

Rastr k o l e j í , dopravní vymezení

Šimáčkova

Šimáčkova

Šimáčkova Vybavenost ( filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) B y d le n í Kampus vysokých š k o l Vybavenost ( filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Nádraží Praha - B u b n y B y d le n í Administrační budovy Kampus vysokých š k o l

Dopravní schema Vybavenost ( filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Nádraží Praha - B u b n y BAdministrační y d le n í budovy Kampus vysokých š k o l

Dopravní schema

Nádraží Praha - B u b n y

Automobilová doprava Kombinace letenské a holešovické zástavby

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Administrační budovy

Dopravní schema

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Výškov

í Veletržn

í Veletržn

í Veletržn


a holešovické

í vymezení

hora P p l k . Soc

Heřmanov a

Šternberkova

Veletržní

Šimáčkova

B u b e n s k á

a Ba ov

Miroslavov a

V e Slabikářích

Na Krmelci

2

Administrační budova 6 + 1n p

Bytový dům - v přízemí služby 5+ 1n p parkování 1p p

Bulvár B u b e n s k á

Heřmanova

Bytový dům - v přízemí služby 5+ 1n p parkování 1p p

Stezka p r o běžce spojující Štvanici s e Stromovkou

C y k l o stezka spojující Štvanici s e Stromovkou

Administrační budova 6 + 1n p parkování 1p p

Veletržní

Šternberkova

Stezka p r o pěší spojující Štvanici s e Stromovkou s přilehlým parkem zasazeným d o původních k o l e j í nádraží Holešovice - B u b n y

Bytový dům - v přízemí služby 5+ 1n p parkování 1p p

Administrační budova 6 + 1n p parkování 1p p

Osa Veletržní - Dělnická Severní diametr

Náměstí před knihovnou parter zahrnuje vodní prvky vycházející z návrhu konceptu

Knihovna 7 n p parkování 2p p

Administrační budova 8 n p parkování 2p p

Park integrovaný d o původních k o l e j í nákladového nádraží Holešovice - B u b n y zahrnuje vodní plochy a další pravy povrchu terénu slouží jako oddechová plocha p r o přilehlé b u s s i n e s centrum

Administrační budova 8 n p parkování 2p p

Využití prostoru pod estakádou Krytá sportoviště Street art U rampy - skate park Krytá parkovací stání

Administrační budova 7 n p parkování 2p p

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA - 903 000 m

Bydlení - 429 000 m 2 Ostatní - administrava, š k o l y , k o l e j e , výzkum, výroba - 359 000 m 2 Speciální funkce - 114 000 m 2 - Filharmonie - 30 000 m 2 - Radnice - 17 000 m 2 - Nádraží - 11 000 m 2 - Knihovna - 33 000 m 2 - Opravny - 23 000 m 2 - Vodárna - 260 m 2

Užitná p l o c h a


Vybavenost ( filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) B y d le n í Kampus vysokých š k o l

Městská hromadná doprava

Nádraží Praha - B u b n y

K n ih o v n a +

bussines centrum

o P p l k . Soch

Administrační budovy

Funkční využití zemí

Koncept

Městská hromadná doprava

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Knihovna +

b u s s i n e s centrum

Veletržní

Ba

Cyklostezka vedoucí p o náplavce

Automobilová doprava

A n t o n ín s k á

Šternberkova

Železnice, metro Rastr k o l e j í , dopravní Železnice,vymezení metro

Filharmonie Výšková gradace

Filharmonie

Nádraž ní

A4

Šimáčkova

Heřmanov a

A n t o n ín s k á

Vybavenost ( filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) B y d le n í

ora P p l k . Soch

Kampus vysokých š k o l Nádraží Praha - B u b n y Administrační budovy

centrum

Dopravní schema

Městská hromadná doprava

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Knihovna +

b u s s i n e s centrum

Veletržní

B u b e n s k á

Koncertní s á l městské části Praha 7 5n p parkování 1p p

Vlaková stanice Holešovice - B u b n y 4 n p parkování 1p p

Radnice městské části Praha 7 5n p parkování 1p p

A n t o n ín s k á Obchodní dům 6 n p parkování 1p p

parkování 1p p

Bytový dům - v přízemí služby 5+ 1n p parkování 1p p

P p l k . Sochora

Dopravní schema

Rozsáhlý areál Bubenského nádraží a dílen na rozhraní Holešovic a Letné j e vymezen ulicemi Bubenská, Železničářů, Plynárenská, Argennská, Z a viaduktem a Bubenské nábřeží. Územím procházejí dvě železniční tra : 09 1 Praha- Kralupy nad Vltavou a 120 Praha - Kladno. Jedná se o plochu typického železničního brownfieldu v atrakvní městské poloze širšího centra s železniční zastávkou, stanicí metra, oboustranně tangovaná městskou třídou a Vltavou s Negrelliho viaduktem na d o h l e d , je dnes využívaná jako neorganizované volné plochy a skladiště pro pomocné městské funkce. Předmětem zadání je přeměna areálu bývalého nádraží na městskou čtvrť s reálným návrhem dopravního řešení ( vlak, M H D , obslužné komunikace) a s vymezením nových funkčních celků pro bydlení, práci, sport a odpočinek, s e zachováním „industriálních stop“ v území, včetně návrhu možného využi původních stavebních objektů. Program urbanisckého řešení vychází z reálných potřeb města i vlastního území, s přihlédnum k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům. Jde především o vznik nové mulfunkční městské čás s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně- este cké řešení v kontextu historie místa i současné atmosféry města. Koncept urbanisckého návrhu je založen na umístění původních kolejí nákladového nádraží, přilehlých dílen a opraven. Tyto směry jasně definují hlavní linie návrhu. Návrh je do značné míry ovlivněn procházející železniční t r a , která území rozděluje. Navrženou estakádu lemuje pás administračních budov, které tvoří hlukovou bariéru a výškově gradují v oblas rozdělení železničních tra , k d e je umístěno bussines centrum. Na druhém konci pásu lemujícího železnici j e umístěna filharmonie, které tvoří solitér Bubenského nábřeží.


NĂĄvrh interiĂŠru hotel Morava Otrokovice

7. NP

Entwurf des Innenraums Hotel Morava Otrokowitz


7. NP

2. - 6. NP


Přestavba rodinného domu Praha

Umbau des Einfamilienhauses Prag

Architektonické řešení vychází z propojení hmoty rodinného domu s jednoduchou hmotou kvádru, které jsou odlišeny povrchy fasád. V návrhu jde o maximální zjednodušení hmoty stávajícho domu a zárověň propojení interiéru s exteriérem.

Die architektonische Lösung besteht in der Verbindung von der Masse des Einfamilienhauses mit der einfachen Masse von einem Quader, der sich durch verschiedene Fassade unterscheidet. Im Entwurf geht es um die maximale Vernetzung des Innenraums mit dem Außenraum.


A ÉT RK MA , JA RY RO TU T EK TA IT LI CH KA AR LO A , DR ŮM TE D KA NÝ N E, DI ÁC RO PR Í N KÁ AČ ŘS ER LÁ EN KA UG BA VO D

1 NP

spíž

3 ,6 7 m 2

koupelna 2 ,9 5 m 2

ložnice 1 5 ,1 9 m 2

obytný prostor

chodba

terasa

4 2 ,7 1 m 2

1 6 ,9 7 m 2

0 1

4 ,1 5 m 2

domácí práce

2

7 ,7 0 m 2

3

chodba 4 ,9 4 m 2

4 5

zádveří

pracovna

3 ,4 9 m 2

9 ,9 0 m 2

šatna

4 ,1 9 m 2

22 20 18

15

17

14

21

16

19

1 ,0 8 m 2

TEPELNÉ

wc

16 15

13

14

12

13

11

10 9 8 7 6 5

12

4

11

3

10

2

9

1

8

5 4 3 2 1

0

komora

6

6 ,4 9 m 2

7

koupelna

Á, OV AV HL

2 NP

1

1 ,3 1 m 2

LS

7 ,2 2 m 2

wc

pokoj

1 5 ,1 9 m 2

22 21 20

E ÁC PR Í 0 UC20 DO1: VE 1, 01 /2 10 20

2

19 18

17

3

16

15 14

4 5

0

6 ,1 9 m 2

1 2

pokoj

13

S

S

chodba

12 11

1 8 ,2 2 m 2 3

10 9

4

pokoj

1 3 ,5 3 m 2

8 7 6 5 4

5

3 2

RODINNÝ DŮM VONDROVI - STUDIE - VARIANTA 4 1

PR


Vizualizace Polyfunkční objekt Golden Garden Praha, Zličín

Visualisierung Multifunktionshaus Golden Garden Prag, Zlicin


Bachelorarbeit Einfamilienhaus am Hang Prag Troja Das Objekt befindet sich am Südhang eines unbebauten Gebietes. Im Entwurf geht es um die maximale PODÉLNÝ Vernetzung des Innenraums mit dem Außenraum und die Nutzung des wunderschönen Ausblicks über das Panorama von Prag, indem die wichtigsten Wohnräume auf die Südseite eingeplant werden. Die architektonische Lösung besteht in den einfachen Massen von zwei Quadern, die sich durch verschiedene Fassaden unterscheiden. 3,240

550

550

2 600

2 900

2,600

300

0,000 -0,300

-2

300

-2,650

-1

2 700

Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěném území v mírném jižním svahu. V návrhu jde o maximální propojení interiéru s exteriérem a využití nádherného výhledu na panorama Prahy umístěním zásadních obytných místností na jižní stranu. Architektonické řešení vychází z jednoduchých hmot dvou kvádrů, které jsou odlišeny povrchy fasád.

2 400

Bakalářská práce Dvougenerační rodinný dům ve svahu Praha Troja

-3

ODÉLNÝ 3,240 3,240 550

300 2 700

2 400

300

-1,200 2 700

-2,700 -3,000

-2,550 300

2 400 300

2 600

550

2 900

550 2 600

2 900

0,000 -0,300

0,000 -0,300

-2,650

550

2,600

2,600

-3,900

-3,900

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, KATEDRA ARC ITEKTUR , MARKÉTA HLAVOVÁ DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM TROJA

VEDOUCÍ PRÁCE PRO 1:100


BOTANICAL GARDEN

TROJA


1PP|UG

1NP|EG

16 16 15 15 14 14

13

13 13

12

12 12

11

11 11

10

10 10

9

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

TEPELNÉ TEPELNÉ

14

TEPELNÉ

16 15

0

0 0

1

1 1 2 2

2

22

22 22

21

21 21

20

20 20

19

19 19

3 3

3 4

4 4

5

5 5

0 0

18 18 17 17

16

16 16

15

15 15

14

14 14

13

13 13

12

12 12

11

11 11

10

10 10

9

9

9

8

8

8

1 1

18 17

2 2 3 3 4 4 5 5

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

S S S


pohled východní|Ost Ansicht


pohled západní|West Ansicht


D

B

C A

B

D

A

C SWI

SPORTANLAGEN

GRUNDSCHULE STADTTEILSCHULE

G I N N U S H O H N EN Í

OD WY B

MENSA

L E

G I N N U S H O H N EN Í

OD WY B

Š

BIB

HE LIOT

KNIH

CAN

T

SC

LE H A L ING SWI

BIB

BIBL

ET

OVN

L

A

G E NR S C H U L JUR DE

S

BI

ER K I N DT E N GAR

KITA MAT

E

Á ŘSK

ŠKO

LA

RY I B R A CA

GRU

ELE

NDS

CHU

LE

TAR

Y

L H O O LA

MEN

MM

L P O OÉ N

M B AHZ WIM

E

SC

HAL

LA

OV

E IOTH K BIBL IOTHE BL

HUL

ŠKO SP OCR T O V NDÍ C LUB E

K

IOTHN A

KNIH

TSC

O R TL S PH OO

R SPO

A RCY E A L I BL IR OTH EK

KINDERGARTEN FÖRDERSCHULE

OOL

CAF

L E

JUGENDCLUB

SPORTANLAGEN

NG

M B AHZ WIM

EEN

NÍ DSE LA NA MK OE LNÍJ ERIA

SCH

WOH N E N

MMI

L P O OÉ N

BIBLIOTHEK

RTH

ALL

LE

E

R TS I EL A S PT IO VITH A

SPO

A CO R T O V N Í SP

SPO

RTS

CLU

B

ŠKO E SC DNÍ HUL KLA ZÁ

HAU

PTS

SITUATION 1:1000

C

0

25

50

75

100


H C ITYAM C OMB PUROSITEG H C ITYAM C OMB PUROSITEG

Školní práce Urbanistiský projekt Hamburk Altona G

E

B

Ä

G

E

B

Ä

UD

E

Do této oblasti byl navržen projekt, který posiluje kvality vnitřního města vzhledem k jeho výhodné poloze k Labi a St. Pauli. V první řadě jde o silný konceptuální postoj ve vztahu k okolním bytovým domům a zeleni. Dále pak o detailní dispoziční zařízení zástavby, napojení a celkový návrh veřejného prostoru tak, aby reprezentoval nadčasovost prostorovou, formální i funkční. UD

G

R

G

R

V

E

R

K

V

E

R

K

Ü

E

N

Projekt City composite Hamburg Altona Ü

N

Für das Gebiet sollte ein städtebauliches Projekt entwickelt, das die Qualitäten des innenstädtischen Areals mit seiner guten Lage zur Elbe und St. Pauli stärkt. Es geht in erster Linie um eine starke konzeptionelle Haltung in Bezug auf die benachbarten Wohnquartiere und Grünräume sowie detaillierte Aussagen zu Nutzungsordnungen, zur Bebauung, Erschließung und zur Freiraumgestalltung. Auf dem Gebiet sollte eine zeitgemäße städtebauliche Struktur entworfen, die räumlich, formal und funktional den Zeitgeist repräsentiert. E

H

R

E

H

R

F AK UL TÄ T F Ü R INSTITUT F Ü R

AR C H NTW

E

ITE K TUR UND L AND SC H AF T R F E N UND STÄ D TE B AU

E

P r o f . D i p l . - Ar c h . M ANUE L SC D i p l . - In g . H E NNING D E H N F AK UL TÄ T F Ü R INSTITUT F Ü R

AR C H E NTW

H

OL L M

M AR K É TA H L AV OV AR TINA K AP L ANOV

ITE K TUR UND L AND SC H AF T E R F E N UND STÄ D TE B AU

Á Á


F UNK F UNK F UNK F UNK

TION C E TION C E

→ → R

R

R

ASTE R ASTR ASTE R R ASTR

→ →

P L ATZ IE R UNG UMÍSTĚNÍ P L ATZ IE R UNG UMÍSTĚNÍ

→ → R

IC H TUNG SMĚRY R IC H TUNG SMĚRY

E

N

V

E

N

E R B IND E OR NB NIE NC D P C OR NO NP E O C J P R OP OJ

VC

→ → UNG TU IO N GN ET IN OÍ N E NÍ

ATR IE N ATR IA ATR IE N ATR IA


D

C

3

2

5

4

1 D

C


C

B

A

C


BYT 1

D

+2,950

BYT 3

B

10 9

BYT 2

11

8

12

7 6 5

1

4

18

2

3

17

3

2

16

4

13 14 15 16 17 18

1

15

5

14 13 12 11

6 7 8 9

10

0.000

A

1 18

2

17

3

16

4

15

5

14 13 12 11

6 7 8 9

10

+8,850

10 9

11

8

12

7 6 5

1

4

18

2

3

17

3

2

16

4

13 14 15 16 17 18

1

15

5

14

6

D

13 12 11

7 8 9

10

-3,150

S

6,02 %

0

12,03 %


Školní práce Bytový dům Praha Kobylisy

Projekt Wohnhaus Prag Kobylisy

Bytový dům je umístěn v atraktivní lokalitě s překrásným výhledem na Prahu. Jedná se o čtyřpodlažní budovu se sedmi byty. Poslední podlaží nabízí luxusní terasu s unikátním výhledem. Objekt disponuje podzemním parkovištěm. Architektonické řešení je koncipováno tak, aby prolínající se kvádrové hmoty volně přecházely do zahrady.

Dieses Wohnhaus befindet sich in einer attraktiven Lokalität mit einem wunderschönen Ausblick auf Prag. Es handelt sich um ein vierstöckiges Gebäude mit sieben Wohnungen. Der letzte Stock bietet eine luxuriöse Terrasse mit einzigartigem Ausblick. Das Objekt verfügt über eine Unterflurgarage. Die architektonische Lösung ergibt sich aus zwei sich überschneidenden Quadern, die frei in den Garten übergehen.

+12,000

+12,000

+8,850

+8,850

+5,900

+5,900

+2,950

+2,950

0,000

0,000

-3,150

-3,150


pohled východní|Ost Ansicht

pohled severní|Nord Ansicht


pohled pohled jižní|Süd jižní|Süd Ansicht Ansicht

pohled pohled západní|West západní|WestAnsicht Ansicht


Experimentální projekt Světlo a hustota Struktura paprsku

Experimentelles Projekt Licht und Dicht Ray Structure

Tento experimentální projekt byl inspirován dílem Daniela Libeskinda a jeho prací se světlem a stínem. Intenzivně jsme se zabývaly tím, jak světlo prochází různými otvory a dopadá na plochu. Simulovaly jsme prostor, do kterého dopadá světlo v různých dobách během dne. K tomu účelu jsme zhotovily devět modelů, abychom zachytily paprsek, který se přes den posunuje. Modely jsou vzájemně různě pootočeny tak, aby ukazovaly nejen posun zdroje světla během dne, ale také úhel dopadu světla. Abychom světlo „zviditelnily”, napnuly jsme mezi mezi prořezanými otvory a dopadovou plochou nitě, jako simulaci světelného paprsku. Tím jsme postupně na všech devíti modelech vytvořily jakousi sochu světla v prostoru.

Diese experimentelle Arbeit ist von den Werken von Daniel Libeskind inspiriert und seinem Umgang mit dem Licht und Schatten. Wir haben uns intensiv damit auseinander gesetzt, wie das Licht durch verschiedene Öffnungen fallen kann und wie es auf die Oberfläche strahlt. Wir haben einen Raum simuliert, in den durch eine bestimmte Öffnung das Licht zu verschiedenen Tageszeiten fällt. Dazu haben wir neun Modelle engefertigt, um im Versuch den Lichteinfall im Verlauf des Tages zu beobachten. Die Modelle sind zueinander unterschiedlich positioniert, um nicht nur durch den Lauf des Lichtes spannende Situationen zu erzeugen, sondern auch durch Positionen der Boxen. Um das Licht „fassbar” zu machen, haben wir zu Simulation der Lichtstrahlen Fäden gespannt


Zรกjmy|Interessen


výroba origami náušnic, šperků, kabelek a doplňků vlastní tvorba na www.fler.cz/lachtan

Erzeugung der origami Ohrringe, Schmuck, Taschen und Beiwerke


výroba origami peneženek návrh vlastních vzorů

Erzeugung der origami Portemonnaies Entwurf eigener Modelle


Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové tužka Das J.K.Tyl Gymnasium Hradec Králové Bleistift


drapĂŠrie sepie Draperie Sepia


O mně|Über mich


studium 2011 - 2013 Fakulta stavební ČVUT, Architektura a stavitelství - magisterské studium 2011-2012 studijní stáž Erasmus - Leibniz Universität Hannover 2007-2011 Fakulta stavební ČVUT, Architektura a stavitelství - bakalářské studium 2003-2007 Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové praxe 2013 - 2014 Arplan, Praha, projekční kancelář, AutoCad 2013 Arbor, Praha, kresličské práce, AutoCad 2013 projektové práce pro akad. arch. J. Kosa, Praha, ArchiCad 2010 Stapring, Kostelec nad Orlicí pc znalosti ArchiCad, AutoCad, Photoshop, InDesign, Artlantis, SketchUp, Microsoft Office, Stavební fyzika - Svoboda Software,


Studium 2011 - 2013 Fakultät für Bauwesen, ČVUT, Architektur und Bauwesen - Master Studium 2011-2012 Studienaufenthalt Erasmus - Leibniz Universität Hannover 2007-2011 Fakultät für Bauwesen, ČVUT, Architektur und Bauwesen - Bachelor Studium 2003-2007 Das J.K.Tyl Gymnasium, Hradec Králové Praxis 2013 - 2014 Arplan, Prague,Projektbüro, AutoCad 2013 Arbor, Prague,, Arbeit im AutoCad 2013 Projektarbeit für den Akad. Arch. J Kos, Prague ArchiCad 2010 Stapring, Kostelec nad Orlicí PC Kenntnisse ArchiCad, AutoCad, Photoshop, InDesign, Artlantis, SketchUp,


Porfolio marketa hlavova  

architecture, design, urban, graphics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you