Управление здравето на телетата от раждането до пубертета

Page 1

Управление здравето на телетата от раждането до пубертета

д-р Пламен Маруцов Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”


Въведение

• Оценка мултифакторната етиология на заболяванията.


Въведение • Промяна в парадигмата “от лечение към профилактика”. • Здравният мениджмънт се базира на интегриран, проактивен, цялостен и икономически рамкиран подход за превенция на заболяванията и увеличаване на производителността. • Бихейвиористична (поведенческа) икономика.

• Управлението на здравето изисква познания по хранене, начина и условията на отглеждане (комфорт) и цялостния мениджмънт на стопанството в унисон с най-добрите практики. “Здравето не е само флакон с лекарство”


Въведение

Съдбата на една ферма зависи от отглеждането на все по-качествени юници, които да заместят дойните крави.


Въведение период

отбиване

48h

0

отелване

Perinatal

Neonatal

Post-weaning

6.5

7.8

1.8

смъртност (%)

Other causes 16% Asoc calving 5% Non assisted calving 50%

Dystocia 50%

(USDA, 2007)

Other causes 28%

Diarrhea 13%

Diarrhea 56%

Pneumonia 23%

Lameness 13%

Pneumonia 46%


Продължителност на живота Без патология

62 месеца

Преболедували неонатална диария Преболедували пневмония

60 месеца 56 месеца


Въведение • Съвременната популационна медицина при продуктивните животни, групира някои заболявания в болестни комплекси. Към момента е прието да се говори за Диарично Болестен Комплекс при Новородените Телета (Neonatal Calf Diarrhea Complex). • Инцидентността може да надхвърли 50%, като в отделни стада може да достигне до 80% (Cornaglia et al., 1992; Wright et al., 1995).

• Констатираната смъртност е между 1.5 и 8% (Bendali et al., 1999), а в отделни случаи може да надхвърли 25% (Frank and Kaneene, 1993). • Около 52% от случаите се констатират в първите 7 до 10 дни от живота (Virtala et al., 1996; Bendali et al., 1999).


Съвременни тенденции при хранене на телета през млечния им период •

Лимитирано хранене - 8 до 10% от телесното тегло на ден. За цел е поставено да се ограничат разходите за мляко или млекозаместител (МЗ) и да се стимулира приема на груби фуражи, така че телето да може да се отбие по-рано и да се храни с по-евтини храни.

Последните години тенденциите са повишаване количеството на дневната порция мляко, по-често „сервиране“, и повишаване на хранителната стойност (протеини и мазнини, Khan et al., 2011). Какви са плюсовете? – Намалена заболяемост и смъртност (Godden et al., 2005), – По-бързо възстановяване при боледуване (Ollivett et al., 2012), – Първо отелване на по-ранна възраст (Radcliff et al., 2000; Rincker et al., 2011), – Оптимално развитие на млечната жлеза(Lohakare et al., 2012), – По-висока млечна продуктивност (Soberon et al., 2012; Soberon and Van Amburgh, 2013).


Съвременни тенденции при хранене на телета през млечния им период •

Телета с хранени с МЗ - 28% протеин, 20% мазнини подържат по-добър хидрационен статус, побързо възстановяване от диария, по-висок прираст и конверсия на фураж след заразяване с C. parvum, сравнени с телета хранени с МЗ - 20% протеин, 20% мазнини (Ollivett et al., 2012). За всеки качен 1 кг за период преди отбиването, юниците продуцират около 850 кг повече мляко (Soberon et al., 2012).

Правилното хранене и предпазването от заболявания са главния фактор влияещ върху възможността една юница да експресира генетичния си потенциал за млечна продукция.

Feed the ‘genes’ and they will express •

Nutritional Genomics – изследва взаймовръзките между храненето и генната експресия. Jacob и Monod (1961) заключават, че хран. вещества пряко влияят върху експресията на гените. • Nutrigenetics – промените в гените могат да бъдат различни в резултат на храненето и въздействието на средата. Възможно е да се установи негативен резултат от липсата хранително вещество или неуспех в експресията на гени кодиращи даден ензим. В резултат ензимът или хранителният елемент да бъдат добавени към храната.


Здравни проблеми свързани с грешки в храненето • Удължено време за изпразване на сирищника, увеличена честотата на гастроинтестинални заболявания, като абомазалната тимпания (Glenn Songer and Miskimins, 2005).

Как рефлектира това върху диариите от инфекциозно естество?

• Повишаването на pH в абомазуса повишава Гр „–“ бактерии (Salmonella и Escherichia coli) – колонизация на тънките черва и диария. • Намалена устойчивост, изчерпване на коластралните Ат и по-висок риск от поява на диария от инфекциозно или паразитно естество!


Синдром абомазална дилатация и тимпания Абомазална тимпания, свързана с изпразване на абомазума – времето, което химуса престоява преди да премине в дуоденума. При хората забавеното евакуиране на храната води до ГЕРБ с болка, повръщане, подуване и намален апетит. – Причини: • Обем, вискозитет и осмоларитет на храната, налягане, мотилитет и контракции на стената, антродуоденална координация и съпротивление на пилора (Thomas, 1957; Schulze-Delrieu and Brown, 1985). Недобро миксиране на МЗ, пропуски в коластралния мениджмънт и др. • Студено мляко (МЗ), липса на вода, микробно замърсяване. • C perfringens, C sordellii, Campylobacter и Sarcina spp. (Aubry, 2004; Songer and Miskimins, 2005)

– Клинични симптоми са непостоянни – лека диария, абдоминална дистензия – „плискане“. Хипергликемия (10,5 – 28 mmol/L) и глюкозурия (3 – 6 mmo/L) са постоянни признаци. При напреднали случаи – бърз развой дехидратация, системна ацидоза, колика, силна абд. дистензия (отдясно или двустранна), диария и смърт до 48h. –При аутопсия – тимпания, възпаление, хеморагии, ерозии и некрози, изтъняване на стената или мурален емфизем.

Tessa Marshall (2009)


Абомазална тимпания – терапевтични мерки • • •

Ранна интервенция Диета, не се дава нищо което може да увеличи продукцията на газ. Сондиране, помощник повдига предницата на телето, така че да седне или да заеме почти вертикална поза – газовете преминават в мрежата или румена. Сондата се движи напред – назад и се прави лек масаж на корема. Помощникът слуша за освобождаване на газовете или миризма. Преди отстраняване на сондата се вкарват 10 мл пеницилин смесен с течен парафин (150 – 200мл), последвано от 100 – 200 мл топла вода. Пункция – телето се обръща в дорзално положение, с игла 16 или 18G‚ медиално в най-високата точка на дистензия на корема, между пъпа и ксифоидния израстък. Антибиотик Erythromycin (8.8 to 10.0 мг/кг ж.м. IM) – прокинетичен ефект (мотилин рецепторен агонист), индуциращ фаза III на мигриращия моторен комплекс (ММК), повишава се амплитудата на антралните контракции и се подобрява антродуоденалната координация. Други макролиди. Флунексинов меглумин, флуидна терапия.


Абомазални ерозии и язви Абомазални ерозии и язви Трудно се диагностицират, телета на високопродуктивни крави или най-лакомите – Полиетиологично: • Големи количества мляко давани еднократно или двукратно. • Пика, безоари, хиповит. Е, имунологична дисфукция при недостатък на Cu и Se. • Стрес (tо, отглеждане, сборни групи и др.) - кортизона и кортикотропина намаляват продукцията на слуз и обновяването на клетките на мукозата. Сезонност. • Clostridium perfringens type A & D, E. coli, Sarcina ventriculi – Клинични симптоми: летаргия, абдоминална дистензия, колика, бруксизъм, диария (слуз), перитонит, дехидратация, септичен шок и смърт.


Абомазална язва - терапевтични мерки •

Качествен млекозаместител – млечен протеин, сурови влакнини и др.

H2-рецепторни антагонисти Cimetidine 50 -100 мг/кг – p.o. на 8 часа t.i.d. Ranitidine 10 – 50 мг/кг – p.o. на 8 часа t.i.d.

Инхибитори на протонната помпа Omeprazole в доза 2 – 4 мг/кг, p.o., q.d.

Антиациди/протектанти - покривно Aluminum hydroxide – абсорбира пепсина и така намалява протеолитичната му активност, свързва жлъчните к-ни и предпазва от рефлукс на жлъчка Magnesium hydroxide – свързва жлъчните к-ни

• • •

Стимулиране на улейния рефлекс! Антибиотик, витаминни препарати, селен. НСПВС – еднократно и в ниска доза!


Търбушна тимпания - ruminal drinker calves – Причини: пречки във формирането на езофагеалния улей – tо на млякото (топло – студено), стрес фактори, височина на кофичките, режим и кратност на хранене, повредени биберони, абомазален рефлукс на мляко и солна киселина. – Ферментация на мляко, pH < 5.0, млечна к-на – ацидоза и метаболитна ацидоза. – Клинични симптоми: анорексия или арексия (сигнал за проблем), коремни болки, изгърбване, пристъпване и протягане, нарушен сукателен рефлекс, периодични тимпании, лепкави глинестоподобни изпражнения, при сондиране граниво миришеща сивобелезникава течност, разрошена космена покривка и/или алопеция, лош прираст, дехидратация и депресия (ацидемия), смърт при тежка метаболитна ацидоза. – Възпалението на търбуха и мрежата, повлиява негативно езофагеалния рефлекс. – Паракератоза на търбуха – Атрофия вилите на тънките черва


Търбушна тимпания - ruminal drinker calves • •

• • • • • •

Корекция на храненето, често на малки порции в определени часове, стимулиране на рефлекса. Интравенозна флуидна терапия за възстановяване на КАС и хидрационния статус. Сондиране и промивка. Орални рехидратиращи средства са противопоказани. Антибиотик – парентерално и орално. В хронични случаи, ефективна мярка е отбиването на телето при условие, че приема 600 – 700 гр. концентриран фураж дневно. Концентрирания фураж на малки порции, с качествен груб фураж за да се забавят ферментативните процеси и да се подържа оптимално рН. Постоянен достъп до чиста и прясна вода. NB! През зимата да бъде затоплена!


Етиология – други фактори влияещи на чревното здраве • Пропуски в грижите за бременните (отглеждане, хранене и др.) • Трудно раждане – последствия за майката и телето – – – –

Болка, травма и възпаление Хипоксия на мозъка – интраутеринно отделяне на мекониума Ацидемия Нарушена терморегулация

Намален виталитет на телето (Meyer et al., 2000; Lombard et al.,2007; Waldner and Rosengren, 2009) • Липса на адекватни грижи след раждането – Хипотермия – Нарушени физиологични реакции, причина за по-лоша адаптивност на телето

• Пряко влияят върху приема на коластра


ОЩЕ ЕТИОЛОГИЯ.......... • Пропуски в мениджмънта – зависими от човека – Коластра – Хиповитаминозни състояния вит. A и E предполагат по-висока инцидентност от диарии – Промените в хранене, намаляват устойчивостта и предразполагат към инфекциозни диарии. – Неадекватни условия на средата за живот – влага, фекална контаминация и ниска хигиена, подслон и влияние на природни фактори (ниски температури , валежи, въздушни течения)


Други фактори Вода Маститно мляко Постеля Биосигурност


ЕТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОЗНИ АГЕНТИ • • •

Ентеротоксигенните E. coli (ETEC), ротавируси, коронавируси и C. parvum. Clostridium spp. Освен гореспоменатите: S. enterica subsp. enterica, говеждия пестивирус, астро-, торо-, парво и калицивируси, E. bovis, E. zurneii и др. Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, T. vitolorum, S. papillosus Плесени и дрожди Най-често възникват след свръхупотреба на антибитици.

Candida glabrata

– – –

• •

основно през зимата Burak Ates, 2016 колонизация на абомазума дифузено хеморагично-некротичено възпаление на предстомашията и псевдомембрани

Candida albicans р. Zygomycota - род Mucor, Rhizopus и AbsidiaПРОФИЛАКТИКА - ОБЩИ МЕРКИ:  Грижи за бременните животни - хранене, движение, сухостоен период – мин. 40 дни до макс. 90 дни.

 Родилни боксове “stress free environment”, хигиена на раждането – дезинфекция, опитен персонал.  Компетентна родилна помощ, с внимание при нощните и трудни раждания

 Кортикостероиди  Коластра – «Застраховка живот» за всяко теле

Veepro dairy management, vol. 77,March 2011


ПРОФИЛАКТИКА - ОБЩИ МЕРКИ:  Отделяне от майката – опити за бозаене  Индивидуални боксове  “Pamper Pen”  “Cuddle Box”


ПРОФИЛАКТИКА - ОБЩИ МЕРКИ: •

Адекватни условия на живот, чисти и сухи индивидуални боксове с дебела постеля, редуциране на термалния стрес и вентилация. С благоустройства в зависимост от климатометеорологичните и топографски особенности.

Поддържане на оптимална хигиена на посудата за хранене.

По всяко едно време на денонощието в съдовете за вода да има по 5 литра чиста и прясна вода.


ПРОФИЛАКТИКА - ОБЩИ МЕРКИ: – Много проблеми през първия месец могат да бъдат проследени до пропуски в даването на коластра и липса на грижи. – Хигиена, добрите практики на доене за коластрата не се спазват.

– При отлична хигиена, пропуските в даването замърсяване на коластра могат да не са съществени. – Съхранение: • Малки, чисти и сухи контейнери • Съхранение в хладилник. • Време - до 5 дни в хладилник и до 1 година във фризер. • Размразяване бавно в топла вода. • Загряване на 60°C за30 min.  Коластра и “истинска” коластра  NB! Крави с предродилно отделяне на мляко!

антитела


Коластра – количество, качество, време –

Холщайн теле трябва да приеме минимум 100g IgG1 първите 12 часа. Концентрацията на Ig в коластра определена като “приемлива” може да е от 30 до 50 g IgG/L, невинаги качеството може да се компенсира с количество.

Първите 2 литра трябва да бъдат изхранени до 2 час, втора доза от 2 литра се дава 4 до максимум 10 часа по-късно.

Трето хранене

Еднократно даване на 4 л. със сонда!!!

Преждевременно родени телета или от трудно раждане изискват специални грижи и внимание.

IgG абсорбция (%)

Часове след отелване


Коластрален мениджмънт – – 

 

Колостромер – температура (при ниски температури се отчитат по-високи стойности и обратно), отчитане при t = 20 до 25° C. Рефрактометър на Брикс Коластра – стойност от 22% отговаря на IgG концентрация от 50 g/L. Високите стойности > 25% са трудни за определяне. Серумни протеини – стойности ≥ 7.8% отразяват количество от 10 mg/ml IgG. При телета изследвани между 24 и 48 час, с по-ниска от посочената стойност заключението е, че не са получили достатъчно коластра. Използване с цел определяне плътноста на млекозаместителя, стойности над 15% се свързват с забавяне времето за изпразване на абомазуса. Коластрална банка.


Коластрален мениджмънт – – – – – –

Коластра със следи от кръв Сборна коластра Юници Някои генетични линии говеда, образуват по-ниско качествена колостра Холщайн крави даващи до 8.5 kg коластра с по-висока концентрация на IgG1 Коластра - късоверижни мастни к-ни, лактоферин и левкоцити, олигозахариди, лизозим и др. Трипсининхибитор. Коластра „заместващи“ продукти. Въпреки, че не рутинна практика, телета с пропуски в даването на коластра могат да се третират с 40-ml/kg плазма, серум или цяла кръв от BLV и BVDV-PI негативни крави. Серуми.

Ваксинация на бременните крави и юници.

– –


ПРОФИЛАКТИКА - ОБЩИ МЕРКИ: – Висока лична хигиена на гледачите – ръце, облекло. – Мляко и млекозаместител – хигиенизиране, дезинфекция и подсушаване на посудата, подготовка, хранене. – Плавно преминаване към хранене с млекозаместител. Спазване стриктно на рецептите за подготовка на МЗ. Оценка на консистенцията, наличие на неразтворени бучки и термометриране на водата за разтваряне на МЗ и температура в момента на хранене. Йодофори: 3% Дезинфект В, 1-3% Sanajod, 2 % Йодалин. ПАВ: 1% Qatersan, 0,5-1%Септокват, 0.1% Бромосепт, 0.2 % Септобар. Окислители: 1 %Vircon S, 1 % Hyperox.


Подържайте “бойна готовност”

• •

• • • •

През първите 14 дни телета се наблюдават поне трикратно на ден. Да се обърне внимание на позицията на ушите (повдигнати, увиснали); консистенция на фекалиите (1 = нормална до 4 = водниста), космена покривка (гладка или разрошена), интерес към действия свързани с храненето, консумация на храна (за колко време и количество се изпива) и вода, назални изтечения. Спешна информираност на лекаря. Точна диагноза. При нужда предприемане на лечение. ОРТ, антибиотик, флуидна терапия, бикарбонати и НСПВС. Намаляване на стреса.


Мерки към болните

• • • • •

Болните телета следва да се изолират от здравите и да се обслужват последни. Обособяване на болнични боксове, помещения или други. В неблагополучните помещения трябва да се извършват ежедневни дезинфекции. Суха, дебела постеля - nesting score. Нагряваща лампа, електрически одеала, покривала и др. за борба с хипотермията. Отнасяйте се грижливо с телетата, подканете го да приема коластра и мляко.


Респираторно Болестен Комплекс по Говедата Bovine Respiratory Disease Complex (BRDC) Многофакторно, остро протичащо респираторно заболяване по говеда на възраст между 2 и 16 месеца с изразен контагиозен характер. Клинично се характеризира с прояви на признаци от страна на респираторната система, интерстициална и/или фибринозна бронхопневмония.


АНАТОМОФУНКЦИОНАЛНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РЕСПИРАТОРНИЯ ТРАКТ ПРИ ГОВЕДАТА ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ ЗА БРОНХОПНЕВМОНИЯ • • • • •

• • •

Фарингеални тонзили - грапави с крипти, без цилиарен епител. Ретрограден пасаж на секретите - гравитационен ефект. Богати на съединителна тъкан интерстициалните пространства. Относително малки бели дробове спрямо размера на тялото, малък респираторен обем и по-нисък капацитет на кислородна дифузия. Повишена чувствителност на респираторен тракт към резки температурни колебания. Високо артериално налягане в малкия кръг на кръвообръщение. По - ниски нива и атипична биоактивност на лизозима. По-нисък брой макрофаги в алвеоларния лумен.


• Първо отелване - 6 месеца по-късно. • По-малко мляко на първа лактация, средно 150 kg, (от 40 до 250 kg (Wittum и Perrino, 1995; Van der Fels-Klerx et al 2002). • По-висок процент на бракуване през първа лактация (Ames, 1997). • По-висок процент смъртност 3 - 30 месец -> 2,5 пъти по-голям риск от смъртност при юници (Walter-Toews, 1986, Gulliksen et al., 2009). • Около 50% от антибиотичната терапия е свързана с респираторни заболявания при телетата.


Неинфекциозни фактори • Неонатална диария през първия месец на живота. • Синдром на слабото теле. • Коластрален прием. – Намалени количества IgG

• • • • •

Студов стрес (<15ºC и >60% влажност). Вентилация, вредни газове. Групово отглеждане преди отбиването. Контакт с животни на различна възраст. Хранителни дефицити и липса на вода.


Етиологични фактори СТРЕС/ имуносупресия

Отбиване: Смяна на диетата Групови боксове Пренаселеност Хранене Температурен стрес

Първична вирусна инфекция BRSV IBR PI-3 BVD BCV Adenovirus

Вторична бактериална инфекция M. haemolytica

хронификация и усложнения с гноеродни агенти

P. multocida H. somni Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis A. pyogenes


Клиника • Депресия, слабост, адинамия • Aнорексия • Респираторна симптоматика • честота (60 – 120), характер /Dyspnea –отворена уста • кашлица • очно/назални изтечения • стридори • цианоза • абдукция на предни крайници • Tемпература /треска/ 40.0 – 42.2оС • Увисване на ушите, скован вървеж • Внезапна смърт


Диагностика

• Епидемиологични данни • Клинични признаци • Патологоанатомична находка • Лабораторна диагностика


Обща и специфична профилактика • • • • • • • • •

Карантина на новозакупените животни Индивидуални боксове Сборни групи от 7 – 10 телета след отбиването Възрастови категории Вентилация, влага Хранене Редуциране на стреса Лекуване Коластра – Коластрален имунитет

– Случаи на BRD преди 4 месец

– Ваксинацията на майката, осигурява протекция на телето (2 до 3.5 месеца)

• Ваксинация


Любопитни факти…… • Най-ранното доказателство за доместицирането на говеда за мляко е барелеф от Месопотамия 3,000 B.C., – изобразяващ как мъже доят крави. • От древността притежанието на говеда е символ на богатство. Латинските думи за пари (pecunia), и частна собственост (peculium) на английски ‘pecuniary’ и ‘peculiar’ произлизат от думата за говеда (pecus). • В ранните икономики на Британия и Ирландия кравите са били валута за размяна; Цената на една робиня е била три крави. • В Древен Рим ~ 60 A.D., убиването на вол и било тежко престъпление сравнявано с убийството на човек. (Columella).


Благодаря за вниманието!!!