__MAIN_TEXT__

Page 11

Trainee Times

Gemeente Hollands Kroon

Maart - mei 2015

Carrière Een vliegende start voor de trainees van Hollands Kroon Op 2 maart 2015 zijn vijf trainees begonnen aan hun traineeprogramma bij de gemeente Hollands Kroon. Een veelbelovende start van een carrière. Vanaf dag één storten zij zich vol overgave in hun nieuwe werk. Tijd om stil te zitten is er ook niet.

Kennismakingsactiviteiten Om snel thuis te raken in de organisatie en elkaar goed te leren kennen, is een intensief programma opgesteld. Ze gaan van start met een tweedaagse om elkaar beter te leren kennen. Ze ontmoeten het transitieteam, de griffie, de ondernemingsraad en het college. Ze krijgen een rondleiding door het gemeentehuis en de gemeente. Ook tussen de geplande kennismakingen door ontmoeten ze ein-

deloos veel nieuwe collega’s. “Hoe moeten we al die namen onthouden?”, vraagt één van de trainees zich enigszins wanhopig af.

Stages De hiervoor genoemde kennismakingen zijn echter nog niet genoeg. De trainees gaan meer inhoudelijk kennismaken met diverse afdelingen. Ze lopen stage bij zes verschillende afdelingen: Klant- en Advies Beheer, Inkoop, Balie, Kernbeheer, Meldingen Openbare Ruimte en het Sociaal Domein. De afdelingen zijn onderwerp van een grondige analyse. Na afloop van de stageperiode presenteren de trainees hun bevindingen. Welkomstpakket

Naast de opdracht om de verschillende afdelingen waar stage wordt gelopen te analyseren, hebben de trainees de opdracht een welkomstpakket te ontwikkelen voor nieuwe inwoners van de gemeente. Veel brainstormen en knopen doorhakken. Wat willen nieuwe burgers weten? Hoe kunnen we ze aangenaam verrassen? Het resultaat presenteren ze op 11 mei aan de directie.

Digitaal magazine Het resultaat van de laatste opdracht ‘ligt’ nu voor u. De redactie hoopt dat u hier veel leesplezier aan beleeft! Update: tijdens de succesvolle presentatie op 11 mei jl. is de directie akkoord gegaan met de plannen voor het welkomstpakket.

De trainees zijn een pit! Er is bekend gemaakt dat de trainees een pit worden; Pit Trainees. Op 18 mei presenteren zij hun plan van aanpak aan de directie. Ze gaan aan de slag met diverse opdrachten.

Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening is een belangrijke pijler in het traineeprogramma. De trainees gaan organiseren dat alle producten van de gemeente digitaal aangevraagd, betaald en verstrekt kunnen worden. Een belangrijke stap in ons digitale tijdperk. Ze gaan de weg vrijmaken voor de gemeente van de toekomst!

Aanpak snippergroen De trainees houden zich daarnaast bezig met het project Snippergroen.

Het snippergroen dat nog aanwezig is in de gemeente en in aanmerking komt voor verkoop of verhuur, wordt hier ook daadwerkelijk voor aangeboden. Dit geldt ook voor gronden die op dit moment nog illegaal in gebruik zijn. Daarnaast worden huidige overeenkomsten geactualiseerd en eventuele ongelijkheid in aanpak glad gestreken.

KAB Het Klant- en Advies Beheer (KAB) maakt als klantcontactcentrum van de organisatie een vernieuwing door. Het wordt zo ingericht dat daar zo veel mogelijk binnenkomende vragen beantwoord kunnen worden. Een leuke uitdaging voor de trainees.

Werken aan kwaliteit Kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt in de organisatie. De trainees gaan binnen de organisatie de bewustwording van kwaliteit in de procesgang en dienstverlening vergroten. Ook organiseren zij een volgende Pitstop.

Mentorschap De trainees verzorgen het mentorschap voor de ROC-leerlingen van de opleiding Consulent Publieke Dienstverlening. Aankomend schooljaar komen deze leerlingen de gemeente Hollands Kroon versterken. Update: dankzij een succesvol plan van aanpak zijn de trainees per 18 mei jl. een zelfsturend team. 11

Profile for hktrainees

Trainee Times & Trainees on Tour magazine  

Jaargang 1/ Nr. 1 - Maart - Mei 2015 De digitale verslaglegging van de eerste periode van het traineeprogramma van de vijf trainees van de...

Trainee Times & Trainees on Tour magazine  

Jaargang 1/ Nr. 1 - Maart - Mei 2015 De digitale verslaglegging van de eerste periode van het traineeprogramma van de vijf trainees van de...

Advertisement