Page 1

voor mooie, slimme en ruimtelijke oplossingen


Wat kunnen wij voor u doen? Ons bureau heeft een integrale ontwerpvisie: - de belangen van de opdrachtgever staan voorop - wij leveren integraal ontwerp- en advieswerk, incl. de inbreng van de verschillende adviseurs - wij ontwerpen kostenbewust - wij ontwerpen energiezuinig en milieubewust - wij adviseren bij verbouwingen - wij ontwerpen in samenspraak met u uw eigen woning

weet waar u aan toe bent: lid BNA Groenhoedenveem 22 Postbus 607 1000 AP Amsterdam T. + 31 (0) 20 418 51 31 F. + 31 (0) 20 418 41 51 info@vanherdekleijn.nl www.vanherkdekleijn.nl

2

VAN HE RK DE KLE IJN SCH R OED ER EN DE JON G AMST ER DAM |

Een eigen huis (ver)bouwen is een spannend proces. Daarom willen wij zoveel mogelijk onzekerheden voor u wegnemen. Naast onze kennis en ervaring hebben wij hiervoor verschillende middelen tot onze beschikking: - grip en zicht op de bouwkosten tijdens het gehele proces. - mogelijkheid tot het aanbieden van een onderhoudscontract voor een bepaalde periode (bijv. 10 jaar), afhankelijk van de aannemer - de woning kan zo ontworpen worden,dat deze voldoet aan bijv. Woningborg, GIW, woonkeur of Politiekeurmerk.

A MS TERD A M | OVE R HET BUR O


Naud Schroeder (1972) is geboren en getogen in Amsterdam. Na zijn opleiding aan de TU-Delft, heeft hij zijn Master Degree gehaald aan Pratt Institute, New York, USA. Hij is enkele jaren werkzaam geweest in NY en Amsterdam, waar hij aan verschillende interieur-, utiliteits- en woningbouwprojecten heeft gewerkt.

Over het bureau

Rozemarijn de Jong (1971) is geboren en getogen in Leeuwarden. Na haar opleiding aan de TU-Delft, heeft zij korte tijd in Portugal gewerkt, en heeft zij op verschillende bureaus in Amsterdam e.o. gewerkt aan woningbouw- en utiliteitsprojecten.

Wie zijn wij? Ons bureau is in 2007 opgericht en komt voort uit Van Herk en de Kleijn architecten. Een bureau met een lange geschiedenis. Wij zijn een allround Amsterdams architectenbureau met een brede ervaring; van multifunctionele gebouwen tot interieurs. Bij alle opdrachten staat de belevingswereld van de gebruiker centraal. Wij ontwerpen om het menselijk handelen zo goed mogelijk te faciliteren en daar een leuke ervaring van te maken. Mensen moeten zich prettig voelen, comfortabel of juist geĂŻnspireerd. Naud Schroeder en Rozemarijn de Jong wonen beiden met hun gezin in Amsterdam. Vanuit onze persoonlijke interesse in wonen in een stedelijke omgeving, hebben wij hier verschillende studies naar gedaan. Deze studies ondersteunen onze ontwerpen voor woningen voor particuliere opdrachtgevers.

Uw woning als maatpak Over het algemeen zijn mensen gehecht aan de woonomgeving en willen niet perse verhuizen. Daarom ontwerpen wij woningen die aangepast kunnen worden aan veranderende omstandigheden of passen wij uw woning aan een nieuwe fase aan. Dit doen wij, door met u na te denken over mogelijke scenario’s, die wij inpassen in het ontwerp. Wij kunnen u helpen het meeste uit uw woonwensen en budget te halen, waardoor uw woning bij eventuele verkoop rendeert.

OVE R HET BUR O

| AM S TERD AM

Ons bureau is gevestigd in Pakhuis Wilhelmina. Dit pakhuis is een verzamelplaats van kunstenaars en architectecten. Wij voelen ons hierin thuis. Ons bureau is een atelier waarin wij met zijn allen werken aan de opdrachten. Wij zijn lid van de Bond Nederlandse architecten (BNA).

| VAN HE RK DE KLE IJN SCH R OED ER EN DE JON G

3


Interieur Loft, Brussel programma:

Rue de Neck

400 m2 woonoppervlak projectarchitect:

Dit ontwerp voor een loft in een voormalige koekjesfabriek is ontworpen in nauwe samenwerking met het gezin dat hier nu woont. Er is een routing gemaakt, gebaseerd op hun het dagelijks leven. De badkamer en slaapkamer vormen een labyrintisch privĂŠ gedeelte, dat door middel van visuele doorbraken in verbinding blijft met de prachtige hoge ruimte en de enorme kelder 4

INTERIEUR LOFT, BRUSSEL

| L OC ATI E: RUE DE NECK

| P RO JEC TC O DE: 05-PB

Naud Schroeder ism Monique Smit opdrachtgever: Erwin en Yolande Platvoet opdracht verleend in het jaar:

2005 oplevering: 2006 Bruto vloeroppervlak:

400 m2


P RO JE CT CO D E: 05-PB |

L OC ATI E: RUE DE NECK |

IN TER I EUR LOF T, BR USS EL

5


1

kelder

1 De royale entree staat in verbinding

met een halfopen ‘gang’, gevormd door een element waarin de keuken is opgenomen. Aan de gangzijde is deze bekleed met rubber. Stoer én zacht. Door de uitgekiende vorm is er een ruimtelijke relatie en voor kinderen is er een kleine doorgang. 2 De badkamer is ruimtelijk betrokken bij

de woonruimte dmv een te openen raam, wat het badderen een belevenis maakt.

2

6

INTERIEUR LOFT, BRUSSEL

| L OC ATI E: RUE DE NECK

| P RO JEC TC O DE: 05-PB


mezzanine

begane grond

P RO JE CT CO D E: 05-PB |

L OC ATI E: RUE DE NECK |

IN TER I EUR LOF T, BR USS EL

7


8

INTERIEUR LOFT, BRUSSEL

| L OC ATI E: RUE DE NECK

| P RO JEC TC O DE: 05-PB


P RO JE CT CO D E: 05-PB |

L OC ATI E: RUE DE NECK |

IN TER I EUR LOF T, BR USS EL

9


10

INTERIEUR LOFT, BRUSSEL

| L OC ATI E: RUE DE NECK

| P RO JEC TC O DE: 05-PB


P RO JE CT CO D E: 05-PB |

L OC ATI E: RUE DE NECK |

IN TER I EUR LOF T, BR USS EL

11


Woonhuis XCA, Amsterdam Watergraafsmeer De opdrachtgevers wonen al jaren met plezier in dit huis en willen daarom het huis aanpassen aan hun nieuwe levensfase in plaats van verhuizen. De belangrijkste opgave is de woonruimte vergroten, de keuken beter positioneren en een deel van de woonkamer zo ontwerpen dat deze dienst kan doen als gastenkamer. Het budget is beperkt, maar door middel van een aantal eenvoudige ingrepen, kunnen we van het huis een nieuw maatpak maken. 12

WOONHUIS XCA, AMSTERDAM |

L OC ATI E: WATERGRAAFSMEER |

P RO JE CT CO DE : 10-XCA

programma:

uitbreiding woonhuis met 50m2 projectteam:

Naud Schroeder Matteo Lombardini opdrachtgever:

Familie ten Cate opdracht verleend in het jaar:

2010 oplevering:

2011


bestaande situatie

De nieuwe plattegrond PR OJ EC TC OD E: 10-XCA |

L OC ATI E: WATERGRAAFSMEER | WO ONH UIS XCA

13


Woonhuis XHA, Amsterdam programma:

Watergraafsmeer

verbouwing met kleine uitbreiding (5m2) projectteam:

Deze verbouwing betreft een woning in de Watergraafsmeer. De huidige bewoners wonen hier graag en willen de woning beter laten aansluiten bij hun woonwensen. In de bestaande plattegrond is de woonkamer relatief klein, terwijl de keuken veel ruimte inneemt. De ruimte is aan de tuinzijde smal en er is te weinig bergruimte. 14

WOONHUIS XHA, AMSTERDAM |

Naud Schroeder Matteo Lombardini

Ingreep

Het entreegebied (de hal, toilet, toegang kelder, etc) is geherstructureerd. Hierdoor ontstaat een meer efďŹ ente plattegrond, waardoor er meer ruimte beschikbaaar is voor de woonfuncties. Verder is aan de tuinzijde de losse kamer bij de woonruimte getrokken en is een kleine uitbouw

L OC ATI E: WATERGRAAFSMEER |

met een daklicht gemaakt. Door deze ingrepen is een prettige woonruimte en eetkeuken ontstaan met veel daglicht. In de entreehal is extra kastruimte gerealiseerd en het hoge raam boven de bank, verbindt de keuken en hal ruimtelijk met elkaar.

P RO JE CT CO DE : 11-XHA

opdrachtgever:

particulier opdracht verleend in het jaar:

2011 oplevering:

2012


PR OJ EC TC OD E: 11-XHA |

L OC ATI E: WATERGRAAFSMEER | WO ONH UIS XHA

15


In de keuken is een vaste eethoek gemaakt met een bovenlicht

16

WOONHUIS XHA, AMSTERDAM |

L OC ATI E: WATERGRAAFSMEER |

P RO JE CT CO DE : 11-XHA


PR OJ EC TC OD E: 11-XHA |

L OC ATI E: WATERGRAAFSMEER | WO ONH UIS XHA

17


Atelier, Amsterdam Boven op het dak van een gebouw, waarvan de voorgevel in de stijl van de Amsterdamse School is ontworpen, hebben wij een atelier ontworpen voor een beeldend kunstenaar. Het atelier staat als een klein huisje op het daklandschap. Vanaf de straat is het dakhuis onzichtbaar. In detaillering en maatvoering is aansluiting gezocht met de historische context. De dikke driedimensionale ramen van het atelier benadrukken het alzijdige uitzicht en zorgen, samen met het trapgat, voor eeh sterke ruimtelijke beleving. 18

ATELI ER |

L OC ATI E: AMS TER DAM |

P RO JE CT CO DE : 01-X DE

programma:

45m2 woonoppervlak opdracht verleend in het jaar:

2001 oplevering:

2003


P RO JEC TC O DE: 01-X DE |

L OC ATI E: AMS TER DAM | ATELI ER

19


De nieuwe plattegrond

bestaande plattegrond

Interieur, Amsterdam De familie Raes heeft tijdens de bouw van hun nieuwe appartement de mogelijkheid gehad om de plattegrond grondig te wijzigen. De standaardplattegrond had een entreegang van ca. 8m en zeer smalle slaapkamers met veel sprongen. De fam. Raes wilde graag een informele plattegrond met lange doorzichten en een optimaal ruimtelijk gevoel. De wens was om ingebouwde kastruimte te realiseren en een werkruimte die onderdeel uit zou maken

programma:

Houtmankade van de woonruimte, maar toch afgescheiden zou zijn. Uiteindelijk is een plattegrond gerealiseerd, die binnen de compacte ruimte onverwachte verbindingen oplevert. De meeste ruimten en kastenwanden zijn af te sluiten middels schuifwanden. Hierdoor ontstaat een dynamische ruimte. De werkruimte maakt onderdeel uit van de woonruimte, maar is gescheiden door een

115m2 woonoppervlak projectarchitect:

wand met raam. In het hele huis zijn zeer strategisch kastruimten opgenomen: in beide slaapkamers een kastenwand van ca 2m lang, in de gang een linnenkast en bij de hal een schoenenkast. In de toekomst zou de werkruimte gewijzigd kunnen worden in een afgesloten kamer.

Rozemarijn de Jong opdrachtgever:

Familie Raes opdracht verleend in het jaar:

2007 oplevering:

2007 Bruto vloeroppervlak:

140m2


22

HO UTMAN KADE |

L OC ATI E: AMS TER DAM |

P RO JE CT CO DE : 07-H K


P RO JE CT CO D E: 07-H K |

L O C ATI E : AMS TER DAM | HO UTMAN KADE

23


Vakantiehuisje Egmond programma:

vakantiehuisje projectarchitect:

N. Schroeder contactpersoon opdrachtgever:

Particulier opdracht verleend in het jaar:

2011 oplevering:

n.t.b. Bruto vloeroppervlak:

40m2 24

VAKANTIEHUISJE |

L OC ATI E: EGMOND |


ruimtelijke verbinding woonruimte en verdieping

zicht vanuit slaapkamer naar woonkamer

de woonruimte en de (buiten)keuken van boven gezien

|

L OC ATI E: EGMOND | VAKANT IEH UIS JE

25


26

VAKANTIEHUISJE |

L OC ATI E: EGMOND |


ruimtelijke verbinding

zicht vanuit slaapkamer naar woonkamer

de woonruimte en de (buiten)keuken van boven gezien |

L OC ATI E: EGMOND | VAKANT IEH UIS JE

27


programma:

vrije sector koopwoningen inpandige stallingsgarage differentiatie:

12 patiowoningen en 2 bouwlagen met privé ontsluiting 4 woningen in hoofdtrappenhuis 12 woningen met galerij ontsluiting

De openbare ruimtes in het oostelijk Havengebied werken optimaal als de kades als promenades zijn te gebruiken. Een halfverdiepte parkeergarage onder de woningen voorkomt dat de kades vol komen te staan met auto’s. De woningen worden hierdoor optimaal opgetild, waardoor een optimaal uitzicht over de havens ontstaat. De langgerekte schiereilanden en haven met hun zuid- en noordkades, zon- en schaduwrijk, inspireerden het ontwerp voor de woningen op Borneo-eiland. Samen met de weidsheids van het gebied en het alsmaar reflecterende 28

licht op het water viel de keuze op brede gevels om langgerektheid te kunnen ervaren. Hierdoor ontstonden wigvormige woningen. Met een kaveldiepte van 26 meter kan een binnenterrein als buitenruimte niet op tegen de ruimte van de havens. Dit resulteerde in een noord- zuid relatie, waarbij aan twee kanten vanuit de woning water is te zien. De buitenruimte van de woning komt zodoende aan de straat te liggen. De tuitvormige plattegrond met een 6.50m brede gevel maakt het mogelijk om goed in de langsrichting van de haven te kijken. De maisonnettes op de begane grond geven direct

28 KOOPWONINGEN, BORNEO EILAND, AMSTERDAM |

28 koopwoningen, Borneo eiland, Amsterdam Borneokade / Stokerkade toegang tot de parkeergarage eronder. De noordwoningen hebben als extra een deel met een plafondhoogte van 4m. In het midden zijn de maisonnettes geschakeld waardoor een galerij op het dak ontstaat. Hieraan liggen kleine appartmenten met serres op het zuiden en maisonnettes met een hoge ellipsvormige kamer met dakterras en weids uitzicht op de derde verdieping.

L OC ATI E: BORNEOKADE / STOKERKADE |

P RO JE CT CO DE : 94-BOR

projectarchitect:

A. van Herk aannemer :

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn. BV constructeur:

van Rossum, Amsterdam opdracht verleend in het jaar:

1994 oplevering:

september 1999 Bruto vloeroppervlak:

3500 m² woningen 1200 m² parkeerlaag GeBruiksOppervlak per woning:

110 m²


P RO JE CT CO D E: 94-BOR |

LOCATIE : BORNEOKADE / STOKERKADE

| 28 KOOPWONINGEN, BORNEO EILAND, AMSTERDAM

29

HKSJ portfolio kleine projecten  
Advertisement