Page 6

handelsstaden örebro | ingång

En aning om yoga

Satsning på teckenspråkiga

Text // Camilla Johansson Foto // Dan Lindberg 14 år efter att hon själv började med yoga har Annika Lindberg nu släppt boken En aning om yoga. Där berättar hon om den resa som yogan har tagit henne på, och om den utveckling och de insikter som kommit tillsammans med övningarna.

Det var en ond nacke och uppdragna axlar som fick Annika Lindberg att gå på ett prova på-pass i yoga år 2000, och hon blev fast direkt. – Innan hade jag gått på gym i tio år, och kände att jag inte kunde förmå mig att gå tillbaka dit. Jag letade efter något annat och hittade yogan, berättar Annika Lindberg. När hon hade hållit på med yoga i nio år så startade hon bloggen En aning om yoga, och det är också ur denna blogg som boken har fötts. – En anledning till att jag skrev boken är att en del bloggläsare faktiskt bad mig

6

skriva en bok. Det har samtidigt blivit en bok jag själv skulle velat läsa när jag började med yoga. I tidningar ser vi bilder på akrobatiska människor i svåra positioner, men den yoga de flesta av oss ägnar oss åt ser inte ut så, vår yogavardag är inte lik det vi tittar på. Yogan väcker känslor och sätter igång processer hos dem som utövar den, det händer saker och det finns inget rätt eller fel i detta. Jag avråder från att börja med yoga på egen hand, man behöver en lärare som har erfarenhet och kunskap, berättar Annika Lindberg. DVD-filmer och Youtubeklipp kan vara en stor inspiration men man behöver en lärares ögon på sin kropp. En tvåvägskommunikation helt enkelt, vilket aldrig blir fallet om du sitter och yogar framför en skärm. Annika Lindberg har själv kommit tillbaka efter fem diskbråck. – Yogan har varit en utmärkt rehabilite-

ring, konstaterar Annika Lindberg. Bemötandet av boken har varit positivt, och det är inte bara de som håller på med yoga som berättar att de läst den, utan även de som är intresserade av personlig utveckling. Sedan sex år tillbaka är Annika Lindberg verksam som yogainstruktör, och för fyra år sedan startade hon sin egen studio inom ramen för företaget Stilla Stund. – Den yoga jag undervisar i är Hatha yoga. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt varje år för de två lärare som jag följer. Är man intresserad av att yoga hos mig så skräddarsyr jag något. Annars har jag olika introduktionspass inför varje terminsstart, berättar Annika Lindberg. Hatha yoga är ett samlingsnamn för fysisk yoga där rörelserna synkroniseras med andetaget. Den yogan kan också se olika ut, beroende på den lärare du har och vilken lärare den läraren följer.

Efter att Örebro kommun förra året avsatte 65 miljoner kronor för sociala investeringar har det sedan den 10 juni 2013 varit möjligt att söka medel för både kommunala verksamheter och civila aktörer.

Nu godkänns en första ansökan vilken kommer från Kultivera, med Activa som huvudman, vilken syftar till att skapa sysselsättning för teckenspråkiga personer som även har behov av särskilt stöd. Detta kommer att ske via målgruppsanpassade insatser. Satsningen, som går under namnet Samverkan för teckenspråkiga, SöT, har som mål att teckenspråkiga personer med behov av extra stöd dels ska få sina behov tillgodosedda, dels att de som bedöms kunna nå en egen försörjning ska få ett arbete med hjälp av arbetsträning och handledning. Satsningen, som löper över tre år, kommer att starta den 1 april i år och kommer att tillhandahålla tio platser per år.

HSO 3-14  

Handelsstaden Orebro 3-2014

HSO 3-14  

Handelsstaden Orebro 3-2014

Advertisement