Page 1

CYAN MAGENTA GUL SVART

No 03 Maj 2009

Stärkande möten Kursgårdarna i länet

Stefan Pettersson

Marknadsföringen som mildrar krisen Marknaden förändras

– VD-doldis i Örebro

Marknad Örebro

10 års jubileum

9 199

2009


CYAN MAGENTA GUL SVART

Marknad Örebro

INNEHÅLL No 3 2009

HKM Publishing AB Box 385 703 47 Örebro

4

Lokala nyheter

Telefon 019 - 10 84 90

6

Nationella nyheter

Fax 019 - 10 84 30

9

Örebroidrotten

Besöksadress Näbbtorgsgatan 2

10

Direktörskarusell i Örebro

Chefredaktör och ansvarig utgivare Stefan Hallenius

12

019 - 10 84 90

12

VD-doldis i Örebro

16

Lanna Lodge

stefan.hallenius@hkm.se

12 Medverkande Vesna Kitanovic Camilla Johansson Richard Ström

18

Anders Bromsjö

Ny uteservering vid Slottet

Annonser

20

För nya Örebro

21

Nätverket BusinessMatch

Stefan Hallenius 019 - 10 84 90 070 - 483 59 47 stefan.hallenius@hkm.se Dennis Karlsson

22 26 20

019 - 10 83 62

Marknadsföringen som mildrar krisen

070 - 637 20 85 dk@hkm.se

Stärkande möten

Erik Lennartsson 073 - 363 16 61 el@hkm.se

30

Örebro Promotion just nu

22 Utgivare HKM Publishing AB

33

Flamingos på Slottsfesten

34

Bengt Wahlstedts treats

36

Tältkrögarna

38

Kloka Hus

www.hkm.se Redaktionell och grafisk produktion HKM Publishing AB Tryck MittMediaPrint Periodicitet Åtta nummer per år Tidningen är tryckt på Exo 76, 52 gr papper. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. HKM Publishing AB ger även ut tidningarna: Nollnitton, Nollnitton Sommarguide och Handelsstaden Örebro City. För gratis prenumeration eller adressändring kontakta

LEDARE

26

material@hkm.se eller fax 019 - 10 84 30. Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

» Dollarn, yuanen och kronan Dollarn fortsätter att vara stark – trots att den amerikanska ekonomin är lika fortsatt dyster. Orsaken är att USA:s ekonomi, trots nedgången, omfattar en fjärdedel av världsekonomin och USA innehar den enda riktigt likvida valutan. Europa tycks just nu värre ute i den ekonomiska krisen och euron framstår inte som ett alternativ.

är uppenbar. Men Kina sitter i en rävsax. Slutar man finansiera USA försvinner också den viktigaste efterfrågan på kinesiska varor. Börjar man diversifiera i sin valutaportfölj och säljer av dollar drabbar det Kina mer än USA. Att Kina ökat sin guldreserv kraftigt visar på att landet gör vissa försök att skydda sig, men möjligheterna är små.

På lite sikt är risken för inflation i USA – och världen – betydande. Sedelpressarna går för fullt i de flesta ekonomier och frågan är om regeringar och riksbanker förmår att bromsa när de ser de första tecknen på vändning. Jag tror det inte.

För den svenska kronans del gäller dels att den är en liten valuta, och därmed inte likvid, dels att de svenska barnkernas stora problem i öst håller ner värdet. På kort sikt går det nog inte att räkna med en förändring.

Gällande Kina är det för mig uppenbart att den kinesiska ledningen, som genom sitt stora betalningsbalansöverskott finansierar den amerikanska stimulanspolitiken, är rädd för att USA ska inflatera bort sin jättelika skuld till Kina. Risken

2 Marknad

Trevlig läsning! Stefan Hallenius


CYAN MAGENTA GUL SVART

Hotellflytt till city Richard Vappelin

Miljonbidrag till Örebro Totalt 14, 3 miljoner kronor har delats ut till Cityakademin- Lärcentrum i Örebro. Pengarna ska användas för att stärka konkurrenskraften hos anställda som ligger i riskzonen för att förlora sitt jobb. Richard Vappelin är ordförande i vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och glädjs över beslutet. Han ser det som ett bevis på att man satsat helt rätt i arbetet under det rådande konjunkturläget. - Nu kan vi göra både kortsiktiga kompetensväxlingar till de varslade, så att de klarar egen försörjning, och långsiktig kompetensutveckling för att säkra framtiden både för företagen och de anställda, säger Richard Vappelin. Pengarna menar han är ett bevis på att Cityakademin- Lärcentrum har satsar rätt i den rådande konjunkturen. Summan, som är ett EU-bidrag, ska framförallt användas för att öka kompetensen hos de som riskerar uppsägning. Tanken med satsningen är att de ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Låg företagsamhet i länet Örebro län har till skillnad från resten av landet en låg företagsamhet. Andelen kvinnliga entrepenörer och unga företagare är dessutom lägre i vår region än resten av Sverige. Det visar Svenskt näringslivs företagsmätning. Förra året mellan juli och december gick det att räkna till 883 nya företagsamma individer i Örebro, ett snitt som ger 4, 4 nya företag per 1000 invånare. Riksgenomsnittet låg på 5,5. Mätningen visar bland annat att Lekeberg kommun har det högsta antalet noterade företagsamma individer, medan Karlskoga står för den lägsta siffran. Nora har högst andel företagsamma kvinnor inom länet, medan Lekeberg ligger i botten. Örebro kommun har trots länets totalplacering under riksgenomsnittet ändå det högsta antalet unga som startar nya företag. Företagsam individ betyder personer som har en f-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Genom att undersöka variablerna går det att jämföra företagsamheten mellan kommuner och över tid.

4 Marknad

Grenadjären har trots att det ligger lite avsides vuxit sig till ett populärt vandrarhem.När verksamheten ny flyttar in till stan utvidgas den till att omfatta flera olika boendealternativ. Ett sätt att bredda besöksunderlaget. Nu utvidgar Grenadjären till att förutom vandrarhem, även inhysa hotelloch lägenhetsrum. Därför är flytten från gamla regementet in till stan och Järnvägsgatan välkommen. Det gynnsamma läget och de olika prisalternativen bidrar till ett brett klientel bestående av alltifrån ryggsäcksfolk till veckopendlande företagare. - Vi kommer att fortsätta med lågbudgetboende men även erbjuda de som behöver stanna lite längre. I lägenhetsrummen får man bo i minst en vecka och upp till några månader. Vi kommer även att kunna erbjuda en konferenslokal med cateringmöjligheter och en stor frukostmatsal med full buffé, berättar Susanne Lindholm, som är personal- och marknadsansva-

rig på Grenadjärstaden. Hotellet som byter namn till Livin vänder sig bland annat till företagare som bjuder hit gäster utifrån. Till hösten fortsätter dessutom satsningen på marknadsföringsluncher, där verksamheten presenteras för länets företagare, samtidigt som besökarna kan knyta kontakter med varandra. Ett initiativ som flera gånger utmynnat i affärssamarbeten. - Det är roligt att kunna utföra ett kreativt och nyskapande arbete i en lågkonjunktur. Vi tror på vår produkt och sedan tidigare har vi en bred kundkrets med stamkunder. Vi samarbetar bland annat med Conventum och Stampen, säger Susanne Lindholm. I september blir det pampig invigning där flera av Örebros nyckelpersoner närvarar. Företag och organisationer bjuds in till en afton med glitter, glam och festligheter. Susanne Lindholm

Banbrytande forskning och uthålliga idéer Årets Entrepenörskapsvecka har underrubriken ”Företagen och det ekonomiska läget.” Därför kretsar samtalen mest kring de framtida utmaningarna företagen står inför. En av talarna mellan 11-14 maj under Entrepenörskapsveckan är Scott Shane, amerikansk professor med utmanande teorier. Han är även 2009 års pristagare av Global award for entrepeneurship research. I sin forskning har Shane kommit fram till att det viktigaste inte är antalet nystartade företag. Enligt honom visar undersökningar att dessa ofta slås ut i ett tidigt skede. Han menar i stället att resurser ska läggas på de företag som redan är etablerade på marknaden, så att de kan växa och anställa fler. En ståndpunkt som antagligen kommer mötas av motstånd.

- Scott Shane kan uppfattas som en kontroversiell forskare. Han är rätt provokativ och vänder upp och ner på synen om företagsamhet. Det i sin tur bäddar för intressanta och spännande diskussioner, säger Mikael Jorstig på Forum för småföretagsforskning, som arrangerar Entrepenörskapsveckan varje år. Nedslag med seminarier sker i Umeå, Göteborg, Stockholm och slutligen Örebro den 14:e maj och entrén är kostnadsfri. Utöver Scott Shane medverkar även Per Frankelius, professor vid Örebro Universitet. Han talar om kompetensbehov, men även om innovationer, som exempelvis nya företagsidéer. Det är något som TS Hemservice som specialiserar sig på hushållsnära tjänster har tagit i beaktning. Dess vd Fredrik Öjdemark

deltar i ett samtal om företagandets villkor när konjunkturen viker. Erik Eskils representerar också framtidstro och hopp. Inom företaget Inkubera ges idéer möjlighet att utvecklas till stabila verksamheter för ett mer fruktbart näringsliv. För att sammanföra representanter från olika områden och perspektiv har seminariet förlagts till en strategisk plats. - Det är extra kul att vi ska vara på universitetet. Handelshögskolan vid Örebro Univeristet har uttryckt ett intresse för dessa viktiga frågor och där har vi en unik kompetens. Vi vill väldigt gärna ha dit folk som vill diskutera de här frågorna. Det betyder en bra blandning av näringslivsaktörer, politiker studenter och företagare, avslutar Mikael Jorstig.


INSPIRERANDE MILJÖ

Postboxar för privatpersoner och företag

God mat och sköna sängar

020-33 33 27 www.bestbox.se

Välkomna till konferens på Clarion Hotel Örebro

Örebro Läns Taxi AB blir delägare i Sverigetaxi Nu går vi på offensiven och är med och bygger ett “landslag” för taxi. Vår kedja kommer att växa successivt och inom ett år kommer vi att finnas över hela landet. Du känner lätt igen oss på vår nya bildekor. Det som inte är nytt är vårt telefonnummer 019-12 43 00. Våra kollegor runt om i landet har en sak gemensamt med oss i Örebro.

Clarion Hotel Örebro I Kungsgatan 14 Örebro Tel. 019-670 67 03 I Mail: cl.orebro@choice.se www.clarionorebro.se

Vi vill bli bäst och vår ambition sammanfattas under devisen – Service, Komfort och Stil.

From 1/7 2009 är alla våra bilar utrustade med alkolås

Örebro Läns Taxi AB Södra Station, 702 24 Örebro

bn

Taxibokning: 019-12 43 00 Web: www.taxiorebro.se

REVISION

A U K T O R I S E R A D

R E V I S O R

Sänk kostnaderna – behåll hög kvalitet Vi är en revisions- och redovisningsbyrå som riktar våra tjänster till små och medelstora företag. Vi är 18 anställda och är anslutna till FAR SRS branschorganisation samt SRF Auktoriserade redovisningskonsulter. Internationellt är vi anslutna till INPACT International. Kontor har vi på Aspholmen i Örebro och i Nora. Välkommen in på en förutsättningslös diskussion om redovisning och revision. Besök vår hemsida www.bn-revision.se eller ring 019-26 96 20.


CYAN MAGENTA GUL SVART

Ett företagsamt systerskap Färre mäklare I lågkonjunkturens spår följer en kraftig minskning av antalet mäklare. Undersökningar visar en nedgång på över 6 procent. Statistiken bekräftar att främst två typer av mäklare försvinner. De äldre som planerar att gå i pension och de väldigt unga, som kanske bara varit ute i arbetslivet ett par år. Förutom tappet inom själva yrkeskåren märks också ett svalare intresse att utbilda sig till mäklare. Skillnaden mellan de 2000 som sökte in i våras till Malmö högskola mot 870 stycken i vår talar sitt tydliga språk. Krisen innebär bland mycket annat att flera firmor väljer att minska antalet mäklarassistenter. Fastighetsmäklarförbundet märker att medlemmarna drar ner på utgifterna. Enligt förbundets ordförande Hans Randmark gör de sig av med abonnemang och uppkopplingar mot databaser. Men till skillnad från de som ser rött på utvecklingen välkomnar han att antalet aktörer på marknaden blir färre, eftersom det enligt honom och från Fastighetsmäklarförbundets sida anses att området varit överbelastat en längre tid. Hans Randmark menar att de som blir kvar har möjligheter att utvecklas till stabila företag. källa: dn.se/ekonomi

Neråt för hushållen

Samtidigt som skulderna ökade med 38 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2008 föll hushållens nettoförmögenhet med 7 procent, eller hela 461 miljarder kronor. En svårgreppbar siffra. Det visar SEB:s sparbarometer. Hushållens skulder i jämförelse med tillgångar steg till den högsta nivån sedan barometern infördes i mitten av 1990-talet. Gunilla Nyström är privatekonom på SEB. Hon gör en bedömning att många yngre hushåll och barnfamiljer förra årets gjorde stora uttag från aktiefonder eller använde sparpengar, för att klara höga räntekostnader. Men hon ser ändå positivt på den närmaste framtiden och tror att lägre bolåneräntor kommer sätta skjuts i sparandet. – Att många tvingades tulla på sina besparingar under förra året och nu är oroliga för arbetslöshet kommer förmodligen göra att försiktighetssparandet ökar. De lägre räntekostnaderna gynnar dessutom de yngre hushållen som har större lån i förhållande till inkomster än de äldre har, säger Gunilla Nyström. källa: svd.se/naringsliv

6 Marknad

Sisbiz ska revolutionera vår syn på kvinnligt företagande. Den nya hemsidan vill nå entreprenörer både inom och utanför landets gränser. För att uppmuntra kvinnligt företagande startade för en tid sedan sajten Sister business. Ursprungligen en svensk idé. På hemsidan som förkortas sisbiz.se säljs alla möjliga typer av produkter. De fraktas sedan direkt till kunderna utan några mellanhänder. Bolaget har tre anställda just nu, men tanken är att det ska startas franchiseverksamheter även i utlandet. I framtiden ska sajten sträcka sig över större områden. Till exempel: shopping, turism och restauranger, där alla företag ägs av kvinnor.

ten. För tillfället består sortimentet av kaffe, hantverk, vitaminer parfym, med mera. Margareta Lindbäck- Hansson äger alla A-aktier i företaget, medan B-aktierna säljs till företagsmedlem marna och övriga intresserade kvin nor. Förutom ovan nämnda aktiety per förekommer också två så kallade

preferensaktier. Den ena sorten ägs av en ekonomisk förening. Medan den andra tillhör stiftelsen Lovely sisters. Den ska uppmuntra kvinnors företagande. Men Margareta LindbäckHansson har inga allvarligare planer på att bolaget ska börsnoteras. - Nej, bara kvinnor ska äga och tjäna pengar på det här, säger hon.

källa: e24.se

- När kvinnors ekonomi stärks, ökar också deras makt och inflytande. Förr sa vi att det privata är politiskt - nu vet vi att även marknaden är politisk. Vi har stor makt i vår roll som konsumenter. Gör ett hållbart val när du shoppar, det gör skillnad, menar grundaren av Sisbiz.se MargarethaLindbäck Hansson. Företaget ska gå med vinst genom de avgifter som medlemmarna betalar. Sedan dras 20 procent i provision för saker och tjänster som säljs via saj-

Positivt uppåt för Franchiseföretagen Medan väldigt många företag för tillfället kippar efter andan, eller går under i den rådande finanskrisen blickar Franchisetagarna framåt. En stor mångfald bland entreprenörerna och en god tillväxt bäddar för ett lyckosamt år. I alla fall om man får tro en undersökning gjord i ämnet. Under annars just nu så dystra tider i näringslivet finns en bransch som ser positivt på framtiden. Franchisemarknaden. Representanter tror att den kommer växa sig ännu starkare under året. Det visar en färsk rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI). Omsättningen mellan 2007- 2008 ökade inom branschen

med hela 8 procent. Tillsammans med den tydliga tillväxten och flera nystartade företag, så är även antalet konkurser färre i jämförelse med resten av näringslivet. - Franchising är en tillväxtresurs i lågkonjunkturen. Franchise lockar många nya företagare och optimismen är stor. Hela 74 procent av franchisegivarna planerar att expandera verksamheten under det kommande året, säger Anders Svensson, vd för Svenska Franchise-föreningen. Utprövade koncept med färdiga rutiner gör franchiseföretagen till en trygg sektor att testa livet som företa-

gare inom. Fakta från undersökningen gjord av HUI visar att Franchise är i sin linda. De flesta som startade en sådan här verksamhet körde igång under 2000-talet. Andelen kvinnor och utlandsfödda återfinns i större skala hos franchiseföretagen än i den övriga ekonomiska sektorn. - Franchise är inte bara ett småföretagarkoncept. Alltfler kedjor anammar nu denna företagsform för att kunna expandera snabbt och tryggt. Det gör att utvecklingen av franchise, trots konjunkturen, kommer att öka stadigt under de kommande åren, avslutar Anders Svensson.


9lONRPPHQWLOOGLWWQ\DNRQWRU

7ROYYnQLQJDUPHGNRQWRUNRQIHUHQVRFK UHOD[P|MOLJKHWHULHQXQLNPLOM|,GH|YHUVWD YnQLQJDUQD¿QQVHQWRSSPRGHUQNRQIHUHQV DQOlJJQLQJPHGHQIDQWDVWLVNXWVLNW|YHU gUHEUR+MlOPDUHQRFK.LOVEHUJHQ±SHUIHNW I|UNUHDWLYDP|WHQ+lUHUEMXGVRFNVnVN|QD UHOD[RFKVSDP|MOLJKHWHUPHGÀRDWLQJ PDVVDJHRFKEDVWXVDPWVHUYHULQJDYVnYlO OlWWDUHUlWWHUVRPH[NOXVLYDPLGGDJDU 3n|YULJDYnQLQJDUSnJnUHQIHEULODNWLYLWHWKlU EHGULYHUHQVNLOGDNRQVXOWHURFKI|UHWDJYHUNVDPKHW LHQHIIHNWLYRFKDQQRUOXQGDPLOM|3UHFLVVRPLGHW KHOWQ\E\JJGDNRQWRUVKRWHOOHWLQWLOO(QKHOWQ\ E\JJQDGSnNYPVRPPHGVLQXOWUDPRGHUQD JOlQVDQGHJODVIDVDGEOLUHQVSlQQDQGHNRQWUDVWWLOO GHWJDPODYDWWHQWRUQHW 6YHQVND0lWFHQWHU$%VNDSDU6|GUD9DWWHQWRUQHW

2PRFKQ\E\JJQDWLRQHQDY6|GUD9DWWHQWRUQHW NRPPHUDWWSnE|UMDVXQGHURFKLQÀ\WWQLQJ EHUlNQDVNXQQDVNHXQGHU9LHUEMXGHU LQWUHVVHUDGHK\UHVJlVWHUVWRUD\WRUPHGP|MOLJKHW DWWVMlOYDSnYHUNDXWIRUPQLQJHQDYGHHJQDORNDOHUQD (WWI|UHWDJNDQH[HPSHOYLVK\UDHQHOOHUÀHUD YnQLQJDUVRPDQSDVVDVHIWHUYHUNVDPKHWHQVEHKRY .RQVXOWHUNDQK\UDHWWP|EOHUDWNRQWRUVUXPLHQ IXQNWLRQHOORFKUHSUHVHQWDWLYPLOM|6DPWOLJDHUEMXGV WLOOJnQJWLOOVQDEE,QWHUQHWXSSNRSSOLQJJHPHQVDPPD QlWYHUNVVNULYDUHRFKNRSLDWRUHU 'XKDUGHVVXWRPWLOOJnQJWLOOHQJHPHQVDPUHFHSWLRQ VRPWDUHPRWGLQDNXQGHURFKVYDUDULWHOHIRQPHG GLWWI|UHWDJVQDPQ+lUNRPPHUGHWlYHQDWW¿QQDV JHPHQVDPPDXWU\PPHQGlUGXNDQXWYLGJDGLWW QlWYHUNJHQRPLQIRUPHOODNRQWDNWHU 7LOO6|GUD9DWWHQWRUQHWWDUGX GLJHQNHOWEnGHPHGELORFK NROOHNWLYWUD¿N(QXQLNPLOM| PHGHWWSHUIHNWOlJH $E\n UQ

HWWQ\WWXQLNWNRQIHUHQVFHQWHURFKI|UHWDJVKRWHOO 1XV|NHUYLGLJVRPYLOOKDHQDUEHWVPLOM|XW|YHU GHWYDQOLJD±DQPlOGLWWLQWUHVVHUHGDQQXRFKYDU PHGRFKXWIRUPDGLQDQ\DORNDOHU

'XEHVWlPPHUVWRUOHNRFKXWIRUPQLQJ

$QPlOGLWWLQWUHVVHUHGDQLGDJSnZZZVRGUDYDWWHQWRUQHWVH


Få en egen “coffee shop” från 299 kr/mån! Priset är baserat på ett 60 månaders hyresavtal. Priset är exklusive moms.

Vill du bli diplomerad Projektledare? Lexicon erbjuder diplomering inom Projektledning med start i höst, den 14 september. Utbildningen innehåller 3 moduler: - Praktisk projektledning, 3 dagar - Ledarskap inom projekt, 3 dagar - Projektekonomi, 2 dagar Tillvalsmoduler: - Datorstöd för projektledare, 2 dagar - Projektjuridik, 1 dag - Förberedande inför certifiering IPMA/PMI, 1/2 dag

Ring för mer information om ett boka tidigt pris.

019 - 12 30 50 Lexicon Örebro

Jede Örebro

Tel. 0200-88 80 70 • info@jedeorebro.se • www.jede.se

Frukt och växter till arbetsplatsen Ambius skapar miljöer som kan; Höja produktivitet och lönsamhet. Inspirera människor till att bli mer kreativa. Öka frisknärvoron. Påverka köplusten.

Telefon: 019-500 76 00 E-post: info-orebro-se@ambius.com Hemsida: www.ambius.se


Foto: richardstrom.com

CYAN MAGENTA GUL SVART

Örebroidrotten – Välkända Örebronamn i KIF Örebros styrelse KIF Örebro KIF Örebro Damer har startat den allsvenska fotbollen på ett bra sätt. Efter fem omgångar ligger man i mitten av tabellen, bara tre poäng efter ledande Umeå. Det är synd bara att örebroarna inte i större utsträckning besöker Behrn Arena vid örebrotjejernas hemmamatcher. Åsa Johansson – tidigare framgångsrik med McDonald’s i Örebro – har i det tysta efterträtt förrförra landshövdingen Gerd Engman som ordförande i KIF Örebro. Uppmärksamheten kring detta ordförandeskifte har det varit förvånansvärt tyst om i massmedia. Annars vimlar KIF Örebros styrelse av flera välkända örebronamn. Två före detta sjukhusdirektörer, Gösta

Jedberger och Tore Öberg, är ledamöter i styrelsen. Jedberger har senare blivit ett av toppnamnen nationellt inom det politiska partiet KD. Vidare finner man Murad Artin, den främste företrädaren för Vänsterpartiet i Örebro, Anneli Sirsjö, regionchef för Svenskt Näringsliv i Örebro, och Håkan Svanberg, stiftare till Sitel och återkommen som ägare och chef för sitt tidigare call-centerföretag som numera heter K 3. Men det stannar inte vid dessa namn. Bland ledamöterna återfinns även Annika Grälls, framgångsrik reklammakare och radiopratare samt Stanley Wong, numera på Conventum men tidigt på McDonald’s och senast på sin egen eleganta krog Wongs i Centralpalatset.

ÖSK Fotboll Även ÖSK Fotboll har inlett den allsvenska säsongen på ett godkänt sätt. När sex omgångar är spelade ligger även ÖSK i mitten av den allsvenska tabellen, precis som KIF Örebro endast tre poäng efter det ledande laget, IFK Göteborg.

Allt fler besöker bandymatcher

Åsa Johansson

Även om det inte gällde Örebro den gångna vintern är det allt fler som väljer att se Bandy “live”. Följande genomsnitt per match i respektive

högsta division kan redovisas i jämna hundratal. Fotboll 7 800 åskådare, Ishockey 6 300 och Speedway 2 700 – dessa är alltjämt de tre största publikdragande arenaidrotterna. Samtidigt har differenserna för tredje året i rad minskat i förhållande till Bandyn som växer till 1 400. Efter bandyn kommer i tur och ordning Handboll, Innebandy, Basket och Damfotboll. ÖSK Bandy har annars lyckats med det som uttrycks var “årets värvning” – man har knutit Stefan "Lillis" Jonsson till sig. Denne har en diger meritlista inom svensk bandy. Han är flerfaldig svensk mästare med Västerås SK och världsmästare vid fyra tillfällen för Sverige. "Lillis" kommer närmast från Hammarby IF, där han tränat laget de senaste åren. – Jätteroligt och mycket viktigt. "Lillis" passar som hand i handske i vårt sätt att tänka. Tomas Eriksson i sportkommittén har ansvarat för kontakten med "Lillis" och, tillsammans med sportchefen Håkan Hultberg, dragit upp de sportsliga riktlinjerna för ett treårigt arbete i klubben där det hela går ut på att vi ska spela minst kvartsfinal. – "Lillis" skapar önskvärd trovärdighet med sin erfarenhet och sina kontaktar åt detta arbete. "Lillis" är varmt välkommen till en klubb som nu

ser framtiden an med stor optimism, konstaterar ordförande Hans Eklind i en kommentar till förvärvet av Stefan “Lillis” Jonsson som ny tränare för Örebro SK Bandy.

ÖSKs 100-årsjubileum är över Örebro Sportklubb och dess Alliansförening – en paraplyorganisation över de sju grenföreningarna Bandy, Bowling, Fotboll, Innebandy, Handboll, Ungdom och Söder – höll nyligen årsmöte. Örebro Sportklubb valde för åttonde året i rad Per Å Knutsson till ordförande. I den årsredovisning, som publicerades i samband med årsmötet, redovisar ÖSK sitt ekonomiska resultat av det genomförda jubileumsåret 2008. Med en nettoomsättning på 3 miljoner kronor i samband jubileet lämnas ett årsresultat på 7 000 kronor. Detta är ett resultat som Örebro Sportklubb borde känna sig mycket komfortabelt med. Jubileumsfiranden i storklubbar i Sverige brukar vanligtvis kosta föreningarna en hel del – oftast avsevärt mycket mer än man någonsin kunnat förutse. Med synnerligen hård ekonomistyrning, menar man inom ÖSK, lyckades man med att hålla kostnader och intäkter på budgeterade nivåer. Grattis, Örebro Sportklubb!

Nummer 3 2009 9


CYAN MAGENTA GUL SVART

Direktörskarusell i Örebro Kommundirektör Staffan Isling har utsetts till ny kommundirektör i Örebro och tillträder 1 september 2009. Den tidigare kommundirektören Lena Källström går därmed i pension. Kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (fp) har tillsammans med Inger Högström-Westerling (m) och Lena Baastad (s), ägnat sig åt rekryteringsarbetet. 21 april beslutade kommunstyrelsen att tillsätta Staffan Isling som ny kommundirektör. – Vi har under arbetets gång varit eniga om vem vi vill föreslå till kommunstyrelsen som ny kommundirektör, uppger Staffan Werme. Det känns därför väldigt bra att nu kunna presentera Staffan Isling. Isling har de senaste fem år varit kommundirektör i Tyresö kommun med drygt 40 000 invånare. – Jag känner mig trygg i rollen som kommundirektör, säger Staffan Isling. Det känns spännande att vi nu tillsammans ska hitta en agenda för gemensam utveckling. "Är detta bra för medborgaren?" är en fråga som jag tycker är viktig att ställa sig. – I Örebro kommun finns en stor vilja att förenkla, förbättra och förnya. Det stämmer väldigt väl överens med mitt

10 Marknad

sätt att se på hur man tillsammans ska utveckla en sådan här stor kommun. Staffan Isling får en månadslön på 100 000 kronor. Med det lägger sig Örebro i topp av de kommunala tjänstemännnens löneliga endast tre Stockholmskommuner och Gotland ligger högre. – Det är inte rimligt. Inte ens Göteborg och Malmö ligger lika högt. Det här startar en lönespiral som bara ökar löneklyftorna i samhället, uppger Murad Artin (v). – Jag har inte den inställningen att alla ska tjäna lika mycket. Den som har stort ansvar ska också ha en hög lön, uppger Staffan Werme. Differensen mellan kommunstyrelsens orförandes nuvarande ersättning och kommundirektörens nya lön anses däremot vara ett problem. Det kan naturligtvis vara ett bekymmer när KS- ordförande tjänar ca 60% i förhållande kommundirektören som KSordföranden är chef över. Det kan få negativa effekter på rekryteringen av ledande kommunpolitiker menar man.

Ytterligare nya direktörer Sedan i höstas har ÖrebroBostäder som bekant en ny VD. Ulf Rohlén

ersatte Hans Lander som bytte jobb efter 20 år vid ÖBO. Han utsågs till VD för Stångåstaden AB, motsvarigeten till ÖBO i Linköping. Det nybildade ÖrebroKompaniet 2007 hade rekryterat ett tidigare i Örebro känt ansikte, Andreas Strömberg, som en period arbetat vid Conventum. Dennes VD-skap blev inte gammalt. Efter ett år lämnade Strömberg företaget. Därmed sitter sedan i november ÖrebroKompaniet utan VD. När denna befattning ska återbesättas är okänt. Kanske måste andra saker lösas först. ÖrebroKompaniet ägs till 51% av Örebros näringsliv genom Örebro Promotion och resterande 49% av Örebro kommun. Eftersom det är Örebro kommun som tillför ÖrebroKompaniet majoriteten av rörelsekapitalet är det inte naturligt att kommunen endast är minoritetsägare. Frågan blir inte mindre komplicerad då Örebro Promotion diskuterar ett närmare framtida samarbete med Handelskammaren Mälardalen och Möckelnföretagen. Hur Örebro Promotion då ska kunna uppträda som huvudägare i ett Örebrobaserat

och Örebroinriktat företag som ÖrebroKompaniet ser besvärligt ut. Gustavsviksanläggningen är till salu. Det sägs den ha varit sedan 1990-talet. Moderbolaget Örebro Rådhus AB gick ut på markanden för att finna en företagsmäklare lämplig nog att hitta en attraherad köpare. KPMG i Stockholm fick i konkurrens uppdraget. Rykten säger att flera presumtiva köpare dels har varit i kontakt med KPMG och vice versa, dels har varit på studiebesök i Örebro för att kanske förvissa sig om Gustavsviks förträfflighet. Tidningen Marknad tog kontakt med Örebro Fritidscenter ABs VD Per Å Knutsson för att kunna få en kommentar till ryktena. Knutsson låter meddela att han inte tänker kommentera uppgifterna utan hänvisar till Örebro Rådhus AB. Därifrån har det under kortveckan med Valborgsmässohelgen inte gått att få någon kontakt. För övrigt är Per Å Knutsson ytterligare en VD i stan som ska ersättas. Knutsson går i pension till hösten och rekryteringsarbetet sägs vara avslutat före sommaren. Och samtidigt pågår kanske en försäljning av det bolag som är på väg att tillsätta en ny VD - hur det nu fungerar?


”Catering för alla tillfällen” kallar vi vårt nya cateringsortiment. Nu finns många nyheter som färdiga menyer, plocktallrikar, snittar med mera. Tanken är att du ska kunna beställa mat, inte bara till de stora högtiderna, utan även till mindre tillställningar med familj och vänner. Naturligtvis går det även att beställa klassiska festfat och smörgåstårtor. Kom in till butiken och prata med personalen i vår manuella delikatess. Du kan även ringa vårt direktnummer till festköket/catering 019-58 53 37 eller besök vår butik på nätet www.handla24.se/orebro. Där kan du också göra din beställning direkt!

Välkommen att beställa Catering för alla tillfällen! www.handla24.se/orebro

– VÅR BUTIK PÅ NÄTET. Det är enkelt, praktiskt och miljövänligt Vi erbjuder livsmedel, catering och fruktabonnemang till både privatpersoner och företag i Örebro.

Beställ före kl. 24.00 och få maten levererad hem redan nästa dag! Vi kör maten till din dörr med biogasbil. Du sparar inte bara tid utan värnar också om miljön. Vår nätbutik erbjuder samma breda sortiment och kunniga personal som i våra butiker.

PROVA OSS!

www.handla24.se/orebro


Stefan Pettersson – VD-doldis i Örebro

Det är en sådan där fantastisk vårsommardag i luften. Träd och buskar har slagit ut och den där riktiga grönskan är på god väg att ta greppet om den mellansvenska naturen. Valborgsmässohelgen 2009 är över. Tidningen Marknads utsände träffar VDn för Örebro Läns Taxi som har sina administrativa lokaler i Södra Stationen - centralt i Örebro mitt emot Conventum Arena. Vi sitter i ett rum som för bara drygt 15 år sedan rymde en restaurang som under ett par år var en av innekrogarna i Örebro. Nu har restauranglokalerna förvandlats till bl a väntsal för tåg- och bussresenärer. Byggnaden rymmer även en av landets större callcenter företag för taxi. Här finns förstås även Örebro Läns Taxis telefonväxel med det välkända numret 12 43 00 med prefixet 019. VD Stefan Pettersson är ytterst välklädd. För dagen bär han vit skjorta med ränder i blått och vinrött som skapar ett elegant rutsystem. Under den modernt öppna skjortkragen sticker en bländande vit t-shirt fram. På vänster handled sitter en avancerad kronograf - som om vore den ett tecken på att tiden är viktig för Örebro Läns Taxi och dess kunder. Stefan pratar lugnt och kunnigt - hans erfarenhet är synnerligen gedigen. Han har själv under en tid arbetat som taxi-

chaufför. – Jag var reseledare för Vingresor, b la på destinationer som Kos, St Anton och Mallorca under några år. Vid ledigheter hemma i Örebro hjälpte jag till i familjeföretaget med att köra taxi, berättar Stefan Pettersson och fortsätter. – Pappa var ägare till ett lastbilsåkeri och mamma, som varit hemmafru det hette så på den tiden - började som taxichaufför. Efter en tid utökades åkeriet även med taxirörelse. Stefan Petterssons familj i dag består av hustru Susanne, en 15-årig son som spelar innebandy och en dotter. Stefan talar ömsint om sin 12-åriga dotter och hennes diabetes sedan femårsåldern. Gymnastikträningen i AGF trefyra gånger i veckan håller dotterns sjukdoms effekter på avstånd. Det förefaller som om Stefan önskar förmedla sjukdomens verkningar och förståelse för och insikt om vilket arbete som ligger bakom ett diabetssjukt barn och vilken kraft barnet utvecklar. Stefan Pettersson avslutade sina reseledarambitioner och började i slutet av 1980-talet på heltid att arbeta i familjens företag. Sedan gick det fort. Redan som 38-åring utsågs han 2001 till VD för Örebro Läns Taxi. – 2008 omsatte företaget strax under 100 miljoner kronor och man hade nästan 130 fordon och ca 270 chauf-

förer, inklusive extraanställda, berättar Stefan. Örebro Läns Taxi är sannerligen inte något litet företag som Stefan basar över. Man ska komma ihåg att varje åkares/taxiägares omsättning bara till en liten del ingår i Örebro Läns Taxis omsättning. Före Stefan Petterssons tillträde som VD hade avregleringen av svensk taxi skett 1990. Det var en unik reform sett ur ett industiellt världsperspektiv. Den väckte därför stor internationell uppmärksamhet. Det var bara i Nya Zeeland och i några amerikanska delstater som något liknande hade skett ”något liknande” - men alls inte lika konsekvent som i Sverige. I USA återreglerade man branschen efter några års försök. I Norge har man avreglerat taxi successivt och började med de större städerna. Avregleringen var den mest omvälvande för taxibranschen sedan bilar ersatte häst och vagn. Tiden kring taxis avreglering i Sverige har kallats för ”världens första fullskalexperiment” i avreglering. Nuvarande Örebro Läns Taxi AB som företagskonstruktion har haft en del föregångare. Det började 1927 med Örebro Droskägarförening. Några åkeriägare i Örebro bildade en ekonomisk förening. 1974 hade man 66 for-

don i Örebro. Idag - 35 år senare - har man fördubblat sin kapacitet med 130 fordon. Det är en anmärkningsvärd tillväxt med tanke på att privatbilismen under samma tid i det närmaste var tre gånger större.

Miljöbilar och Alkolås – Örebro Läns Taxi storsatsar nu på miljön och säkerheten i våra bilar. Alla våra 100 personbilar i länet kommer att senast 1 januari 2011 drivas av förnyelsebara drivmedel som biogas och etanol, berättar Stefan Pettersson. – Men redan nu har vi beställt ett tjugotal gasbilar från Volkswagen samt några enstaka bilar från Volvo, Saab och Ford. Vid bilbyten har ledningen förordat att våra åkerier byter till gasbilar, vilket enligt vår mening är bäst för både miljön plånboken, fortsätter Stefan. – Med denna utbytningstakt av bilar kommer andelen miljöbilar vara ca 40 % till hösten 2009. Och våra prognoser visar på att vi når 75 % till halvårsskiftet 2010, menar Stefan. – Samtliga personbilar och bussar kommer att from 1 juli 2009 att utrustas med Foxguard alkolås. Dessa levereras och monteras av Stig Blomkvist Motorsport i Örebro, avslutar Stefan Pettersson. Forts. 14 »

12 Marknad


CATERING? Gör din förfrågan på www.svalan.nu Tel 019-24 00 66 Fax 019-24 66 04 www.svalan.nu Brunnsparken, Adolfsberg, Örebro

Boka konferensen hos oss

Tel 019-27 07 88 • Fax 27 42 10 www.karlslund.com

Sofiagatan Sofiag gatan 8 www.hallengrens.se www .hallengrens.se

LUN LUNCH NCH CATERING CATE TERING UTKÖRNING UTKÖRNING FFrån rån hus husmanskost manskost gourrmetmat till gourmetmat

Foto richardstrom.com

Närproducerade När produc d erade råvaror råv varor

Med sma smak, ak, känsla & service ser vice för f alla a tillfällen f Nummer 3 2009 13


Foto richardstrom.com

»

Kortfakta: Stefan Pettersson, Örebro Läns Taxi Taxi är ett fordon där en chaufför kör en eller flera personer mot betalning, vanligtvis i en personbil eller minibuss. Utmärkande är att transporten sker från adress till adress utan särskild linjesträckning eller krav på hållplatser och att man typiskt kan vinka in dem på gatan utan förbokning. Taxis bakgrund En ny sorts hästdragna vagnar börjar ses på Londons och Paris gator under 1600-talet. Dessa vagnar kunde man hyra för att ta sig mellan olika platser i stan. Omedelbart reglerades detta av städernas myndigheter för att man inte skulle få alltför många av dessa vagnar i städerna. Vagnarna kallades ofta droskor. 1891 uppfann tysken Wilhelm Bruhn den första "moderna" taxametern. Den första motordrivna taxin med taxameter levererades i Stuttgart 1897 och var byggd av Gottlieb Daimler. Daimler Victoria var en föregångaren till de taxibilar vi ser idag. 1899 dyker taxameterförsedda taxibilar upp i Paris, i London 1903 och i New York 1907. Under 1900-talet sprider sig taxiverksamheten över hela världen. I början av 1950-talet infördes en ny teknik i taxibilarna

14 Marknad

- tvåvägs kommunikationsradio. Genom denna uppfinning kunde taxis beställningscentraler skicka taxibilarna snabbare till adresser varifrån kunder önskade åka. Tidigare var taxiförarna tvingade till att stanna vid en telefon, sk taxistolpe och ringa in till centralen för att höra om det fanns något nytt uppdrag. Motståndet bland förarna var dock stort och det fanns svenska taxibolag som inte införde nymodigheterna förrän långt in på 1970-talet. I Sverige infördes 1975 en lag om att landets kommuner skall ordna färdtjänst, där handikappade åker med fordon som oftast är taxibilar eller taximinibussar. Fordon Oftast används bilar och minibussar för att tillhandahålla taxitjänsten, men både djur- och människodragna kärror samt cyklar, motorcyklar, båtar och flygplan har förekommit historiskt och förekommer fortfarande i vissa länder. Reglering De flesta taxitjänster i världen är utsatta för någon form av reglering från myndigheternas sida. Graden av reglering är

oftast högre i välutvecklade länder med god ekonomi. Regleringen syftar ofta till att betjäna nyttjaren av taxitjänsten för att denne skall slippa bli lurad. Oskäligt höga kostnader kan vara en orsak, en annan att se till att förarna har nödvändiga kunskaper i att framföra sitt fordon, dvs ha körkort. Ytterligare skäl kan vara att förarna har nödvändiga kunskaper om den lokala geografin och för att se till att brottslingar hålls utanför taxinäringen. Reglering i Sverige I Sverige har vi till och från haft hårdare och mjukare reglering av taxinäringen. Under 1980-talet och fram till 1 juli 1990 hade Sverige en reglerad taxinäring där endast ett bolag i varje kommun tilläts bedriva beställningscentral. Kommunens samtliga taxifordon var tvingade att teckna transportöravtal med beställningscentralen. 1 juli 2005 infördes ett förbud mot könsdiskriminering i svensk lag. Detta innebar att den sk ”tjejtaxan”, reducerat pris för ensamåkande kvinnliga resenärer, upphörde.


Företagstält

Firmafesten

Fest i föreningen

da odkän SP G ppskick! o tält i t Komplett inredning

Vill du nå ökad tillväxt och lönsamhet i ditt företag? Delta i projektet Företagspartner Öst Ett fantastiskt treårigt samverkansprojekt i Strukturfond Östra Mellansverige, där Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland deltar.

1000-tals m3

Syftet är att stödja och stimulera små och medelstora företag med tillväxtpotential och behov av förnyelse. Insatserna ska bidra till att företagen får en ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Bröllop

För mer information kontakta:

019-363636

Ylva Larsson, Tel. 019-17 48 17 / 070-510 48 17 ylva.larsson@almi.se

Välkommen på grillafton i Örebros vackraste trädgård! För ytterligare inspiration kontakta: Susanne Dahlström Drottninggatan 1, Örebro Tel 020-308000 susanne.dahlström@willanordic.se

WILLA NORDIC FINNS NU I ÖREBRO VÄLKOMMEN IN ! SUSANNE DAHLSTRÖM

Vår grill är igång tisdag-lördag från kl. 18.00 hela sommaren. Boka bord genom att ringa 019-13 98 35. Välkomna! WWW.WILLANORDIC:SE

PS. Vi firar 10 år varje dag under 2009. Kolla in dagens firarerbjudande på vår webb.

¶†~r†¥¢~_¢¥f¢L¢www.stadstradgarden.nu


CYAN MAGENTA GUL SVART

Lodge med kontinental touch Text: Camilla Johansson Foto: mujo.se

Nu har det ombyggda och nyrenoverade Lanna Lodge slagit upp sina portar för både golfare och icke-golfare, och besökare har hänförts över det sobra intrycket. Ett år har det tagit, men det har varit väl värt väntan. I nuläget har man 1948 bokade golf- eller spapaket mellan första maj och första september. Det började med att golfklubben valde att sälja det gamla klubbhuset då man inte längre ansåg sig ha möjlighet att ge byggnaden det underhåll den så väl behövde. Jenny Johansson och hennes man Henrik köpte det hela, och sedan började en ansiktslyftning av hela klubben som får de besökare som fått en förhandstitt att hävda att detta kommer att bli berömt över hela landet. - Henrik kom till mig med ett papper där han hade ritat upp ytterväggarna, och så sa han åt mig att rita insidan. Vi har haft kvar det ursprungliga klubbhuset som utgångspunkt och lagt en likadan 16 Marknad

länga bredvid, vilka vi sedan bundit samman med ytterligare en byggand, berättar Jenny Johansson. De hade också velat ha kvar det lilla hotellet som fanns på plats, men hade tänkt montera ned det och flytta det en liten bit. Här visade sig dock att underhållet som sagt hade blivit lite bortglömt. - Det blev bara pulver kvar när vi skulle montera ned huset, det enda som höll ihop det var plywoodskivorna som utgjorde inneväggarna, det var helt murket, konstaterar Jenny Johansson. Liv och rörelse Det nya Lanna Lodge är dock en excess i fräschhet. Helt byggt i naturmaterial som bland annat schiffer och ek, öppna ytor och stora fönster mot den kringloggande golvbanan. På bottenvåningen möts man av restaurangen Ågatan Fore, som drivs av Patrik och Fredrik, som också driver restaurangen Ågatan 3 inne i Örebro. Här kommer man bland annat att ser-

vera brunch, och Jenny Johansson är angelägen om att poängtera att Lanna Lodge inte bara är för golffantasterna. - Jag vill inte att detta ses som en golfanläggning, jag vill att det ses som en anläggning vid en golfbana, säger hon. För att understryka att alla är välkomna och att detta är en anläggning utöver det vanliga har man gjort något som nog aldrig setts förut i anslutning till en golfbana: man har anlagt en lekpark. - Det är dags att det blir okej med liv och rörelse kring golfbanor, att vi får bort det där ”sch” runt spelet. Tänk om det var krav på absolut tystnad kring en fotbollsmatch, säger Jenny Johansson som både ser lekparken som ett sätt för barnen i Lanna och deras föräldrar att upptäcka att Lodgen är även för dem, även om de kanske inte spelar golf, samt som ett sätt att föryngra golfspelarkåren. - Det är en ganska hög medelålder på

dem som spelar golf, och får vi inte i en föryngring kommer det så småningom att uppstå ett gap som gör att många golfklubbar kommer att hotas av konkurs, konstaterar Jenny Johansson som tror det är ett bättre sätt att få barn intresserade av golf att låta dem leka vid sidan av än att ställa dem på greenen med en golfklubba och ett underförstått tvång. För den som inte känner att spela golf finns Lanna Lodge spa och relax att njuta i. Här kan man få klassiska ansiktsbehandlingar, massage samt manikyr och pedikyr, bland mycket annat. Eller varför inte slappna av i någon av i en aromatisk ångbastu? Det finns flera olika typer av bastun att välja mellan, klassisk finsk sauna eller någon med lite lägre värme. De nya rummen är vackert inredda i svart, grått och guld, och med sina tempurbäddar bjuder de in till en natts vila efter en dag i på golfbanan eller i relaxen.


g u a 1 — i l u j 29 Nytt för i år! Smakassiette från varje krog

25:-

Kockdueller – Musik – Avsmakningsmenyer m.m.

Fri entré dagtid. Åldersgräns: 20 år kvällstid, dagtid under 20 år i målsmans sällskap. Köp dina biljetter på Najz Prajz.

Arrangör

www.slottsfesten.se

019-103112 www.taltkrogarna.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

Ny uteservering vid Slottet Text Camilla Johansson

I slutet av maj ser en nygammal krog dagens ljus i Örebro. Det är Slottskrogen, eller först och främst Slottsterrassen som vaknar upp igen. Nya ägare är Evenemangsspecialisten där bland andra Mikael Åhlén ingår. Företaget driver sedan tidigare både Restaurang Svalan i Brunnsparken och 4e Våningen vid Behrn Arena. Att så skulle ske har varit klart i cirka två månader, och nu är uppbyggnaden av Slottsterrassen i full gång. – På den här terrassen kommer man att kunna sitta även dagar då det inte är det bästa vädret, berättar Mikael Åhlén och förklarar att de parasoller man fortfarande väntar på, och som kan fördröja den premiär som i NA utlystes till den 20 maj, kommer att ha både integrerade lampor och värme. Vidare kommer de vindskydd som omger terrassen att kunna höjas till 1.70, och därmed ge gästerna nära nog 18 Marknad

samma värme och skydd som om de satt inomhus. Väl rustat för den svenska sommaren, med andra ord. På Slottsterrassen kommer gästerna att kunna avnjuta en uteservering med ett brett barsortiment samt kolgrillat kött och fisk med tillbehör. Även vegetariska alternativ ska finnas, och enligt Mikael Åhlén ska varje smakinriktning kunna tillfredställas. – Vi kommer att ha öppet från klockan 11:00 på Slottsterrassen, och det ska vara lika okej att gå dit och bara ta en kaffe och en glass, som att äta lunch här, säger Mikael Åhlén. Han konstaterar vidare att varenda turist som kommer till Örebro söker sig till slottet för att besöka och fotografera detta, då kan man även passa på att ta antingen nämnda kaffe, eller äta den lunchbuffé som Slottsterrassen kommer att tillhandahålla.

Hett på bordet Till hösten, när inte ens vindskydd och integrerad värme lyckas hålla de kyliga vindarna borta, så är det dags att flytta inomhus. – Vi återtar den gamla Slottskrogen, som var belägen i Wasasalen, och här kommer vi bland annat att kunna ta emot bröllopssällskap, kalas och hålla temafester med medeltidstema. Wasasalen kan ta emot cirka 120 gäster åt gången. Att ha restaurangen här faller sig naturligt, eftersom köket är beläget precis bredvid, berättar Mikael Åhlén. I gatuplanet kommer återigen Slottspuben, en gång Drottning Blanka att öppna igen, och specialiteten här kommer att vara att gästerna själva får laga till sina rätter vid bordet på en 450 grader varm lavasten. Att detta skulle vara förenat med någon fara kan inte restaurangchef

Madelen Wiking se. – Inte då, det är inte farligare än att laga mat hemma vid spisen, konstaterar hon. Vid lavastenen, som håller värmen i upp till 40 minuter, kommer gästerna att få laga till sitt kött, grönsaker eller fisk. – Då kan man själv avgöra om man vill ha sin biff blodig eller välstekt, säger Mikael Åhlén. Slottspuben kommer att bli ensam i stan med lavastenarna, men man förväntar sig att de ska gå hem i stugorna. Ägarna räknar även med att uteserveringen ska bli Örebros nummer ett i sommar, och det har man tänkt sig uppnå genom att ge lite bättre service än vad gästerna förväntar sig.


,3"--&/5&35"*/.&/513&4&/5&3"3

NIKLAS

JESSICA

LASSE

STRĂ–MSTEDT ANDERSSON HOLM THOMAS

SARA

MAGNUS

JOHANSSON ARJA

MOLLY

SANDÉN

MOJJE PETERSSON LĂ–FGREN OLA SAIJONMAA BROLLE

Kärnhem sÜker aärsdriven regionchef Som regionchef är du resultatansvarig fÜr region mitt. Verksamhetsomrüdet sträcker sig frün Västerüs, Eskilstuna, Örebro till Karlstad. Tjänsten har ett starkt fokus pü att driva fram attraktiva bostadsomrüden. Du drivs av att skapa affärer och erfarenhet av branschen är meriterande. Din uppgift blir att fortsätta vür tillväxt i regionen. Du kommer att ha personalansvar fÜr kundansvarig och projektledare och du ingür i ledningsgruppen. Skicka din ansÜkan med cv till vd Johan Karlsson pü adress: Kärnhem Svenska AB, Box 217, 351 05 VäxjÜ eller pü mail: johan.karlsson@karnhem.se. FÜr ytterligare information kan du ringa Johan Karlsson pü: 021- 470 33 11.

SOMMARENS STORA FAMILJESHOW MED HUMOR, ROCK, SCHLAGER OCH POP! 3&45"63"/(&3 -"55+0-"+#"/1"35"+.&%.0++&0$)4"-7&26*$,4#"3/-"/%4)080.3a%&5e11/"3

Kärnhem är ett starkt växande projektutvecklingsbolag med inriktning pĂĽ nyproduktion av bostäder. Idag ďŹ nns vi i Karlskrona, VäxjĂś, Kalmar, JĂśnkĂśping, Halmstad, Falkenberg, LinkĂśping, NorrkĂśping, VästerĂĽs och Ă–rebro. Läs mer pĂĽ www.karnhem.se.

25/7 HELLEFORS HERRGĂ…RD 4LBQBSMJWTSVN

#0,"%*/"#*-+&55&31a888%*((*-00$0. 5*$/&58885*$/&54& &--&3)&--&'034)&33(a3%#e3+"611-"%%/*/(&/1a888%*((*-00$0. Aftonbladet ingår i biljettpriset. Den erhålles på arenorna mot uppvisande av biljett (värde 10 kr).

Tre

Stolt mottagare av Bergslagens turistpris 2008

olika erbjudanden varje mĂĽnad fĂśr 60:inkl. dryck (TO GO)

Lunch

hela dagen 72:-

inkl. dryck, kaffe & kaka

65:- TO GO (inkl dryck) fĂśr 72:y n e m v a p Vid kĂś i pĂĽ en sĂĽ bjuder v

WNIoEt uppBRO kostnad m

utan extra kupong a n n e d v a visande Tvü herrgürdar • Konferens • Logi BrÜllop & Fest • PaketlÜsningar Ta tüget och kliv av vid vür egna perrong

ÄVEN UTKÖRNING Hämta ditt studentkort hos oss

BredsjÜ 115 • 712 91 Hällefors • Tel: 0587-802 00

Gäller endast Rosalis Deli • Stortorget • 019-10 67 55

www.bredsjoherrgardar.se • info@bredsjogarden.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

Nätverket såg dagens ljus då kommunen ville ha en samordnande organisation inför planering och bygge av Conventum. Nu står Conventum där det står och Förnya Örebro har fått en mer långsiktig funktion, att dra besökare och därmed intäkter till Örebro och dess näringsidkare. FörnyaÖrebro´s sittande ordförande Erik B Löfgren tar emot på sitt kontor i Örebros i särklass mest magnifika byggnad: Slottet. Det var den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen Mats Sjöström som kom till honom när en samordnande kraft behövdes inför Conventumprojektet, och därmed uppstod FörnyaÖrebro. Hur det gick med Conventum vet vi, konferenser och mässor rullar in som på ett pärlband, och det är här som FörnyaÖrebro har hittat sin uppgift: att se till att dessa konferenser och mässor fortsätter att rulla in, till gagn för besöksnäringen i Örebro, vilka de facto är de som ingår i nätverket. - Samtliga hotell i Örebro ingår i nätverket, precis som Peter Flack, Gustavsvik, SJ och Täby travbana, säger Erik B Löfgren, och konstaterar vidare att besöksnäringen är världens största industri, och kanske den enda ”industri” som kommer att finnas kvar i Sverige om något decennium. Han konstaterar att många större städer har denna typ av nätverk, i synnerhet universitets städer med stora sjukhus, då otroligt många konferenser har anknytning till sjukvården. - Jag tror att vi nu befinner oss i samma typ av paradigmskifte som när vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle omkring förra sekelskiftet, nu går vi från industrisamhälle till vad då? Är det upplevelseindustrin som kommer att träda fram som den nya dominerande näringen nu, undrar Erik B Löfgren. Ingen lågkonjunktur Till Örebro är naturligtvis och utan tvekan alla typer av gäster välkomna, men de som kommer med pengarna är konferensgästerna, och dessa pengar fördelar sig över både hotell, butiker och restauranger. Örebro står sig mycket bra i konkurrensen om dessa konferensgäster i relation till samtliga svenska konferensstäder, utom då Stockholm, Göteborg och Malmö som 20 Marknad

FörnyaÖrebro Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Erik B Löfgren påpekar spelar i en egen liga. Ur besöksnäringssynpunkt har Örebro ännu inte känt av någon lågkonjunktur, och någon sådan verkar i nuläget inte heller torna upp sig vid horisonten. - I ett nätverk har varje individ sitt eget nätverk, och Förnya Örebro är bara spindeln i nätet. I höstas hade vi Bridge SM här i Örebro tack vare Anders Fensby på Scandic som är en hängiven bridgespelare själv. Nu kommer Bridge SM att gå i Örebro de kommande fem åren, berättar Erik B Löfgren nöjt. Det är inga små pengar som rullar in vid evenemang som detta, och ett flerår-

igt kontrakt med evenemang som till exempel Bridge SM innebär många miljoner kronor för Örebro. Erik B Löfgren menar också att stora evenemang här i Örebro gynnar hela regionen och det gäller att ständigt ligga i framkant för att locka nya konferenser och mässor till Örebro. - Vid stora konferenser och partikongresser, som vi haft några på Conventum, räcker inte hotellrummen i Örebro till, utan man får boka rum i både Kumla och Hallsberg. Det är bara att titta på Stockholm när det är en läkarkonferens eller liknande, då är hela Mälardalen uppbokad, avslutar han.


CYAN MAGENTA GUL SVART

Business Match knoppas och gror Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Lagom när våren börjar annonsera sin ankomst åkte ett gäng entusiaster från Örebro för att utväxla tankar och idéer, samt avnjuta både mat och miljö ute vid den nyrenoverade golfbanan i Lanna.

varit under ombyggnad en längre tid nu, och slår upp sina portar för allmänheten den 18 april, och det råder inget tvivel om att den nya renoveringen imponerade på besökarna.

Lanna Lodge hade smygpremiär den 7 april med det ständigt växande nätverket Business Match som gäster. Det var cirka 45 personer som åkte buss från Örebro på tisdagskvällen med Lanna Lodge som mål. Sven-Erik Jungander från Hedén & Jungander berättar entusiastiskt.

-Vi fick se hela anläggningen, och spaanläggningen är ju i världsklass. Patrik och Fredrik som förestår restaurangen Ågatan Fore bjöd på en smak av deras utbud, säger Sven-Erik Jungander.

- Det var en bred skara som var med, från olika typer av företag, inom de mest skiftande branscher. Don Tomaso, Tomas Nordahl, var också med, säger han. Business Match har även lyckats i sin föresättning att nå utanför Örebros kommungräns. Det fanns företagare på plats från Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg och Lekeberg. - Det såg verkligen jättebra ut, i synnerhet för ett nätverk som startade den 1 februari och redan har 35 företagare som medlemmar, konstaterar Sven-Erik Jungander. De kommer dessutom säkerligen att bli fler, då ett 15-tal anmälde sitt intresse under tisdagsträffen. Lanna Lodge har

Tisdagskvällen gick också verkligen i nätverkandets tecken, och enligt SvenErik Jungander nämndes inte ordet ”kris” på hela kvällen, utan de närvarande företagarna satte igång att knyta kontakter på en gång. Nätverk i nätverket Business Matchs schema börjar nu bli fulltecknat för det kommande året, och det blir en hel del intressanta möten. Snart är det dags för ett besök på företaget ”Intercopy Örebro” där man kommer att få följa framtagningen av trycksaker, med en smakprovning av bland annat olika kaffetyper i ”Arvid Nordqvists” regi. - Det kommer hända mycket olika saker under året, och det kommer att handla om upplevelser, allt på temat nyfikenhet, öppenhet och glädje, säger SvenErik Jungander.

Arbetet med Golf-SM går också framåt, och snart kommer nätverket att börja med mingelfrukostar. Det är alltså ett fullspäckat år som väntar Business Match och dess medlemmar, och som Sven-Erik Jungander påpekar så vill man ha ett nätverk som fungerar, inte ett som bara finns kvar. En av deltagarna vid tisdagens möte var Magnus Öunapuu vid Säkra i Örebro. - Jag har bara positiva intryck av mötet, Business match är en samling personer som tycker om att träffas, och vad det handlar om är att komma tillsammans och göra affärer under lättsamma former, konstaterar han. Magnus Öunapuu säger också med bestämdhet att det nya Lanna Lodge inte bara kommer att sätta Lanna på golfkartan, utan att det är en anläggning

som mer än väl förtjänar att uppmärksammas långt utanför golfkretsarna. - Något man heller inte ska glömma är att var och en av medlemmarna i nätverket har sina egna nätverk av människor som också har sina egna nätverk. Med dessa ringar på vattnet kan man i förlängning nå kanske tusen människor, säger Magnus Öunapuu, som även konstaterar att Sven-Erik Jungander och Therése Hedén gör ett fantastiskt jobb i att bygga upp nätverket. -Det är energi och välvilja, och man märker att de verkligen tycker det är roligt att arbeta med detta. Egentligen skulle man kunna hänga fast i byxlinningen på dem, det skulle också vara ett framgångskoncept, avslutar Magnus Öunapuu med ett skratt.

Nummer 3 2009 21


CYAN MAGENTA GUL SVART

Marknadsföringen som mildrar krisen Ingen har nog undgått att vi befinner oss i en konjunkturnedgång, som verkar bli utdragen och djup. Den viktigaste insikten är att marknaden förändras. De flesta faktorer som kan knytas till din affärsverksamhet byter skepnad. Företag som reagerar snabbt på vad som händer kommer sannolikt att klara sig bäst och ta sig helskinnade ur lågkonjunkturen. Här nedan följer därför 25 punkter om hur du marknadsför dig på bästa sätt i tuffa tider.

1. Skapa en marknadsplan för ditt företag När affärerna gick bra och ditt företag toppade försäljningen gång efter annan, är det möjligt att en marknadsplan inte var lika välbehövlig som i dag. Nu när lågkonjunkturen är ett faktum borde första prioritet vara att utveckla en plan som täcker in alla delar inom marknadsföringsmixen. Företagen behöver fokusera på konkurrenskraftig positionering, sina varumärken, produktutveckling, metoder som attraherar nya kunder och verktyg som får existerande kunder att återkomma. För att få goda resultat behöver man kontinuerligt undersöka och mäta nämnda faktorer.

2. Tänk på att inte skära ner på den totala marknadsföringen Nu är tiden inne att visa vad ditt företag går för. Undersökningar bekräftar att företag som behåller eller ökar sin budget för marknadsföring är bättre rustade för att växla upp ett varv när högkonjunkturen väl infinner sig. Men nu, när färre kunder rör sig på marknaden med mindre pengar att spendera, behöver du visa att ditt företag är ledande och syns överallt. Om du inte behöver skära ner på den totala marknadsföringen, gör då inte det. Men identifiera vilka områden inom marknadsföringen som behöver reduceras. Fråga dig själv, dina anställda och nära kunder vad de tycker om satsningar22 Marknad

na. Vilka delar som inte motsvarar förväntningarna. Fråga desamma sedan vad som ger resultat. Koncentra sedan krafterna på det sistnämnda.

3. Öka utgifterna för marknadsföring, som i sin tur ger mer avkastning Fråga dig vilka bitar som ger intäkter. Om du vet med dig att du är en av alla företagare som slank igenom boomen utan att ta reda på vad som menas med positiv avkastning, borde du mäta den nu.

4. Ha förståelse för dina kunders förändrade beteende. Under nedgången förändras marknaden och fortsätter att göra så under tiden som lågkonjunkturen fördjupas. Hur just din verksamhet klarar sig kan bero på om du förstår vad som är på gång och är medveten om kundernas nya vanor. Gör därför en marknadsundersökning för att få grepp om: a) Vilket som är det uppskattade värdet av pengarna som cirkulerar på din marknad. Det har antagligen skett en dramatisk förändring sedan lågkonjunkturens inträde. b) Hur nuvarande och potentiella kunder uppfattar värdet av ditt företag, priset och kvaliteten. c) Hur de uppfattar dina främsta konkurrenter d) Fundera slutligen hur dina kunders behov och prioriteringar förändrats

under den ekonomiska tillbakagången, och hur dessa förändringar i sin tur påverkar dina produkter eller tjänster.

5. Skapa informationspärmar under recessionen för var och en av dina främsta konkurrenter. a) Undersök hur de anpassar priser och produkterbjudanden b) Om de har behållit eller minskat sin marknadsföring c) Var de syns ute på nätet när man använder sig av sökverktyg och nyckelord d) Om de förbättrat sin webbdesign eller sitt produktbudskap e) Fråga dig själv om din placering är bättre eller sämre än dina konkurrenters. Fundera över de områden som är mindre bra. Skapa en handlingsplan för att markera dessa.

6. Se till att du förstår marknadens svängningar bättre än dina konkurrenter. Genom att tidigt få grepp om dina kunders förändrade vanor via marknadsundersökningar, direkta frågor till kunderna och/eller feedback kan du vinna marknadsandelar från dina konkurrenter. Kunderna kanske visar att de är intresserade av fler kostnadseffektiva lösningar eller flexiblare prissättning. Det kan betyda att du ska rikta uppmärksamhet mot produkter som inte tidigare prioriterades.

7. Skapa en tydlig värdeproposition och en konkurrenskraftig positionering. Gör det enkelt för folk att se hur dina erbjudanden skiljer sig från dina konkurrenter. Det underlättar att hitta nya tänkbara målgrupper. Om du inte är markerar din närvaro kan det bli svårare att övertyga varför kunderna ska välja dina produkter och/eller tjänster. För att du ska lyckas med strategin behövs en värdeproposition. Den består av följande kriterier: duktig expertis, ledande produktvärde och stamkunder. Du behöver bestämma dig för vilken av vägarna ditt företag ska välja, och därefter kommunicera detta tydligt till möjliga kunder.

8. Undersök åter kvaliteten på din produkt. Dina kunder lägger främst vikt vid kvalitet, pålitlighet och utförande. Skapa en arbetsplan för att ytterligare förbättra kvaliteten och se till att budskapet når fram.

9. Identifiera verksamhetsdelen som har tillväxtpotential Under en recession framträder segment av kunder och marknader som möjliggör utvidgning av verksamheten. Fundera lite över din marknad och brainstorma fram vad dina kunder kan tycka är intressant nu när ekonomin är på tillbakagång. Skapa en


CYAN MAGENTA GUL SVART

verksamhetsplan för att locka ytterligare fler kunder.

ningarna som ger bäst försäljning med bästa möjliga marginaler.

10. Ompaketera och ompositionera dina produkter

12. Gå igenom kundernas beröringspunkter

Undersök dina produkter utifrån aktier, fördelar på marknaden och erbjudanden. Gör ett schema för att återlansera dem igen. Just nu behöver du omvärdera varje produkt för sig och därefter lyfta fram dess fördelar inom ramen för kundens nya behov. Skräddarsy ett erbjudande för varje produkt och försäkra dig om att det är attraktivt. 11. Håll koll på marginaler Se till att du vet vilka brutto- och nettomarginaler du har att röra dig med. Försäkra dig om att du vet hur mycket priset kan sänkas, utan att du gå med förlust. Skär inte ner på priset bara för sakens skull. Gör ett test och utvärdera det sedan. Upptäck prismodeller som vanlig rea, uppmuntran av kunder och stora rabatter. Det här kanske var möjligheter endast dina stamkunder tidigare fick ta del av. Gör dessa tillgängliga för en bredare målgrupp under lågkonjunkturen. Använd rabattsystemet under en tidsbegränsad period. Mät under tiden erbjudandets påverkan på försäljningen och produktvolymen. Rikta sedan uppmärksamheten mot de ansträng-

Ta reda på vilka fall och på vilket sätt kunderna kommer i kontakt med ditt företag och dess produkter. Granska kundernas upplevelser. Följande punkter täcker in olika nivåer av köpprocessen. a) medvetenhet b) hänsyn c) produktupplevelse Där ingår bland annat: reklam, direktmejl, webbsida, callcenter, svar på säljförfrågningar, kundtjänst, paketering och många fler faktorer. Gör en objektiv uppskattning eller beställ en undersökning för att se huruvida dina produkter motsvarar en dålig eller genomsnittlig upplevelse. Under lågkonjunktur behöver du försäkra dig om att existerande kunder och potentiella målgrupper får en upplevelse som motsvaras av över genomsnittet

13. Investera i ditt varumärke. Det ska resultera i trygghet som får kunderna att återkomma. Satsningar på varumärket ger större förtroende hos kunder och ökar samtidigt annonsernas effektivitet. Studier

gjorda i ämnet visar att kunder vänder sig till pålitliga varumärken under lågkonjunkturer. För småföretagare kan det vara smart att öka sin exponering, när andra i stället gör tvärtom. Lägg därför pengarna på innovativa idéer och kostnadseffektiva förslag som ökar medvetenheten kring varumärket.

14. Stärk varumärket genom PR. Under tuffare tider behöver du synas mer än någonsin. Väl utförd PR borde därför stå högt på listan över möjliga metoder. Skapa därför goda relationer till stadens främsta tidningar. Skriv artiklar och pressmeddelanden som är av intresse för redaktörer.

15. Ifrågasätt huruvida ditt varumärke inger trygghet och återförsäkring. När tiderna blir tuffare reagerar ofta köparna nervöst och ifrågasätter om just ditt företag kommer att fortsätta med verksamheten som tidigare. Vid sidan av olika värden som uppmärksammas sker detsamma med kvalitet och trygghet. Förstärk därför din varumärkesdesign, annonsdesign, broschyrdesign och webbdesign. Se till att alla dessa områden är av högsta kvalitet och att de signalerar trygghet och

ger återförsäkring. Använd dig av kundernas egna erfarenheter. Belys kvalitet och djup utifrån ditt företag.

16. Det tar på krafterna att hitta potentiella kunder. Placera därför dessa i en databas. Du lägger antagligen ner stora summor på att hitta tänkbara köpare och spekulanter till dina produkter. Vissa av dem omvandlas kanske till försäljning. De flesta gör det dock antagligen inte. Kanske för att de inte befann sig vid ett köpvänligt stadium. Maximera därför din marknadsföring genom att se till att reception eller kundtjänst i en databas för in kontaktuppgifter från dem som visat intresse för din affärsverksamhet. Kolla upp om du behöver tillstånd för din databas.

17. Om din webbsida inte är utformad som ett försäljningsverktyg, se då till att få den omgjord. Tanken är att hemsidan ska hjälpa till med mycket under en period av ekonomisk tillbakagång. Försäkra dig om att designen inger trygghet och visar upp produkter eller tjänster från bästa möjliga vinkel. Vill du vara bland de första träffarna inom din bransch hos sökverktyg som Google och Yahoo bör sajten helst

I standardsortimentet finns allt från profilkläder från Harvest, NewWave,

Restaurang NorrTull (vi finns i SCB-huset mitt emot resecentrum)

Berkeley o.s.v Sportkläder från Craft Cutter & Buck, Umbro, Harvest golf.

Lunchbuffé 11.00 – 13.30 Tre varmrätter att välja på, stor salladsbuffé med massor av nyttigheter och nybakat bröd med färskost.

Vi har även Yrkeskläder från Fristads, Björnkläder, Blåkläder, ToniLee och yrkesskor från Sievi.

Catering för alla tillfällen...

Presentreklam allt från

Catering för oss är så mycket mer än kallskuret och potatissallad. Vi har många fräscha och sommriga menyer att välja på i olika prisklasser.

glas och paraplyer.

miniräknare, termosar,

Välkommen in till oss,

Hör av er med önskemål.

ring eller kolla in vår hemsida

Vi kan fixa det mesta.

www.restaurangnorrtull.se Ring Örebro 019-33 11 80 eller Kumla 019-58 35 41 eller besök vår hemsida på www.frontlinereklam.se Restaurang NorrTull Tel 019 -12 83 38 Klostergatan 23 | 703 61 Örebro www.restaurangnorrtull.se rest.norrtull@amica.se

Nummer 3 2009 23


CYAN MAGENTA GUL SVART

vara designad i flash, inte innehålla ramar och den ska helst ha omfattande länkar i ämnet. Du bör fånga upp möjliga kunder som besöker sidan. Undvik dock prenumerationer på nyhetsbrev. Erbjud i stället andra varianter av äkta uppmuntran som får folk att lämna ifrån sig sina kontaktuppgifter. Ge någon typ av gratiserbjudande som kan vara av intresse för kunden.

18. Bredda din exponering online. Skriv pressmeddelanden, som du sedan försöker få med på Google news. Syns du i detta sammanhang har tusentals journalister inom ämnet tillgång till information om just ditt företag. Journalisterna för i sin tur informationen vidare till hundratals nyhetssajter runt om i världen. Satsningen ökar inte endast din synlighet, utan kan även locka fler kunder som upptäcker vad ditt företag arbetar med.

19. Skriv artiklar och pressmeddelanden. Du eller någon på ditt företag borde skriva artiklar och sedan skicka dessa till olika redaktioner. Kontaktuppgifter och webbadress ska finnas längst ner på sidan. Resultatet blir att din artikel syns, om den anses vara tillräckligt bra. Potentiella köpare klickar därefter vidare till företagets hemsida.

24 Marknad

20. Använd dig av betalning per klick. Den här typen av annonser förekommer högst upp på höger sida och garanterar synlighet på sökmotorernas förstasidor. Undvik dock de vanligaste misstagen som en omfattande webbtrafik, som inte ger vinst. Därför behöver du veta hur många av dem som besöker hemsidan också i själva verket bidrar till din försäljning. Ponera att det är 1 procent. Du behöver även veta den genomsnittliga vinsten för varje såld produkt via nätet. Vi säger 500 kronor. Förmoda att du betalar 10 kronor/klick. Då kostar det 1000 för varje försäljning. Det i sin tur betyder att du förlorar 500 kronor på varje kund du tjänar per klick. Undvik också att betala för sökord som inte generar fler kunder.

viss summa. Du betalar endast för genomförd försäljning, inte antalet besökare. Det går att likna vid att ha en stor marknadsföringskraft som arbetar för din verksamhet. Nyckeln är att vara registrerad hos ett ledande anslutet nätverk och att därigenom bygga relationer med de anslutna sidorna.

23. Sluta inte annonsera under lågkonjunktur. När kunderna blir mer tveksamma gäller det att ligga ett steg före. Försäkra dig därför om att annonserna trycker på ”köpknappar” och alltid innehåller erbjudanden. Undvik annonser som bara förklarar vad ditt företag gör. Få alltid med din webbadress eftersom många kunder går in på nätet innan de bestämmer sig.

21. Använd dig inte av mejl för att nå nya kunder.

24. Dina existerande kunder är din största tillgång.

Det är billigt men försvagar också synen på ditt varumärke. Många företag lockas av att mejl är ett prisvärt alternativ. Mottagaren uppfattar det däremot som spam.

De har svarat på ditt budskap och prövat dina produkter och tjänster. För att de ska återkomma och/eller tipsa nya tänkbara målgrupper bör de delas in i olika databaser beroende på värdering. a) Identifiera topp 20 procent av de kunder som ger bäst avkastning. För många företag betyder det 60-80 procent av intäkterna. Se till att du har ett säljstödsprogram för relationer med dessa köpare. b) Försäkra dig om att alla nya kunder får en magnifik upplevelse, så att de

22. Attrahera andra webbsidor att marknadsföra din produkt. Men ge dem endast betalt för varje försäljning. Få andra sajter att registrera sig för att annonsera dina produkter eller tjänster på deras hemsidor. Om en besökare klickar vidare och handlar dina produkter betalar du den andra sajten en

intresserar sig för produkterna och/eller tjänsterna. c) Identifiera vad som gör dina kunder nöjda. Gör en lista på fem saker. d) Fråga telefonkunder om de är nöjda med servicen. Låt dem ta del av vad som händer med deras ordrar. e) Dina kunder är dina bästa vänner. Inför därför system som visar vilka som är oroliga eller direkt missnöjda. Gör något åt bristerna.

25. Det är slöseri med pengar om du inte vet vem som besöker din hemsida. Införskaffa därför ett program som mäter statistik på webbsidor. När det installeras får du veta följande: a) Hur många unika besökare sidan har och hur dessa i sin tur förändras över tid b) Varifrån besökarna kommer (sökmotorer, länkar) c) Vilka sökmotorer och sökord som ger flest besökare och vilka sökord som inte fungerar. d) Från vilka länder och regioner besökarna kommer ifrån e) Hur stor procentandel som klickar vidare efter att bara ”ha varit inne och vänt” Källa: themarketingcrowd.ie Artikeln är en förkortad version av ett ursprungligt dokument med 40 punkter.


Företagshälsovård

Åkerby – möjligheternas mötesplats

HOTELL: Sov i Smedjan. Sov i Hyttan. Sov i 90 sköna bäddar. Eller i en svit. Sov gott.

KONFERENS: stora sällskap, plats för alla. Från grupprum för fyra personer till 160 personer i gemensam sittning.

På riktigt. Kurant Access erbjuder företag precis den hälsovård som företaget behöver. Det handlar om arbetsmiljö, friskvård och organisationsutveckling, om rehabilitering och hälsoundersökningar, sjuk- och friskanmälan, sjukvårdsrådgivning dygnet runt och snabb tillgänglighet till sjukvård. Vi kan dessutom erbjuda operationer när det behövs.

Vi växer och vill därför ha kontakt med företagssköterskor, företagsläkare och andra med kompetens inom arbetsmiljöområdet.

Kurant Access finns med hela vägen, från förebyggande till vårdande. Det är det vi kallar företagshälsovård på riktigt.

Låter detta intressant? Kontakta Gunilla Hagberg, marknadschef, 0706-41 79 51, gunilla.hagberg@capio.se eller Göran Grufman, vd, 0702-51 79 52. Läs mer på www.kurant.nu

MAT: Ömt odlat och närproducerat. Eget bröd. Skogens konung, skogens svamp. Råvaror av klass förädlas av en högklassig köksmästare: Rickard Nederfeldt

EVENT & ARRANGEMANG: Födelsedagar, bröllop och andra fester. Mässor, kick-offer, lanseringar och andra säljevent. Vi ordnar ett arrangemang som passar både dina önskemål och din plånbok.

Åkerby Herrgård Nora Åkerby Herrgård, 713 93 Nora. Tel: 0587-91210. Epost: info@akerbyherrgard.se www.akerbyherrgard.se

Konferens och dryckesprovning på Svampen Fira sommaren med en upplevelse på tema mat och dryck. Vi erbjuder bland annat dessa provningar med tilltugg eller som inledning på en middag. • • • •

Champagneprovning Roséviner Ölprovning Bli vinprovare på en kväll

• • • •

Choklad, vin & sprit Ost & vin Whiskyprovning Datoriserad vinprovning

Beställ provning för ditt företag eller dina vänner. Vi kommer även gärna till er. Fram till midsommar har vi även öppna provningar varje onsdag.

VinContoret Örebro, Örebro, Ekorrstigen 10A, SE-703 75 Örebro, Phone +46 (0)19-23 21 45, E-mail orebro@vincontoret.se www.vincontoret.se/orebro

Lunch: 11-14 Öppet: mån-tors 17-23, fre 16-23, lör 15-23, sön stängt


Stärkande möten Text Vesna Kitanovic

Vädret utanför kontorsfönstret är över förväntan. Varför då inte åka iväg några dagar och teambuilda med resten av arbetskollegorna? Nedanför listas attraktiva kursgårdar i länet och lite utanför. Vare sig ni är ett mindre sällskap som vill förbättra relationerna eller en stor grupp på årsstämma så finns här något för er.

Bredsjö Herrgårdar

Hotell Alfred Nobel

Ringaby Spa Svartå och Konferens Herrgård

Hemlagad mat utan halvfabrikat garanteras. Tillsammans med sju konferenslokaler utgör stället en idealisk plats för viktiga möten. Cirka 86 personer ryms i den största salen som tillsammans med några fler konferensrum ligger i huset Disponenten. Där ingår trådlöst internet. Vill man varva samtal och kunskapsseminarium med mer intensiva inslag så görs det bäst på gokartbanan, vid vildmarksarrangemang eller under aktiv matlagning. Bredsjö Herrgårdar har även ett välbesökt kafferum och en trevlig bar. Besök även det familjeägda ysteriet och provsmaka den rikskända ostsorten Bredsjö blå. Vacker natur med spår från järnhanteringen i en avskild miljö ger din konferens det fokus som behövs.

Centralt beläget i Karlskoga med restaurang Harry´s i samma fastighet ligger hotellet som kan ta emot upp till 160 personer i Stora Nobelsalen vid så kallad biosittning och 70 personer vid skolsittning. Tegelborgen, ett annat rum rymmer cirka 18 personer. Hotell Alfred Nobel har även två grupprum med möjlighet för 8-10 personer att konferera. Populära aktiviteter under besöken är en välbehövd stund i relaxen, ett besök till Nobelmuséet eller Karlskoga golfbana. Många tar även en sväng till Boda borg för att delta i spännande utmaningar. I Karlskoga finns också Woody´s med stans största ölsortiment. Den som gillar en något lugnare avslutning på kvällen kan sätta sig i den engelskinspirerade lobbyn. Den är öppen alla tider på dygnet.

Området ligger vackert beläget 2,5 mil nordöst om Örebro. Lugn och ro omfamnar platsen och ger konferensgästerna en skön inramning till viktiga möten liksom mer avstressande aktiviteter. Ringaby Spa och Konferens tar upp till 40 gäster vid dagskonferenser. Efter en intensiv dag med seminarier och diskussioner är det dags att fylla på energiförrådet. Kombinera därför jobb med avslappnande spa-upplevelser. Njut av massage i olika former eller testa annorlunda elektroterapi. För de som är i behov av en helrenovering finns ”Bli- somny-kur.” Den innebär scrub och massage med olja tillsammans med ansiktsmassage bland annat. De som föredrar att röra på sig kan prova på styrketräning med balansboll. Ringaby Spa och Konferens kännetecknas av närhet, till naturen men också till ditt eget välbefinnande.

Telefon: 0587- 802 00 Telefon: 0586- 364 40

Telefon: 0581- 321 56 26 Marknad

Mellan Örebro och Degerfors ligger Svartå Herrgård. Den uppfördes i slutet av 1800-talet av brukspatronen Carl Leijonhielm. 300 meter från huvudbyggnaden står Villa Lugnsbo som inhyser majoriteten av områdets konferenssalar. Här kan upp till 60 personer hålla möten. Dessutom finns 5-6 grupprum för mindre sällskap. Utrustning som: dataprojektor, overhead och trådlöst bredband ingår. Restaurangverksamheten består av stora matsalen med 45-60 personer och den lilla med plats för 30 personer. För att sätta lite guldkant på vistelsen kan gästerna bada tunna, ro roddbåt, kasta dart eller testa öl- och vinprovning. Vad jobbet än bestämmer sig för ser personalen till att besöket blir ett trevligt minne. Telefon: 0585- 500 03


den

Perfekta KONFERENSEN

NORA STADSHOTELL

Mjukglass och popcorn är standard på våra konferenser.

Välkomna!

Upplev er konferens i unik kulturhistorisk miljö!

Boka på 019 - 20 50 00

• Dagskonferens • Konferens med helpension • Stora som små sällskap, upp till 120 personer Ring för mer info 0587-311435.

. ..

Sundsvall 50 mil

Stockholm 25 mil

.

Örebro 5 mil

Oslo 30 mil

.

.

Göteborg 30 mil Malmö 45 mil

20 000 pallplatser i Askersund! Tre saker är viktiga i valet av lagerhotell: läget, läget, läget. Du hittar oss i Askersund – nära Sveriges demografiska mittpunkt. Vi har närhet till E20, den stora fraktflygplatsen i Örebro och Hallsbergsterminalen för järnvägstransporter. Riksväg 49 och 50 möts i Askersund. Hos oss hittar du flexibla lagerlösningar, stor- eller småskaliga. Vi har servicetjänster inom 3PL och kan dessutom erbjuda distributionslösningar över hela Sverige med vår egen vagnpark av 45 fordon. Välj ett produktpaket som passar din verksamhet! Välkommen att kontakta oss! 070-277 01 72 Bengt Sörling 070-491 40 35 Ulf Widholm

Åsen

Det naturliga valet

www.alilogistik.se

ALI

Konferens och Restaurang Du konfererar bättre på 4e våningen!

Restaurang 4:e våningen Behrn Arena, Tel 019-611 44 70 info@4evaningen.se www.4evaningen.se

Ta hand om dina kunder! Kick off, konferens eller kundvård Ta hand om dina kunder eller anställda, hos oss gör du det gärna i kombination med aktiviteter, badtunnor och utsökt mat framför brasan i kåtan. Vi ordnar även transport.

en liten butik med stora möjligheter Presenter och Gratulationskort för fest och högtid JUST NU: 10% RABATT på INRAMNING av nya och gamla STUDENT-foton Erbj. gäller t.o.m 20090618. Medtag denna annons

Välkommen!

Ring eller mejla för info 0586-551 52 • anneli@karlskogawardshus.se

tisdag 11-16, onsdag 11-18, torsdag 11-18, fredag 11-17 Längbrotorg 2 (bredvid ICA på NORR) 019-18 55 05 www.ideochlist.se


Grythyttans Gästgifvaregård Sju konferenslokaler av varierande storlek gör att grupper om 10 personer liksom 100 får plats. Förutom de större salarna finns också fyra mindre grupprum. Olika paket möjliggör alltifrån standardmöten till vildmarkskonferenser, där anställda och chefer kommer varandra ännu närmare. Högtalarsystem tillsammans med fast datoranslutning och hörselslinga möjliggör effektiva möten. Det geografiska läget förvånar många, då gården ligger mitt inne i byn vid torget. Grythyttan kännetecknas framförallt av utsökt vällagad mat och goda viner. Förutom middagar kan sällskapet välja från en lång lista av saker att göra. De som vill, kan utöva yoga, lerduveskytte eller delta i en egen version av ”Så ska det låta.” Telefon: 0591- 63 300

Best Western Norra Vättern Anläggningen rymmer bland annat tre konferensrum där Galeasen är renoverad i toppskick med dator och LCD skärm med 46 tum och takmonterade projektorer. Sedan finns också ett mindre rum med plats för 24 personer. De som vill kombinera mötesdagarna med lugnare inslag kan göra det i den nybyggda och hypermoderna relaxavdelningen, där kunden kan välja mellan spabehandlingar och massage. Exotiska inslag för dem vill röra på sig kan vara att delta i segeltävlingar eller bilrace. Men det häftigaste inslaget är ändå en fyraspårig bilbana som är 20 meter lång. Dela upp er i fyra team och kämpa för äran. Intresserar man sig hellre för dryckeskunskap går det att delta i en whiskeyprovning som kittlar smaklökar och strupe.

Nora Stadshotell Hotellet är fint beläget vid ett kullerstenstorg Här kan ända upp till 250 personer konferera beroende på om det är skol- eller biosittning. Konferensmöjligheterna är i stort sett obegränsade eftersom den stora Bergmanssalen kan öppnas åt sidosalongerna och ytterligare 100 personer får då plats. De besökande gästerna har ett stort urval av avkopplande sysselsättningar. Förutom sköna kurer och stärkande bastubad har hotellets gäster rabatt på gymet Nora kraft och kondition. I samarbete med Yvonnes muskelverkstad kan besökarna prova på finsk klassisk massage, som till skillnad från den svenska motsvarigheten går in lite djupare. De som intresserar sig av svensk litteratur uppskattar nog en mordvandring i Maria Langs fotspår. Att hyra islandshästar har på senaste tiden vuxit i popularitet. Därför gäller det att boka i god tid innan ankomst. Slutligen förknippar nog många Nora med tåg. Intresserade kan även testa att åka ånglok.

Telefon: 0583- 120 10 Telefon: 0587- 31 14 35

Kilsbergen konferens och lodge I Kilsbergen skräddarsys möten för att ger en ytterligare dimension till jobbkonferensen. Friskvårdsperspektivet är hela tiden närvarande. Konferera i lappkåtor eller satsa på Walk & Talk. Ett mötesalternativ som varvar vandringar och längre promenader med nyttiga samtal. Besökarna väljer mellan två olika slags boenden, rum med hotellstandard eller del i stuga. Stugorna är ett fullgott alternativ till de som vill hålla möten i mindre skala kring köksbordet eller liknande. Men det finns även mindre grupprum för de som vill skilja på affärer och nöje. Den största lokalen tar 120 personer varav tre rum är möblerade för att kunna användas för styrelsesittning. Kilsbergen konferens och lodge lämpar sig ypperligt för kick-off och liknande arrangemang. Trubadur- Danne underhåller med Allsång och musiklekar. Utomhus testar man på äventyr som skattjakt, strandsatta och andra övningar som svetsar samman gänget ännu mer. Telefon: 019- 29 55 00

28 Marknad


Hennickehammars Herrgård

Best Western Åkerby hotell och konferens

I ett hus från 1700-talet utanför Filipstad i Värmland står den ståtliga herrgården. Här arrangeras midsommarfiranden liksom lockande julbord. För konfererande gäster finns fem större rum med plats för maximalt 100 personer. Herrgården rymmer även sju grupprum. Utrymmena är utrustade med whiteboard, Overhead, tv- video, trådlöst bredband med mera. För de som vill ha ytterligare hjälpmedel så kan det förbokas. Massor av olika slags aktiviteter garanterar en äventyrlig, eller om man så vill, en skön vistelse. Lös mordgåtan på Hennickehammar, använd relax, gym och solarium, leta skatter eller testa på folkrace. Det här är bara en liten bråkdel av allt roligt du och dina medarbetare kan hitta på. God mat äter ni i restaurangen som kan ta emot upp till 140 gäster på en och samma gång.

I Fåsjön strax utanför Nora hittar man det mysiga hotellet. Konferensgäster kan aktivera sig med alltifrån konst och kultur till chokladkonferens där deltagarna njuter av den goda kakaobönan i alltifrån praliner till drinkar. Nyligen öppnade även Åkerby Herrgård med temahelger och föreläsningar med experter inom olika områden. Den omkringliggande miljön bjuder på utomhushobbies som fiske och bärplockning. Här finns konferensrum som kan ta emot 140 personer. Trådlöst internet och Overhead är självklara inslag och för de som behöver PC- kanon går en sådan att förboka. Telefon: 0587- 91 210

Telefon: 0590- 60 85 00

Klacken konferens och fritidsanläggning Norr om Kopparberg ligger området som erbjuder intressanta möjligheter under vintertid och vårsäsong. Färdas på vattnet i en kanotsafari eller ta en titt i den nyöppnade älgparken. Golfbanor anpassade till nybörjare och mer rutinerade spelare ligger cirka 15 km från Klacken. De månader snön ligger på backen kan företaget mixa powerpointpresentationer med exempelvis scootersafari eller skidåkning. Anläggningen inhyser två lokaler anpassade för konferens och lika många grupprum. Fler grupprum går att ordna vid förfrågan. Utöver blädderblock och Overhead kan Klacken ordna fram just det som ert företag behöver för ett lyckat möte. Bor gör ni i någon av timmerstugorna på området där det även finns tv och braskamin. Restaurangen kan ta emot cirka 100 gäster. De som vill göra mer än smörja kråset med förtrollande god mat kan bada vedeldad tunna eller simma några längder i den närliggande hallen. Telefon: 0580- 125 00

Loka Brunn Loka Brunn förkroppsligar alla förväntningar på en konferens- och kuranläggning. Konferensflotten med tillhörande bastu ute vid vattnet rymmer 12 personer och lämpar sig för de som föredrar avskildhet. Företag som behöver mer plats för årsmöten eller liknande använder sig av Viktoriasalen. Den tar upp till 250 deltagare vid ett och samma tillfälle. Här finns tv, video, dvd och PC-kanon för-

bokas. Måndagskonferens är ett prisvärt alternativ för de som vill konferera lite billigare och självklart serveras det välkända mineralvattnet tillsammans med frukt vid alla sammanträden. Den trollbindande omgivningen erbjuder olika typer av aktiviteter: vandring, bryggarkonferens med Spendrups ölsortiment eller den mest efterfrågade föreläsningen just nu: Vargen och människan. Där man

utifrån djurets instinkter och karaktär lär sig mer om organisationsstruktur inom företag och de anställdas roll. Alla häftiga aktiviteter till trots. Loka Brunn är ändå mest känt som centrum för välmående. En renande tallbarrskur eller avstressande gyttjeinpackning får dig att känna dig fräsch med nyvunnen energi väl tillbaka i stan´. Telefon: 0591- 63 100

Åsen Konferens och Avkoppling Bara 15 kilometer från Karlskoga centrum finner du vad ägarna Anneli och Micke Rådesjö själva kallar ”ett smultronställe runt knuten”. I en byggnad med anor från 1700-talet och med närhet till naturen finns en konferenslokal med utrymme för mindre sällskap upp till tjugo personer. I samråd med varje enskilt sällskap planerar man konferensens innehåll och när det blir dags för mat så serveras den i kåtan. Inspirerade av den skogsnära miljön har man i menyn lagt fokus på

vad just skogen har att erbjuda i form av högkvalitativ mat, till exempel gravad älgstek, enbärskrutonger och äppel- och lingonvinegrette, med kanske en hjortronpannacotta till efterätt . I anslutning till Åsen Konferens finns också Åsen Avkoppling, som är öppen för både konferensgäster och allmänhet. Här kan man erbjuda två vedeldade badtunnor samt en vedeldad bastu, som alla intresserade är välkomna att besöka.

Konferens- och mötesdeltagare kan också erbjudas en rad aktiviteter under lediga stunder, som till exempel olika typer av skytte; pistol, luftgevär, blåsrör eller paintball. Möjlighet till yx- eller hästskokastning finns också, samt en avkopplande promenad i skogen. Telefon: 0586/551 51, Anneli Rådesjö, Karlskoga Wärdshus

Nummer 3 2009 29


CYAN MAGENTA GUL SVART

Lovande projekt för Örebro Promotion Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Några månader har gått på Örebro Promotions samarbete med Handelskammaren Mälardalen och Karlskoganätverket MöckelnFöretagen. Har det blivit, eller åtminstone närmat sig något av det de tänkte sig? Claes Nelander på Örebro Promotion formligen lyser av entusiasm. De tre nätverken med ett mål har fungerat väl tillsammans, och nu väntar både nya utmaningar och fortsättning på ”gamla” utmaningar. - Det är något som hänt med regionen, det känns som om det sjuder här, utbrister Claes Nelander. Reaktionerna på samarbetet har varit positiva från alla håll, från VD:n i Karlskoga som mailar och ger uttryck för vad nätverket gett honom till kommunen som ser det som positivt att samarbetet uppstått. - Utan några som helst vidare jämförelse eller värdering av deras politik så kan man säga att vi är som Alliansen, vi är 30 Marknad

väldigt bra på att samarbeta och komma överens, slår Claes Nelander fast och ger tre förklaringar till varför det fungerar så bra att arbeta tillsammans: tolerans, ödmjukhet och respekt, men hela tiden med en känsla för både sin egen och de andras integritet. Under våren har de projekt Örebro Promotion initierat utvecklats, ett av detta är ”Back to Work” för långtidsarbetslösa ungdomar i åldrarna 18 till 25 år, ett projekt som Mikael Wass leder. Kontakter för arbetslösa Man räknar med att det finns cirka 500 ungdomar i Örebro som fyller kriterierna för att räknas som långtidsarbetslösa, dvs. de har stått utanför arbetsmarknaden i tre månader eller längre. - I den här gruppen finns det både de som faktiskt har en arbetslivserfarenhet, och de som kommit direkt från skolan, berättar Mikael Wass, som egentligen arbetar för Handelskammaren Mälardalen, men nu är inhyrd på 50

procent av Örebro Promotion för att arbeta med ”Back to Work”. - I nuläget har vi kommit så långt att vi börjat sätta upp en marknadsföring och börjat bearbeta företag, och projektet har mottagits väl, företagare tycker det är bra med en praktiktid så de får se vad den ungdom som kommit in går för, säger Mikael Wass. Örebro Promotion har med sitt kontaktnät en enorm möjlighet att para ihop arbetslösa ungdomar med arbetskraftssökande företag. - Arbetsförmedlingen har i dagsläget inte tid att arbetat med att matcha dessa ungdomar med lämpliga arbetsgivare, så de vände sig till oss, medvetna om de kontakter vi har. Nu hoppas vi få ut de första ungdomarna i praktik redan denna månad, säger Mikael Wass. I dagsläget är projektet finansierat av Arbetsförmedlingen, men avsikten är att söka pengar från EU och därmed kunna göra ett ESF-projekt av ”Back to Work”, något som skulle göra det möjligt att driva till åtminstone 2011.

Kvinnliga förebilder Ett annat projekt som Claes Nelander talade om när Marknad mötte honom senast var ”Trim”, ett projekt som syftar till att lyfta fram kvinnliga förebilder inom företagandet, och även detta börjar nu ta form. Det nya namnet är ”Business vid Horisonten” och drivs av Sofia Hadders. - Till grund för det här projektet ligger en studie där man via ett antal kvinnliga företagare försöker identifiera vilka behov som finns hos den gruppen. Det som kommit fram är att man vill se ”något nytt”, men det är svårt att identifiera vad detta nya ska vara, konstaterar Sofia Hadders. Örebro Promotion har sökt så kallade ”Maud Olofsson-pengar” från NUTEK, och projektet i dess nuvarande form kommer att löpa till slutet av maj.


BILTVÄTT • BILREKOND VERKSTAD • LACK SERVICE • PLASTLAGNINGAR DÄCKVERKSTAD DÄCKHOTELL • BUTIK

'ÂżOTUFSCZUF oFOHÂŻOHJMJWFU 6UOZUUKB305BWESBHFUPDI 41"3"BWBSCFUTLPTUOBEFO 7ÂŻSBGÂżOTUFSÂŽSFOFSHJNÂŽSLUB  NÂŻUUBOQBTTBEFPDIUJMMWFSLBT JÂŁSFCSP

,POUBLUBOÂŻHPOBWWÂŻSBÂŻUFSGÂżSTÂŽMKBSF GÂżSLPTUOBETGSJPGGFSU -BST8PMGGFSTEPSGGo FMMFS#FOHU'PHFMCFSHo -ÂŽTNFSQÂŻXXXGPOTUFSUFBNFUTF

7ÂŻSGÂżOTUFSMFWFSBOUÂżS

Det här anlitar man oss fÜr.

ÄLVTOMTAGATAN 20 • 019-33 33 33 www.bilvardshuset.nu

Sü här ser vi pü vür uppgift.

Med direktreklam kan du nĂĽ alla eller bara nĂĽgra fĂĽ utvalda. Intresserad? Kontakta Stefan Johansson pĂĽ 019-10 49 40 / 070-485 49 40 eller sdr512@telia.com


de!

94, 9 1 e d ta Vi star

och

ran a f t r o f ar leverer

Uthyrning av evenemangstält, lagerhallar, toaletter, staket, golvsystem, scener, sittplatser, dekor, m.m.

Transporter och lagring Catering för små och stora Event Eventarrangörer för SlottsFesten Örebro och Köpings Stadsfest etc.

019-103112 www.taltkrogarna.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

Dansband på ingång Text Camilla Johansson

Även om värmen temporärt har försvunnit så har vi örebroare ändå fått en föraning om att sommaren är på väg. Därmed närmar vi oss också Slottsfesten, där programmet utvecklas, både på dansbandsscenen och övriga området.

med Jonas Näslund. Fredagskvällen bjuder på Barbados och festivalveckan slutar på lördagen med Glorious, som kallar sig ett dansband med lite tuffare framtoning. Glorious vill attrahera en publik i alla åldrar och nu får de möjlighet att göra så i Örebro.

Det gäller att ta dansskorna på sig om man känner sig lockad av tonerna från dansbandsscenen. Som vi tidigare nämnt öppnar veckan med den legendariska Flamingokvintetten, som spelat på Sveriges scener sedan 1960, (se intervju nedan med Dennis Jarnebring ) och dessa följs på torsdagen av Jive

Sushifeber? På restaurangsidan är det nu klart att det blir East West Sushi som står för lektionen i just sushitillverkning, och kommer därmed kanske att sprida en löpeld av egentillverkning av sushi i Örebro-hemmen.

Naturligtvis ska man även kunna handla medan man är på Slottsfesten, och i några av de butikstält inne på festivalområdet kommer besökare bland andra att finna Klockmaster och Synoptik för den som kanske vill passa på att byta brillor inför hösten. Är det en ny outfit man är ute efter inför slutet av sommaren så står Entertainment/Lewis Store samt Wear -It säkerligen gärna till tjänst med detta. Ytterligare butiker kommer att tillkomma.

Snart jubilerande Flamingos på Slottsfesten Text Camilla Johansson

När vi når Dennis Janebring så befinner han, och resten av lamingokvintetten, sig i en inspelningsstudio i hemstaden Göteborg. En ny cd på gång, med helt nyskrivet material som bandet jobbar med just nu, men det är också något annat på gång, som man idag kan betrakta som i det närmaste unikt. Flamingokvintetten ska spela in en vinylskiva. – Vi firar ju ett jubileum nästa år, och vinylskivan ska gå ut i endast 500 exemplar, berättar Dennis Janebring.

Åren rullar på Jubileum ja´. Nästa år firar Flamingokvintetten 50 år, ett halvt sekel har man underhållit dansbandspubliken. Det är frågan om ens Rolling Stones har hållit på lika länge, men Dennis Janebring tror att de ligger ungefär lika i antal aktiva år.

– Det är lika roligt idag som det var på 70-talet, slår Dennis Jarnebring fast, som efter att inte ha varit i Örebro tillsammans med Flamingokvintetten på över ett år, nu kommer att spela i Örebro två gånger på bara några månader, dels lördagen den 9 maj i Brunnsparken, dels som det inledande bandet på Slottsfestivalens dansbandsscen. Att spela på festivaler är inte riktigt vad Flamingokvintetten är mest vana vid, sin långa karriär till trots. - Det som är roligt med sådana scener är att det kan bli en blandad publik i alla åldrar, säger Dennis Janebring. Han ser fram emot att få spela för Örebropubliken i sommar igen. Annars har ett annat musikaliskt kapitel startats för bandet, de rena konserterna. – Vi spelar helt enkelt för en sittande publik, det är i stort sett dem vi spelade för på danser på 1970-talet, avslutar Dennis Janebring. Nummer 3 2009 33


CYAN MAGENTA GUL SVART

Treat med Bengt Wahlstedt Inget är som en god middag Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Bengt Wahlstedt kräver inte mycket för att känna sig glad, ställ bara fram en vällagad fisk- eller skaldjursrätt med ursprung i Medelhavsregionen, gärna Italien, och halva slaget är vunnet. Det mest fantastiska resmålet? – Jag reser helst till länder som inte bara har stränder, som Frankrike och Italien. När jag hinner resa blir det mest inom Europa. Jag gillar medelhavsmat, och det är mycket den som drar, allra mest skaldjuren, främst till Italien men även Frankrike. Jag var i Frankrike över nyår, jag har vänner där, som har ett hus i Meze cirka 20 mil från spanska gränsen. Då åt vi ostron ett par gånger om dagen, Närmaste stora stad till Meze är Seth som är känd för sin fisk och skaldjursmat, säger Bengt Wahlstedt. Njutbar middag? Att viss mat är i stort sett det samma som medicin är något folk i södra Europa känt till väldigt länge, och nu vet även vi att denna hälsosamma kost är bra för nästan allt, säger Bengt 34 Marknad

Wahlstedt som har upptäckt att det även styr humöret. – Jag äter till 99 procent medelhavsmat, som fisk och skaldjur där främst italienarna är framstående. Det är gott för både kropp och själ. Jag blir glad av den maten, konstaterar han. Gå ut eller stanna hemma? Med varannan vecka borta från hemstaden skulle man kanske kunna tro att det är ”Hem ljuva hem” som gäller, men inte bara ska det visa sig när det gäller Bengt Wahlstedt. – En mix av båda skulle jag vilja säga. Jag stannar gärna hemma och bjuder vänner på mat, men går också gärna ut. Jag är i Stockholm varannan vecka, och sedan när barnen är hemma hos mig är allt fokus på dem, slår Bengt Wahlstedt fast, och vem kan klandra honom för det, när han sätter barnen i fokus. Bortsett från barnen njuter han gärna av en dag med lugn och ro, eller kanske i goda vänners lag.

– Jag tycker det är skönt att koppla av en ledig dag, och jag har så många bra vänner som lockar med mig på diverse upptåg, berättar Bengt Wahlstedt, som dock inte vill avslöja vad det är för slags upptåg vännerna drar med honom på.

Teater, film eller musik? Varje genre inom kulturen har sitt eget värde, och ibland kan det helt enkelt vara omöjligt att komma på vad man egentligen föredrar. Bengt Wahlstedt parerar beslutsångesten och tillför ytterligare en uttrycksform, konsten. – Jag väljer att inte välja. Jag tycker det är lika trivsamt alltihop, men mycket väjer jag beroende på sinnesstämning. Jag kan gärna gå på en intressant utställning också. Teater blir det dock alldeles för sällan, och jag kan inte komma på något som sticker ut. Men var sak får värderas för sig, konstaterar Bengt Wahlstedt, som även tycker om att se skapande människor göra något eget inom performance art.

Vad gäller litteraturen är det inte alltid man får tiden att räcka till, något Bengt Wahlstedt också erfar. – Det är väldigt mycket att läsa i jobbet, men när man hinner läsa för eget nöje är det en väldigt bra avkoppling. Jag försöker hitta en mix av njutbara saker: mat, kultur och träning. Sedan behöver man en stor dos av sin familj också, avslutar Bengt Wahlstedt.


Betala inte mer än du behöver!

Fritidsbyn Kloten – möten nära naturen

Kontakta oss. Vi hjälper dig. Bergslagens egen el Kundtjänst: 0581-887 01

Helpension inkl konferenslokal 1 095 kr/person och dygn!

leab@leab.lindesberg.se

www.lindesbergenergi.se

För mer information ring 0580-883 00 eller besök www.kloten.nu

3 mån fri försäkring

YlVWHU

6" Ê/Ê  Ê 9Ê6,/ ,-,"

ENKELT, SMAKFULLT & GOTT Vi vill erbjuda en restaurang för goda måltider med vänner, familj, kollegor eller kunder men också för de gånger då du vill äta ensam. Hos oss kan du äta lunch, ta en fika eller tillbringa hela kvällen med att äta middag, umgås, dricka drinkar och lyssna på skön musik i vår lounge. Besök www.godagens.se för mer information. VARMT VÄLKOMMEN TILL GODAGENS VÄSTRA VINTERGATAN 9, ÖREBRO FÖR BOKNING / MER INFO 019-765 27 29 Jörgen Lindh 070-733 47 97 Glenn Brewitz 070-275 75 35

" , Ê/Ê Ê -*,/" Ê , Ê Ê6,

Köpmangatan 15, Örebro • 019-611 07 85


CYAN MAGENTA GUL SVART

Tältkrögarna AB tar sig an alla typer av evenemang Text Camilla Johansson

Slottsfesten går av stapeln den 29/7 till den 1/8. Tältkrögarna AB en av arrangörerna. Ett företag man säkerligen stött på om man varit på en eller annan festival, kanske Arvikafestivalen eller Hultsfred, där man stått för uthyrning av festivaltält. Det är inte bara i samband med uthyrning av tält man förekommer i publika sammanhang, Tältkrögarna AB står också som medarrangörer inte bara för Slottsfesten, utan också för ryttartävlingarna i Segersjö samt Köpingsfesten. Företaget har varit igång sedan 1994 och erbjuder sina kunder och uppdragsgivare tält, staket, toaletter, dekor och golv, bland mycket annat, sådant som helt enkelt kan underlätta en stadsfest som till exempel Slottsfesten. Från att ha varit ett småskaligt företag från början så arbetar man nu både med större företag och har även uppdrag utomlands. Detta till trots har man fortfarande kvar småföretagarandan. Det är dock inte bara stora evenemang och mässor som kan dra nytta av tältkrögarnas tjänster, utan man tillhandahåller även material för bröllop och andra mindre tillställningar. Företaget arbetar även med olika motor- och sportevenemang, och man har även börjat vända sig till byggsektorn, där man tillhandahåller olika typer av lagerhallar och väderskydd. – Vi har cirka åttio uppdrag om året i varierande storlek, och det kan vara allt från stadsfester till att sätta upp

36 Marknad

tält för idrottsföreningar, berättar Marcus Dombrowe, material- och byggansvarig på Tältkrögarna. Efter att man börjat som ett renodlat uthyrningsföretag 1994, så arrangerar man nu i allt större utsträckning egna evenemang, vilket både Köpingsfesten och Slottsfesten är exempel på. – Det har att göra med att vi är ett väldigt brett företag, som inte bara kan erbjuda tält, utan vi har både alkoholtillstånd och kan matsidan, berättar Marcus Dombrowe och förklarar att upprinnelsen till Tältkrögarna egentligen är att vd:n Pär Thelander sålde mat på festivaler, och skaffade sig ett tält för att få tak över huvudet.

Större evenemang för brett företag I de flesta fall har man tagit över driften av befintliga, återkommande stadsfester, som till exempel Köpingsfesten, vilken man enligt Marcus Dombrowe har jobbat med att förvandla mer till en folk- och familjefest, än ett sjöslag kvälls- och nattetid. – Acceptansen för att festivaler kanske håller på sent på kvällarna ökar om man ser till att det finns något för alla, även under dagtid, konstaterar Marcus Dombrowe som också berättar att Tältkrögarna AB ser fram emot att etablera stadsfester på fler ställen, då man har så pass stor erfarenhet av hur det fungerar. Det är inte bara stadsfester som Tältkrögarna arbetar med, utan både sport- och motorevenemang, där den

sistnämnda typen av evenemang ständigt växer i Sverige enligt Marcus Dombrowe. – Vårt arbete vid dessa evenemang skiljer sig dock inte speciellt mycket åt från stadsfester i det praktiska arbetet, det handlar även där mest om att bygga upp tälten, konstaterar Magnus Dombrowe. Att Tältkrögarna AB ständigt växer ser han som ett resultat av att företaget tillhandahåller i princip bara eget material, man behöver inte vänta på att andra leverantörer ska göra sitt för att ett uppdrag ska bli färdigt. – Det innebär att blir det något krångel under arbetets gång, då kan vi åtgärda det omedelbart, avslutar Marcus Dombrowe.


U

TB ILD

ILL NING T RK

EN BIT AV TOSCANA PÅ STALLBACKEN

NA

DSEKONOM

Vill Du bli nyckelperson i ditt företags marknadsföringsarbete? Satsa sex timmar i veckan på vår två-åriga utbildning till diplomerad marknadsekonom. Ring oss så berättar vi mer!

Tel: 019-32 33 70 www.a-mano.se Kungsgatan 1, 702 11 Örebro Stallbacken, Gamla stan

Tunnlandsgatan 5, Tel. 019-20 67 00, www.nercia.se

L IquId B A R

Ö R E B R O

Norrcitys nya inneställe!

Dagens Lunch kl. 11–15 Vi serverar alltid en kött- och en fiskrätt samt veckans soppa. Stor salladsbuffé med upp till 15 olika sallader.

Boka din företagsfest hos oss! Öppet: Alla dagar 11–sent • Storgatan 20 • 019–611 24 02


CYAN MAGENTA GUL SVART

Bygg ett klokt hus Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Plötsligt kanske det kommer en dag när man känner sig redo för det stora steget: att bygga ett eget hus. Som genom ett trollslag finns alla frågor där. Ska det vara stort, ska det vara litet? Sten, trä? Därför finns en plats dit man kan gå och få hjälp med i stort sett allt. Sedan oktober 2008 finns Stone House och Willa Nordic på plats i sin lokal i Stora Hotellet på Drottninggatan, båda i Susanne Dahlström Andresens regi. En dröm om att sälja hus i en mer personlig och välkomnande miljö har gått i uppfyllelse, i och med den gångna höstens flytt. Som agent för de båda märkena under det övergripande firmanamnet ”Kloka Hus” står Susanne Dahlström Andresen som verkligen brinner för produkterna. Just Willa Nordic`s hus skräddarsys efter egen smak, men det mest slående är utan tvekan New England-husen. Stora rymliga villor inspirerade från till exempel New Hampshire, och man 38 Marknad

känner igen dem från ett flertal filmer som utspelar sig i den amerikanska östkustregionen. - Det absolut roligaste är att sätta sig ned med kunden och se deras drömhus växa fram, att få höra vad de ansett varit bra respektive dåligt med deras föregående boende. Vi skräddarsyr ett hem efter familjens behov och önskningar, små detaljer är viktiga för funktionen, konstaterar Susanne Dahlström Andresen. Hon berättar att det innebär en process med många möten innan slutprodukt. Det är viktigt att allt får ta sin tid och att man få känna att ingenting är betydelselöst. Till sin hjälp har hon och de framtida husägarna därför alltid arkitekter anställda av Willa Nordic, och Susanne Dahlström Andresen har ofta arbetat tillsammans med Nils Nordkvist, en man med över 30 år inom arkitektyrket bakom sig

- Vi åker alltid och tittar på familjens tomt, Nils är helt fantastisk, genom att studera tomten avgör han bästa husplacering, vilket sorts hus, var solen kommer att stå vid olika klockslag på dagen samt en så viktig detalj som hur släpljuset faller till exempel. Utifrån denna information placeras huset, berättar Susanne Dahlström Andresen. Kloka stenhus Det andra husmärket som ”Kloka Hus” saluför, Stone House of Sweden, är precis som namnet säger byggt av sten, och levereras som hela väggblock, det muras alltså inte på plats som annars är det vanliga när det gäller småhus. - Att allt görs inomhus innebär att det är torkat och klart, och man kan sätta ihop ett hus på tre-fyra dagar, när det annars skulle ta flera månader, berättar Susanne Dahlström Andresen.

Med den byggnadsteknik som används för Stone House kan man komma ned i nästan samma låga energivärden som för ett ”passivhus”, ett hus som i huvudsak värms upp genom de boendes kroppsvärme och befintlig utrustning i huset. - Stenhus är inte lika självklart att bygga i vår del av landet. Däremot är största andelen hus som byggs i Skåne och neråt stenhus, konstaterar Susanne Dahlström Andresen. Fördelen med Kloka Hus är att de arbetar med egen entreprenadfirma samt med både general- och totalentreprenad vilket innebär en stor trygghet för familjen som då gör upp sitt husköp med ett och samma företag. - Det innebär att våra kunder bara behöver ha kontakt med oss, vi samordnar alltihop, det besparar kunden mycket jobb och vi kan lämna en offert som inkluderar allt, avslutar Susanne Dahlström Andresen.


Självklart!

LJUD, LJUS & SCENER FÖR:

Stadsnätet är framtiden Spela spel, titta på tv, surfa på nätet, kolla in nyheter, videosamtal med mormor, jobba en stund hemifrån, koppla upp sig på en föreläsning man missade på skolan eller en viktig hockeymatch. Videokonferens på jobbet, nya samarbetsprojekt via nätet, ta hand om inkomna beställningar och kontakter, skicka månadsrapport, lägga ut nya filmklipp på webben, chattkväll med föreningen, ladda hem en långfilm till kvällen.

För hundra år sedan byggdes elnäten. Föga anade man då vad man skulle komma att använda elen till. Lika lite vet vi vad man kommer att använda nästa infrastruktur, stadsnätet, till om 20 eller 30 år. Tillgången till snabba, säkra och tillförlitliga kommunikationer handlar om komfort och kvalitet i livet. Valfrihet, öppenhet och mångfald är vägen in i framtiden. Örebro och Kumla Stadsnät – till nytta och nöje för alla.

• • • • • • • •

Bröllop och fest Företagsevent Modevisningar Konserter Discon Mässor Teater m.m.

Även Karaokeanläggningar

Chocolatier-Patisserie

Anmäl ditt intresse på webben

Titta in på vår helt nya webb så får du veta mer om hur du kan bli ansluten.

www.stadsnat.se

LJUS & NÖJE AB

019 - 25 55 50 www.ljusonoje.se

Bondegatan 9, Örebro 019-18 44 80 w w w. k a f f e p r a l i n . c o m

Bildekor

1.995:-

ft a r ivk

s a g io

2 st likadana dekorer i en valfri vinylfärg, max 150 x 60 cm, inkl. applicering

r d n e r –

B

Pris exkl. moms Gäller t.o.m. 30 Juni 2009

tel 013-208060 www.svenskbiogas.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

POSTTIDNING AVSÄNDARE: HKM, Box 385, 701 47 ÖREBRO

lä En ge d nh as et t sj er u kv ar !

www.givakt.se

Brf Oasen

En oas av trivsel mitt i stan Hur vore det att bo i en nyproducerad, bekväm och vacker lägenhet med semesterkänsla året om? Med egen inglasad pool, egen park, och i ett ljust och rymligt boende med stora balkonger eller uteplatser. Redan i september kan drömmen bli verklighet – till ett pris som är lägre än många hyresrätter.

Brf Oasen, Sörbyängen i Örebro I Sörbyängen, några minuter från Örebros centrum, kan du flytta in i en attraktiv lägenhet i bostadsrättsföreningen Oasen. Bekvämare kan du knappast bo – och inte mera prisvärt. Du får ett modernt, exklusivt och unikt boende till en kostnad som gör dig förvånad. Tack vare det låga ränteläget kan vi erbjuda riktigt låga månadsavgifter. Lägenheterna är mellan 65 och 130 kvadratmeter.

Prisexempel 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok

65 kvm 80 kvm 99 kvm 116 kvm

Avgift 2 386 kr Avgift 2 936 kr Avgift 3 634 kr Avgift 4 258 kr

För mer information kontakta Therese Åbonde, 021-470 33 12 eller besök www.karnhem.se

Insats från 1 186 250 kr Insats från 1 295 840 kr Insats 1 806 750 kr Insats från 2 175 000 kr

A SLUTSÅLD 2 ST KVAR 1 ST KVAR 4 ST KVAR

Skapar livsrum!

Marknad Örebro nr 3-09  

Marknad Örebro nr 3-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you