Page 1

ÖREBRO

MARKNAD No2 april 20 05

"Årets Yrkeskvinna 2005" om chefsrollen, resor och Lottie-effekten Guide till Sveriges bästa föreläsare Så hittar du världens lyxigaste hotell ÖVRIGT: SPRINGTIMES GRUNDARE, VAK - KOMMUNIKATIONSEXPERTER, TORSO


Ledaren

Marknad Örebro Hallenius & Kompani Media AB Box 385 703 47 Örebro Telefon 019 - 10 84 90 Fax 019 - 10 84 30 Besöksadress

Vi klarar mer än vi tror…

Näbbtorgsgatan 2 Chefredaktör och ansvarig utgivare John Borgersen 070-755 43 53 john.borgersen@hkm.se Projektledare Stefan Hallenius 019 - 10 84 90 Medverkande Annika Wihlborg Alexander von Sydow Henrik Lenngren Michael Steinberg Jonas Bilow Richard Ström Annonser Stefan Hallenius 019 - 10 84 90 070 - 483 59 47 stefan.hallenius@hkm.se Anders Henriksson 019 - 10 84 70 070 - 910 84 60 anders.henriksson@hkm.se Lars Larsson 019 - 10 83 63 073 - 363 16 61 lasse.larsson@hkm.se Jimmy Bölja 019 - 10 84 60 070 - 964 04 82 jimmy.bolja@hkm.se

Utgivare Hallenius & Kompani Media AB

I detta nummer av Marknad har jag intervjuat Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Efter de fruktansvärda händelserna i julas så vet alla vem hon är och vad hon går för. Detta har den senaste tiden lett till utnämningar som ”Årets Chef” och ”Årets Yrkeskvinna”. Slår man upp orden ”saklig”, ”förtroendeingivande” och ”handlingskraftig” i den senaste ordboken så hittar man en hänvisning till henne och en liten bild sägs det. Det är möjligt, det stora reseföretaget har i alla fall fått en representant som tycks klara det mesta. Sommarförsäljningen för charterarrangören har ökat med hela 50% jämfört med fjolåret och även fast hon gärna inte vill prata om det så är det något av en ”Lottie-effekt”. Man kan förstå varför. Skulle någonting exceptionellt negativt hända under utlandssemestern så vet i alla fall de som rest med Fritidsresor att Lottie finns på hemmaplan och gör allt för att hitta lösningar och hjälpa till. Inte ens utrikesministern kan stoppa henne. Hon har blivit som en liten extraförsäkring i sig helt enkelt. Hon har även börjat hålla föredrag. De handlar om hur man hanterar stora kriser på arbetsplatsen och hur man hittar den där lilla extra energin som gör att man växer och klarar av sin uppgift. Hon bör veta om någon.

byggnaden, Turning Torso i Malmö, är något utöver det vanliga. Den är 200 meter hög, har dygnet runt-bemannad reception, 54 våningar, gym på 43:e – med acceptabel utsikt får man förmoda – vinkällare och festvåning. De 147 lägenheterna är nästan slutsålda. Självklart är det HSB som ligger bakom byggnaden, vem kunde tro något annat? Mer Skåne. I höstas kunde ni läsa om sportbilsföretaget Koenigsegg i Marknad. När jag hälsade på i fabriken i skånska Ängelholm så utlovade ägaren, Christian von Koenigsegg, att slå hastighetsrekordet för produktionsbilar. Så har nu skett. Slutligen så har alla affärsresenärer i Sverige nu sagt sitt. Framröstad till det flygbolag med bäst produkter/tjänster avseende service och bemötande blev – Malmö Aviation. Håll ut, ny tidning i början av juni!

Layout Hallenius & Kompani Media AB Tryck GD Media, Gävle Periodicitet Sex nummer per år

Tidningen är tryckt på Holmen Paper Plus 75, 60 gr Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Hallenius & Kompani Media AB ger även ut tidningarna Nollarton, Nollnitton, Nollnitton Campus och Nolltjugoett. För gratis prenumeration eller adressändring kontakta material@hkm.se eller fax 019 - 10 84 30. Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

2 Marknad

Det finns även en artikel om andra intressanta och kända föreläsare i landet. Vi har tittat på priser och pratat med några av de mest populära talarna. Här finns också en guide till de största förmedlingsbyråerna. Sedan kan jag inte låta bli att hylla vårt allra sydligaste landskap en aning. På sidan 6 i denna tidning finns tre notiser från den regionen. Den nya

John Borgersen Chefredaktör och ansvarig utgivare


INNEHÅLL NO 2 2005 12 Guide till de bästa föreläsarna Marknad har tittat närmare på några av de intressantaste föredragshållarna i vårt land. Fredrik Härén håller inspirerande och entusiasmerande föredrag som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Föreläsningen innehåller många roliga exempel och Fredrik interagerar ofta med publiken. Han och två lite mer kända föreläsare berättar om hur det är att resa runt och föreläsa, vad det kostar, roliga incidenter med mera. Det finns även en komplett guide som visar länkar till de viktigaste förmedlingsbyråerna.

22 Grundade PR-byrån Springtime För elva år sedan startade Sofia Strömberg och vännen Birgitta Ed ett företag som kom att utvecklas till en av landets största och mest framgångsrika PR-byråer – Springtime AB. De två parhästarna hade jobbat tillsammans under kampanjen inför EU-omröstningen och på sätt lärt känna en hel del av de viktigaste makthavarna. - Vi kände många av de riktiga ”höjdarna” inom både den politiska sfären och näringslivet. Vi hade nog aldrig lyckats så bra med Springtime om vi inte haft alla de kontakterna som vi hade från start, säger Sofia i intervjun.

24 Hela Sveriges Knutson Fritidsresors informationsdirektör blev oerhört populär efter sin framträdande roll kring tsunami-katastrofen. Nu börjar detta synas även i antalet sålda resor för hennes företag. Hon brukar säga att hon egentligen bara är en ”vanlig tjej som gillar att resa”. För många är hon betydligt mer än så och detta visades bland annat när Lottie blev utsedd till ”Årets Chef” och ”Årets Yrkeskvinna” häromsistens.

36 Världens lyxigaste hotell Leading Hotels of the World – LHW – är vad de utger sig för att vara. Affärsidén är att vara den förnämsta förmedlaren av lyxhotell till resebyråer, företag och privatkunder. I dagsläget erbjuder man 425 av världens allra exklusivaste hotell i sin omfångsrika och vackra katalog. – Ingen hotellorganisation kan mäta sig med oss, säger Matts Ehrenpreis som är försäljningsoch marknadschef på Stockholmsfilialen.

Övrigt

4 Lokala notiser 6-7 Övriga notiser 8 Revisorn informerar 10 Boktips 14 Ögonbutiken 16 Bilnyhet 18 VAK 20 IT-mästaren 30 Intro AB 32 Spritnyheter 34 Ny teknik

Nummer 2 2005 3


Foto Richard Ström

Kirurgiskt videoarkiv gav pris Vitalisstipendiets syfte är att främja, stödja och stimulera utvecklingen av IT-lösningar inom vården. Stipendiet delas ut till enskilda personer verksamma inom vård och omsorg som gjort framstående och innovativa insatser med hjälp av IT- och/eller ITbaserade lösningar.

Caroline Wijk driver BraKropp.

BraKropp hjälper dig hitta formen Steget mot ett hälsosammare liv kan ligga närmare än du tror. Caroline Wijk startade för ett år sedan upp företaget BraKropp. Hon är utbildad personlig tränare och massageterapeut och riktar sig mot både privatpersoner och företag. - Jag erbjuder bland annat gruppträningsaktiviteter och kostrådgivning. Jag håller föredrag och ger kurser om betydelsen av att komma i form och minska sin vikt. Jag åker även ut till företag och gör massage. Man kan nu också genomgå Prenets viktminskningsprogram hos Caroline. Programmet, som utarbetats av läkare, dietister, friskvårdare och beteendevetare, kombinerar ändrade kost- och motionsvanor med regelbunden uppföljning i form av mätning av kroppens fett och muskelmassa. Många av de ”mirakelmetoder” som står i tidningarna fungerar inte och folk hamnar ofta i den berömda ”jojo-effekten” där de går upp i vikt igen efter en tid. Det är därför hon gör så kallade ”BIA-mätningar” i träningsuppföljningen. - Det är för att kontrollera att det verkligen är fett som försvinner och inte bara muskler eller vätska. - Jag tycker det är spännande och inspirerande att vägleda andra människor mot ett friskare och sundare liv. Det är också oerhört kul när man ser hur människor mår bättre, säger hon. Se gärna www.brakropp.se för mer info.

Utställningen är ett samarbete mellan Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen/ Parken, Fritid och Turism och Stadsträdgården. Den avslutas den 29 april.

4 Marknad

aktiv satsning från huvudmännen. Videotekniken använder jag nu regelbundet i vardagen och det är ett utmärkt hjälpmedel då man vill demonstrera och förtydliga moment i samband med olika typer av föreläsningar, säger Lars-Göran Larsson. Källa: Örebro Läns Landsting

I år tilldelas Lars-Göran Larsson, överläkare Kirurgiska kliniken USÖ, Vitalisstipendiet på 25 000 kronor. Han har gjort Kirurgiska klinikens videoarkiv tillgängligt via Internet att användas i utbildningssyfte - Det var för mig mycket hedrande, stimulerande och överraskande att få motta stipendiet. Av de projekt som jag drivit under min aktiva tid som kirurg är videoarkivet det som väckt mest uppmärksamhet. Det har givit ett fantastiskt positivt gensvar från patienter och sjukvårdspersonal. Det som begränsar arkivets utveckling är fantasin och ekonomin, säger han. Flera nationella och nordiska föreningar har lagt videoarkivadressen som länk från sina hemsidor, bland annat Svensk förening för minimalinvasiv kirurgi MIK och Norsk kirurgisk förening. Flera kliniker vid USÖ

Vitalisstipendiet gick i år till Lars-Göran Larsson, överläkare på Kirurgiska kliniken USÖ.

ALMI startar mentorskapsprogram ALMI Örebro har, efter amerikansk modell, startat ett icke vinstdrivande projekt för att stödja nyföretagare. Programmet grundar sig på ideell basis av aktiva samt pensionärer som varit egna företagare eller haft ledande befattning i näringslivet.

En utställning för alla sinnen I början av april startade utställningen GRÖNA ÖREBRO i Stadsträdgårdens växthus. Den ska belysa aktuella gröna satsningar i kommunen, men vill framförallt inspirera och väcka intresse för det gröna i staden. Exempel på det som finns med är: -Stadsparken, Sveriges vackraste park 2004. -Magnoliastaden -Tradition och förnyelse – om Karlslunds herrträdsträdgård -Rekreation och naturvård. Naturens hus – från oljehamn till naturreservat med naturskola för hela länet. -Örebro grönstruktur - ekologiska, sociala och kulturella perspektiv på de gröna delarna av staden.

är intresserade av videotekniken och Lars-Göran Larsson har instruerat bland annat kollegor från Barn- och ungdomskliniken och Anestesi- och intensivvårdskliniken. - Det vore enkelt att utveckla videoarkivet så att det kom att omfatta fler opererande kliniker vid USÖ, men för att detta ska kunna realiseras krävs en

Gunnar Haneskog och Jimmy Wikholm ansvarar för ”MENTOR”.

ALMI Företagspartner i Örebro samt Örebro universitet har gjort en undersökning om behovet av mentorskap hos nya företagare. Med nya företagare avses företag i åldersintervallet 0-3 år sedan start. Undersökningen visar att 78% skulle vilja ha en mentor. Tittar man endast på dem som varit verksamma mindre än ett år är siffran 87%. Den visar även att det är ett genomgående högre intresse för mentorskap hos de kvinnliga respondenterna. Undersökningen är en uppföljning på en tidigare studie av ALMI och universitetet som då tittade på potentiellt utbud av mentorer. Resultaten visade att 9 av 10 personer med bak-

grund som egen företagare eller ledande befattning i näringsliv kan tänka sig agera mentor för nyföretagare. Efter att ha tagit hänsyn till både utbud och efterfrågan av mentorskap kommer ALMI Företagspartner i Örebro under våren 2005 att starta ett mentorskapsprogram, under namnet ”MENTOR”, som tar hänsyn till den efterfrågan som finns hos nyföretagare med hjälp av mentorer som ställer upp ideellt. Som mål ska man hitta 100 mentorer inom två år i en region som får cirka 850 nystartade företag varje år. När dessa mål nås tror man att det kommer påverka statistiken i Örebro gällande överlevnadsgrad, tillväxt och nyanställningar hos kommunens nya företagare. Den stora utmaningen för ALMI är att få tag på mentorer. Den som är intresserad kan få mer info på: www.almimentor.se


Lunch Mån-fre 11.30-13.30 Mormors mat, bricklunch de luxe och smått & gott

Á la carte Tis-lör från 18.00

Boka online www.slottskallaren.com

Kan erbjuda högsta kvaliteten inom alla verksamhetsområden när det gäller kopiering, storformatsprint och digitaltryck. Vi har den senaste och modernaste utrustningen i Örerbro. Hög service, hög kvalitet och korta leveranstider gör oss till den självklara leverantören.

019-15 69 60

slottskällaren restaurang & festvåning

Engelbrektsgatan 32 Örebro 019-26 97 27, info@kopior.nu, www.kopior.nu

Vi hjälper dina idéer till världen!

digitaltryck affischer skyltar banderoller vepor utställningar

Skolgatan 26 019-670 83 70

019-10 11 83

Nummer 2 2005 5


Turning Torso segrade i Cannes För några veckor sedan blev skapelsen HSB Turning Torso även utsedd till bästa internationella bostadsbyggnad vid den internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Den tävlade mot två andra nyskapande byggnadsverk i London och Miami. – Det var en stor ära att som representant för alla delaktiga i bygget ta emot MIPIM-priset. Denna prestigefyllda utmärkelse bekräftar ytterligare projektets internationella status. Vi är glada för all den uppmärksamhet som riktats mot byggnaden, Malmö och regionen, säger Pia Sandin, kund- och

– Vi är mycket stolta över priset. HSB Malmö har alltid gått i bräschen för utvecklingen av boendet och Turning Torso är vårt mest spännande projekt hittills. Tack vare dess unika arkitektur och respektingivande höjd har byggnaden dessutom blivit regionens nya landmärke.

marknadschef för HSB Turning Torso. Byggnaden ligger i Malmös bästa läge, Västra Hamnen, och föreställer en vriden människokropp, ritad av arkitekten Santiago Calatrava. Standarden är lika hög som fastigheten. Där finns dygnet runt-bemannad reception med concièrge, gym, bastu, yacuzzi, övernattningsrum, vinkällare, utsiktsrum med mera. HSB Malmös vd Greg Dingizian var den som fick den glädjande uppgiften att gå upp på scenen och ta emot priset. Det var en stor stund för honom.

Foto Copyright HSB Turning Torso

Ett av Europas högsta och mest spektakulära bostadsprojekt börjar bli färdigt. Huset är 190 meter högt, har 147 exklusiva lägenheter och totalt 54 våningar. Lägenheterna är toppmoderna och intresseanmälningarna har strömmat in från hela världen. Förmögna svenskar, internationella affärsmän, kändisar och företag är några av de som kommer att bosätta sig i byggnaden, men det kommer även att finnas plats för folk från normala inkomstkategorier. Endast ett fåtal lägenheter finns kvar till uthyrning och intresset för dessa är mycket stort.

Världsrekord för Koenigsegg Den svenska supersportbilen Koenigsegg CCR slog för en tid sedan hastighetsvärldsrekord för produktionsbilar. Ängelholms stolthet kom upp i 388 kilometer i timmen på en oval bana i Italien. I mars blev rekordet officiellt godkänt i Guinness Rekordbok och Koenigsegg CCR är därmed världens snabbaste produktionsbil. Koenigsegg slog i ett slag både McLarens inofficiella världsrekord från Nardo Prototipo 1993 (372 km/h) och Formel 1-rekordet på 386,7 km/h 6 Marknad

som också det sattes av McLaren, men på en rak vägsträcka i Tyskland. För att med standarddäck kunna uppnå hastigheter uppåt 400 kilometer i timmen krävs mycket avancerad teknologi. Konstruktionen av Michelins Pilot Sport gör att däckets form inte påverkas av centrifugalkraften, därmed kan det hela tiden ha största möjliga kontaktyta mot underlaget.

Malmö Aviation har nöjdast kunder Malmö Aviation är det flygbolag som ger resenärerna bäst service och bemötande. Det tycker landets affärsresenärer, vilket framgår av en enkät genomförd av Exido. I den årliga Affärsresebarometer får Malmö Aviation överlägset högst betyg på frågan ”Vilka är dina erfarenheter av bolaget vad gäller deras produkter/tjänster med avseende på service och bemötande?”. Malmö Aviation hamnar på index 0,51, följda av Finnair med 0,44. I botten av listan finns Ryanair med

index -0,03, medan SAS får index 0,2. Totalt innefattar Affärsresebarometern 20 flygbolag samt SJ. - Det visar att vår inriktning på människor som reser ofta och som reser i arbetet har fungerat, säger Jimmie Bergqvist, kommersiell chef på Malmö Aviation. - De korta incheckningstiderna, punktligheten, ombordserveringen och den goda servicen utgör hörnpelarna i denna anpassning, menar han.


Berättelsen om Orvar Bergmark 14 april– 30 september 2005 Utställning på Örebro Läns Museum

Fri entré Foto Guido Cantini/SEA&SEE

Piratliv under Volvo Ocean Race Nu är det klart att Hollywood kommer att sprida sin stjärnglans över Volvo Ocean Race senare i år. Walt Disney Company och Volvo har ingått ett unikt marknadsföringsavtal för filmen Pirates of the Caribbean II som omfattar ett deltagande i världens största havskappsegling – ett äventyr på 31 250 sjömil. Det nu ingångna avtalet innebär att Volvo Ocean Race får en mycket välkänd amerikansk deltagare i den åtta månader långa jordenruntseglingen. – Det här teamet kommer att öka spänningen och intresset för tävlingen och vår globala profil och exponering stärks. Att få samarbeta med en Hollywood-ikon som Walt Disney Company ger extra glans åt tävlingen och seglingen i stort, säger Glenn Bourke, VD för Volvo Ocean Race och fortsätter. – Avtalet bekräftar också att Volvo Ocean Race har ett högt reklamvärde för företagen. Tävlingsmässigt är jag övertygad om att teamet kommer att vara med och slåss bland de främsta med den amerikanska flaggan i topp.

Alla dagar kl.11.00–17.00 Onsdagar öppet till kl. 21.00 Engelbrektsgatan 3, Örebro Telefon: 019-602 87 00 www.orebrolansmuseum.se

Orlando Bloom och Keira Knightley. Filmen är en uppföljare till den internationella biosuccén från 2003 och inspelning av filmen pågår just nu i Los Angeles och i Karibiska havet. Premiären är planerad till juli 2006. Dick Cook, ordförande för Walt Disney Studios, kommenterar. – Det är fantastiskt att få delta i det prestigefyllda Volvo Ocean Race – seglingens motsvarighet till Formel-1. Detta är ett spännande och unikt projekt som ger biobesökare världen runt det glädjande beskedet att Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest seglar upp på biodukarna nästa sommar. Med tanke på att filmen är ett äventyr till sjöss är den här maratonkappseglingen ett mycket bra sätt att skapa intresse för filmen hos miljoner världen över.

Producent för Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest är Jerry Bruckheimer och Gore Verbinski regisserar. I huvudrollerna möter vi även denna gång Johnny Depp,

Nummer 2 2005 7


Skatter och lagar

Innehållet i förvaltningssberättelsen

När stil och kvalité får avgöra

Regeringsförslag Proposition 2004/05:68 Ändringarna innebär att kompletterande upplysningar i form av hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp på annan plats i årsredovisningen ska tas in i förvaltningsberättelsen. Ett uttryckligt krav införs på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget kan tänkas stå inför. Det kan handla om osäkerhet om råvarutillgång, om prisutveckling, valutarisker med mera. Vilka faktorer och risker som anses väsentliga för företaget får bedömas från fall till fall och med beaktande av hur risken och osäkerheten kan tänkas påverka företagets verksamhet, ställning och resultat. Även upplysningar av ickefinansiell karaktär ska lämnas om de behövs för att förstå företagets utveckling, ställning och resultat. Till exempel handlar det om miljö- och personalfrågor. Dessa nya regler ska, om de träder i kraft, tillämpas på alla företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning och på moderföretag som är skyldiga att upprätta en koncernredovisning. Kravet på att väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer ska beskrivas ska inte omfatta företag som har högst 10 anställda och högst 20 miljoner kronor i tillgångar. Skyldigheten att lämna icke finansiell information omfattar bara företag som måste ha auktoriserad revisor. Ikraftträdande De nya reglerna träder i kraft den 1 maj 2005 för att tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 30 april 2005.

Strängare straff för bokföringsbrott Inreder privat & offentlig miljö. Hembesök.

Mycket stort urval av

Regeringsförslag Proposition 2004/05:69 Den ekonomiska brottsligheten ökar och det handlar inte bara om skattebrott utan även om bokföringsbrott. Nu vill regeringen skärpa straffskalorna för bokföringsbrott mot bakgrund av att de är ganska låga om man jämför med andra förmögenhetsbrott. Straffet för grovt bokföringsbrott föreslås höjas från fyra till sex års fängelse och mindre allvarliga bokföringsbrott ska bestraffas med fängelse i högst sex månader istället för böter, som gäller idag. För att ett

bokföringsbrott ska vara grovt krävs till exempel att brottet ingått som ett led i annan brottslighet eller att det handlar om betydande belopp. Det kan handla om att använda osanna uppgifter, att skicka luftfakturor eller att försöka dölja annan brottslighet. I propositionen föreslås också att lindrigare former av bokföringsbrott också ska bedömas strängare än vad som gäller idag. En av anledningarna som uppges är att det är relativt vanligt med återfall när det gäller bokföringsbrott. Ett annat skäl är att de så kallade målvakterna kan fiffla med bokföringen i flera olika bolag på en gång utan att vart och ett av brotten bedöms som särskilt allvarligt. Antalet bokföringsskyldiga har ökat avsevärt sedan den nya bokföringslagen trädde i kraft 1999. Regeringen föreslår nu att i och med att straffen för bokföringsbrott blir strängare ska själva bokföringsplikten mjukas upp. Frågan ligger hos Justitiedepartementet som förbereder ytterligare förenklingar när det gäller kraven på bokföring för små företag, det vill säga näringsverksamhet av liten omfattning. Ett förslag är utskickat av Justitiedepartementet till remissinstanser innehållande ändringar av redovisningslagen.

Kungsgatan 3

Bordsbeställning på telefon: 13 58 90 Restaurangen är öppen måndag-lördag från kl. 18.00

Ikraftträdande Lagändringarna när det gäller bokföringsbrott föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.

Lönegaranti för anställda även vid rekonstruktion Regeringsförslag Propositon 2004/05:57 Om ett företag går i konkurs gäller den statliga lönegarantin för de anställda. Nu menar regeringen i en proposition att arbetstagare som drabbas i samband med en rekonstruktion av ett företag bör ha samma rätt till statlig lönegaranti som man har i samband med konkurs. Förslaget innebär att lönegarantin vid företagsrekonstruktioner ska utformas på ett sätt som motsvarar vad som gäller vid konkurser. De fordringar som ska tas om hand vid en konkurs ska också tas om hand när ett företag tvingas till rekonstruktion. Regeringen föreslår att kronofogdemyndigheterna ska bli tillsynsmyndighet för dessa utbetalningar. Ikraftträdande Enligt förslaget ska reglerna träda i kraft den 1 juni 2005.

Källa: Revisorn informerar Svenska Revisorsamfundet SRS Tel 08-663 02 69, eva.bystrom@revisorsamfundet.se

8 Marknad

Restaurang

Restaurang Frimurarlogen Konferens och Nöjeskrog mitt i centrala Örebro. Söker Ni, stora eller mindre sällskap, en lokal för konferens eller firmafest med middag och underhållning så finns det inget bättre alternativ. På Frimis erbjuds konferensmöjligheter och högtidsarrangemang i en unik miljö med anor från 1884. Vi skräddarsyr efter Era önskemål.

Välkommen till Den Goda Glada Nöjeskrogen med unika möjligheter. Tel: 019-14 05 00 Fax: 019-12 86 59 frimurarlogen@telia.com www.frimis.se


Välkommen till Sveriges nya mötesplats!

Din Pauspartner

Kongress-Konferens Kongresshall samt 23 konferenslokaler

Mässa-Utställning 7000 m² mässhall

Nöje-Festvåning Underhållning, Mat & Bar, festarrangemang

www.freshcup.se

Ring: 019-672 10 60

www.conventum.se

conventum örebro Olof Palmes Torg 1 Tel: +46 19 766 45 00 Fax +46 19 766 45 50 e-mail info@conventum.se

För mer information ring eller mejla till: 019-672 10 60, info@freshcup.se

Har du något viktigt att säga alla örebroare? Gå hem till var och en. Vad kan vi göra för dig? Tillsammans planerar vi för en effektiv DR-kampanj Vi producerar förslag samt original till trycksaken Trycksaken trycks vid något av de tryckerier vi samarbetar med Vi distribuerar till hushållen Vi erbjuder självklart enbart distribution om så önskas Butiksdemo - Event - Sampling - Undersökningar m.m.

liga Vi har förmån anden nykundserbjud 5 fram till juni -0 Prova något nytt som passar alla! DIREKTREKLAM

Intresserad? Kontakta: Jan Alentun 019-16 79 01 Stefan Johansson 019-10 39 50

Osmundgatan 2, 703 63 Örebro Tel 019-10 49 40 Utformning - T ryck - D istribution

-

BÄST A

SÄTTET

ATT

ÄNDA

Butiksdemo - Ev ent - m .m. Kontakta: Karin Palolampi på 019-12 03 94

FRAM Nummer 2 2005 9


Rekommenderas

Människor som gör Av Tove Lifvendahl, 300 sidor, Inbunden, Wahlström & Widstrand

I denna bok har Tove Lifvendahl, född 1974 och tidigare ordförande i Moderata ungdomsförbundet, sammanställt ett tiotal samtal med människor som valt att inom vitt skilda områden ta ett individuellt ansvar för att göra samhället bättre. Hon kallar dem sociala entreprenörer. Varvat med samtalen utvecklar Tove Lifvendahl, med starkt medmänskligt och socialt patos, sitt eget resonemang om det passiviserande samhälle hon ser omkring sig och möjligheten till förändring. En samhällskritisk, upprorisk och mycket inspirerande bok om män-

niskokraft - om att se problem och våga tro på sin egen förmåga att göra något åt dem. Hon skriver bland annat: ”Det finns många som varje dag ägnar sig åt socialt entreprenörskap. De engagerar sig i sina medmänniskors väl, de tänker ut nya sätt att lösa de uppgifter som inte är lösta och de skapar konkreta lösningar som ger direkta resultat. Vi behöver bli fler. Jag tror att politiken kan göra en del – förenkla, röja hinder och underlätta. Men själva bygget av ett starkare och varmare samhälle måste vi göra själva.”

Svensk retorik. Från medeltiden till våra dagar Av Kurt Johannesson, Inbunden, 345 sidor, Norstedts Förlag

Kurt Johannesson, professor emeritus i retorik, ger oss för första gången retorikens hela svenska historia. Porträtt av de mest framstående talarna i vårt land genom seklerna varvas med berättelsen om retorikens betydelse i svensk historia fram till våra dagar. Det har hållits oräkneliga tal i Sverige genom tiderna. Man har talat i skolor och akademier, i kyrkor och riksdagen, i bönhus och vid demonstrationer, i glädje och sorg och överallt där människor kommit tillsammans. Detta är en i många stycken okänd eller bortglömd del av vår historia. Denna bok är ett försök att för första gången skriva den svens-

ka retorikens historia. Här berättas om den heliga Birgitta som trollband Europa med sina uppenbarelser och Gustav Vasa som kuvade uppstudsiga svenskar genom sina tal på tingshögar och i riksdagen. Det står också om Gustav II Adolf som förvandlade det lilla Sverige till en stormakt och Gustav III som inrättade en akademi för den svenska poesin och vältaligheten. Hår står även om Johan Olof Wallin, Esaias Tegnér, Nathan Söderblom och Selma Lagerlöf. Författaren tar oss med på en lärorik och tankeväckande resa genom den svenska historien.

Makten framför allt Av Mats Ögren, Inbunden, 207 sidor, Wahlström & Widstrand

Statsminister Göran Persson är den yttersta makten i Sverige. Han styr sina statsråd, det socialdemokratiska partiet, alla viktiga utnämningar och i mångt och mycket även gemene mans tankar, tack vare hans starka förhållande till massmedierna. Här granskar Sveriges främsta politiska journalister, forskare och opinionsbildare från både höger och vänster Göran Persson ur ett maktperspektiv. Vad har egentligen hänt inom till exempel utrikespolitik, vård, integration och jämställdhet under de nästan 10 år han suttit vid makten? Varför

saknas motkrafter till Göran Persson? Hur kommer han att gå till historien, och vad händer efter epoken Persson? Några av dem som deltar med texter är Åsa Linderborg, Lena Melin, Sören Gyll och Lena Smedsaas. Redaktör för boken är Mats Ögren, journalist och fil.kand ekonom. Han har medverkat som fristående skribent i ett flertal dagstidningar och magasin. Han har också arbetat för TV 4 med bland annat "Nyhetsmorgon" som researcher och samhällsprogrammet "Ekdal mot makten", som redaktör.

Att välja ledare Av Hans De Geer, Ingalill Holmberg och Svenolof Karlsson, Inbunden, 240 sidor, Natur och Kultur

Kraven på snabba resultat i ledarskapet har ökat oerhört. Informationsmängden har gjort ledaruppdraget komplext och svårt att överblicka. Granskningen från omgivningen och media är ofta obönhörlig. Som ledare i en stor organisation kan du knappast längre leva ett normalt liv. Allt fler säger också nej. För första gången i modern tid är det vanligt att kandidater avböjer ledaruppdrag med hänvisning till att priset är för högt. Samtidigt väntar de största pensionsavgångar-

10 Marknad

na någonsin. En hel generation av Sveriges chefer kommer att försvinna under kort tid. Boken ”Att välja ledare” inleds med beskrivningar av tillsättningar som överraskat och ifrågasatts, men som visat sig lyckosamma. Därefter diskuteras företagens och de stora organisationernas ledarförsörjning. En annan dagsaktuell fråga som tas upp är den om vilken mediabild av ledare som sprids och i detta sammanhang finns också en diskussion kring vilket samhällsansvar de högsta cheferna tar.


Letar du efter kunder? BÜrja med att hitta dom du redan har. Lika ofta som kunddatabasen anses vara �under kontroll�, lika ofta visar det sig vara precis tvärtom. Att den är full av fel. Närmare bestämt; full av gammal, felregistrerad eller dubblerad information. Dü är det inte heller sü konstigt, om du inte alltid hittar fram till dina kunder. När du jobbar med oss pü PAR, sü ägnar vi stor vikt üt den frügan. Ja, att hülla dig uppdaterad är själva byggstenen i det vi kallar PARs kvalitetssäkringskoncept. Slü oss en signal pü 019-611 70 45, sü berättar vi mer. Eller ta webbvägen via www.par.se.

Slü en signal, pü 019-611 70 45 sü berättar vi mer. Eller ta webbvägen via www.par.se.

Svensk FÜretagsFÜrmedling är Sveriges stÜrsta fÜretagsmäklarkedja, representerad pü 23 orter med 45 mäklare. Vüra uppdrag bestür av fÜrsäljningsuppdrag, kÜpuppdrag, värderingar och generell rüdgivning i samband med fÜretagsÜverlütelser.

Bättre odds pü din marknad.

+OLLAĂĽINĂĽ(ONDASĂĽOTROLIGT HĂ™GAĂĽUTRUSTNINGSNIVĂŒ $ĂĽFRĂŒN

En bro frün ägare till ägare

 " &

#(!""(!# $ "$#$  

$ %! #!& %#"  ## % # ""# "#* !! ##

#"(!# !#!"#"# (  !"#"# (  ##  ( 

'''%" ! 

2YMLIGASTÂŹIÂŹKLASSEN !"3ÂŹMEDÂŹ%"$ ÂŹLUFT KONDITIONERING ÂŹELUPPVĂ‹RMDAELJUSTERBARA YTTERBACKSPEGLAR ÂŹRADIOÂŹMEDÂŹ#$ SPELARE ÂŹ ÂŹTREPUNKTSBĂ‹LTENÂŹOCHÂŹNACKSKYDDÂŹBAK ÂŹ STĂšTFĂ?NGAREÂŹIÂŹBILENSÂŹFĂ‹RG ÂŹTONADEÂŹRUTOR

$ĂĽFRĂŒNĂĽ

Sälja ditt fÜretag? Kontakta Sveriges ledande fÜretagsmäklarkedja. 019- 672 12 50 www.sffab.se

 'ENERĂšSÂŹOCHÂŹSNĂ?L +LIMATANLĂ‹GGNING

BAKSĂ‹TEÂŹMEDÂŹBIOFĂ?TĂšLJSUPPFĂ‹LLNING ÂŹ RADIOÂŹMEDÂŹ#$ SPELARE ÂŹRATTMONTERADEÂŹ RADIOREGLAGE ÂŹ!"3 ÂŹELUPP VĂ‹RMDAELJUSTERBARAÂŹ YTTERBACKSPEGLARÂŹMEDÂŹ INTEGRERADEÂŹBLINKERS

 +OMĂĽINĂĽOCHĂĽPROVKĂ™RĂĽETTĂĽSĂŠKERTĂĽKORT FRĂŒNĂĽVĂŠRLDENSĂĽSTĂ™RSTAĂĽMOTORTILLVERKARE '!2!.4)0!+%4ÂŹ6AGNSKADEGARANTIÂŹÂŹĂ?RÂŹsÂŹ,ACKGARANTIÂŹÂŹĂ?RÂŹ &ABRIKSGARANTIÂŹÂŹĂ?RÂŹMILÂŹsÂŹ2OSTSKYDDSGARANTIÂŹÂŹĂ?R "RĂ‹NSLEFĂšRBRUKNING BLANDADÂŹKĂšRNINGÂŹ n ÂŹLÂŹKMÂŹ-ILJĂšKLASSÂŹÂŹ#/  ÂŹGKMÂŹ "ILARNAÂŹPĂ?ÂŹBILDERNAÂŹĂ‹RÂŹEXTRAUTRUSTADE WWWHONDASE

"ILFORUMüIü½REBROü!" "ETTORPSGATAN  WWWBILFORUMSE

Nummer 2 2005 11


Foto Talarforum

Foto SAJ Fรถrmedlingsbyrรฅ

12 Marknad


De har föreläsningar som inspirerar Text Henrik Lenngren

Bill Clinton om globala affärer för två miljoner kronor? Eller en mer eller mindre okänd affärsstrateg för fem tusen kronor? När det kommer till föreläsningar skiljer sig arvoden som dag och natt. Marknad har tittat närmare på ett par spännande talare och har även en guide till några av de bästa förmedlingsbyråerna. Trenden inom talandet för 2005 är att de efterfrågade talarna inte är kända; det är snarare innehållet som går före. Man prioriterar längre upplägg, som seminarieserier, där de anställda eller kunderna får möjlighet att ta del av många ämnesområden och olika infallsvinklar. Populära ämnen under 2005 är ledarskap, prestation, motivation, attityd, affärsmannaskap, tillväxt och kommunikation. Vill man boka upp en skandinavisk talare kostar det allt från 5 000 kronor och uppåt. Den största efterfrågan finns på talare mellan 15 000 kronor och 40 000 kronor. Internationella talare ligger i en annan arvodeskategori, från 100 000 upp till flermiljonbelopp. När Bill Clinton 2003 var i Sverige och föreläste, på uppdrag av Talarforum, kostade hans arvode omkring två miljoner kronor. – De ämnen Bill Clinton adresserade under Executive Forum var socialt ansvar, globala affärer och levnadsförhållanden, berättar Talarforums vd Pia Laestadius. Enligt renommerade Lotta Juhlin (läs intervjun i föregående Marknad) finns det tre slag av föreläsare: • Han/hon som har kunskaper och dessutom förmågan att bjuda ut dem på ett attraktivt sätt. Resultatet blir att folk har roligt samtidigt som de får nya insikter och kunskaper. • Han eller hon som har kunskaper men inte förmågan att dela med sig. Resultatet blir arga och besvikna deltagare som inte lärt sig något om föreläsarens ämne – men de har lärt sig att det har större betydelse hur man säger något än vad man säger. • Han eller hon som showar och

underhåller från början till slut – och kanske snarare hör hemma i showbusiness än i föreläsarsammanhang. Resultatet blir glada deltagare, som känner sig upplyfta och positiva men inte fyllda av meningsfulla kunskaper. Marknad tog kontakt med tre intressanta föreläsare, och lät dem berätta om arvoden, innehåll och små anekdoter.

Hans Chrunak Kostar: Beror på var man bokar – någonstans mellan 25 000 och 30 000. ”Jag arbetar med många förmedlare, främst med Content, Talarforum och SAJ. Det går självklart att boka mig direkt också. Handlar det om en serie, jag gjorde exempelvis tio stycken för polisledningar, då blir det ju en kvantitetsrabattsförhandling.” Talar om: ”Handlar mycket om positiv energi och tydligt ledarskap. En resa från start till mål kräver, för att bli framgångsrik, en del grundingredienser: stolthet, tydlighet, skratt, krav och individanpassat. Mina föreläsningar brukar innehålla rätt mycket skratt. Jag har ju samlat på mig lite stories under åren. Mina föreläsningar lämpar sig kanske bäst för ledningsgrupper, men jag har också talat för 800 personer på kickoffer. Då försöker jag balansera budskapet både uppåt och neråt i en organisation.” Reflektion: ”Jag skulle göra en föreläsning i samband med en kick off. Jag och kunden hade mailkontakt. På frågan; "vad behöver du för teknisk utrustning?”, blev min motfråga; "Hur många ska lyssna?". Svaret kom; "56 personer". Jag replikerar: "okej, det räcker med ett blädderblock!”. När jag kom visade det sig att tjejen hade glömt en nolla. Det var 560 personer på föreläsningen och plötsligt kändes mitt blädderblock jäkligt litet. Men det blev en kul grej kring just blädderblocket och alla var nöjda.”

Fredrik Härén Kostar: 20 000 kronor upp till 50 personer, 25 000 upp till 100 personer, 30 000 upp till 300 personer. Rabatt

till lärare och skolor. Gratis för organisationer med 90-konto och liknande. Talar om: Kreativitet. En föreläsning om vikten och värdet av att få nya idéer. Ett inspirerande och entusiasmerande föredrag som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Föreläsningen innehåller många roliga exempel och Fredrik interagerar ofta med publiken. Syftet med föreläsningen är att åhörarna ska förstå hur värdefullt det är att tänka i nya banor och hur svårt vi har att göra det. ”Jag gjorde 194 föreläsningar förra året och då blir det ju en väldig blandning. 2 500 anställda på IBM i Globen, åtta personer på Hertz ledningsgrupp eller 25 chefer på en kommun. I princip kan man dock säga att 30 procent är för personal, 30 procent för kunder och 30 procent öppna föreläsningar – skolor, branschdagar med mera.” Reflektion: ”Det roligaste är väl när människor kommer fram efteråt och berättar hur ens föreläsning har fått dem att se på livet på nytt sätt. En gång var jag i Japan och föreläste, och trodde att alla var missnöjda eftersom ingen frågade något eller ens svarade på mina frågor. Sedan fick jag förklarat för mig att i Japan ställer man inte frågor. De var jättenöjda.”

Steffo Törnquist Kostar: ”25 000 - 40 000 kronor för ett föredrag, om det inte rör något utan pengar och känns angeläget ända in i hjärteroten – då är det gratis. Prislappen ligger lite under de dyraste, vilket jag gillar. Jag har härliga och trogna "stamkunder" som engagerar mig år efter år. Det känns sympatiskt att inte krama ur varje krona man kan - det är ju tillräckligt bra betalt ändå.” Talar om: ”Jag skräddarsyr alla föredrag så att kunden får något unikt och passande. Men oftast har de med njutning att göra, livskvalitet, och som regel har jag "illustrationsmaterial" med i någon form. Det kan vara cigarrer och cognac och choklad, det kan vara ostar och portvin, det kan vara whisky, snapsar, det kan vara fem-

rättersmenyer, eller det kan vara godis, varmkorv, hp-sås. Ibland är föredragen en timme, men oftare 2-3 timmar, inte sällan en helkväll. Nästan allt jag gör går ut på att "insikt förändrar varje upplevelse", alltså ger jag insikt om en massa saker och så förändras upplevelsen hos dem som lyssnar och provar. Jag brukar illustrera med mat och dryck förstås, men också med musik eller konst. Självklart tryfferar jag alltid föredragen med skvaller och tips från TV-världen. Men jag föreläser också ibland om kommunikationsteknik, hur man pratar och skriver i olika sammanhang, och jag är också ofta moderator/konferencier på olika evenemang. Reflektion: ”Det händer kul saker varje gång, också saker som naturligtvis vore lockande att berätta. Jag har ju föreläst för Kungen, för ministrar, för akademiledamöter, rockartister, företagsledare, skådisar, lärare, kockar, banktjänstemän, kaffekokare och alla andra också, så det händer dråpligheter mest hela tiden. Dock är det för mig en hederssak att aldrig berätta vad som sker under en föreläsning, det som sker där är mellan mig och kunden, ingen annan. Men så mycket kan jag säga: att mycket garv är det, och mycket allvar också.”

Länkar till förmedlingsbyråer: Content: www.content.se kvilibirium Talarförmedling: www.justimagine.se Fortbildarna: www.fortbildarna.com Mace Speakers: www.macespeakers.com Resurspedagogen: www.resurspedagogen.se SAJ Förmedlingsbyrå: www.saj.se Talarforum i Skandinavien: www.talarforum.se TD Utveckling: www.tdu.se

Nummer 2 2005 13


Optiker med mobil verksamhet Text John Borgersen Foto: Alexander von Sydow

Monica Lundgren har arbetat som legitimerad optiker sedan början av 80-talet. Hon har verkat i bland annat Göteborg och Östersund, men de senaste femton åren har hon funnits i Örebro. Det var för drygt tre år sedan som hon tyckte det var dags att pröva vingarna som egen företagare. I Stockholm fanns en man som åkte runt med en folkvagnsbuss och sålde glasögon till olika företag. Monica fick reda på att han skulle avveckla företaget och eftersom hon gillade affärsidén så kontaktade hon honom. Vid en närmare besiktning upptäckte hon att bussen var aningen gammal och den började till och med bli lite rostig. - Ska man ut till kunder så håller det inte att komma åkandes i en sådan. Jag bestämde mig för att göra allt från början och valde att specialbeställa en bil från Frankrike. Jag såg till att den fick den senaste optiska utrustningen och ett lågt chassi som gör det lättare att ta sig upp i skåpets synundersökningsrum. Detta är nödvändigt för att kunna ta emot exempelvis handikappade, berättar hon. Monica har även en utbildning i Arbetsmedicin. Det är ett krav när man är

ute hos företag och arbetar med glasögon på det här viset. Ibland gör hon även besök på vårdhem och äldreboende. Många äldre tycker det är besvärligt att åka till optikern, men på detta sätt blir det möjligt. Hon har jobbat med direkt marknadsföring mot företag och när någon är intresserad så åker hon dit för att demonstrera och göra en presentation av vad hon kan hjälpa till med. Detta är gratis. - När sedan ett besök är bokat så åker jag till kunden och går igenom de olika arbetsplatserna där de utvalda till synundersökningen sitter. Jag kontrollerar arbetsavstånd och tittar på vilka behov som finns. När detta är klart går kunden ut till bilen där man testar avståndsseende, närseende och speciella arbetsavstånd. Man har även valt en båge som passar. Det finns en uppsjö av bågar att välja mellan, cirka 280 herrbågar och lika många dambågar. Jag har nästan ett helt butiksortiment med mig. Efter cirka två veckor levereras glasögonen på plats, säger hon. Alla som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag har rätt att få arbetsglasögonen betalade av arbets-

Monica Lundgren och Liss Litens vid Ögonbutikens specialutrustade buss.

14 Marknad

givaren. Detta står i AFS 1998:5 (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling). Kostnaden är helt avdragsgill för företaget beträffande bildskärmsglasögon. Det samma gäller skyddsglasögon eftersom det räknas som personlig skyddsutrustning för de som jobbar inom industrin. Personal som ser perfekt blir inte trötta i ögonen och avviker sällan från arbetsplatsen. Monica menar att en satsning på dessa frågor skapar arbetsglädje och minskar även risken för felaktiga arbetsställningar och arbetsskador. - Det finns inga begränsningar utan det står i lagen att arbetsgivaren ska bekosta glasögonen. Med hjälp av oss får man fram den optimala lösningen för att få personalen att arbeta på effektivast sätt, förklarar hon. I november 2003 startade hon tillsammans med Liss Litens även upp Ögonbutiken i Mariebergs Köpcentrum. Företaget har totalt fyra ägare där Monica och Liss är de som är aktiva. Det har varit en oerhört gynnsam utveckling sedan starten och man har planer på att växa ytterligare. Uppdelningen är sådan att Liss är den som är ansvarig för butiksverksamheten

medan Monica tar hand om det mobila. Förutom företagsbesök så åker hon varje tisdag till Hällefors och varannan torsdag finns hon i Laxå. Hon är ute med bussen 1-2 dagar i veckan och i butiken resterande tiden. Hon reser runt över hela länet, men det finns även ett par företagskunder i Värmland. Det är alltid tufft att starta ett nytt företag och den här typen av affärsidé tar tid att marknadsföra eftersom det är ett nytänkande. De stora optikerföretagen har avtal med storföretagen så det tar lite tid att komma in på marknaden. Detta var en av anledningarna till att de även startade butiken. Monica menar att det är bra att ha två ben att stå på. - Fast det allra roligaste med den här affärsidén är att jag får så mycket positiv respons som optiker när jag är ute med bussen. Alla tycker det är en bra affärsidé. Folk tycker att denna typ av uppsökande verksamhet borde hitta till andra yrkeskategorier också. Det är och har varit otroligt roligt, utvecklande och spännande att åka omkring med den.


@

Kompletta internetlösningar för ditt företag

Är du som vi? Ett litet eller kanske medelstort företag som söker expertmässig kompetens till en passande budget? Vi jobbar med avancerad teknik om uppdraget kräver det, eller snabbt och enkelt om du föredrar det. Det vi gör

Vårt löfte till dig

• •

Genom en mix av vår breda erfarenhet inom många olika affärsområden, partners och nätverk kan vi alltid välja den lösning som passar ditt företag allra bäst.

• • • •

Premium Webbhotell (fr. 100 kr/månad) Webbplatser, enkla och avancerade med egen administration eller utan (fr. 9.900 kr). Linux support Systemutveckling och programmering SMS, WAP och MMS-lösningar E-handel och webshoppar

Oavsett stabilitet, säkerhet, prestanda, ny teknik eller kanske strama budgetramar är vårt mål och vår garanti att ni alltid får löften vi kan infria.

Vi jobbar med Linux och Open Source, dvs. inga licenskostnader för dig

Ring oss på 019-12 00 90 Karlslundsgatan 25-29, 703 41 ÖREBRO, info@openit.se

Nummer 2 2005 15


Nya Jaguaren - mer attraktiv än någonsin Den har med elegans prytt våra vägar i över ett halvt sekel. Från den legendariska lättvikts XK120 sportvagnen från 1948 vidare till 60- och 70-talets ikoniserade E-type fram till dagens nya mycket uppskattade XK-modeller. Varje av dessa Jaguar-sportvagnar har blivit synonymt med raffinerad lyx, prestanda och skönhet. Avtäckningen av de nya Jaguar XK 4.2 S vid årets bilsalong i Genève markerar det senaste i en lång och framgångsrik rad av lanserade specialutgåvor av XK:n sedan den introducerades. Den nya ändrade exteriöra utformningen som gav 2004 års modeller en mer järv och sportig framtoning följs upp av 2006 års 4.2 XK som kommer att erbjuda kunderna en tilltalande blandning av nya specifikationer, ett brett register med standardmonterad premiumutrustning och tillfredsställelsen av att

16 Marknad

de köper den här generationens bästa Jaguar. - Få människor kan oberörda gå förbi Jaguar XK8 eller XKR utan att vända sig om och beundra vagnens utsökta linjer och omisskänneliga kurvor, säger Ian Callum, designchef Jaguar Cars och fortsätter. - Förra året säkerställde vi XK-modellernas tidlöshet genom en rad exteriöra ändringar i formgivningen så som att ge det främre luftintaget en djupare "gap", nya trösklar och en reviderad bakre stötfångare och spoiler. Nu har vi ytterligare nya färger och interiöralternativ som låter kunderna köra en Jaguar som förmedlar en unik känsla av skräddarsydd interiör. Alla fyra XK-modeller – XK8 och kompressormatade XKR, Coupé och Cabriolet – kommer att erbjudas som

4.2 S utgåvor. För att återknyta till Jaguars racingarv kommer 2006 års modeller att prydas med specialemblem och symboler för att framhäva detta. För att se till att alla Jaguars kunder nu får mer valuta för pengarna än någonsin tidigare, kommer varje XK-modell som standard att utrustas med funktioner och alternativ som tidigare var tillvalsutrustning. Standardspecifikationerna för 2006 års modeller inkluderar nu sådant som elektriskt infällbara ytterbackspeglar, eluppvärmd vindruta med automatisk regnsensor, mugghållare, eluppvärmda och elektriskt manövrerade framsäten med minnesfunktion och Xenon-strålkastare för förbättrad sikt och synlighet vid körning i mörker eller under dåliga väderförhållanden. XKR-varianterna slungas iväg av en högst potent 400 hästkrafters kompressor-

matad V8 motor på 4.2 liter. 2003 lades nyckelfunktioner avseende säkerheten, så som Panikbromsassistans (som ökar bromskraften i en nödsituation) och Dynamic Stability Control, till som standard. Dessa funktioner kompletterar den redan omfattande raden av avancerad elektronik och andra utrustningsalternativ som fokuserar på säkerhet, komfort och körglädje.


Ingmars i ny kostym

Uppdaterad Beställ uppdateringen av Skatte- och företagsinformation 2005:2 som utkommer i mars. Uppdateringen på cirka 130 sidor innehåller alla aktuella belopp, nyheter och uppgifter för 2005 som Riksdagen beslutat om under 2004 samt en översikt över årets viktiga datum med t.ex. skatte-, moms- och deklarationsdagar markerade. Skatte- och företagsinformation 2005:2 är framtagen för vår Revisors-kalender, men passar även bra som fristående komplement till andra almanacks-typer eller annars i den dagliga verksamheten (format 85 x 127 mm). Med vår omfattande Skatte- och företagsinformation har Du alltid tillgång till senaste nytt.

Vi beställer Skatte- och företagsinformation 2005:2 (utkommer i mars 2005) ............................. ex inbunden

Byrå/Företag: ______________________________________ Adress: ___________________________________________ Postadress: ________________________________________ Kontaktperson: ____________________________________ Telefon: __________________________________________ Telefax: __________________________________________

Priser Antal 14 519 20 99 100 - 499 500 - 999 1000 -

Priser/st 50:48:42:39:34:Offereras

Från jeans till smoking

(Moms och porto tillkommer på samtliga ovanstående priser)

Revisorsamfundet SRS Box 5770, 114 87 Stockholm Telefon 08-534 889 09, Fax 08-534 889 28 E-post: eva.bystrom@revisorsamfundet.se www.revisorsamfundet.se

Ingenjörer söker teknikföretag! Ta chansen att lotsa in ny, högkvalificerad arbetskraft i ditt företag! Ett stort antal ingenjörer i Örebro län söker arbete just nu. Många av dom kommer inte ut i arbete eftersom de saknar arbetslivserfarenhet. För att få ut dem i arbetslivet genomför Arbetsförmedlingarna i Örebro län satsningen Akademikertrainee. Som företagare utser du tillsammans med vår projektledare och en representant från Arbetsförmedlingen, vilken trainee som är lämpligast för just ditt företag. Att vara värdföretag kostar inget -men du har mycket att

I samarbete med

tjäna. Kontakta Utbildningsborgen AB Bengt Wahlstedt, tfn 019-764 14 50 eller meila till bengt@utbildningsborgen.se så informerar vi om fördelarna. Du kan även läsa mer om Akademikertrainee på vår hemsida: www.utbildningsborgen.se

www.utbildningsborgen.se

Nummer 2 2005 17


Expert på kommunikation Text Jonas Bilow Foto Richard Ström

Det handlar om visuell och auditiv kommunikation, därav namnet VAK. En kommunikationsbyrå som jobbar med webb, film, ljud, events och print; och man gör det gärna samtidigt. På VAK tror man på sinnena - ju fler de berör desto bättre. Om det fortfarande är oklart; på företagets hemsida beskriver man sig själva med följande ord: ”VAK producerar, regisserar och ljudlägger presentationsfilmer, events, företagspresentationer, invigningar och webbsidor”. Många av VAK:s uppdrag går ut på att skapa kompletta kommunikations-

strategier, men ofta är de också en del av ett större sammanhang där de ansvarar för vissa moment i kundernas marknadsföring. För en utomstående är det kanske just bredden i vad företaget har att erbjuda som får en att reagera. En svaghet skulle vissa spontant kanske säga, att man är halvbra på många saker istället för att var specialist på ett område. Martin Nylén, tillika grundare av VAK, menar tvärtom att det är just bredden som är företagets styrka. - Ja, för oss är det verkligen på det viset. Förutsättningen för detta är givetvis att vi gör väldigt bra jobb

Martin Nylén är grundare och delägare till kommunikationsbyrån VAK.

18 Marknad

inom samtliga våra områden, vilket vi också gör. VAK:s kunder är ofta ute efter flera tjänster då kampanjer och lanseringar av olika slag med fördel sker på flera områden samtidigt. Häri ligger en självklar styrka med bredden, att kunderna kan samla sina ärenden hos ett företag. Martin menar även att man befrias från risken att fastna i en mall, i ett tänk, som finns om man jobbar med samma uppgift dagarna i ända. På VAK stöter man istället på nya utmaningar hela tiden, tvingas lära sig nya saker och utvecklas därmed kontinuerligt. Enformighet och tristess

hålls således på långt avstånd från kontoret på Örebros paradgata Drottninggatan. Där jobbar Martin tillsammans med sambon och delägaren Caroline och Pelle. Fler än så är de inte, och det behövs heller inte. Istället jobbar VAK med ett antal underleverantörer och de har ett starkt nätverk runtom i Sverige, men även utomlands. Detta nätverk började byggas upp i och med att Skara-grabben Martin för ett antal år sedan flyttade till Stockholm. Där studerade han bland annat ljudteknik innan han fick jobb på Z-TV. Men


”Grisen Kossan”

&

Fredag & Lördag

Välkomna!

mr marcus kök Strömsborg Abonnera anrika Strömsborg för bröllop och fest.

Rudbecksgatan 18 • 702 23 Örebro • Tel 019-10 08 75

Nya menyer • Fullständiga rättigheter • Mat för avhämtning till extrapris • Öppet alla dagar

Glassa på Strömsborg. Kaffe, mjukglass och lantluft Järnvägsgatan 20 Bordsbeställning 019-12 27 03 Catering 019-12 27 00

SAIGON VIETNAM

Han pratar mycket om att trivas, att ha roligt i arbetet. Ändå får man aldrig intrycket att det skulle vara av någon slags bekvämlighet. Ambitionerna finns där, men de ska inte förverkligas på bekostnad av välmåendet. I dagsläget säger man sig nu vara redo att ta in de riktigt stora jobben. Skulle det komma en förfrågan har de kontakter runt omkring sig i Sverige och utlandet som de kan plocka in. Kontakter som är oerhört duktiga på vad de gör, riktiga tungviktare. Men den stora visionen för det framtida VAK är att kunna ha Örebrokontoret som en bas samtidigt som man reser runt och jobbar från olika ställen i Sverige och i utlandet. Känslan av att inte vara bunden till en viss ort eller något särskilt land lockar. Och om vi pratar bästa tänkbara uppdrag för VAK. - Drömjobbet är tveklöst Oscarsgalan. Det är det största evenemanget, det är glamouröst, det handlar om film; efter det skulle man kunna lägga sig ned och dö, avslutar Martin med ett skratt. Under våren jobbar Martin bland annat med en informationsfilm för KomTek och de planerar även ett antal invigningsjobb i både Stockholm och Örebro. Först åker han dock på en välbehövlig semester till Thailand ett par veckor.

mr marcus kök kök marcus mr mr kök marcus marcus kök mr kök mr marcus

Snabb Lunch 1100–1500

Målet med VAK är först och främst att ha roligt. Att tjäna bra med pengar är ingen drivkraft utan får komma som en ren bonus. - Vi är små och har inga höga omkostnader, vilket gör att vi inte känner så stor press. Detta gör också att vi har ett avslappnat förhållningssätt till det här jobbet.

RESTAURANG

Framgångsreceptet har förutom det kanske givna, att göra bra jobb när man får chansen, varit den nämnda bredden på utbudet och det kommunikativa tänkandet som alla tre anställda har med sig från utbildningstiden. Martin menar att de i och med denna skolning lärt sig hur marknadsföring fungerar, hur kunder tänker och så vidare. Han betonar även flexibilitet som en viktig ingrediens för fram-

gången. Att man anpassar sig och löser kundens eventuella problem, hur de än ser ut, när de än inträffar. Detta är något som kunderna givetvis uppskattar och det tror Martin också är en av anledningarna till att många av kunderna, som i flera fall är stora företag, vänder sig till VAK. Under det senaste året har man exempelvis haft kunder som Sydkraft, där VAK jobbade med deras Melodifestivalsatsning, och ansvarat för kommunikationen kring det framgångsrika Ägarbytesprojektet som ALMI driver. Och ryktet sprider sig att VAK är bra på vad de gör. Att företag känner till dem kommer uteslutande av att folk pratar väl om dem samt bra kontakter i övrigt. I princip har de aldrig marknadsfört sig i media och en tidningsannons sedan 2002 är inte speciellt mycket. Förhoppningen för framtiden är att varumärket skall växa sig än starkare. De hoppas också att VAK skall växa när det gäller antalet kunder, men inte nödvändigtvis i fråga om anställda. Tanken är istället att fortsätta anlita proffs i allt större utsträckning. Det är ändå VAK som har ansvaret, de ska stå för produkten, det övergripande ansvaret ligger alltid hos dem oavsett om de konkret gör jobbet själva eller om de tar in någon utifrån. - Det gäller således att omge sig med folk som man verkligen kan lita på och trivs med. Annars skulle jag aldrig kunna ta ledigt och koppla av, säger Martin. Men inte ens på semestern stänger han jobbet ute helt och hållet, vilket kanske inte är speciellt anmärkningsvärt om man betänker att han startat ett företag som sysslar med det som tidigare var hans stora hobby.

Vietnamesiska specialiteter – även asiatisk mat

efter en tid som ljudtekniker kände han sig aningen mätt på att enbart syssla med ljud och sneglade i allt större utsträckning åt bildproducentens håll. Osäker på vad han egentligen ville slutade han jobbet för att åka jorden runt. Väl hemma efter detta äventyr lockade studier vid Örebros universitet och därav finner vi idag VAK just i Örebro. VAK grundades 2002 då Martin avslutat sina studier. Redan från början fanns bredden i företaget; och det var intresset -vad som kändes roligt - som i stor utsträckning formade det företag som finns idag. Kunderna var med direkt på konceptet och utvecklingen har skett i lagom snabb takt, enligt Martin. Jobb har funnits hela tiden, ungefär som han hade tänkt sig när han drog igång verksamheten. - Ja faktiskt, även om det är svårt att minnas exakt hur jag tänkte då. Jag ville jobba kreativt, använda mig av de stora nätverk som jag hade och det har faktiskt blivit ungefär som jag hade hoppats. Alla områden inom VAK har varit med från början utom evenemangsbiten som kommit efter hand. Det var Caroline som hade med sig mycket kunskap kring den biten, berättar han.

Martin Nylén i VAK:s lokaler på Drottninggatan. I bakgrunden finns medarbetarna Caroline Haglind och Per Andersson.

Nummer 2 2005 19


Brandvägg - mer än bara skydd mot intrång! Varför brandvägg och vad skall vårt företag välja? Ett av de viktigaste skydden mot intrång för ett företag är brandväggen. På Internet, precis som i verkliga livet, finns individer som av många olika skäl vill bryta sig in. Det kan vara för att få tillgång till hemlig information på insidan eller att man vill hitta en epostserver för att skicka SPAM. Många gör dataintrång bara för nöjes skull. En brandvägg är konstruerad för att stoppa ovälkomna besök. Det finns fler typer av brandväggar beroende på vilken skyddsnivå man vill ha.

NAT, Stateful Inspection och DMZ

Martin Börjeskog, VD. martin.borjeskog@itmastaren.se

20 Marknad

Den enklaste typen av brandvägg kallas NAT-proxy eller NAT-brandvägg. Den bygger på en princip som använder en publik IP-adress och döljer företagets nätverk bakom denna. En NAT-brandvägg skyddar ditt nätverk mot vanliga attacker från personer, automatiserade attacker eller maskar som söker säkerhetshål. Denna typ av brandvägg kontrollerar inte innehållet i datapaketen vilket gör den otillräcklig i många fall. Nästa nivå är en brandvägg med så kallad Stateful Inspection. En sådan brandvägg ger ett extra skydd genom att kontrollera datapaketens korrekthet och att det är rätt avsändare. Det finns nämligen många sätt att skada en server eller ett nätverk genom att skicka felaktiga datapaket till nätverket. Trots Stateful Inspection av datapaketen finns det tyvärr fortfarande möjlighet att göra skada på till exempel en webbserver utan att bryta en enda regel i brandväggen. Säkerhetshålen i framförallt

Microsofts produkter har medfört att man har hittat på ytterligare metoder för att stoppa dessa attacker redan i brandväggen. Brandväggar med en automatisk uppdatering har dock funktionalitet så att du alltid är försedd med motmedel mot de senaste angreppsmetoderna. Det finns ytterligare en metod att göra ditt nätverk säkrare. De flesta av de mer avancerade brandväggarna har en så kallad DMZ, vilket är en extra nätverksutgång till vilken man kan ansluta till exempel webbservern. I DMZ:an begränsar man möjligheterna att kunna ta sig in i nätverket även om någon lyckas hacka din webbserver. Att använda en DMZ blir ungefär som att ha två brandväggar.

Skydda din mailserver De flesta företag har sin mailserver inne på det lokala nätverket och känner en viss oro för att öppna en port rakt in till mailservern för att kunna ta emot e-mail (SMTP). Många väljer att använda en mail relay server som tar emot e-mailet och sedan skickar in det till e-mail servern. De flesta mer avancerade brandväggar har inbyggd mail relay server för ökad säkerhet mot att få mailservern ”hackad”.

Säker kommunikation mellan flera kontor Nu för tiden är det vanligt att företag har Internetuppkoppling till alla sina kontor. Tidigare hyrde man ofta dyra förbindelser mellan kontoren för att kunna kommunicera. Nu brukar man använda något som kallas VPN (Virtual Private Network). VPN går ut

på att man skapar så kallade kryptotunnlar, mellan kontoren, med vilka man knyter ihop nätverken till ett stort nätverk. VPN-förbindelser sker oftast med en avancerad kryptering vilket ser till att kryptotunnlarna inte kan avlyssnas. Om du väljer brandväggar med inbyggd VPN-funktion så kan du använda dessa för att knyta samman kontoren över dina vanliga Internetförbindelser, en billig och säker lösning.

Koppla upp dig till nätet hemifrån eller på resan Sverige är ett av världens bredbandstätaste länder. Många företag har anställda som har behov att komma in till företagets nätverk när de sitter vid sin hemmadator eller hemarbetsplats. I samband med att många går över från modem till ADSL eller andra bredbandsanslutningar i hemmet så ökar behovet för en säker kommunikation mellan hemmadatorn och företaget. Om ert företag är utrustat med en brandvägg som har stöd för VPN så är det lika enkelt att ansluta hemanvändarna för att kommunicera med företaget på en säker krypterad anslutning. Lösningen kräver att hemmadatorn utrustas med mjukvara eller hårdvara som kan upprätta kommunikation mot brandväggen, något som de flesta brandväggar erbjuder som tillbehör. Tack för mig! I nästa nummer skall jag berätta hur ni kan utveckla ert företags webbplats. Martin Börjeskog


KOM OCH TRIVS HOS DEN ULTIMATA FORMEN FĂ–R SYNERGI MELLAN MOTION, FITNESS OCH HĂ„LSA I KOMBINATION MED EXKLUSIV MILJĂ–, VĂ„LMĂ…ENDE OCH NJUTNING.

**NU** Ă…RSKORT MED MĂ…NADSBETALNING FRĂ…N

ENDAST 316:-/mĂĽn*

Let PRIMETIME help you make the rest of your life YOUR prime time‌‌‌

NASTAGATAN 12 (VIG-HUSET) 019-270190 www.prime-time.se *Gäller träningskort SMALL pris 3.500:- vid 12 mün. abonnemang

BIOGRAFUTHYRES Vill du krydda konferensen? Ordna en annorlunda bolagsstämma? Samla säljküren? Imponera pü en kund? Visa din Power Point presentation i storformat? Fira en framgüng? Eller bjuda personalen pü en ofÜrglÜmlig filmkväll? Dü har vi ett fÜrslag. Hyr en SF-biograf. Vi tÜrs lova att ingen annan konferens-anläggning erbjuder hÜgre komfort, stÜrre OH-duk, bättre ljud och akustik. Även foajÊn och biografens Üvriga faciliteter ingür i hyran. Och självklart ocksü mÜjligheten att visa valfri film. Pü SF Bio är ingenting omÜjligt. Vi är vana att ta ut svängarna. Och vi är vana vid lünga sittningar.

T NTER NE TRISK) MLA E M Y ITSS H+U -B žREBROOC I T S A D EN

Ta kontakt med din närmaste SF-biograf. FÜr bekvämlighetens skull hittar du telefonnumret nedan.

Tel 011–10 85 85 anna.williams@sf.se

Tel 021–12 85 02 carita.eriksson@sf.se

Tel 019–611 85 01 annica.ekstrom@sf.se patrik.gustavsson@sf.se

WWWITMASTARENSE 

Nummer 2 2005 21


Sofia Strömberg är en av grundarna till PR-byrån Springtime.

Hon kan konsten att påverka människor Text Annika Wihlborg Foto Michael Steinberg

Efter att ha pluggat Media- och kommunikationsvetenskap på Örebro Universitet var Sofia Strömberg inte helt säker på vad hon ville jobba med. Men en sak var hon helt klar över; hon ville jobba ihop med sin nära vän Birgitta Ed. Resultatet blev en av landets mest framgångsrika PR-byråer genom tiderna – Springtime AB. Företagandet tog för Sofias del sin början för nästan exakt elva år sedan och idag kan hon blicka tillbaka på ett drygt decennium av framgångsrikt entreprenörskap. Sofias och Birgittas företag fick namnet ”Sagt: gjort” och de två parhästarna fann varandra efter 22 Marknad

att ha jobbat med kampanjer inför EU-omröstningen tillsammans. Efter två år av intensiv lobbyverksamhet, som delvis gjorde att Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen, hade de båda ett väl utbyggt kontaktnät som de tog vara på när de startade eget. - Vi kände många av de riktiga ”höjdarna” inom både den politiska sfären och näringslivet. ”Sagt: gjort” hade nog aldrig lyckats så bra som det gjorde om vi inte haft alla de kontakterna som vi hade från start, säger Sofia.

”Årets Ekonomikvinnor” Redan tidigt märkte Sofia och Birgitta

att ”Sagt:gjort” var en rätt udda fågel i PR-byråvärlden. - Vi var i tjugofemårsåldern och gav oss in i en bransch som dominerades av fem-sex riktigt stora aktörer. Vi satsade friskt och hittade snabbt vår egen nisch, berättar Sofia. Att bygga upp en stark företagskultur har varit extremt viktigt under åren som ledare. 1997 utsågs hon och Birgitta till ”Årets Ekonomikvinnor” av Föreningssparbanken och ett par år senare bestämde de sig för att skapa Sveriges bästa arbetsplats. - För att kunna leverera PR-tjänster av hög kvalitet, ofta under stor press, så är det ett absolut måste att du är i

balans som person, både på ett professionellt och personligt plan. Just därför har vi satsat enormt mycket på att coacha och uppmärksamma våra medarbetare, också på ett personligt plan.

Fusionering och tillväxt - ”Sagt: gjort” har växt organiskt hela tiden och har aldrig tagit in något riskkapital. Just avsaknaden av riskkapital var en av nycklarna till framgångarna, tror Sofia. År 2000 gick ”Sagt: gjort” ihop med Vindrosen, en PR-byrå som drevs av Göran Thorstenson och Mats Olin. Bland kunderna fanns storföretag som


"Efter min första mammaledighet upptäckte jag att företaget hade klarat sig bra även utan mig." Astra och Telia. Namnet på det fusionerade företaget blev Springtime och plötsligt hade Sofias och Birgittas lilla företag fått råg i ryggen med hjälp av riskkapital och två rutinerade ägare med många år i PR-branschen bakom sig. Sofia beskriver sig själv som idédriven. Oavsett om det handlar om opinionsbildning eller ett klassiskt PRuppdrag så är det själva idén hon besjälas och inspireras av. Att jobba med frågor som ligger henne själv varmt om hjärtat är viktigt. Det är visionen som driver Sofia framåt, hon brukar börja varje projekt med en klar bild i huvudet av hur det färdiga resultatet ska se ut. Hon vägrar också konsekvent att arbeta med projekt eller uppdragsgivare som inte överensstämmer med hennes värderingar och livsstil.

Att peppa och motivera Drivkraften under den drygt tio år långa resan med Springtime har varit att ständigt få utmana sig själv, tänja på gränserna och att se medarbetarna, som idag är trettiofem till antalet, växa. Det märks att Sofia är stolt över att ha skapat Springtime. Särskilt stolt är hon för utmärkelsen ”Årets Bästa PR-Byrå 2004", ett pris som PR-byråernas kunder själva får rösta fram. Springtime har definitivt lyckats inmura ett eget revir i den minst sagt tuffa och föränderliga PR-branschen, en ställning de så gott som garanterat kommer att behålla även framöver. - Det känns som ett kvitto på att vi blivit riktigt bra på det vi gör, det motiverar mig att jobba vidare och bli ännu bättre, säger Sofia. Med åren har hon jobbat fram en särskild ”Springtimepolitik” som hon själv kallar det. De år företaget gått extra bra har personalen fått ta del av vinsten och när någon fyller år så har det förvandlats till ett obligatoriskt inslag att medarbetarna bjuds på tårta på Springtimes bekostnad. Att ha roligt tillsammans och kunna känna sig avslappnade ihop är viktigt, liksom att köra med öppna kort gentemot sina anställda. - Som chef är jag väldigt bra på att peppa och motivera mina medarbetare. Att ge tuff och ärlig kritik är jag sämre på, berättar hon. Sofia har precis blivit mamma för andra gången, till en liten dotter på fyra månader. Det är en av anledningarna till att hon nu väljer att trappa ner och frånsäger sig chefsrollen på

Springtime. Efter sin första mammaledighet upptäckte hon att företaget var en skuta som kunde segla helt och hållet på egen hand, utan att Sofia själv behövde stå vid rodret hela tiden. - Under mina drygt tio år med Springtime så har det upptagit en så enormt stor del av min tillvaro. De första åren var jag praktiskt taget aldrig ledig på helgerna och som chef har jag hellre stöttat någon av mina medarbetare än tagit tid till mig själv och min egen utveckling, säger hon.

Koppling till Örebro Nu blir det alltså nya tider för Sofia. En tid framöver ska hon vara anställd på Springtime och samtidigt studera. Kanske kommer hon även att bedriva forskning inom ämnet ”kommunikation”. Hon tycker det är dags att börja trappa ner på antalet arbetstimmar per dag och ägna sig åt lite annat. - Jag behöver tanka på med mer kunskap, som jag sedan hoppas kunna tillföra företaget om ett par år. Springtime är i allra högsta grad ett värderingsstyrt företag. Det innebär bland annat att Sofia får agera förebild för sina anställda. Att föregå med gott exempel är viktigt. Trots att hon bott i Stockholm i drygt tio år så är kopplingen till Örebro fortfarande stark. Hennes bror driver en Mc Donalds restaurang i stan och föräldrarna och en del släkt finns fortfarande kvar. - Örebro har verkligen utvecklats i en positiv riktning de senaste åren. För drygt tio år sedan kändes det mer som en industristad, men idag bubblar dess näringsliv av liv och dynamik. Stan känns helt enkelt spännande och levande igen, avslutar Sofia Strömberg.

Springtime har framgångsrikt arbetat med exempelvis: -ABSOLUT -Elanders -Eniro -Hufvudstaden -Motorola -NK -Saco -SAS -Scania -Spendrups -Svenska Statoil -Svenskt Näringsliv Sofia har precis fått sitt andra barn och har därför valt att trappa ner lite.

Nummer 2 2004 23


24 Marknad


Vår Affärsidé: Tillsammans med kunden skapar vi en ren och skön miljö.

Att växa med sin uppgift Text John Borgersen Foto Andreas Lundberg

Hon blev utsedd till ”Årets Chef” samt ”Årets Yrkeskvinna”. Fritidsresors informationsdirektör är oerhört populär och svenska folket väljer enligt den senaste rese-statistiken att flyga till värmen med hennes företag. Man talar om en ”Lottie Knutson-effekt”, men hon själv tar det lugnt trots uppståndelsen – det brukar hon göra. Det är Business and Profesional Women/BPW som varje utser ”Årets Yrkeskvinna”. För att få denna utmärkelse så ska en rad kriterier vara uppfyllda: Personen i fråga ska vara en kvinna i yrkesaktiv ålder. Hon ska ha gjort en insats av väsentlig betydelse och påverkat utvecklingen inom sitt område. Hon ska vara utåtriktad, samhällsorienterad, aktiv och en god förebild för andra. Hon får heller inte ha partipolitisk eller facklig verksamhet som huvudsyssla. Juryns motivering löd som följer: ”Lottie Knutson, informationsdirektör på Fritidsresor Group, har utsetts till Årets Yrkeskvinna 2005 för hennes professionella sätt att hantera informationen kring katastrofen i Sydostasien. Med sin saklighet, öppenhet och medkänsla är hon ett föredöme för sin yrkeskår och för alla yrkeskvinnor.” Pristagaren själv är naturligtvis jättenöjd, men vill inte förstora sin insats för mycket. - Man blir självklart stolt och visst är det kul att få bekräftelse för det man gjort. Samtidigt vill jag inte ta för mycket ljus ifrån alla andra som gjorde ett fantastiskt jobb.

Det ofattbara Det har nu hunnit gå fyra månader sedan världen väcktes av nyheten att en tsunami hade dragit fram över södra Asien. Lottie har hunnit få viss

distans, men menar att det är svårt att släppa det helt eftersom det är så oerhört många människor som omkommit. Hon minns hur hon fick beskedet och kopplade på den numera riksberömda ”autopiloten”. - Jag hade jouren under julhelgen och var nere med familjen och hälsade på mina föräldrar i Huskvarna. När jag fick samtalet så trodde jag först att det var ett skämt. Jag fick bland annat höra att det låg en mängd bilar i hotellpoolerna nere i Thailand. Sedan hoppades jag på en övning, men det var det inte tyvärr. De första uppgifterna var av förståeliga skäl ganska så splittrade. Lottie fick höra att våningsplan var bortspolade från besättningshotellet och platschefen trodde först att en bomb exploderat. - Som tur är så har jag rutiner och verktyg att luta mig mot om sådana här situationer uppstår. Vi hade tre möten per dygn där alla nordiska ledningar ingick. Då tog vi snabbt gemensamma beslut om hur vi skulle göra i olika frågor, säger hon och fortsätter. - På Fritidsresor har vi en beredskap som alltid är igång och tar itu med det operativa. Vi är faktisk ganska vana med att hantera kriser, fast då betydligt mindre än den här förstås. Det kan vara att en buss gått sönder eller att en resenär får en hjärtinfarkt. Vi har rutiner och strukturer som gör att vi aldrig står helt handfallna. Trots detta kände Lottie och hennes kollegor ganska snabbt att resurserna inte räckte till, vilket inte är ovanligt vid denna typ av händelser. Hon menar också att det är lätt att glömma människorna bakom de höga siffrorna. Det var när Lottie började tänka på alla omkomna barn och även på hur många barn som blivit av med sina föräldrar som verkligheten träng-

de igenom ”jobbytan”. - Hur professionell man än vill vara så är det svårt att hålla från sig. Man känner en sådan oändlig sorg och medlidande. Det känns inte som det finns en tröst att ge åt något så oerhört tragiskt. Även vårt företag har förlorat medarbetare och man påminns om det när man ser dödsannonserna i tidningarna.

Manillagatan 10, 702 12 Örebro. Tel. 019-16 10 20 Fax. 019-611 10 29

Viljan att hjälpa Tsunami-katastrofen blev ett nytt trauma för ett stort antal svenskar. Många tog väldigt illa vid sig av själva händelsen i Sydostasien och sedan hur myndigheterna skötte det hela. Detta väckte även svenskarnas känslor för att hjälpa till. Det var något de märkte även hos researrangören. - Vi blev nedringda av otroligt många som ville ställa upp på olika sätt. Det var sjuksköterskor, brandmän, läkare, psykologer och alla var beredda att sätta sig på första bästa plan. Det var fantastiskt att se hur alla ställde upp, säger Lottie. Till slut blev det helt omöjligt för dem att hantera alla samtal med frivilliga. De blev istället tvungna att hänvisa till kommunerna, som i sin tur ringde tillbaks till Fritidsresor och bad dem att ta bort hänvisningen. Trycket hade blivit för stort även där. - Vi hade även före detta medarbetare som ringde och frågade om de kunde komma in till kontoret och hjälpa till. Detta gjorde de trots att de jobbar på andra företag. Lottie berättar också att det kommer bli ett par mindre ändringar i den beredskap som man hade hos sig. Det pågår även en utvärdering om vad som fungerade bra och vad som kunde göras bättre.

ASIEN ÄR NÄRMARE ÄN DU TROR

Nyhet! Asiatiska Tapas 16 små rätter

Hörnet Drottninggatan/Änggatan Telefon 019-611 12 55 www.shanghai.se Öppet vardagar 11–23, lördag–söndag 12–23

Forts. sid 26

Nummer 2 2005 25


”Man blir väldigt funktionell vid en kris, det finns inte tid till en massa käbbel och intriger.” Viktigt vara förberedd För ett par veckor sedan, den 28 mars, hände det igen och hela Sverige stannade upp ytterligare än gång. Precis i närheten av decemberskalvet skedde ytterligare en jordbävning, den här gången mätte den 8,7 på Richterskalan. Tv-program bröts för extrasändningar och experter visade var och när jättevågen förmodligen skulle slå till. Lottie Knutson skulle resa iväg på en välbehövlig semester två dagar senare och hon såg framför sig hur hon skulle få gå igenom ytterligare en omgång med medier, dödstal och allmänt kaos. - Jag tänkte bara ”NEJ, inte nu igen!”. Omedelbart så sattes hela vår organisation i en akut krisberedskap. Alla for i ilfart till kontoret, men som tur var så var det falskt larm. Det blev ändå en urladdning på ett väldigt jobbigt sätt och efteråt kände jag mig matt och trött, säger hon. Lottie menar också att det är viktigt att öva och känna sig trygg när något väl händer. - Det gäller att alla vet vad de kan bidra med, då klarar man mer än man tror och kan växa med uppgiften. Det går heller inte att lägga energi på att kolla att andra gör rätt. Det går lätt för mycket av både tid och kraft om man ska springa runt och dubbelkolla. Man blir väldigt funktionell vid en

Personligt/Lottie Knutson Född: För 40 år sedan. Familj: Gift med tv-journalisten Mats Knutson. Tre barn – 12,10 och 2 år. Bor: Nacka utanför Stockholm. Bakgrund: Utbildad journalist. Arbetat på Svenska Dagbladet, informationsavdelningen på SAS och konsultföretaget JKL. På Fritidsresor sedan fem år tillbaka. Utmärkelser: ”Årets Chef 2005” och ”Årets Yrkeskvinna”. Fritid: Familjen. Sport: Gillar att snorkla i korallrev och har precis varit i Egypten och gjort detta.

26 Marknad

kris, det finns inte tid till en massa käbbel och intriger helt enkelt. I hennes jobb ingår det att representera sitt företag i medierna och det är viktigt att få fram information till allmänheten så snabbt som möjligt. När hon arbetade på informationsavdelning på SAS skedde den så kallade ”Gottröra-kraschen”. Då visade sig den oerhörda kraft som medierna kan

spela. De satt 20 personer och svarade i telefon direkt efter olyckan, men de resurserna saknar hon hos den nuvarande arbetsgivaren. Istället använder de sig av en hemsida som uppdateras kontinuerligt och på så sätt avlastas de andra avdelningarna. - Vi är bara tre som jobbar med information på Fritidsresor och detta var ju en mycket allvarligare katastrof.

Därför måste man använda sig av tekniken, menar hon.

Det nya kändisskapet Lovorden har haglat över Lottie Knutson. Ett tag var det folk som på allvar ville se henne som ny utrikesminister. Hon har blivit en symbol för den handlingskraft som många ville se från andra makthavare, men som


Biljetter Kårkansliet och på Najz Prajz. säljs på

Åldersgräns 18 år. Våra sponsorer och samarbetspartners:


”Normalt har vi ganska svaga varumärken i min bransch, ibland minns folk knappt vilket charterbolag de rest med.” nästan aldrig kom. Någon ville att hon skulle börja jobba politisk, vilket hon själv tycker är helt befängt. - Det är väldigt konstigt, jag är inte ens intresserad av politik. Jag är en vanlig person som bara gjorde mitt jobb i en besvärlig situation. Jag är inte perfekt på något sätt utan har mina fel och brister som alla andra. Jag är ingen Moder Teresa utan bara en representant för ett kommersiellt företag, säger hon. Att landets resenärer gillar Lottie står dock helt klart. De senaste siffrorna visar att svenskarnas resande börjar återgå till det läge som var innan flodvågskatastrofen. Ett par siffror är däremot inte normala. Fritidsresors försäljning på sommarresor har ökat med 50 procent jämfört med förra året. Många pratar om en ”Lottieeffekt”, men själv vill hon gärna framhäva att det varit ett gemensamt lagarbete.

- Jag gläds oerhört åt siffrorna, självklart. Jag har även märkt att folk kommit in och aktivt valt att resa med oss. Normalt har man ganska svaga varumärken i min bransch, folk minns knappt vilket charterbolag de rest med ibland, säger hon skämtsamt. Lottie Knutson reser nu även runt och håller föredrag tillsammans med Robert Eriksson. Han är chef för personalstödet på Räddningstjänsten, en organisation där det i allra högsta gäller att fungera i pressade situationer. Tillsammans pratar de om hur samarbetet sätts på prov när det kör ihop sig på jobbet. - Det jag pratar om är hur man kan förbereda sig som anställd ute på företagen, eller i en organisation, när en sådan här katastrof inträffar. Jag talar inte om hur en privatperson hanterar en kris utan om vilka verktyg man kan ha i beredskap för att stötta företaget och därmed medmänniskorna.

Photo Scott Gog, Fritidsresor

Lottie har blivit ett riktigt känt ansikte på kort tid. Det märks även när hon går på stan. - Ja, det händer att folk tittar lite, men inte så ofta. Idag kom det faktiskt fram en kvinna som förlorat en anhörig. Hon tackade, men jag tycker det är svårt att veta hur man ska reagera. Det man säger blir lätt fel eller klumpigt i en sådan situation. Man fylls ju av medlidande, men jag kan bara säga hur ledsen man är för den personens skull. Det känns ändå som man själv är ganska futtig i en sådan här stor händelse.

Spanien – Palma de Mallorca, en mycket underskattad stad. Kommentar: Det är en fantastisk weekendstad med en underbar arkitektur, jättegod mat och bra shopping. Den är lagom stor så att man kan vandra runt och samtidigt är den lite romantisk med alla mysiga smågator.

Lottie Knutsons tre favoritresmål: Italien – Toscana, dit återvänder jag gärna. Kommentar: Jag minns en tågresa som jag gjorde genom Toscana. Vi reste mellan Rom och Grosseto alldeles i gryningen och soluppgången skapade oerhört vackra siluetter från cypres-

Photo Torleif Svensson, TEMA

När du vill ha det där lilla extra...

Nyheter! Matlagningskurser och vinprovning.

serna. Dessa står i långa rader på böljande kullar och omges av medeltida städer, vingårdar och olivodlingar. Det är ett oerhört gammalt kulturlanskap som format sig ända sedan etrusktiden. Jag tycker det är ett av Europas allra vackraste områden.

Lunch • Konferens Catering • Smörgåsbord Personalfest Sommarro Värdshus

Frankrike – Gränstrakterna till Tyskland. Kommentar: Har varit en del i Provence och Bretagne, men det området som jag skulle vilja besöka mer är området kring tyska gränsen.

Photo Ulla Dahlstedt, TEMA

Fönsterpholen erbjuder

Fönsterputs 2–3 rum 400 kr 4 rum 500 kr Radhus 600 kr Villa från 700 kr alla priser inkl. moms

50 kr rabatt vid uppvisande av annons

Tel 019-24 00 66 Fax 019-24 66 04 www.svalan.nu Brunnsparken, Adolfsberg, Örebro

28 Marknad

God mat i mysig och gemytlig miljö på väster Bordsbeställning 019 - 611 20 69 Kilsgatan 8

Den 200-åriga idyllen i Adolfsberg

019-24 42 60

www.sommarrovardshus.com

F-skattesedel finns 0708-527 514, 0586-732 002


VÅRKAMPANJ! Handtvätt, dammsugning och vaxning 695:-

(Gäller t.o.m. 050531)

Nu har BILTVÄTTEN vid Tullängsskolan öppnat igen, med ny ägare och ny personal.

Priser Bilvård Tvätt inkl. dammsugning (1 markering) Motortvätt (2 markeringar) Tvätt inkl. motortvätt och dammsugning ( 3 markeringar) Invändig rekonditionering (3 markeringar) Tvätt inkl. invändig rekonditionering (4 markeringar) Helrekonditionering inkl. maskinpolering Helrekond som ovan inkl. lackförsegling 10-markeringskort 10-markeringskort – Företag (Inkl. hämtning och lämning i Örebro) Samtliga priser inkl. moms. För företagstjänster, begär offert.

100:200:250:350:400:1.500:1.800:900:1.250:-

Ring 019-120005 för tidsbeställning Öppettider: Mån-Fre 9.00-17.30 Lör 9.00-15.00 Övrig tid efter beställning.

Välkomna! Andreas med personal

Professionell

Konferens

”Personliga möten i småskalig miljö” Vårt mål är att ge våra konferensgäster en varm och personlig atmosfär. Vi lägger stor vikt på personligheten i allt vi gör och i möten med Er. I vår nya välutrustade konferens- och nöjeslokal, Kultursalongen, erbjuder vi en mängd upplevelser för att förstärka innehållet i er konferens.

BILTVÄTTEN

R.D.F. AB Signalgatan 9, Örebro (Vid Tullängsskolan)

M/S Wettervik Det naturliga valet i Vätterns norra skärgård

Klockargården passar både små och stora grupper (upp till 300 personer) med krav på hög kvalité på service, mat, rum och lokaler i en personlig och genuin miljö. Prova oss Ni också – be om en offert!

Vi gör turlistelagda skärgårdsturer från Askersund, Maj - September i Vätterns norra skärgård.

Planera & Spara Mervärden... Show & Kick-off Kultur & Nostalgi Lyx & Relax Tel: 0247 - 502 60

www.klockargarden.com

Räkfrossor (Vissa lördagar) med avgångar från Askersund, Åmmeberg, Hammar & Olshammar 19:00-23:00. Förutom räkor så ingår smör, bröd, ägg, majonnäs, kaffe & kaka. Dryck tillkommer. 230 kr Exkursioner ut till Grönön & Stora Hjortholmen med naturguiden Pelle Führ. Kvällskryssningar (Vissa tisdagar) med avgång från Askersund 19:00-23:00. inkl. förrätt, varmrätt, smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe & kaka. 325 kr Dagskryssningar med avgångar från Askersund dagligen 13:30 & 15:00. 25 juni-7 augusti samt 13-14 augusti. Charter M/S Wettervik går att chartra från 1 timma, 1600 kr/tim inkl. moms. Fullständiga rättigheter ombord. För mer information kontakta Askersunds turistbyrå tfn. 0583-810 88 Eller rederiet direkt på tfn. 0709-77 02 63 Välkomna ombord önskar Johan & Marita Bergsten med besättning. www.wettervik.se · wettervik@tele2.se

Nummer 2 2005 29


Stanna till och njut en stund i Örebros finrum

Landslagsklass i köket Johnny Johansson

... mitt i Örebro Niklas Wannfors är en av delägarna till eventföretaget Intro AB.

Han styr över valborgsfesten Välkommen till Hotell Örebro på Storgatan, mellan Resecentrum och slottet.

Goda kommunikationer! Sveriges första järnväg, Järle station.

Var smakar gourmetmaten kungligt? I slottet förstås.

Bo ”hemma hos” Jörgen Danbrant och Karin Wallin.

Sov gott! Nyrenoverade, hemtrevliga rum.

ÖREBRO

Örebro Slott Box 106, 701 42 Örebro Telefon 019-12 23 39 www.slottsskanken.com

30 Marknad

Storgatan 24 703 61 Örebro Telefon 019-611 73 00 www.hotellorebro.se/boka

Text John Borgersen Foto Richard Ström

Det var sommaren 2003 som Pär Thelander, Magnus Boström, Mikael Lehikoinen och Jesper Larsson bestämde sig för att starta upp eventföretaget Intro. Alla i företaget fick en egen roll, allt från byggnation, PR, bandbokning, tillstånd, servering, sponsorer till säkerhet. Efter att i flera år hyrt ut tält till arrangemanget FestiValborg i Örebro fick Pär Thelander en idé om att även göra en höstmotsvarighet till denna traditionsrika studentfestival. På grund av tidsbrist var man dock tvungna att vänta ett år, men hösten 2003 arrangerade man i alla fall ”Intro: Festival 2003” ute vid Skebäcksparken. Totalt kom närmare 1 500 besökare för att lyssna till musik från flera kända band. Efter detta arrangerade man även Köpingsfesten. - Vi tar hand om allt från marknadsknallar, tivoli, livemusik, standup-komiker, mat- och öltält till att hålla ordning på gator och torg, säger Niklas Wannfors som anslöt till företaget sommaren 2004. Niklas har arbetat inom ”festivalbranschen” i över tio år och lärde känna två av de andra delägarna på det sättet. Han har rest runt över hela Sverige och sålt mat och dryck till hungriga festivalbesökare. Han har genom åren också hunnit se både för- och nackdelar

med att arrangera denna typ av tillställningar. Detta är givetvis lärdomar som han tagit med sig in Intro AB. - Jag vet hur man kan minimera riskerna inom arrangörsskapet eftersom jag sett andra göra misstag. Den största risken är dock väder och vind. Många bra festivaler har regnat eller blåst bort och då blir det självklart problem även ekonomiskt. Under förra hösten fick Niklas höra ett rykte som sa att föreningen FestiValborg, som består av studenter, varken hade tid eller kraft att arrangera ett nytt FestiValborg 2005. - Vi kontaktade föreningen och lade fram förslaget att vi kunde arrangera FestiValborg istället. Detta gick de med på. En liten nyhet för i år är att vi försökt få den vanlige örebroaren att komma, inte bara studenterna som det tidigare varit, säger han. På längre sikt vill man i Intro AB arrangera ännu fler festivaler och även mindre events, särskilt under hösten då det av naturliga skäl är lågsäsong för festivaler. Företaget har redan på denna korta tid lyckats bevisa att man har både erfarenheten och kunskapen om hur man ska sätta ihop en festival på bästa sätt.


Snabbaste vägen! Med reklamutskick via fax, då når du en bred målgrupp över ett stort område på ett smidigt och enkelt sätt. Budskapet kommer direkt till mottagaren och du kan snabbt mäta av responsen. Vi har register på faxnummer till svenska företag sorterat efter riktnummer. Dessutom hjälper vi till i arbetet med att framställa faxoriginalen som ger god respons. Kontakta oss för vidare information.

Marknads & Responsbolaget Box 385 701 47 Örebro Kontakt: Stefan Hallenius 019-10 84 90 e-mail: stefan.hallenius@hkm.se


Dryck

Ny svensk fruktvodka

”Världens bästa gin”

Traditionsrik whisky

Rom från Barbados

Den nya vodkan AIVY vann Systembolagets blindtest i konkurrens med flera starka aktörer. Nu lanseras spritsorten på samtliga Systembolag runt om i landet samt även på tongivande krogar och restauranger. Det är en ny, modern smak som kombinerar det fruktiga och söta från päron och jordgubb med en subtil touche av mynta för en fräsch och behaglig eftersmak. – När vi utvecklade AIVY hade vi två utgångspunkter, dels skulle den vara god och följa de kommande smaktrenderna för 2005 och dels skulle den vara enkel att använda både för konsumenter och för bartenders. Vad kan vara enklare än att blanda en drink som finns på samtliga Systembolag med lime och Sprite som finns i alla livsmedelsbutiker, säger Peter Carlson, Cariel Spirits AB. AIVY har en sval skandinavisk design, enkel men uttrycksfull. Flaskan är med sina 33 centimeter reslig med karaktär, den har en lång smal hals och den tjocka botten ger en lyxig tyngd. Etiketten är avskalad och samtidigt talande med sina eleganta detaljer. Att AIVY är Systembolagets största lansering 2005 innebär att den finns på samtliga Systembolag.

Hendrick’s är en exklusiv premiumgin tillverkad med hantverkstradition i Skottland. Den har blivit utnämnd till “Världens bästa gin” och “gin of choice 2005”. Förutom sin utsökt udda kombination av infusioner; 11 botaniska växter och örter, rosenblad (handplockade i Belgien) och udda nog, gurka (från Holland), är Hendrick’s berömd för sin unika förpackning. Den påminner om en viktoriansk apoteksflaska, givetvis med äkta kork. Producenten är också helt ensamma om i ginvärlden att använda två destilleringsmetoder, den ena genom en Carter Head Still och den andra genom en Bennett Still. Båda var för sig ger distinkta och unika smakegenskaper till den färdiga produkten. Ingen annan gin smakar som den därför att ingen annan gin görs som den. Ginen destilleras och buteljeras i sydvästra Skottland av familjeföretaget William Grant & Sons Ltd, som utöver Hendrick’s ligger bakom de högkvalitativa whiskysorterna Glenfiddich, Grant’s och The Balvenie. Denna kärnfullt Brittiska dryck älskas redan av många världen över. Många anser även att Hendrick’s är drivande i den internationella renässans som ginkategorin genomgått de senaste åren.

Strathisla är Skottlands äldsta destilleri, grundat redan 1786. Anläggningen ligger i den lilla staden Keith i Speyside, precis vid den från historien kända källan Fons Bulliens Well, den "babblande källan". Källan har en anrik historia som går ända tillbaka till 1100-talet och de dominikanska munkar som då nyttjade källan. Än idag värnar man om många av de traditioner och metoder som infördes för över 200 år sedan. Hängivenheten till det gamla är en av hemligheterna bakom den oöverträffade kvaliteten. Smaken på denna whisky är kraftfull, viss krämig fetma med nötaktiga toner. Eftersmaken är lång, härlig och maltig med mycket nötter och en del behagliga sherrytoner. Minst 12 års lagring innan buteljering ger en maskulin klassisk skotsk whisky. De låga pannorna man använder sig av på Strathisla släpper genom mycket av maltens naturliga grundsmaker samt de lite fetare estrarna. Detta gör att whiskyn känns lite smörigare och kraftigare än whisky från destillerier där man har högre destillationspannor.

Denna rom ingår i den så kallade ”Plantation rum collection”. Det är en unik samling på hela sex olika romsorter från olika delar av de karibiska öarna, men även från Syd-Amerikas fastland. Denna nyhet på Systembolaget är en av två sorter i samlingen som har sitt ursprung från Barbados. De andra fyra har framställts i Guyana, Venezuela, Trinidad och Jamaica. De har alla olika lagringstid, men samtliga har de traditionella smaker och dofter som förknippas med området. Nyskördade sockerör från olika plantager pressas och genomgår sedan den noggranna process som leder till den färdiga produkten. Lagringen sker exempelvis på små fat, ofta av ek, som tidigare använts till Bourbon, Cognac eller Sherry. Det är även här som romen får sin speciella karaktär. Färgen är ljusbrun och doften beskrivs som stor, aningen knäckig med tydlig fatkaraktär. Det finns även inslag av arrak, kokos och torkad frukt. Smaken är också knäckig, med viss sötma, och man kan därutöver känna vissa inslag av vanilj. Drycken serveras med fördel som avec.

Varunr: 5601 Helbutelj 700 ml Pris: 224 kr

32 Marknad

Varunr: 217 Helbutelj 700 ml Pris: 309 kr

Varunr: 10444 Helbutelj 700 ml Pris: 299 kr

Varunr: 10310 Helbutelj 700 ml Pris: 259 kr


Prylar

Självgående dammsugare

Mediaspelare i fickstorlek

Videokamera i DVD-format

Kyler dina viner

Electrolux dammsugare – Trilobite 2.0 – har fått ny färgsättning och nya funktioner. Elektronikföretaget har behållit den prisbelönta designen som inspirerades av trilobiten – ett urtidsdjur som städade havsbottnarna för 250 miljoner år sedan. Med full automatik, och smidig nog att komma under sängar och soffor, kommer denna vänliga robot att spara din rygg. Dammet minimeras eftersom roboten når långt in i hörnen. Den har en genial borste och ett formidabelt sug-system som gör att den klarar alla typer av golv - utan att du ens behöver lyfta ett finger. Efter att roboten gått runt väggarna i rummet, zick-sackar den över rumsytan och gör en kalkylering av vad som behöver dammsugas. Tack vare ett unikt upphängningssystem och en kraftfull borste kan den ta upp dammbollar, smulor och hår på allt från lågluggade mattor till klinkers. Men den är också så pass känslig att den undviker sladdar och andra känsliga föremål. Efter att roboten dammsugit, hittar den automatiskt tillbaka till laddningsstationen för att åter laddas upp. Det rekommenderade cirkapriset är 13 990 kronor.

Nu är det möjligt – mediafantasten kan ha 5 000 låtar på fickan eller 20 filmer för den delen, allt i 196 gram inklusive skärm. Det uppladdningsbara batteriet ger hela 10 timmars underhållning. Lyssna på musik och radio, titta på film, läs dokument, använd diktafonen eller bara njut av designen. Att ha en smidig mediaspelare med sig var man än går tilltalar de flesta användare. Tack vare sin minimala storlek tas den enkelt med i fickan eller i handväskan. Nu kan de verkligt teknik- och multimediafrälsta ha hela musikarkivet i fickan, elever ha viktiga lektioner inspelade, journalister spara långa intervjuer, långpendlaren ha all underhållning i handflatan, med andra ord: teknik omvandlad till ren användarnytta. - Det finns ingen annan multimediaspelare på marknaden som kombinerar litenheten med det avancerade innehållet, säger Teija-Marie Pierre, nordisk marknadschef på LG Electronics. Den Linux-baserade MF-HE 700 stödjer de flesta multimediaformat och är fullt kompatibel med Microsoft Windows. Priset ligger på cirka 4 300 kronor.

Sonys nya DCR-DVD403E kamera är fantastisk på många sätt. Den har unika färgfilter i 3,31 megapixel CCDn som består av ett RGB-filter som ger ännu bättre färgåtergivning. Den har även äkta 16:9 widescreeninspelning, som har fördelen att man fullt ut kan utnyttja 3,31 megapixel CCDn vilket ger större betraktningsvinkel än 4:3inspelning. Det blir då perfekt för visning i dagens populära widescreen-TV och för visning på kamerans 2,7-tums Wide Hybrid LCD-skärm. Den har också den avancerade multi-layer T*beläggningen i Carl Zeiss-optiken som minskar störande ljus, minimerar reflexer och ökar kontrasten. Det ger briljanta och livfulla bilder, naturlig färgmättnad och exakt återgivning av svaga nyanser. En 10X optisk zoom svarar för hög kvalitet vid zoomning och närbildstagning. DCR-DVD403E har en inbyggd mikrofon som hela tiden är klar för att spela in 5.1-kanal surroundljud och producera en komplett DVD som kan spelas upp i ett hemmabiosystem. 5.1-kanal surroundljud passar mycket bra att använda tillsammans med dagens widescreenTV då det ger bioljud och biokänsla i de egna filmerna. Priset är 13 800 kronor.

Mieles nya vinkyl, KWT 4154 UG, passar i alla kök och är en perfekt lagringsplats. De flesta som tycker om och samlar på fina viner slits mellan att njuta av dem eller att låta investeringen i en god årgång vila och utvecklas. Dennna nya vinkyl är mycket anpassningsbar: Den har två separata temperaturzoner för att säkerställa att både rött och vitt vin alltid kan serveras vid rätt gradtal. Temperaturen i de båda zonerna kan ställas in individuellt och exakt mellan 5°C och 18°C. Förutom att den håller vinet vid en drickfärdig temperatur, erbjuder kylen de allra bästa förutsättningarna för långtidslagring av viner som behöver utvecklas. En fläkt säkerställer att luften cirkulerar i de båda zonerna vilket, tillsammans med ett aktivt kolfilter, resulterar i ett perfekt klimat, fritt från lukter och andra oönskade faktorer som kan påverka vinet negativt. Vinkylen är formgiven för att kunna byggas in i praktiskt taget alla typer av köksinredningar. Kylen rymmer upp till 40 flaskor (motsvarande 0,75 l Bordeaux-flaskor). Andra finesser är inbyggd belysning och elektronisk temperaturdisplay för respektive zon. Pris: 16 000 kronor.

34 Marknad


HOTELL

& KONFERENSGUIDE

Bolanche & S2 Erbjuder

• konferenser • kvällsaktiviteter • catering

Galaxen är Borlänges mest händelserika hotell. Här finns allt i ett hus. Dansrestaurang med Dalarnas största dansgolv, pub 128 rum, 14 konferensrum med kapacitet för 800 personer och ett Framtidsmuseum med planetarium.

Telefon: 0243-802 70 Telefax: 0243-822 74 www.bolanche.se info@bolanche.se Jussi Björlingsväg 25, 784 32 Borlänge Tel: 0243-21 60 00, Fax: 0243-21 61 01 galaxen@quality.choicehotels.se www.galaxen.to

Faluns största konferensanläggning Total konferenskapacitet, 1100 personer Kongresshallen, vår största lokal, rymmer 464 personer Specialist på konferenser och kongresser

PAKETPRIS 240:Konferenslokal | Förmiddagskaffe Konferenslunch | Eftermiddagskaffe

Konferera i vacker Herrgårdsmiljö Relax · SPA-behandlingar · Aktiviteter · Weekend Välrenommerat kök med många utmärkelser genom åren. Personligt inredda rum. Välkomna!

Pris per person exkl moms

Varmt välkomma Tfn: 023-77 74 00, Fax: 023-106 88 info@falu.fh.se · www.falu.fh.se

www.ulfshyttan.se Tel. 0243-25 13 00 · Fax 0243-25 11 11

Vill du synas i vår hotell och konferensguide? Kontakta: Konferera i inspirerande miljö

Anders Bromsjö 0733-48 03 63

...gästgifveriet med anor från 1500-talet Dagkonferens 235:2 dagars konferens 1255:Priserna exklusive moms

www.buskakers.se Ring för info & bokning 0243-233 233 Välkomna till en genuin restaurang önskar Anders & Andreas

Vi ligger 12km öster om Filipstad En två dagars konferens med logi i enkelrum och lokal inklusive helpension kostar 1165 ex moms.

Box 64 682 22 Filipstad Tel: 0590-910 10 Fax: 0590-910 22 www.gammelkroppa.se

Jimmy Bölja 0709-640 482 Anders Henriksson 0709-10 84 60 Lasse Larsson 0733-631 661


Burj Al Arab

34 Marknad


LHW erbjuder världens bästa och lyxigaste hotell Text Henrik Lenngren

För vissa är det allra bästa bara gott nog. Det ska vara rysk kaviar på tallriken, mustig champagne i glaset och lyx i överflöd på hotellrummet. Det senare har Leading Hotels of the World tagit fasta på. 425 av världens mest exklusiva hotell kan bokas via företaget. En av LHW:s filialer återfinns i Stockholm, med Matts Ehrenpreis som ensam anställd. Marknad fick en pratstund med honom och beskriver därutöver fyra av världens lyxigaste hotell i text och unika bilder. Leading Hotels of the World – LHW – är vad de utger sig för att vara. Affärsidén är att vara den förnämsta förmedlaren av lyxhotell till resebyråer, företag och privatkunder. Det första kapitlet i sagan om LHW sträcker sig 77 år tillbaka i tiden. Det var då 25 schweiziska hotellägare beslöt sig för att öppna kontor i New York, för att på sitt speciella sätt kunna betjäna den växande efterfrågan från USA. Året var 1928 och företaget döptes till The Leading Hotels of Europe. Först på 1950-talet gjordes namnbytet till det nuvarande. LHW varken driver eller äger några hotell. Istället förmedlar man dem till kunden. Och det är inte direkt några dussinhotell som offereras. I dagsläget erbjuder man 425 av världens fylligaste hotellgrädda. – Ingen hotellorganisation kan mäta sig med oss, säger Matts Ehrenpreis. Han är försäljnings- och marknadschef i filialen som huserar i Stockholm. Från sitt kontor på Linnégatan sköter han marknadsföringen utåt för Skandinavien och Baltikum. Ehrenpreis besöker resebyråer och företag samt skickar ut den omfångsrika ”Hotellkatalogen” till drygt 7 000 kunder varje år. Matts Ehrenpreis gör det helt på egen hand. Sedan oktober i fjol är han ensam på kontoret. – I Skandinavien finns endast tre medlemshotell: Grand Hotel i Stockholm, Hotel D´Angleterre i Köpenhamn och Hotel Continental i Oslo. Skandinavien är underrepresenterade, här finns endast tre- och fyrstjärniga hotell - förutom de tre nämnda. Turistrådens

så kallade femstjärniga hotell skulle aldrig klara av Leading Hotels rigorösa inspektioner, säger han. Ehrenpreis berättar att ”riktiga” femstjärniga hotell har väldigt hög status, men att det inte finns någon lag som säger att inte vem som helst kan kalla sig femstjärniga. – Det är anledningen till att Leading Hotels har egna inspektörer som går igenom ett formulär med 1 450 punkter som hotellet måste ha godkänt på för att komma med – och därefter stanna kvar som medlem.

Kontor världen över Matts Ehrenpreis har en diger bakgrund bakom sig i hotellbranschen. Redan 1983 började han som marknadschef på Sergel Plaza Hotel i Stockholm, inför dess öppnande. Där stannade han i fem år innan han gick vidare till Grand Hotel mellan 19881994. Sedan elva år tillbaka är han chef för den skandinaviska LHW-filialen i Stockholm. För närvarande har LHW 20 försäljningskontor fördelade över världens alla hörn: New York, Chicago, Los Angeles, Mexico City, Johannesburg, Dubai, Hong Kong, Singapore, Tokyo, Bombay, Sydney, Frankfurt, London, Madrid, Milano, Moskva, Paris, Stockholm, Buenos Aires och Sao Paulo. Det tjugoförsta kontoret öppnar i Shanghai till hösten (september). LHW riktar in sig på de mer exklusiva målgrupperna. – Företagsledningar, företagare, privatpersoner som uppskattar livets goda; förmodligen de som köper Jaguar, BMW och Mercedes, säger Matts Ehrenpreis. Har medel-Svenssons råd att checka in på hotellen ni rekommenderar? – Många gånger finns det specialpriser, men de flesta är inte villiga att betala våra priser. Målgruppen är väldigt nischad. Hur ser branschen ut överlag – är lyx en trend? – Ja, definitivt. Våra bokningar ökade med 18 procent under 2004.

Hur ser du på LHW:s framtid? – Den ser mycket ljus ut. Vi har en lång kö med hotell som vill komma med som medlemmar. Fotnot: Leading Hotels kan bokas via resebyrån, via www.lhw.com eller per telefon 020 - 321 123

Fyra lyxiga boendealternativ Burj Al Arab, Dubai, Förenade Arabemiraten Först byggdes den konstgjorda ön. Sedan hotellet. Efter sammanlagt fem års byggverksamhet steg Burj Al Arab – eller det arabiska tornet – som en raket mot himlen. Det 321 meter höga hotellet är formgivet som ett segel med gigantiskt midjemått, och förfärdigad i teflonväv. Smakfullt eller smaklöst? En innovativ, arkitektonisk lösning är det hur som helst. Här finns inga ”vanliga” rum, bara sviter – samtliga med egen butler och åtminstone två våningar. Det dyraste rummet går på omkring 80 000 kronor per natt. Då är inte frukosten inkluderad. I källaren finns en undervattensrestaurang där dykare ombesörjer ett enormt akvarium. De som inte har råd att bo på Burj Al Arab, men som vill kika på härligheten får gärna tjuvkika. Entrébiljetten för att få se världens enda sjustjärniga hotell ligger på 300 kronor. Till fastlandet tar man sig via bron – eller helikoptern på takets helikopterplatta. Härom månaden spelade tennisessen Andre Agassi och Roger Federer match mot varandra på hotellets plattform. I fjol hann också Tiger Woods med en uppvisning här. Inför Dubai Desert Classic skickade han iväg en drive. Bollen slutade nästan aldrig att flyga.

och extravagans. Elounda Bay Palace är byggd på Kretas nordöstra strand och ligger inte långt från Agios Nicholaus. Infarten till hotellet är pompös, men ingenting mot omgivningarna och rummens interiörer. Rummen och bungalowerna är smakfullt inredda och fönsterväggarna vetter mot terrassen och havet – där de villrådiga kan alternera mellan sandstranden och klippstranden. Här finns 241 rum och 35 olika pooler (!) att välja emellan. De ”vanliga” rummen inhyser en stor säng, ett skrivbord, en soffgrupp, storbildsteve, DVD-spelare, en musikanläggning och ett barskåp. Den som älskar att packa resväskor har fem garderober att fylla. Alla gäster hälsas välkomna med en bukett resor, frukt och champagne. Och i badrummet kan man göra mer än bara bada i bubbel. Kanske lockar ångbastun? Behagar du bo i en av hotellets sviter får du tillgång till en egen Mercedes och även en helikopter för specifika utflykter. Det som smakar kostar. Men har du råd att lägga drygt 100 000 kronor om natten så ska du nog trivas under ett dygn i sviten. 85 procent av gästerna återkommer. Hotellet har ett eget lojalitetsprogram. För mer information: www.eloundabay.gr www.lhw.com/property.aspx?propertyid=401

För mer information: www.burj-al-arab.com www.lhw.com/property.aspx?propertyid=178

Elounda Bay Palace, Kreta, Grekland 45 minuter med bil från Heraklions flygplats öppnar sig en ny grekisk värld. En värld fylld av magnificens

Matts Ehrenpreis är chef för LHW i Skandinavien.

Nummer 2 2005 37


Elounda Bay Palace

Old Course Hotel, St Andrews, Skottland Vi reser inte till Skottland och St Andrews för värmen. Resväskan består inte av pikétröjor utan av polotröjor, den består inte av byxor

utan av regnbyxor, inte av ett par shorts utan av en… kilt. St Andrews är golfarens Mecka. Det är inte för intet att den fanatiske golfarens drömresemål är just detta kuttersmycke. Hotellet ligger vid det berömda 17:e hålet, ett ödesmättat par 4-hål där vinnare och förlorare i British Open utkristalliserat sig. Traditionens vingslag är stark, inte bara på banan utan även på hotellet. Det har dock inte hindrat ägarna att ständigt förnya sig. Den moderna och välutrustade resort- och spa-anläggningen är det senaste på nyhetstapeten. De 102 rummen och de 32 sviterna är bekväma i sin klassiska elegans. Kvällarna avrundas med fördel med whiskyprovning. Skottarna sägs vara världens vänligaste folkslag. Värmen de sänder ifrån sig slår alla kyliga sekundmetrar från Irland. Allt regn från sydväst. All ruff tjock som skotsk dressing. På Old

Course Hotel bor man som en golfstjärna. För mer information: www.oldcoursehotel.co.uk www.lhw.com/property.aspx?propertyid=119

Le Sirenuse, Positano, Italien När magasinet Condé Nest Travelers läsare 2004 röstade fram Europas bästa hotell, föll röstlotterna på Le Sirenuse i Positano. Hotellet ligger beläget på Amalfikusten i Italien och består av fem anrika och estetiskt tilltalande 1700-talshus målade i rött och vitt. Husen är staplade på varandra i åtta etager. Kanske är det därför riktiga höjdare väljer att gång på gång checka in i receptionen. Liz Taylor, Mick Jagger, prinsessan Margaret och Ronald Reagan har alla skrivit in sig i den välfyllda gästboken.

Från terrasserna har man möjlighet att spänna blicken över grandios natur och Salernobukten, där domkyrkan skymtar i horisonten. På kvällen finns det möjlighet att slappna av framför en film på bio. Men det rör sig inte om någon traditionell biosalong, utan om en så kallad ”biobastu”. Temperaturen överstiger aldrig 60 grader och luftfuktigheten ligger stadigt och skvalpar kring 60-procentsstrecket. För mer information: www.sirenuse.it www.lhw.com/property.aspx?propertyid=185

Old Course Hotel

Le Sirenuse

FÅ FRAMTIDEN ATT FUNGERA Sedan 1999 hjälper vi företag i Örebroregionen med att leverera såväl enkla som avancerade lösningar gällande deras it-frågor. Genom vårt släktskap med Bravida klarar vi av att leverera helhetslösningar innehållande installation, support och tjänster. Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys.

Osmundgatan 10 - Örebro Tel 019-19 60 70 Ett företag i Bravida-koncernen

38 Marknad


HOTELL

& KONFERENSGUIDE KONFERENS • ÄVENTYR

ISLANDSHÄSTAR!

Ring för information 4 km från E20 Sommartid finns en temperrerad pool utomhus www.porlaslott.se

Frötuna Gård 0581-62 12 11 www.frotunagard.se frotunagard@hotmail.com

Tel 0584-300 58 Fax 0584-300 38

Konferenslokaler i naturskön miljö. Vi finns nära Dig! Tel. 0586 - 646 00 www.karlskoga.se/fhsk

Båtkonferenser

Med Silja Line kan du konferera på bästa och billigaste sätt. Du väljer själv om Ni är borta 24-timmar och åker till Åbo eller 40-timmar och åker till Helsingfors eller Tallinn.

Du vet väl att du kan boka alla typer av konferens- och gruppresor hos oss på Travel Team.

Konferens helpension från 995 kr per person

Välkomna att kontakta oss för en offert.

Välkommen kontakta Silja Butiken eller gå in på www.travelteam.se Tel: 019-6116040

Örebro 019-6116040, Västerås 021-410025, Eskilstuna 016-512300 eller www.travelteam.se

Guldkant på konferensen!

Vill du synas i vår hotell och konferensguide? Kontakta:

•Konferenslokaler för upp till 200 personer. •Många trevliga aktiviteter. •Affärsluncher/middagar. •Spa med 32° pool, kurbad, gym, bad i ångande, vedeldade träkar under bar himmel mm.

– K O N F E R E N S & S PA –

Tällberg 0247- 891 00. www.dalecarlia.se

Hösterbjudande på Konferens!

Anders Bromsjö 0733-48 03 63 Jimmy Bölja 0709-640 482 Anders Henriksson 0709-10 84 60

www.selmaspa.se

Lasse Larsson 0733-631 661


POSTTIDNING AVSÄNDARE: HKM, Box 385, 701 47 ÖREBRO

Nya restaurang Mållinjen som serverar buffé, har med sin perfekta utsikt över banan blivit väldigt populär. Här erbjuds exklusiva platser vid bord med egen TV.

”Kom ut och ha en trevlig kväll tillsammans med oss på travet” Håkan ”Lillis” Olsson, Marknadschef

Mariebergstravet är en betydande del av Örebro. Varje år besöks vi av omkring 60 000 åskådare vilket gör oss till en av de allra största arenorna i länet. Och vi har mycket att erbjuda. Att besöka vår travbana är en trevlig umgängesform som garanterar såväl dramatik som glädje och gemenskap. Kanske vill just ditt företag uppleva spänningen på plats. Vi tar emot grupper för guidade turer och säljer även hela sponsorevenemang. Ett perfekt tillfälle för en personal eller kundkväll. Ät en god middag på nya restaurang Mållinjen, gör besök på stallbacken och ge ditt företaget reklam och PR. Vidare står bland mycket annat travexperter, affischplatser och inte minst stalltips till ditt förfogande. Välj ur vårt företagspaket här bredvid eller kom med egna önskemål. Vi skräddarsyr din kväll.

Fredagssatsning! I år kommer fredagarna att bli något alldeles extra på Örebrotravet. Under rubriken Superfredag satsar vi på riktigt bra travsport, god mat och dryck, trevlig underhållning och en hel del överraskningar. Välkommen någon av fredagarna 25 februari, 1 april, 17 juni, 19 augusti, 23 september, 28 oktober eller 25 november. Ta tillfället i akt och gör detta till en personal eller kundaktivitet? För vidare information, besök vår hemsida www.orebrotravet.com

Örebrotravet är en av länets allra största arenor.

En stallbacksrunda ger ofta en trevlig träff med både häst

Varje år besöks man av omkring 60 000 åskådare.

och folket bakom. På bilden, storstjärnan Scarlet Knight.

Företagspaket Entré och program Läcker buffé Exklusiva platser Rubrik på lopp samt logotyp i programmet Annons i programmet Affischer på olika platser inom anläggningen Högtalar- och TV-reklam Besök på Stallbacken under sakkunnig ledning Kör travhäst eller ponny Agera prisutdelare Transfer Örebro-Travet

Stora travdagar 2005 17 juni: E3-kval 14 juli: Juliloppet 19 augusti: Enoch Karlssons Minne 20 augusti: V75 med Orebro Intn’l 6 november: Breeders Crown. Semifinaler 31 december: V75

För information Håkan ”Lillis” Olsson 019-208815 070-6425644 hakan@orebrotravet.com

Visste du att Örebrotravet har: 19 proffstränare som driver egna rörelser med 400 hästar i träning. 225 amatörtränare som tränar 500 hästar 350 platser i a´la carterestaurangen 100 platser i puben 50 platser i cocktailbar med utsikt över banan 700 gratis sittplatser på inomhusläktaren 400 sittplatser på utomhusläktaren Serveringstält sommartid Drive in parkering

019marknad_2_2005  

"Årets Yrkeskvinna 2005" om chefsrollen, resor och Lottie-effekten Guide till Sveriges bästa föreläsare Så hittar du världens lyxigaste hote...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you