Page 1

Ansøgningsskema Ansøgningsskema Ansøgningsskema 13/14 13/14 13/14 Klip af Klip ogKlip af send ogafsend ind. og send Samme ind. ind. Samme oplysninger Samme oplysninger oplysninger gives,gives, hvis gives, du hvissøger hvis du søger du viasøger email via email via email Navn NavnNavn

CPR nummer CPR nummer CPR nummer

Adresse Adresse Adresse

Postnummer Postnummer Postnummer

By

Telefon/Mobil Telefon/Mobil Telefon/Mobil

By

By

Mailadresse Mailadresse Mailadresse

Har du Har forsikring du Har forsikring duhos forsikring Tjenestemændenes hos Tjenestemændenes hos Tjenestemændenes Forsikring? Forsikring? Forsikring? Oplys policenummer Oplys Oplys policenummer policenummer ved ansøgning ved ansøgning ved ansøgning

Ja

JaNej JaNejPolicenummer NejPolicenummer Policenummer

Prioritering Prioritering Prioritering af lejeuger af lejeuger af lejeuger 2. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 3. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Skriv ugenumre Skriv ugenumre Skriv (maks. ugenumre (maks. tre ugenr.) (maks. tre ugenr.) tre ugenr.) 1. prioritet 1. prioritet 1. prioritet

BerlinBerlinBerlin Prag Prag Prag Benalmadena Benalmadena Benalmadena Costa CostaCosta OBS. Ansøgningsfrist OBS. OBS. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist mandag mandag den mandag 21. den januar 21. denjanuar med 21. januar morgenposten. med med morgenposten. morgenposten.

Ansøgningen Ansøgningen Ansøgningen sendes sendes tilsendes til til HK Kommunal HK Kommunal HKHovedstaden Kommunal Hovedstaden Hovedstaden Attention Attention Københavnerbestyrelsen Attention Københavnerbestyrelsen Københavnerbestyrelsen Svend Svend Aukens Svend Aukens PladsAukens 11 Plads 2300 Plads 11KBH 2300 11 SKBH 2300SKBH S Mærk kuvert Mærk Mærk kuvert eller email kuvert eller»M email eller Ferie« »M email Ferie« »M Ferie«

Kontakt Kontakt M Kontakt Ferie M Ferie M Ferie Karla Kirkegaard Karla Kirkegaard Karlatlf. Kirkegaard 26398801 tlf. 26398801 tlf. 26398801 Susanne Susanne Løfberg Susanne Løfberg tlf. 33302449 Løfberg tlf. 33302449 tlf. 33302449 mferie@hkkbhbest.dk mferie@hkkbhbest.dk mferie@hkkbhbest.dk www.hkkbhbest.dk/mferie www.hkkbhbest.dk/mferie www.hkkbhbest.dk/mferie

m_ferie_ansogningsskema  

http://hkkbhbest.dk/media/4232/m_ferie_ansogningsskema.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you