Page 1

Generalforsamling ØKF d. 22 November Referent

Gitte Bergmann blev valgt

Dirigent

Birthe Ahn Axen blev valgt

Beretning:

Bo snakkede om kompetenceudvikling, Økonomi, tillidsdagsorden m.m. Læs skriftlig beretning her: http://www.hkkbhbest.dk/klubberne/oekfoekonomi.aspx

Spørgsmål til beretning

Der blev fra salen spurgt om hvor HK var i forhold til den nye kultur i KS? Vi ved at der kommer besparelser, så det er rigtig svært at løbe nyt i gang Bo svarede: At HK har kæmpet gennem det midlertidige samarbejdsudvalg og kæmper en daglig kamp med ledelsen i ØKF. Der er en helt speciel kultur i ØKF, hvor ØKF tror de ved bedst. Vi kæmper for at få ledelsen til at forstå at personalet et daglige og billige virksomhedskonsulenter. Alle må sige fra når de oplever noget urimeligt og henvende sig til deres TR, til Bo eller vores faglige konsulent Birthe.

Regnskab

Alle har fået udleveret regnskabet ved indgangen. Revisor har godkendt regnskab.

Spørgsmål til regnskab

Der blev spurgt om hvor stor sandsynlighed der var for at københavnerbestyrelsen ikke vil godkende seminar udgifter. Bo svarede at det allerede var blevet godkendt. Regnskabet blev godkendt

Indkomne forslag

Bestyrelsen har lavet nogle vedtægt rettelser som er konsekvensrettelse ifbm 2 årrige generalforsamlinger. regnskabet bliver så også fremover for en 2årig periode fra november. Forslaget blev godkendt.

Valg næstformand

Gitte Bergmann blev genvalgt

Valg til bestyrelsen

Anette Eg Kristiansen blev genvalgt Maria Louise Winholt Poulsen blev genvalgt Elin Troest blev valgt Mona Grundall Jepsen blev valgt Generalforsamlingen gav derudover tilladelse til at have nogle åbne poster i bestyrelsen til medlemmer fra BUF og SOF. Når de flyttes til ØKF i marts 2014.


Valg af revisor

Jan Haagensen blev genvalgt

Valg af revisor suppleant

Jan Jørgarth Larsen blev genvalgt

Eventuelt

Bestyrelsen takker Britta for hendes kæmpe arbejde og engagement igennem rigtig mange år. Britta har altid arbejdet målrettet og engageret har siddet i flere bestyrelser og er en af dem vi vil savne.

Generalforsamling%20%c3%b8kf%202014  

http://hkkbhbest.dk/media/27933/generalforsamling%20%C3%B8kf%202014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you